Systémové upozornění
Hlavní informace

Toto je archiv obhájených habilitačních prací v rámci FJFI.

Jméno Obor Rok Název práce
Petr Průša Aplikovaná fyzika 2020 Scintilační vlastnosti granátů (Lu, Gd)3(Al, Ga)5O12: Ce a jejich optimalizace
Jiří Hrivnák Fyzika 2020 Multivariate Fourier-Weyl Transforms and their Applications
Pavel Peterka Aplikovaná fyzika 2020 Self-sweeping of laser wavelength in fiber lasers
Jan Pšikal Aplikovaná fyzika 2019 Simulation studies of laser-driven ion acceleration by ultrashort laser pulses
Ján Nemčík Fyzika 2019 Diffractive Electroproduction of Vector Mesons off Nuclei:Selected Topics
Tomáš Hobza Aplikovaná matematika 2018 Model-based methods for small area estimation
Barbara Zitová Aplikovaná matematika 2018 2D and 3D Image Analysis by Moments
Tomáš Bodnár Aplikovaná matematika 2018 Numerical Simulation of Incompressible Flows in Environmental and Biomedical Applications
Petr Kolenko Aplikovaná fyzika 2018 Pozorování interakcí bílkovin s ligandy pomocí makromolekulární rentgenové krystalografie
Martin Štefaňák Aplikovaná fyzika 2018 Quantum Walks
Eva Mihóková Aplikovaná fyzika 2018 Delayed recombination decay, thermal ionization and quantum tunneling in scintillating materials
Jaroslav Bielčík Fyzika 2018 Fyzika kvarkov t'ažkých vôní
Milan Kuchařík Aplikovaná matematika 2018 Numerické metody pro remapování veličin v kontextu nepřímé lagrangeovsko-eulerovské hydrodynamiky
Ján Kozempel Jaderná chemie 2017 Příprava vybraných radionuklidů a značených nanočástic pro in vivo a in vitro aplikace v biologii, toxikologii a medicíně
Štěpán Starosta Aplikovaná matematika 2017 Morphisms, infinite words, and symmetries
« První Předchozí 1 2 3 Další Poslední »
Powered by SobiPro

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.