Systémové upozornění

Filtr grantů

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Strengthening of Cooperation and Exchange for Nuclear Education and Training between the European Union and the Russian Federation
Kropík, M.
2014
2017
605149
Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek
Frýbort, J.
2014
2017
TA04021349
Studium vlastností neutronových filtrů na reaktoru VR-1
Šoltés, J.
2014
2015
SGS14/157/OHK4/2T/14
Možnosti využití deterministických výpočetních kódů na výzkumných reaktorech
Fejt, F.
2014
2015
SGS14/155/OHK4/2T/14
Přestup tepla a oxidace pokrytí paliva v aktivní zóně jaderného reaktoru
Krejčí, J.
2014
2015
SGS14/156/OHK4/2T/14
Vliv radiace na vybrané fyzikální vlastnosti perspektivních slitin pro jaderná zařízení
Miglierini, M.
2014
2016
GA14-12449S
Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 k testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin při jaderných haváriích a vybavení sítě včasného zjištění
Sklenka, Ľ.
2013
2015
VG20132015119
Výpočetní nástroj pro spojené neutronově-fyzikální a termomechanické analýzy aktivní zóny a jaderného paliva
Frýbort, J.
2013
2015
TA03021480
VR1 - Příspěvek na provoz na výzkumnou činnost školního reaktoru
Sklenka, Ľ.
2012
2016
LM2011031
Metodika expertního systému pro kontrolu hermetičnosti povlaku palivových proudků tlakovodních reaktorů
Huml, O.
2012
2014
FR-TI4/624
Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnější využití jaderného paliva
Frýbort, J.
2012
2015
TA02020840
Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru
Rataj, J.
2012
2015
FR-TI4/419
Jaderný reaktor malého výkonu pro výrobu tepla a elektřiny v ČR
Sklenka, Ľ.
2012
2014
FR-TI4/280
Bezpečnost nové generace jaderných elektráren
Kobylka, D.
2011
2014
FR-TI3/615
Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů
Rataj, J.
2011
2014
TA01020352
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
CERN - RD 49
Pospíšil, S.
1999
2002
RPC RD49
HEPFARM
Pospíšil, S.
1999
1999
RP
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
2000
ME 238
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
1999
ME 238
Rozvoj mezinárodní dimenze vzdělání studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Tolar, J.
1999
1999
309912604
Pasívní optické sítě
Jex, I.
1999
1999
309909004
Integrabiní klasické a kvantové modely
Hlavatý, L.
1999
1999
828
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601
ROSE - Zvyšování radiační odolnosti křemíkových detektorů
Pospíšil, S.
1997
1999
RPC RD48
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
1997
1999
SÚJV 05-2-09
Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 k testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin při jaderných haváriích a vybavení sítě včasného zjištění
Sklenka, Ľ.
2013
2015
VG20132015119
Výpočetní nástroj pro spojené neutronově-fyzikální a termomechanické analýzy aktivní zóny a jaderného paliva
Frýbort, J.
2013
2015
TA03021480
Partnerství v jaderné energetice nové generace
Rataj, J.
2011
2013
CZ.1.07/2.4.00/17.0116
VR1 - Příspěvek na provoz na výzkumnou činnost školního reaktoru
Sklenka, Ľ.
2012
2016
LM2011031
Metodika expertního systému pro kontrolu hermetičnosti povlaku palivových proudků tlakovodních reaktorů
Huml, O.
2012
2014
FR-TI4/624
Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnější využití jaderného paliva
Frýbort, J.
2012
2015
TA02020840
Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru
Rataj, J.
2012
2015
FR-TI4/419
Jaderný reaktor malého výkonu pro výrobu tepla a elektřiny v ČR
Sklenka, Ľ.
2012
2014
FR-TI4/280
Bezpečnost nové generace jaderných elektráren
Kobylka, D.
2011
2014
FR-TI3/615
Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů
Rataj, J.
2011
2014
TA01020352
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
2000
ME 238
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
1999
ME 238
Modernizace projektové výchovy studentů a doktorandů
Tolar, J.
1998
1998
309801604
Interakce intenzívních vlnových pulsů s termonukleárním plazmatem tokamaku
Svoboda, V.
1997
1998
GA202/96/1350
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích - KONFERENCE
Štekl, I.
1998
1998
X06
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601
Rigorozní modely integrabilních a chaotických systémů
Tolar, J.
1996
1998
GA202/96/0218
ROSE - Zvyšování radiační odolnosti křemíkových detektorů
Pospíšil, S.
1997
1999
RPC RD48
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
1997
1999
SÚJV 05-2-09
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1998
1998
06-4-0974-92
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
1998
1998
05-2-0986-92
Dynamika atomu v optických krystalech
Jex, I.
1998
1998
18p2
Řešitelné modely - Vědecká práce studentů spacializace matematická fyzika
Hlavatý, L.
1998
1998
1266/G
Partnerství v jaderné energetice nové generace
Rataj, J.
2011
2013
CZ.1.07/2.4.00/17.0116
VR1 - Příspěvek na provoz na výzkumnou činnost školního reaktoru
Sklenka, Ľ.
2012
2016
LM2011031
Metodika expertního systému pro kontrolu hermetičnosti povlaku palivových proudků tlakovodních reaktorů
Huml, O.
2012
2014
FR-TI4/624
Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnější využití jaderného paliva
Frýbort, J.
2012
2015
TA02020840
Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru
Rataj, J.
2012
2015
FR-TI4/419
Jaderný reaktor malého výkonu pro výrobu tepla a elektřiny v ČR
Sklenka, Ľ.
2012
2014
FR-TI4/280
Pokročilé studium charakteristik jaderných paliv lehkovodních jaderných reaktorů
Malá, M.
2012
2012
SGS12/080/OHK4/1T/14
Bezpečnost nové generace jaderných elektráren
Kobylka, D.
2011
2014
FR-TI3/615
ENEN Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge Management
Kropík, M.
2011
2012
249684
Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů
Rataj, J.
2011
2014
TA01020352
Fermi2010-Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol
Katovský, K.
2010
2012
CZ.2.17/3.1.00/32196
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Interakce intenzívních vlnových pulsů s termonukleárním plazmatem tokamaku
Svoboda, V.
1997
1998
GA202/96/1350
Dvojitý rozpad beta - experimenty TGV a NEMO
Janout, Z.
1997
1997
1060/G
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Koincidenční instrumentální aktivační analýza
Pospíšil, S.
1995
1997
GA203/95/0260
Zpracování dat experimentů DELPHI a ATLAS na farmě pracovních stanic
Tolar, J.
1995
1997
GA202/95/1623
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601
Rigorozní modely integrabilních a chaotických systémů
Tolar, J.
1996
1998
GA202/96/0218
ROSE - Zvyšování radiační odolnosti křemíkových detektorů
Pospíšil, S.
1997
1999
RPC RD48
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
1997
1999
SÚJV 05-2-09
Vědecká práce studentů specializace matematická fyzika
Tolar, J.
1997
1997
1065/G
Partnerství v jaderné energetice nové generace
Rataj, J.
2011
2013
CZ.1.07/2.4.00/17.0116
Bezpečnost nové generace jaderných elektráren
Kobylka, D.
2011
2014
FR-TI3/615
ENEN Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge Management
Kropík, M.
2011
2012
249684
Rozšírenie výučby študentov o štúdium produktov aktivačných reakcií neutrónov pomocou scintilačnej a polovodičovej spektrometrie
Štefánik, M.
2011
2011
1688 G1
Aplikace termoluminescenční dozimetrie v reaktorové technice
Bílý, T.
2011
2011
1635 G1
Zavedení studia teplotních efektů do výuky na školním reaktoru VR-1
Sklenka, Ľ.
2011
2011
179 Aa
Studium charakteristik jaderných paliv současných lehkovodních jaderných reaktorů
Malá, M.
2011
2011
SGS11/072/OHK4/1T/14
Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů
Rataj, J.
2011
2014
TA01020352
Fermi2010-Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol
Katovský, K.
2010
2012
CZ.2.17/3.1.00/32196
Výzkum a ověření technologie vysokoteplotních jaderných zařízení pro zvýšení energetické soběstačnosti České Republiky v dlouhodobé perspektivě
Sklenka, Ľ.
2009
2011
FR-TI1/104
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Nelineární interakce a kvantové korelace
Jex, I.
1996
1996
3096
Podpora inovace demonstrační a experimentální výuky pro studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní ČVUT
Tolar, J.
1996
1996
0220/5
Vývoj detektorů záření založených na III-V polovodičových materiálech
Pospíšil, S.
1994
1996
GA202/94/0901
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Koincidenční instrumentální aktivační analýza
Pospíšil, S.
1995
1997
GA203/95/0260
Zpracování dat experimentů DELPHI a ATLAS na farmě pracovních stanic
Tolar, J.
1995
1997
GA202/95/1623
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Křemíkové souřadnicové detektory pro základní výzkum ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1996
1998
IAA1010624
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601
Rigorozní modely integrabilních a chaotických systémů
Tolar, J.
1996
1998
GA202/96/0218
Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů
Kropík, M.
2010
2010
2748 F1a
Fermi2010-Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol
Katovský, K.
2010
2012
CZ.2.17/3.1.00/32196
Systémy řízení a ochran jaderných zařízení
Kropík, M.
2010
2010
SGS10/091/OHK4/1T/14
Výzkum a ověření technologie vysokoteplotních jaderných zařízení pro zvýšení energetické soběstačnosti České Republiky v dlouhodobé perspektivě
Sklenka, Ľ.
2009
2011
FR-TI1/104
Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
Rataj, J.
2007
2010
FI-IM4/098
Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR
Sklenka, Ľ.
2007
2010
FT-TA4/083
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Experimentální studium husté a horké jaderné hmoty v relativistických srážkách těžkých iontů
Koníček, J.
1993
1995
GA202/93/1144
Vývoj detektorů záření založených na III-V polovodičových materiálech
Pospíšil, S.
1994
1996
GA202/94/0901
Účast na experimentu DELPHI - studium e+ e- interakcí na urychlovači LEP
Kubašta, J.
1995
1995
GA202/93/1176
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1995
SÚJV 06-04-0
Vědecká práce studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Tolar, J.
1995
1995
0275/2
Zapojení studentů do výuky základního kurzu fyziky
Štoll, I.
1995
1995
0272/2
Prostoro-časové mapování fluktuací okrajového plazmatu na tokamaku CASTOR
Svoboda, V.
1993
1995
GA202/93/0711
Vývoj organických scintilačních detektorů pro výzkumy ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1993
1995
GA202/93/0532
Nelineární modely v kvantové fyzice
Tolar, J.
1993
1995
GA202/93/1314
Nové metody stanovování radonu a jeho dceřinných produktů ve vzduchu
Janout, Z.
1993
1995
GA202/93/0392
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Koincidenční instrumentální aktivační analýza
Pospíšil, S.
1995
1997
GA203/95/0260
Zpracování dat experimentů DELPHI a ATLAS na farmě pracovních stanic
Tolar, J.
1995
1997
GA202/95/1623
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Výzkum a ověření technologie vysokoteplotních jaderných zařízení pro zvýšení energetické soběstačnosti České Republiky v dlouhodobé perspektivě
Sklenka, Ľ.
2009
2011
FR-TI1/104
Profesní rozvoj mladých pracovníků jaderného
Frýbort, J.
2009
2009
4/35.2.7.a
Rozvoj spolupráce Katedry jaderných reaktorů FJFI-ČVUT se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Rozšiřování a zkvalitňování sítě partnerských institut
Kobylka, D.
2009
2009
4/7/4/a
Studium teplotních efektů na výzkumných reaktorech nízkého výkonu
Bílý, T.
2009
2009
CTU0910614
Inovace počítačového modelování ve výuce na Katedře jaderných reaktorů
Frýbort, J.
2009
2009
2015/2009
Zřízení laboratoře pro studium interakcí neutronů s látkou
Sklenka, Ľ.
2009
2009
540/2009
Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
Rataj, J.
2007
2010
FI-IM4/098
Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR
Sklenka, Ľ.
2007
2010
FT-TA4/083
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Experimentální studium husté a horké jaderné hmoty v relativistických srážkách těžkých iontů
Koníček, J.
1993
1995
GA202/93/1144
Vývoj detektorů záření založených na III-V polovodičových materiálech
Pospíšil, S.
1994
1996
GA202/94/0901
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1995
SÚJV 06-04-0
Prostoro-časové mapování fluktuací okrajového plazmatu na tokamaku CASTOR
Svoboda, V.
1993
1995
GA202/93/0711
Vývoj organických scintilačních detektorů pro výzkumy ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1993
1995
GA202/93/0532
Nelineární modely v kvantové fyzice
Tolar, J.
1993
1995
GA202/93/1314
Nové metody stanovování radonu a jeho dceřinných produktů ve vzduchu
Janout, Z.
1993
1995
GA202/93/0392
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Inovace horizontálních kanálů reaktoru VR-1 pro potřebu experimentální výuky
Sklenka, Ľ.
2008
2008
2674/2008
Inovace technologických okruhů školního reaktoru VR-1
Kropík, M.
2008
2008
933/2008
Počítačové modelování ve fyzice jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2008
2008
729/2008
Rozlišení obohacení paliva reaktoru PBMR
Škoda, R.
2008
2008
PBMR003745
Konference RRFM 2008: Stanovení vyhoření jaderného paliva na reaktoru malého výkonu
Frýbortová, L.
2008
2008
CTU0813514
Studium produkce neutronů a transmutací v ADTT systémech
Svoboda, O.
2008
2008
CTU0808214
Testy radiačnej a tepelnej odolnosti kovových Hallových senzorov
Sentkerestiová, J.
2008
2008
CTU0808114
Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
Rataj, J.
2007
2010
FI-IM4/098
Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR
Sklenka, Ľ.
2007
2010
FT-TA4/083
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Nový jaderný zdroj pro energetiku
Kobylka, D.
2005
2008
FT-TA/067
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
Experimentální studium husté a horké jaderné hmoty v relativistických srážkách těžkých iontů
Koníček, J.
1993
1995
GA202/93/1144
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1995
SÚJV 06-04-0
Prostoro-časové mapování fluktuací okrajového plazmatu na tokamaku CASTOR
Svoboda, V.
1993
1995
GA202/93/0711
Vývoj organických scintilačních detektorů pro výzkumy ve fyzice částic
Pospíšil, S.
1993
1995
GA202/93/0532
Nelineární modely v kvantové fyzice
Tolar, J.
1993
1995
GA202/93/1314
Nové metody stanovování radonu a jeho dceřinných produktů ve vzduchu
Janout, Z.
1993
1995
GA202/93/0392
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD19
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Pospíšil, S.
1993
1999
RPC RD8
Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
Rataj, J.
2007
2010
FI-IM4/098
Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR
Sklenka, Ľ.
2007
2010
FT-TA4/083
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Kolros, A.
2007
2012
MSM6840770040
Fyzikální projekt zařízení pro měření malých množství uranu a plutonia v pevných materiálech
Košťál, M.
2007
2007
CTU0708514
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Nový jaderný zdroj pro energetiku
Kobylka, D.
2005
2008
FT-TA/067
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1995
SÚJV 06-04-0
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
Sklenka, Ľ.
2006
2010
FT-TA3/071
Dynamické experimenty ve výuce jaderné bezpečnosti na školním reaktoru VR-1 VRABEC
Matějka, K.
2006
2006
1932/A/a
Pokročilé palivové cykly pro reaktor VVER-1000
Jošek, R.
2006
2006
1732/G1
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Nový jaderný zdroj pro energetiku
Kobylka, D.
2005
2008
FT-TA/067
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
Dynamické řízení lithium-iontových bateríí v systémech hybridních elektrických pohonů
Beneš, M.
2014
2017
TA04021244
Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2014
2016
LH14003
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Dvořáková, L.
2014
2014
SVK 32/14/F4
Meeting on Languages
Ambrož, P.
2014
2014
SVK 31/14/F4
Student Workshop on Scientific Computing 2014
Oberhuber, T.
2014
2014
SVK 35/14/F4
Doktorandské dny 2014
Masáková, Z.
2014
2014
SVK 34/14/F4
Stochastic and Physical Monitoring Systems - 5th SPMS 2014
Kůs, V.
2014
2014
SVK 33/14/F4
Pokročilé superpočítačové metody pro matematické modelování přírodních procesů
Fučík, R.
2014
2016
SGS14/206/OHK4/3T/14
Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
Ambrož, P.
2014
2016
SGS14/205/OHK4/3T/14
Spektrální analýza operátorů a její aplikace v kvantové mechanice
Šťovíček, P.
2013
2015
GA13-11058S
Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů
Masáková, Z.
2013
2017
GA13-03538S
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
Mareš, J.
2012
2014
CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Dvouúrovňová diskrétně-spojitá dislokační dynamika
Beneš, M.
2012
2015
GAP108/12/1463
Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic
Kůs, V.
2012
2014
LG12020
Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
Mikyška, J.
2012
2015
LH12064
Teorie reprezentací Lieových algeber a metody funkcionální analýzy a parciálních diferenciálních rovnic v aplikacích
Šťovíček, P.
2012
2014
SGS12/198/OHK4/3T/14
Stochastické zpracování dat a modelování vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2012
2014
SGS12/197/OHK4/3T/14
Řízení průběhu evoluční optimalizace s využitím aktivního učení náhradních modelů
Charypar, V.
2012
2014
SGS12/196/OHK3/3T/14
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Inovace přístrojového vybavení pro praktickou výuku na školním reaktoru VR-1 Vrabec
Matějka, K.
2005
2005
396/Aa
Nový jaderný zdroj pro energetiku
Kobylka, D.
2005
2008
FT-TA/067
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Sklenka, Ľ.
2005
2011
MSM6840770020
Inovace výuky na školním reaktoru VR-1 vyvolaná modernizací jeho zařízení
Matějka, K.
2005
2005
CTU0514214
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
NEPTUNO
Matějka, K.
2004
2005
FI6O-CT-2003-508849
Evropské vzdělávání v jaderném inženýrství
Matějka, K.
2002
2005
FIR1-CT-2001-80127
Spektrální analýza operátorů a její aplikace v kvantové mechanice
Šťovíček, P.
2013
2015
GA13-11058S
Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů
Masáková, Z.
2013
2017
GA13-03538S
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Dvořáková, L.
2013
2013
SVK 25/13/F4
Stochastic and Physical Monitoring Systems SPMS 2013, the 4th international student conference
Kůs, V.
2013
2013
SVK 26/13/F4
Student Workshop on Scientific Computing 2013
Oberhuber, T.
2013
2013
SVK 28/13/F4
Doktorandské dny 2013
Masáková, Z.
2013
2013
SVK 27/13/F4
Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
Krbálek, M.
2011
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0142
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
Mareš, J.
2012
2014
CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Universal learning desighn - inovace dokumentových formátů
Mareš, J.
2010
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Dvouúrovňová diskrétně-spojitá dislokační dynamika
Beneš, M.
2012
2015
GAP108/12/1463
Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic
Kůs, V.
2012
2014
LG12020
Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
Mikyška, J.
2012
2015
LH12064
Teorie reprezentací Lieových algeber a metody funkcionální analýzy a parciálních diferenciálních rovnic v aplikacích
Šťovíček, P.
2012
2014
SGS12/198/OHK4/3T/14
Stochastické zpracování dat a modelování vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2012
2014
SGS12/197/OHK4/3T/14
Řízení průběhu evoluční optimalizace s využitím aktivního učení náhradních modelů
Charypar, V.
2012
2014
SGS12/196/OHK3/3T/14
Rozvoj metod konformní predikce s využitím nových měr nekonformity
Demut, R.
2012
2013
SGS12/157/OHK4/2T/14
Pokročilé řízení a optimalizace spoluspalování biopaliv v energetice
Beneš, M.
2011
2013
TA01020871
Vývoj počítačových modelů pro simulaci ukládání CO2 do podzemí
Mikyška, J.
2011
2013
GAP105/11/1507
Metody kombinatoriky na slovech a jejich aplikace v nestandardních číselných soustavách
Starosta, Š.
2011
2013
SGS11/162/OHK4/3T/14
Pokročilé superpočítačové metody implementace matematických modelů
Fučík, R.
2011
2013
SGS11/161/OHK4/3T/14
Algebraicko geometrické metody a jejich aplikace v matematické fyzice
Burdík, Č.
2010
2013
GAP201/10/1509
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
COVERS
Kobylka, D.
2004
2008
12727
Jaderný transmutační systém SFIX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
Rataj, J.
2004
2008
FT-TA/055
NEPTUNO
Matějka, K.
2004
2005
FI6O-CT-2003-508849
Inovace řídicího systému školního reaktoru VR 1
Kropík, M.
2004
2004
CTU0416414
Zpracování a analýza výsledků z experimentálních měření s podkritickým blanketem BLAŽKA a vnějším neutronovým zdrojem NG2 na cyklotronu U-120M v ÚJF AV ČR
Rataj, J.
2004
2004
CTU0411614
Internetová podpora výuky fyziky jaderných reaktorů
Zeman, J.
2004
2004
2084/F1
Provozní reaktorová fyzika - multimediální CD-ROM
Sklenka, Ľ.
2004
2004
2083/F1
Modernizace přístrojového vybavení pro výuku v reaktorové laboratoři
Matějka, K.
2004
2004
2076/A
Validace experimentálních měření neutronových spekter na reaktoru VR-1
Katovský, K.
2004
2004
2090/G1
Evropské vzdělávání v jaderném inženýrství
Matějka, K.
2002
2005
FIR1-CT-2001-80127
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
Krbálek, M.
2011
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0142
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
Mareš, J.
2012
2014
CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Universal learning desighn - inovace dokumentových formátů
Mareš, J.
2010
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Dvouúrovňová diskrétně-spojitá dislokační dynamika
Beneš, M.
2012
2015
GAP108/12/1463
Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic
Kůs, V.
2012
2014
LG12020
Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
Mikyška, J.
2012
2015
LH12064
Kombinatorika na slovech a matematická fyzika
Dvořáková, L.
2012
2012
SVK 23/12/F4
SPMS 2012, Stochastic and Physical Monitoring Systems, the 3rd international student conference
Kůs, V.
2012
2012
SVK 24/12/F4
Student Workshop on Scientific Computing 2012
Oberhuber, T.
2012
2012
SVK 26/12/F4
Doktorandské dny 2012
Masáková, Z.
2012
2012
SVK 25/12/F4
Teorie reprezentací Lieových algeber a metody funkcionální analýzy a parciálních diferenciálních rovnic v aplikacích
Šťovíček, P.
2012
2014
SGS12/198/OHK4/3T/14
Stochastické zpracování dat a modelování vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2012
2014
SGS12/197/OHK4/3T/14
Řízení průběhu evoluční optimalizace s využitím aktivního učení náhradních modelů
Charypar, V.
2012
2014
SGS12/196/OHK3/3T/14
Rozvoj metod konformní predikce s využitím nových měr nekonformity
Demut, R.
2012
2013
SGS12/157/OHK4/2T/14
Pokročilé řízení a optimalizace spoluspalování biopaliv v energetice
Beneš, M.
2011
2013
TA01020871
Vývoj počítačových modelů pro simulaci ukládání CO2 do podzemí
Mikyška, J.
2011
2013
GAP105/11/1507
Metody kombinatoriky na slovech a jejich aplikace v nestandardních číselných soustavách
Starosta, Š.
2011
2013
SGS11/162/OHK4/3T/14
Pokročilé superpočítačové metody implementace matematických modelů
Fučík, R.
2011
2013
SGS11/161/OHK4/3T/14
Algebraicko geometrické metody a jejich aplikace v matematické fyzice
Burdík, Č.
2010
2013
GAP201/10/1509
Numerické modely vícefázového proudění a transportu v porézním prostředí při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2010
2012
ME10009
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Masáková, Z.
2009
2012
GA201/09/0584
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Příprava a realizace experimentu s podkritickým souborem BLAŽKA a vnějším neutronovým zdrojem NG2 na cyklotronu v ÚJF AV ČR
Rataj, J.
2003
2003
CTU0311414
Numerické řešení proudění a odvodu tepla tekutými solemi v jaderných reaktorech
Kobylka, D.
2003
2003
CTU0315614
Fyzikální výpočty urychlovačem řízeného transmutoru, zaměřené na problematiku terče a účinné průřezy protonů a neutronů vyšších energií
Katovský, K.
2003
2003
CTU0311314
Inovace zařízení a rozšíření výukového pracoviště školního reaktoru VR-1
Matějka, K.
2003
2003
2511/H
Perspektivní jaderné reaktory s roztavenými solemi
Hejzlar, R.
2003
2003
2498/G1
Evropské vzdělávání v jaderném inženýrství
Matějka, K.
2002
2005
FIR1-CT-2001-80127
Neutronika zdroje neutronů NG-2 izochronního cyklotronu U-120M
Matějka, K.
2001
2003
GA202/01/0711
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Centrum jaderných technologií - Experimentální ověření vybraných variant transmutační technologie a vydání podkladů pro projektování základních komponent demon0
Matějka, K.
2000
2003
FB-C3/37
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Jaderná fyzika pro ochranu životního prostředí
Matějka, K.
2000
2003
0951-07-4-0975
Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
Krbálek, M.
2011
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0142
Universal learning desighn - inovace dokumentových formátů
Mareš, J.
2010
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Student Workshop on Scientific Computing 2011
Oberhuber, T.
2011
2011
SVK 22/11/F4
Stochastické a fyzikální monitorovací systémy 2011
Kůs, V.
2011
2011
SVK 21/11/F4
Kombinatorika na slovech
Dvořáková, L.
2011
2011
SVK 19/11/F4
Doktorandské dny
Masáková, Z.
2011
2011
SVK 17/11/F4
Pokročilé řízení a optimalizace spoluspalování biopaliv v energetice
Beneš, M.
2011
2013
TA01020871
Vývoj počítačových modelů pro simulaci ukládání CO2 do podzemí
Mikyška, J.
2011
2013
GAP105/11/1507
Metody kombinatoriky na slovech a jejich aplikace v nestandardních číselných soustavách
Starosta, Š.
2011
2013
SGS11/162/OHK4/3T/14
Pokročilé superpočítačové metody implementace matematických modelů
Fučík, R.
2011
2013
SGS11/161/OHK4/3T/14
Transport a stabilita v systémech s periodickou vnější silou s aplikacemi na kvantový Hallův jev.
Šťovíček, P.
2010
2011
MEB021012
Algebraicko geometrické metody a jejich aplikace v matematické fyzice
Burdík, Č.
2010
2013
GAP201/10/1509
Numerické modely vícefázového proudění a transportu v porézním prostředí při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2010
2012
ME10009
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Šťovíček, P.
2010
2011
SGS10/210/OHK4/2T/14
Stochastické modelování a zpracování signálů vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2010
2011
SGS10/209/OHK4/2T/14
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Masáková, Z.
2009
2012
GA201/09/0584
Spektrální analýza a dynamické vlastnosti kvantových systémů
Šťovíček, P.
2009
2011
GA201/09/0811
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Evropské vzdělávání v jaderném inženýrství
Matějka, K.
2002
2005
FIR1-CT-2001-80127
Zajištění jakosti při návratu programovatelných logických obvodů pro JZ
Kropík, M.
2002
2002
2123/G1
Školní reaktor VR-1 interaktivně na Internetu
Matějka, K.
2002
2002
2114/A
Komplexní příprava rozšíření zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů na zaměření Teorie a technika jaderných zařízení na FJFI
Matějka, K.
2002
2002
CTU0216814
Analýza časového chování reaktoru s tekutým palivem
Křepel, J.
2002
2002
CTU0213814
Jaderná data pro neutronové fyzikální výpočty blanketu a terče systému urychlovačem řízených transmutačních technologií
Katovský, K.
2002
2002
CTU0213714
Neutronika zdroje neutronů NG-2 izochronního cyklotronu U-120M
Matějka, K.
2001
2003
GA202/01/0711
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl - Přepr.a sklad. kontejner pro vyhořelé palivo z výzk.reaktorů
Matějka, K.
2000
2002
FB-C3/12
Centrum jaderných technologií - Experimentální ověření vybraných variant transmutační technologie a vydání podkladů pro projektování základních komponent demon0
Matějka, K.
2000
2003
FB-C3/37
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Jaderná fyzika pro ochranu životního prostředí
Matějka, K.
2000
2003
0951-07-4-0975
Universal learning desighn - inovace dokumentových formátů
Mareš, J.
2010
2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Doktorandské dny 2010
Masáková, Z.
2010
2010
SVK 15/10/F4
Stochastické a fyzikální monitorovací systémy
Kůs, V.
2010
2010
SVK 14/10/F4
Kombinatorika na slovech
Dvořáková, L.
2010
2010
SVK 13/10/F4
Transport a stabilita v systémech s periodickou vnější silou s aplikacemi na kvantový Hallův jev.
Šťovíček, P.
2010
2011
MEB021012
Algebraicko geometrické metody a jejich aplikace v matematické fyzice
Burdík, Č.
2010
2013
GAP201/10/1509
Numerické modely vícefázového proudění a transportu v porézním prostředí při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2010
2012
ME10009
Superpočítačové metody v matematickém modelování inženýrských a přírodovědných problémů
Strachota, P.
2010
2010
SGS10/086/OHK4/1T/14
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Šťovíček, P.
2010
2011
SGS10/210/OHK4/2T/14
Stochastické modelování a zpracování signálů vybraných monitorovacích systémů
Kůs, V.
2010
2011
SGS10/209/OHK4/2T/14
Kombinatorické a algebraické aspekty nestandardních číselných systémů
Starosta, Š.
2010
2010
SGS10/085/OHK4/1T/14
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Masáková, Z.
2009
2012
GA201/09/0584
Spektrální analýza a dynamické vlastnosti kvantových systémů
Šťovíček, P.
2009
2011
GA201/09/0811
Matematické modelování vícefázového proudění v podzemních vodách
Mikyška, J.
2008
2010
GP201/08/P567
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Termohydraulická analýza aktivní zóny ADS
Kobylka, D.
2001
2001
300112414
Rozšíření možnosti využívání reaktoru VR-1 pro posluchače ČVUT
Sklenka, Ľ.
2001
2001
300114814
Neutronika zdroje neutronů NG-2 izochronního cyklotronu U-120M
Matějka, K.
2001
2003
GA202/01/0711
Experimentální stanovení pole neutronů
Kolros, A.
2001
2001
1921/G1
SINVIS - moderní zpracování experimentálních dat při výuce na reaktoru VR-1
Sklenka, Ľ.
2001
2001
1923/G1
Systém pro sběr dat a vizualizaci dat na školním reaktoru VR-1
Matějka, K.
2001
2001
1931/H
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl - Přepr.a sklad. kontejner pro vyhořelé palivo z výzk.reaktorů
Matějka, K.
2000
2002
FB-C3/12
Centrum jaderných technologií - Experimentální ověření vybraných variant transmutační technologie a vydání podkladů pro projektování základních komponent demon0
Matějka, K.
2000
2003
FB-C3/37
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Jaderná fyzika pro ochranu životního prostředí
Matějka, K.
2000
2003
0951-07-4-0975
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Konference Process Control 2009: Parametrizace zpětnovazebního učení: softmax mezi explorací a exploatací
Macek, K.
2009
2009
CTU0922114
Konference: XVI International Congress on Mathematical Physics
Pelantová, E.
2009
2009
CTU0917614
Konference Kombinatorika na slovech
Dvořáková, L.
2009
2009
CTU0917514
Repetice ve slovech asociovaných s Parryho čísly
Klouda, K.
2009
2009
CTU0916014
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Masáková, Z.
2009
2012
GA201/09/0584
Spektrální analýza a dynamické vlastnosti kvantových systémů
Šťovíček, P.
2009
2011
GA201/09/0811
Matematické modelování vícefázového proudění v podzemních vodách
Mikyška, J.
2008
2010
GP201/08/P567
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2006
2009
ME 878
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl - Přepr.a sklad. kontejner pro vyhořelé palivo z výzk.reaktorů
Matějka, K.
2000
2002
FB-C3/12
Centrum jaderných technologií - Experimentální ověření vybraných variant transmutační technologie a vydání podkladů pro projektování základních komponent demon0
Matějka, K.
2000
2003
FB-C3/37
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Jaderná fyzika pro ochranu životního prostředí
Matějka, K.
2000
2003
0951-07-4-0975
Nakládání s vyhořelým jaderným palivem v ČR
Zíb, A.
2000
2000
300011404
Testování transportních výpočtů pro účely neutronové dosimetrie tlakové nádoby VVER-1000
Molnár, J.
2000
2000
300011304
Termohydraulická analýza aktivní zóny ADS
Kobylka, D.
2000
2000
300011204
Digitálně vzdělávací pracoviště SIMUL4401
Matějka, K.
2000
2000
595/A
Centrum jaderných technologií - soubor dílčích projektů
Matějka, K.
1999
2000
FB-CV/63
Řízení jakosti při vývoji vysoce spolehlivých SW
Matějka, K.
1997
2000
VS97037
Spolupráce na projektu DØ ve FNAL, USA
Šimák, V.
2008
2012
LA08047
Česko-japonský seminář o aplikované matematice 2008 (CJS 2008): Použití anizotropní difuze v MR Traktografii
Strachota, P.
2008
2008
CTU0822814
Česko-japonský seminář o aplikované matematice 2008 (CJS 2008): Kvalitativní studie Gray-Scottova modelu
Mach, J.
2008
2008
CTU0822714
Letní škola Algebraické struktury
Ambrož, P.
2008
2008
CTU0815014
XXVII mezinárodní pracovní setkání o geometrických metodách ve fyzice: Kvantová tečka v Lobačevského rovině
Tušek, M.
2008
2008
CTU0812814
27. Workshop geometrických metod ve fyzice: Klasická částice a časově periodicky závislý Aharonov-Bohmův tok
Kalvoda, T.
2008
2008
CTU0812714
Konference IGARSS 08: Asimilace modelu pro předpověď dlouhodobého vývoje depozice CS-137 na terénu
Hofman, R.
2008
2008
CTU0812614
Reálná predikce efektů remodelace kostí v lidském těle pomocí termodynamického modelu
Klika, V.
2008
2008
CTU0807814
Matematický model dislokační dynamiky
Pauš, P.
2008
2008
CTU0803714
Multiagentní přístupy v úlohách operačního výzkumu a aplikované matematiky
Macek, K.
2008
2008
CTU0803614
Matematický model vícefázového proudění podzemní vody zahrnující dynamický efekt v modelech pro kapilární tlak
Fučík, R.
2008
2008
CTU0803514
Matematické modelování vícefázového proudění v podzemních vodách
Mikyška, J.
2008
2010
GP201/08/P567
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanálové digitální aparatury s plně kontinuálním vzorkováním signálu AE a jeho předzpracováním v reálném čase
Kůs, V.
2006
2008
FI-IM3/136
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2006
2009
ME 878
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Matějka, K.
1999
2004
MSM 210000019
Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
Matějka, K.
1999
2003
FB-C2/50
Centrum jaderných technologií - soubor dílčích projektů
Matějka, K.
1999
2000
FB-CV/63
Nakládání s vyhořelým jaderným palivem v ČR
Zíb, A.
1999
1999
309909904
Rozšíření a standardizace výcvikových kurzů na školním reaktoru VR-1
Sklenka, Ľ.
1999
1999
309909804
Jednotka pro měření hustoty neutronového toku
Kropík, M.
1999
1999
309909704
Fyzika a bezpečnost transmutačních systémů
Zeman, J.
1999
1999
829
Řízení jakosti při vývoji vysoce spolehlivých SW
Matějka, K.
1997
2000
VS97037
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Mareš, J.
2007
2013
MSM6840770039
Blind Digital Image Authentication
Babak, M.
2007
2007
CTU0713714
Vyhledávání modifikovaných snímků v obrazové databázi
Horáček, O.
2007
2007
CTU0713514
Kombinatorické a aritmetické vlastnosti nekonečných slov přidružených k nejednoduchým kvadratickým parryovským číslům
Dvořáková, L.
2007
2007
CTU0713414
Využití t-konormového fuzzy integrálu pro spojování klasifikátorů
Štefka, D.
2007
2007
CTU0713814
Jarní škola a workshop Kombinatorika na slovech
Masáková, Z.
2007
2007
CTU0715614
Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanálové digitální aparatury s plně kontinuálním vzorkováním signálu AE a jeho předzpracováním v reálném čase
Kůs, V.
2006
2008
FI-IM3/136
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2006
2009
ME 878
Spolupráce na experimentu D0 experiment ve FNAL, USA
Šimák, V.
2006
2007
1P05LA257
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Burdík, Č.
2005
2007
GA201/05/0857
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Pelantová, E.
2005
2007
GA201/05/0169
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Mezinárodní spolupráce ATLAS - CERN
Havlíček, M.
2004
2007
1P04LA212
VR-1 Školní reaktor
Matějka, K.
1998
1998
ZEU
5698714 Matějka
Matějka, K.
1998
1998
RP
Výpočtové ověření transmutačních aspektů systémů pro likvidaci vyhořelého jaderného paliva
Tuček, K.
1998
1998
309812004
Analýza neutronových šumů
Kropík, M.
1998
1998
309811904
Problematika bezpečnosti urychlovačem řízení transmutačních systémů
Heřmanský, B.
1998
1998
1264/G
Řízení jakosti při vývoji vysoce spolehlivých SW
Matějka, K.
1997
2000
VS97037
Radiační metody a reaktorová fyzika při výzkumu životního prostředí
Matějka, K.
1997
1998
SÚJV 07-4-09
Radiační metody a reaktorová fyzika při výzkumu životního prostředí
Matějka, K.
1998
1998
07-4-0975-92
LA-O Transmutator: Vývoj nových technologií jaderného spalování vyhořelého paliva a RAO z provozu jaderných elektreráren s reaktory typu VVER
Matějka, K.
1998
1998
RP-4000/10
Modernizace a dílčí rozšíření pracoviště školního reaktoru VR-1
Matějka, K.
1998
1998
1269/H
Komplexní začlenění problematiky ADS do studijních programů zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů
Matějka, K.
1998
1998
1263/F1

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.