Hlavní informace

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila první výzvy k roku 2023. Od 12.7.2022 je možné podávat granty pro začínající výzkumníky - ERC Starting grants a od 13.7.2022 je možné žádat o granty na součinnost pro malé týmy vědců - ERC Synergy grants.

Granty ERC pro začínající výzkumné pracovníky jsou určeny na podporu vynikajících hlavních výzkumných pracovníků ve fázi jejich kariéry, kdy zakládají vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Hlavní řešitelé musí prokázat průkopnickou povahu, ambicióznost a proveditelnost svého vědeckého návrhu. V roce 2023 mohou začínající výzkumní pracovníci žádat až o 1,5 milionu eur na dobu 5 let. Ucházet se o grant mohou výzkumníci, kteří obhájili svůj první doktorát nejméně 2 a maximálně 7 let před 1. lednem 2023. Žádosti o grant lze podávat do 25.10.2022. Dokumentaci k výzvě naleznete zde.

 

Cílem ERC Synergy grantů je poskytnout podporu malé skupině dvou až čtyř hlavních řešitelů, aby společně řešili ambiciózní výzkumné problémy, které by jednotliví hlavní řešitelé a jejich týmy nemohli řešit samostatně. Synergické projekty by měly umožnit výrazný pokrok na hranicích poznání, který vyplývá například ze vzájemného obohacování vědeckých oborů, z nových produktivních směrů zkoumání nebo nových metod a technik, včetně nekonvenčních přístupů a zkoumání na rozhraní zavedených disciplín. Granty na synergii pro týmy vědců mají hodnotu do 10 milionů eur na dobu šesti let. Žádosti o grant lze podávat do 8.11.2022. Dokumentaci k výzvě naleznete zde. 

 

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.