Systémové upozornění

Filtr grantů

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Výzkum a vývoj kruhového, diodově buzeného pikosekundového laseru pro senzory
Kubeček, V.
2003
2004
ME 623
Výzkum a vývoj kruhového, diodově buzeného pikosekundového laseru pro senzory
Kubeček, V.
2003
2004
ME 623
Laserové měření družic
Hamal, K.
2003
2004
ME 705
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
Optimalizace kapilárního výboje pro generaci měkkého rentgenového záření
Vrbová, M.
2002
2004
ME 609
RTG Kontrastní vlnovod pro laserovou medicínu
Jelínková, H.
2003
2005
NJ7716
Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené expozicí vlákna záření CO2 laseru
Jančárek, A.
2003
2005
GA102/03/0475
Bichromofor s vibrační sondou
Špulák, P.
2003
2003
CTU0311014
Difraktivní optické elementy - návrh a realizace pomocí prostorových modulátorů
Škereň, M.
2003
2003
CTU0310914
Prezentace na výroční konferenci SPIE 2003
Richter, I.
2003
2003
CTU0315414
Syntéza fokuzovaných 3D obrazů pomocí optických dikraktivních struktur
Najdek, D.
2003
2003
CTU0310814
Výzkum a vývoj speciálních fázových záznamových materiálů
Květoň, M.
2003
2003
CTU0310714
Lagrangeovsko-Eulerovské metody ve fyzice plazmatu
Kuchařík, M.
2003
2003
CTU0310614
Generece pikosekundových impulsů v neodymových laserech pomocí pevnolátkových saturovatelných absorbérů
Dombrovský, A.
2003
2003
CTU0310514
Fotovoltaické solitony
Bodnár, M.
2003
2003
CTU0310414
Význam kovů pro rozklad dřevní hmoty dřevokaznými houbami
Král, J.
2003
2005
GA522/03/0187
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Laserová měření družic s milimetrovou přesností pro studium Země
Hamal, K.
2003
2005
GA205/03/0314
Detektor jednotlivých fotonů na bázi GeSi
Procházka, I.
2003
2005
GA102/03/0316
Pikosekundové lasery pro senzory
Kubeček, V.
2003
2005
GA102/03/0156
Generace nových laserových frekvencí
Jelínková, H.
2002
2004
ME 524
Uzavřené duté vlnovody pro infračervené záření a jejich aplikace v laserové medicíně
Jelínková, H.
2002
2004
ME 523
Fotofyzika funkčních molekul a spektroskopie pro molekulární elektroniku
Fidler, V.
2002
2004
ME 559
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Vývoj Ondřejovského ešeletového spektrografu
Pína, L.
2002
2004
GA102/02/1000
Laserový družicový dálkoměr pro síť ILRS (International Laser Ranging Service)
Novotný, A.
2002
2004
GA205/02/0838
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku
Procházka, I.
2002
2004
GA102/02/0122
Mimetické metody konečných diferencí pro difusní rovnice
Liska, R.
2001
2003
ME 436
Bělení zubů - kvalitativní hodnocení účinku, nový technologický postup
Jelínková, H.
2001
2003
NK6823
Rigorózní analýza optických difrakčních mřížek
Richter, I.
2001
2004
GP202/01/D004
Analýza vlivu laserové termokeratoplastiky na zakřivení přední plochy oční rohovky a využití pro korekci nepravidelných astigmatismů
Vrbová, M.
2001
2003
GA106/01/1511
Simulace šíření akustických vln v pevných látkách
Šiňor, M.
2001
2003
GA106/01/0396
Přechodné jevy v plazmatu buzeném laserovými svazky o vysoké intenzitě
Limpouch, J.
2001
2003
GA202/01/0755
Generace Ramanovských frekvencí v nelineárních krystalech
Jelínková, H.
2001
2003
GA102/01/0199
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2000
2003
LA 055
NRIAG
Novotný, A.
2002
2003
Optimalizace kapilárního výboje pro generaci měkkého rentgenového záření
Vrbová, M.
2002
2004
ME 609
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Generace nových laserových frekvencí
Jelínková, H.
2002
2004
ME 524
Uzavřené duté vlnovody pro infračervené záření a jejich aplikace v laserové medicíně
Jelínková, H.
2002
2004
ME 523
Fotofyzika funkčních molekul a spektroskopie pro molekulární elektroniku
Fidler, V.
2002
2004
ME 559
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Reflektometrie s milimetrovým rozlišením založená na čítání fotonů
Blažej, J.
2002
2002
GP102/02/D064
Inovace a rozvoj elektronického praktika FJFI ČVUT
Procházka, I.
2002
2002
2130/H
Pevnolátkové saturovatelné absorbéry pro neodymové lasery
Dombrovský, A.
2002
2002
2121/G1
Vývoj Ondřejovského ešeletového spektrografu
Pína, L.
2002
2004
GA102/02/1000
Laserový družicový dálkoměr pro síť ILRS (International Laser Ranging Service)
Novotný, A.
2002
2004
GA205/02/0838
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku
Procházka, I.
2002
2004
GA102/02/0122
Interaktivní výuka fyziky s využitím apletů jazyku Java
Šiňor, M.
2002
2002
CTU0214834
Multimediální skripta
Vrbová, M.
2002
2002
CTU0216714
Multifokální fresnelovské difraktivní optické elementy
Škereň, M.
2002
2002
CTU0213114
Studie struktury kostí použitím rentgenové tomografie a vypracování nové metody pro diagnostiku osteoporózy
Mokso, R.
2002
2002
CTU0213014
Realizace vybraných optických transformací
Kratochvil, J.
2002
2002
CTU0212914
Mimetické metody konečných diferencí pro difusní rovnice
Liska, R.
2001
2003
ME 436
Laserové měření vzdáleností družic
Hamal, K.
2001
2002
ME 414
Bělení zubů - kvalitativní hodnocení účinku, nový technologický postup
Jelínková, H.
2001
2003
NK6823
Rigorózní analýza optických difrakčních mřížek
Richter, I.
2001
2004
GP202/01/D004
Analýza vlivu laserové termokeratoplastiky na zakřivení přední plochy oční rohovky a využití pro korekci nepravidelných astigmatismů
Vrbová, M.
2001
2003
GA106/01/1511
Simulace šíření akustických vln v pevných látkách
Šiňor, M.
2001
2003
GA106/01/0396
Přechodné jevy v plazmatu buzeném laserovými svazky o vysoké intenzitě
Limpouch, J.
2001
2003
GA202/01/0755
Generace Ramanovských frekvencí v nelineárních krystalech
Jelínková, H.
2001
2003
GA102/01/0199
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100
Technologické centrum difraktivní optiky
Fiala, P.
2000
2002
FB-C3/58
Elektronová litografie pro reliéfní submikrometrové difraktivní struktury
Fiala, P.
2000
2002
IBS2065014
Výzkum a vývoj diodově buzených pevnolátkových laserů pro laserové gyro a jiné senzory
Kubeček, V.
2000
2002
ME 384
Diferenční schemata pro zákony zachování a modelování laserem generovaného plazmatu
Liska, R.
2000
2002
GA201/00/0586
Nové nelineární elementy pro synchronizaci módů v laserech
Kubeček, V.
2000
2002
GA102/00/1278
Detektor jednotlivých fotonů pro blízkou infračervenou oblast
Hamal, K.
2000
2002
GA102/00/0820
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2000
2003
LA 055
NRIAG
Novotný, A.
2002
2003
Mimetické metody konečných diferencí pro difusní rovnice
Liska, R.
2001
2003
ME 436
Lékařské aplikace pasivně Q-spínaných laserů
Jelínková, H.
2001
2001
ME 461
Laserové měření vzdáleností družic
Hamal, K.
2001
2002
ME 414
Bělení zubů - kvalitativní hodnocení účinku, nový technologický postup
Jelínková, H.
2001
2003
NK6823
Rigorózní analýza optických difrakčních mřížek
Richter, I.
2001
2004
GP202/01/D004
Analýza vlivu laserové termokeratoplastiky na zakřivení přední plochy oční rohovky a využití pro korekci nepravidelných astigmatismů
Vrbová, M.
2001
2003
GA106/01/1511
Experimentální a teoretická studie rentgenových laserů vytvářených ultrakrátkým laserovým pulsem
Kuba, J.
2001
2001
300111714
Vlastnosti přechodového a stacionárního stimulovaného Ramanova rozptylu ve wolframanových krystalech KGd(WO4)2 a BaWO4 - ústní prezentace vědeckých výsledků
Černý, P.
2001
2001
300111614
Prezentace na výroční konferenci SPIE 2001
Richter, I.
2001
2001
300111914
Aplikace záření alexandritového laseru v medicíně
Šulc, J.
2001
2001
300112014
Stanovení stopových prvků v dřevokazných houbách metodou PIXE
Proška, J.
2001
2001
300111814
Simulace šíření akustických vln v pevných látkách
Šiňor, M.
2001
2003
GA106/01/0396
Přechodné jevy v plazmatu buzeném laserovými svazky o vysoké intenzitě
Limpouch, J.
2001
2003
GA202/01/0755
Generace Ramanovských frekvencí v nelineárních krystalech
Jelínková, H.
2001
2003
GA102/01/0199
Inovace a rozvoj praktika laserové techniky FJFI ČVUT
Kubeček, V.
2001
2001
1930/H
Obrazové podklady pro multimediální výuku předmětu Laserové systémy
Vrbová, M.
2001
2001
1919/F1
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100
Technologické centrum difraktivní optiky
Fiala, P.
2000
2002
FB-C3/58
Elektronová litografie pro reliéfní submikrometrové difraktivní struktury
Fiala, P.
2000
2002
IBS2065014
Výzkum a vývoj diodově buzených pevnolátkových laserů pro laserové gyro a jiné senzory
Kubeček, V.
2000
2002
ME 384
Diferenční schemata pro zákony zachování a modelování laserem generovaného plazmatu
Liska, R.
2000
2002
GA201/00/0586
Nové nelineární elementy pro synchronizaci módů v laserech
Kubeček, V.
2000
2002
GA102/00/1278
Detektor jednotlivých fotonů pro blízkou infračervenou oblast
Hamal, K.
2000
2002
GA102/00/0820
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2000
2003
LA 055
Molekulární vědy: Procesy přenosu elektronu, protonu a výměny energie v plynech a v kondenzovaném stavu. + st (b): Přenos energie a excitonové interakce
Fidler, V.
2000
2001
ME 269
Laserové technologické centrum - založení a provoz
Jančárek, A.
1999
2001
FB-C2/16
Nové technologie pro přípravu dielektrických vlnovodných laserů a zesilovačů
Hříbek, P.
1999
2001
GA102/99/1391
Vývoj rentgenových teleskopů pro kosmické projekty
Pína, L.
1999
2001
GA102/99/1546
Rentgenový laser buzený kapilárním elektrickým výbojem
Kálal, M.
1999
2001
GA102/99/1559
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku a dálkový průzkum
Procházka, I.
1999
2001
GA102/99/0541
Přeladitelný alexandritový laser pro aplikace v medicíně
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1247
Přenos výkonového laserového záření Nd a Er:YAG laserů speciálními vlnovody
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1250
Relaxace solventu v biomembránách
Fidler, V.
1999
2001
GA203/99/0845
Biometrické receptory založené na porfyn-calix[4]arenových a porfyrin-beta-cyklodextrinových strukturách:molekulární rozpracování a přenos elektronu
Hof, M.
1999
2001
GA203/99/1163
Speciální vlnovody pro laserové lékařské systémy
Jelínková, H.
2000
2001
ME 157
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100
Technologické centrum difraktivní optiky
Fiala, P.
2000
2002
FB-C3/58
Elektronová litografie pro reliéfní submikrometrové difraktivní struktury
Fiala, P.
2000
2002
IBS2065014
Výzkum a vývoj diodově buzených pevnolátkových laserů pro laserové gyro a jiné senzory
Kubeček, V.
2000
2002
ME 384
Rozvoj WWW kurzů distančního a celoživotního vzdělávání na ČVUT
Limpouch, J.
2000
2000
300012724
Příprava a využití materiálů pro výuku inženýrských oborů na síti
Drška, L.
2000
2000
300012614
Přeladitelný alexandritový laser - generátor submikrosekundových optických impulsů
Šulc, J.
2000
2000
300010904
Metody analýzy optických dikfraktivních struktur
Richter, I.
2000
2000
300010804
Experimentální a teoretická studie rentgenových laserů vytvářených ultrakrátkým laserovým pulsem
Kuba, J.
2000
2000
300010704
Generace nových vlnových délek stimulovaných Ramanovým rozptylem pikosekundových laserových impulsů
Černý, P.
2000
2000
300010604
Diferenční schemata pro zákony zachování a modelování laserem generovaného plazmatu
Liska, R.
2000
2002
GA201/00/0586
Nové nelineární elementy pro synchronizaci módů v laserech
Kubeček, V.
2000
2002
GA102/00/1278
Detektor jednotlivých fotonů pro blízkou infračervenou oblast
Hamal, K.
2000
2002
GA102/00/0820
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2000
2003
LA 055
Molekulární vědy: Procesy přenosu elektronu, protonu a výměny energie v plynech a v kondenzovaném stavu. + st (b): Přenos energie a excitonové interakce
Fidler, V.
2000
2001
ME 269
Laserové měření vzdálenosti družice ERS-2 v Helwanu
Novotný, A.
2000
2000
ME 093
Laserové technologické centrum - založení a provoz
Jančárek, A.
1999
2001
FB-C2/16
Rakousko-český příspěvek rentgenového laseru buzeného elektrickým výbojem
Vrbová, M.
1999
2000
2/20(298)
Vývoj koherentních a nekoherentních rtg zdrojů o velkém jasu
Pína, L.
1999
2000
GA202/99/0623
Nové technologie pro přípravu dielektrických vlnovodných laserů a zesilovačů
Hříbek, P.
1999
2001
GA102/99/1391
Vývoj rentgenových teleskopů pro kosmické projekty
Pína, L.
1999
2001
GA102/99/1546
Rentgenový laser buzený kapilárním elektrickým výbojem
Kálal, M.
1999
2001
GA102/99/1559
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku a dálkový průzkum
Procházka, I.
1999
2001
GA102/99/0541
Přeladitelný alexandritový laser pro aplikace v medicíně
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1247
Přenos výkonového laserového záření Nd a Er:YAG laserů speciálními vlnovody
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1250
Relaxace solventu v biomembránách
Fidler, V.
1999
2001
GA203/99/0845
Biometrické receptory založené na porfyn-calix[4]arenových a porfyrin-beta-cyklodextrinových strukturách:molekulární rozpracování a přenos elektronu
Hof, M.
1999
2001
GA203/99/1163
Modifikace povrchů keramik metodou iontového bombardu a depozice tenkých vrstev podporované iontovými svazky (IBAD)
Král, J.
1998
2000
GA101/98/0781
Nový přístup k mikroanalýzám pomocí rentgenovské fluorescence
Pína, L.
1997
2000
IC15-CT97-0707
Anomálie a rezonanční efekty v difraktivních strukturách
Richter, I.
1998
2000
GA202/98/P232
Jednorázové endodontické ošetření pomocí Er:YAG laseru
Jelínková, H.
1998
2000
NK5016
Speciální vlnovody pro laserové lékařské systémy
Jelínková, H.
2000
2001
ME 157
Excitované interakce v molekulárních systémech: Dynamika a mechanismy přenosu excitační energiet
Fidler, V.
1998
2000
GA202/98/0566
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Speciální vlnovody pro laserové lékařské systémy
Jelínková, H.
1998
1999
ME 157
Laserové technologické centrum - založení a provoz
Jančárek, A.
1999
2001
FB-C2/16
Rakousko-český příspěvek rentgenového laseru buzeného elektrickým výbojem
Vrbová, M.
1999
2000
2/20(298)
Podpora účasti na výroční konferenci Americké optické společnosti
Richter, I.
1999
1999
PG99076
Obrazové podklady pro multimediální výuku kvantové elektroniky a optiky
Vrbová, M.
1999
1999
309912704
Výukové materiály pro virtuální katedru fyzikálních věd
Drška, L.
1999
1999
309912014
Příprava společného laserového technologického centra ČVUT
Jančárek, A.
1999
1999
309911924
Optické zpracování informace:Vybrané metody a jejich implemantce
Richter, I.
1999
1999
309909604
Společné praktikum optoelektroniky FJFI a FEL ČVUT
Vrbová, M.
1999
1999
768
Příprava multimediální výuky předmětu laserové systémy
Vrbová, M.
1999
1999
831
Virtuální workshop fyziky mikrosvěta a megasvěta
Drška, L.
1999
1999
795
Vývoj koherentních a nekoherentních rtg zdrojů o velkém jasu
Pína, L.
1999
2000
GA202/99/0623
Nové technologie pro přípravu dielektrických vlnovodných laserů a zesilovačů
Hříbek, P.
1999
2001
GA102/99/1391
Vývoj rentgenových teleskopů pro kosmické projekty
Pína, L.
1999
2001
GA102/99/1546
Rentgenový laser buzený kapilárním elektrickým výbojem
Kálal, M.
1999
2001
GA102/99/1559
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku a dálkový průzkum
Procházka, I.
1999
2001
GA102/99/0541
Přeladitelný alexandritový laser pro aplikace v medicíně
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1247
Přenos výkonového laserového záření Nd a Er:YAG laserů speciálními vlnovody
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1250
Relaxace solventu v biomembránách
Fidler, V.
1999
2001
GA203/99/0845
Biometrické receptory založené na porfyn-calix[4]arenových a porfyrin-beta-cyklodextrinových strukturách:molekulární rozpracování a přenos elektronu
Hof, M.
1999
2001
GA203/99/1163
Creation of Network for Student Mobility in Engineering
Gavrilov, P.
1999
1999
JEP 9210
Dvoudimenzionální mapování prvkových koncentrací metodou PIXE
Voltr, J.
1998
1999
GA202/98/0922
Modifikace povrchů keramik metodou iontového bombardu a depozice tenkých vrstev podporované iontovými svazky (IBAD)
Král, J.
1998
2000
GA101/98/0781
Laserová litografie tenkých vrstev
Hamal, K.
1999
1999
0739/2
Difrakční elementy pro optické zpracování informací
Fiala, P.
1999
1999
1003/2
Aplikace laserového záření v biofyzice
Fiala, P.
1999
1999
0486/2
Nový přístup k mikroanalýzám pomocí rentgenovské fluorescence
Pína, L.
1997
2000
IC15-CT97-0707
Laserová měření vzdálenosti družice ERS-2 v Helwanu (Egypt)
Novotný, A.
1997
1999
ME 093
Symbolické výpočty a rozměrově redukované modely proudění tekutin
Liska, R.
1997
1999
ME 050
Optický detektor pro monitory v ekologii
Hamal, K.
1997
1999
GA102/97/0429
Laserový družicový radar Helwan jako součást globální sítě pro podporu řešení mezinárodních projektů věd o Zemi a vesmíru
Novotný, A.
1997
1999
GA205/97/0130
Atomové a radiační procesy v nerovnovážném laserovém plazmatu
Limpouch, J.
1997
1999
GA202/97/1186
Vysoce účinný rentgenový laser ve spektrálním oboru 25-30 nm, využívající optimalizovaného čerpání v režimu prepulsu
Kálal, M.
1997
1999
GA202/97/0918
Optické difraktivní struktury
Fiala, P.
1997
1999
GA202/97/0666
Širokoúhlá rentgenová optika nového typu pro družicovou astrofyziku
Pína, L.
1997
1999
GA106/97/1223
Femtosekundový laser pro spektroskopii a optické komunikace
Kubeček, V.
1997
1999
GA102/97/0580
Studium perspektivních polovodičových materiálů a struktur pomocí balistické elektronové emisní mikroskopie/spektroskopie a kontaktního profilometru
Král, J.
1997
1999
GA102/97/0427
Vývoj elektronické řídicí jednotky pro automatický rozpoznávací systém kámen-tkáň. Ověření na laboratorním systému in-vitro
Hříbek, P.
1998
1999
IZ4219
Anomálie a rezonanční efekty v difraktivních strukturách
Richter, I.
1998
2000
GA202/98/P232
Jednorázové endodontické ošetření pomocí Er:YAG laseru
Jelínková, H.
1998
2000
NK5016
Molekulární vědy: Procesy přenosu elektronu, protonu a výměny energie v plynech a v kondenzovaném stavu
Fidler, V.
1998
1999
ME 269
Excitované interakce v molekulárních systémech: Dynamika a mechanismy přenosu excitační energiet
Fidler, V.
1998
2000
GA202/98/0566
Speciální vlnovody pro laserové lékařské systémy
Jelínková, H.
1998
1999
ME 157
Příprava společného výzkumného projektu "Rentgenový laser buzený elektronickým výbojem"
Vrbová, M.
1998
1998
22p1
Rentgenový laser buzený elektrickým výbojem
Vrbová, M.
1998
1998
309811404
Moderní metody měření a sběru dat v inženýrském a doktorandském studiu
Pína, L.
1998
1998
309800104
Iontová implantace optických dopantů do izolantů
Král, J.
1998
1998
309811304
Laserová fragmentace žlučových a močových kamenů
Hříbek, P.
1998
1998
309811204
Komputerizované kurzy praktické informatiky a fyziky pro studenty ČVUT
Drška, L.
1998
1998
309800904
Dvoudimenzionální mapování prvkových koncentrací metodou PIXE
Voltr, J.
1998
1999
GA202/98/0922
Modifikace povrchů keramik metodou iontového bombardu a depozice tenkých vrstev podporované iontovými svazky (IBAD)
Král, J.
1998
2000
GA101/98/0781
Výzkum planárních vlnovodných laserů vytvářených PLD technologií
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/0429
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro přesná měření vzdálenosti družic a monitorování atmosféry
Procházka, I.
1996
1998
GA102/96/0378
Aktivní optické vlnovody a vlnovodné lasery
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/1243
Nový přístup k mikroanalýzám pomocí rentgenovské fluorescence
Pína, L.
1997
2000
IC15-CT97-0707
Laserová měření vzdálenosti družice ERS-2 v Helwanu (Egypt)
Novotný, A.
1997
1999
ME 093
Symbolické výpočty a rozměrově redukované modely proudění tekutin
Liska, R.
1997
1999
ME 050
Studium interakcí e+ e- v oblastech produkce intermediálních bosonů W+ W- a Z° pomocí aparatury DELPHI
Kubašta, J.
1997
1998
GA202/96/0450
Optický detektor pro monitory v ekologii
Hamal, K.
1997
1999
GA102/97/0429
Laserový družicový radar Helwan jako součást globální sítě pro podporu řešení mezinárodních projektů věd o Zemi a vesmíru
Novotný, A.
1997
1999
GA205/97/0130
Atomové a radiační procesy v nerovnovážném laserovém plazmatu
Limpouch, J.
1997
1999
GA202/97/1186
Vysoce účinný rentgenový laser ve spektrálním oboru 25-30 nm, využívající optimalizovaného čerpání v režimu prepulsu
Kálal, M.
1997
1999
GA202/97/0918
Optické difraktivní struktury
Fiala, P.
1997
1999
GA202/97/0666
Širokoúhlá rentgenová optika nového typu pro družicovou astrofyziku
Pína, L.
1997
1999
GA106/97/1223
Femtosekundový laser pro spektroskopii a optické komunikace
Kubeček, V.
1997
1999
GA102/97/0580
Studium perspektivních polovodičových materiálů a struktur pomocí balistické elektronové emisní mikroskopie/spektroskopie a kontaktního profilometru
Král, J.
1997
1999
GA102/97/0427
Vývoj elektronické řídicí jednotky pro automatický rozpoznávací systém kámen-tkáň. Ověření na laboratorním systému in-vitro
Hříbek, P.
1998
1999
IZ4219
Anomálie a rezonanční efekty v difraktivních strukturách
Richter, I.
1998
2000
GA202/98/P232
Jednorázové endodontické ošetření pomocí Er:YAG laseru
Jelínková, H.
1998
2000
NK5016
Server pro virtuální katedru fyzikálních věd a informatické pedagogiky
Drška, L.
1998
1998
1260/A
Podpora účasti na konferenci "Hyperbolické problémy"
Liska, R.
1998
1998
PG98214
Mezinárodní konference "Aplikace počítačové algebry"
Liska, R.
1998
1998
PG98213
Molekulární vědy: Procesy přenosu elektronu, protonu a výměny energie v plynech a v kondenzovaném stavu
Fidler, V.
1998
1999
ME 269
Excitované interakce v molekulárních systémech: Dynamika a mechanismy přenosu excitační energiet
Fidler, V.
1998
2000
GA202/98/0566
Společné experimenty v kvantové kryptografii
Blažej, J.
1997
1997
ME 970138
Analýza vodíku dopředným rozptylem protonů
Voltr, J.
1997
1997
3097491
Počítačem generované hologramy
Richter, I.
1997
1997
3097490
Školící a vzdělávací centrum počítačové tomografie na ČVUT
Pína, L.
1997
1997
1057/F1
Přenos excitační energie v bifluoroforních systémech: Nové značky pro topologickou analýzu biomakromolekul
Fidler, V.
1995
1997
GA203/95/0755
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
CIPA-CT94-0132
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Relaxační procesy v excitovaných stavech fluorescenčních barviv
Fidler, V.
1995
1997
GA104/95/1226
Zvětšení adheze a snížení toxicity u fotokompozitních materiálů a glasionomerních cementů
Jelínková, H.
1995
1997
IZ2788
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
OK 164(CIPA-CT94-0132)
Multifrekvenční pikosekundový laser pro přesná měření vzdáleností a monitorování atmosféry
Jelínková, H.
1995
1997
GA102/95/0043
Výzkum planárních vlnovodných laserů vytvářených PLD technologií
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/0429
Dvoustranná spolupráce s Japonskem v oblasti molekulárních věd
Fidler, V.
1996
1997
ME 017
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro přesná měření vzdálenosti družic a monitorování atmosféry
Procházka, I.
1996
1998
GA102/96/0378
Aktivní optické vlnovody a vlnovodné lasery
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/1243
Nový přístup k mikroanalýzám pomocí rentgenovské fluorescence
Pína, L.
1997
2000
IC15-CT97-0707
Informatická podpora výuky matematiky a fyziky a získávání nadaných studentů pro technické a přírodovědné obory
Drška, L.
1997
1997
1062/F1
Laserová měření vzdálenosti družice ERS-2 v Helwanu (Egypt)
Novotný, A.
1997
1999
ME 093
Symbolické výpočty a rozměrově redukované modely proudění tekutin
Liska, R.
1997
1999
ME 050
Studium interakcí e+ e- v oblastech produkce intermediálních bosonů W+ W- a Z° pomocí aparatury DELPHI
Kubašta, J.
1997
1998
GA202/96/0450
Optický detektor pro monitory v ekologii
Hamal, K.
1997
1999
GA102/97/0429
Laserový družicový radar Helwan jako součást globální sítě pro podporu řešení mezinárodních projektů věd o Zemi a vesmíru
Novotný, A.
1997
1999
GA205/97/0130
Atomové a radiační procesy v nerovnovážném laserovém plazmatu
Limpouch, J.
1997
1999
GA202/97/1186
Vysoce účinný rentgenový laser ve spektrálním oboru 25-30 nm, využívající optimalizovaného čerpání v režimu prepulsu
Kálal, M.
1997
1999
GA202/97/0918
Optické difraktivní struktury
Fiala, P.
1997
1999
GA202/97/0666
Širokoúhlá rentgenová optika nového typu pro družicovou astrofyziku
Pína, L.
1997
1999
GA106/97/1223
Femtosekundový laser pro spektroskopii a optické komunikace
Kubeček, V.
1997
1999
GA102/97/0580
Studium perspektivních polovodičových materiálů a struktur pomocí balistické elektronové emisní mikroskopie/spektroskopie a kontaktního profilometru
Král, J.
1997
1999
GA102/97/0427
Polarizační a vysoceúčinnostní objemové a reliéfní difrakční struktury
Richter, I.
1996
1996
3096382
Experimentální studium podmínek pro konstrukci laserů s vysokou účinností pracujícího v oboru měkkého rentgenového záření
Kálal, M.
1996
1996
3096
Iontovým svazkem ovlivněné vlastnosti optických materiálů
Kratochvílová, I.
1996
1996
3096380
Přenos excitační energie v bifluoroforních systémech: Nové značky pro topologickou analýzu biomakromolekul
Fidler, V.
1995
1997
GA203/95/0755
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
CIPA-CT94-0132
Laserová angioplastika periferních věnčitých tepen pulsními infračervenými lasery
Kubeček, V.
1994
1996
IZ2233
Replikovaná rtg. zrcadla
Pína, L.
1993
1996
OU93037
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Laserová zubní vrtačka
Jelínková, H.
1994
1996
IZ1904
Ovlivnění průběhu infekčního procesu intravenozním ozářením krve dusíkovým laserem
Vrbová, M.
1994
1996
IZ1895
Stopové prvky a těžké kovy jako indikátory paleoekologie, paleovýživy a datování lidské populace
Král, J.
1994
1996
GA404/94/1469
Laserová preparace tvrdých zubních tkání ve stomatologii
Jelínková, H.
1994
1996
GA308/94/1189
Detailní studium profilů rentgenových spektrálních čar emitovaných vysoce ionizovanými atomy
Limpouch, J.
1994
1996
GA202/94/0710
Charakterizace supermřížek a ultra-měkkých vrstev v polovodičích pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu a kontaktního profilometru
Král, J.
1994
1996
GA202/94/1056
Pikosekundové pevnolátkové lasery s nelineárním zrcadlem
Kubeček, V.
1994
1996
GA102/94/0381
Laserový družicový dálkoměr pro dálkový průzkum Země
Novotný, A.
1994
1996
GA205/94/0440
US-Český výzkum v matematických symbolech a derivacích, analýza programování a konečné diferenční programy
Liska, R.
1996
1996
ME016
Spektroflourimetr FS 900
Fidler, V.
1996
1996
IN96010
Soubor kursů pro podporu modernizace studia technických oborů
Drška, L.
1996
1996
0219/5
Laboratoř informatické fyziky a kompetenční centrum pro IVS
Drška, L.
1996
1996
0217/3
Relaxační procesy v excitovaných stavech fluorescenčních barviv
Fidler, V.
1995
1997
GA104/95/1226
Zvětšení adheze a snížení toxicity u fotokompozitních materiálů a glasionomerních cementů
Jelínková, H.
1995
1997
IZ2788
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
OK 164(CIPA-CT94-0132)
Multifrekvenční pikosekundový laser pro přesná měření vzdáleností a monitorování atmosféry
Jelínková, H.
1995
1997
GA102/95/0043
Výzkum planárních vlnovodných laserů vytvářených PLD technologií
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/0429
Dvoustranná spolupráce s Japonskem v oblasti molekulárních věd
Fidler, V.
1996
1997
ME 017
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro přesná měření vzdálenosti družic a monitorování atmosféry
Procházka, I.
1996
1998
GA102/96/0378
Aktivní optické vlnovody a vlnovodné lasery
Hříbek, P.
1996
1998
GA102/96/1243
Kryptoanalytický rozbor kvantové kryptografie
Čudová, V.
1995
1995
GA202/95/0002
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Přenos excitační energie v bifluoroforních systémech: Nové značky pro topologickou analýzu biomakromolekul
Fidler, V.
1995
1997
GA203/95/0755
Stomatologický impulsový sonar pro protetické účely
Jelínková, H.
1993
1995
IZ864
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
CIPA-CT94-0132
Laserová ablace v procesu prostorové simulace
Vrbová, M.
1995
1995
0451/10
Vývoj a realizace laserového radaru další generace v Helwanu
Hamal, K.
1994
1995
ZEU ERS-2
Role buněčné kompartmentalizace v regulaci aktivity buněčného genomu
Fidler, V.
1993
1995
GA301/93/1100
Laserová angioplastika periferních věnčitých tepen pulsními infračervenými lasery
Kubeček, V.
1994
1996
IZ2233
Hadronové interakce v TeV energiích a jejich výběr z hlediska fyziky kvarků
Drška, L.
1993
1995
GA202/93/0178
Komplexní fyzikální charakterizace plazmatu typu Z-pinč
Pína, L.
1993
1995
GA202/93/1023
Dvoufrekvenční ND:YAG laser pro lékařství a ekologii
Kubeček, V.
1993
1995
GA102/93/0074
LIDAR pro ekologii a meteorologii
Procházka, I.
1993
1995
GA102/93/0813
Symbolické odvození, analýza a programování diferenčních schémat a algebraických algoritmů
Liska, R.
1994
1995
GA201/94/1209
Replikovaná rtg. zrcadla
Pína, L.
1993
1996
OU93037
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Laserová zubní vrtačka
Jelínková, H.
1994
1996
IZ1904
Ovlivnění průběhu infekčního procesu intravenozním ozářením krve dusíkovým laserem
Vrbová, M.
1994
1996
IZ1895
Stopové prvky a těžké kovy jako indikátory paleoekologie, paleovýživy a datování lidské populace
Král, J.
1994
1996
GA404/94/1469
Laserová preparace tvrdých zubních tkání ve stomatologii
Jelínková, H.
1994
1996
GA308/94/1189
Detailní studium profilů rentgenových spektrálních čar emitovaných vysoce ionizovanými atomy
Limpouch, J.
1994
1996
GA202/94/0710
Charakterizace supermřížek a ultra-měkkých vrstev v polovodičích pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu a kontaktního profilometru
Král, J.
1994
1996
GA202/94/1056
Pikosekundové pevnolátkové lasery s nelineárním zrcadlem
Kubeček, V.
1994
1996
GA102/94/0381
Laserový družicový dálkoměr pro dálkový průzkum Země
Novotný, A.
1994
1996
GA205/94/0440
Relaxační procesy v excitovaných stavech fluorescenčních barviv
Fidler, V.
1995
1997
GA104/95/1226
Zvětšení adheze a snížení toxicity u fotokompozitních materiálů a glasionomerních cementů
Jelínková, H.
1995
1997
IZ2788
Vývoj matematického modelování a technik počítačové simulace pro ultrazvukovou charakterizaci konstrukčních materiálů
Drška, L.
1995
1997
OK 164(CIPA-CT94-0132)
Multifrekvenční pikosekundový laser pro přesná měření vzdáleností a monitorování atmosféry
Jelínková, H.
1995
1997
GA102/95/0043
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Pracoviště pro aplikaci integrovaných výpočetních systémů
Drška, L.
1993
1994
PV307
Stomatologický impulsový sonar pro protetické účely
Jelínková, H.
1993
1995
IZ864
Vývoj a realizace laserového radaru další generace v Helwanu
Hamal, K.
1994
1995
ZEU ERS-2
Role buněčné kompartmentalizace v regulaci aktivity buněčného genomu
Fidler, V.
1993
1995
GA301/93/1100
Laserová angioplastika periferních věnčitých tepen pulsními infračervenými lasery
Kubeček, V.
1994
1996
IZ2233
Hadronové interakce v TeV energiích a jejich výběr z hlediska fyziky kvarků
Drška, L.
1993
1995
GA202/93/0178
Komplexní fyzikální charakterizace plazmatu typu Z-pinč
Pína, L.
1993
1995
GA202/93/1023
Dvoufrekvenční ND:YAG laser pro lékařství a ekologii
Kubeček, V.
1993
1995
GA102/93/0074
LIDAR pro ekologii a meteorologii
Procházka, I.
1993
1995
GA102/93/0813
Symbolické odvození, analýza a programování diferenčních schémat a algebraických algoritmů
Liska, R.
1994
1995
GA201/94/1209
Replikovaná rtg. zrcadla
Pína, L.
1993
1996
OU93037
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Laserová zubní vrtačka
Jelínková, H.
1994
1996
IZ1904
Ovlivnění průběhu infekčního procesu intravenozním ozářením krve dusíkovým laserem
Vrbová, M.
1994
1996
IZ1895
Stopové prvky a těžké kovy jako indikátory paleoekologie, paleovýživy a datování lidské populace
Král, J.
1994
1996
GA404/94/1469
Laserová preparace tvrdých zubních tkání ve stomatologii
Jelínková, H.
1994
1996
GA308/94/1189
Detailní studium profilů rentgenových spektrálních čar emitovaných vysoce ionizovanými atomy
Limpouch, J.
1994
1996
GA202/94/0710
Charakterizace supermřížek a ultra-měkkých vrstev v polovodičích pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu a kontaktního profilometru
Král, J.
1994
1996
GA202/94/1056
Pikosekundové pevnolátkové lasery s nelineárním zrcadlem
Kubeček, V.
1994
1996
GA102/94/0381
Laserový družicový dálkoměr pro dálkový průzkum Země
Novotný, A.
1994
1996
GA205/94/0440
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Jančárek, A.
1991
1993
PL42/3
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Vrbová, M.
1991
1993
PL42/3
Pracoviště pro aplikaci integrovaných výpočetních systémů
Drška, L.
1993
1994
PV307
Stomatologický impulsový sonar pro protetické účely
Jelínková, H.
1993
1995
IZ864
Role buněčné kompartmentalizace v regulaci aktivity buněčného genomu
Fidler, V.
1993
1995
GA301/93/1100
Hadronové interakce v TeV energiích a jejich výběr z hlediska fyziky kvarků
Drška, L.
1993
1995
GA202/93/0178
Komplexní fyzikální charakterizace plazmatu typu Z-pinč
Pína, L.
1993
1995
GA202/93/1023
Dvoufrekvenční ND:YAG laser pro lékařství a ekologii
Kubeček, V.
1993
1995
GA102/93/0074
LIDAR pro ekologii a meteorologii
Procházka, I.
1993
1995
GA102/93/0813
Replikovaná rtg. zrcadla
Pína, L.
1993
1996
OU93037
Americko-český výzkum symbolického odvození, analýzy a programování diferenčních schemat
Liska, R.
1993
1997
OUINT-9212433
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Jančárek, A.
1991
1993
PL42/3
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Vrbová, M.
1991
1993
PL42/3
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Jančárek, A.
1991
1993
PL42/3
Laserové měření ERS-1 v Helwanu
Hamal, K.
1991
1995
ZEU ERS - 1
Ultrafialový laserový systém pro vnitrožilní ozařování krve
Vrbová, M.
1991
1993
PL42/3
Příprava slitin NiTi s tvarovou pamětí reaktivní sintrací
Karlík, M.
2014
2016
GA14-03044S
JuveMatter 2014 - Konference aplikovaného materiálového výzkumu
Kunz, J.
2014
2014
SVK 40/14/F4
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení
Siegl, J.
2013
2015
TA03011266
Mikrostruktura, vlastnosti a degradační procesy moderních materiálů
Karlík, M.
2013
2015
SGS13/222/OHK4/3T/14
Počítačem podporované stanovení mechanických vlastností a degradace moderních konstrukčních materiálů
Materna, A.
2013
2015
SGS13/223/OHK4/3T/14
Komplexní funkčně gradované materiály
Haušild, P.
2012
2014
GAP108/12/1872
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek
Siegl, J.
2012
2014
TA02020811
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení
Siegl, J.
2013
2015
TA03011266
JuveMatter 2013
Kunz, J.
2013
2013
SVK 33/13/F4
Mikrostruktura, vlastnosti a degradační procesy moderních materiálů
Karlík, M.
2013
2015
SGS13/222/OHK4/3T/14
Počítačem podporované stanovení mechanických vlastností a degradace moderních konstrukčních materiálů
Materna, A.
2013
2015
SGS13/223/OHK4/3T/14
Komplexní funkčně gradované materiály
Haušild, P.
2012
2014
GAP108/12/1872
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek
Siegl, J.
2012
2014
TA02020811
Al fólie pro nové obalové technologie
Karlík, M.
2011
2013
FR-TI3/707
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Komplexní funkčně gradované materiály
Haušild, P.
2012
2014
GAP108/12/1872
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek
Siegl, J.
2012
2014
TA02020811
JuveMatter 2012 (Konference aplikovaného materiálového výzkumu)
Kunz, J.
2012
2012
SVK 32/12/F4
Al fólie pro nové obalové technologie
Karlík, M.
2011
2013
FR-TI3/707
Provozní analyzátor únavového poškozování strojních konstrukcí využívající akustickou emisi
Kunz, J.
2010
2012
FR-TI2/447
Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním
Materna, A.
2010
2012
GAP108/10/2049
Moderní technologie úpravy povrchů
Haušild, P.
2010
2012
SGS10/300/OHK4/3T/14
Materiály pro jadernou i klasickou energetiku
Siegl, J.
2010
2012
SGS10/302/OHK4/3T/14
Fyzikální vlastnosti a procesy porušování moderních konstrukčních a funkčních materiálů
Karlík, M.
2010
2012
SGS10/301/OHK4/3T/14
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Výzkum a vývoj materiálů vhodných pro použití v prostředí tekuté skloviny, vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků vysoce tepelně a mechanicky namáhaných
Siegl, J.
2009
2012
FR-TI1/095
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Konference aplikovaného materiálové výzkumu JuveMatter 2011
Kunz, J.
2011
2011
SVK 18/11/F4
Al fólie pro nové obalové technologie
Karlík, M.
2011
2013
FR-TI3/707
Provozní analyzátor únavového poškozování strojních konstrukcí využívající akustickou emisi
Kunz, J.
2010
2012
FR-TI2/447
Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním
Materna, A.
2010
2012
GAP108/10/2049
Moderní technologie úpravy povrchů
Haušild, P.
2010
2012
SGS10/300/OHK4/3T/14
Materiály pro jadernou i klasickou energetiku
Siegl, J.
2010
2012
SGS10/302/OHK4/3T/14
Fyzikální vlastnosti a procesy porušování moderních konstrukčních a funkčních materiálů
Karlík, M.
2010
2012
SGS10/301/OHK4/3T/14
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Výzkum a vývoj materiálů vhodných pro použití v prostředí tekuté skloviny, vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků vysoce tepelně a mechanicky namáhaných
Siegl, J.
2009
2012
FR-TI1/095
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Provozní analyzátor únavového poškozování strojních konstrukcí využívající akustickou emisi
Kunz, J.
2010
2012
FR-TI2/447
Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním
Materna, A.
2010
2012
GAP108/10/2049
Moderní technologie úpravy povrchů
Haušild, P.
2010
2012
SGS10/300/OHK4/3T/14
Materiály pro jadernou i klasickou energetiku
Siegl, J.
2010
2012
SGS10/302/OHK4/3T/14
Fyzikální vlastnosti a procesy porušování moderních konstrukčních a funkčních materiálů
Karlík, M.
2010
2012
SGS10/301/OHK4/3T/14
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Výzkum a vývoj materiálů vhodných pro použití v prostředí tekuté skloviny, vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků vysoce tepelně a mechanicky namáhaných
Siegl, J.
2009
2012
FR-TI1/095
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Fyzikální vlastnosti plazmaticky nanášených vysokotavitelných materiálů
Kovářík, O.
2008
2010
GA106/08/1240
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti
Siegl, J.
2009
2013
FR-TI1/471
Výzkum a vývoj materiálů vhodných pro použití v prostředí tekuté skloviny, vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků vysoce tepelně a mechanicky namáhaných
Siegl, J.
2009
2012
FR-TI1/095
Technologie recyklace odpadních surovin při výrobě speciálních kovových materiálů práškovou metalurgií
Kunz, J.
2009
2013
FR-TI1/221
Vlastnosti plazmově sintrovaných Fe-Al intermetalik
Skiba, T.
2009
2009
CTU0910514
Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami
Oliva, V.
2008
2009
GA101/08/1623
Fyzikální vlastnosti plazmaticky nanášených vysokotavitelných materiálů
Kovářík, O.
2008
2010
GA106/08/1240
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Zpřesnění lomové predikce tenkostěnných válcových skořepin poškozených korozí pod napětím
Siegl, J.
2006
2008
IAA200710604
Studie porušování žárových nástřiků v mikroobjemu
Mušálek, R.
2008
2008
CTU0804214
Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami
Oliva, V.
2008
2009
GA101/08/1623
Fyzikální vlastnosti plazmaticky nanášených vysokotavitelných materiálů
Kovářík, O.
2008
2010
GA106/08/1240
Slitiny na bázi Fe - 40 at.% Al jako základ pro aplikace za vysokých teplot
Haušild, P.
2006
2008
GA106/06/0019
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Zpřesnění lomové predikce tenkostěnných válcových skořepin poškozených korozí pod napětím
Siegl, J.
2006
2008
IAA200710604
Výzkum pevnosti připojení PFW panelů ve fúzním reaktoru ITER
Oliva, V.
2007
2007
OK483
Slitiny na bázi Fe - 40 at.% Al jako základ pro aplikace za vysokých teplot
Haušild, P.
2006
2008
GA106/06/0019
Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů
Siegl, J.
2005
2007
GA106/05/0483
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Zpřesnění lomové predikce tenkostěnných válcových skořepin poškozených korozí pod napětím
Siegl, J.
2006
2008
IAA200710604
Slitiny na bázi Fe - 40 at.% Al jako základ pro aplikace za vysokých teplot
Haušild, P.
2006
2008
GA106/06/0019
Vývoj procedur pro řešení inverzní úlohy rezonanční ultrazvukové spektroskopie pro obecně orientované, vysoce anizotropní krystaly
Seiner, H.
2006
2006
CTU0621914
Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů
Siegl, J.
2005
2007
GA106/05/0483
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Fyzikální aspekty tranzitního chování feritických ocelí
Karlík, M.
2004
2006
GA106/04/0066
Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů
Siegl, J.
2005
2007
GA106/05/0483
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
2005
2011
MSM6840770021
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Kopřiva, P.
2005
2011
MSM6840770020
Fúzní reaktor ITER: výzkum pevnosti připojení PFW panelů
Oliva, V.
2005
2005
1P05OK461
Společné znaky únavových lomových ploch vytvořených odlišnými zatěžovacími režimy
Lauschmann, H.
2005
2005
CTU0511814
Fyzikální aspekty tranzitního chování feritických ocelí
Karlík, M.
2004
2006
GA106/04/0066
Studium mechanismů přechodu mezi křehkým a houževnatým porušením oceli
Haušild, P.
2003
2005
LZ1K03001
Studium vlivu nízkotavitelných kovů Sn, Pb a Bi na únavové vlastnosti Al slitin
Siegl, J.
2003
2005
GA106/03/0772
Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách
Oliva, V.
2003
2005
GA101/03/0331
Příprava projektu do programu EURATOM: výzkum pevnosti vnitřního pláště fúzního reaktoru ITER
Oliva, V.
2004
2004
OK 453
Fyzikální aspekty tranzitního chování feritických ocelí
Karlík, M.
2004
2006
GA106/04/0066
Studium mechanismů přechodu mezi křehkým a houževnatým porušením oceli
Haušild, P.
2003
2005
LZ1K03001
Studium vlivu nízkotavitelných kovů Sn, Pb a Bi na únavové vlastnosti Al slitin
Siegl, J.
2003
2005
GA106/03/0772
Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách
Oliva, V.
2003
2005
GA101/03/0331
Úprava vlastností intermetalik na bázi Fe3AL termomechanickým zpracováním a aditivy
Karlík, M.
2002
2004
GA106/02/0687
Technologie výroby hliníkových plechů z plynule odlévaných materiálů pro použití v dopravě
Karlík, M.
2001
2004
OE100/2001/2530 CONTCASTCAL-TRANS
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Studium mechanismů přechodu mezi křehkým a houževnatým porušením oceli
Haušild, P.
2003
2005
LZ1K03001
Texturní fraktografie únavových lomů při zatěžování proměnlivým zátěžovým cyklem
Lauschmann, H.
2003
2003
CTU0315514
Studium vlivu nízkotavitelných kovů Sn, Pb a Bi na únavové vlastnosti Al slitin
Siegl, J.
2003
2005
GA106/03/0772
Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách
Oliva, V.
2003
2005
GA101/03/0331
Úprava vlastností intermetalik na bázi Fe3AL termomechanickým zpracováním a aditivy
Karlík, M.
2002
2004
GA106/02/0687
Technologie výroby hliníkových plechů z plynule odlévaných materiálů pro použití v dopravě
Karlík, M.
2001
2004
OE100/2001/2530 CONTCASTCAL-TRANS
Procesy porušování termicky nanášených materiálů
Siegl, J.
2001
2003
GA106/01/0094
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Úprava vlastností intermetalik na bázi Fe3AL termomechanickým zpracováním a aditivy
Karlík, M.
2002
2004
GA106/02/0687
Technologie výroby hliníkových plechů z plynule odlévaných materiálů pro použití v dopravě
Karlík, M.
2001
2004
OE100/2001/2530 CONTCASTCAL-TRANS
Procesy porušování termicky nanášených materiálů
Siegl, J.
2001
2003
GA106/01/0094
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Počítačem podporovaná kvantitativní fraktografie únavových lomů
Lauschmann, H.
2000
2002
GA106/00/1715
Technologie výroby hliníkových plechů z plynule odlévaných materiálů pro použití v dopravě
Karlík, M.
2001
2004
OE100/2001/2530 CONTCASTCAL-TRANS
Vliv úprav povrchu na procesy porušování
Siegl, J.
2001
2001
300112114
Procesy porušování termicky nanášených materiálů
Siegl, J.
2001
2003
GA106/01/0094
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Počítačem podporovaná kvantitativní fraktografie únavových lomů
Lauschmann, H.
2000
2002
GA106/00/1715
Vývoj hliníkového plechu se zvýšenou tvářitelností pro finstocky
Karlík, M.
2000
2001
OE34/2
Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin
Oliva, V.
1999
2001
GA101/99/0834
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Rozvoj laboratoře metalografického praktika
Karlík, M.
2000
2000
1001/H
Počítačem podporovaná kvantitativní fraktografie únavových lomů
Lauschmann, H.
2000
2002
GA106/00/1715
Informační systém pro výzkum a vývoj technologií v ČR
Kopřiva, P.
2000
2000
LB98269
Vývoj hliníkového plechu se zvýšenou tvářitelností pro finstocky
Karlík, M.
2000
2001
OE34/2
Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin
Oliva, V.
1999
2001
GA101/99/0834
Inženýrství povrchů
Siegl, J.
1997
2000
GV106/97/S008
Diagnostika materiálů
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000021
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Nedbal, I.
1999
2004
MSM 210000020
Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin
Oliva, V.
1999
2001
GA101/99/0834
Inženýrství povrchů
Siegl, J.
1997
2000
GV106/97/S008
Počítačem podporovaná fraktografie
Lauschmann, H.
1997
1999
GA106/97/0827
Kvantitativní fraktografie únavových lomů a analýza poruch
Nedbal, I.
1997
1999
GA106/97/0819
Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií v ČR
Kopřiva, P.
1998
1999
LB98269
Vývoj hliníkového plechu se zvýšenou tvářitelností pro finstocky
Karlík, M.
1998
1999
OE34/2
Inženýrství povrchů
Siegl, J.
1997
2000
GV106/97/S008
Úloha uhlíku při tvorbě vysokoteplotních fází ve slitinách nikl-chrom-těžkotavitelý kov: Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Nedbal, I.
1996
1998
GA106/96/0150
Řízené depozice směsných a sendvičových tenkých vrstev pomocí reaktivního obloukového výboje ve vakuu
Lauschmann, H.
1996
1998
GA106/96/0127
Počítačem podporovaná fraktografie
Lauschmann, H.
1997
1999
GA106/97/0827
Kvantitativní fraktografie únavových lomů a analýza poruch
Nedbal, I.
1997
1999
GA106/97/0819
Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií v ČR
Kopřiva, P.
1998
1999
LB98269
Vývoj hliníkového plechu se zvýšenou tvářitelností pro finstocky
Karlík, M.
1998
1999
OE34/2
Inženýrství povrchů
Siegl, J.
1997
2000
GV106/97/S008
Perspektivní biokompatibilní strukturní materiály
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/0359
Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/1433
Řízení pórovitosti u plazmově stříkaných materiálů
Siegl, J.
1995
1997
OC 515.10
Úloha uhlíku při tvorbě vysokoteplotních fází ve slitinách nikl-chrom-těžkotavitelý kov: Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Nedbal, I.
1996
1998
GA106/96/0150
Řízené depozice směsných a sendvičových tenkých vrstev pomocí reaktivního obloukového výboje ve vakuu
Lauschmann, H.
1996
1998
GA106/96/0127
Inovace a rozvoj fraktografického pracoviště FJFI-ČVUT
Nedbal, I.
1997
1997
1058/H
Počítačem podporovaná fraktografie
Lauschmann, H.
1997
1999
GA106/97/0827
Kvantitativní fraktografie únavových lomů a analýza poruch
Nedbal, I.
1997
1999
GA106/97/0819
Iniciace a počáteční růst únavových trhlin v tlustých vláknokovových laminátech
Nedbal, I.
1994
1996
GA101/94/0991
Fraktografické charakteristiky oceli AISI 304L
Nedbal, I.
1995
1996
ZEU 9058951 CMI
Perspektivní biokompatibilní strukturní materiály
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/0359
Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/1433
Řízení pórovitosti u plazmově stříkaných materiálů
Siegl, J.
1995
1997
OC 515.10
Úloha uhlíku při tvorbě vysokoteplotních fází ve slitinách nikl-chrom-těžkotavitelý kov: Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Nedbal, I.
1996
1998
GA106/96/0150
Řízené depozice směsných a sendvičových tenkých vrstev pomocí reaktivního obloukového výboje ve vakuu
Lauschmann, H.
1996
1998
GA106/96/0127
Iniciace a počáteční růst únavových trhlin v tlustých vláknokovových laminátech
Nedbal, I.
1994
1996
GA101/94/0991
Využití vodou stabilizovaného plazmatronu v materiálovém inženýrství
Nedbal, I.
1993
1995
GA106/93/0638
Počítačové modelování růstu únavových trhlin v hliníkových slitinách
Oliva, V.
1994
1995
GA106/94/0985
Fraktografické charakteristiky oceli AISI 304L
Nedbal, I.
1995
1996
ZEU 9058951 CMI
Perspektivní biokompatibilní strukturní materiály
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/0359
Termodynamická koncepce lomové mechaniky
Siegl, J.
1995
1997
GA106/95/1433
Řízení pórovitosti u plazmově stříkaných materiálů
Siegl, J.
1995
1997
OC 515.10

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.