Systémové upozornění
Hlavní informace

chtěli bychom Vás informovat, že byla dnes vyhlášena VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 - termín 30. 6. 2015

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-2

Příslušné formuláře jsou zveřejněny na adrese:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/formular-mobility-francie

Upozorňuji na požadavek doložení GUIDELINE OF GOOD PRACTICES (Formulář obecných zásad osvědčených postupů), který podepisuje pan rektor.

Mezi další povinné přílohy patří:

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Profesní životopisy

Návrhy projektu podepsané na titulní straně řešitelem předávejte prostřednictví příslušných oddělení VaV na odbor VaV rektorátu (Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., Ing. Lucie Macháňová) k podpisu pana rektora. Termín doručení na odbor VaV je středa 24. 6. 2015.

Prosíme, zaevidujte také projekt v aplikaci EZOP, program MOBILITY 7AMB. S návrhem projektu doložte Žádost z EZOP s příslušnými podpisy.

V příloze e-mailu je uvedena kapitola 6. Účastník projektu návrhu projektu.

Aktuální přehled o výzvách aktivity MOBILITY je uveden na webu MŠMT a také na https://research.cvut.cz/calls. V aplikaci je možné nastavit tzv. Strážce, zasílání e-mailových notifikací o vyhlášených výzvách.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.