Systémové upozornění

Filtr grantů

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Rozvoj jazykového vzdělávání v souvislosti s hospodářským vývojem a rozvojem vzdělávání v západních Čechách
Dvořáková, I.
1993
1996
JEN-1277
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
XXXI. Dny radiační ochrany
Čechák, T.
2009
2009
CTU0922714
NEUDOS 11: Měření fragmentací iontů Ne o energii 400 MeV/n za terčíky různých materiálů pomocí detektorů stop
Kolísková, Z.
2009
2009
CTU0916714
Radiologická charakterizace odpadů
Šídlová, V.
2009
2009
CTU0905414
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické
Čechák, T.
2009
2011
GD202/09/H086
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Výzkum a vývoj technologie pro analýzu hornin s využitím ionizujícího záření a moderních informačních technologií
Čechák, T.
2007
2009
FI-IM4/216
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Rozvoj jazykového vzdělávání v souvislosti s hospodářským vývojem a rozvojem vzdělávání v západních Čechách
Dvořáková, I.
1993
1996
JEN-1277
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Nové přístrojové vybavení pro Základní praktikum, Praktikum z detekce a dozimetrie záření a pracoviště neutronové difrakce
Čechák, T.
2008
2008
2362/2008
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Mezinárodní radonové sympozium: Analýza dlouhodobého měření radonu v Bozkovských dolomitových jeskyních,
Navrátilová, K.
2008
2008
CTU0822914
7. Mezinárodní konference o aplikacích ionizujícího záření a radioizotopů v průmyslu
Čechák, T.
2008
2008
CTU0815114
6. Mezinárodní Konference o Izotopech: Aplikace laboratorní a in-situ gama spektrometrie pro měření hloubkové distribuce radionuklidů v životním prostředí
Dragounová, L.
2008
2008
CTU0813414
37. vědecká konference COSPAR: Srovnání radiačního prostředí v nadmořských výškách družice FOTON M3 a letadel v období minima sluneční aktivity v roce 2007
Ploc, O.
2008
2008
CTU0813314
Gelová dozimetrie - aplikace v klinické praxi
Končeková, J.
2008
2008
CTU0808014
SPERANSA - Stimulation of Practical Expertise in Radiation and Nuclear Safety
Čechák, T.
2007
2008
IP-07-01
Výzkum a vývoj technologie pro analýzu hornin s využitím ionizujícího záření a moderních informačních technologií
Čechák, T.
2007
2009
FI-IM4/216
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
Doktorský studijní program Radiologická fyzika
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01.3/ 3177
Magisterské studium "Radiologická fyzika"
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01./2057
Použití polovodičových detektorů v rutinních měřidlech ionizujícího záření
Čechák, T.
2006
2008
FI-IM3/174
Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu
Čechák, T.
2006
2008
JC_08/2006
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Workshop experimentální jaderné a částicové fyziky
Petráček, V.
2014
2014
SVK 38/14/F4
6th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Břeň, D.
2014
2014
SVK 36/14/F4
23rd Student conference "Winter school on mathematical physics "
Chadzitaskos, G.
2014
2014
SVK 37/14/F4
Řešitelné modely kvantových procházek a jejich aplikace
Štefaňák, M.
2014
2016
GP14-02901P
Struktura vakua v kvantově polních teoriích
Jizba, P.
2014
2016
GA14-07983S
Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Petráček, V.
2012
2015
EE2.3.30.0034
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13009
Využití potenciálu kvantových procházek
Jex, I.
2013
2016
GA13-33906S
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13031
Studium jaderné hmoty v ultra-relativistických jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Bielčík, J.
2013
2016
GA13-20841S
Studium kinetických jevů v plazmatu Jupiterova měsíce Io
Šebek, O.
2013
2014
SGS13/147/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu v tokamaku
Břeň, D.
2013
2014
SGS13/145/OHK4/2T/14
Jaderná hmota v extrémních podmínkách v experimentu STAR
Bielčík, J.
2013
2015
SGS13/215/OHK4/3T/14
Struktury a aplikace matematické fyziky
Šnobl, L.
2013
2015
SGS13/217/OHK4/3T/14
Hybridní simulace interakce Měsíce se slunečním větrem
Jílek, M.
2013
2014
SGS13/146/OHK4/2T/14
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN - fáze 2
Petráček, V.
2013
2015
SGS13/216/OHK4/3T/14
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Contreras, J.
2012
2016
LK11209
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
Jizba, P.
2012
2014
GCP402/12/J077
Studium jaderné hmoty v extrémních podmínkách - experimenty CBM a HADES
Petráček, V.
2012
2014
LG12007
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
SPERANSA - Stimulation of Practical Expertise in Radiation and Nuclear Safety
Čechák, T.
2007
2008
IP-07-01
Výzkum a vývoj technologie pro analýzu hornin s využitím ionizujícího záření a moderních informačních technologií
Čechák, T.
2007
2009
FI-IM4/216
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
Měření nízkých koncentrací radonu a jeho difúze pro potřeby experimentů v podzemních laboratořích
Mamedov, F.
2007
2007
CTU0708414
XXIX. Dny radiační ochrany
Čechák, T.
2007
2007
CTU0715814
5. Konference Ochrana proti radonu a jeho účinkům
Thinová, L.
2007
2007
CTU0715514
Vliv kyslíku na výtěžky komplexních poškození DNA vyvolaných účinkem ionizujícího záření
Štěpán, V.
2007
2007
CTU0714414
Stanovení úrovně expozice kosmickému záření na palubách letadel v České republice, analýza výsledků získaných v letech 2001-2006
Ploc, O.
2007
2007
CTU0714214
Nový radiochromní gelový 3D dozimetr na bázi Turnbullovy modře: jeho dozimetrické vlastnosti a vyhodnocení metodou optické tomografie
Šolc, J.
2007
2007
CTU0714314
Kurz-Praktické zkušenosti v radiační ochraně
Čechák, T.
2006
2007
51698-IC-2-2005-1-CZ-ERASMUS-IPUC-1
Doktorský studijní program Radiologická fyzika
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01.3/ 3177
Magisterské studium "Radiologická fyzika"
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01./2057
Použití polovodičových detektorů v rutinních měřidlech ionizujícího záření
Čechák, T.
2006
2008
FI-IM3/174
Zkvalitnění osobní dozimetrie pracovníků ve veřejnosti přístupných jeskyních a v jeskyních využívaných pro speleoterapii s možností rozšíření na ostatní podzemní pracoviště
Thinová, L.
2006
2007
JC_12/2006
Třídimenzionální dozimetrie s využitím experimentálních a výpočetních metod pro zjištění kvality
Čechák, T.
2006
2007
ME 835
Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu
Čechák, T.
2006
2008
JC_08/2006
Použití analýzy celého spetra odezvy scintilačních detektorů v rutinních měřidlech
Čechák, T.
2005
2007
FI-IM2/106
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické fyzice
Čechák, T.
2005
2007
GD202/05/H031
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2004
2007
1P04LA211
Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Petráček, V.
2012
2015
EE2.3.30.0034
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13009
Využití potenciálu kvantových procházek
Jex, I.
2013
2016
GA13-33906S
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13031
Studium jaderné hmoty v ultra-relativistických jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Bielčík, J.
2013
2016
GA13-20841S
Studium vlastností nových tříd speciálních funkcí několika proměnných
Hrivnák, J.
2013
2013
7AMB13PL035
Workshop experimentální jaderné a částicové fyziky
Petráček, V.
2013
2013
SVK 31/13/F4
5th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Břeň, D.
2013
2013
SVK 29/13/F4
Studentská konference 22th Winter School on MATHEMATICAL PHYSICS
Chadzitaskos, G.
2013
2013
SVK 30/13/F4
Studium kinetických jevů v plazmatu Jupiterova měsíce Io
Šebek, O.
2013
2014
SGS13/147/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu v tokamaku
Břeň, D.
2013
2014
SGS13/145/OHK4/2T/14
Jaderná hmota v extrémních podmínkách v experimentu STAR
Bielčík, J.
2013
2015
SGS13/215/OHK4/3T/14
Struktury a aplikace matematické fyziky
Šnobl, L.
2013
2015
SGS13/217/OHK4/3T/14
Hybridní simulace interakce Měsíce se slunečním větrem
Jílek, M.
2013
2014
SGS13/146/OHK4/2T/14
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN - fáze 2
Petráček, V.
2013
2015
SGS13/216/OHK4/3T/14
Use of Small Tokamak GOLEM as a Test Bed for Application of High Temperature Superconductors in Fusion Devices
Svoboda, V.
2012
2013
17116
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Contreras, J.
2012
2016
LK11209
Obecný popis strukturálních změn v ekonomice za použití multi-agentových modelů
Lavička, H.
2012
2013
GAP402/12/2255
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
Jizba, P.
2012
2014
GCP402/12/J077
Studium jaderné hmoty v extrémních podmínkách - experimenty CBM a HADES
Petráček, V.
2012
2014
LG12007
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Kurz-Praktické zkušenosti v radiační ochraně
Čechák, T.
2006
2007
51698-IC-2-2005-1-CZ-ERASMUS-IPUC-1
Doktorský studijní program Radiologická fyzika
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01.3/ 3177
Magisterské studium "Radiologická fyzika"
Čechák, T.
2006
2008
CZ.04.3.07/3.1.01./2057
Použití polovodičových detektorů v rutinních měřidlech ionizujícího záření
Čechák, T.
2006
2008
FI-IM3/174
Zkvalitnění osobní dozimetrie pracovníků ve veřejnosti přístupných jeskyních a v jeskyních využívaných pro speleoterapii s možností rozšíření na ostatní podzemní pracoviště
Thinová, L.
2006
2007
JC_12/2006
Třídimenzionální dozimetrie s využitím experimentálních a výpočetních metod pro zjištění kvality
Čechák, T.
2006
2007
ME 835
Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu
Čechák, T.
2006
2008
JC_08/2006
Další analýza dlouhodobých měření na palubě letadel Českých Aerolinií
Ploc, O.
2006
2006
CTU0622014
XXVIII. dny radiační ochrany
Čechák, T.
2006
2006
CTU0617114
Použití chemicky leptaných detektorů stop jako spektrometru lineárního přenosu energie
Ambrožová, I.
2006
2006
CTU0616614
Vývoj a aplikace antropomorfního voxelového fantomu hlavy
Vrba, T.
2006
2006
CTU0611714
Použití analýzy celého spetra odezvy scintilačních detektorů v rutinních měřidlech
Čechák, T.
2005
2007
FI-IM2/106
Jaderný výzkum a bezpečnost v Evropě
Čechák, T.
2005
2006
ARW981589
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické fyzice
Čechák, T.
2005
2007
GD202/05/H031
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2004
2007
1P04LA211
Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Petráček, V.
2012
2015
EE2.3.30.0034
Use of Small Tokamak GOLEM as a Test Bed for Application of High Temperature Superconductors in Fusion Devices
Svoboda, V.
2012
2013
17116
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Contreras, J.
2012
2016
LK11209
Obecný popis strukturálních změn v ekonomice za použití multi-agentových modelů
Lavička, H.
2012
2013
GAP402/12/2255
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
Jizba, P.
2012
2014
GCP402/12/J077
Studium jaderné hmoty v extrémních podmínkách - experimenty CBM a HADES
Petráček, V.
2012
2014
LG12007
Workshop experimentální jaderné a částicové fyziky
Petráček, V.
2012
2012
SVK 29/12/F4
6th Student Colloquium and School on Mathematical Physics
Šnobl, L.
2012
2012
SVK 30/12/F4
21th Student Conference "Winter school on Mathematical Physics",
Chadzitaskos, G.
2012
2012
SVK 28/12/F4
4th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Břeň, D.
2012
2012
SVK 27/12/F4
Řešení modelů ve fyzice a informatice
Chadzitaskos, G.
2011
2012
SGS11/132/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu
Břeň, D.
2011
2012
SGS11/131/OHK4/2T/14
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN
Petráček, V.
2010
2012
SGS10/293/OHK4/3T/14
Optické realizace kvantových procházek a algoritmů na nich založených
Potoček, V.
2010
2012
SGS10/294/OHK4/3T/14
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Bielčík, J.
2010
2012
SGS10/292/OHK4/3T/14
Algebraické a geometrické struktury Poisson-Lieovy T-duality
Šnobl, L.
2010
2012
SGS10/295/OHK4/3T/14
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Bielčík, J.
2009
2012
LA09013
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Použití analýzy celého spetra odezvy scintilačních detektorů v rutinních měřidlech
Čechák, T.
2005
2007
FI-IM2/106
Jaderný výzkum a bezpečnost v Evropě
Čechák, T.
2005
2006
ARW981589
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické fyzice
Čechák, T.
2005
2007
GD202/05/H031
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2005
2005
MSM6840770019
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Použití rentgenfluorescenční analýzy k identifikaci heterogenního rozložení prvků v měřeném předmětu
Trojek, T.
2005
2005
CTU0509414
Vliv ionizujícího záření na komplex estrogenového receptoru s DNA
Štisová - Madhusudhan, V.
2005
2005
CTU0509314
Spektrometrie lineárního přenosu energie částic vysokých energií pomocí chemicky leptaných detektorů stop
Ambrožová, I.
2005
2005
CTU0509214
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2004
2007
1P04LA211
Vývoj technologie pro manipulaci a kontrolu radionuklidových zdrojů ionizujícího záření
Čechák, T.
2004
2005
FD-K3/106
Využití třídimensionální gelové dozimetrie k verifikaci ozařovacích technik v radiační onkologii
Čechák, T.
2003
2005
NC7460
Zimní workshop experimentální jaderné fyziky
Petráček, V.
2011
2011
SVK 23/11/F4
20th Student Konference - Winter School on Mathematical Physics
Šnobl, L.
2011
2011
SVK 16/11/F4
Řešení modelů ve fyzice a informatice
Chadzitaskos, G.
2011
2012
SGS11/132/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu
Břeň, D.
2011
2012
SGS11/131/OHK4/2T/14
Kvantifikování neklasického chování kvantových procházek a kvantové optické sítě
Jex, I.
2010
2011
MEB041011
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN
Petráček, V.
2010
2012
SGS10/293/OHK4/3T/14
Analýza urbánní struktury založená na katastrálních datech
Exner, P.
2010
2011
SGS10/211/OHK4/2T/14
Optické realizace kvantových procházek a algoritmů na nich založených
Potoček, V.
2010
2012
SGS10/294/OHK4/3T/14
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Bielčík, J.
2010
2012
SGS10/292/OHK4/3T/14
Algebraické a geometrické struktury Poisson-Lieovy T-duality
Šnobl, L.
2010
2012
SGS10/295/OHK4/3T/14
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Bielčík, J.
2009
2012
LA09013
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Matematické struktury v teoretické fyzice
Jex, I.
2008
2011
GD202/08/H072
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2004
2007
1P04LA211
Vývoj technologie pro manipulaci a kontrolu radionuklidových zdrojů ionizujícího záření
Čechák, T.
2004
2005
FD-K3/106
6.Mezinárodní konference Oblasti s vysokými koncentracemi přírodních radionuklidů a radonu
Thinová, L.
2004
2004
CTU0416314
Organizace konference Radon'04
Berka, Z.
2004
2004
CTU0416214
Zpřesnění odhadu dávek z 222Rn z integrálních měření pomocí analýzy kontinuálního průběhu objemové aktivity 222Rn v pobytových prostorech
Ridziková, A.
2004
2004
CTU0411514
Použití termoluminiscenční in-vivo dozimetrie pro stanovení radiační zátěže pacientů při vyšetřeních v rentgenové diagnostice
Novák, L.
2004
2004
CTU0411414
Studium chování PbWO4 krystalů pro elektromagnetické kalorimetry na vysokoenergetických elektronových a pionových svazcích
Blaha, J.
2004
2004
CTU0411314
Vliv hormonů na poškození DNA indukovaných ionizujícím zářením
Štisová - Madhusudhan, V.
2004
2004
2094/G3
Inovace a rozvoj Základního praktika a Praktika detekce a dozimetrie
Čechák, T.
2004
2004
2075/A
Vývoj elektromagnetického kalorimetru pro experimenty v částicové fyzice
Blaha, J.
2004
2004
2086/G1
Praktický přístup k jaderným metodám
Čechák, T.
2003
2004
ICFP599A1AM02
Využití třídimensionální gelové dozimetrie k verifikaci ozařovacích technik v radiační onkologii
Čechák, T.
2003
2005
NC7460
Vývoj přístrojů a technologických postupů pro průmyslové a lékařské aplikace ionizujího záření
Čechák, T.
2001
2004
FD-K/048
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
19th conference - Winter scool on mathematical physics
Chadzitaskos, G.
2010
2010
SVK 12/10/F4
Kvantifikování neklasického chování kvantových procházek a kvantové optické sítě
Jex, I.
2010
2011
MEB041011
Inovace a rozšíření společných laboratoří pro projektově orientovanou experimentální výuku studentů FJFI ČVUT v Praze
Jex, I.
2010
2010
2716 Aa
Mezinárodní workshop 'Studium jetů v proton-protonových a jádro-jaderných srážkách'
Bielčík, J.
2010
2010
ME10016
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN
Petráček, V.
2010
2012
SGS10/293/OHK4/3T/14
Analýza urbánní struktury založená na katastrálních datech
Exner, P.
2010
2011
SGS10/211/OHK4/2T/14
Optické realizace kvantových procházek a algoritmů na nich založených
Potoček, V.
2010
2012
SGS10/294/OHK4/3T/14
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Bielčík, J.
2010
2012
SGS10/292/OHK4/3T/14
Mezony K v jaderném prostředí
Gazda, D.
2010
2010
SGS10/087/OHK4/1T/14
Algebraické a geometrické struktury Poisson-Lieovy T-duality
Šnobl, L.
2010
2012
SGS10/295/OHK4/3T/14
Ortogonální polynomy v kvantové optice
Smotlacha, J.
2010
2010
SGS10/088/OHK4/1T/14
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Bielčík, J.
2009
2012
LA09013
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Matematické struktury v teoretické fyzice
Jex, I.
2008
2011
GD202/08/H072
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Účast na experimentu CBM
Petráček, V.
2007
2010
LA316
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Praktický přístup k jaderným metodám
Čechák, T.
2003
2004
ICFP599A1AM02
Využití třídimensionální gelové dozimetrie k verifikaci ozařovacích technik v radiační onkologii
Čechák, T.
2003
2005
NC7460
Nové kvantitativní metody v rentgenfluorescenční analýze
Trojek, T.
2003
2003
CTU0311214
Technologie zvládání nouzových stavů pro jaderné elektrárny typu VVER 440/213
Čechák, T.
2002
2003
FD-K/082
Vývoj přístrojů a technologických postupů pro průmyslové a lékařské aplikace ionizujího záření
Čechák, T.
2001
2004
FD-K/048
Měření doby života hadronových atomů a studium korelací částice
Čechák, T.
2001
2003
GA202/01/0779
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Modernizace mikrotronu
Vognar, M.
2000
2003
04-0-0002
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
neuveden
Svoboda, V.
2008
2009
GA 224982
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Bielčík, J.
2009
2012
LA09013
Doplnění programu výuky fyziky pro nadané studenty
Jex, I.
2009
2009
4/12.3.7-b
Internacionalizace doktorského studia na FJFI. Působení významných zahraničních akademických pracovníků na ČVUT
Jex, I.
2009
2009
4/6.1. 4b
Výměny studentů ČVUT v rámci světových laboratoří základního výzkumu
Jex, I.
2009
2009
4/1/4/d
Kvantová korelace, provázání a nelokálnost
Jex, I.
2009
2009
MEB100903
Vybrané matematické aspekty nehermitovských kvantových modelu
Siegl, P.
2009
2009
CTU0910114
Metodické centrum termojaderné fúze
Jex, I.
2009
2009
1581/2009
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Vlastnosti kvantových procházek a kvantových letů
Jex, I.
2008
2009
MEB040805
Matematické struktury v teoretické fyzice
Jex, I.
2008
2011
GD202/08/H072
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Účast na experimentu CBM
Petráček, V.
2007
2010
LA316
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Technologie zvládání nouzových stavů pro jaderné elektrárny typu VVER 440/213
Čechák, T.
2002
2003
FD-K/082
Inovace počítačové laboratoře pro studenty základního studia
Klusoň, J.
2002
2002
2113/A
Příprava metodiky kontinuálního sledování radonu v jeskynních komplexech
Thinová, L.
2002
2002
CTU0213614
Simulace fotonových a elektronových svazků klinického lineárního urychlovače metodou Monte Carlo - Geant4
Soukup, M.
2002
2002
CTU0213514
3D dozimetrie pomocí gelových dozimetrů
Dvořák, P.
2002
2002
CTU0213414
Vývoj přístrojů a technologických postupů pro průmyslové a lékařské aplikace ionizujího záření
Čechák, T.
2001
2004
FD-K/048
Nové technologické postupy pro dokumentaci, průzkum a prezentaci historických památek užitím digitální fotogrammetrie, fyzikálních metod a technologie GIS
Musílek, L.
2000
2002
GA205/00/1360
Měření doby života hadronových atomů a studium korelací částice
Čechák, T.
2001
2003
GA202/01/0779
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Modernizace mikrotronu
Vognar, M.
2000
2003
04-0-0002
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
neuveden
Svoboda, V.
2008
2009
GA 224982
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Vlastnosti kvantových procházek a kvantových letů
Jex, I.
2008
2009
MEB040805
Matematické struktury v teoretické fyzice
Jex, I.
2008
2011
GD202/08/H072
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Účast na experimentu CBM
Petráček, V.
2007
2010
LA316
Dynamika molekul a iontů v komplexních molekulových systémech
Soldán, P.
2006
2008
IAA400550613
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Poisson-Lie T - pluralita konformně invariantních sigma modelů
Hlavatý, L.
2006
2008
GA202/06/1480
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Vývoj přístrojů a technologických postupů pro průmyslové a lékařské aplikace ionizujího záření
Čechák, T.
2001
2004
FD-K/048
Nové technologické postupy pro dokumentaci, průzkum a prezentaci historických památek užitím digitální fotogrammetrie, fyzikálních metod a technologie GIS
Musílek, L.
2000
2002
GA205/00/1360
Luminiscenční a termoluminiscenční spektroskopie nových materiálů na bázi uhlíku připravených CVD metodou
Čechák, T.
2001
2001
300112314
Vzdělávání a příprava studentů v návaznosti na zavádění předmětu Evropský standard počítačové gramotnosti na FJFI ČVUT
Klusoň, J.
2001
2001
300114714
Měření doby života hadronových atomů a studium korelací částice
Čechák, T.
2001
2003
GA202/01/0779
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Rozvoj evropského systému výuky záření pro medicínu - internetová verze
Musílek, L.
1998
2001
UK/98/1/8052/PI/III.3.a/FPC
Modernizace mikrotronu
Vognar, M.
2000
2003
04-0-0002
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
Vypracování metod in situ měření k charakterizaci objektů kontaminovaných radionuklidy
Čechák, T.
1999
2001
JB10/99
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Modernizace laboratoří praktické výuky fyziky pro studenty FJFI ČVUT
Jex, I.
2007
2007
520/A/a
Modernizace laboratoří praktické výuky fyziky pro studenty FJFI ČVUT
Jex, I.
2007
2007
520/A/a
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Účast na experimentu CBM
Petráček, V.
2007
2010
LA316
Dynamika molekul a iontů v komplexních molekulových systémech
Soldán, P.
2006
2008
IAA400550613
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Poisson-Lie T - pluralita konformně invariantních sigma modelů
Hlavatý, L.
2006
2008
GA202/06/1480
Vliv turbulence v okrajovém plazmatu tokamaku na transport částic
Svoboda, V.
2005
2007
IAA100430502
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
QUELE
Jex, I.
2004
2007
QUELLE003772
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2004
2007
1P04LA211
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Nové technologické postupy pro dokumentaci, průzkum a prezentaci historických památek užitím digitální fotogrammetrie, fyzikálních metod a technologie GIS
Musílek, L.
2000
2002
GA205/00/1360
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Rozvoj evropského systému výuky záření pro medicínu - internetová verze
Musílek, L.
1998
2001
UK/98/1/8052/PI/III.3.a/FPC
Modernizace mikrotronu
Vognar, M.
2000
2003
04-0-0002
Vývoj radiochemických postupů přípravy radiofarmak na bázi 123-I využitím isotopicky obohacených plynových terčů
Vognar, M.
2000
2004
IBS1048005
Zjišťování kvality třídimensionální dozimetrie v radioterapii
Čechák, T.
2000
2000
OE29
RADON98 - Výzkum nových metod detailní prospekce radonově závadných objektů pro ochranu vojenských osob před přírodní radioaktivitou
Čechák, T.
1999
2000
MO25190498214
Vypracování metod in situ měření k charakterizaci objektů kontaminovaných radionuklidy
Čechák, T.
1999
2001
JB10/99
Vývoj terčů využívajících obohacených plynů
Vognar, M.
1999
2000
03/196/99
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
Experimentální stanovení parametrů směsných polí neutronů a gama záření za železnou a vodní stínící vrstvou odpovídající tlakové nádobě reaktoru
Klusoň, J.
1999
2000
GA202/99/0036
Prostorové rozdělení energie předávané buňce ionizujícími částicemi a inaktivační mechanismus
Klusoň, J.
1999
2000
GA202/99/1115
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Měření doby života pionia a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1998
2000
GA202/98/1283
Dynamika molekul a iontů v komplexních molekulových systémech
Soldán, P.
2006
2008
IAA400550613
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Poisson-Lie T - pluralita konformně invariantních sigma modelů
Hlavatý, L.
2006
2008
GA202/06/1480
Vliv turbulence v okrajovém plazmatu tokamaku na transport částic
Svoboda, V.
2005
2007
IAA100430502
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
QUELE
Jex, I.
2004
2007
QUELLE003772
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2004
2007
1P04LA211
Kvantové počítání s kódy korigujícími chybu
Jex, I.
2004
2006
GA202/04/2101
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000029
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Gerndt, J.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Čechák, T.
1999
2004
MSM 210000012
Rozvoj evropského systému výuky záření pro medicínu - internetová verze
Musílek, L.
1998
2001
UK/98/1/8052/PI/III.3.a/FPC
RADON98 - Výzkum nových metod detailní prospekce radonově závadných objektů pro ochranu vojenských osob před přírodní radioaktivitou
Čechák, T.
1999
2000
MO25190498214
Vypracování metod in situ měření k charakterizaci objektů kontaminovaných radionuklidy
Čechák, T.
1999
2001
JB10/99
Vývoj terčů využívajících obohacených plynů
Vognar, M.
1999
2000
03/196/99
DIRAC
Čechák, T.
1998
1999
ME 238
DIRAC-Měření doby života pí+ pí- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1999
2003
2000/5240/C-2
Experimentální stanovení parametrů směsných polí neutronů a gama záření za železnou a vodní stínící vrstvou odpovídající tlakové nádobě reaktoru
Klusoň, J.
1999
2000
GA202/99/0036
Prostorové rozdělení energie předávané buňce ionizujícími částicemi a inaktivační mechanismus
Klusoň, J.
1999
2000
GA202/99/1115
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Zajišťování kvality třídimenzionální dozimetrie v radioterapii
Čechák, T.
1997
1999
OE29/EU1758
Měření doby života pionia a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1998
2000
GA202/98/1283
Gradované kontrakce sl(3,C)
Hrivnák, J.
2005
2005
CTU14010D/05
Vliv turbulence v okrajovém plazmatu tokamaku na transport částic
Svoboda, V.
2005
2007
IAA100430502
Simulace socioekonomických systémů
Jakubský, V.
2005
2005
2388/G6
Simulace socioekonomických systémů
Lavička, H.
2005
2005
1907/G6
Graduované kontrakce Lieových algeber
Hrivnák, J.
2005
2005
1191/G6
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Tolar, J.
2005
2005
MSM6840770018
QUELE
Jex, I.
2004
2007
QUELLE003772
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2004
2007
1P04LA211
Kvantové počítání s kódy korigujícími chybu
Jex, I.
2004
2006
GA202/04/2101
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Rozvoj evropského systému výuky záření pro medicínu - internetová verze
Musílek, L.
1998
2001
UK/98/1/8052/PI/III.3.a/FPC
DIRAC
Čechák, T.
1998
1998
ME 238
DIRAC
Čechák, T.
1998
1999
ME 238
Monitorování směsných polí záření v okolí radioterapeutického hadronového svazku
Sabol, J.
1998
1998
309811804
Stanovení dlouhodobé indukované aktivity ve vybraných materiálech používaného lékařského lineárního urychlovače Saturn 2+
Chvátil, D.
1998
1998
309811704
Studium anomálních úrovní radonu a terestrálního záření gama ve vybraných lokalitách v České republice
Berka, Z.
1998
1998
309811604
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Zajišťování kvality třídimenzionální dozimetrie v radioterapii
Čechák, T.
1997
1999
OE29/EU1758
SPIN
Vognar, M.
1998
1998
09-6-0996-93
Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
Čechák, T.
1998
1998
ZZ/630/3/97
Měření doby života pionia a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1998
2000
GA202/98/1283
QUELE
Jex, I.
2004
2007
QUELLE003772
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2004
2007
1P04LA211
Dalekohledy s rotujícím objektivem
Chadzitaskos, G.
2004
2004
CTU0415714
Kvantové počítání s kódy korigujícími chybu
Jex, I.
2004
2006
GA202/04/2101
Anomální difúze části plazmatu v elektrostatické turbulenci a systémech s magnetickými ostrovy
Svoboda, V.
2002
2004
IAA1043201
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Stanovení příspěvku k ozáření personálu a pacientů v důsledku radionuklidů indukovaných ve vzduchu a v materiálech v okolí lékařských lineárních urychlovačů
Sabol, J.
1997
1997
3097498
Studium anomálních úrovní radonu a terestrálního záření gama ve vybraných lokalitách v České republice
Berka, Z.
1997
1997
3097497
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Zajišťování kvality třídimenzionální dozimetrie v radioterapii
Čechák, T.
1997
1999
OE29/EU1758
Měření doby života ś+ś- atomů a studium korelací částic s malou relativní rychlostí
Čechák, T.
1997
1997
RPC DIRAC
Studijní zaměření "Radiační fyzika v medicíně"
Musílek, L.
1997
1997
1061/F1
Prezentace výsledků výzkumu pracovní skupiny FJFI ČVUT v Praze v oblasti ochrany osob před škodlivými účinky ionizujícího záření a radionuklidů na odborných mez
Sabol, J.
1997
1997
PG97030
Podpora internacionalizace studia na FJFI v zaměřeních matematického inženýrství
Tolar, J.
2003
2003
CTU0317314
Konference MEDEX´03 - jaderné maticové elementy ve fyzikální teorii a experimentech
Štekl, I.
2003
2003
CTU0315014
Multidetektorová aparatura TGV II pro studium dvojitého beta rozpadu 106Cd
Čermák, P.
2003
2003
CTU0310214
Studim indukované radioaktivity ve vnitřním detektoru a JF stínění
Bědajánek, I.
2003
2003
CTU0310114
Vědecká výchova studentů matematické fyziky
Tolar, J.
2003
2003
2509/G6
Internacionalizace vědecké výchovy studentů
Chadzitaskos, G.
2003
2003
2507/G6
Anomální difúze části plazmatu v elektrostatické turbulenci a systémech s magnetickými ostrovy
Svoboda, V.
2002
2004
IAA1043201
Nelineární zobrazení a kvantové informace
Jex, I.
2001
2003
GA202/01/0318
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Jex, I.
2000
2003
IST-1999-13021
Konference NEMO
Štekl, I.
2000
2003
05-2-0986
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
2000
2003
10-0-1026
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Tkáňově ekvivalentní počítače pro účely ochrany před zářením
Sabol, J.
1994
1996
9303
NATO -Radiologická studie Semipalatinského polygonu
Klusoň, J.
1994
1996
ZNA SA.12-1-02
Využití radiačních analytických metod pro stanovení kontaminace životního prostředí
Musílek, L.
1994
1996
GA202/94/0868
Termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů pro historii architektury a rekonstrukce
Musílek, L.
1994
1996
GA103/94/0867
Stanovení maximálně dosažitelného výtěžku reakcí pro izotopy xenonu při ozařování tekutého xenonového terče
Vognar, M.
1994
1996
GA202/94/0270
Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek
Musílek, L.
1996
2000
VS96052
Jaderné receptory zachované během evoluce Metazoa
Chadzitaskos, G.
2002
2002
GA304/00/1128
Anomální difúze části plazmatu v elektrostatické turbulenci a systémech s magnetickými ostrovy
Svoboda, V.
2002
2004
IAA1043201
Spinové korelace kvarku top-antitop produkovaných v interakcích proton-proton a antiproton-proton při energiích 14 TeV a 2 TeV
Smolek, K.
2002
2002
CTU0212814
Nelineární zobrazení a kvantové informace
Jex, I.
2001
2003
GA202/01/0318
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Jex, I.
2000
2003
IST-1999-13021
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Pospíšil, S.
2000
2002
2000/5240/C-2
Konference NEMO
Štekl, I.
2000
2003
05-2-0986
Exkurze studentů
Janout, Z.
2000
2002
10-0-1026
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
2000
2003
10-0-1026
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
2000
2002
06-4-1036
CERN - RD 49
Pospíšil, S.
1999
2002
RPC RD49
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Tkáňově ekvivalentní počítače pro účely ochrany před zářením
Sabol, J.
1994
1996
9303
NATO -Radiologická studie Semipalatinského polygonu
Klusoň, J.
1994
1996
ZNA SA.12-1-02
Využití radiačních analytických metod pro stanovení kontaminace životního prostředí
Musílek, L.
1994
1996
GA202/94/0868
Termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů pro historii architektury a rekonstrukce
Musílek, L.
1994
1996
GA103/94/0867
Stanovení maximálně dosažitelného výtěžku reakcí pro izotopy xenonu při ozařování tekutého xenonového terče
Vognar, M.
1994
1996
GA202/94/0270
MEDIPIX
Pospíšil, S.
2001
2001
ME 238
Třídimenzionální detektory k zobrazování pomocí záření
Pospíšil, S.
2001
2001
G5RD-CT-2001-00536
Zkoumání vlastností kvarků v interakcích proton-proton a antiproton-proton při energiích 14 TeV a 1,8 TeV s koncovými stavy mnoha jetů
Otec, R.
2001
2001
300111014
Aplikace koincidenční instrumentální neutronové aktivační analýzy
Ndiaye, I.
2001
2001
300110914
Spektroskopie jádra 159Gd
Granja, C.
2001
2001
300110814
Konference o problematice dvojitého rozpadu beta (MEDEX01)
Štekl, I.
2001
2001
300111214
Studium dvojitého beta rozpadu 100 Mo
Vála, L.
2001
2001
300111314
Spinové korelace kvarků top-antitop produkovaných v interakcích proton-proton a antiproton-proto při energiích 14 TeV a 2 TeV
Smolek, K.
2001
2001
300111114
Nelineární zobrazení a kvantové informace
Jex, I.
2001
2003
GA202/01/0318
Algebraické struktury metody obrácené úlohy roztylu
Šnobl, L.
2001
2001
1929/G4
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Jex, I.
2000
2003
IST-1999-13021
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Pospíšil, S.
2000
2002
2000/5240/C-2
Konference NEMO
Štekl, I.
2000
2003
05-2-0986
Exkurze studentů
Janout, Z.
2000
2002
10-0-1026
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
2000
2003
10-0-1026
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
2000
2002
06-4-1036
CERN - RD 49
Pospíšil, S.
1999
2002
RPC RD49
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Tkáňově ekvivalentní počítače pro účely ochrany před zářením
Sabol, J.
1994
1996
9303
NATO -Radiologická studie Semipalatinského polygonu
Klusoň, J.
1994
1996
ZNA SA.12-1-02
Využití radiačních analytických metod pro stanovení kontaminace životního prostředí
Musílek, L.
1994
1996
GA202/94/0868
Termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů pro historii architektury a rekonstrukce
Musílek, L.
1994
1996
GA103/94/0867
Stanovení maximálně dosažitelného výtěžku reakcí pro izotopy xenonu při ozařování tekutého xenonového terče
Vognar, M.
1994
1996
GA202/94/0270
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Pospíšil, S.
2000
2000
2000/5240/C-2
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Jex, I.
2000
2003
IST-1999-13021
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Pospíšil, S.
2000
2002
2000/5240/C-2
Konference NEMO
Štekl, I.
2000
2003
05-2-0986
Exkurze studentů
Janout, Z.
2000
2002
10-0-1026
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
2000
2003
10-0-1026
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
2000
2002
06-4-1036
Internacionalizace projektové výchovy studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Tolar, J.
2000
2000
300013304
Dvojitý beta rozpad 100Mo
Vála, L.
2000
2000
300010304
Koincidenční instrumentální neutronová aktivační analýza
Ndiaye, I.
2000
2000
300010204
Studium atomového jádra 159 Gd pomocí reakcí 158 Gd(n,gama)159Gd(d,p)159Gd a 160Gd(d,t)159Gd
Granja, C.
2000
2000
300010104
Modely teorie pole a teorie strun a jejich symetrie
Hlavatý, L.
2000
2000
1003/G4
Modernizace laboratoře praktické výuky pro studenty ČVUT FJFI
Janout, Z.
2000
2000
1002/H
CERN - RD 49
Pospíšil, S.
1999
2002
RPC RD49
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
2000
ME 238
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.