Systémové upozornění

Filtr grantů

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanálové digitální aparatury s plně kontinuálním vzorkováním signálu AE a jeho předzpracováním v reálném čase
Kůs, V.
2006
2008
FI-IM3/136
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
Beneš, M.
2006
2011
LC06052
Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně životního prostředí
Beneš, M.
2006
2009
ME 878
Základní mechanismy řídící plastické vlastnosti materiálu s vlnitým skluzem
Beneš, M.
2006
2006
ME 654
Spolupráce na experimentu D0 experiment ve FNAL, USA
Šimák, V.
2006
2007
1P05LA257
Česko-japonský seminář aplikované matematiky 2006
Beneš, M.
2006
2006
CTU0617014
Rozpoznávání 2D obrazu ve frekvenční oblasti
Horaisová, K.
2006
2006
CTU0616114
Palindromická složitost nekonečných slov přidružených k jednoduchým Parry číslům
Ambrož, P.
2006
2006
CTU0616014
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Burdík, Č.
2005
2007
GA201/05/0857
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Pelantová, E.
2005
2007
GA201/05/0169
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Mezinárodní spolupráce ATLAS - CERN
Havlíček, M.
2004
2007
1P04LA212
Analýza bezpečnostních problémů urychlovačem řízených transmutačních systémů
Heřmanský, B.
1997
1997
3097499
Nestandardní reaktorové systémy pro likvidaci radioaktivních odpadů pomocí transmutační technologie
Tuček, K.
1997
1997
3097501
Zjištění jakosti (QA) bezpečnostního systému jaderného zařízení
Kropík, M.
1997
1997
3097500
Řízení jakosti při vývoji vysoce spolehlivých SW
Matějka, K.
1997
2000
VS97037
Jaderná bezpečnost
Matějka, K.
1995
1997
15p8 (11p16, 6p1)
Radiační metody a reaktorová fyzika při výzkumu životního prostředí
Matějka, K.
1997
1998
SÚJV 07-4-09
Inovace studijních programů vyučovaných na školním reaktoru VR-1 vyvolaná změnou typu jaderného paliva
Matějka, K.
1997
1997
1063/F1
Kvantové systémy s magnetickým polem a bodovou interakcí
Vytřas, P.
2005
2005
1763/G1
Numerické metody pro řešení úloh degenerované difuze
Chalupecký, V.
2005
2005
780/G1
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Havlíček, M.
2005
2005
MSM6840770018
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
Beneš, M.
2005
2011
MSM6840770010
Workshop aplikované matematiky
Beneš, M.
2005
2005
CTU0511714
Normalizátor MAD grupy generované tenzorovým součinem zobecněných Pauliho matic
Svobodová, M.
2005
2005
CTU0508514
Dynamika elastických křivek ve zpracování obrazu
Oberhuber, T.
2005
2005
CTU0508414
Využití matematických transformací při rozpoznávání obrazu
Horaisová, K.
2005
2005
CTU0508314
Analýza nezávislých komponent
Koldovský, Z.
2005
2005
CTU0508214
Palindromická struktura cut-and-project posloupností
Baláži, P.
2005
2005
CTU0508114
Algebraické a kombinatorické vlastnosti nestandardních numeračních soustav
Ambrož, P.
2005
2005
CTU0508014
Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice
Burdík, Č.
2005
2007
GA201/05/0857
Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur
Pelantová, E.
2005
2007
GA201/05/0169
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Interakce antiproton-proton při 2TeV, Experiment DO-Run 2, Tevatron - FNAL
Šimák, V.
2004
2005
1P04LA234
Mezinárodní spolupráce ATLAS - CERN
Havlíček, M.
2004
2007
1P04LA212
Program MCNP pro výpočty hustot toků a spekter neutronů a jeho experimentální ověření na školním reaktoru VR-1
Sklenka, Ľ.
1996
1996
3096385
Modernizace laboratoří FJFI pro výuku vybraných analytických metod určených pro sledování životního prostředí
Matějka, K.
1996
1996
0223/10
Rozšíření možností školního reaktoru VR-1 ve vzdělávací činnosti vysokých škol
Matějka, K.
1996
1996
0221/5
Jaderná bezpečnost
Matějka, K.
1995
1997
15p8 (11p16, 6p1)
Spolupráce ČR s CERN
Burdík, Č.
2004
2004
1P04LA211
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
Beneš, M.
2004
2008
1H-PK/22
Interakce antiproton-proton při 2TeV, Experiment DO-Run 2, Tevatron - FNAL
Šimák, V.
2004
2005
1P04LA234
Porovnání algoritmů CMA a FastICA pro blokovou SISO slepou dekonvoluci
Koldovský, Z.
2004
2004
CTU0415614
XI-mezinárodní konference symetrické metody ve fyzice
Havlíček, M.
2004
2004
CTU0415514
XXV mezinárodní kolokvium Grupově teoretické metody ve fyzice
Burdík, Č.
2004
2004
CTU0415414
Česko-japonský seminář aplikované matematiky
Beneš, M.
2004
2004
CTU0415314
Matematické modelování vícefázového proudění v pórézním prostředí
Mikyška, J.
2004
2004
CTU0410714
Semiklasická analýza časově závislých kvantových systémů
Lev, O.
2004
2004
CTU0410614
Metody pro zpracování binárního obrazu založené na aproximaci povrchové difúze pomocí Cahnovy-Hilliardovy rovnice a jejich numerická analýza
Chalupecký, V.
2004
2004
CTU0410514
Mezinárodní spolupráce ATLAS - CERN
Havlíček, M.
2004
2007
1P04LA212
Kvantové modely s magnetickým polem a bodovou interakcí
Vytřas, P.
2004
2004
2089/G1
Inovace informační technologie pro podporu studia zrakově postižených
Mareš, J.
2004
2004
2077/A
Semiklasická analýza časově závislých kvantových systémů
Lev, O.
2004
2004
2085/G1
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Jaderná bezpečnost
Matějka, K.
1995
1997
15p8 (11p16, 6p1)
Interakce antiproton-proton při 2TeV, Experiment DO-Run2, Tevatron-FNAL
Šimák, V.
2003
2003
LA 189
Ryze puklinový model transportu kontaminantů skalním masivem založený na kombinaci metody konečných objemů a nekonformní metody konečných prvků
Vohralík, M.
2003
2003
CTU0310014
Matematické modelování proudění podzemních vod kontaminovaných organickými látkami
Mikyška, J.
2003
2003
CTU0309914
Numerická analýza povrchové difúze pomocí Cahnovy-Hilliardovy rovnice s aplikací ve zpracování obrazu
Chalupecký, V.
2003
2003
CTU0309814
Geometrické a kombinatorické vlastnosti aperiodických struktur
Masáková, Z.
2003
2003
2501/G6
Časově závislé kvantové systémy
Lev, O.
2003
2003
2499/G1
Účast českých vědců na experimentu DO-RunII
Šimák, V.
2001
2003
ME 474
Kvantové grafy a příbuzné systémy
Havlíček, M.
2001
2003
IAA1048101
Některé aspekty kvantových grup a selfsimilaritních aperiodických struktur
Burdík, Č.
2001
2003
GA201/01/0130
Matematické modelování a numerická stimulace úloh s volnou hranicí s aplikací v metalurgii
Beneš, M.
2001
2003
GA201/01/0676
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Konference "Kvantové grupy"
Burdík, Č.
2000
2003
01-3-1028
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Smíšeně-hybridní, ryze puklinový model proudění sklaním masivem:numerická analýza vyvinutého modelu a jeho kalibrace
Vohralík, M.
2002
2002
CTU0212714
Matematické metody v modelování nekrystalických látek
Mareš, O.
2002
2002
CTU0212614
Wavelety na aperiodických množinách
Andrle, M.
2002
2002
CTU0212514
Účast českých vědců na experimentu DO-RunII
Šimák, V.
2001
2003
ME 474
Kvantové grafy a příbuzné systémy
Havlíček, M.
2001
2003
IAA1048101
Některé aspekty kvantových grup a selfsimilaritních aperiodických struktur
Burdík, Č.
2001
2003
GA201/01/0130
Matematické modelování a numerická stimulace úloh s volnou hranicí s aplikací v metalurgii
Beneš, M.
2001
2003
GA201/01/0676
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Konference "Kvantové grupy"
Burdík, Č.
2000
2003
01-3-1028
Pole a částice
Burdík, Č.
2000
2002
01-3-1028-99/2003
Rezonanční procesy v malých molekulách
Gemperle, F.
2000
2002
GA203/00/1025
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Účast českých vědců na experimentu DO-RunII
Šimák, V.
2001
2003
ME 474
Aperiodické generátory pseudonáhodných čísel
Patera, J.
2001
2001
300110714
Vyhodnocení nových přijímacích zkoušek z matematiky na ČVUT
Gemperle, F.
2001
2001
300113834
Podpora internacionalizace vzdělání studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Pelantová, E.
2001
2001
300114614
Kvantové grafy a příbuzné systémy
Havlíček, M.
2001
2003
IAA1048101
Některé aspekty kvantových grup a selfsimilaritních aperiodických struktur
Burdík, Č.
2001
2003
GA201/01/0130
Matematické modelování a numerická stimulace úloh s volnou hranicí s aplikací v metalurgii
Beneš, M.
2001
2003
GA201/01/0676
Digitální knihovna pro nevidomé studenty českých vysokých škol
Mareš, J.
2001
2001
1914/E
Rozvoj možnosti studia waveletů a metod v modelování nekrystalických látek
Mareš, O.
2001
2001
1926/G4
Aperiodické generátory náhodných čísel
Patera, J.
2001
2001
1927/G4
Přednáškový pobyt prof. Valeriye Tolsteho
Šťovíček, P.
2001
2001
1920/F4
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Konference "Kvantové grupy"
Burdík, Č.
2000
2003
01-3-1028
Pole a částice
Burdík, Č.
2000
2002
01-3-1028-99/2003
Rezonanční procesy v malých molekulách
Gemperle, F.
2000
2002
GA203/00/1025
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Konference "Kvantové grupy"
Burdík, Č.
2000
2003
01-3-1028
Pole a částice
Burdík, Č.
2000
2002
01-3-1028-99/2003
Kvantové deformace Lieových algeber
Pošta, S.
2000
2000
300010004
Ověřování pravosti digitálních obrazů
Lukáš, J.
2000
2000
300009804
Substituční systémy pro matematické modely kvazikrystalů
Masáková, Z.
2000
2000
300009904
Optimalizace délky okna v zobecněném po částech lineárním histogramu
Hobza, T.
2000
2000
300009704
Přednáškový pobyt prof. Anatoli Klimyka
Havlíček, M.
2000
2000
1005/F4
Nový model vědecká výchovy studentů
Pelantová, E.
2000
2000
600/G4
Spolupráce s Universitou Miguela Hernandéze ve Španělsku
Kůs, V.
2000
2000
596/F1
Počítačová laboratoř pro studenty softwarového inženýrství
Šťovíček, P.
2000
2000
593/A
Rezonanční procesy v malých molekulách
Gemperle, F.
2000
2002
GA203/00/1025
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Matematické modelování puklinového šíření škodlivin v podzemních vodách
Šembera, J.
1999
1999
309908904
Nové algebraické struktury ve fyzice - pokračování
Havlíček, M.
1999
1999
767
Nové typy symetrie a stabilita časově závislých kvantových systémů
Šťovíček, P.
1999
1999
791
Podpora přístupu zrakově postižených studentů k informačním zdrojům
Mareš, J.
1999
1999
834
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Matematické modelování transportu a reakcí chemických látek v kontaminovaných podzemních vodách
Beneš, M.
1996
1998
GA205/96/0921
Pole a částice
Burdík, Č.
1997
1998
SÚJV 01-3-10
Kvantová dynamika, geometrie a topologie
Šťovíček, P.
1998
1998
ME 170
Pole a částice
Burdík, Č.
1998
1998
5
Nové algebraické struktury ve fyzice
Havlíček, M.
1998
1998
1267/G
Matematické modelování růstu mikrostruktury při tuhnutí kovů
Beneš, M.
1997
1997
3097486
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Matematické modelování transportu a reakcí chemických látek v kontaminovaných podzemních vodách
Beneš, M.
1996
1998
GA205/96/0921
Pole a částice
Burdík, Č.
1997
1998
SÚJV 01-3-10
Sborník: 6. mezinárodního kolokvia Kvantové grupy a integrabilní systémy
Burdík, Č.
1997
1997
PG97007
Zobecněná symetrie: fyzikální modely
Havlíček, M.
1996
1996
3096
Mezinárodná kolokvium "Kvantové grupy a integrabilní systémy"
Burdík, Č.
1996
1996
PG96240
Nové možnosti studia a zaměstnání zrakově postižených studentů
Mareš, J.
1995
1996
JEP-2423/94
Deposice radioaktivních materiálů
Beneš, M.
1993
1996
OU92042
Identifikace zdrojů akustické emise v kompozitech
Kůs, V.
1994
1996
GA106/94/1232
Stabilita a nestabilita v kvantových systémech
Šťovíček, P.
1994
1996
GA201/94/0708
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Matematické modelování transportu a reakcí chemických látek v kontaminovaných podzemních vodách
Beneš, M.
1996
1998
GA205/96/0921
Bakalářské studium "Softwarové inženýrství v ekonomii" pro zrakově postižené
Mareš, J.
1995
1995
0269/8
Asymptotická optimalita empiricky optimalizovaných stochastických systémů
Kůs, V.
1993
1995
GA201/93/0232
Růst mikrotrhlin a jejich detekce
Lonek, B.
1993
1995
GA106/93/1110
Matematické modely proudění podzemních vod a transportu látek pro účely sanace následků těžby uranu v severních Čechách
Humhal, E.
1993
1995
GA201/93/0067
Nové možnosti studia a zaměstnání zrakově postižených studentů
Mareš, J.
1995
1996
JEP-2423/94
Deposice radioaktivních materiálů
Beneš, M.
1993
1996
OU92042
Identifikace zdrojů akustické emise v kompozitech
Kůs, V.
1994
1996
GA106/94/1232
Stabilita a nestabilita v kvantových systémech
Šťovíček, P.
1994
1996
GA201/94/0708
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Asymptotická optimalita empiricky optimalizovaných stochastických systémů
Kůs, V.
1993
1995
GA201/93/0232
Růst mikrotrhlin a jejich detekce
Lonek, B.
1993
1995
GA106/93/1110
Matematické modely proudění podzemních vod a transportu látek pro účely sanace následků těžby uranu v severních Čechách
Humhal, E.
1993
1995
GA201/93/0067
Deposice radioaktivních materiálů
Beneš, M.
1993
1996
OU92042
Identifikace zdrojů akustické emise v kompozitech
Kůs, V.
1994
1996
GA106/94/1232
Stabilita a nestabilita v kvantových systémech
Šťovíček, P.
1994
1996
GA201/94/0708
Asymptotická optimalita empiricky optimalizovaných stochastických systémů
Kůs, V.
1993
1995
GA201/93/0232
Růst mikrotrhlin a jejich detekce
Lonek, B.
1993
1995
GA106/93/1110
Matematické modely proudění podzemních vod a transportu látek pro účely sanace následků těžby uranu v severních Čechách
Humhal, E.
1993
1995
GA201/93/0067
Deposice radioaktivních materiálů
Beneš, M.
1993
1996
OU92042
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2013
2015
LG13031
Metodický rámec pro tvorbu specifických softwarových aplikací s důrazem na prototypování a holistický přístup k životnímu cyklu vývoje systému.
Merunka, V.
2014
2016
SGS14/209/OHK4/3T/14
Pokročilé algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2014
2016
SGS14/210/OHK4/3T/14
Biomedicínské aplikace matematických metod
Kukal, J.
2014
2016
SGS14/208/OHK4/3T/14
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2013
2015
LG13031
Metodika jednotného přístupu k analýze a návrhu organizačních systémů a speciálních softwarových aplikací založená na procesním modelování.
Merunka, V.
2011
2013
SGS11/166/OHK4/3T/14
Matematické metody v biomedicínském výzkumu
Kukal, J.
2011
2013
SGS11/165/OHK4/3T/14
Speciální algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2011
2013
SGS11/167/OHK4/3T/14
Metodika jednotného přístupu k analýze a návrhu organizačních systémů a speciálních softwarových aplikací založená na procesním modelování.
Merunka, V.
2011
2013
SGS11/166/OHK4/3T/14
Matematické metody v biomedicínském výzkumu
Kukal, J.
2011
2013
SGS11/165/OHK4/3T/14
Speciální algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2011
2013
SGS11/167/OHK4/3T/14
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
Metodika jednotného přístupu k analýze a návrhu organizačních systémů a speciálních softwarových aplikací založená na procesním modelování.
Merunka, V.
2011
2013
SGS11/166/OHK4/3T/14
Matematické metody v biomedicínském výzkumu
Kukal, J.
2011
2013
SGS11/165/OHK4/3T/14
Speciální algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2011
2013
SGS11/167/OHK4/3T/14
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
Metodický rámec pro kontinuální modelem řízenou tvorbu specifických softwarových aplikací
Merunka, V.
2010
2010
SGS10/093/OHK4/1T/14
Speciální algoritmy a jejich aplikace v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2010
2010
SGS10/094/OHK4/1T/14
Matematické a statistické metody v biomedicínském výzkumu
Kukal, J.
2010
2010
SGS10/092/OHK4/1T/14
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
Snižování nerovnosti v přístupu k VŠ vzdělání pro studenty ze znevýhodněných skupin v SČ kraji
Dontová, E.
2009
2009
4/34.1.6
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2008
2012
LA08015
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2005
2007
1P04LA211
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2005
2007
1P04LA211
Vědeckovýzkumný projekt COMPASS
Virius, M.
2003
2006
ME 492
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2005
2007
1P04LA211
Vědeckovýzkumný projekt COMPASS
Virius, M.
2003
2006
ME 492
CERN experiment NA58
Virius, M.
2004
2004
1P04LA242
Vědeckovýzkumný projekt COMPASS
Virius, M.
2003
2006
ME 492
Vědeckovýzkumný projekt COMPASS
Virius, M.
2003
2006
ME 492
Modernizace mikrotronu
Virius, M.
2000
2003
04-5-1014
Modernizace mikrotronu
Virius, M.
2000
2003
04-5-1014
Modernizace mikrotronu
Virius, M.
2000
2003
04-5-1014
Modernizace mikrotronu
Virius, M.
2000
2003
04-5-1014
Spolupráce ČR s CERN
Virius, M.
2013
2015
LG13031
Metodický rámec pro tvorbu specifických softwarových aplikací s důrazem na prototypování a holistický přístup k životnímu cyklu vývoje systému.
Merunka, V.
2014
2016
SGS14/209/OHK4/3T/14
Pokročilé algoritmy v softwarovém inženýrství
Virius, M.
2014
2016
SGS14/210/OHK4/3T/14
Biomedicínské aplikace matematických metod
Kukal, J.
2014
2016
SGS14/208/OHK4/3T/14

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.