Systémové upozornění
Hlavní informace

Informativní  schůzka  k  výuce  jazyků  a  učebním pomůckám nastupujících doktorandů v AR 2020/21 se z důvodu aktuálních nařízení rektora a hygienické služby bude konat online. Nově přijatí doktorandi obdrželi/obdrží aktuální informace z Katedry humanitních věd a jazyků emailem  na adresu, kterou uvedli v přihlášce.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.