Systémové upozornění
Hlavní informace

Prezentace Bc. Roberty Bimbové (KFE FJFI) „Photon counting detector package optimized for space debris optical tracking“ o nově vyvinutém detektoru fotonů pro optické sledování kosmického smetí byla vyhlášena jako Outstanding Student Presentation na mezinárodní konferenci SPIE Optics+Optoelectronics 2019.

191205 Roberta Bimbova KFE oceneni Roberta Bimbová, studentka prvního ročníku magisterského studia Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) na katedře fyzikální elektroniky (KFE), získala kromě ocenění také roční členství v mezinárodní společnosti pro optiku a fotoniku SPIE Student Membership či možnost stáhnout až 25 článků ze SPIE Digital Library.

Prezentace vycházela z článku, který Roberta připravovala spolu s prof. Ivanem Procházkou, Josefem Blažejem a Janem Kodetem. Článek následně vyšel i ve sborníku článků SPIE Proceedings. „Celá zkušenost s prezentováním i psaním článku byla k nezaplacení. Ohlasy po přednášce byly velmi pozitivní a přinesla mi také řadu užitečných kontaktů v oboru,“ doplňuje Roberta.

Rizika kosmického smetí a možnosti jeho detekce

Na oběžné dráze je podle NASA více než půl milionu různě velkých kusů takzvaného kosmického odpadu, který pochází ze zařízení vyslaných do kosmu člověkem. Jde o nefunkční družice, vyhořelé stupně nosných raket, pozůstatky experimentů a další. I malé částečky kosmického smetí přitom mohou poškodit či zničit jiná zařízení na oběžné dráze, protože se pohybují rychlostí téměř 28 tisíc km/hod. Proto jsou snahy toto smetí sledovat a případně i likvidovat.

V tom právě pomůže také zařízení vyvinuté na KFE určené jako součást optických teleskopů na zemském povrchu. Zatímco větší objekty ve vesmíru je možné detekovat s pomocí radiolokátorů, menší objekty jsou kvůli omezení vlnové délky pro takové detektory neviditelné. V tu chvíli zbývá možnost optické detekce. 191205 KFE detektor kosmickeho smeti backVyvinutý detektor pracuje ve dvou různých režimech. Trvale běžící režim využívá pasivní přístup sledování, když detekuje během tmy sluncem ozářené objekty. V bránovaném režimu využívá aktivní přístup sledování, tedy dobře známý princip laserového měření vzdálenosti. Řídicí jednotka a zdroj detektoru umožňují jednoduše měnit jednotlivé módy, což usnadňuje instalaci i provoz detektoru na teleskopu.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.