Systémové upozornění

Filtr publikací

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Šťovíček, P.
The instanton moduli spaces as algebraic sets
Journal of Geometry and Physics. 1992, 9(2), 183-205. ISSN 0393-0440.
1992
Burdík, Č. - Havlíček, M., - Vancura, A.
IRREDUCIBLE HIGHEST WEIGHT REPRESENTATIONS OF QUANTUM GROUPS U(Q)(GL(N,C))
Communications in Mathematical Physics. 1992, 148(2), 417-423. ISSN 0010-3616.
1992
Šťovíček, P.
Krein's formula approach to the multisolenoid Aharonov-Bohm effect
Journal of Mathematical Physics. 1991, 32(8), 2114-2122. ISSN 0022-2488.
1991
Kopriva, R. - Falcnik, M. - Eliasova, I., - Siegl, J.
Innovative approach of semi-destructive mechanical testing techniques for quantification of irradiated NPP structural materials degradation
In: The Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering. Tokyo: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2015. p. 1-5. vol. 2015.23. ISSN 2424-2934.
2015
Musalek, R. - Medricky, J. - Pala, Z. - Kovářík, O., - Tomek, L.
Fatigue performance of TBCs on hastelioy X substrate during cyclic bending
In: Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH: ASM International, 2015. p. 406-412. ISBN 9781510811546.
2015
Kovářík, O. - Haušild, P. - Medřický, J. - Tomek, L., - Siegl, J.
Fatigue crack growth in bodies with thermally sprayed coating
In: Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH: ASM International, 2015. p. 398-405. ISBN 9781510811546.
2015
Karlík, M. - Haušild, P. - Beran, P., - Novák, P.
Phase evolution in Ni-48 AT.% TI shape memory alloy prepared by selfpropagating high-temperature synthesis
In: METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1306-1311. 1st. ISBN 978-80-87294-62-8.
2015
Kunzová, K. - Kunz, J.
Použití wolframu a jeho slitin ve fúzních aplikacích: spolupráce průmyslu a výzkumu
All for Power. 2015, 9(5), 160-162. ISSN 1802-8535.
2015
Kunz, J.
O negativním vlivu tloušťky na únavu
In: JuveMatter 2015. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2015. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Novák, P. - Moravec, H. - Vystrčil, J., - Adámek, J.
Dependence of NiTi alloy microstructure on the conditions of powder metallurgy production
In: Contribution of Metallography to Solving Production Problems. Zürich: Transtech Publications, 2015. pp. 95-101. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-470-3.
2015
Négyesi, M. - Bláhová, O. - Burda, J., - Adámek, J.
Influence of hydrogen content on microstructure and mechanical properties of Zr1Nb fuel cladding after high-temperature oxidation
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015. pp. 35-38. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
2015
Kopřiva, R. - Falcnik, M. - Eliášová, I., - Siegl, J.
Implementation of Semi-Destructive Mechanical Testing Techniques for Quantification of Irradiated NPP Components Materials Operational Degradation
In: Pressure Vessel Technology: Preparing for the Future. Amsterdam: Elsevier Science, 2015. pp. 1598-1602. Procedia Engineering. vol. 130. ISSN 1877-7058.
2015
Novak, P. - Moravec, H. - Salvetr, P. - Prusa, F., - Karlík, M.
Preparation of nitinol by non-conventional powder metallurgy techniques
Materials Science and Technology. 2015, 31(15), 1886-1893. ISSN 0267-0836.
2015
Kunzová, K - Kunz, J.
Použití wolframu a jeho slitin ve fúzních aplikacích: spolupráce průmyslu a výzkumu
All for Power. 2015, 9(5), 160-162. ISSN 1802-8535.
2015
Mušálek, R. - Tesař, T. - Stráský, J., - Čech, J.
Combined Indentation Testing of Spark Plasma Sintered Steels
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, pp. 43-46. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
2015
Siegl, J. - Kovářík, O., - Haušild, P.
Fractographic and Metallographic Analysis of Specimens Failed in SCC Tests
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. V-KMAT-962/15.
2015
Medřický, J. - Curry, N. - Pala, Z. - Vilémová, M. - Cráska, T. - Johansson, J., - Markocsan, N.
Optimization of High Porosity Thermal Barrier Coatings Generated with a Porosity Former
Journal of Thermal Spray Technology. 2015, 24(4), 622-628. ISSN 1059-9630.
2015
Siegl, J. - Haušild, P., - Adámek, J.
Analýza svarového spoje K1-25IR potrubí EDU
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-960/15.
2015
Čech, J. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce (část 4)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-959/15.
2015
Materna, A. - Siegl, J.
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení (Závěrečná zpráva projektu TA03011266)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. V-KMAT-958/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P., - Adámek, J.
Analýza svarů impulzních potrubí EDU
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-957/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P., - Adámek, J.
Fraktografická analýza porušeného turbodmychadla
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-956/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Dmychadlová kola porušená při záběhu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-955/15.
2015
Siegl, J. - Čech, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce (část 3)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-954/15.
2015
Haušild, P. - Siegl, J., - Čech, J.
Fraktografická analýza těles ze svarových spojů ocelí P91 a P92 porušených při creepových zkouškách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. V-KMAT-953/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených dmychadlových kol
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-952/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení poruchy podavače
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-951/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušených turbodmychadel
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-950/15.
2015
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného krčku kyčelního kloubu testovací figuríny Hybrid III 5%
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-949/15.
2015
Adámek, J. - Siegl, J.
Shrnutí poznatků o procesech porušování palivových trubek ze slitin Zr1%Nb po teplotních přechodech typu LOCA
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. V-KMAT-948/15.
2015
Čech, J. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce (část 2)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-947/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P.
Failure Analysis of Mock-up Turbine Blades
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-946EN/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušených lopatek modelové turbíny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-946CZ/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P.
Failure Analysis of Control Valve 1 Diffusor Ø90
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-945/15.
2015
Haušild, P. - Adámek, J.
Metalografická analýza svarového spoje z ověřovací zkušební desky č. 1A (oprava OK TG2 ELI)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-943/15.
2015
Janča, A. - Siegl, J.
Studium vlastností konstrukčních ocelí pomocí penetračního testu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. V-KMAT-942/15.
2015
Siegl, J. - Čech, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-940/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Fraktografické posouzení příčin porušení oběžného kola kompresoru 1-RVA-78
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-939/15.
2015
Čech, J.
Indentační metody určování lomové houževnatosti
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. R-KMAT-938/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografické posouzení příčin porušování titanových membrán
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-937/15.
2015
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor zkušebních těles porušených při únavových zkouškách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. E-KMAT-936/15.
2015
Ondráček, J.
Kritéria lomové mechaniky pro šíření únavové trhliny ve smíšeném módu porušování
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. Report no. R-KMAT-935/15.
2015
Thomasová, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Janovská, M. - Kabla, M. - Shilo, D., - Landa, M.
Young's Moduli of Sputter-Deposited NiTi Films Determined by Resonant Ultrasound Spectroscopy: Austenite, R-phase, and Martensite
Scripta Materialia. 2015, 101 24-27. ISSN 1359-6462.
2015
Novák, P. - Pokorný, P. - Vojtěch, V. - Knaislová, A. - Školáková, A. - Čapek, J. - Karlík, M., - Kopeček, J.
Formation of Ni-Ti Intermetallics During Reactive Sintering at 500-650 °C
Materials Chemistry and Physics. 2015, 155 113-121. ISSN 0254-0584.
2015
Nilsson, K.F. - Négyesi, M. - Szaraz, Z., - Simonovski, I.
An Evaluation of the Segmented Expanding Cone-Mandrel Test to Assess Hydride Re-orientation and Ductility Reduction for Zircaloy-2 Cladding Tubes
Journal of Nuclear Materials. 2015, 466 220-233. ISSN 0022-3115.
2015
Šedek, J. - Běhal, J., - Siegl, J.
Structural Overloading Evaluation Based on the Identification of Subcritical Crack Increments
Engineering Failure Analysis. 2015, 56 265-274. ISSN 1350-6307.
2015
Kopřiva, R. - Brumovský, M. - Kytka, M. - Lasan, M. - Siegl, J., - Matocha, K.
Application of Miniature Small Punch Test Specimen in Determination of Tensile Properties
In: Small Specimen Test Techniques: 6th Volume. West Conshohocken: ASTM International, 2015. p. 160-167. ASTM Special Technical Publication. ISSN 0066-0558. ISBN 978-0-8031-7597-6.
2015
Seiner, H. - Ramirez, C. - Koller, M. - Sedlák, P. - Landa, M. - Miranzo, P. - Belmonte, M., - Osendi, M.I.
Elastic Properties of Silicon Nitride Ceramics Reinforced with Graphene Nanofillers
Materials and Design. 2015, 87 675-680. ISSN 0261-3069.
2015
Koller, M. - Seiner, H. - Landa, M. - Nieto, A., - Agarwal, A.
Anisotropic Elastic and Acoustic Properties of Bulk Graphene Nanoplatelets Consolidated by Spark Plasma Sintering
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 670-674. ISSN 0587-4246.
2015
Kober, J. - Dvořáková, Z. - Převorovský, Z., - Krofta, J.
Time reversal transfer: Exploring the robustness of time reversed acoustics in media with geometry perturbations
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2015, 138(1), EL49-EL53. ISSN 0001-4966.
2015
Čapek, J. - Pala, Z., - Kovářík, O.
Residual stresses determination in textured substrates for plasma sprayed coatings
In: 17th International Conference on Textures of Materials, ICOTOM 2014. London: IOP Publishing, 2015. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. ISSN 1757-8981.
2015
Ondráček, J. - Materna, A.
Numerical Evaluation of a Crack Growth Algorithm under 2D Non-Proportional Mixed Mode
Powder Metallurgy Progress. 2015, 15 94-98. ISSN 1339-4533.
2015
Janča, A. - Siegl, J. - Haušild, P., - Levý, M.
Hydrogen Embrittlement of Steels Studied Using Small Punch Test Method
Powder Metallurgy Progress. 2015, 15 99-104. ISSN 1339-4533.
2015
Haušild, P. - Landa, M.
Characterization of Sputter-Deposited NiTi Thin Film by Nanoindentation
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, pp. 87-90. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
2015
Materna, A. - Ondráček, J.
Plastic Zone around a Fatigue Crack Determined by the FEM and a Nanoindentation Technique
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, pp. 69-72. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
2015
Houdková, Š. - Černý, J. - Pala, Z., - Haušild, P.
High Temperature Resistance of Selected HVOF Coatings
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015. pp. 111-114. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
2015
Kocmanová, L. - Haušild, P. - Materna, A., - Matějíček, J.
Investigation of Indentation Parameters Near the Interface Between Two Materials
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, pp. 31-34. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
2015
Čech, J. - Haušild, P. - Kocmanová, L., - Matějíček, J.
Structural and Mechanical Characterization of Spark Plasma Sintered Tungsten
In: METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2015. pp. 1411-1416. 1st. ISBN 978-80-87294-62-8.
2015
Sedmák, P. - Šittner, P. - Pilch, J., - Curfs, C.
Evolution of Internal Stresses During Cyclic Superelastic Deformation of NiTi Investigated by X-ray Synchrotron Diffraction
In: ICOMAT-2014. Amsterdam: Elsevier, 2015. pp. S731-S734. Materials Today: Proceedings. ISSN 2214-7853.
2015
Sedmák, P. - Šittner, P. - Pilch, J., - Curfs, C.
Instability of Cyclic Superelastic Deformation of NiTi Investigated by Synchrotron X-ray diffraction
Acta materialia. 2015, 94 257-270. ISSN 1359-6454.
2015
Karlík, M. - Vronka, M. - Haušild, P., - Hájek, M.
Influence of Cold Rolling on the Precipitation in an Al-Mn-Zr Alloy
Materials and Design. 2015, 85 361-366. ISSN 0261-3069.
2015
Čech, J. - Haušild, P., - Nohava, J.
Relationship between Indenter Calibration and Measured Mechanical Properties of Elastic-Plastic Materials
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, pp. 27-30. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
2015
Heřmánek, J. - Materna, A., - Ondráček, J. opon.
Numerický výpočet cyklické plastické zóny před kořenem únavové trhliny
Praha: Defense date 2015-06-10. Master Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů.
2015
Kocmanová, L. - Haušild, P. - Materna, A., - Matějíček, J.
Youngův modul na rozhraní elastického a elastoplastického materiálu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 158-162. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Kunz, J.
O negativním vlivu tloušťky na únavu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 152-157. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Nejezchlebová, J. - Janovská, M. - Seiner, H. - Sedlák, P. - Landa, M. - Šmilauerová, J. - Stráský, J. - Harcuba, P., - Janeček, M.
Vliv atermální a izotermální ω-fáze na elasticitu β-Ti monokrystalů
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 127-132. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Čech, J. - Haušild, P., - Materna, A.
Stanovení křivek napětí-deformace pomocí indentace kulovými indentory
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 122-126. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Janča, A. - Siegl, J., - Kumpová, I.
Rentgenová tomografie miniaturních ocelových vzorků porušených při zkoušce Small Punch Test
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 116-121. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Ondráček, J. - Materna, A.
MKP simulace šíření únavové trhliny ve 2D neproporcionálním smíšeném módu zatěžování ve slitinách AA2017 a AA5083
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 110-115. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Heřmánek, J. - Materna, A.
MKP výpočet šíření trhliny po jednorázovém přetížení
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 104-109. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Karlík, M.
Snižování hmotnosti automobilů: výzvy a možnosti při využití hliníku
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 92-97. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Štefan, J. - Siegl, J., - Skoumalová, Z.
Metodika fraktografického hodnocení porušování ozářených materiálů při zkoušce rázem v ohybu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 86-91. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Zděnek, P.
Odhad rychlosti šíření únavové trhliny z drsnosti povrchu lomu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 80-85. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Grabec, T. - Sedlák, P.
Numerické výpočty rychlosti šíření elastických vln Ritzovou-Rayleighovou metodou
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 74-79. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Koller, M.
Lomová houževnatost kompozitů s keramickou matricí vyztužených grafenovými destičkami
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 67-72. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Tyc, O.
Studium vlivu elektropulzní tepelné úpravy na funkční a strukturní únavu tenkých vlávken ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 61-66. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Thomasová, M. - Seiner, H.
Měření Youngových modulů naprašovaných vrstev slitin s tvarovou pamětí
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 54-60. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Marešová, B. - Racek, J., - Šittner, P.
Hodnocení korozní odolnosti povrchových úprav na superelastickém NiTi drátu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 48-53. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Sedmák, P. - Šittner, P. - Pilch, J., - Wright, J.
In-situ synchrotronové 3D-RTG difrakčné štúdium čela Lüdersových zón v tenkých superelastických NiTi drôtoch namáhaných v ťahu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 42-47. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Fokt, M.
Plasticita monokrystalu slitin s tvarovou pamětí
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 36-41. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Černý, J. - Haušild, P. - Houdková, Š., - Pala, Z.
Vliv působení horké tlakové páry na slitinové HVOF nástřiky
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 25-29. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Navrátilová, J. - Vrtílková, V.
Oxidace pseudoslitin U-Zr-O ve srovnání s kinetikou oxidace slitiny Zr1Nb
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 17-24. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Tonarová, D. - Vilémová, M. - Pala, Z., - Mušálek, R.
Materiály připravené metodou mechanického legování
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 13-18. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Kunz, J. ed.
JuveMatter 2015
Doubravník, 2015-05-15/2015-05-18. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2015. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Siegl, J. - Štefan, J. - Kopřiva, R., - Eliášová, I.
Ocenka Mehanicheskih svojstv materialov komponent AJeS ispol'zovaniem sovremennyh metodov i ih sravnenie s tradicionnymi mehanicheskimi ispytanijami
In: KMC 2015. Podolsk: OKB Gidropress, 2015, ISBN 978-5-94883-139-8.
2015
Štefan, J. - Siegl, J. - Kytka, M., - Brumovský, M.
On the Failure Mechanisms in Reactor Pressure Vessel with Austenitic Cladding
In: Applied Mechanics and Materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015, pp. 492-499. ISBN 978-3-03835-550-2.
2015
Štefan, J. - Kopřiva, R. - Eliášová, I., - Siegl, J.
Comparison of Conventional Mechanical Testing with Innovative Techniques for Determination of Mechanical Properties of Nuclear Power Plant Components Materials
In: Applied Mechanics and Materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015, pp. 452-459. ISBN 978-3-03835-550-2.
2015
Štefan, J. - Kopřiva, R., - Siegl, J.
Application of Automated Ball Indentation Innovative Technique on the Determination of Mechanical Properties of Nuclear Structural Materials
In: ICM12 - Book of Abstracts. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie, 2015, pp. 408-409.
2015
Štefan, J. - Skoumalová, Z., - Siegl, J.
Fraktografická analýza mechanizmů porušování svarového kovu VVER 1000 ozářeného rychlými neutrony
Bezpečnost jaderné energie. 2015, 23 (61)(7/8), 236-240. ISSN 1210-7085.
2015
Kling, M. - Tokar, D., - Převorovský, Z.
Ultrasonic Characterization of CFRP Anisotropy
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 71-79. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Matějíček, J. - Nevrlá, B. - Čech, J. - Vilémová, M. - Klevarová, V., - Haušild, P.
Mechanical and Thermal Properties of Individual Phases Formed in Sintered Tungsten-Steel Composites
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 718-721. ISSN 0587-4246.
2015
Frost, M. - Kruisová, A. - Sháněl, V. - Sedlák, P. - Haušild, P. - Kabla, M. - Shilo, D., - Landa, M.
Characterization of Superelastic NiTi Alloys by Nanoindentation: Experiments and Simulations
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 664-669. ISSN 0587-4246.
2015
Novák, P. - Michalcová, A. - Školáková, A. - Průša, F. - Kříž, J. - Marek, I. - Kubatík, T.F. - Karlík, M. - Haušild, P., - Kopeček, J.
Effect of Heating Rate on the Formation of Intermetallics during SHS Process
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 561-563. ISSN 0587-4246.
2015
Materna, A. - Haušild, P., - Nohava, J.
A Numerical Investigation of the Effect of Cubic Crystals Orientation on the Indentation Modulus
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 693-696. ISSN 0587-4246.
2015
Tokar, D. - Převorovský, Z.
Characterization of the Anisotropy and Directional-Dependent Nonlinearity of the Human Skin In-vivo Using Ultrasound
In: VIIIth International Workshop NDT in Progress Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2015. pp. 208. ISBN 978-80-214-5262-6.
2015
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J. - Chráska, T. - Matějíček, J. - Pala, Z., - Boulos, M.
The Influence of Substrate Temperature on Properties of APS and VPS W Coatings
Surface and Coatings Technology. 2015, 268 7-14. ISSN 0257-8972.
2015
Čížek, J. - Matějková, M. - Dlouhý, I. - Šiška, F. - Kay, M.C. - Karthikeyan, J. - Kuroda, S. - Kovářík, O. - Siegl, J. - Loke, K., - Khor, K.A.
Influence of Cold-Sprayed, Warm-Sprayed, and Plasma-Sprayed Layers Deposition on Fatigue Properties of Steel Specimens
Journal of Thermal Spray Technology. 2015, 24(5), 758-768. ISSN 1059-9630.
2015
Tomáš, I. - Kovářík, O. - Kadlecová, J., - Vertésy, G.
Optimization of Fatigue Damage Indication in Ferromagnetic Low Carbon Steel
Measurement Science and Technology. 2015, 26(9), 1-8. ISSN 0957-0233.
2015
Musalek, R. - Bertolissi, G. - Medřický, J. - Kotlan, J. - Pala, Z., - Curry, N.
Feasibility of suspension spraying of yttria-stabilized zirconia with water-stabilized plasma torch
Surface & Coatings Technology. 2015, 268 58-62. ISSN 0257-8972.
2015
Frutos, E. - Callisti, M. - Karlík, M., - Polcar, T.
Length-scale-dependent mechanical behaviour of Zr/Nb multilayers as a function of individual layer thickness
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2015, 632 137-146. ISSN 0921-5093.
2015
Négyesi, M. - Krejčí, J. - Linhart, S. - Novotný, L. - Přibyl, A. - Burda, J. - Klouček, V. - Lorinčík, J. - Sopoušek, J. - Adámek, J. - Siegl, J., - Vrtílková, V.
Contribution to the Study of the Pseudobinary Zr1Nb–O Phase Diagram and Its Application to Numerical Modeling of the High-Temperature Steam Oxidation of Zr1Nb Fuel Cladding
In: Zirconium in the Nuclear Industry: 17th Volume. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 2015. pp. 897-931. ISBN 978-0-8031-7529-7.
2015
Négyesi, M. - Chmela, T. - Veselský, T. - Krejčí, J. - Novotný, L. - Přibyl, A. - Bláhová, O. - Burda, J. - Siegl, J., - Vrtílková, V.
Assessment of oxygen diffusion coefficients by studying high-temperature oxidation behaviour of Zr1Nb fuel cladding in the temperature range of 1100–1300 °C
Journal of Nuclear Materials. 2015, 456(456), 211-219. ISSN 0022-3115.
2015
Mušálek, R. - Kovářík, O. - Medřický, J. - Curry, N. - Bjorklund, S., - Nylen, P.
Fatigue Testing of TBC on Structural Steel by Cyclic Bending
Journal of Thermal Spray Technology. 2015, 24(1-2), 168-174. ISSN 1059-9630.
2015
Nejezchlebová, J. - Seiner, H. - Ševčík, M. - Landa, M., - Karlík, M.
Ultrasonic detection of ductile-to-brittle transitions in free-cutting aluminum alloys
NDT & E International. 2015, 69(69), 40-47. ISSN 0963-8695.
2015
Koller, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Ševčík, M. - Landa, M. - Stránská, J., - Janeček, M.
An Ultrasonic Internal Friction Study of Ultrafine-Grained AZ31 Magnesium Alloy
Journal of Materials Science. 2015, 50(2), 808-818. ISSN 0022-2461.
2015
Kovářík, O. - Siegl, J. - Haušild, P. - Chráska, T. - Matějíček, J - Pala, Z, - Boulos, M
The influence of substrate temperature on properties of APS and VPS W coatings
Surface & Coatings Technology. 2015, 2015 7-14. ISSN 0257-8972.
2015
Haušild, P. - Materna, A., - Kytka, M.
Identification of neutron irradiation induced strain rate sensitivity change using inverse FEM analysis of Charpy test
Journal of Nuclear Materials. 2015, 459 122-126. ISSN 0022-3115.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s = 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector (vol 75, 318, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 1-15. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Erratum to: Search for production of WW/WZ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, pg 209, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(8), ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, 299, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 408. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-section in proton-proton collisions at root s = 7 TeV using 4.5 fb(-1) of data with the ATLAS detector (vol 2, 153, 2015)
Journal of High Energy Physics. 2015,(9), ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Analysis of events with b-jets and a pair of leptons of the same charge in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2015,(10), ISSN 1029-8479.
2015
The ATLAS collaboration, X. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Solc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Analysis of events with b-jets and a pair of leptons of the same charge in pp collisions at √s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2015, 2015(10), 1-51. ISSN 1126-6708.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
ATLAS Run 1 searches for direct pair production of third-generation squarks at the Large Hadron Collider
European Physical Journal C. 2015, 75(10), ISSN 1434-6044.
2015
Rywotycki, M. - Szajding, A. - Malinowski, Z. - Telejko, T., - Beneš, M.
THE INFLUENCE OF BURNER LOCATIONS IN THE HEATING FURNACE ON THE CHARGE TEMPERATURE FIELD
Archives of Metallurgy and Materials. 2015, 60(3), 1981-1986. ISSN 1733-3490.
2015
Benziger, Jay B. - Cheah, M. - Klika, V., - Pavelka, M.
Interfacial Constraints on Water and Proton Transport Across Nafion Membranes
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. 2015, 53(22), 1580-1589. ISSN 0887-6266.
2015
Grmela, M. - Klika, V., - Pavelka, M.
Reductions and extensions in mesoscopic dynamics
PHYSICAL REVIEW E. 2015, 92(3), 1-20. ISSN 2470-0045.
2015
Zatloukalová, J. ed. - Potsika, V.T. ed. - Raum, K ed. - Schöne, M ed. - Fotiadis, D.I. ed., - Polyzos, D. ed.
6th European Symposium on Ultrasonic Characterization of Bone (ESUCB) 2015
Korfu, 2015-06-10/2015-06-12. IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-8762-7.
2015
Franc, J.
Robustified Total Least Squares estimators and their evaluations
Forum Statisticum Slovacum. 2015, XI(6), 54-61. ISSN 1336-7420.
2015
Kudinov, A. - Bajer, L - Pitra, Z., - Holeňa, M.
Investigation of Gaussian Processes in the Context of Black-Box Evolutionary Optimization
In: ITAT 2015 conference proceedings. Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2015, pp. 159-166. ISSN 1613-0073. ISBN 978-1-5151-2065-0.
2015
Krbálek, M. - Apeltauer, Tomáš - Apeltauer, Jiří, - Všetečka, Martin
Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic
Silnice železnice. 2015, 3(3), 77-79. ISSN 1801-822X.
2015
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Fuksa, J. - Isaev, A P, - Krivonos, S.
Remarks towards the spectrum of the Heisenberg spin chain type models
Physics of Particles and Nuclei. 2015, 46(3), 277-309. ISSN 1063-7796.
2015
Kratochvíl, J. - Beneš, M. - Pauš, P., - Kolář, M.
Two-Scale Model of Dislocation Interaction
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. Report no. MMG 5-15.
2015
Beneš, M. - Žabka, V., - Oberhuber, T.
Advanced Computational Study of Anisotropic Phase-field Equation using GPU
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. Report no. MMG 4-15.
2015
Beneš, M. - Strachota, P. - Kirda, D., - Žák, A.
Xhaust: Infinity Phase Flow Simulation in Automobile Exhaust Pipe
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. Report no. MMG 3-15.
2015
Beneš, M. - Fučík, R. - Havlena, V. - Kirda, D. - Klement, V. - Kolář, M. - Polívka, O., - Strachota, P.
Development of Numerical Model of Lithium-Ion Cell Dynamics and Energy Exchange
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. Report no. MMG 2-15.
2015
Pauš, P. - Yazaki, S.
Exact solution for dislocation bowing and a posteriori numerical technique for dislocation touching-splitting
JSIAM Letters. 2015, 2015(7), 57-60. ISSN 1883-0609.
2015
Pauš, P. - Beneš, M., - Kratochvíl, J.
Numerical Simulation of Dislocation Cross-Slip with Annihilation in Non-Symmetric Configuration
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 737-739. ISSN 0587-4246.
2015
Hoang, D. - Beneš, M., - Stráský, J.
Anisotropic Phase Field Model of Heteroepitaxial Growth
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 520-522. ISSN 0587-4246.
2015
Aad, G. - Collaboration, Atlas - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of exclusive gamma gamma -> l(+)l(-) production in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 749 242-261. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau(+/-) nu in fully hadronic final states using pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1503(3), 088-1-088-45. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of four-jet differential cross sections in root s=8 TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1512(12), 105-1-105-76. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Determination of the Ratio of b-Quark Fragmentation Fractions f(s)/f(d) in pp Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(26), 262001-1-262001-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for pair production of a new heavy quark that decays into a W boson and a light quark in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(11), 112007-1-112007-28. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for flavour-changing neutral current top quark decays t -> Hq in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1512(12), 061-1-061-65. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for high-mass diboson resonances with boson-tagged jets in proton-proton collisions at root s = TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1512(12), 055-1-055-39. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Constraints on new phenomena via Higgs boson couplings and invisible decays with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1511(11), 206-1-206-52. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for lepton-flavour-violating H -> mu tau decays of the Higgs boson with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1511(11), 211-1-211-33. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Study of the spin and parity of the Higgs boson in diboson decays with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 3685-1-3685-36. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Two-particle Bose-Einstein correlations in pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV measured with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 3644-1-3644-25. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs boson pair production in the b(b)over-barb(b)over-bar final state from pp collisions at root s=8 TeVwith the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 3628-1-3628-32. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a new resonance decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the ll/lv/vv plus b(b)over-bar final states with the ATLAS detectorv
European Physical Journal C. 2015, 75(6), 3474-1-3474-21. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the t(t)over-barW and t(t)over-barZ production cross sections in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1511(11), 172-1-172-48. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the production of neighbouring jets in lead-lead collisions at root s(NN)=2.76TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 751 376-395. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the branching ratio Gamma(Lambda(0)(b) -> Psi(2S)Lambda(0))/Gamma(Lambda(0.)(b) -> J/Psi Lambda(0)) with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 751 63-80. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of colour flow with the jet pull angle in t(t)over-bar events using the ATLAS detector at root s=8 TeV
Physics Letters B. 2015, 750 475-493. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of transverse energy-energy correlations in multi-jet events in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector and determination of the strong coupling constant alpha(s)(m(Z))
Physics Letters B. 2015, 750 427-447. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Searches for Higgs boson pair production in the hh -> bb tau tau, gamma gamma WW*, gamma gamma bb, bbbb channels with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2015, 92(9), 092004-1-092004-30. ISSN 2470-0010.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new light gauge bosons in Higgs boson decays to four-lepton final states in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector at the LHC
Physical Review D. 2015, 92(9), 092001-1-092001-30. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Z boson production in p plus Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV measured with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2015, 92(4), 044915-1-044915-22. ISSN 2469-9985.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Summary of the ATLAS experiment's sensitivity to supersymmetry after LHC Run 1-interpreted in the phenomenological MSSM
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1510(10), 134-1-134-76. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Summary of the searches for squarks and gluinos using root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS experiment at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1510(10), 054-1-054-100. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for heavy lepton resonances decaying to a Z boson and a lepton in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1509(9), 108-1-108-38. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the forward-backward asymmetry of electron and muon pair-production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1509(9), 049-1-049-43. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A search for t(t)over-bar resonances using lepton-plus-jets events in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 148-1-148-54. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Study of (W/Z)H production and Higgs boson couplings using H -> WW* decays with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 137-1-137-65. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for low-scale gravity signatures in multi-jet final states with the ATLAS detector at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1507(7), 032-1-032-38. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Determination of the top-quark pole mass using t(t)over-bar+1-jet events collected with the ATLAS experiment in 7 TeV pp collisions
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1510(10), 121-1-121-41. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for metastable heavy charged particles with large ionisation energy loss in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 3609-1-3609-25. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of the top quark branching ratios into channels with leptons and quarks with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(7), 072005-1-072005-31. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for massive, long-lived particles using multitrack displaced vertices or displaced lepton pairs in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(7), 072004-1-072004-37. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for photonic signatures of gauge-mediated supersymmetry in 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(7), 072001-1-072001-35. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Modelling Z -> tau tau processes in ATLAS with tau-embedded Z -> mu mu data
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2015, 10(9), 09018-1-09018-41. ISSN 1748-0221.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for heavy long-lived multi-charged particles in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(8), 3534-1-3534-23. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for invisible decays of the Higgs boson produced in association with a hadronically decaying vector boson in pp collisions at, root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3551-1-3551-24. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Constraints on the off-shell Higgs boson signal strength in the high-mass ZZ and WW final states with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3542-1-3542-34. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the top quark mass in the t(t)over-bar -> lepton plus jets and t(t)over-bar -> dilepton channels using root s=7 TeV ATLAS data
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3544-1-3544-36. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Dark Matter in Events with Missing Transverse Momentum and a Higgs Boson Decaying to Two Photons in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(3), 131801-1-131801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of charged-particle spectra in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1509(9), 050-1-050-51. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the associated production of the Higgs boson with a top quark pair in multilepton final states with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 749 519-541. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of differential J/psi production cross sections and forward-backward ratios in p plus Pb collisions with the ATLAS detector
Physical Review C. 2015, 92(3), 034904-1-034904-23. ISSN 0556-2813.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the correlation between flow harmonics of different order in lead-lead collisions at root S-NN=2.76 TeV with the ATLAS detector
Physical Review C. 2015, 92(3), 034903-1-034903-30. ISSN 0556-2813.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for new phenomena in events with three or more charged leptons in pp collisions at TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 138-1-138-60. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs bosons decaying to aa in the mu mu tau tau final state in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS experiment
Physical Review D. 2015, 92(5), 052002-1-052002-24. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for production of vector-like quark pairs and of four top quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root 8=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 105-1-105-86. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of the Total and Differential Higgs Boson Production Cross Sections Combining the H -> gamma gamma and H -> ZZ* -> 4l Decay Channels at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(9), 091801-1-091801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for high-mass diphoton resonances in pp collisions at pffisffi root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(3), 032004-1-032004-22. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Centrality and rapidity dependence of inclusive jet production in root(NN)-N-S=5.02 TeV proton-lead collisions with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 748 392-413. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for type-III seesaw heavy leptons in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(3), 032001-1-032001-20. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A search for high-mass resonances decaying to tau(+)tau(-) in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1507(7), 157-1-157-44. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for heavy Majorana neutrinos with the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1507(7), 162-1-162-44. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson produced in association with top quarks and decaying into in collisions at with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3543-1-3543-50. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for long-lived, weakly interacting particles that decay to displaced hadronic jets in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(1), 012010-1-012010-28. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Evidence of W gamma gamma Production in pp Collisions at root s=8 TeV and Limits on Anomalous Quartic Gauge Couplings with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(3), 031802-1-031802-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Observation and measurement of Higgs boson decays to WW* with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(1), 012006-1-012006-84. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a Heavy Neutral Particle Decaying to e mu, e tau, or mu tau in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(3), 031801-1-031801-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s=8TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3518-1-3518-40. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Identification and energy calibration of hadronically decaying tau leptons with the ATLAS experiment in pp collisions at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3500-1-3500-33. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3517-1-3517-43. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for massive supersymmetric particles decaying to many jets using the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
Physical Review D. 2015, 91(11), 112016-1-112016-37. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the charge asymmetry in dileptonic decays of top quark pairs in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1505(5), 061-1-061-50. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallag, J. - Kjalek, S. Adbel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the top pair production cross section in 8 TeV proton-proton collisions using kinematic information in the lepton plus jets final state with ATLAS
Physical Review D. 2015, 91(11), 112013-1-112013-25. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdel Khalek, S. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Differential top-antitop cross-section measurements as a function of observables constructed from final-state particles using pp collisions at root s=7 TeV in the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1506(6), 100-1-100-56. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for vectorlike B quarks in events with one isolated lepton, missing transverse momentum, and jets at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(11), 112011-1-112011-30. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a Charged Higgs Boson Produced in the Vector-Boson Fusion Mode with Decay H-+/- -> W(+/-)Z using pp Collisions at root S=8 TeV with the ATLAS Experiment
Physical Review Letters. 2015, 114(23), 231801-1-231801-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Collaboration, Atlas - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Determination of spin and parity of the Higgs boson in the WW* -> ev mu v decay channel with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3436-1-3436-40. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Observation and measurements of the production of prompt and non-prompt J/psi mesons in association with a Z boson in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3406-1-3406-29. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of three-jet production cross-sections in pp collisions at 7 TeV centre-of-mass energy using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3363-1-3363-33. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for production of WW/WZ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3425-1-3425-20. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdel Khalek, S. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for direct pair production of a chargino and a neutralino decaying to the 125 GeV Higgs boson in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3408-1-3408-31. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for W ' -> tb -> qqbb decays in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(4), 3372-1-3372-23. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the top-quark mass in the fully hadronic decay channel from ATLAS data at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(4), 3373-1-3373-26. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Performance of the ATLAS muon trigger in pp collisions at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(3), 3325-1-3325-31. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for New Phenomena in Dijet Angular Distributions in Proton-Proton Collisions at root s=8 TeV Measured with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(22), 221802-1-221802-17. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Combined Measurement of the Higgs Boson Mass in pp Collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS Experiments
Physical Review Letters. 2015, 114(19), 191803-1-191803-33. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for dark matter in events with heavy quarks and missing transverse momentum in pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3306-1-3306-22. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of the W production cross sections in association with jets with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3262-1-3262-46. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for invisible particles produced in association with single-top-quarks in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3233-1-3233-24. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for resonant diboson production in the llq(q)over-bar final state in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3261-1-3261-20. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a CP-odd Higgs boson decaying to Zh in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 744 163-183. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Evidence for the Higgs-boson Yukawa coupling to tau leptons with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1504(4), 117-1-117-74. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Observation of top-quark pair production in association with a photon and measurement of the t(t)over-bar gamma production cross section in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(7), 072007-1-072007-28. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for squarks and gluinos in events with isolated leptons, jets and missing transverse momentum at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1504(4), 116-1-116-75. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Scalar Charm Quark Pair Production in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(16), 161801-1-161801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of Spin Correlation in Top-Antitop Quark Events and Search for Top Squark Pair Production in pp Collisions at root s=8 TeV Using the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(14), 142001-1-142001-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for W ' -> t(b)over-bar in the lepton plus jets final state in proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 743 235-255. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for pair-produced long-lived neutral particles decaying to jets in the ATLAS hadronic calorimeter in pp collisions at root s=8 TeV
Physics Letters B. 2015, 743 15-34. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs and Z Boson Decays to J/psi gamma and Upsilon(nS)gamma with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(12), 121801-1-121801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau(+/-)nu in fully hadronic final states using pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1503(3), 088-1-088-45. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for anomalous production of prompt same-sign lepton pairs and pair-produced doubly charged Higgs bosons with root s=8 TeV pp collisions using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1503(3), 041-1-041-48. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Simultaneous measurements of the t(t)over-bar, W+W-, and Z/gamma* -> tau tau production cross-sections in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(5), 052005-1-052005-34. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the WW plus WZ cross section and limits on anomalous triple gauge couplings using final states with one lepton, missing transverse momentum, and two jets with the ATLAS detector at root s=7 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 049-1-049-42. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new phenomena in the dijet mass distribution using pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(5), 052007-1-052007-25. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-section in proton-proton collisions at root s=7 TeV using 4.5 fb(-1) of data with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1502(2), 153-1-153-54. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs Boson Pair Production in the gamma gamma b(b)over-bar Final State Using pp Collision Data at root s=8 TeV from the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(8), 081802-1-081802-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurements of the Nuclear Modification Factor for Jets in Pb plus Pb Collisions at root SNN=2.76 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(7), 072302-1-072302-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for the b(b)over-bar decay of the Standard Model Higgs boson in associated (W/Z)H production with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 069-1-069-89. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Searches for heavy long-lived charged particles with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 068-1-068-51. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the production and lepton charge asymmetry of W bosons in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(1), 3231-1-3231-30. ISSN 1434-6044.
2015
Hejda, T.
Multiple tilings associated to d-Bonacci beta-expansions
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. pp. 45.
2015
Kober, J. - Dvořáková, Z. - Převorovský, Z., - Krofta, J.
Time reversal transfer: Exploring the robustness of time reversed acoustics in media with geometry perturbations
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2015, 138(1), EL49-EL53. ISSN 0001-4966.
2015
Franc, J. - Kůs, V.
Main results of contractual research for NESTLE ČESKO s.r.o. 2015
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2015. Report no. KM-0012015dc.
2015
Vávra, T.
Number Fields Generated by Pisot Units
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. pp. 191-192.
2015
Šohájek, V. - Brada, V. - Franc, J., - Kůs, V.
Software pro reservační systém Bileto
[Software] 2015.
2015
Pitra, Z. - Bajer, L., - Holeňa, M.
Comparing SVM, Gaussian Process and Random Forest Surrogate Models for the CMA-ES
In: ITAT 2015 conference proceedings. Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2015. pp. 186-193. ISSN 1613-0073. ISBN 978-1-5151-2065-0.
2015
Vávra, T.
Number fields generated by Pisot units
In: 29th Journées Arithmétiques. 2015. pp. 91.
2015
Franc, J. - Šohájek, V. - Brada, V., - Kůs, V.
Návrh, zpracování a výstupy matematického modelu zákazníků v rezervačním systému Bileto s programovým zabezpečenímm (závěrečná zpráva projektu)
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2015. Report no. KM-002/2015dc.
2015
Ticháček, O. - Kůs, V.
Method of Records for Stochastic Independence Testing (MRIT)
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 161-170. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Sláma, O.
Statistical Rigidity in the Systems of Interacting Particles
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 145-149. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Kožená, C. - Kůs, V.
Structural identification of statistical distribution in Preisach-Mayergoyz hysteron space
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 107-114. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Kotrba, M. - Bukáček, M.
Individual approach to evaluate density and flow in egress experiment
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 97-105. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Kostková, J.
Stochastic epidemic models based on human demog- raphy
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 89-96. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Kollert, O.
Wigner Semicircle Law
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 81-87. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Kautský, V.
Cluster Function in particle ensembles with composite potentials
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 63-69. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Finger, R.
Robustness of Score Functions
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 37-45. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Brada, V.
Modelling of customers arrival into the reservation system
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 21-25. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Bouř, P. - Kůs, V.
Divergence separation techniques for high energy physics data
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 7-19. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Kůs, V. org. - Franc, J. org., - Hobza, T. org.
Stochastic and Physical Monitoring Systems SPMS2014
[Conference Hosting] 2015.
2015
Finger, R. - Kůs, V.
Minimum score statistical estimation and its robustness
Forum Statisticum Slovacum. 2015, XI(6), 46-53. ISSN 1336-7420.
2015
Ticháček, O. - Kůs, V.
Quick stochastic test of independence based on record counting process
Forum Statisticum Slovacum. 2015, XI(6), 176-183. ISSN 1336-7420.
2015
Strachota, P. ed.
Studentská konference a Rektorysova soutež-Sborník abstraktů
Praha, 2015-12-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015.
2015
Starosta, Š. - Veselý, V.
Factor Complexity of Letter-to-Letter Images od Arnoux-Rauzy Words
In: Combinatorics on Words, 10th International Conference WORDS 2015. Local Proceedings.. Kiel: Department of Computer Science, Faculty of Engineering, Kiel University, 2015. pp. 47-61. Kiel Computer Science Series. ISSN 2193-6781.
2015
Florian, J. - Dvořáková, L.
Periodicity of Generalized Pseudostandard Words
In: Combinatorics on Words, 10th International Conference WORDS 2015. Local Proceedings.. Kiel: Department of Computer Science, Faculty of Engineering, Kiel University, 2015. pp. 17-28. Kiel Computer Science Series. ISSN 2193-6781.
2015
Kolář, M. - Beneš, M. - Kratochvíl, J., - Pauš, P.
Numerical Simulations of Glide Dislocations in Persistent Slip Band
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 506-509. ISSN 0587-4246.
2015
Klement, V. - Oberhuber, T.
Multigrid Method for Linear Complementarity Problem and Its Implementation on GPU
IAENG International Journal of Applied Mathematics. 2015, 45(3), 193-197. ISSN 1992-9978.
2015
Kolář, M. - Beneš, M. - Kratochvíl, J., - Ševčovič, D.
Mathematical Model and Computational Studies of Discrete Dislocation Dynamics
IAENG International Journal of Applied Mathematics. 2015, 45(3), 198-207. ISSN 1992-9978.
2015
Pártl, O.
Numerical Simulation of NAPL Vapor Transport above Porous Medium
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. pp. 141-149.
2015
Kolář, M.
Evolving Dislocations under Total Strain Control Regime
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. pp. 65-74.
2015
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2015
Praha, 2015-11-20/2015-11-27. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015.
2015
Petříková, T. - Mikyška, J.
Phase Equilibria Calculation of CO2-H2O System at Given Volume, Temperature, and Moles in CO2 Sequestration
IAENG International Journal of Applied Mathematics. 2015, 45(3), 183-192. ISSN 1992-9978.
2015
Polívka, O. - Mikyška, J.
Compositional Modeling of Two-Phase Flow in Porous Media Using Semi-Implicit Scheme
IAENG International Journal of Applied Mathematics. 2015, 45(3), 218-226. ISSN 1992-9978.
2015
Nový, J. - Bodlák, M. - Jarý, V. - Konorov, I. - Virius, M. - Steffen, D. - Tomsa, J. - Květoň, A. - Levitt, D. - Huber, S., - Frolov, V.
Pilot run of the new DAQ of the COMPASS experiment
Journal of Physics: Conference Series. 2015, 664(8), ISSN 1742-6596.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Inclusive Production of the X(4140) State in p(p)over-bar Collisions at D0
Physical Review Letters. 2015, 115(23), 232001-1-232001-8. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Violation of CPT and Lorentz Invariance in B-s(0) Meson Oscillations
Physical Review Letters. 2015, 115(16), 161601-1-161601-8. ISSN 0031-9007.
2015
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Tevatron Combination of Single-Top-Quark Cross Sections and Determination of the Magnitude of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa Matrix Element V-tb
Physical Review Letters. 2015, 115(15), 152003-1-152003-11. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Simultaneous measurement of forward-backward asymmetry and top polarization in dilepton final states from t(t)over-bar production at the Tevatron
Physical Review D. 2015, 92(5), 052007-1-052007-16. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Effective Weak Mixing Angle in p(p)over-bar -> Z/gamma* -> e(+)e(-) Events
Physical Review Letters. 2015, 115(4), 041801-1-041801-8. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precision measurement of the top-quark mass in lepton plus jets final states
Physical Review D. 2015, 91(11), 112003-1-112003-39. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the forward-backward asymmetry in Lambda(0)(b) and (Lambda)over-bar(b)(0) baryon production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2015, 91(7), 072008-1-072008-7. ISSN 1550-7998.
2015
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Tevatron Constraints on Models of the Higgs Boson with Exotic Spin and Parity Using Decays to Bottom-Antibottom Quark Pairs
Physical Review Letters. 2015, 114(15), 151802-1-151802-12. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the phi(eta)* distribution of muon pairs with masses between 30 and 500 GeV in 10.4 fb(-1) of p(p)over-bar collisions
Physical Review D. 2015, 91(7), 072002-1-072002-13. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the W plus b-jet and W plus c-jet differential production cross sections in p (p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2015, 743 6-14. ISSN 0370-2693.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the ratio of inclusive cross sections sigma(p(p)over-bar) -> Z+2b jets/sigma(p((p)over-bar) -> Z+2 jets) in p((p)over-bar) collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2015, 91(5), 052010-1-052010-9. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the electron charge asymmetry in p(p)over-bar -> W + X -> ev plus X decays in p(p)over-bar collisions at root S=1.96 TeV
Physical Review D. 2015, 91(3), 032007-1-032007-26. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the B-s(0) Lifetime in the Flavor-Specific Decay Channel B-s(0)-> D-s(-)mu(+)nu X
Physical Review Letters. 2015, 114(6), 062001-1-062001-7. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Forward-Backward Asymmetry in the Production of B-+/- Mesons in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2015, 114(5), 051803-1-051803-8. ISSN 0031-9007.
2015
Hrabák, P. - Fajfrová, L.
Estimation of Hopping Rates From Real Traffic Trajectories
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 47-56. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Hrabák, P.
Application of Markov processes to transport systems modelling
[Unpublished Lecture] dr hab. inż. Jarosław Wąs, AGH University of Science and Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatics, IT and Biomedical Engineering, Department of Applied Computer Science. 2015-12-09.
2015
Masáková, Z. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
Interval Exchange Words and the Question of Hof, Knill, and Simon
In: Developments in Language Theory, 19th International Conference, DLT 2015. Cham: Springer International Publishing, 2015. pp. 377-388. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-21499-3.
2015
Hobza, T. - Morales, D. - Fabuel, F. - Gilabert, T., - Quiles, J.
An application of unit level logit mixed model to SLCS data
In: Actas XXXV Congreso Nacional SEIO. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2015, pp. 140-141. ISBN 978-84-606-7906-6.
2015
Hobza, T. ed.
SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings
Drhleny, 2015-06-22/2015-06-27. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Bukáček, M.
Analysis of individual pedestrian behavior in front of the bottleneck
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 33-36. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Bauer, P. - Beneš, M. - Fučík, R. - Hoang, D. - Klement, V. - Máca, R. - Mach, J. - Oberhuber, T. - Strachota, P. - Žabka, V., - Havlena, V.
Numerical simulation of flow in fluidized beds
Discrete and Continuous Dynamical Systems. Series S. 2015, 8(5), 833-846. ISSN 1937-1632.
2015
Filip, Jiří - Havlíček, M., - Vávra, R.
Adaptive Highlights Stencils for Modeling of Multi-Axial BRDF Anisotropy
The Visual Computer. 2015, 1-11. ISSN 0178-2789.
2015
Beneš, M. - Strachota, P. - Kirda, D., - Žák, A.
Xhaust: Progress in the Development of the Quasi-1D CFD Model of Automobile Exhaust Pipe Flow with Condensation
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. Report no. MMG 1-15.
2015
Dytrych, T. - Launey, K.D. - Draayer, J.P. - Maris, P. - Vary, J.P. - Langr, D., - Oberhuber, T.
Emergence of Simple Patterns in Complex Atomic Nuclei from First Principles
In: Proceedings of the 38th Symposium on Nuclear Physics. London: IOP Publishing, 2015. pp. 1-11. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
2015
Tichý, O. - Šmídl, V.
Bayesian Blind Source Separation with Unknown Prior Covariance
In: Latent Variable Analysis and Signal Separation. Cham: Springer, 2015, pp. 352-359. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-22481-7.
2015
Zatloukalová, J. - Potsika, V.T. - Raum, K - Schöne, M - Fotiadis, D.I., - Polyzos, D.
Numerical simulation of high-frequency ultrasound scattering on articular cartilage cellular structure
In: 6th European Symposium on Ultrasonic Characterization of Bone (ESUCB) 2015. IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-8762-7.
2015
Illangasekare, T H - Smits, K M - Fučík, R., - Davarzani, H.
From Pore to the Field: Upscaling Challenges and Opportunities in Hydrogeological and Land–Atmospheric Systems
In: Pore Scale Phenomena: Frontiers in Energy and Environment (World Scientific Series in Nanoscience and Nanotechnology). London: World Scientific Publishing Company, 2015. p. 163-202. ISBN 978-981-4623-05-6.
2015
Korvasová, K. - Gaffney, EA - Maini, PK - Ferreira, MA, - Klika, V.
Investigating the Turing conditions for diffusion-driven instability in the presence of a binding immobile substrate
Journal of Theoretical Biology. 2015, 367 286-295. ISSN 0022-5193.
2015
Pavelka, M. - Klika, V. - Vágner, P., - Maršík, F.
Generalization of exergy analysis
Applied Energy. 2015, 137 158-172. ISSN 0306-2619.
2015
Avval, PT - Samiezadeh, S. - Klika, V., - Bougherara, H.
Investigating stress shielding spanned by biomimetic polymer-composite vs. metallic hip stem: A computational study using mechano-biochemical model
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2015, 41 56-67. ISSN 1751-6161.
2015
Krejčiřík, D. - Tušek, M.
Nodal sets of thin curved layers
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS. 2015, 258(2), 281-301. ISSN 0022-0396.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the transverse polarization of Lambda and (Lambda)over-bar hyperons produced in proton-proton collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(3), ISSN 2470-0010.
2015
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Sopko, B. - et al.
Jet energy measurement and its systematic uncertainty in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(1), 3190-1-3190-101. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for new phenomena in events with a photon and missing transverse momentum in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(1), ISSN 2470-0010.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of Higgs boson production and couplings in the four-lepton channel in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(1), 012006-1-012006-47. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross-section as a function of jet multiplicity and jet transverse momentum in 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 1-67. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for H -> gamma gamma produced in association with top quarks and constraints on the Yukawa coupling between the top quark and the Higgs boson using data taken at 7 TeV and 8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 740 222-242. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the X-b and other hidden-beauty states in the pi(+)pi(-)gamma(1S) channel at ATLAS
Physics Letters B. 2015, 740 199-217. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for s-channel single top-quark production in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 740 118-136. ISSN 0370-2693.
2015
Petri, B. - Fučík, R. - Illangasekare, T.H. - Smits, K.M. - Christ, J.A. - Sakaki, T., - Sauck, C.C.
Effect of NAPL Source Morphology on Mass Transfer in the Vadose Zone
Groundwater. 2015, 53(5), 685-698. ISSN 0017-467X.
2015
Jindrová, T. - Mikyška, J.
General algorithm for multiphase equilibria calculation at given volume, temperature, and moles
Fluid Phase Equilibria. 2015, 393 7-25. ISSN 0378-3812.
2015
Masáková, Z.
Prvočísla v akci
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2015, 90(1-2), 66-77. ISSN 0035-9343.
2015
Dytrych, T. - Hayes, A.C. - Launey, K.D. - Draayer, J.P. - Maris, P. - Vary, J.P. - Langr, D., - Oberhuber, T.
Electron-scattering form factors for 6Li in the ab initio symmetry-guided framework
PHYSICAL REVIEW C. 2015, 91(2), ISSN 2469-9985.
2015
Štěpánek, M. - Franc, J., - Kůs, V.
Modification of Gaussian mixture models for data classification in high energy physics
Journal of Physics: Conference Series. 2015, 574(1), ISSN 1742-6588.
2015
Bukáček, M. - Hrabák, P., - Krbálek, M.
Experimental Analysis of Two-Dimensional Pedestrian Flow in Front of the Bottleneck
In: Traffic and Granular Flow '13. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. p. 93-101. Traffic and Granular Flow. ISBN 978-3-319-10629-8.
2015
Krbálek, M. - Šleis, J.
Vehicular headways on signalized intersections: theory, models, and reality
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2015, 48(48), 015101-015122. ISSN 1751-8113.
2015
Oberhuber, T.
Numerical solution for the anisotropic Willmore flow of graphs
Applied Numerical Mathematics. 2015, 88 1-17. ISSN 0168-9274.
2015
Krejčiřík, D. - Raymond, N., - Tušek, M.
The Magnetic Laplacian in Shrinking Tubular Neighborhoods of Hypersurfaces
The Journal of Geometric Analysis. 2015, 25(4), 2546-2564. ISSN 1050-6926.
2015
Balková, L. - Šťastná, Aneta
Jsou české mince optimální?
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2015, 90(1-2), 14-22. ISSN 0035-9343.
2015
Dombek, D. - Masáková, Z., - Vávra, T.
Confluent Parry numbers, their spectra, and integers in positive- and negative-base number systems
J. Theor. Nombres Bordeaux. 2015, 27(3), 745-768. ISSN 1246-7405.
2015
Dombek, D. - Masáková, Z., - Ziegler, V.
On distinct unit generated fields that are totally complex
Journal of Number Theory. 2015, 148 311-327. ISSN 0022-314X.
2015
Masáková, Z. - Pastirčáková, K., - Pelantová, E.
Description of spectra of quadratic Pisot units
Journal of Number Theory. 2015, 150 168-190. ISSN 0022-314X.
2015
Šťovíček, P. - Štampach, F.
Special functions and spectrum of Jacobi matrices
Linear Algebra and Its Applications. 2015, 464 38-61. ISSN 0024-3795.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s = 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector (vol 75, 318, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 1-15. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Erratum to: Search for production of WW/WZ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, pg 209, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(8), ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, 299, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 408. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-section in proton-proton collisions at root s = 7 TeV using 4.5 fb(-1) of data with the ATLAS detector (vol 2, 153, 2015)
Journal of High Energy Physics. 2015,(9), ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Analysis of events with b-jets and a pair of leptons of the same charge in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2015,(10), ISSN 1029-8479.
2015
Baaso, E. - Goncalves, V.P. - Nemchik, J. - Pasechnik, R., - Sumbera, M.
Study of dilepton production in association with leading hadron at RHIC and LHC energies
In: Proceedings of Science. Trieste: SISSA-The International School for Advanced Studies, 2015. ISSN 1824-8039.
2015
Křelina, M. - Nemchik, J.
Production of photons and hadrons on nuclear targets
In: Proceedings, 18th Conference of Czech and Slovak Physicists. Olomouc: Palacky University, 2015. p. 1-108. ISBN 9788024447261.
2015
Kushpil, V. - Mikhaylov, V. - Kushpil, S. - Tlustý, P. - Svoboda, O., - Kugler, A.
Radiation hardness investigation of avalanche photodiodes for the Projectile Spectator Detector readout at the compressed baryonic matter experiment
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2015, 787(01.06.2015), 117-120. ISSN 0168-9002.
2015
Mareš, J.
Quantum Walks with Restricted Percolation
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. pp. 97-105.
2015
Trzeciak, B. ed. - Cavoto, G. - He, J. - Lansberg, J., - Hadjidakis, C.
Physics at a Fixed-Target Experiment Using the LHC Beams
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015 ISSN 1687-7357.
2015
The ATLAS collaboration, X. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Solc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Analysis of events with b-jets and a pair of leptons of the same charge in pp collisions at √s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2015, 2015(10), 1-51. ISSN 1126-6708.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
ATLAS Run 1 searches for direct pair production of third-generation squarks at the Large Hadron Collider
European Physical Journal C. 2015, 75(10), ISSN 1434-6044.
2015
Elster, F. - Barkhofen, S. - Nitsche, T. - Novotný, J. - Gábris, A. - Jex, I., - Silberhorn, C.
Quantum walk coherences on a dynamical percolation graph
In: CLEO: Applications and Technology, CLEO-AT 2015. Washington, DC: Optical Society of America, 2015. ISBN 978-1-55752-968-8.
2015
Barkhofen, S. - Elster, F. - Nitsche, T. - Novotný, J., - Jex, I.
Photonic quantumwalks on finite graphs and with non-localised initial states
In: CLEO: Science and Innovations 2015. Washington: OSA, 2015. p. 2267. ISSN 2160-9020. ISBN 978-1-55752-968-8.
2015
Barkhofen, S. - Elster, F. - Nitsche, T. - Novotný, J., - Jex, I.
Photonic quantum walks on finite graphs and with non-localised initial states
In: CLEO: Applications and Technology, CLEO-AT 2015. Washington, DC: Optical Society of America, 2015. ISBN 978-1-55752-968-8.
2015
Berta, M. - Anda, G. - Bencze, A. - Dunai, D., - Krbec, J.
Li-BES detection system for plasma turbulence measurements on the COMPASS tokamak
Fusion Engineering and Design. 2015, 96-97 795-798. ISSN 0920-3796.
2015
Elster, F. - Barkhofen, S. - Nitsche, T. - Novotný, J. - Gábris, A., - Jex, I.
Quantum Walk Coherences on a Dynamical Percolation Graph
In: CLEO: Science and Innovations 2015. Washington: OSA, 2015. ISSN 2160-9020. ISBN 978-1-55752-968-8.
2015
Valerio, P. - Barbero, M.B. - Fougeron, D. - Gensolen, F. - Havranek, M. - Janoška, Z. - Marcisovsky, M. - Neue, G., - Tomasek, L.
65 nm technology for HEP: Status and perspective
In: VERTEX 2014 - The 23rd International Workshop on Vertex Detectors. Trieste: SISSA/ISAS, 2015. p. 1-10. Proceedings of Science. ISSN 1824-8039.
2015
Vlainic, M. - Mlynar, J. - Cavalier, J. - Weinzettl, V. - Imrisek, M., - Ficker, O.
Post-disruptive runaway electron beams in the COMPASS tokamak
Journal of Plasma Physics. 2015, 81(5), ISSN 0022-3778.
2015
Adam, J.
ALICE results on ultra-peripheral p-Pb and Pb-Pb collisions
In: Proceedings of Science. Trieste: SISSA/ISAS, 2015. Proceedings of Science. ISSN 1824-8039.
2015
Jizba, P.
Emergence of neutrino oscillations within feynman's chessboard picture
Electronic Journal of Theoretical Physics. 2015, 12(34), 159-172. ISSN 1729-5254.
2015
Blasone, M. - Jizba, P., - Smaldone, L.
Effective action approach to dynamical generation of fermion mixing
NUOVO CIMENTO C-COLLOQUIA AND COMMUNICATIONS IN PHYSICS. 2015, 38(5), ISSN 2037-4909.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M. - Vrba, V., - et al., .
PHENIX Collaboration
In: Quark Matter 2015. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2015. pp. 964-970. vol. 956. ISSN 0375-9474.
2015
Boldrighini, C. - Marchesiello, A., - Saffirio, C.
Weak dependence for a class of local functionals of Markov chains on Z^d
Methods of Functional Analysis and Topology. 2015, 21(4), 302-314. ISSN 1029-3531.
2015
Smotlacha, J.
Topological defects in graphene nanostructures
In: International Conference and Exhibition on Mesoscopic and Condensed Matter Physics 2015. Los Angeles: OMICS Publishing Group, 2015, ISSN 2169-0022. Available from: http://www.omicsgroup.com/conferences/ACS/conference/speaker_ppt/18071-Speaker-ppt.pdf
2015
Barkhofe, S. - Elster, F. - Nistche, T. - Novotný, J. - Gábris, A. - Jex, I., - Silberhorn, C.
Photonic Quantum Walks on Finite Graphs and with Non-Localised Initial States
In: CLEO: Applications and Technology, CLEO-AT 2015. Washington, DC: Optical Society of America, 2015. pp. 1624-1625. ISBN 978-1-55752-968-8.
2015
Janoška, Z. - Čarná, M. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Vrba, V.
The PH32 Readout Integrated Circuit
In: Proceedings of the 10th International Conference on Measurement. Bratislava: VEDA, 2015, pp. 207-212. ISBN 978-80-969672-9-2. Available from: http://www.measurement.sk/M2015/proceedings/207_Janoska-1.pdf
2015
Obermann, T. - Havránek, M. - Hemperek, T. - Hügging, F. - Kishishita, T. - Krüger, H. - Marinas, C., - Wermes, N.
Characterization of a Depleted Monolithic Active Pixel Sensor (DMAPS) prototype
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2015, 2015(10), ISSN 1748-0221.
2015
Hlavatý, L. - Petr, I.
Nonabelian T-duals of the flat background
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015. pp. 1-8. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588.
2015
Aad, G. - Collaboration, Atlas - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of exclusive gamma gamma -> l(+)l(-) production in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 749 242-261. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau(+/-) nu in fully hadronic final states using pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1503(3), 088-1-088-45. ISSN 1029-8479.
2015
Elste, F. - Barkhofen, S. - Nitsche, T. - Novotný, J. - Gábris, A. - Jex, I., - Silberhorn, C.
Quantum walk coherences on a dynamical percolation graph
Scientific Reports. 2015, 5 1-7. ISSN 2045-2322.
2015
Kruse, R. - Sansoni, L. - Brauner, S. - Ricken, R. - Hamilton, C. - Jex, I., - Silberhorn, C.
Dual-path source engineering in integrated quantum optics
Physical Review A. 2015, 92(5), 1-6. ISSN 1050-2947.
2015
Kollar, B. - Kiss, T., - Jex, I.
Strongly trapped two-dimensional quantum walks
Physical Review A. 2015, 91(2), 1-5. ISSN 1050-2947.
2015
Bažant, P. - Frydrych, H. - Alber, G., - Jex, I.
Suppressing systematic control errors to high orders
Physical Review A. 2015, 92(2), 1-8. ISSN 1050-2947.
2015
Novotný, J. - Alber, G., - Jex, I.
Universality in random quantum networks
Physical Review A. 2015, 92(6), 1-6. ISSN 1050-2947.
2015
Hejtmánek, M. - Voleš, P. - Marčišovský, M. - Kafka, V. - Tomášek, L., - Neue, G.
Software for the calibration of visual information
[Software] 2015.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of four-jet differential cross sections in root s=8 TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1512(12), 105-1-105-76. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Determination of the Ratio of b-Quark Fragmentation Fractions f(s)/f(d) in pp Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(26), 262001-1-262001-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for pair production of a new heavy quark that decays into a W boson and a light quark in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(11), 112007-1-112007-28. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for flavour-changing neutral current top quark decays t -> Hq in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1512(12), 061-1-061-65. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for high-mass diboson resonances with boson-tagged jets in proton-proton collisions at root s = TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1512(12), 055-1-055-39. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Constraints on new phenomena via Higgs boson couplings and invisible decays with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1511(11), 206-1-206-52. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for lepton-flavour-violating H -> mu tau decays of the Higgs boson with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1511(11), 211-1-211-33. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Study of the spin and parity of the Higgs boson in diboson decays with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 3685-1-3685-36. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Two-particle Bose-Einstein correlations in pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV measured with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 3644-1-3644-25. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs boson pair production in the b(b)over-barb(b)over-bar final state from pp collisions at root s=8 TeVwith the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 3628-1-3628-32. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a new resonance decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the ll/lv/vv plus b(b)over-bar final states with the ATLAS detectorv
European Physical Journal C. 2015, 75(6), 3474-1-3474-21. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the t(t)over-barW and t(t)over-barZ production cross sections in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1511(11), 172-1-172-48. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the production of neighbouring jets in lead-lead collisions at root s(NN)=2.76TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 751 376-395. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the branching ratio Gamma(Lambda(0)(b) -> Psi(2S)Lambda(0))/Gamma(Lambda(0.)(b) -> J/Psi Lambda(0)) with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 751 63-80. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of colour flow with the jet pull angle in t(t)over-bar events using the ATLAS detector at root s=8 TeV
Physics Letters B. 2015, 750 475-493. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of transverse energy-energy correlations in multi-jet events in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector and determination of the strong coupling constant alpha(s)(m(Z))
Physics Letters B. 2015, 750 427-447. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Searches for Higgs boson pair production in the hh -> bb tau tau, gamma gamma WW*, gamma gamma bb, bbbb channels with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2015, 92(9), 092004-1-092004-30. ISSN 2470-0010.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new light gauge bosons in Higgs boson decays to four-lepton final states in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector at the LHC
Physical Review D. 2015, 92(9), 092001-1-092001-30. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Z boson production in p plus Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV measured with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2015, 92(4), 044915-1-044915-22. ISSN 2469-9985.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Summary of the ATLAS experiment's sensitivity to supersymmetry after LHC Run 1-interpreted in the phenomenological MSSM
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1510(10), 134-1-134-76. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Summary of the searches for squarks and gluinos using root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS experiment at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1510(10), 054-1-054-100. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for heavy lepton resonances decaying to a Z boson and a lepton in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1509(9), 108-1-108-38. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the forward-backward asymmetry of electron and muon pair-production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1509(9), 049-1-049-43. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A search for t(t)over-bar resonances using lepton-plus-jets events in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 148-1-148-54. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Study of (W/Z)H production and Higgs boson couplings using H -> WW* decays with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 137-1-137-65. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for low-scale gravity signatures in multi-jet final states with the ATLAS detector at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1507(7), 032-1-032-38. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Determination of the top-quark pole mass using t(t)over-bar+1-jet events collected with the ATLAS experiment in 7 TeV pp collisions
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1510(10), 121-1-121-41. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for metastable heavy charged particles with large ionisation energy loss in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 3609-1-3609-25. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of the top quark branching ratios into channels with leptons and quarks with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(7), 072005-1-072005-31. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for massive, long-lived particles using multitrack displaced vertices or displaced lepton pairs in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(7), 072004-1-072004-37. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for photonic signatures of gauge-mediated supersymmetry in 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(7), 072001-1-072001-35. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Modelling Z -> tau tau processes in ATLAS with tau-embedded Z -> mu mu data
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2015, 10(9), 09018-1-09018-41. ISSN 1748-0221.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for heavy long-lived multi-charged particles in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(8), 3534-1-3534-23. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for invisible decays of the Higgs boson produced in association with a hadronically decaying vector boson in pp collisions at, root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3551-1-3551-24. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Constraints on the off-shell Higgs boson signal strength in the high-mass ZZ and WW final states with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3542-1-3542-34. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the top quark mass in the t(t)over-bar -> lepton plus jets and t(t)over-bar -> dilepton channels using root s=7 TeV ATLAS data
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3544-1-3544-36. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Dark Matter in Events with Missing Transverse Momentum and a Higgs Boson Decaying to Two Photons in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(3), 131801-1-131801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of charged-particle spectra in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1509(9), 050-1-050-51. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the associated production of the Higgs boson with a top quark pair in multilepton final states with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 749 519-541. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of differential J/psi production cross sections and forward-backward ratios in p plus Pb collisions with the ATLAS detector
Physical Review C. 2015, 92(3), 034904-1-034904-23. ISSN 0556-2813.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the correlation between flow harmonics of different order in lead-lead collisions at root S-NN=2.76 TeV with the ATLAS detector
Physical Review C. 2015, 92(3), 034903-1-034903-30. ISSN 0556-2813.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for new phenomena in events with three or more charged leptons in pp collisions at TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 138-1-138-60. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs bosons decaying to aa in the mu mu tau tau final state in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS experiment
Physical Review D. 2015, 92(5), 052002-1-052002-24. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for production of vector-like quark pairs and of four top quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root 8=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 105-1-105-86. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of the Total and Differential Higgs Boson Production Cross Sections Combining the H -> gamma gamma and H -> ZZ* -> 4l Decay Channels at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(9), 091801-1-091801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for high-mass diphoton resonances in pp collisions at pffisffi root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(3), 032004-1-032004-22. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Centrality and rapidity dependence of inclusive jet production in root(NN)-N-S=5.02 TeV proton-lead collisions with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 748 392-413. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for type-III seesaw heavy leptons in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(3), 032001-1-032001-20. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A search for high-mass resonances decaying to tau(+)tau(-) in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1507(7), 157-1-157-44. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for heavy Majorana neutrinos with the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1507(7), 162-1-162-44. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson produced in association with top quarks and decaying into in collisions at with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3543-1-3543-50. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for long-lived, weakly interacting particles that decay to displaced hadronic jets in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(1), 012010-1-012010-28. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Evidence of W gamma gamma Production in pp Collisions at root s=8 TeV and Limits on Anomalous Quartic Gauge Couplings with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(3), 031802-1-031802-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Observation and measurement of Higgs boson decays to WW* with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(1), 012006-1-012006-84. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a Heavy Neutral Particle Decaying to e mu, e tau, or mu tau in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(3), 031801-1-031801-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s=8TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3518-1-3518-40. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Identification and energy calibration of hadronically decaying tau leptons with the ATLAS experiment in pp collisions at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3500-1-3500-33. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3517-1-3517-43. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for massive supersymmetric particles decaying to many jets using the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
Physical Review D. 2015, 91(11), 112016-1-112016-37. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the charge asymmetry in dileptonic decays of top quark pairs in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1505(5), 061-1-061-50. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallag, J. - Kjalek, S. Adbel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the top pair production cross section in 8 TeV proton-proton collisions using kinematic information in the lepton plus jets final state with ATLAS
Physical Review D. 2015, 91(11), 112013-1-112013-25. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdel Khalek, S. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Differential top-antitop cross-section measurements as a function of observables constructed from final-state particles using pp collisions at root s=7 TeV in the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1506(6), 100-1-100-56. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for vectorlike B quarks in events with one isolated lepton, missing transverse momentum, and jets at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(11), 112011-1-112011-30. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a Charged Higgs Boson Produced in the Vector-Boson Fusion Mode with Decay H-+/- -> W(+/-)Z using pp Collisions at root S=8 TeV with the ATLAS Experiment
Physical Review Letters. 2015, 114(23), 231801-1-231801-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Collaboration, Atlas - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Determination of spin and parity of the Higgs boson in the WW* -> ev mu v decay channel with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3436-1-3436-40. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Observation and measurements of the production of prompt and non-prompt J/psi mesons in association with a Z boson in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3406-1-3406-29. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of three-jet production cross-sections in pp collisions at 7 TeV centre-of-mass energy using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3363-1-3363-33. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for production of WW/WZ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3425-1-3425-20. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdel Khalek, S. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for direct pair production of a chargino and a neutralino decaying to the 125 GeV Higgs boson in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3408-1-3408-31. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for W ' -> tb -> qqbb decays in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(4), 3372-1-3372-23. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the top-quark mass in the fully hadronic decay channel from ATLAS data at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(4), 3373-1-3373-26. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Performance of the ATLAS muon trigger in pp collisions at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(3), 3325-1-3325-31. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for New Phenomena in Dijet Angular Distributions in Proton-Proton Collisions at root s=8 TeV Measured with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(22), 221802-1-221802-17. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Combined Measurement of the Higgs Boson Mass in pp Collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS Experiments
Physical Review Letters. 2015, 114(19), 191803-1-191803-33. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for dark matter in events with heavy quarks and missing transverse momentum in pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3306-1-3306-22. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of the W production cross sections in association with jets with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3262-1-3262-46. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for invisible particles produced in association with single-top-quarks in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3233-1-3233-24. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for resonant diboson production in the llq(q)over-bar final state in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3261-1-3261-20. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a CP-odd Higgs boson decaying to Zh in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 744 163-183. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Evidence for the Higgs-boson Yukawa coupling to tau leptons with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1504(4), 117-1-117-74. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Observation of top-quark pair production in association with a photon and measurement of the t(t)over-bar gamma production cross section in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(7), 072007-1-072007-28. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for squarks and gluinos in events with isolated leptons, jets and missing transverse momentum at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1504(4), 116-1-116-75. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Scalar Charm Quark Pair Production in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(16), 161801-1-161801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of Spin Correlation in Top-Antitop Quark Events and Search for Top Squark Pair Production in pp Collisions at root s=8 TeV Using the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(14), 142001-1-142001-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for W ' -> t(b)over-bar in the lepton plus jets final state in proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 743 235-255. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for pair-produced long-lived neutral particles decaying to jets in the ATLAS hadronic calorimeter in pp collisions at root s=8 TeV
Physics Letters B. 2015, 743 15-34. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs and Z Boson Decays to J/psi gamma and Upsilon(nS)gamma with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(12), 121801-1-121801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau(+/-)nu in fully hadronic final states using pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1503(3), 088-1-088-45. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for anomalous production of prompt same-sign lepton pairs and pair-produced doubly charged Higgs bosons with root s=8 TeV pp collisions using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1503(3), 041-1-041-48. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Simultaneous measurements of the t(t)over-bar, W+W-, and Z/gamma* -> tau tau production cross-sections in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(5), 052005-1-052005-34. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the WW plus WZ cross section and limits on anomalous triple gauge couplings using final states with one lepton, missing transverse momentum, and two jets with the ATLAS detector at root s=7 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 049-1-049-42. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new phenomena in the dijet mass distribution using pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(5), 052007-1-052007-25. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-section in proton-proton collisions at root s=7 TeV using 4.5 fb(-1) of data with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1502(2), 153-1-153-54. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs Boson Pair Production in the gamma gamma b(b)over-bar Final State Using pp Collision Data at root s=8 TeV from the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(8), 081802-1-081802-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurements of the Nuclear Modification Factor for Jets in Pb plus Pb Collisions at root SNN=2.76 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(7), 072302-1-072302-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for the b(b)over-bar decay of the Standard Model Higgs boson in associated (W/Z)H production with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 069-1-069-89. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Searches for heavy long-lived charged particles with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 068-1-068-51. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the production and lepton charge asymmetry of W bosons in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(1), 3231-1-3231-30. ISSN 1434-6044.
2015
Pincak, R. - Smotlacha, J., - Osipov, V.A.
Electronic states of zigzag graphene nanoribbons with edges reconstructed with topological defects
Physica B. 2015, 475 61-65. ISSN 0921-4526.
2015
Pincak, R. - Smotlacha, J., - Pudlak, M.
Spin-orbit interaction in the graphitic nanocone
The European Physical Journal B - Condensed Matter. 2015, 88(1), 1-6. ISSN 1434-6028.
2015
Hrivnák, J. - Walton, M.A.
Discretized Weyl-orbit functions: modified multiplication and Galois symmetry
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2015, 48(17), 1-13. ISSN 1751-8113.
2015
Exner, P. - Kondej, S.
Gap asymptotics in a weakly bent leaky quantum wire
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2015, 48(49), 1-19. ISSN 1751-8113.
2015
Exner, P. - Khrabustovskyi, A.
On the spectrum of narrow Neumann waveguide with periodically distributed delta ' traps
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2015, 48(31), 1-13. ISSN 1751-8113.
2015
Exner, P. - Turek, O.
Spectrum of a Dilated Honeycomb Network
Integral Equations and Operator Theory. 2015, 81(4), 535-557. ISSN 0378-620X.
2015
Vlainic, M. - Mlynář, J. - Weinzettl, V. - Paprok, R. - Imrisek, M. - Ficker, O. - Vondracek, P., - Havlicek, J.
First dedicated observations of runaway electrons in the COMPASS tokamak
NUKLEONIKA. 2015, 60(2), 249-255. ISSN 0029-5922.
2015
Neue, G. - Hejtmánek, M. - Marčišovský, M., - Voles, P.
Flexible DAQ card for detector systems utilizing the CoaXPress communication standard
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2015, 2015(10), 1-8. ISSN 1748-0221.
2015
Hryniv, R.O. - Manko, S.
Inverse Scattering on the Half-Line for ZS-AKNS Systems with Integrable Potentials
Integral Equations and Operator Theory. 2015, 2015 1-33. ISSN 0378-620X.
2015
Tomášik, B. - Schulc, M.
Flow anisotropies due to momentum deposition from hard partons
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. 2015, 8(2), 433-438. ISSN 1899-2358.
2015
Fecková, Z. - Tomášik, B.
A new hydrodynamic model using an exact riemann solver
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. 2015, 8(2), 307-312. ISSN 1899-2358.
2015
Trzeciak, B.
The latest star results on quarkonium production
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. 2015, 8(2), 313-319. ISSN 1899-2358.
2015
Hejtmánek, M. - Neue, G., - Voleš, P.
Software interface for high-speed readout of particle detectors based on the CoaXPress communication standard
Journal of Instrumentation. 2015, 10(6), 1-6. ISSN 1748-0221.
2015
Hrtánková, J. - Mareš, J.
Interaction of antiproton with nuclei
In: HYPERFINE INTERACTIONS. Dordrecht: Springer, 2015. pp. 93-98. HYPERFINE INTERACTIONS. ISSN 0304-3843.
2015
Pistillo, C. - Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Ariga, T. - Chlouba, K. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Emulsion detectors for the antihydrogen detection in AEgIS
In: HYPERFINE INTERACTIONS. Dordrecht: Springer, 2015. pp. 29-34. HYPERFINE INTERACTIONS. ISSN 0304-3843.
2015
Testera, G. - Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Ariga, T. - Chlouba, K. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
The AEgIS experiment
In: HYPERFINE INTERACTIONS. Dordrecht: Springer, 2015. pp. 13-20. HYPERFINE INTERACTIONS. ISSN 0304-3843.
2015
Lansberg, J.P. - Anselmino, M. - Arnaldi, R. - Brodsky, S.J. - Chambert, V., - Trzeciak, B.
Spin physics and TMD studies at A Fixed-Target ExpeRiment at the LHC (AFTER@LHC)
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2015, pp. 02038-1-02038-6. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275.
2015
Minakov, O.
Riemann-Hilbert problem for Camassa-Holm equation with step-like initial data
Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2015, 429(1), 81-104. ISSN 0022-247X.
2015
Massacrier, L. - Trzeciak, B. - Fleuret, F. - Hadjidakis, C. - Kikola, D. - Lansberg, J.P., - Shao, H.-S.
Feasibility Studies for Quarkonium Production at a Fixed-Target Experiment Using the LHC Proton and Lead Beams (AFTER@LHC)
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015 1-15. ISSN 1687-7357.
2015
Exner, P. - Manko, S.
Spectra of magnetic chain graphs: coupling constant perturbations
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2015, 48(12), 1-20. ISSN 1751-8113.
2015
Kotlyarov, V. - Minakov, O.
Modulated elliptic wave and asymptotic solitons in a shock problem to the modified Korteweg-de Vries equation
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2015, 48(30), 1-35. ISSN 1751-8113.
2015
Hrtánková, J. - Mareš, J.
Antibaryon-nucleus bound states
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015. pp. 1-5. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588.
2015
Trzeciak, B.
J/psi and psi(2S) measurement in p plus p collisions at, root S=200 and 500 GeV in the STAR experiment
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015, pp. 1-4. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588.
2015
Trzeciak, B.
Quarkonia production in the STAR experiment
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2015, pp. 04070-1-04070-7. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275.
2015
Consolati, G. - Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Ariga, T. - Chlouba, K. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Experiments with low-energy antimatter
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2015. pp. 01007-1-01007-7. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275.
2015
Kimura, M. - Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Ariga, T. - Chlouba, K. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Testing the Weak Equivalence Principle with an antimatter beam at CERN
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015, pp. 1-9. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588.
2015
Storey, J. - Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Ariga, T. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Particle tracking at cryogenic temperatures: the Fast Annihilation Cryogenic Tracking (FACT) detector for the AEgIS antimatter gravity experiment
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2015, 10 1-8. ISSN 1748-0221.
2015
Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Ariga, T. - Belov, A.S. - Chlouba, K. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Positron bunching and electrostatic transport system for the production and emission of dense positronium clouds into vacuum
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2015, 362 86-92. ISSN 0168-583X.
2015
Zabrodin, E. - Bravina, L. - Johansson, B.H.B. - Crkovská, J. - Eyyubova, G. - Korotkikh, V.L. - Lokhtin, I.P. - Malinina, L.V. - Petrushanko, S.V., - Snigirev, A.M.
Ultra-relativistic heavy-ion collisions - a hot cocktail of hydrodynamics, resonances and jets
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2015, pp. 03039-1-03039-12. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275.
2015
Crkovská, J. - Bravina, L.V. - Eyyubova, G., - Zabrodin, E.E.
Influence of resonance decays on triangular flow in heavy-ion collisions
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2015, pp. 04014-1-04014-6. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275.
2015
Eyyubova, G. - Korotkikh, V.L. - Lokhtin, I.P. - Petrushanko, S.V. - Snigirev, A.M. - Bravina, L., - Zabrodin, E.E.
Angular dihadron correlations as an interplay between elliptic and triangular flows
Physical Review C. 2015, 91(6), 1-6. ISSN 0556-2813.
2015
Rusňáková, O.
Measurements of non-photonic electrons with the STAR experiment
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015, pp. 1-4. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588.
2015
Broz, M.
Photoproduction of vector mesons in ultra-peripheral p-Pb and Pb-Pb collisions at the LHC with the ALICE experiment
In: AIP Conference Proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2015, pp. 1-5. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1296-5.
2015
Contreras, J.G. - Takaki, J.D.T.
Ultra-peripheral heavy-ion collisions at the LHC
International Journal of Modern Physics A. 2015, 30(8), 1-19. ISSN 0217-751X.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Coherent rho(0) photoproduction in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015(9), 1-26. ISSN 1029-8479.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Lambda Lambda Correlation Function in Au plus Au Collisions at root s(NN)=200 GeV
Physical Review Letters. 2015, 114(2), 1-7. ISSN 0031-9007.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Charged-to-neutral correlation at forward rapidity in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2015, 91(3), ISSN 2469-9985.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petracek, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Two-pion femtoscopy in p-Pb collisions at root(NN)-N-S=5.02 TeV
Physical Review C. 2015, 91(3), 034906-1-034906-18. ISSN 0556-2813.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Suppression of Upsilon production in d + Au and Au + Au collisions at root s(NN) = 200 GeV
Physics Letters B. 2015, 743 537-541. ISSN 0370-2693.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Effect of event selection on jetlike correlation measurement in d plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV
Physics Letters B. 2015, 743 333-339. ISSN 0370-2693.
2015
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Křelina, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Špaček, M., - Wagner, V.
Inclusive photon production at forward rapidities in proton-proton collisions at root s=0.9, 2.76 and 7 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(4), 1-17. ISSN 1434-6044.
2015
Abdelwahab, N.M. - Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Isolation of flow and nonflow correlations by two- and four-particle cumulant measurements of azimuthal harmonics in root s(NN)=200 GeV Au+Au collisions
Physics Letters B. 2015, 745 40-47. ISSN 0370-2693.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Forward-backward multiplicity correlations in pp collisions at root s=0.9, 2.76 and 7 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015(5), 1-27. ISSN 1029-8479.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of pion, kaon and proton production in proton-proton collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 1-23. ISSN 1434-6044.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of particle production in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physical Review C. 2015, 91(6), 064905-1-064905-28. ISSN 0556-2813.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Rapidity and transverse-momentum dependence of the inclusive J/psi nuclear modification factor in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015(6), 1-31. ISSN 1029-8479.
2015
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Křelina, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Špaček, M., - Wagner, V.
Charged jet cross sections and properties in proton-proton collisions at root s=7 TeV
Physical Review D. 2015, 91(11), 112012-1-112012-33. ISSN 1550-7998.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Observation of Charge Asymmetry Dependence of Pion Elliptic Flow and the Possible Chiral Magnetic Wave in Heavy-Ion Collisions
Physical Review Letters. 2015, 114(25), 1-6. ISSN 0031-9007.
2015
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Elliptic flow of identified hadrons in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-s=2.76 Tev
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015(6), 1-40. ISSN 1029-8479.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of dijet k(T) in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2015, 746 385-395. ISSN 0370-2693.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of jet suppression in central Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2015, 746 1-14. ISSN 0370-2693.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Beam-energy-dependent two-pion interferometry and the freeze-out eccentricity of pions measured in heavy ion collisions at the STAR detector
PHYSICAL REVIEW C. 2015, 92(1), 1-27. ISSN 2469-9985.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Inclusive, prompt and non-prompt J/psi production at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015(7), 1-32. ISSN 1029-8479.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Long-range pseudorapidity dihadron correlations in d plus Au collisions at root S-NN=200 GeV
Physics Letters B. 2015, 747 265-271. ISSN 0370-2693.
2015
Melo, I. - Tomášik, B.
Reconstructing the final state of Pb+Pb collisions at sNN = 2.76 TeV
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2015, 43(1), 1-18. ISSN 0954-3899.
2015
Fecková, Z. - Tomášik, B.
A new shock-capturing numerical scheme for ideal hydrodynamics
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015. pp. 1-4. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588.
2015
Fecková, Z. - Steinheimer, J. - Tomášik, B., - Bleicher, M.
Net-proton-number kurtosis and skewness in nuclear collisions: Influence of deuteron formation
Physical Review C. 2015, 92(6), 1-5. ISSN 0556-2813.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of charm and beauty production at central rapidity versus charged-particle multiplicity in proton-proton collisions at root s=7 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015(9), 1-45. ISSN 1029-8479.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of jet quenching with semi-inclusive hadron-jet distributions in central Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015(9), 1-42. ISSN 1029-8479.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Precision measurement of the mass difference between light nuclei and anti-nuclei
NATURE PHYSICS. 2015, 11(10), 811-814. ISSN 1745-2473.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of charged jet production cross sections and nuclear modification in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2015, 749 68-81. ISSN 0370-2693.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
One-dimensional pion, kaon, and proton femtoscopy in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76 TeV
Physical Review C. 2015, 92(5), 054908-1-054908-15. ISSN 0556-2813.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petraacek, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of inclusive J/psi production in p-Pb collisions at root S-NN=5.02TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015(11), 1-33. ISSN 1029-8479.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of high-p(T) D meson suppression in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 2015(11), 1-23. ISSN 1029-8479.
2015
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Coherent psi (2S) photo-production in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76TeV
Physics Letters B. 2015, 751 358-370. ISSN 0370-2693.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Energy dependence of K pi, p pi, and Kp fluctuations in Au plus Au collisions from root s(NN)=7.7 to 200 GeV
Physical Review C. 2015, 92(2), ISSN 0556-2813.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Measurements of dielectron production in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV from the STAR experiment
Physical Review C. 2015, 92(2), ISSN 0556-2813.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Precision Measurement of the Longitudinal Double-Spin Asymmetry for Inclusive Jet Production in Polarized Proton Collisions at root s=200 GeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2015, 115(9), ISSN 0031-9007.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Energy dependence of acceptance-corrected dielectron excess mass spectrum at mid-rapidity in Au plus Au collisions at root(NN)-N-S=19.6 and 200 GeV
Physics Letters B. 2015, 750 64-71. ISSN 0370-2693.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Measurement of interaction between antiprotons
Nature. 2015, 527(7578), 345-348. ISSN 0028-0836.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Azimuthal Anisotropy in U plus U and Au plus Au Collisions at RHIC
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2015, 115(22), ISSN 0031-9007.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Observation of Transverse Spin-Dependent Azimuthal Correlations of Charged Pion Pairs in p(up arrow) + p at root s=200 GeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2015, 115(24), ISSN 0031-9007.
2015
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Di-hadron correlations with identified leading hadrons in 200 GeV Au + Au and d plus Au collisions at STAR
Physics Letters B. 2015, 751 233-240. ISSN 0370-2693.
2015
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Agnello, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
K*(892)(0) and phi(1020) production in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physical Review C. 2015, 91(2), 024609-1-024609-26. ISSN 0556-2813.
2015
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Multiplicity dependence of jet-like two-particle correlation structures in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2015, 741 38-50. ISSN 0370-2693.
2015
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Křelina, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Production of Sigma (1385)(+/-) and Xi (1530)(0) in proton-proton collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(1), 1-19. ISSN 1434-6044.
2015
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavor hadron decays in pp collisions at root s=2.76 TeV
Physical Review D. 2015, 91(1), 012001-1-012001-13. ISSN 1550-7998.
2015
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Křelina, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Špaček, M., - Wagner, V.
Production of inclusive gamma(1S) and gamma(2S) in p-Pb collisions at, root S-NN=5.02 TeV
Physics Letters B. 2015, 740 105-117. ISSN 0370-2693.
2015
Jizba, P. - Zatloukal, V.
Local-time representation of path integrals
Physical Review E. 2015, 92(6), ISSN 1539-3755.
2015
Svoboda, V. - Markovič, T. - Gryaznevich, M. - Duran, I., - Panek, R.
Development of 3D ferromagnetic model of tokamak core with strong toroidal asymmetry
Fusion Engineering and Design. 2015, 96-97 302-305. ISSN 0920-3796.
2015
Svoboda, V. - Gryaznevich, M. - Oost, G. - Stöckel, J. - Kamendje, R. - Kuteev, BN - Melnikov, A., - Popov, T.
Contribution to fusion research from IAEA coordinated research projects and joint experiments
Nuclear Fusion. 2015, 55(10), ISSN 0029-5515.
2015
Svoboda, V. - Kocman, J. - Grover, O. - Krbec, J., - Stöckel, J.
Remote operation of the vertical plasma stabilization @ the GOLEM tokamak for the plasma physics education
Fusion Engineering and Design. 2015, 96-97 974-979. ISSN 0920-3796.
2015
Svoboda, V. - Ficker, O. - Dimitrova, M. - Grover, O. - Kocman, J. - Krbec, J. - Löffelmann, V. - Matěna, L. - Stöckel, J., - Vondrášek, G.
Tokamak GOLEM for fusion education - chapter 6
In: 42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics. Mulhouse: EPS, 2015. ISBN 2-914771-98-3.
2015
Kosejk, V. - Nový, J., - Chadzitaskos, G.
Processing of data from innovative parabolic strip telescope
Journal of Physics: Conference Series. 2015, 664(7), ISSN 1742-6596.
2015
Bezděková, I. - Štefaňák, M., - Jex, I.
Suitable bases for quantum walks with Wigner coins
Physical Review A. 2015, 92(2), 022347-1-022347-18. ISSN 1050-2947.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Inclusive Production of the X(4140) State in p(p)over-bar Collisions at D0
Physical Review Letters. 2015, 115(23), 232001-1-232001-8. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Violation of CPT and Lorentz Invariance in B-s(0) Meson Oscillations
Physical Review Letters. 2015, 115(16), 161601-1-161601-8. ISSN 0031-9007.
2015
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Tevatron Combination of Single-Top-Quark Cross Sections and Determination of the Magnitude of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa Matrix Element V-tb
Physical Review Letters. 2015, 115(15), 152003-1-152003-11. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Simultaneous measurement of forward-backward asymmetry and top polarization in dilepton final states from t(t)over-bar production at the Tevatron
Physical Review D. 2015, 92(5), 052007-1-052007-16. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Effective Weak Mixing Angle in p(p)over-bar -> Z/gamma* -> e(+)e(-) Events
Physical Review Letters. 2015, 115(4), 041801-1-041801-8. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precision measurement of the top-quark mass in lepton plus jets final states
Physical Review D. 2015, 91(11), 112003-1-112003-39. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the forward-backward asymmetry in Lambda(0)(b) and (Lambda)over-bar(b)(0) baryon production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2015, 91(7), 072008-1-072008-7. ISSN 1550-7998.
2015
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Tevatron Constraints on Models of the Higgs Boson with Exotic Spin and Parity Using Decays to Bottom-Antibottom Quark Pairs
Physical Review Letters. 2015, 114(15), 151802-1-151802-12. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the phi(eta)* distribution of muon pairs with masses between 30 and 500 GeV in 10.4 fb(-1) of p(p)over-bar collisions
Physical Review D. 2015, 91(7), 072002-1-072002-13. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the W plus b-jet and W plus c-jet differential production cross sections in p (p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2015, 743 6-14. ISSN 0370-2693.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the ratio of inclusive cross sections sigma(p(p)over-bar) -> Z+2b jets/sigma(p((p)over-bar) -> Z+2 jets) in p((p)over-bar) collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2015, 91(5), 052010-1-052010-9. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the electron charge asymmetry in p(p)over-bar -> W + X -> ev plus X decays in p(p)over-bar collisions at root S=1.96 TeV
Physical Review D. 2015, 91(3), 032007-1-032007-26. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the B-s(0) Lifetime in the Flavor-Specific Decay Channel B-s(0)-> D-s(-)mu(+)nu X
Physical Review Letters. 2015, 114(6), 062001-1-062001-7. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Forward-Backward Asymmetry in the Production of B-+/- Mesons in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2015, 114(5), 051803-1-051803-8. ISSN 0031-9007.
2015
Novák, R.
On the pseudospectrum of the harmonic oscillator with imaginary cubic potential
International Journal of Theoretical Physics. 2015, 54(11), 4142-4153. ISSN 0020-7748.
2015
Jurčo, B. - Vysoký, J.
Leibniz algebroids, generalized Bismut connections and Einstein-Hilbert actions
Journal of Geometry and Physics. 2015, 97 25-33. ISSN 0393-0440.
2015
Cvengroš, M.
Reconnection of magnetic field lines on ion scale
In: Poster 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.
2015
Bertolini, S. - Di Luzio, L. - Kolešová, H., - Malinsky, M.
Massive neutrinos and invisible axion minimally connected
Physical Review D. 2015, 91(5), ISSN 1550-7998.
2015
Marchesiello, A. - Post, S., - Šnobl, L.
Third-order superintegrable systems with potentials satisfying only nonlinear equations
Journal of Mathematical Physics. 2015, 56(10), ISSN 0022-2488.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
ϕ meson production in d + Au collisions at √s_ NN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 92(4), ISSN 0556-2813.
2015
Potoček, V. - Barnett, S.M.
Generalized ray optics and orbital angular momentum carrying beams
New Journal of Physics. 2015, 17 ISSN 1367-2630.
2015
Potoček, V. - Barnett, S.M.
On the exponential form of the displacement operator for different systems
Physica Scripta. 2015, 90 ISSN 0031-8949.
2015
Potoček, V. - Miatto, FM - Mirhosseini, M. - Magaña-Loaiza, OS - Liapis, AC - Oi, DKL - Boyd, RW, - Jeffers, J.
Quantum Hilbert Hotel
Physical Review Letters. 2015, 115 ISSN 0031-9007.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of elliptic and triangular flow in high-multiplicity 3 He+ Au collisions at √s_NN=200 GeV
Physical Review Letters. 2015, 115 ISSN 0031-9007.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Systematic study of charged-pion and kaon femtoscopy in Au + Au collisions at √s_NN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 92(3), ISSN 0556-2813.
2015
Marchesiello, A. - Šnobl, L., - Winternitz, P.
Three-dimensional superintegrable systems in a static electromagnetic field
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2015, 48(39), ISSN 1751-8113.
2015
Jizba, P.
Feynman checkerboard picture and neutrino oscillations
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015. pp. 1-10. ISSN 1742-6588.
2015
Jizba, P. - Dunningham, J.A., - Joo, J.
Role of information theoretic uncertainty relations in quantum theory
Annals of Physics. 2015, 355 87-114. ISSN 0003-4916.
2015
Jizba, P. - Kleinert, H., - Scardigli, F.
Inflationary cosmology from quantum conformal gravity
European Physical Journal C. 2015, 75(6), 1-9. ISSN 1434-6044.
2015
Potoček, V. - Ferenczi, G.
Which-way information in a nested Mach-Zehnder interferometer
Physical Review A. 2015, 92(2), ISSN 1050-2947.
2015
Jizba, P. - Korbel, J.
Techniques For Multifractal Spectrum Estimation In Financial Time Series
International Journal of Design and Nature and Ecodynamics. 2015, 10(3), 261-266. ISSN 1755-7437.
2015
Maryška, J. - Novotný, J., - Jex, I.
Dominant couplings in qubit networks with controlled interactions
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2015, 48(21), 1-21. ISSN 1751-8113.
2015
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Centrality dependence of low-momentum direct-photon production in Au+ Au collisions at √s_ NN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 91(6), ISSN 0556-2813.
2015
Adare, A. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Heavy-quark production and elliptic flow in Au + Au collisions at √s_NN=62.4 GeV
Physical Review C. 2015, 91(4), ISSN 0556-2813.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the transverse polarization of Lambda and (Lambda)over-bar hyperons produced in proton-proton collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(3), ISSN 2470-0010.
2015
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Sopko, B. - et al.
Jet energy measurement and its systematic uncertainty in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(1), 3190-1-3190-101. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for new phenomena in events with a photon and missing transverse momentum in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(1), ISSN 2470-0010.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of Higgs boson production and couplings in the four-lepton channel in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(1), 012006-1-012006-47. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross-section as a function of jet multiplicity and jet transverse momentum in 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 1-67. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for H -> gamma gamma produced in association with top quarks and constraints on the Yukawa coupling between the top quark and the Higgs boson using data taken at 7 TeV and 8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 740 222-242. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the X-b and other hidden-beauty states in the pi(+)pi(-)gamma(1S) channel at ATLAS
Physics Letters B. 2015, 740 199-217. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for s-channel single top-quark production in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 740 118-136. ISSN 0370-2693.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Search for dark photons from neutral meson decays in p+p and d+Au collisions at √s_NN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 91(3), ISSN 0556-2813.
2015
Kopeliovich, B Z - Nemchik, J. - Potashnikova, I K, - Schmidt, I.
High-p(T) hadrons in pA and AA collisions: Impact of energy conservation
Journal of Physics Conference Series. 2015, 589(01), 1-13. ISSN 1742-6588.
2015
Nemchik, J. - Pasechnik, R., - Potashnikova, I K
A heuristic description of high- pT hadron production in heavy ion collisions
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 1-15. ISSN 1434-6044.
2015
Adare, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurement of Υ(1S+2S+3S) production in p+p and Au + Au collisions at √sNN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 91(2), ISSN 0556-2813.
2015
Giovannini, D. - Romero, J. - Potoček, V. - Ferenczi, G. - Speirits, F. - Barnett, S.M. - Faccio, D., - Padgett, M.J.
Spatially structured photons that travel in free space slower than the speed of light
SCIENCE. 2015, 347(6224), 857-860. ISSN 0036-8075.
2015
Adare, A. - Král, A. - Virius, M., - Vrba, V.
Charged-pion cross sections and double-helicity asymmetries in polarized p+p collisions at s√=200  GeV
Physical Review D. 2015, 91(3), ISSN 1550-7998.
2015
Adare, A. - Aidala, C. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Cross section for b b¯ production via dielectrons in d + Au collisions at √sNN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 91(1), ISSN 0556-2813.
2015
Petr, I. - Hlavatý, L.
Plane-parallel waves as duals of the flat background
Classical and Quantum Gravity. 2015, 32(3), ISSN 0264-9381.
2015
Frydrych, H. - Hoskovec, A. - Jex, I., - Alber, G.
Selective dynamical decoupling for quantum state transfer
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 2015, 48(2), ISSN 0953-4075.
2015
Jizba, P. - Korbel, J.
Applicattions of Multifractal Diffusion Entropy Analysis to Daily and Intraday Financial Time Series
In: ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems. Dordrecht: Springer, 2015, pp. 333-342. Emergence, Complexity and Computation. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-319-10758-5. Available from: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10759-2_34
2015
Dünser, M. - Artuso, M. - Bachmair, F. - Bäni, L. - Bartosik, M. - Chren, D. - Sopko, B., - Sopko, V.
Test beam results of a 3D diamond detector
In: The European Physical Society Conference on High Energy Physics (EPS-HEP2015) - Detector R&D and Data Handling. Trieste: SISSA/ISAS, 2015. Proceedings of Science. vol. 234. ISSN 1824-8039.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s = 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector (vol 75, 318, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 1-15. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Erratum to: Search for production of WW/WZ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, pg 209, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(8), ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, 299, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 408. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-section in proton-proton collisions at root s = 7 TeV using 4.5 fb(-1) of data with the ATLAS detector (vol 2, 153, 2015)
Journal of High Energy Physics. 2015,(9), ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Analysis of events with b-jets and a pair of leptons of the same charge in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2015,(10), ISSN 1029-8479.
2015
Ryukhtin, V. - Strunz, P. - Kopitsa, G. - Ezdakova, K., - Levinský, P.
Microstructure of Zirconia-Based Sol-Gel Glasses Studied by SANS
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 582-584. ISSN 0587-4246.
2015
Aubrecht, J. - Cajzl, J. - Peterka, P. - Honzatko, P. - Koška, P. - Baravets, Y - Becker, M. - Podrazký, O. - Todorov, F., - Kašík, I.
Characterization of double-clad thulium-doped fiber with increased quantum conversion efficiency
In: Micro-structured and Specialty Optical Fibres IV. Bellingham: SPIE, 2015. PROCEEDINGS OF SPIE VOLUME 9507. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416282.
2015
Koubský, T. - Kalvoda, L.
Application of ab-initio molecular electronic structure calculations of radiolytic and hydrolytic stabilities of prospective extractants
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 227-235. ISSN 0236-5731.
2015
Stránský, J. - Koval', T. - Podzimek, T. - Tycova, A., - Kolenko, P.
Phosphate binding in the active centre of tomato multifunctional nuclease TBN1 and analysis of superhelix formation by the enzyme
Acta Crystallographica Section F STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS. 2015, 71(11), 1408-1415. ISSN 2053-230X.
2015
Malek, J. - Hnilica, F. - Vesely, J. - Kolarik, K., - Čapek, J.
THE EFFECT OF COLD ROLLING O MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Ti-35Nb-6Ta ALLOY
In: METAL 2015: 24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS. Ostrava: TANGER, 2015. pp. 1294-1299. ISBN 978-80-87294-62-8.
2015
Richterová, K. - Drahokoupil, J. - Kopecký, V - Dragounová, K. - Landa, M, - Heczko, O
Effect of compressive load on magnetic shape memory effect in Ni-Mn-Ga single crystal
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 704-708. ISSN 0587-4246.
2015
Babchenko, O. - Potocky, S. - Izak, T. - Hruska, K. - Bryknar, Z., - Kromka, A.
Influence of surface wave plasma deposition conditions on diamond growth regime
Surface & Coatings Technology. 2015, 271 74-79. ISSN 0257-8972.
2015
Mičietová, A. - Čiliková, M. - Kolařík, K. - Neslušan, M., - Svoboda, V.
Využitie metódy MMM při nedeštruktívnom hodnotení povrchov
In: Progresivní materiály a technologie 2015. Ostrava-Martinov: Flash Steel Power, 2015, pp. 95-102. ISBN 978-80-905947-1-5.
2015
Neslušan, M. - Čapek, J. - Farda, R., - Kolařík, K.
Vplyv vybraných faktorov na nedeštruktívne testovanie povrchov súčástok pre energetický priemysel
In: Progresivní materiály a technologie 2015. Ostrava-Martinov: Flash Steel Power, 2015, pp. 87-94. ISBN 978-80-905947-1-5.
2015
Sadilek, M. - Fojtík, F. - Sadílková, Z. - Kolařík, K., - Petrů, J.
A Study of Effects of Changing the Position of the Tool Axis against the Machined Surface
Transactions of Famena. 2015, 39(2), 33-46. ISSN 1333-1124.
2015
Pala, Z. - Fojtíková, J. - Koubský, T. - Musalek, R. - Strasky, J. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Kolařík, K.
Study of residual stresses, microstructure, and hardness in FeB and Fe2B
Powder Diffraction. 2015, 30(S1), S83-S89. ISSN 0885-7156.
2015
Otoupalík, J. - Fišerová, Z. - Neslušan, M., - Kolařík, K.
Implementation of cold rolling process in bearing industry
MM Science Journal. 2015, 2015(OCTOBER), 645-648. ISSN 1803-1269.
2015
Němeček, S. - Černý, I. - Sís, J. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Laserové svařování plechů S700 tloušťky 4 mm
[Applied Certified Methodology] 2015.
2015
Němeček, S. - Černý, I. - Sís, J. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Laserové svařování plechů S500 tloušťky 2 mm
[Applied Certified Methodology] 2015.
2015
Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Pala, Z. - Kolařík, K., - Čapek, J.
Silové broušení rovinných ploch superslitin
[Verified Technology] 2015.
2015
Kolařík, K.
Základní principy tenzometrických metod a jejich aplikace v materiálovém inženýrství
[Unpublished Lecture] Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina. 2015-11-11.
2015
Kolařík, K.
Využití rtg difrakční analýzy při studiu tepelného zpracování
[Unpublished Lecture] Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina. 2015-11-06.
2015
Němeček, S. - Černý, I. - Sís, J. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Laserové svařování plechů S700 tloušťky 4 mm
[Verified Technology] 2015.
2015
Němeček, S. - Černý, I. - Sís, J. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Laserové svařování plechů S500 tloušťky 2 mm
[Verified Technology] 2015.
2015
Němeček, S. - Černý, I. - Sís, J. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Laserové svařování plechů S355 tloušťky 10 mm s přídavným materiálem
[Verified Technology] 2015.
2015
Němeček, S. - Černý, I. - Sís, I. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Laserové svařování plechů S355 tloušťky 20 mm s přídavným materiálem
[Verified Technology] 2015.
2015
Němeček, S. - Černý, I. - Sís, J. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Laserové svařování rámů a podvozků kolejových vozidel z plechů oceli S355
[Verified Technology] 2015.
2015
Němeček, S. - Černý, I. - Sís, J. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Laserové svařování jemnozrnných plechů pro příměstské vlaky
[Verified Technology] 2015.
2015
Neslušan, M. - Hrabovský, T. - Kolařík, K., - Mičietová, A.
Non-destructive analysis of surfaces after hard milling based on barkhausen noise technique
Key Engineering Materials. 2015, 662 213-216. ISSN 1662-9795.
2015
Ganev, N. - Kolařík, K., - Čapek, J.
Residual stress gradients in laser hardened steel
In: Využití laseru v průmyslu. Plzeň: Matex PM, 2015, pp. 125-130.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N. - Čapek, J., - Trojan, K.
XRD determination of residual stresses state in laser welds
In: Využití laseru v průmyslu. Plzeň: Matex PM, 2015, pp. 74-78.
2015
Kolařík, K. - Trojan, K. - Čapek, J. - Sís, J. - Řídký, O. - Zuzánek, L., - Ganev, N.
2D Residual Stress and Hardness Maps in Steel Laser Weld with Filler Wire
In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015. pp. 9-12. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-413-0.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N.
Residual stress distribution and parameters of real structure in thick sheets due to metal active gas and laser welding
In: INTERNATIONAL SCIENTIFIC KONFERENCE PROCEEDINGS, GABROVO, BULGARIA, 20-21 November 2015. Gabrovo: University publishing house V.Aprilov, 2015, pp. 150-154. ISSN 1313-230X.
2015
Sís, J. - Kolařík, K. - Řídký, O. - Zuzánek, L., - Ganev, N.
An effect of residual stresses and internal defects on fatigue crack initiation of laser welded sheets
In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, pp. 364-367. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N. - Trojan, K. - Řídký, O. - Zuzánek, L., - Čapek, J.
Characterization of residual stresses distribution and real structure in thick welded sheets by X-ray diffraction and barkhausen noise analysis after metal active gas and laser welding
In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, pp. 177-182. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
2015
Škarohlíd, J. - Prehradná, J., - Ashcheulov, P.
High temperature oxidation of PCD and CrAlSiN coated Zr alloy
In: Proceedings of the 21st International QUENCH Workshop. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie, 2015. ISBN 978-3-923704-90-3.
2015
Kraus, I.
Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie
Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05770-4.
2015
Kovalenko, A. - Záliš, S. - Ashcheulov, P. - Kraus, I. - Pavluch, J., - Kratochvílová, I.
Theoretical study of chromium and nickel-related luminescence centers in molecular-sized nanodiamonds
Diamond and Related Materials. 2015, 2015(58), 122-128. ISSN 0925-9635.
2015
Kučeráková, M. - Vratislav, S. - Kalvoda, L., - Trojanová, Z.
Analysis of preferential orientation in zirconium samples deformed by uniaxial tension using neutron and X-ray diffraction
Powder Diffraction. 2015, 30 S52-S55. ISSN 0885-7156.
2015
Drahokoupil, J. - Kolařík, K., - Ganev, N.
Soustava pro měření mřížkového parametru zejména na monokrystalických vzorcích a polykrystalických materiálech
Czech Republic. Utility Model CZ 27869. 2015-02-23.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N. - Pala, Z., - Čapek, J.
Soustava pro měření zbytkových napětí v polykrystalických materiálech metodou rentgenové difrakce
Czech Republic. Patent CZ 305286. 2015-06-09.
2015
Thomasová, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Janovská, M. - Kabla, M. - Shilo, D., - Landa, M.
Young's Moduli of Sputter-Deposited NiTi Films Determined by Resonant Ultrasound Spectroscopy: Austenite, R-phase, and Martensite
Scripta Materialia. 2015, 101 24-27. ISSN 1359-6462.
2015
Seiner, H. - Ramirez, C. - Koller, M. - Sedlák, P. - Landa, M. - Miranzo, P. - Belmonte, M., - Osendi, M.I.
Elastic Properties of Silicon Nitride Ceramics Reinforced with Graphene Nanofillers
Materials and Design. 2015, 87 675-680. ISSN 0261-3069.
2015
Koller, M. - Seiner, H. - Landa, M. - Nieto, A., - Agarwal, A.
Anisotropic Elastic and Acoustic Properties of Bulk Graphene Nanoplatelets Consolidated by Spark Plasma Sintering
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 670-674. ISSN 0587-4246.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Rentgenografická difrakční analýza rovinných vzorků ze slitiny Inconel 713 broušených stávající technologií - broušení na novém stroji
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 251215.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J. - Ganev, N. - Drahokoupil, J., - Trojan, K.
Velikost krystalitů a mikrodeformace na broušených rovinných plochách v místě zámků lopatek
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 241215.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J. - Ganev, N., - Trojan, K.
Rentgenografická tenzometrická analýza zbytkových napětí na broušených rovinných plochách v místě zámků lopatek – stará technologie
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 231215.
2015
Ashcheulov, P. - Škoda, R. - Škarohlíd, J. - Taylor, A. - Fekete, L. - Fendrych, F. - Vega, R. - Shao, L. - Kalvoda, L. - Vratislav, S. - Cháb, V. - Horáková, K. - Kůsová, K. - Klimša, L. - Kopeček, J. - Sajdl, P. - Macák, J. - Johnson, S., - Kratochvílová, I.
Thin polycrystalline diamond films protecting zirconium alloys surfaces: From technology to layer analysis and application in nuclear facilities
Applied Surface Science. 2015, 359 621-628. ISSN 0169-4332.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J. - Ganev, N., - Trojan, K.
Rentgenografická tenzometrická analýza zbytkových napětí na broušených rovinných plochách v místě zámků lopatek
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 221215.
2015
Fojtíková, J. - Koubský, T., - Drahokoupil, J.
Kvantově mechanický výpočet elastických konstant pro možné krystalografické struktury ve slitině Inconel 713
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 211215.
2015
Zuzanek, L. - Ridky, O. - Solfronk, P. - Kolnerova, M. - Sobotka, J., - Ganev, N.
X-ray Diffraction Analysis of Zn-Mg Coating in Dependence on Deformation
In: Surface Engineering and Materials in Mechanical Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, pp. 11-14. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-469-7.
2015
Duncheva, G. - Maximov, J. - Ganev, N., - Ivanova, M.
Fatigue life enhancement of welded stiffened S355 steel plates with noncircular openings
Journal of Constructional Steel Research. 2015, 112 93-107. ISSN 0143-974X.
2015
Duncheva, G. - Maximov, J. - Ganev, N., - Ivanova, M.
Fatigue life enhancement of welded stiffened S355 steel plates with noncircular openings
Journal of Constructional Steel Research. 2015, 112 93-107. ISSN 0143-974X.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Rentgenografická tenzometrická a fázová analýza, velikost krystalitů, mikrodeformace a stanovení magnetoelastického parametru na soustružených řezných plochách provedená za účelem ověření možných variant obrábění polotovarů pomocí nástrojů s různou řeznou geometrií na austenitické oceli 1.4301 určené pro výrobu mobilních trikantérů
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 201215.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Stanovení povrchových hodnot a hloubkové distribuce makroskopických zbytkových napětí na mechanicky zpevněném dně zápichu segmentu a na povrchu hřídele
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 191215.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Stanovení povrchových zbytkových napětí track canů - Dílčí zpráva č. 1
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 181215.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N., - Čapek, J.
Non-destructive X-ray Diffraction Analysis of Selected Areas of the Impeller Samples XXM601-1023.3 (number 23; 32) - commission 40014506
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 171215.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N., - Čapek, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na mechanicky zpevněném a nezpevněném zámku dvou lopatek z Ni slitiny typu ŽS 6
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 131015.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Rentgenografická tenzometrická a fázová analýza, velikost krystalitů a mikrodeformace na povrchu různými řeznými podmínkami soustružené austenitické oceli 1.4301 určené pro výrobu mobilních trikantérů
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 161215.
2015
Čapek, J. - Kolařík, K., - Ganev, N.
Rentgenografická tenzometrická analýza zbytkových napětí na technologicky upravených površích rotačních vzorků z hliníkové slitiny
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 151115.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N., - Čapek, J.
Non-destructive X-ray Diffraction Analysis of Selected Areas of the Impeller Samples XXM601-1023.3 (number 62; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72) - commission 40014064
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 141015.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N., - Čapek, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na mechanicky zpevněném a nezpevněném zámku dvou lopatek z Ni slitiny typu ŽS 6
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 121015.
2015
Čapek, J. - Kolařík, K., - Ganev, N.
Fázové složení prachu z drtírny strusky
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 110915.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Analýza reálné krystalografické struktury konzole L3223432 po rovnání
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 100915.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N., - Čapek, J.
Non-destructive X-ray Diffraction Analysis of Selected Areas of the Surface Impeller H80/063 (commission 40013146)
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 090715.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N., - Čapek, J.
Non-destructive X-ray Diffraction Analysis of Selected Areas
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 080715.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N., - Čapek, J.
Non-destructive X-ray Diffraction Analysis of Selected Areas of the Surface Impeller M601/68
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 070615.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Rentgenografická tenzometrická analýza soustružených povrchů duplexní oceli 1.4470 určené pro výrobu mobilních trikantérů
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 061015.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N., - Čapek, J.
Non-destructive X-ray diffraction studies of the surface layer of plates from alloy Ti6Al4V for the presence of surface alpha-case layer
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 050615.
2015
Kolařík, K. - Ganev, N., - Čapek, J.
Analysis of possibilities of non-destructive X-ray diffraction identification of the surface alpha-case layer of the blades’ surfaces from alloy Ti6Al4V after machining
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 040515.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Stanovení povrchových zbytkových napětí na třech sériích pístních kroužků po různých technologií opracování
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 030315.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Nedestruktivní stanovení povrchových zbytkových napětí rtg difrakční tenzometrií na dosedací ploše radiálního kompresoru - 2. etapa
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 020215.
2015
Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
Nedestruktivní stanovení povrchových zbytkových napětí rtg difrakční tenzometrií na dosedací ploše radiálního kompresoru
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2015. Report no. 010115.
2015
Zíka, J. - Málek, J. - Pala, Z. - Andršová, A., - Veselý, J.
Structure and Mechanical Properties of TANBHFZRTi High Entropy Alloy
In: Metal 2015: 24th International conference on Metallurgy and materials. Ostrava: Tanger, 2015. pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-58-1.
2015
Veřtát, P. - Drahokoupil, J.
Determination of the thermal expansion coefficients of rare-earths scandates by X-ray diffraction
In: MATERIALS STRUCTURE. 2015. pp. 158. ISSN 1805-4382.
2015
Heczko, O. - Kopecký, V. - Fekete, L. - Jurek, K. - Kopeček, J. - Straka, L., - Seiner, H.
Magnetic Domains and Twin Microstructure of Single Crystal Ni-Mn-Ga Exhibiting Magnetic Shape Memory Effect
IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(11), ISSN 0018-9464.
2015
Kopecký, V. - Perevertov, O. - Straka, L. - Ševčík, M., - Heczko, O.
Equivalence of Mechanical and Magnetic Force in Magnetic Shape Memory Effect
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 754-757. ISSN 0587-4246.
2015
Fojtíková, J. - Kalvoda, L., - Sedlák, P.
Molecular Dynamics Simulations of Poly (dimethylsiloxane) Properties
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 637-639. ISSN 0587-4246.
2015
Čapek, J. - Pala, Z., - Černík, M.
Analýza stavu zbytkové napjatosti texturovaných materiálů
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2015, 22(2), 95-98. ISSN 1211-5894.
2015
Čapek, J. - Pala, Z.
Auxiliary programs for diffraction experiments
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2015, 22(2), 78-81. ISSN 1211-5894.
2015
Bryknar, Z. - Dragounová, K., - Potůček, Z.
Co svítí v LOS?
Pražská technika. 2015, 17(4), 20-21. ISSN 1213-5348.
2015
Vít, J.
Study of multiferroics with hexaferrite crystal structure
Praha: Defense date 2015-06-09. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2015
Dočekalová, Z. - Pacsiak, M., - Hlinka, J.
Predicted IR spectra of PZO phonons
In: Ferroelectrics workshop 2015. Lausagne: École Polytechnique Federale de Lausagne, 2015.
2015
Kocourek, T. - Inkinen, S. - Pacherova, O. - Chernova, E. - Potůček, Z. - Yao, L.D. - Jelinek, M. - Dejneka, A. - van Dijken, S., - Tyunina, M.
Effects of doping and epitaxy on optical behavior of NaNbO3 films
Applied Physics Letters. 2015, 107(17), ISSN 0003-6951.
2015
Chernova, E. - Pacherova, O. - Chvostova, D. - Dejneka, A. - Kocourek, T. - Jelinek, M., - Tyunina, M.
Strain-controlled optical absorption in epitaxial ferroelectric BaTiO3 films
AIP Applied Physics Letters. 2015,(106), 192903-1-192903-4. ISSN 0003-6951.
2015
Kučeráková, M.
Studium textur polykrystalických materiálů neutronovou a rentgenovou difrakcí
2015. PhD Thesis. CTU FNSPE. Department of Solid State Engineering.
2015
Čapek, J.
Rtg difrakční metody určení makroskopických zbytkových napětí v texturovaných a netexturovaných materiálech
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 7-12. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Trepakov, V. - Dejneka, A. - Jastrabik, L., - Lynnyk, A.
The negative thermo-optic effect in KTaO3: an ellipsometry study
Phase Transitions. 2015, 88(10), 991-1000. ISSN 1029-0338.
2015
Čapek, J. - Pala, Z., - Kovářík, O.
Residual stresses determination in textured substrates for plasma sprayed coatings
In: 17th International Conference on Textures of Materials, ICOTOM 2014. London: IOP Publishing, 2015. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. ISSN 1757-8981.
2015
Kučeráková, M. - Vratislav, S. - Kalvoda, L., - Trojanová, Z.
Texture analysis of zirconium samples deformed by uniaxial tension using neutron and X-ray diffraction
In: 17th International Conference on Textures of Materials, ICOTOM 2014. London: IOP Publishing, 2015. pp. 1-5. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. ISSN 1757-8981.
2015
Kučeráková, M. - Vratislav, S., - Kalvoda, L.
Study of texture of metagabro mylonite by neutron diffraction
In: MATERIALS STRUCTURE. 2015. pp. 156. ISSN 1805-4382.
2015
Čapek, J. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Molotovnik, A., - Ganev, N.
Stanovení úrovně zbytkových napětí na jednotlivých fázích duplexní oceli za účelem zvýšení Residual Stress Determination of Duplex Steel Phases for the Purpose of Increasing Service Life of Rotary and Dynamically Loaded Componentsrotačních, dynamicky namáhaných součástí
In: MATERIALS STRUCTURE. 2015. pp. 155-156. ISSN 1805-4382.
2015
Carrasco, I. - Bartosiewicz, K. - Nikl, M. - Piccinelli, F., - Bettinelli, M.
Energy transfer processes in Ca3Tb(2-x)EuxSi3O12 (x = 0-2)
In: Optical Materials. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2015. ISSN 0925-3467.
2015
Chewpraditkul, W. - Brůža, P. - Pánek, D. - Pattanaboonmee, N. - Wantong, K. - Chewpraditkul, W. - Babin, V. - Bartosiewicz, K. - Kamada, K. - Yoshikawa, A., - Nikl, M.
Optical and scintillation properties of Ce3+-doped YGd2Al5-xGaxO12 (x=2,3,4) single crystal scintillators
In: Journal of Luminescence. Amsterodam: Elsevier, 2015. pp. 43-50. ISSN 0022-2313.
2015
Bartosiewicz, K. - Babin, V. - Kamada, K. - Yoshikawa, A., - Nikl, M.
Energy migration processes in undopedand Ce - doped multicomponent garnet singlecrysta lscintillators
In: Journal of Luminescence. Amsterodam: Elsevier, 2015. pp. 117-122. ISSN 0022-2313.
2015
Mihóková, E. - Babin, V. - Bartosiewicz, K. - Lawrence, S. - Čuba, V. - Kučera, M., - Nikl, M.
Low temperature delayed recombination decay in scintillating garnets
In: Optical Materials. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2015. pp. 127-131. ISSN 0925-3467.
2015
Veřtát, P. - Drahokoupil, J.
Diffraction profile fitting in MS Excel
In: Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 33-36. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Levinský, P. - Hejtmánek, J. - Candolfi, C., - Dauschner, A.
Thermoelectric Characterization of Natural Tetrahedrites-Tennantites of Various Origins
In: Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 65-70. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Koubský, T. - Fojtíková, J., - Kalvoda, L.
Simulation of radiolytic stability of ether group in diglycolamide ligands
In: Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 43-46. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Fojtíková, J. - Kalvoda, L.
Study of Cross-linked Poly(dimethylsiloxane) Properties
In: Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 37-42. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Švecová, L. - Kovaľ, T. - Skálová, T. - Østergaard, L. H., - Dohnálek, J.
Krystalová struktura Bilirubin oxidázy z Myrothecium verrucaria s ligandem v aktivním místě
In: Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 28-32. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Trojan, K. - Kolařík, K. - Ganev, N. - Řídký, O. - Zuzánek, L., - Čapek, J.
Strukturní charakteristiky svarů vytvořených pokročilými technologiemi
In: Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 16-21. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Čapek, J. - Kolařík, K. - Molotovnik, A., - Ganev, N.
Residual stress analysis into each phase of turning duplex steel and their influence on service life of rotary and dynamically loaded components
In: Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 11-15. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Potůček, Z. - Dragounová, K. - Skvortsov, A. - Bryknar, Z. - Dejneka, A. - Jastrabík, L., - Trepakov, V.
Optical Spectroscopy of Vanadium Doped SrTiO3 and BaTiO3 Crystals
In: 13th European Meeting on Ferroelectricity. Porto: Universidade de Porto, 2015.
2015
Dragounová, K. - Potocký, Š. - Ižák, T., - Bryknar, Z.
Controlling of the Si-based luminescence in diamond thin films
In: Hasselt Diamond Workshop 2015. Hasselt: Universiteit Hasselt, 2015. pp. 81.
2015
Dragounová, K. - Ižák, T. - Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Potocký, Š.
Photoluminescence and Raman analysis of CVD diamond films
In: 25th Joint Seminar on Development of Material Science in Research and Education. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2015. pp. 18. ISBN 978-80-89597-28-4.
2015
Dragounová, K. - Ižák, T. - Kromka, A. - Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Potocký, Š.
Temperature dependent photoluminescence measurements of Si-V colour centres fabricated in diamond
In: NANOCON 2015, 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Tanger, 2015. pp. 73. 1st Edition, 2015. ISBN 978-80-87294-59-8.
2015
Houdková, Š. - Černý, J. - Pala, Z., - Haušild, P.
High Temperature Resistance of Selected HVOF Coatings
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015. pp. 111-114. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
2015
Dragounová, K. - Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Potocký, Š.
Luminiscence center příměsového atomu křemíku a uhlíkové vakance v CVD diamantových vrstvách
In: Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 76-81. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Kučeráková, M. - Vratislav, S., - Kalvoda, L.
Studium přednostní orientace mylonitizovaného metagra pomocí neutronové difrakce
In: Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. pp. 5-10. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Aubrecht, J. ed. - Dragounová, K. ed. - Fojtíková, J. ed. - Kalvoda, L. ed., - Kučeráková, M. ed.
Pátá studentská vědecká konference fyziky pevných látek
Byňov-Nové Hrady, 2015-09-14/2015-09-18. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2015. ISBN 978-80-01-05842-8.
2015
Nejezchlebová, J. - Janovská, M. - Seiner, H. - Sedlák, P. - Landa, M. - Šmilauerová, J. - Stráský, J. - Harcuba, P., - Janeček, M.
Vliv atermální a izotermální ω-fáze na elasticitu β-Ti monokrystalů
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 127-132. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Grabec, T. - Sedlák, P.
Numerické výpočty rychlosti šíření elastických vln Ritzovou-Rayleighovou metodou
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 74-79. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Thomasová, M. - Seiner, H.
Měření Youngových modulů naprašovaných vrstev slitin s tvarovou pamětí
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, pp. 54-60. ISBN 978-80-01-05799-5.
2015
Frost, M. - Kruisová, A. - Sháněl, V. - Sedlák, P. - Haušild, P. - Kabla, M. - Shilo, D., - Landa, M.
Characterization of Superelastic NiTi Alloys by Nanoindentation: Experiments and Simulations
Acta Physica Polonica A. 2015, 128(4), 664-669. ISSN 0587-4246.
2015
Neykova, N. - Moulin, E. - Campa, A. - Hruška, K. - Poruba, A. - Stuckelberger, M. - Haug,, F-J - Topic, M. - Ballif, Ch., - Vaněček, M.
Three-dimensional amorphous silicon solar cells on periodically ordered ZnO nanocolumns
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE. 2015, 8(212), 1823-1829. ISSN 1862-6300.
2015
Pop-Georgievski, O. - Kubies, D. - Zemek, J. - Neykova, N. - Demianchuk, R. - Mázl Chánova, E. - Šlouf, M. - Houska, M., - Rypáček, F.
Self-assembled anchor layers/polysaccharidecoatings on titanium surfaces: a study of functionalization and stability
Beilstein Journal of Nanotechnology. 2015, 6(1), 617-631. ISSN 2190-4286.
2015
Matějíček, J. - Boldyryeva, H. - Sachr, P. - Chráska, T. - Pala, Z., - Brožek, V.
W–steel and W–WC–steel composites and FGMs produced by hot pressing
Fusion Engineering and Design. 2015,(100), 364-370. ISSN 0920-3796.
2015
Neykova, N. - Bryknar, Z. supervisor
ZnO nanocolumns for thin film silicon solar cells with high efficiency
Praha: Defense date 2015-09-24. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek. Supervised by Z. BRYKNAR.
2015
Rataj, J. - Kraus, I.
Šedesát let Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
Bezpečnost jaderné energie. 2015, 23(7/8), 218-222. ISSN 1210-7085.
2015
Lynnyk, A. - Bryknar, Z.
Spectroscopic Ellipsometry - temperature dependent studies of crystals and thin films.
Praha: Defense date 2015-04-17. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek.
2015
Koubský, T. - Kalvoda, L.
Application of ab-initio molecular electronic structure calculations of radiolytic and hydrolytic stabilities of prospective extractants
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 227-235. ISSN 0236-5731.
2015
Houdková, Š. - Smazalová, E. - Soukup, O. - Prantnerová, M., - Pala, Z.
Comparison of HVOF Sprayed and Laser Cladded Stellite
In: Surface Modification Technologies XXVIII. Channai: Valardocs, 2015. pp. 533-544. ISBN 978-81-926196-1-3.
2015
Kačenka, M. - Kaman, O. - Jirák, Z. - Maryško, M. - Veverka, P. - Veverka, M., - Vratislav, S.
The magnetic and neutron diffraction studies of La1_xSrxMnO3 nanoparticles prepared via molten salt synthesis
Journal of Solid State Chemistry. 2015, 221(17), 364-372. ISSN 0022-4596.
2015
Levinský, P. - Kalvoda, L. - Aubrecht, J., - Fojtíková, J.
Diffusion of ammonia gas in PDMS characterized by ATR spectroscopy
In: Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 94500D-1-94500D-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7.
2015
Aubrecht, J. - Kalvoda, L. - Levinský, P., - Fojtíková, J.
The modification methods of polymer fiber cladding for sensing application
In: Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 94500L-1-94500L-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7.
2015
Nejezchlebová, J. - Seiner, H. - Ševčík, M. - Landa, M., - Karlík, M.
Ultrasonic detection of ductile-to-brittle transitions in free-cutting aluminum alloys
NDT & E International. 2015, 69(69), 40-47. ISSN 0963-8695.
2015
Koller, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Ševčík, M. - Landa, M. - Stránská, J., - Janeček, M.
An Ultrasonic Internal Friction Study of Ultrafine-Grained AZ31 Magnesium Alloy
Journal of Materials Science. 2015, 50(2), 808-818. ISSN 0022-2461.
2015
Potůček, Z. - Dragounová, K. - Bryknar, Z., - Trepakov, V.
Photoluminescence of Erbium Doped K1-xLixTaO3 Crystals
In: Development of Materials Science in Research and Education. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. pp. 48. ISBN 978-80-970896-5-8.
2015
Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Dragounová, K.
Luminescence Spectroscopy of Impurity Ions in Nominally Pure SrTiO3 Crystals
In: Development of Materials Science in Research and Education. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. pp. 18. ISBN 978-80-970896-5-8.
2015
Pilař, J. - Bonora, S. - Lucianetti, A., - Jelínková, H.
Experimental and theoretical study of deformable mirror actuator arrays
In: PHOTONICS, DEVICES, AND SYSTEMS VI. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7.
2015
Mužík, J. - Jambunathan, V. - Jelínek, M. - Kubeček, V. - Miura, T. - Endo, A., - Mocek, T.
Laser properties of Yb:YGAG ceramic in comparison with crystalline Yb:YAG
In: CLEO/Europe-EQEC 2015 Conference Digest. New Jersey: IEEE, 2015. ISBN 978-1-4673-7475-0.
2015
Kiriyama, H. - Mori, M. - Pirozhkov, Alexander S. - Ogura, K. - Vojna, D., - Sawicka-Chyła, M.
High-Contrast, High-Intensity Petawatt-Class Laser and Applications
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 2015, 21(1), ISSN 1077-260X.
2015
Jambunathan, V. - Horáčková, L. - Navrátil, P. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Narrow-band zero-phonon-line pumped efficient cryogenic Yb:YAG laser
In: CLEO/Europe-EQEC 2015 Conference Digest. New Jersey: IEEE, 2015. ISBN 978-1-4673-7475-0.
2015
Dünser, M. - Artuso, M. - Bachmair, F. - Bäni, L. - Bartosik, M. - Chren, D. - Sopko, B., - Sopko, V.
Test beam results of a 3D diamond detector
In: The European Physical Society Conference on High Energy Physics (EPS-HEP2015) - Detector R&D and Data Handling. Trieste: SISSA/ISAS, 2015. Proceedings of Science. vol. 234. ISSN 1824-8039.
2015
Sripathy, K. - MacQueen, Rowan W. - Peterson, Joshua R. - Cheng, Y., - Dvořák, M.
Highly efficient photochemical upconversion in a quasi-solid organogel
Journal of Materials Chemistry C. 2015, 3(3), 616-622. ISSN 2050-7526.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s = 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector (vol 75, 318, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 1-15. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Erratum to: Search for production of WW/WZ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, pg 209, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(8), ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, 299, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 408. ISSN 1434-6044.
2015
Krůs, M. - Levato, T. - Kim, H. T., - Grittani, G.
First experimental test of quadrupole lens-free multiple profile monitor technique for electron beam emittance measurement with a PW laser system
In: RESEARCH USING EXTREME LIGHT: ENTERING NEW FRONTIERS WITH PETAWATT-CLASS LASERS II. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-636-7.
2015
Grittani, G. - Levato, T. - Krůs, M., - Fasso, A.
Design and development of the HELL user station: beam transport, characterization, and shielding
In: RESEARCH USING EXTREME LIGHT: ENTERING NEW FRONTIERS WITH PETAWATT-CLASS LASERS II. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-636-7.
2015
Bartnik, A. - Pisarczyk, T. - Wachulak, P. - Chodukowski, T. - Cikhardtová, B., - Pína, L.
Photoionized plasmas in laboratory: a connection to astrophysics and planetary sciences
In: EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-631-2.
2015
Adjei, D. - Wiechec, A. - Wachulak, P. - Ayele, M., - Pína, L.
DESIGN AND CHARACTERIZATION OF A DESK-TOP LASER PLASMA X-RAY SOURCE FOR RADIOBIOLOGY STUDIES
In: RAD 2015: THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION AND APPLICATIONS IN VARIOUS FIELDS OF RESEARCH. RAD Association, Niš, Serbia, 2015. pp. 495-500. 3. ISBN 978-86-80300-01-6.
2015
Adjei, D. - Ayele, M. - Wachulak, P. - Bartnik, A. - Vysin, L., - Pína, L.
Development of a compact laser-produced plasma soft X-ray source for radiobiology experiments
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2015, 364(120), 27-32. ISSN 0168-583X.
2015
Drinek, V. - Krenek, T. - Klementova, M. - Fajgar, R., - Novotný, F.
Formation of Cu1-xGex Nanoplatelets Using LPCVD of Ge2Me6 or Ge2Me6/Et4Pb Mixture
Nano (World Scientific). 2015, 10(4), ISSN 1793-2920.
2015
Aubrecht, J. - Cajzl, J. - Peterka, P. - Honzatko, P. - Koška, P. - Baravets, Y - Becker, M. - Podrazký, O. - Todorov, F., - Kašík, I.
Characterization of double-clad thulium-doped fiber with increased quantum conversion efficiency
In: Micro-structured and Specialty Optical Fibres IV. Bellingham: SPIE, 2015. PROCEEDINGS OF SPIE VOLUME 9507. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416282.
2015
Jambunathan, V. - Miura, T. - Těsnohlídková, L. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Efficient laser performance of a cryogenic Yb:YAG laser pumped by fiber coupled 940 and 969 nm laser diodes
Laser Physics Letters. 2015, 12(1), ISSN 1612-202X.
2015
Nagisetty, S. - Miura, T. - Smrz, M., - Kubeček, V.
Single shot M-2 measurement for near infrared high energy laser pulses
In: Proc. SPIE 9343. Baltimore: SPIE, 2015. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628414332.
2015
Pilař, J. - Bonora, S. - Divoky, M. - Phillips, J. - Smith, J - Ertel, K - Collier, J - Jelínková, H. - Lucianetti, A, - Mocek, T
Wavefront control in high average-power multi-slab laser system
In: Proc. SPIE 9343, Laser Resonators, Microresonators, and Beam Control XVII. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-433-2.
2015
Sikociński, P. - Miura, T. - Jambunathan, V. - Linnemann, J. - Endo, A - Jelínková, H., - Mocek, T
Development of closed-loop cryogenically cooled sub-picosecond regenerative amplifier
In: Proc. SPIE 9342, Solid State Lasers XXIV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-432-5.
2015
Fibrich, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Pr: YLF orange laser investigation at cryogenic temperature
Laser Physics Letters. 2015, 12(9), ISSN 1612-202X.
2015
Green, Jonathan T. - Novák, J. - Antipenkov, R. - Batysta, F., - Zervos, Ch.
Front end for high repetition rate thin disk-pumped OPCPA beamline at ELI-beamlines
In: Proc. SPIE 9342, Solid State Lasers XXIV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-432-5.
2015
Novák, J. - Bakule, P. - Green, J.T. - Hubka, Z., - Rus, B.
100 mJ thin disk regenerative amplifier at 1 kHz as a pump for picosecond OPCPA
In: CLEO: Science and Innovations 2015. Washington: OSA, 2015. ISSN 2160-9020. ISBN 978-1-55752-968-8.
2015
Possolt, M. - Škereň, M., - Svoboda, J.
Optical security elements based on waveguide effects
In: Proceedings of SPIE Vol. 9442. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-557-5.
2015
Matějec, V. - Podrazký, O. - Kašík, I. - Frank, M. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Comparison of characteristics of Bragg fibers with silica and air cores
In: Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7.
2015
Danos, A. - MacQueen, R.W. - Cheng, Y.Y. - Dvořák, M. - Darwish, T.A. - McCamey, D.R., - Schmidt, T.W.
Deuteration of Perylene Enhances Photochemical Upconversion Efficiency
Journal of Physical Chemistry Letters. 2015, 6(15), 3061-3066. ISSN 1948-7185.
2015
Hashida, M. - Gemini, L. - Nishii, T. - Miyasaka, Y., - Limpouch, J.
Laser fluence dependence of periodic structures on metals produced by femtosecond double pulse laser
In: CLEO: 2015; OSA Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 2015. ISBN 9781557529688.
2015
Nor, N. A.M. - Ghassemlooy, Z. - Zvánovec, S., - Khalighi(, M. A.
Performance Analysis of All-Optical Amplify-and-forward FSO relaying over atmospheric turbulence
In: Proceedings of 2015 IEEE Student Conference on Research and Development. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2015. p. 289-293. ISBN 978-1-4673-9572-4.
2015
Škereň, T. - Veselý, M. - Čapek, P., - Král, J.
Ion-induced nanopattern propagation on metallic surfaces
Physical Review B. 2015, 92(23), ISSN 1098-0121.
2015
Holec, M. - Liska, R. - Cotelo, M, - Velarde, P
Application of discontinuous Galerkin adaptive mesh and order refinement method to energy transport and conservation equation in radiation-hydrodynamics
In: Proceedings of the 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics and XI Argentine Congress on Computational Mechanics. Barcelona: CIMNE, 2015. pp. 919-930. 1. ISBN 978-84-943928-2-5.
2015
Kálal, M. - Krupka, M. - Dostál, J. - Dudzak, R., - Ullschmied, J.
Complex Interferometry Principles and its Potential in case of Reference Interferograms Availability
Proceedings of Science. 2015, ECPD2015(1), ISSN 1824-8039.
2015
Kodet, J. - Procházka, I., - Blažej, J.
Dvojice terminálů pro realizaci obousměrného laserového přenosu času po optickém vlákně
[Functional Sample] 2015.
2015
Hashida, M. - Gemini, L. - Nishi, T. - Miyasaka, Y. - Sakagami, H. - Inoue, S. - Limpouch, J. - Mocek, T., - Sakabe, S.
Laser fluence dependence of periodic structures on metals produced by femtosecond double pulse laser
In: CLEO: Science and Innovations 2015. Washington: OSA, 2015. pp. 2267-2268. ISSN 2160-9020. ISBN 978-1-55752-968-8.
2015
Procházka, I. - Blažej, J.
Detektory jednotlivých fotonů a jejich použití pro velmi přesná měření v kosmu
Československý časopis pro fyziku. 2015, 65(5), 342-346. ISSN 0009-0700.
2015
Hudec, R. ed. - Pína, L. ed.
EUV and X-Ray Optics: Synergy Between Laboratory and Space IV
Praha, 2015-04-13/2015-04-16. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-631-2.
2015
Liberatore, C. - Bartnik, A. - Ahad, I.U. - Toufarová, M. - Matulková, I. - Hájková, V. - Vyšín, L. - Burian, T. - Juha, L. - Pína, L. - Endo, A., - Mocek, T.
EUV ablation: A study of the process
In: EUV and X-Ray Optics: Synergy Between Laboratory and Space IV. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015, pp. 951011-1-951011-11. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-631-2. Available from: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2293876
2015
Žáková, M. - Pšikal, J. - Margarone, D. - Maggiore, M., - Korn, G.
Reduction of angular divergence of laser-driven ion beams during their acceleration and transport
In: RESEARCH USING EXTREME LIGHT: ENTERING NEW FRONTIERS WITH PETAWATT-CLASS LASERS II. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 95151F-1-95151F-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-636-7.
2015
Vyskočil, J. - Klimo, O. - Vieira, J., - Korn, G.
Bunch modulation in LWFA blowout regime
In: LASER ACCELERATION OF ELECTRONS, PROTONS, AND IONS III; AND MEDICAL APPLICATIONS OF LASER-GENERATED BEAMS OF PARTICLES III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-635-0.
2015
Gu, Y. - Klimo, O. - Kumar, D. - Liu, Y. - Singh, S. - Bulanov, S. V. - Esirkepov, T. Z. - Weber, S., - Korn, G.
Magnetic Reconnection Research with Petawatt-Class Lasers
In: RESEARCH USING EXTREME LIGHT: ENTERING NEW FRONTIERS WITH PETAWATT-CLASS LASERS II. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-636-7.
2015
Mužík, J. - Jelínek, M. - Miura, T. - Smrz, M. - Endo, A. - Mocek, T., - Kubeček, V.
Cryogenically-Cooled Mode-Locked Yb:YGAG Ceramic Laser
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2015. pp. AM5A.27-1-AM5A.27-3. ISBN 978-1-943580-02-6.
2015
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Jelínková, H., - Smetanin, S.
Low-threshold collinear parametric Raman comb generation in calcite
In: CLEO: Applications and Technology, CLEO-AT 2015. Washington, DC: Optical Society of America, 2015. pp. JTu5A.38-1-JTu5A.38-2. ISBN 978-1-55752-968-8.
2015
Smetanin, S. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
Low-threshold collinear parametric Raman comb generation in calcite under 532 and 1064 nm picosecond laser pumping
Laser Physics Letters. 2015, 12 095403-1-095403-5. ISSN 1612-2011.
2015
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Su, L. - Jiang, D. - Zhang, Q. - Cao, Y. - Xu, J., - Ma, F.
Mode-locking operation of quasi-continuous diode pumped TGT-grown Nd,Y-codoped:SrF2 crystal
In: Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 945005-1-945005-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7.
2015
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M. - Vyhlídal, D. - Su, L. - Jiang, D. - Ma, F. - Zhang, Q. - Cao, Y., - Xu, J.
Diode-pumped Mode-locked Picosecond Nd,Y-codoped:SrF2 Laser
In: The 11th Conference on Lasers and Electro Optics Pacific Rim. Seoul: IEEE CLEO/Pacific Rim, 2015. pp. 26P_4-1-26P_4-2. ISBN 978-1-4673-7109-4.
2015
Černohorská, J. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Vyhlídal, D.
Pulsed Diode Side-pumped Mode-locked Nd:YVO4 Laser in Double-bounce Configuration
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2015. pp. ATh2A.37-1-ATh2A.37-3. ISBN 978-1-943580-02-6.
2015
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M. - Vyhlídal, D. - Su, L. - Ma, F. - Qian, X. - Wang, J. - Xu, J., - Jiang, D.
Subpicosecond Diode-pumped Nd,Y-codoped:SrF2 Laser
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2015. pp. ATh2A.36-1-ATh2A.36-3. ISBN 978-1-943580-02-6.
2015
Frank, M. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Optimization of passively mode-locked quasi-continuously diode-pumped Nd:GdVO4 laser in bounce geometry
In: Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 945008-1-945008-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7.
2015
Hemmer, M. - Sanchez, D. - Jelínek, M. - Smirnov, V. - Jelínková, H. - Kubeček, V., - Biegert, J.
2-mu m wavelength, high-energy Ho:YLF chirped-pulse amplifier for mid-infrared OPCPA
Optics Letters. 2015, 40(4), 451-454. ISSN 0146-9592.
2015
Jirka, M. - Klimo, O. - Weber, S. - Bulanov, S. V. - Esirkepov, T. Z., - Korn, G.
Gamma-ray generation in the interaction of two tightly focused laser pulses with a low-density target composed of electrons
In: RESEARCH USING EXTREME LIGHT: ENTERING NEW FRONTIERS WITH PETAWATT-CLASS LASERS II. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-636-7.
2015
Liu, Y. - Klimo, O. - Gu, Y. - Kumar, D. - Singh, S. - Bulanov, S. V. - Esirkepov, T. Z. - Weber, S., - Korn, G.
Evolution of relativistic solitons in underdense plasmas
In: RESEARCH USING EXTREME LIGHT: ENTERING NEW FRONTIERS WITH PETAWATT-CLASS LASERS II. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-636-7.
2015
Liu, Y. - Klimo, O. - Esirkepov, T. Z. - Bulanov, S. V. - Gu, Y. - Weber, S., - Korn, G.
Evolution of laser induced electromagnetic postsolitons in multi-species plasma
PHYSICS OF PLASMAS. 2015, 22(11), 112302-1-112302-8. ISSN 1070-664X.
2015
Gu, Y. - Klimo, O. - Kumar, D. - Bulanov, S.V. - Esirkepov, T. Z. - Weber, S., - Korn, G.
Fast magnetic field annihilation driven by two laser pulses in underdense plasma
PHYSICS OF PLASMAS. 2015, 22(10), 103113-1-103113-9. ISSN 1070-664X.
2015
Klimo, O. - Horný, V.
Hot electron refluxing in the short intense laser pulse interactions with solid targets and its influence on K-alpha radiation
NUKLEONIKA. 2015, 60(2), 233-237. ISSN 0029-5922.
2015
Matejec, V. - Podrazky, O. - Kasik, I. - Frank, M. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Transmission of red-laser radiation by using Bragg fibers with air cores
In: Micro-structured and Specialty Optical Fibres IV. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 95070Q-1-95070Q-7. PROCEEDINGS OF SPIE VOLUME 9507. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416282.
2015
Matějec, V. - Podrazký, O. - Kašík, I. - Frank, M. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Transmission of red-laser radiation by using Bragg fibers with air cores
In: Proc. SPIE 9507. Baltimore: SPIE, 2015. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416282.
2015
Jančárek, A.
Tomografický model hliníkového odlitku
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. Report no. 1501JANC.
2015
Gavrilov, P.
Měření parametrů a laserovy popis výrobků v roce 2015
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. Report no. 1501D.
2015
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
European laser timing - phase 4, the second year
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. Report no. 1414000028/2.
2015
Kaufman, J. - Margarone, D. - Candiano, G. - Kim, I.J. - Jeong, T.M. - Pšikal, J. - Romano, F. - Cirrone, P. - Scuderi, V., - Korn, G.
Radiochromic film diagnostics for laser-driven ion beams
In: RESEARCH USING EXTREME LIGHT: ENTERING NEW FRONTIERS WITH PETAWATT-CLASS LASERS II. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 95151J-1-95151J-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-636-7.
2015
Nawaz, M. - Jančárek, A. - Nevrkla, M. - Wachulak, P. - Limpouch, J., - Pína, L.
Focusing and photon-flux measurements of the 2.88 nm radiation at the sample plane of the Soft X-ray microscope, based on capillary discharge source
In: EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416312.
2015
Wachulak, P. - Torrisi, A. - Nawaz, MF - Adjei, D. - Bartnik, A. - Kostecki, J. - Wegrzynski, L. - Salačová/Vondrova, Š. - Turňová, J. - Fok, T. - Jančárek, A., - Fiedorowicz, H.
A compact "water-window" microscope with 60 nm spatial resolution based on a double stream gas-puff target and Fresnel zone plate optics
In: EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416312.
2015
Vojtíšek, P. - Květoň, M.
Monitoring of overmodulation effect in high efficient transmission gratings produced in photopolymers
In: Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 945011-1-945011-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7.
2015
Vojtíšek, P. - Květoň, M.
Real-time direct measurement of the diffraction efficiency of reflection gratings in photopolymer recording materials
In: Proceedings of SPIE Vol. 9442. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015, pp. 94421I-1-94421I-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-557-5. Available from: http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2086804
2015
Fiala, J. - Richter, I.
Revealing plasmonic interactions in both isolated and arrayed dimers with analytical and numerical approaches
In: Metamaterials X. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. pp. 95020G-1-95020G-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-623-7.
2015
Lelek, J. - Kwiecien, P. - Richter, I., - Homola, J.
Morphological studies of resonances in plasmonic metasurfaces for SPR sensing
In: Proc. SPIE 9506, Optical Sensors 2015. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. pp. 95060O-1-95060O-14. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-627-5.
2015
Čtyroký, J. - Kwiecien, P. - Wang, J. - Richter, I. - Glesk, I., - Chen, L.
Simulations of waveguide Bragg grating filters based on subwavelength grating waveguide
In: Conference on Integrated Optics - Physics and Simulations II. Bellingham: SPIE, 2015. p. 95160M-1-95160M-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-637-4.
2015
Lelek, J. - Kwiecien, P. - Fiala, J., - Richter, I.
Study of resonant processes in plasmonic metasurfaces for SPR sensing
In: Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (METAMATERIALS), 2015 9th International Congress on. Rome: METAMORPHOSE VI AISBL, 2015. pp. 618-620. ISSN 1045-9243. ISBN 978-1-4799-7836-6.
2015
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
An efficient and diligent workhorse for nanophotonic/nanoplasmonic simulations – Can it work even better?
In: Proceedings of the 17th International Conference on Transparent Optical Networks. Piscataway: IEEE, 2015. pp. 1-8. ISBN 978-1-4673-7880-2.
2015
Koška, P. - Petráček, J. - Kwiecien, P. - Luksch, J. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Nonlinear nanophotonic and nanoplasmonic directional couplers: comparison of modelling methods
Optical and Quantum Electronics. 2015, 47(9), 3201-3212. ISSN 0306-8919.
2015
Thaury, C. - Guillaume, E. - Lifschitz, A. - Phuoc, K. T. - Hansson, M. - Grittani, G. - Gauthier, J. - Goddet, J.-P. - Tafzi, A. - Lundh, O., - Malka, V.
Shock assisted ionization injection in laser-plasma accelerators
Scientific Reports. 2015, 5 1-9. ISSN 2045-2322.
2015
Nejdl, J. - Howlett, I.D. - Carlton, D. - Anderson, E.H. - Chao, W. - Marconi, M.C. - Rocca, J.J., - Menoni, C.S.
Image Plane Holographic Microscopy With a Table-Top Soft X-Ray Laser
IEEE PHOTONICS JOURNAL. 2015, 7(1), ISSN 1943-0655.
2015
Pšikal, J. - Klimo, O. - Weber, S. - Margarone, D. - Limpouch, J., - Korn, G.
Enhanced ion acceleration by using femtosecond laser pulses at the third harmonic frequency
In: RESEARCH USING EXTREME LIGHT: ENTERING NEW FRONTIERS WITH PETAWATT-CLASS LASERS II. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 95151G-1-95151G-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-636-7.
2015
Margarone, D. - Kim, I. J. - Pšikal, J. - Kaufman, J. - Mocek, T. - Choi, I. W. - Štolcová, L. - Proška, J. - Choukurov, A. - Melnichuk, I. - Klimo, O. - Limpouch, J. - Sung, J. H. - Lee, S. K. - Korn, G., - Jeong, T. M.
Laser-driven high-energy proton beam with homogeneous spatial profile from a nanosphere target
Physical Review special topics-accelerators and beams. 2015, 18(7), 071304-1-071304-7. ISSN 1098-4402.
2015
Jambunathan, V. - Horáčková, L. - Miura, T. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Endo, A. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Spectroscopic and Lasing Characteristics of Yb:YGAG Ceramic at Cryogenic Temperatures
Optical Materials Express. 2015, 5(6), 1289-1295. ISSN 2159-3930.
2015
Vranova, J. - Remlova, E. - Jelínková, H. - Rosina, J., - Dostalova, T.
Comparison of Quality of Facial Sscars after Single Low-level Laser Therapy and Combined Low-level with High-level (PDL 595 nm) Laser Therapy
Dermatologic Therapy. 2015, 28(4), 201-209. ISSN 1396-0296.
2015
Kaskow, M. - Jabczynski, J.K. - Zendzian, W. - Šulc, J. - Němec, M., - Jelínková, H.
Optimization of Diode-side-pumped, Passively Q-switched Yb:LuAG Slab Laser
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2015. pp. ATh2A.15-1-ATh2A.15-3. ISBN 978-1-943580-02-6.
2015
Doroshenko, M. - Osiko, V. - Jelínková, H. - Jelínek, M. - Němec, M. - Kovalenko, N., - Gerasimenko, A.
Spectroscopic and Laser Properties of Fe2+ Ions in Solid Solutions Based on ZnSe Crystal
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2015. pp. ATu2A.15-1-ATu2A.15-3. ISBN 978-1-943580-02-6.
2015
Jelínková, H. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Němec, M. - Vyhlídal, D. - Doroshenko, M. - Osiko, V. - Kovalenko, N., - Gerasimenko, A.
Iron-doped CdxMn1-xTe Active Material for Mid-IR lasers
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2015. pp. ATu2A.16-1-ATu2A.16-3. ISBN 978-1-943580-02-6.
2015
Šulc, J. - Němec, M. - Fibrich, M. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Konjushkin, V.A. - Nakladov, A., - Osiko, V.
Lasing of Low-doped Tm:CaF2 Ceramics and Single Crystal
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2015. pp. ATu2A.17-1-ATu2A.17-3. ISBN 978-1-943580-02-6.
2015
Lokasani, R. - Long, E. - Maguire, O. - Sheridan, P. - Hayden, P. - O'Reilly, F. - Dunne, P. - Sokell, E. - Endo, A. - Limpouch, J., - O'Sullivan, G.
XUV spectra of 2nd transition row elements: identification of 3d–4p and 3d–4f transition arrays
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 2015, 48(24), 245009-1-245009-12. ISSN 0953-4075.
2015
Kaskow, M. - Jabczynski, J.K. - Zendzian, W. - Šulc, J. - Němec, M., - Jelínková, H.
Room Temperature, Diode-side-pumped, Passively Q-switched Yb:LuAG Slab Laser
In: CLEO/Europe-EQEC 2015 Conference Digest. New Jersey: IEEE, 2015. p. CA-P.25-SUN. ISBN 978-1-4673-7475-0.
2015
Inneman, A. - Hudec, R. - Maršíková, V. - Platkevič, M. - Pína, L., - Jakůbek, J.
Zařízení pro lokalizaci zdrojů rentgenového záření
Czech Republic. Utility Model CZ 29036. 2015-12-28.
2015
Špirochová, K. - Vrbová, M. - Jančárek, A. opon., - Krejčí, F.
Studium prostorového rozložení emise XUV záření z laserem buzeného pulzního zdroje pomocí detektoru Timepix:
Defense date 2015-09-01. Master Thesis. CTU FBME. Department of Natural Sciences.
2015
Zíková, M.
Intermediate band solar cell structures grown by MOVPE
In: 16th European Workshop on Metalorganic Vapor Phase Epitaxy. 2015. pp. 191-194.
2015
Fedeli, L. - Sgattoni, A. - Cantono, G. - Prencipe, I. - Passoni, M. - Klimo, O. - Proška, J. - Macchi, A., - Ceccotti, T.
Enhanced electron acceleration via ultra-intense laser interaction with structured targets
In: LASER ACCELERATION OF ELECTRONS, PROTONS, AND IONS III; AND MEDICAL APPLICATIONS OF LASER-GENERATED BEAMS OF PARTICLES III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-635-0.
2015
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Agnello, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
K*(892)(0) and phi(1020) production in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physical Review C. 2015, 91(2), 024609-1-024609-26. ISSN 0556-2813.
2015
Šulc, J. - Němec, M. - Fibrich, M. - Jelínková, H. - Doroschenko, M. - Konyushkin, V.A., - Osiko, V.V.
Temperature Influence on Diode-pumped Tunable Tm:BaF2 Laser
In: CLEO/Europe-EQEC 2015 Conference Digest. New Jersey: IEEE, 2015. p. CA-P.24-SUN. ISBN 978-1-4673-7475-0.
2015
Doroshenko, M. - Osiko, V.V. - Jelínková, H. - Jelínek, M. - Němec, M. - Šulc, J. - Kovalenko, N.O. - Gerasimenko, A.S., - Puzikov, V.M.
Spectroscopic and Laser Properties of Cr2+ Ions in Zn1-xMgxSe Solid Solutions
Optical Materials. 2015, 47 185-189. ISSN 0925-3467.
2015
Kaskow, M. - Galecki, L. - Jabczynski, J.K. - Skorczakowski, M. - Zendzian, W. - Šulc, J. - Němec, M., - Jelínková, H.
Diode-side-pumped, Passively Q-switched Yb:LuAG Laser
Optics and Laser Technology. 2015, 73 101-104. ISSN 0030-3992.
2015
Nováková, M. - Vrba, J., - Piksová, K.
Suitable Use of Nanostructures in the Treatment of Tumors by the Radiofrequency Ablation Method
International Review of Electrical Engineering. 2015, 5(10), 687-693. ISSN 1827-6660.
2015
Dostál, J. - Dudzak, R. - Hřebíček, J. - Medrik, T. - Krouský, E. - Pfeifer, M. - Skála, J. - Ullschmied, J. - Pisarczyk, T. - Chodukowski, T. - Kalinowska, Z. - Pisarczyk, P. - Kálal, M., - Krupka, M.
Advanced sub-picosecond optical diagnostics available at PALS European Research Infrastructure
Proceedings of Science. 2015, ECPD2015(1), ISSN 1824-8039.
2015
Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Generation of 1.6 ns Q-switched pulses based on Yb:YAG/Cr:YAG microchip laser
In: Proc. SPIE 9513, High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology II. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. p. 951311-1-951311-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-634-3.
2015
Dostalova, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M., - Remes, M.
Short Pulse Mid-infrared Radiation Removal of Tooth Tissue
In: Proc. SPIE 9306, Lasers in Dentistry XXI. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. pp. 930603-1-930603-5. Proceedings of SPIE. ISSN 1605-7422. ISBN 978-1-62841-396-0.
2015
Fibrich, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Influence of Temperature on Spectroscopic and Lasing Properties of Pr:YLF Crystal
In: Proc. SPIE 9342, Solid State Lasers XXIV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. pp. 93421X-1-93421X-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-432-5.
2015
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Jelínek, M. - Šulc, J. - Němec, M., - Kubeček, V.
Fe:ZnSe and Fe:ZnMgSe Lasers Pumped by Er:YSGG Radiation
In: Proc. SPIE 9342, Solid State Lasers XXIV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. p. 93421V-1-93421V-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-432-5.
2015
Šulc, J. - Švejkar, R. - Němec, M. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Fedorov, P., - Osiko, V.
Temperature Influence on Diode Pumped Er:CaF2 Laser
In: Proc. SPIE 9342, Solid State Lasers XXIV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. pp. 93421S-1-93421S-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-432-5.
2015
Šulc, J. - Jelínková, H. - Jambunathan, V. - Miura, T. - Endo, A. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Wavelength Tunability of Laser Based on Yb-doped YGAG Ceramics
In: Proc. SPIE 9342, Solid State Lasers XXIV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. pp. 93421T-1-93421T-9. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-432-5.
2015
Dostalova, T. - Jelínková, H. - Kasparova, M. - Ginzelova, K. - Feberova, J. - Šulc, J. - Němec, M. - Fibrich, M., - Bradna, P.
Er:YAG Laser Radiation: Contact versus Non-contact Enamel Ablation and Sonic-activated Bulk Composite Placement: Microleakage Evaluation
Laser Physics. 2015, 25(2), 025604-1-025604-6. ISSN 1054-660X.
2015
Němec, M. - Šulc, J. - Indra, L. - Fibrich, M., - Jelínková, H.
Tunable Eye-safe Er:YAG Laser
Laser Physics. 2015, 25(1), 015803-1-015803-4. ISSN 1054-660X.
2015
Parkman, T. - Nawaz, M. - Nevrkla, M. - Vrbová, M., - Jančárek, A.
Water-Window Microscope Based on Nitrogen Plasma Capillary Discharge Source
In: 2015 International Workshop on EUV and Soft X-Ray Sources. Austin: EUV Litho Inc, 2015.
2015
O'Sullivan, G. - Li, B. W. - Dunne, P. - Hayden, P. - Kilbane, D. - Lokasani, R. - Long, E. - Ohashi, H. - O'Reilly, F. - Sheil, J. - Sheridan, P. - Sokell, E. - Suzuki, C. - White, E., - Higashiguchi, T.
Sources for beyond extreme ultraviolet lithography and water window imaging
Physica Scripta. 2015, 90(5), 054002-1-054002-8. ISSN 0031-8949.
2015
Jelínek, M. - Cudzik, L. - Remsa, J. - Vymětalová, V. - Jelínková, H., - Kocourek, T.
Biofotonika
Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05709-4.
2015
Guillaume, E. - Doepp, A. - Thaury, C. - Phuoc, K. T. - Lifschitz, A. - Grittani, G. - Goddet, J.-P. - Tafzi, A. - Chou, S. W. - Veisz, L., - Malka, V.
Electron Rephasing in a Laser-Wakefield Accelerator
Physical Review Letters. 2015, 115(15), 155002-1-155002-5. ISSN 0031-9007.
2015
Hudec, R. - Pína, L. - Inneman, A., - Tichý, V.
Applications of lobster eye optics
In: EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416312.
2015
Pína, L. - Hudec, R. - Inneman, A. - Černá, D. - Jakůbek, J. - Sieger, L. - Dániel, V. - Cash, V. - Mikulickova, L. - Pavlica, R. - Belas, E., - Polak, J.
X-ray monitoring for astrophysical applications on Cubesat
In: EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416312.
2015
Hudec, R. - Pína, L., - Inneman, A.
Alternative technologies and arrangements for future space x-ray telescopes
In: EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416312.
2015
Hudec, R. ed. - Pína, L. ed.
EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV
Prague, 2015-04-13/2015-04-16. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416312.
2015
Černák, J. - Helgesen, G. - Čižmár, E. - Kováč, J. - Jurašeková, Z., - Voltr, J.
Magnetic properties of graphene nanodisk and nanocone powders at low temperatures
Physical Review B. 2015, 92(15), 155429-155436. ISSN 0163-1829.
2015
Pisarczyk, T. - Gus'kov, S. Yu. - Dudzak, R., - Kálal, M.
Space-time resolved measurements of spontaneous magnetic fields in laser-produced plasma
PHYSICS OF PLASMAS. 2015, 22(10), 102706-1-102706-8. ISSN 1070-664X.
2015
Lucianetti, A. - Pilař, J. - Pranovich, A. - Divoký, M. - Mocek, T. - Ertel, K. - Jelínková, H. - Crump, P. - Frevert, C. - Staske, R. - Erbert, G., - Traenkle, G.
Assessment of high-power kW-class single-diode bars for use in highly efficient pulsed solid state laser systems
In: Proc. SPIE 9348, High-Power Diode Laser Technology and Applications XIII. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015, Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-438-7.
2015
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Identification and calibration of ground system biases in ground to space laser time transfer
In: Proceedings of 2015 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium & the European Frequency and Time Forum. Piscataway: IEEE, 2015. pp. 804-807. ISSN 1075-6787. ISBN 978-1-4799-8866-2.
2015
Currie, D. G. - Procházka, I.
Lunar Laser Ranging and Limits due to the Earth's Atmosphere
In: Proc. SPIE 9614, Laser Communication and Propagation through the Atmosphere and Oceans IV. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-780-7.
2015
DE Marco, M. - Cikhardt, J. - Krása, J. - Velyhan, A. - Pfeifer, M. - Krouský, E. - Klír, D. - Řezáč, K. - Limpouch, J. - Margarone, D., - Ullschmied, J.
Electromagnetic pulses produced by expanding laser-produced Au plasma
NUKLEONIKA. 2015, 60(2), 239-243. ISSN 0029-5922.
2015
Rosmej, ON - Suslov, N. - Martsovenko, D. - Vergunova, G. - Borisenko, N. - Orlov, N. - Rienecker, T. - Klír, D. - Řezáč, K. - Orekhov, A. - Borisenko, L. - Krousky, E. - Pfeifer, M. - Dudzak, R. - Maeder, R. - Schaechinger, M. - Schoenlein, A. - Zaehter, S. - Jacoby, J. - Limpouch, J. - et al.
The hydrodynamic and radiative properties of low-density foams heated by x-rays
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2015, 57(094001), ISSN 0741-3335.
2015
Wachulak, P. - Torrisi, A. - Nawaz, M. - Vondrová, Š. - Turňová, J. - Vrbová, M. - Jančárek, A. - Limpouch, J. - Bartnik, A. - Adjei, D., - Fiedorowicz, H.
A Compact " Water Window " Microscope with 60 nm Spatial Resolution for Applications in Biology and Nanotechnology
Microscopy and Microanalysis. 2015, 21(5), 1214-1223. ISSN 1431-9276.
2015
Trtica, M. - Limpouch, J. - Gavrilov, P. - Gemini, L. - Panjan, P. - Stasic, J. - Milovanovic, D., - Brankovic, G.
Surface modification of a-CN/TiAlN double layer coating on ASP 30 steel induced by femtosecond laser with 10(13)-10(14) W/cm(2) intensity in vacuum
Laser and Particle Beams. 2015, 33(3), 551-559. ISSN 0263-0346.
2015
Horáčková, L. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Jambunathan, V. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Temperature dependent absorption measurement of various transition metal doped laser materials
In: Proc. SPIE 9513, High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology II. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-634-3.
2015
Limpouch, J. - Pšikal, J., - Mocek, T.
Laser-induced ion acceleration at ultra-high laser intensities
Radiation Effects and Defects in Solids. 2015, 170(4), 271-277. ISSN 1042-0150.
2015
Lokasani, R. - Long, E. - Sheridan, P. - Hayden, P. - O'Reilly, F. - Dunne, P. - Endo, A. - Limpouch, J., - O'Sullivan, G.
Spectra of plasmas of Ru, Rh, Pd and Mo produced with nanosecond and picosecond laser pulses
In: LASER ACCELERATION OF ELECTRONS, PROTONS, AND IONS III; AND MEDICAL APPLICATIONS OF LASER-GENERATED BEAMS OF PARTICLES III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. pp. 95141B-1-95141B-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-635-0.
2015
Nevrkla, M. - Jančárek, A. - Nawaz, M. - Parkman, T., - Vrbová, M.
Time-resolved EUV spectra from nitrogen Z-pinching capillary discharge
In: EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2015. pp. 951013-951018. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416312.
2015
Badziak, J. - Antonelli, L. - Baffigi, F. - Batani, D. - Chodukowski, T. - Cristoforetti, G. - Dudzak, R. - Gizzi, L.A. - Folpini, G. - Hall, F. - Kalinowska, Z. - Koester, P. - Krousky, E. - Kuchařík, M. - Labate, L. - Liska, R. - Malka, G. - Maheut, Y. - Parys, P. - Pfeifer, M. - et al.
Studies of ablated plasma and shocks produced in a planar target by a sub-nanosecond laser pulse of intensity relevant to shock ignition
Laser and Particle Beams. 2015, 33(3), 561-575. ISSN 0263-0346.
2015
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J., - Sun, X.
Radiation-resistant photon-counting detector package providing sub-ps stability for laser time transfer in space
Journal of Modern Optics. 2015, 62(20), 1703-1708. ISSN 0950-0340.
2015
Michálek, V. - Procházka, I., - Blažej, J.
Twenty Years of Rad-Hard K14 SPAD in Space Projects
Sensors. 2015, 15(8), 18178-18196. ISSN 1424-8220.
2015
Vacek, M. - Peca, M. - Michálek, V., - Procházka, I.
Single photon laser altimeter data processing, analysis and experimental validation
Advances in Space Research. 2015, 56(7), 1307-1318. ISSN 0273-1177.
2015
Procházka, I. - Sobolewski, R., - James, R.B.
PROCEEDINGS OF SPIE Photon Counting Applications 2015 Introduction
In: Proc. SPIE 9504, Photon Counting Applications 2015. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. p. IX. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-625-1.
2015
Měsíček, J. - Linnemann, J. - Smrž, M. - Miura, T. - Endo, A., - Mocek, T.
Timing jitter measurement and stabilization of a mode-locked ytterbium fiber laser
In: Proc. SPIE 9513, High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology II. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015, Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-634-3.
2015
Gemini, L. - Hashida, M. - Nishi, T. - Miyasaka, Y. - Inoue, S. - Limpouch, J. - Mocek, T., - Sakabe, S.
Formation of laser induced periodic surface structures (LIPSS) on Ti upon double fs pulse exposure
In: LASER-BASED MICRO- AND NANOPROCESSING IX. Bellingham: SPIE, 2015. pp. 935117-1-935117-8. Proceedings SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-441-7.
2015
Margarone, D. - Picciotto, A. - Velyhan, A. - Krasa, J. - Kuchařík, M. - Morrissey, M. - Mangione, A. - Szydlowsky, A. - Malinowska, A. - Bertuccio, G. - Shi, Y. - Crivellari, M. - Ullschmied, J. - Bellutti, P., - Korn, G.
Advanced scheme for high-yield laser driven proton-boron fusion reaction
In: HIGH POWER LASERS FOR FUSION RESEARCH III. Washington: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-435-6.
2015
Meng, Wendong - Zhang, Haifeng - Tang, Kai - Deng, Huarong - Li, Pu - Zhang, Zhongping - Procházka, I., - Zhu, Nenghong
Research and primary results of SLR experiment with 1064nm wavelength using Si detector
In: Proc. SPIE 9504, Photon Counting Applications 2015. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015, Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-625-1.
2015
Vacek, M. - Michálek, V. - Peca, M. - Procházka, I., - Blažej, J.
Single photon time transfer link model for GNSS satellites
In: Proc. SPIE 9504, Photon Counting Applications 2015. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015, Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-625-1.
2015
Procházka, I. - Blažej, J. - Kodet, J., - Michálek, V.
Active quenching and gating circuit of the photon counting detector for laser time transfer with improved timing resolution and stability
In: Proc. SPIE 9504, Photon Counting Applications 2015. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015, Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-625-1.
2015
Pranovich, A. - Divoký, M. - Procházka, I., - Mocek, T.
Tunable diode laser absorption spectroscopy on 2.05 μm for the CO2 concentration measurement
In: Proc. SPIE 9506, Optical Sensors 2015. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015, Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-627-5.
2015
Procházka, I. ed. - Sobolewski, R. ed., - James, R. B. ed.
Proc. SPIE 9504, Photon Counting Applications 2015
Prague, 2015-04-13/2015-04-16. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-625-1.
2015
Gemini, L. - Hashida, M. - Miyasaka, Y. - Inoue, S. - Limpouch, J. - Mocek, T., - Sakabe, S.
Periodic surface structures on titanium self-organized upon double femtosecond pulse exposures
Applied Surface Science. 2015, 336 349-353. ISSN 0169-4332.
2015
Badziak, J. - Rosinski, M. - Krouský, E. - Kuchařík, M. - Liska, R., - Ullschmied, J.
Generation of ultra-high-pressure shocks by collision of a fast plasma projectile driven in the laser-induced cavity pressure acceleration scheme with a solid target
PHYSICS OF PLASMAS. 2015, 22(3), ISSN 1070-664X.
2015
Kálal, M.
Complex Interferometry: how far can you go?
Physics Procedia. 2015, 62 92-96. ISSN 1875-3892.
2015
Almonasy, N. - Přichystalová, H. - Nepraš, M. - Bureš, F. - Michl, M. - Čermák, J., - Grampp, G.
Novel 1- and 9-aminoanthracene/3-aminobenzanthrone bichromophores exhibiting through-bond excitation energy transfer
Dyes and Pigments. 2015, 118 183-191. ISSN 0143-7208.
2015
Kodet, J. - Schreiber, U. - Eckl, J. - Procházka, I. - Mähler, S., - Herold, G.
SLR and GNSS co-location and delay control for the application of laser time transfer
In: Proceedings of the 19th International Workshop on Laser Ranging. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2015,
2015
Mužík, J. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Kubeček, V.
2.6 W diode-pumped actively mode-locked Tm:YLF laser
Laser Physics Letters. 2015, 12 035802-1-035802-5. ISSN 1612-2011.
2015
Fiala, J. - Richter, I.
Explanation of extraordinary transmission on 1D and 2D metallic gratings
In: PHOTONICS, DEVICES, AND SYSTEMS VI. Bellingham: SPIE, 2015, pp. 9450-54:1-9450-54:9. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. Available from: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2089434
2015
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J. - Schreiber, K. U., - Eckl, J.
Calibration of System Delays in the European Laser Timing to 10 ps Accuracy
In: Proceedings of the 28th European Frequency and Time Forum. Piscataway: IEEE, 2015. pp. 223-226. ISBN 978-1-4799-5252-6.
2015
Peksa, V. - Jahn, M. - Štolcová, L. - Schulz, V. - Proška, J. - Procházka, M. - Weber, K. - Cialla-May, D., - Popp, J.
Quantitative SERS Analysis of Azorubine (E 122) in Sweet Drinks
Analytical Chemistry. 2015, 87(5), 2840-2844. ISSN 0003-2700.
2015
Kostelecký, J. - Novotný, A., - Jelínková, H.
1970 - First Laser Ranging in Czechoslovakia
In: Proceedings of the 19th International Workshop on Laser Ranging. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2015,
2015
Procházka, I. - Kodet, J.
Dark Count Rate Reduction of the SPAD Detection Package for SLR
In: Proceedings of the 19th International Workshop on Laser Ranging. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2015,
2015
Eckl, J. - Procházka, I. - Blažej, J. - Kodet, J., - Schreiber, K. U.
Geometry bias in a short baseline ground calibration
In: Proceedings of the 19th International Workshop on Laser Ranging. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2015,
2015
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J. - Schreiber, K. U., - Eckl, J.
Calibration of SLR System Delays for the European Laser Timing Reaching 20 ps Accuracy
In: Proceedings of the 19th International Workshop on Laser Ranging. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2015,
2015
Vacek, M. - Michálek, V. - Peca, M. - Procházka, I. - Blažej, J., - Djurović, G.
Single photon lidar demonstrator for asteroid rendezvous missions
In: Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7.
2015
Tománek, P. ed. - Senderáková, D. ed., - Páta, P. ed.
Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI
Prague, 2014-08-27/2014-08-29. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7.
2015
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Effective dark count rate reduction by modified SPAD gating circuit
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2015, 787 212-215. ISSN 0168-9002.
2015
Badziak, J. - Rosinski, M. - Jablonski, S. - Pisarczyk, T. - Chodukowski, T. - Parys, P. - Raczka, R. - Krousky, E. - Ullschmied, J. - Liska, R., - Kuchařík, M.
Enhanced efficiency of plasma acceleration in the laser-induced cavity pressure acceleration scheme
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2015, 57(1), ISSN 0741-3335.
2015
Margarone, D. - Picciotto, A. - Velyhan, A. - Krása, J. - Kuchařík, M. - Mangione, A. - Szydlowsky, A. - Malinowska, A. - Bertuccio, G. - Shi, Y. - Crivellari, M. - Ullschmied, J. - Bellutti, P., - Korn, G.
Advanced scheme for high-yield laser driven nuclear reactions
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2015, 57(1), ISSN 0741-3335.
2015
Čuba, V. - Procházková, L. - Bárta, J., - Pavelková, T.
Zařízení pro fotochemickou přípravu nanočástic kovů či oxidů kovů
Czech Republic. Utility Model CZ 28841. 2015-11-16.
2015
Kyzyma, E.A. - Tomchuk, A.A. - Bulavin, L.A. - Petrenko, V.I., - Bláha, P.
Structure and toxicity of aqueous fullerene C60 solutions
Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2015, 9(1), 1-5. ISSN 1027-4510.
2015
Múčka, V. - Červenák, J. - Čuba, V., - Bláha, P.
Determination of the survival of yeast and bacteria under the influence of gamma or UV radiation in the presence of some scavengers of OH radicals
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 237-244. ISSN 0236-5731.
2015
Procházková, L. - Čuba, V. - Mrázek, J. - Nikl, M., - Beitlerová, A.
Preparation of ZnO:Ga-SiO2 composite scintillating materials
In: Book of Abstracts: 9th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation LUMDETR 2015. Tartu: University of Tartu, 2015. pp. Tu-P-48.
2015
John, J. - KOŘÁN, P. - LEHTO, J. - KOIVULA, T. - SCULLY, P. - OMTVEDT, J.P., - RETEGAN, T.
PROJECT PERIODIC REPORT
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry, 2015. Report no. DELIVERABLE D5.3.
2015
John, J. - Mareš, K. - GEIST, A. - BREMER, A. - STAUCH, C. - EBERT, E. - MODOLO, G., - BUKAEMSKIY, A.
TREATMENT OF ISOTOPICALLY TAILORED MOLYBDENUM
[Research Report] Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2015. Report no. DELIVERABLE D 2.1.4.
2015
Červenák, J. - Čepa, A. - Terš, J., - Mičolová, P.
In vivo generátory se zaměřením na generátor 225Ac/213Bi
In: Nukleární medicína. 2015. ISSN 1805-1146.
2015
Popovich, K. - Vlk, M. - Palkovský, M. - Procházková, L. - Pelikánová, I. - Jarý, V. - Nikl, M. - Múčka, V. - Mihóková, E., - Čuba, V.
Preliminary study on singlet oxygen production using CeF3:Tb3+@SiO2-porphyrin
In: Book of Abstracts: 9th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation LUMDETR 2015. Tartu: University of Tartu, 2015. pp. We-P-29.
2015
Daňo, M. ed. - Viglašová, E. ed. - Galamboš, M. ed., - Rajec, P. ed.
Separácia 99mTc na kolónach s aktivovaným uhlíkom
Bratislava, 2015-04-09. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2015. ISBN 978-80-223-3859-2.
2015
Viglašová, E. ed. - Daňo, M. ed. - Galamboš, M. ed. - Rosskopfová, O. ed. - Deliová, J. ed., - Rajec, P. ed.
Adsorption of 64Cu onto natural bentonites
Bratislava, 2015-04-09. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3859-2.
2015
Viglašová, E. ed. - Daňo, M. ed. - Galamboš, M. ed., - Rajec, P. ed.
Preparation of new adsorbents for pertechnetate adsorption
Bratislava, 2015-02-01/2015-11-30. Banská Bystrica: OZ PREVEDA, 2015. ISBN 978-80-970712-8-8.
2015
Rajec, P. - Galamboš, M. - Daňo, M. - Rosskopfová, O. - Čaplovičová, M. - Hudec, P. - Horňáček, M. - Novák, I. - Berek, D., - Čaplovič, Ľ.
Preparation and characterization of adsorbent based on carbon for pertechnetate adsorption
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 303(1), 277-286. ISSN 0236-5731.
2015
Galamboš, M. - Daňo, M. - Viglašová, E. - Krivosudský, L. - Rosskopfová, O. - Novák, I. - Berek, D., - Rajec, P.
Effect of competing anions on pertechnetate adsorption by activated carbon
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(3), 1219-1224. ISSN 0236-5731.
2015
Bárta, J. - Čuba, V. - Pavelková, T. - Procházková, L., - Popovich, K.
UV zářením připravený luminofor založený na yttrito-hlinitém granátu YAG
[Functional Sample] 2015.
2015
Procházková, L. - Čuba, V. - Bárta, J. - Pavelková, T., - Popovich, K.
UV zářením připravený sorbent na bázi NiO
[Functional Sample] 2015.
2015
Brynych, V. - Pospěchová, J. - Procházková, L. - Čuba, V., - Szatmary, L.
SORPTION OF Cs(I), Sr(II) AND Eu(III) ON MODIFIED NICKEL OXIDE
In: NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2015. pp. 192-197. ISBN 978-80-87294-53-6.
2015
Mihóková, E. - Babin, V. - Bartosiewicz, K. - Schulman, L.S. - Čuba, V. - Kučera, M., - Nikl, M.
Low temperature delayed recombination decay in scintillating garnets
Optical Materials. 2015, 40 127-131. ISSN 0925-3467.
2015
John, J.
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015.
2015
Liberatore, C. - Bartnik, A. - Ahad, I.U. - Toufarová, M. - Matulková, I. - Hájková, V. - Vyšín, L. - Burian, T. - Juha, L. - Pína, L. - Endo, A., - Mocek, T.
EUV ablation: A study of the process
In: EUV and X-Ray Optics: Synergy Between Laboratory and Space IV. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015, pp. 951011-1-951011-11. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-631-2. Available from: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2293876
2015
Šebesta, F.
Composite ion exchangers KNiFC-PAN, AMP-PAN and MnO-PAN for radioanalytical determination of radionuclides
[Research Report] 2015.
2015
Šebesta, F.
Production of ion exchanger for 137Cs determination in see water
[Research Report] 2015.
2015
Palágyi, Š. - Štamberg, K., - Vopálka, D.
Determination of transport parameters of radionuclides
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. ISBN 978-3-659-76841-5.
2015
Vopálka, D. - Gondolli, J. - Drtinová, B., - Klika, Z.
Cesium uptake by Ca/Mg bentonite: evaluation of sorption experiments by a multicomponent two-site ion-exchange model
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 429-434. ISSN 0236-5731.
2015
Videnská, K. - Gondolli, J. - Štamberg, K., - Havlová, V.
Retention of selenium and caesium on crystalline rock: The effect of redox conditions and mineralogical composition of crystalline rock
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 417-423. ISSN 0236-5731.
2015
Palágyi, Š. - Štamberg, K., - Vopálka, D.
A simplified approach to evaluation of column experiments as a tool for determination of radionuclide transport parameters in rock-groundwater or soil-graoundwater systems
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 2(2), 945-954. ISSN 0236-5731.
2015
Lujaniené, G. - Štamberg, K. - Pakštas, V. - Juškénas, R. - Kalakauskaité, I. - Šemčuk, S. - Mažeika, K., - Vopálka, D.
Study of Pu sorption behaviour in natural clay
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(2), 53-59. ISSN 0236-5731.
2015
Šebesta, F.
Production of KNiFC-PAN resin for monitoring of radiocesium following the Fukushima Dai-ichi nuclear distaster
[Research Report] Woods Hole: Woods Hole Oceanographic Institution, 2015.
2015
Šebesta, F.
KNiFC-PAN composite ion exchanger and its application
[Research Report] 2015.
2015
Šebesta, F.
Results of quality control
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015.
2015
Andris, B. - Pražský, M., - Šebesta, F.
79Se in radioactive waste produced during NPP A-1 decommissioning
Bezpečnost jaderné energie. 2015, 23(5/6), 154-158. ISSN 1210-7085.
2015
Dulanská, S. - Gardonova, V. - Šebesta, F., - Mátel, L.
A rapid determination of Ra-226 in water using composite ion exchanger MnO2-PAN
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 303(1), 47-51. ISSN 0236-5731.
2015
Andris, B. - Pražský, M., - Šebesta, F.
Rapid separation and determination of Pd-107 in radioactive waste produced during NPP A-1 decommissioning
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 123-126. ISSN 0236-5731.
2015
Vetešník, A. - Landa, J. - Vopálka, D., - Vokál, A.
A sensitivity and probability analysis of the safety of deep geological repositories situated in crystalline rock
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 409-415. ISSN 0236-5731.
2015
Hokr, M. - Říha, J. - Vetešník, A. - Trpkošová, D. - Vopálka, D., - Havlová, V.
Testování transportních modelů s využitím in-situ zahraničních experimentů
[Research Report] 2015.
2015
Vetešník, A. - Vopálka, D.
Analytický rozbor sítě puklin a detailní model pole blízkých interakcí umožňující studovat vliv bodové koroze na tok radionuklidů z pole blízkých interakcí
[Research Report] 2015. Report no. TZ 30/2015.
2015
Vlk, M. - Kozempel, J. - Bajzíková, A. - Kukleva, E., - Mičolová, P.
Vývoj a testování sorbentů pro chromatografii
[Research Report] 2015.
2015
Vlk, M. - Bajzíková, A. - Kukleva, E. - Mičolová, P. - Kozempel, J., - Náhunek, M.
HPLC kolona s makroporézním sorbentem
[Functional Sample] 2015.
2015
Vlk, M. - Málková, E. - Kozempel, J. - Brynych, V., - Pospěchová, J.
Kompozitní sorbent PAN-TCF
[Functional Sample] 2015.
2015
Kozempel, J. - Vlk, M. - Mičolová, P., - Bajzíková, A.
Chromatografický papír a sada pro chromatografickou separaci směsi radionuklidů.
[Functional Sample] 2015.
2015
Višňák, J.
Kvantové algoritmy pro počítačovou jadernou fyziku
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2015. ISSN 2100-014X.
2015
Višňák, J. - Kuba, J. - Vetešník, A. - Bok, J., - Sladkov, V.
TRLFS a spektrofotometrická speciační studie systémů UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X=S, Se)
In: Přednášky semináře Radioanalytické metody IAA 14. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2015. pp. 21-40. ISBN 978-80-905704-4-3.
2015
Mizera, J. ed.
Přednášky semináře Radioanalytické metody IAA 14
Praha, 2014-06-25. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2015. ISBN 978-80-905704-4-3.
2015
Procházková, L. - Čuba, V. - Ekberg, Ch. - Tietze, S., - Jakubec, I.
Fabrication of solid ZnCdO and ZnMgO solutions via gamma radiolysis
In: 13th Tihany Symposium on Radiation Chemistry - Program and Abstracts. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2015. pp. 152.
2015
Procházková, L. - Gbur, T. - Čuba, V. - Jarý, V., - Nikl, M.
Fabrication of highly efficient ZnO nanoscintillators
Optical Materials. 2015, 47 67-71. ISSN 0925-3467.
2015
Adam, R. - Drtinová, B., - Štamberg, K.
Comparison of titration methods used in characterization of barrier materials of bentonite type
In: Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXIX - Book of Abstracts. Paris: CEA, 2015. pp. 140.
2015
Hofmanová, E. - Vopálka, D., - Vetešník, A.
Critical insight into methodology of through-diffusion experiments and their evaluation
In: Clay Conference Brussel 2015 - Book of Abstracts. 2015. pp. 713-714.
2015
Hofmanová, E. - Maes, N.
Application of electromigration technique to study radionuclide transport in compacted bentonite
In: Clay Conference Brussel 2015 - Book of Abstracts. 2015. pp. 711-712.
2015
Kozempel, J.
Terapie onkologických onemocnění.
TecniCall. 2015, 3 14-15. ISSN 1805-1030.
2015
Baborová, L. - Vopálka, D., - Hofmanová, E.
Migration Behaviour of Strontium in Czech Bentonite Clay
In: 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Zagreb: University of Zagreb, 2015. pp. 292. ISSN 1847-7178.
2015
Baborová, L. ed. - Vopálka, D. ed. - Vetešník, A. ed., - Hofmanová, E. ed.
Proceedings of the 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
Dubrovnik, 2015-09-27/2015-10-02. Zagreb: SDEWES Centre, 2015. ISSN 1847-7186.
2015
Distler, P.
Comparison of Methods used for Studying and Evaluation of Solvent Extraction Kinetics
2015. Doctoral Minimum. CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry.
2015
Červinka, R. - Vopálka, D. - Adam, R. - Brázda, L. - Drtinová, B. - Hofmanová, E. - Kittnerová, J. - Baborová, L. - Reimitz, D. - Šimúthová, Z. - Štamberg, K., - Vetešník, A.
Transport radionuklidů z úložiště / Vstupní parametry a procesní modely pro hodnocení transportu radionuklidů přes inženýrské bariéry
[Research Report] 2015.
2015
Zavadilová, A. - Drtinová, B., - Hupka, I.
Matrix Influence on Low Uranium Concentration Determination
In: Uranium: Sources, Exposure and Environmental Effects. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2015. p. 87-115. ISBN 978-1-63482-827-7.
2015
Nelson, J.R ed. - Habashi, F. ed. - Gramss, G. ed. - Voigt, K.D. ed. - Zunic, S. ed. - Zavadilová, A. ed. - Drtinová, B. ed., - Hupka, I. ed.
Uranium: Sources, Exposure and Environmental Effects
Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2015. ISBN 978-1-63482-827-7.
2015
Kozempel, J. - Vlk, M. - Mičolová, P., - Bajzíková, A.
Způsob chromatografické separace směsi radionuklidů, chromatografický papír, způsob jeho přípravy a sada pro separaci směsi radionuklidů.
Czech Republic. Patent CZ 305667. 2015-12-16.
2015
Hofmanová, E. - Baborová, L. - Vopálka, D., - Červinka, R.
The Effect of Exchangeable Cation on Diffusive Behaviour of HTO, I-, Sr2+ in Compacted Bentonite
In: Goldschmidt Abstracts. Cambridge: Cambridge Publications Ltd., 2015, pp. 1288.
2015
Rosendorf, T. - Hofmanová, E.
Pilot in situ Diffusion Experiment on Compacted Bentonite in the Czech Republic
In: Goldschmidt Abstracts. Cambridge: Cambridge Publications Ltd., 2015, pp. 2685.
2015
Rosendorf, T. - Hofmanová, E.
Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace. Praha: Česká nukleární společnost, 2015. p. 32-35. 1. ISBN 978-80-02-02599-3.
2015
Bajzíková, A. - Smrček, S. - Kozempel, J. - Vlk, M., - Bárta, J.
Příprava porézních materiálů pro záchyt radionuklidů
Bezpečnost jaderné energie. 2015, 23(61), 355-359. ISSN 1210-7085.
2015
Bárta, J.
Radiation- and photo-induced preparation of synthetic garnets based on LuAG (Lu3Al5O12)
Defense date 2015-12-01. PhD Thesis. CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry.
2015
Vyšín, L. - Pachnerová, K. - Štěpán, V. - Moretto-Capelle, P. - Bugler, B. - Legube, G. - Cafarelli, P. - Casta, R. - Champeaux, J. P. - Sence, M. - Vlk, M. - Wagner, R. - Štursa, J. - Zach, V. - Incerti, S. - Juha, L., - Davídková, M.
Proton-induced direct and indirect damage of plasmid DNA
Radiation and Environmental Biophysics. 2015, 54(3), 343-352. ISSN 0301-634X.
2015
Nováková, E. - Vyšín, L. - Burian, T. - Juha, L. - Davídková, M. - Múčka, V. - Čuba, V. - Grisham, M. E. - Heinbuch, S., - Rocca, J. J.
Breaking DNA strands by extreme-ultraviolet laser pulses in vacuum
Physical Review E. 2015, 91(4), 042718-1-042718-8. ISSN 1539-3755.
2015
Pavelková, T.
Radiation-induced preparation of uranium and thorium oxides
Praha: Defense date 2015-12-01. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2015
Pavelková, T. - Vaněček, V., - Čuba, V.
E-beam and UV induced fabrication of CeO2, Eu2O3 and their mixed oxides with UO2
In: 13th Tihany Symposium on Radiation Chemistry - Program and Abstracts. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2015.
2015
Distler, P. - Kondé, J. - John, J. - Hájková, Z. - Švehla, J., - Brüner, B.
Characterization of Solvents Containing CyMe4-BTPhen in Selected Cyclohexanone-Based Diluents after Irradiation by Accelerated Electrons
NUKLEONIKA. 2015, 60(60), 885-891. ISSN 0029-5922.
2015
Kozempel, J. - Vlk, M. - Mičolová, P. - Bajzíková, A. - Marešová, L., - Poštová, I.
Generátor Ac-227 / Ra-223
[Functional Sample] 2015.
2015
Špendlíková, I.
Sample preparation development for 236U determination by AMS
Defense date 2015-09-21. PhD Thesis. CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry.
2015
Fajt, L. - Belov, V. - Burešová, H. - Egorov, V.G. - Fomina, M. - Kuznetsov, A. - Mamedov, F. - Ponomarev, D. - Přidal, P. - Rozova, I. - Špavorová, M. - Štekl, I., - Zhitnikov, I.
Present status of sensitive detector of reactor's antineutrinos using scintillating detectors
In: Low Radioactivity Techniques 2015 (LRT 2015): Proceedings of the 5th International Workshop in Low Radioactivity Techniques. New York: AIP Conference Proceedings, 2015. pp. 130006-1-130006-4. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1319-1.
2015
Hodák, R. - Bukový, M. - Burešová, H. - Cerna, C. - Fajt, L. - Jouve, J. - Kouba, P. - Marquet, Ch. - Piquemal, F. - Přidal, P. - Smolek, K. - Špavorová, M., - Štekl, I.
Improvement of the energy resolution of the scintillating detectors for the low background measurement
In: Low Radioactivity Techniques 2015 (LRT 2015): Proceedings of the 5th International Workshop in Low Radioactivity Techniques. New York: AIP Conference Proceedings, 2015. pp. 130003-1-130003-4. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1319-1.
2015
Kozempel, J.
Výzkum a vývoj nosičů pro cílenou alfa-částicovou terapii
[Unpublished Lecture] Chemagazín - LaborExpo konference. 2015-09-23.
2015
Bárta, J. - Čuba, V. - Pospíšil, M. - Beitlerová, A., - Ekberg, C.
Gamma- and UV-assisted synthesis of LuYAG:Ce nanocrystalline powder
In: 13th Tihany Symposium on Radiation Chemistry - Program and Abstracts. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2015.
2015
Havlák, L. - Jarý, V. - Nikl, M., - Bárta, J.
Luminofory (LicNadKeRbfCsg)(LahGdiLujYk)1-aEuaS2-b pro pevnovlátkové světelné zdroje
Czech Republic. Patent CZ 305254. 2015-05-20.
2015
Havlák, L. - Jarý, V. - Nikl, M., - Bárta, J.
Anorganické scintilátory a luminofory na bázi ALnS2 (A = Na, K, Rb; Ln = La, Gd, Lu, Y) dopované Eu2+ s výjimkou KLuS2 a NaLaS2
Czech Republic. Patent CZ 304998. 2015-02-04.
2015
Jarý, V. - Havlák, L. - Bárta, J. - Buryi, M. - Mihóková, E. - Rejman, M. - Laguta, V., - Nikl, M.
Optical, Structural and Paramagnetic Properties of Eu-Doped Ternary Sulfides ALnS2 (A = Na, K, Rb; Ln = La, Gd, Lu, Y)
Materials. 2015, 8(10), 6978-6998. ISSN 1996-1944.
2015
Bárta, J. - Čuba, V. - Pavelková, T., - Procházková, L.
Importance of XRPD for chemical synthesis of oxide nanomaterials
Materials Structure. 2015, 22(2), 86-90. ISSN 1210-8529.
2015
Mičolová, P. - Červenák, J.
Cílená alfa terapie a její místo v moderní nukleární medicíně
In: Nukleární medicína. 2015. pp. 23. ISSN 1805-1146.
2015
Marešová, L. - Jandová, L. - Málková, E. - Mičolová, P. - Kukleva, E. - Nykl, P. - Vlk, M., - Kozempel, J.
In vivo stabilitní studie 223Ra značeného nanohydroxyapatitu
In: Nukleární medicína. 2015. pp. 16. ISSN 1805-1146.
2015
Vlk, M. - Mičolová, P. - Málková, E. - Kukleva, E. - Nykl, P. - Sakmár, M., - Kozempel, J.
Příprava hydroxyapatitů jako teranostických nosičů, značení a stabilita in vitro
In: Nukleární medicína. 2015. pp. 15-16. ISSN 1805-1146.
2015
Mičolová, P. - Málková, E. - Kukleva, E. - Vlk, M., - Kozempel, J.
223-Ra and 99m-Tc Labelled Titanium Dioxide Nanoparticles
In: Molecular and Supramolecular Carriers for Imaging and Therapy. 2015. pp. 39.
2015
Vlk, M. - Mičolová, P. - Málková, E. - Bajzíková, A. - Kukleva, E. - Kománková, L. - Sakmár, M., - Kozempel, J.
Radium-223 labelled nanocarriers for alpha radionuclide therapy
In: Molecular and Supramolecular Carriers for Imaging and Therapy. 2015. pp. 8.
2015
Lewis, F.W. - Harwood, L.M. - Hudson, M.J. - Geist, A. - Kozhevnikov, V.N. - Distler, P., - John, J.
Hydrophilic sulfonated bis-1,2,4-triazine ligands are highly effective reagents for separating actinides(III) from lanthanides(III) via selective formation of aqueous actinide complexes
Chemical Science. 2015, 2015(6), 4812-4821. ISSN 2041-6539.
2015
John, J. - Kučera, J. - Vobecký, M. - Mizera, J., - Špendlíková, I.
17th Radiochemical conference: RadChem 2014 Marianske Lazne, 11-16th May 2014
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 1-6. ISSN 0236-5731.
2015
Kameník, J. - Šebesta, F. - John, J. - Böhmer, V. - Rudzevich, V., - Grüner, B.
Polyacrylonitrile based composite materials with extracting agents containing chemically bonded CMPO groups for separation of actinoids
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 313-319. ISSN 0236-5731.
2015
Kovařík, P. - Navratil, James D., - John, J.
Scientific and Engineering Literature Mini Review of Molten Salt Oxidation for Radioactive Waste Treatment and Organic Compound Gasification as well as Spent Salt Treatment
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF NUCLEAR INSTALLATIONS. 2015, 2015 ISSN 1687-6075.
2015
John, J. - Lehto, Jukka - Koivula, Teija, - Omtvedt, Jon Petter
Cooperation in education and training in nuclear- and radiochemistry in Europe
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 459-466. ISSN 0236-5731.
2015
Bajzíková, A. - Vlk, M. - Mičolová, P. - Kománková, L., - Kozempel, J.
Assessment of 223Ra radionuclidic purity by extraction paper chromatography
In: 9th Symposium on targeted Alpha Therapy. 2015. pp. 74.
2015
Mičolová, P. - Málková, E. - Kukleva, E. - Vlk, M., - Kozempel, J.
99mTc and 223Ra Labelled Hydroxyapatite nanoparticles as potential Theranostic agents for nuclear medicine
In: 9th Symposium on targeted Alpha Therapy. 2015. pp. 42.
2015
Bajzíková, A. - Smrček, S. - Kozempel, J. - Vlk, M., - Bárta, J.
Příprava porézních materiálů pro záchyt radionuklidů
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace. Praha: Česká nukleární společnost, 2015. p. 12-17. 1. ISBN 978-80-02-02599-3.
2015
Santos do Carmo, F. - Rocha Pinto, S. - Camões Orlando, M M - Albernaz, M de S - Junqueira, M de S - Soares Bernardes, E. - Cerecetto, H. - Moglioni, A. - Kozempel, J. - Szwed, A. - Missailidis, S., - Oliveira Santos, R.
Nano-Aptamer for Breast Cancer Imaging: Initial Considerations.
Journal of Diagnostic Imaging in Therapy. 2015, 2(2), 41-49. ISSN 2057-3782.
2015
Nykl, P. - Silber, R. - Čamra, M., - Bárta, J.
Kontrolovaná radiační syntéza Ag-nanočástic
In: Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. pp. 1080-1085. ISBN 978-80-223-3859-2.
2015
Kukleva, E. - Kozempel, J. - Vlk, M. - Mičolová, P., - Vopálka, D.
Příprava 227Ac z 226Ra ozařováním neutrony
In: Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. pp. 1007-1011. ISBN 978-80-223-3859-2.
2015
Mičolová, P. - Málková, E. - Kukleva, E. - Vlk, M., - Kozempel, J.
In vitro stability značených nosičů 223Ra a 99mTc
In: Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. pp. 1053-1058. ISBN 978-80-223-3859-2.
2015
Málková, E. - Mičolová, P. - Vlk, M. - Kozempel, J. - Bárta, J., - Rabyk, M.
Príprava a značenie hydroxyapatitov s 223Ra a 99mTc
In: Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. pp. 1035-1040. ISBN 978-80-223-3859-2.
2015
Bajzíková, A. - Málková, E. - Vlk, M. - Brynych, Vojtěch, - Kozempel, J.
Záchyt radionuklidů pomocí porézních materiálů
In: Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. pp. 885-890. ISBN 978-80-223-3859-2.
2015
Múčka, V. - Buňata, M. - Čuba, V. - Silber, R., - Juha, L.
Radiation induced dechlorination of some chlorinated hydrocarbons in aqueous suspensions of various solid particles
Radiation Physics and Chemistry. 2015, 112 108-116. ISSN 0969-806X.
2015
John, J. - Kučera, Jan - Vobecký, Miloslav - Mizera, Jiří, - Špendlíková, I.
17th Radiochemical conference: RadChem 2014 Marianske Lazne, 11–16th May 2014
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 1-6. ISSN 0236-5731.
2015
Povinec, PP - Světlík, I. - Ješkovský, M. - Šivo, A. - John, J. - Špendlíková, I. - Němec, M. - Kučera, J. - Richtáriková, M. - Breier, R. - Fejgl, M., - Černý, R.
Joint Bratislava - Prague studies of radiocarbon and uranium in the environment using accelerator mass spectrometry and radiometric methods
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 67-73. ISSN 0236-5731.
2015
Špendlíková, I. - John, J. - Čuba, V. - Jirásek, J., - Lhoták, P.
Thiacalixarenes: radiation stability and Eu/Am extraction in synergistic systems with COSANs
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 257-262. ISSN 0236-5731.
2015
Múčka, V. - Červenák, J. - Čuba, V., - Bláha, P.
Determination of the survival of yeast and bacteria under the influence of gamma or UV radiation in the presence of some scavengers of OH radicals
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 237-244. ISSN 0236-5731.
2015
Borková, L. - Jasikova, L. - Rehulka, J. - Frisonsova, K. - Urban, M. - Frydrych, I. - Popa, I. - Hajduch, M. - Dickinson, N. J. - Vlk, M. - Dzubak, P., - Sarek, J.
Synthesis of Cytotoxic 2,2-Difluoroderivatives of Dihydrobetulinic Acid and Allobetulin and Study of their Impact on Cancer Cells.
European Journal of Medicinal Chemistry. 2015, 96 482-490. ISSN 0223-5234.
2015
Šebesta, F.
Production of composite ion exchanger KNiFC-PAN for radiocesium monitoring in see water
[Research Report] 2015.
2015
Havlák, L. - Jarý, V. - Rejman, M. - Mihóková, E. - Bárta, J., - Nikl, M.
Luminescence characteristics of doubly doped KLuS2:Eu, RE (RE = Pr, Sm, Ce)
Optical Materials. 2015, 41(SI), 94-97. ISSN 0925-3467.
2015
Vondrášková, A. - Beitlerová, A. - Bárta, J. - Čuba, V. - Mihóková, E., - Nikl, M.
Nanocrystalline Eu-doped Lu3Al5O12 phosphor prepared by radiation method
Optical Materials. 2015, 40 102-106. ISSN 0925-3467.
2015
Pavelková, T. - Procházková, L. - Čuba, V. - Múčka, V. - Pospíšil, M., - Jakubec, I.
Photo and radiation induced synthesis of (Ni, Zn)O or mixed NiO-ZnO oxides
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 245-250. ISSN 0236-5731.
2015
Zavadilová, A. - Drtinová, B.
The matrix influence on the determination of low uranium concentrations by laser induced fluorescence method
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), ISSN 0236-5731.
2015
Kozempel, J. - Vlk, M. - Málková, E. - Bajzíková, A. - Bárta, J. - Santos-Oliveira, R., - Malta Rossi, A.
Prospective carriers of 223Ra for targeted alpha particle therapy
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 443-447. ISSN 0236-5731.
2015
Šťastná, K. - John, J. - Šebesta, F., - Vlk, M.
Separation of curium from americium using composite sorbents and complexing agent solutions
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 349-355. ISSN 0236-5731.
2015
Kozempel, J. - Vlk, M. - Florianová, M. - Drtinová, B., - Němec, M.
Dissolution of [226Ra]BaSO4 as part of a method for recovery of 226Ra from aged radium sources
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 337-342. ISSN 0236-5731.
2015
Kukleva, E. - Kozempel, J. - Vlk, M. - Mičolová, P., - Vopálka, D.
Preparation of 227Ac/223Ra by neutron irradiation of 226Ra
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 304(1), 263-266. ISSN 0236-5731.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s = 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector (vol 75, 318, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 1-15. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Erratum to: Search for production of WW/WZ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, pg 209, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(8), ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Erratum to: Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector (vol 75, 299, 2015)
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 408. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-section in proton-proton collisions at root s = 7 TeV using 4.5 fb(-1) of data with the ATLAS detector (vol 2, 153, 2015)
Journal of High Energy Physics. 2015,(9), ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Analysis of events with b-jets and a pair of leptons of the same charge in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2015,(10), ISSN 1029-8479.
2015
Thinová, L. - Johnová, K.
Biomonitoring atmosférické depozice radionuklidů v okolí JE Temelín za rok 2015
[Research Report] 2015.
2015
The ATLAS collaboration, X. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Solc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Analysis of events with b-jets and a pair of leptons of the same charge in pp collisions at √s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2015, 2015(10), 1-51. ISSN 1126-6708.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
ATLAS Run 1 searches for direct pair production of third-generation squarks at the Large Hadron Collider
European Physical Journal C. 2015, 75(10), ISSN 1434-6044.
2015
Augsten, K.
Measurement of top quark polarization with the D0 detector
In: Proceedings, 8th International Workshop on Top Quark Physics (TOP2015). Trieste: SISSA-The International School for Advanced Studies, 2015. PoS. vol. TOP2015.
2015
Červenák, J. - Čepa, A. - Terš, J., - Mičolová, P.
In vivo generátory se zaměřením na generátor 225Ac/213Bi
In: Nukleární medicína. 2015. ISSN 1805-1146.
2015
Sopczak, A. - Ali, B. - Asbah, N. - Bergmann, B. - Bekhouche, K. - Caforio, D. - Campbell, M. - Heijne, H. - Leroy, C. - Lipniacka, A. - Nessi, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šolc, J. - Soueid, P. - Suk, M. - Tureček, D., - Vykydal, Z.
MPX Detectors as LHC Luminosity Monitor
IEEE Transactions on Nuclear Science. 2015, 62(6), 3225-3241. ISSN 0018-9499.
2015
Hrehor, M. - Mazzini, G. - Ruščák, M. - Kříž, Z. - Miglierini, B. - Kynčl, M. - Pernica, R. - Kopeček, V. - Čechák, T. - Klusoň, J. - Martinčík, J. - Průša, P. - Thinová, L. - Trojek, T. - Urban, T. - Koc, J. - Feik, K. - Hůlka, J. - Malátová, I. - Kuča, P. - et al.
Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. Report no. VG20132015105.
2015
Průša, P. - Martinčík, J.
Návrh monitorovacího systému pro ELI
[Research Report] Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015.
2015
Farah, J. - Mares, V. - Romero-Exposito, M. - Dufek, V., - Kubančák, J.
Measurement of stray radiation within a scanning proton therapy facility: EURADOS WG9 intercomparison exercise of active dosimetry systems
Medical Physics. 2015, 42(5), 2572-2584. ISSN 0094-2405.
2015
Kyselová, D. - Ambrožová, I. - Krist, P. - Kubančák, J. - Uchihori, Y. - Kitamura, H., - Ploc, O.
CALIBRATION OF MODIFIED LIULIN DETECTOR FOR COSMIC RADIATION MEASUREMENTS ON-BOARD AIRCRAFT
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164(4), 489-492. ISSN 0144-8420.
2015
Thinová, L. ed. - Čechák, T. ed. - Froňka, AF ed., - Sohrabi, M. ed.
Radiation Protection Dosimetry
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164(4), 457-618. ISSN 0144-8420.
2015
Thinová, L. org. - Urban, T. org., - Kohoutová, P. org.
37. Dny radiační ochrany
[Conference Hosting] 2015.
2015
Sihver, L. - Ploc, O. - Puchalska, M. - Ambrožová, I. - Kubančák, J. - Kyselová, D., - Shurshakov, V.
Radiation Environment at Aviation Altitudes and in Space
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164(4), 477-483. ISSN 0144-8420.
2015
Průša, P. - Kučera, M. - Mareš, J.A. - Onderišinová, Z. - Hanuš, M. - Babin, V. - Beitlerová, A., - Nikl, M.
Composition Tailoring in Ce-Doped Multicomponent Garnet Epitaxial Film Scintillators
Crystal Growth & Design. 2015, 15(8), 3715-3723. ISSN 1528-7483.
2015
Urban, T.
Posouzení radiační situace na vjezdu/výjezdu do/z STP ETE po stavebních úpravách v m.č. 1134A SO 634/01
[Research Report] 2015.
2015
Kolčava, M. - Vodička, P., - Thinová, L.
Studium mikroklimatických změn v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu
Český kras. 2015, XLI 20-42. ISSN 1211-1643.
2015
Thinová, L. - Johnová, K. - Klusoň, J., - Čechák, T.
Studie radiační situace v okolí elektrárny Dukovany - Zhodnocení možností ozáření
[Research Report] 2015. Report no. 3.
2015
Thinová, L. - Johnová, K. - Klusoň, J., - Čechák, T.
Zpřesnění informací o ozáření osob na základě měření
[Research Report] 2015. Report no. 2.
2015
Thinová, L. - Johnová, K. - Klusoň, J., - Čechák, T.
Posouzení ozáření osob v zájmové oblasti na základě známých skutečností
[Research Report] 2015. Report no. 1.
2015
Thinová, L. - Johnová, K.
Biomonitoring atmosférické depozice radionuklidů v okolí jaderné elektrárny Temelín v roce 2015
[Research Report] 2015. Report no. 1.
2015
Thinová, L. - Catalano, RC - Imme, G. - Mangano, G. - Mprelli, G. - Giammanco, S., - Aranzulla, M.
In situ and laboratory measurements for radon transport process study
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, 306(3), 673-684. ISSN 0236-5731.
2015
Thinová, L. - Rovenská, KR, - Froňka, AF
THE OVERVIEW OF THE RADON AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS MEASUREMENTS IN THE CZECH SHOW CAVES
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164(4), 502-509. ISSN 0144-8420.
2015
Thinová, L.
Scénáře možných expozic personálu jaderné elektrárny, zasahujících a monitorujících osob, včetně osob v leteckých prostředcích z hlediska postupů a metod odvrácení nebo snížení expozic osob v situaci těžké havárie.
[Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2015.
2015
Průša, P. - Klusoň, J. - Čechák, T., - Trojek, T.
Požadavky na radiační monitorovací systémy v jaderně energetických zařízeních
[Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2015.
2015
Urban, T. - Klusoň, J.
Zdrojové členy pro vybrané scénáře těžkých havárií jaderných elektráren s reaktory VVER 1000
[Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2015.
2015
Mazzini, G. - Miglierini, B. - Ruščák, M. - Kopeček, V. - Kynčl, M. - Urban, T. - Klusoň, J. - Koc, J. - Feik, K., - Kuča, P.
Soubor výpočtových kódů pro analýzy těžkých havárií jaderných elektráren
[Software] 2015.
2015
Čechák, T. - Martinčík, J.
Koncepce a strategie výzkumu rozvoje a zvyšování jaderné bezpečnosti a radiační ochrany v souvislosti s využíváním jaderných technologií a jeho plánovaným rozvojem
[Result Reflected in the Agreed Strategy and Policy Documents] 2015.
2015
Klusoň, J.
Deterministické analýzy těžkých havárií
[Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2015.
2015
Adeva, B. - Afanasyev, L. - Allkofer, Y. - Amsler, C. - Anania, A. - Čechák, T. - Federičová, P. - Klusoň, J. - Martinčík, J. - Průša, P. - Smolík, J. - Trojek, T. - Urban, T. - Vrba, T., - Benelli, A.
First observation of long-lived pi(+)pi(-) atoms
Physics Letters B. 2015, 751 12-18. ISSN 0370-2693.
2015
Čechák, T. - Papírník, P. - Budayová, M. - Martinčík, J. - Solný, P., - Daníčková, K.
Ozáření personálu na lůžkových odděleních nukleární medicíny
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 108. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Čechák, T. - Martinčík, J.
Testování a porovnávání v oblasti osobní dozimetrie
[Research Report] Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015.
2015
Bárta, P. - Fogaš, I. - Hložek, M. - Komoróczy, B. - Trojek, T., - et, al.
Výzdobné techniky kovů II
Brno: Technické muzeum, 2015. ISBN 978-80-87896-22-8.
2015
Trojek, T. - Musílek, L.
X-ray fluorescence as a non-destructive tool in investigation of Czech fine and applied art objects
In: Book of abstracts of the 13th International Symposium on Radiation Physics. 2015. pp. 9.
2015
Trojek, T. - Prokeš, R. - Šefců, R. - Bilavčíková, H., - Čechák, T.
Confocal X-ray fluorescence spectrometer for in-situ analyses of paintings
In: Book of abstracts of the 13th International Symposium on Radiation Physics. 2015. pp. 36.
2015
Urban, T. ed. - Klusoň, J. ed.
Airborne monitoring in the course of nuclear accident scenarios and in post accidental environmental conditions
In: neuvedeno. 2015.
2015
Aad, G. - Collaboration, Atlas - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of exclusive gamma gamma -> l(+)l(-) production in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 749 242-261. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau(+/-) nu in fully hadronic final states using pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1503(3), 088-1-088-45. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of four-jet differential cross sections in root s=8 TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1512(12), 105-1-105-76. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Determination of the Ratio of b-Quark Fragmentation Fractions f(s)/f(d) in pp Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(26), 262001-1-262001-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for pair production of a new heavy quark that decays into a W boson and a light quark in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(11), 112007-1-112007-28. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for flavour-changing neutral current top quark decays t -> Hq in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1512(12), 061-1-061-65. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for high-mass diboson resonances with boson-tagged jets in proton-proton collisions at root s = TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1512(12), 055-1-055-39. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Constraints on new phenomena via Higgs boson couplings and invisible decays with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1511(11), 206-1-206-52. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for lepton-flavour-violating H -> mu tau decays of the Higgs boson with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1511(11), 211-1-211-33. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Study of the spin and parity of the Higgs boson in diboson decays with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 3685-1-3685-36. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Two-particle Bose-Einstein correlations in pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV measured with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(10), 3644-1-3644-25. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs boson pair production in the b(b)over-barb(b)over-bar final state from pp collisions at root s=8 TeVwith the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 3628-1-3628-32. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a new resonance decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the ll/lv/vv plus b(b)over-bar final states with the ATLAS detectorv
European Physical Journal C. 2015, 75(6), 3474-1-3474-21. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the t(t)over-barW and t(t)over-barZ production cross sections in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1511(11), 172-1-172-48. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the production of neighbouring jets in lead-lead collisions at root s(NN)=2.76TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 751 376-395. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the branching ratio Gamma(Lambda(0)(b) -> Psi(2S)Lambda(0))/Gamma(Lambda(0.)(b) -> J/Psi Lambda(0)) with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 751 63-80. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of colour flow with the jet pull angle in t(t)over-bar events using the ATLAS detector at root s=8 TeV
Physics Letters B. 2015, 750 475-493. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of transverse energy-energy correlations in multi-jet events in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector and determination of the strong coupling constant alpha(s)(m(Z))
Physics Letters B. 2015, 750 427-447. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Searches for Higgs boson pair production in the hh -> bb tau tau, gamma gamma WW*, gamma gamma bb, bbbb channels with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2015, 92(9), 092004-1-092004-30. ISSN 2470-0010.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new light gauge bosons in Higgs boson decays to four-lepton final states in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector at the LHC
Physical Review D. 2015, 92(9), 092001-1-092001-30. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Z boson production in p plus Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV measured with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2015, 92(4), 044915-1-044915-22. ISSN 2469-9985.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Summary of the ATLAS experiment's sensitivity to supersymmetry after LHC Run 1-interpreted in the phenomenological MSSM
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1510(10), 134-1-134-76. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Summary of the searches for squarks and gluinos using root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS experiment at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1510(10), 054-1-054-100. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for heavy lepton resonances decaying to a Z boson and a lepton in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1509(9), 108-1-108-38. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the forward-backward asymmetry of electron and muon pair-production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1509(9), 049-1-049-43. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A search for t(t)over-bar resonances using lepton-plus-jets events in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 148-1-148-54. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Study of (W/Z)H production and Higgs boson couplings using H -> WW* decays with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 137-1-137-65. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for low-scale gravity signatures in multi-jet final states with the ATLAS detector at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1507(7), 032-1-032-38. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Determination of the top-quark pole mass using t(t)over-bar+1-jet events collected with the ATLAS experiment in 7 TeV pp collisions
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1510(10), 121-1-121-41. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for metastable heavy charged particles with large ionisation energy loss in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2015, 75(9), 3609-1-3609-25. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of the top quark branching ratios into channels with leptons and quarks with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(7), 072005-1-072005-31. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for massive, long-lived particles using multitrack displaced vertices or displaced lepton pairs in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(7), 072004-1-072004-37. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for photonic signatures of gauge-mediated supersymmetry in 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(7), 072001-1-072001-35. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Modelling Z -> tau tau processes in ATLAS with tau-embedded Z -> mu mu data
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2015, 10(9), 09018-1-09018-41. ISSN 1748-0221.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for heavy long-lived multi-charged particles in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(8), 3534-1-3534-23. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for invisible decays of the Higgs boson produced in association with a hadronically decaying vector boson in pp collisions at, root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3551-1-3551-24. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Constraints on the off-shell Higgs boson signal strength in the high-mass ZZ and WW final states with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3542-1-3542-34. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the top quark mass in the t(t)over-bar -> lepton plus jets and t(t)over-bar -> dilepton channels using root s=7 TeV ATLAS data
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3544-1-3544-36. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Dark Matter in Events with Missing Transverse Momentum and a Higgs Boson Decaying to Two Photons in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(3), 131801-1-131801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of charged-particle spectra in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1509(9), 050-1-050-51. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the associated production of the Higgs boson with a top quark pair in multilepton final states with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 749 519-541. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of differential J/psi production cross sections and forward-backward ratios in p plus Pb collisions with the ATLAS detector
Physical Review C. 2015, 92(3), 034904-1-034904-23. ISSN 0556-2813.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the correlation between flow harmonics of different order in lead-lead collisions at root S-NN=2.76 TeV with the ATLAS detector
Physical Review C. 2015, 92(3), 034903-1-034903-30. ISSN 0556-2813.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for new phenomena in events with three or more charged leptons in pp collisions at TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 138-1-138-60. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs bosons decaying to aa in the mu mu tau tau final state in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS experiment
Physical Review D. 2015, 92(5), 052002-1-052002-24. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for production of vector-like quark pairs and of four top quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root 8=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1508(8), 105-1-105-86. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of the Total and Differential Higgs Boson Production Cross Sections Combining the H -> gamma gamma and H -> ZZ* -> 4l Decay Channels at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(9), 091801-1-091801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for high-mass diphoton resonances in pp collisions at pffisffi root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(3), 032004-1-032004-22. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Centrality and rapidity dependence of inclusive jet production in root(NN)-N-S=5.02 TeV proton-lead collisions with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 748 392-413. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for type-III seesaw heavy leptons in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(3), 032001-1-032001-20. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A search for high-mass resonances decaying to tau(+)tau(-) in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1507(7), 157-1-157-44. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for heavy Majorana neutrinos with the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1507(7), 162-1-162-44. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson produced in association with top quarks and decaying into in collisions at with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3543-1-3543-50. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for long-lived, weakly interacting particles that decay to displaced hadronic jets in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(1), 012010-1-012010-28. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Evidence of W gamma gamma Production in pp Collisions at root s=8 TeV and Limits on Anomalous Quartic Gauge Couplings with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(3), 031802-1-031802-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Observation and measurement of Higgs boson decays to WW* with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 92(1), 012006-1-012006-84. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a Heavy Neutral Particle Decaying to e mu, e tau, or mu tau in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 115(3), 031801-1-031801-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s=8TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3518-1-3518-40. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Identification and energy calibration of hadronically decaying tau leptons with the ATLAS experiment in pp collisions at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3500-1-3500-33. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(7), 3517-1-3517-43. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for massive supersymmetric particles decaying to many jets using the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
Physical Review D. 2015, 91(11), 112016-1-112016-37. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the charge asymmetry in dileptonic decays of top quark pairs in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1505(5), 061-1-061-50. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallag, J. - Kjalek, S. Adbel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the top pair production cross section in 8 TeV proton-proton collisions using kinematic information in the lepton plus jets final state with ATLAS
Physical Review D. 2015, 91(11), 112013-1-112013-25. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdel Khalek, S. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Differential top-antitop cross-section measurements as a function of observables constructed from final-state particles using pp collisions at root s=7 TeV in the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1506(6), 100-1-100-56. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for vectorlike B quarks in events with one isolated lepton, missing transverse momentum, and jets at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(11), 112011-1-112011-30. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a Charged Higgs Boson Produced in the Vector-Boson Fusion Mode with Decay H-+/- -> W(+/-)Z using pp Collisions at root S=8 TeV with the ATLAS Experiment
Physical Review Letters. 2015, 114(23), 231801-1-231801-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Collaboration, Atlas - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Determination of spin and parity of the Higgs boson in the WW* -> ev mu v decay channel with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3436-1-3436-40. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Observation and measurements of the production of prompt and non-prompt J/psi mesons in association with a Z boson in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3406-1-3406-29. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of three-jet production cross-sections in pp collisions at 7 TeV centre-of-mass energy using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3363-1-3363-33. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for production of WW/WZ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3425-1-3425-20. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdel Khalek, S. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for direct pair production of a chargino and a neutralino decaying to the 125 GeV Higgs boson in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(5), 3408-1-3408-31. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for W ' -> tb -> qqbb decays in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(4), 3372-1-3372-23. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the top-quark mass in the fully hadronic decay channel from ATLAS data at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(4), 3373-1-3373-26. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Performance of the ATLAS muon trigger in pp collisions at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2015, 75(3), 3325-1-3325-31. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for New Phenomena in Dijet Angular Distributions in Proton-Proton Collisions at root s=8 TeV Measured with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(22), 221802-1-221802-17. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Aben, R. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Combined Measurement of the Higgs Boson Mass in pp Collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS Experiments
Physical Review Letters. 2015, 114(19), 191803-1-191803-33. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for dark matter in events with heavy quarks and missing transverse momentum in pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3306-1-3306-22. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of the W production cross sections in association with jets with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3262-1-3262-46. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for invisible particles produced in association with single-top-quarks in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3233-1-3233-24. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for resonant diboson production in the llq(q)over-bar final state in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 3261-1-3261-20. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a CP-odd Higgs boson decaying to Zh in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 744 163-183. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Evidence for the Higgs-boson Yukawa coupling to tau leptons with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1504(4), 117-1-117-74. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Observation of top-quark pair production in association with a photon and measurement of the t(t)over-bar gamma production cross section in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(7), 072007-1-072007-28. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for squarks and gluinos in events with isolated leptons, jets and missing transverse momentum at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1504(4), 116-1-116-75. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Scalar Charm Quark Pair Production in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(16), 161801-1-161801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of Spin Correlation in Top-Antitop Quark Events and Search for Top Squark Pair Production in pp Collisions at root s=8 TeV Using the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(14), 142001-1-142001-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for W ' -> t(b)over-bar in the lepton plus jets final state in proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 743 235-255. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for pair-produced long-lived neutral particles decaying to jets in the ATLAS hadronic calorimeter in pp collisions at root s=8 TeV
Physics Letters B. 2015, 743 15-34. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs and Z Boson Decays to J/psi gamma and Upsilon(nS)gamma with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(12), 121801-1-121801-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau(+/-)nu in fully hadronic final states using pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1503(3), 088-1-088-45. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for anomalous production of prompt same-sign lepton pairs and pair-produced doubly charged Higgs bosons with root s=8 TeV pp collisions using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1503(3), 041-1-041-48. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Simultaneous measurements of the t(t)over-bar, W+W-, and Z/gamma* -> tau tau production cross-sections in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(5), 052005-1-052005-34. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the WW plus WZ cross section and limits on anomalous triple gauge couplings using final states with one lepton, missing transverse momentum, and two jets with the ATLAS detector at root s=7 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 049-1-049-42. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new phenomena in the dijet mass distribution using pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(5), 052007-1-052007-25. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-section in proton-proton collisions at root s=7 TeV using 4.5 fb(-1) of data with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1502(2), 153-1-153-54. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Higgs Boson Pair Production in the gamma gamma b(b)over-bar Final State Using pp Collision Data at root s=8 TeV from the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(8), 081802-1-081802-19. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurements of the Nuclear Modification Factor for Jets in Pb plus Pb Collisions at root SNN=2.76 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2015, 114(7), 072302-1-072302-18. ISSN 0031-9007.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for the b(b)over-bar decay of the Standard Model Higgs boson in associated (W/Z)H production with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 069-1-069-89. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Searches for heavy long-lived charged particles with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 068-1-068-51. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the production and lepton charge asymmetry of W bosons in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(1), 3231-1-3231-30. ISSN 1434-6044.
2015
Nogueira, P. - Ruhm, W. - Lopez, M.A. - Vrba, T., - Buchholz, W.
EURADOS 241Am skull measurement intercomparison
Radiation Measurements. 2015, 82 64-73. ISSN 1350-4487.
2015
Vrba, T. - Broggio, D. - Caldeira, M. - Capello, K., - Fantínová, K.
EURADOS intercomparison exercise on MC modelling for the in-vivo monitoring of AM-241 in skull phantoms (Part II and III).
Radiation Physics and Chemistry. 2015, 113 59-71. ISSN 0969-806X.
2015
Kráčmerová, T. - Jonášová, L.
Porovnání radiační zátěže pracovníků 2. lůžkové stanice KNME 2. LF UK a FN Motol při přechodu od roztoku 131 I ke kapslím 131 I
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 90. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Vachelová, J. - Michaelidesová, A., - Davídková, M.
První experimenty s mezenchymálními kmenovými buňkami
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 73. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Michaelidesová, A. - Vachelová, J. - Pachnerová Brabcová, K. - Sýkorová, P. - Depeš, D., - et, al.
Vliv dávkového příkonu na odezvu buněčných kultur
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Šefl, M. - Kyriakou, I. - Guo, K. - Kostarelos, K., - Emfietzoglou, D.
Modelling of Auger-electron radioimmunotherapy with carbon nanotubes at the single cell level
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 65. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Kyselová, D. - Ambrožová, I. - Krist, P. - Kubančák, J. - Kákona, M., - Ploc, O.
Dozimetrie kosmického záření pomocí modifikovaného a původního detektoru Liulin
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 31. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Kákona, M. - Ploc, O. - Kyselová, D. - Ambrožová, I., - Kubančák, J.
CR10
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 30. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Procházková, L. - Gbur, T. - Čuba, V. - Jarý, V., - Nikl, M.
Fabrication of highly efficient ZnO nanoscintillators
Optical Materials. 2015, 47 67-71. ISSN 0925-3467.
2015
Palma Alejandro, K. org.
TARID
[Workshop Hosting] 2015.
2015
Ploc, O. - Kákona, M. - Kyselová, D., - Ambrožová, I.
Zdroje ionizujícího záření přispívající k radiační zátěži posádek letadel
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 29. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Ambrožová, I. - Vondráček, V. - Šefl, M. - Štěpán, V. - Pachnerová Brabcová, K. - Ploc, O. - Incerti, S., - Davídková, M.
MICRODOSIMETRY FOR A CARBON ION BEAM USING TRACK-ETCHED DETECTORS
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 166(1-4), 247-252. ISSN 0144-8420.
2015
Šefl, M. - Incerti, S. - Papamichael, G., - Emfietzoglou, D.
Calculation of cellular S-values using Geant4-DNA: The effect of cell geometry
Applied Radiation and Isotopes. 2015, 104 113-123. ISSN 0969-8043.
2015
Novotný, J. - Kozubíková, P. - Chuda, P., - Novotný, J.
MR Image Distortion - Quality Control for Stereotactic Imaging
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 12.
2015
Šťastná, S. - Andrlík, M. - Michaelidesová, A. - Trojková, D. - Vondráček, V., - et, al.
Měření saturačního koeficientu ve skenovaném protonovém svazku
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 13.
2015
Solný, P. - Jonášová, L. - Zimák, J., - Prchalová, D.
Dozimetrie při radiojodové terapii: Pilotní studie
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 17.
2015
Urban, T. - Konček, O.
Proměření intenzity a homogenity radiačního pole v pilotním výrobku ozařovače transfúzních přípravků
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 105. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Jonášová, L. - Kráčmerová, T., - Solný, P.
Porovnání měřičů dávkového příkonu pro klinickou praxi v NM
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 28.
2015
Sýkorová, P. - Michaelidesová, A., - Davídková, M.
Bystander efekt v buněčných kulturách
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 27.
2015
Klusoň, J. - Urban, T.
Simulace dávek v leteckých prostředcích při monitorování a zásazích v případě těžkých havárií JE
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 44. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Lužová, M. - Michaelidesová, A., - Davídková, M.
Vliv ionizujícího záření na aktivitu restrikčních endonukleáz PvuII a HindIII
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015.
2015
Michaelidesová, A. - Vondráček, V., - Davídková, M.
Protonová radiobiologie
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 24.
2015
Pipek, J. - Emfietzoglou, D.
Monte Carlo Model of the Leksell Gamma Knife Perfexion in Geant4
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 23.
2015
Horová, S. - Badraoui Čuprová, K. - Kindlová, A., - Konček, O.
Modelování IMRT polí pomocí Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 21.
2015
Kráčmerová, T. - Máca, P.
In-vivo dozimetrie protonového svazku pomocí PET/CT
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 16.
2015
Češpivo, M. - Navrátil, M.
Charakterizace klinických protonových svazků malými scintilačními detektory
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 15.
2015
Kozubíková, P. - Šolc, J. - Novotný, J. - Pilařová, K. - Pipek, J., - Končeková, J.
Použití radiochromního gelového dozimetru pro verifikaci dávkové distribuce ve stereotaktické radiochirurgii
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 8.
2015
Veselský, T. - Novotný, J. - Kozubíková, P. - Paštyková, V. - Pipek, J. - Huq, S. - Bhatnagar, J., - Kindlová, A.
Využití detektoru microdiamond PTW 60019 pro dozimetrii malých polí Leksellova gama nože Perfexion
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 9.
2015
Prokeš, R. - Trojek, T.
Properties of the Probing Volume of the Tabletop Confocal X-ray Fluorescence Setup at the Czech Technical University in Prague
In: Crete15 Book of Abstracts. 2015. pp. 32-33.
2015
Johnová, K. - Thinová, L., - Černý, R.
Monte Carlo simulation of probe response to calibration measurements, Straz pod Ralskem calibration facility, Czech Republic
In: ENVIRA 2015 Conference Proceedings. 2015. pp. 36.
2015
Černý, R. - Johnová, K. - Kozlovská, M. - Otahal, P., - Vošahlíková, I.
DETERMINING RADIOACTIVE AEROSOL CONCENTRATIONS USING A SURFACE RADIOACTIVE CONTAMINATION MEASUREMENT DEVICE
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164(4), 533-536. ISSN 0144-8420.
2015
Johnová, K. - Thinová, L., - Černý, R.
Vliv geometrie měření při kalibracích pozemních gama spektrometrů- aplikace metody Monte Carlo
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 108. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Inclusive Production of the X(4140) State in p(p)over-bar Collisions at D0
Physical Review Letters. 2015, 115(23), 232001-1-232001-8. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Violation of CPT and Lorentz Invariance in B-s(0) Meson Oscillations
Physical Review Letters. 2015, 115(16), 161601-1-161601-8. ISSN 0031-9007.
2015
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Tevatron Combination of Single-Top-Quark Cross Sections and Determination of the Magnitude of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa Matrix Element V-tb
Physical Review Letters. 2015, 115(15), 152003-1-152003-11. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Simultaneous measurement of forward-backward asymmetry and top polarization in dilepton final states from t(t)over-bar production at the Tevatron
Physical Review D. 2015, 92(5), 052007-1-052007-16. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Effective Weak Mixing Angle in p(p)over-bar -> Z/gamma* -> e(+)e(-) Events
Physical Review Letters. 2015, 115(4), 041801-1-041801-8. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precision measurement of the top-quark mass in lepton plus jets final states
Physical Review D. 2015, 91(11), 112003-1-112003-39. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the forward-backward asymmetry in Lambda(0)(b) and (Lambda)over-bar(b)(0) baryon production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2015, 91(7), 072008-1-072008-7. ISSN 1550-7998.
2015
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Tevatron Constraints on Models of the Higgs Boson with Exotic Spin and Parity Using Decays to Bottom-Antibottom Quark Pairs
Physical Review Letters. 2015, 114(15), 151802-1-151802-12. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the phi(eta)* distribution of muon pairs with masses between 30 and 500 GeV in 10.4 fb(-1) of p(p)over-bar collisions
Physical Review D. 2015, 91(7), 072002-1-072002-13. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the W plus b-jet and W plus c-jet differential production cross sections in p (p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2015, 743 6-14. ISSN 0370-2693.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the ratio of inclusive cross sections sigma(p(p)over-bar) -> Z+2b jets/sigma(p((p)over-bar) -> Z+2 jets) in p((p)over-bar) collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2015, 91(5), 052010-1-052010-9. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the electron charge asymmetry in p(p)over-bar -> W + X -> ev plus X decays in p(p)over-bar collisions at root S=1.96 TeV
Physical Review D. 2015, 91(3), 032007-1-032007-26. ISSN 1550-7998.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the B-s(0) Lifetime in the Flavor-Specific Decay Channel B-s(0)-> D-s(-)mu(+)nu X
Physical Review Letters. 2015, 114(6), 062001-1-062001-7. ISSN 0031-9007.
2015
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Forward-Backward Asymmetry in the Production of B-+/- Mesons in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2015, 114(5), 051803-1-051803-8. ISSN 0031-9007.
2015
Hanušová, T. - Vondráček, V., - Badraoui Čuprová, K.
IMRT fluence complexity calculation
In: EPSM 2015 Abstract Supplement. 2015.
2015
Hanušová, T.
Gama analýza - je či není vhodná pro verifikace IMRT?
In: Dětenický experiment - Konference radiologické fyziky 2015. Praha: KDAIZ FJFI ČVUT, 2015. pp. 19.
2015
Žlebčík, P. - Huml, O. - Šoltés, J. - Fantínová, K., - Belas, E.
Studium vlastností CdZnTe detektoru na reaktoru VR-1
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 54. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Bártová, H. - Trojek, T.
The Calibration of a Conventional X-ray Fluorescence Analyzer for Depth Profiling
In: COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE XXXIX. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2015. pp. 149.
2015
Čechák, T. - Kopecká, I. - Trojek, T. - Štanzel, T. - Prokeš, R., - Bártová, H.
Investigation of hand-colored photographs by 2D and 3D XRFA and microXRFA
In: Technart 2015: Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage : Book of Abstracts. Catania: Tipolitografia dei F.lli Bonanno, 2015, pp. 171.
2015
Augsten, K.
Measurement of the angular production asymmetries in top quark pair lepton plus jets and dilepton final states
In: Proceedings of the 20th Particles and Nuclei International Conference (PANIC2014). Hamburg: Verlag Deutsches Elektronen-Synchrotron, 2015. pp. 540-543. ISSN 1435-8077. ISBN 978-3-935702-91-1.
2015
Prokeš, R. - Trojek, T.
Vlastnosti konfokální rentgenové fluorescenční aparatury s pohyblivou kolimační optikou
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 107. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Černý, R. - Thinová, L. - Šolc, J. - Bártová, H. - Kozlovská, M., - Otáhal, P.
Vlastnosti ochranných oděvů proti pronikavému ionizujícímu záření
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 19. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Bártová, H. - Trojek, T., - Čechák, T.
Radiační zátěž spojená s nesprávným užíváním ručních rentgenfluorescenčních analyzátorů
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 38. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Bártová, H. - Trojek, T. - Čechák, T. - Šefců, R., - Chlumská, Š.
The use of several XRF modalities to investigation of paintings: the case study on the Late Gothic panel painting
In: Technart 2015: Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage : Book of Abstracts. Catania: Tipolitografia dei F.lli Bonanno, 2015, pp. 165.
2015
Vykydal, Z. - Andrlík, M. - Bártová, H. - Králík, M. - Šolc, J., - Vondráček, V.
Measurement Of Secondary Neutrons Generated During Proton Therapy
Radiation Protection Dosimetry. 2015, ISSN 0144-8420.
2015
Vyšín, L. - Pachnerová, K. - Štěpán, V. - Moretto-Capelle, P. - Bugler, B. - Legube, G. - Cafarelli, P. - Casta, R. - Champeaux, J. P. - Sence, M. - Vlk, M. - Wagner, R. - Štursa, J. - Zach, V. - Incerti, S. - Juha, L., - Davídková, M.
Proton-induced direct and indirect damage of plasmid DNA
Radiation and Environmental Biophysics. 2015, 54(3), 343-352. ISSN 0301-634X.
2015
Nováková, E. - Vyšín, L. - Burian, T. - Juha, L. - Davídková, M. - Múčka, V. - Čuba, V. - Grisham, M. E. - Heinbuch, S., - Rocca, J. J.
Breaking DNA strands by extreme-ultraviolet laser pulses in vacuum
Physical Review E. 2015, 91(4), 042718-1-042718-8. ISSN 1539-3755.
2015
Černý, R. - Johnová, K. - Otáhal, P. - Kozlovska, M., - Vošahliková, I.
DETERMINING RADIOACTIVE AEROSOL CONCENTRATIONS USING A SURFACE RADIOACTIVE CONTAMINATION MEASUREMENT DEVICE
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164(4), 533-536. ISSN 0144-8420.
2015
Zlámalová Cílová, Z. - Kučerová, I. - Knížová, M., - Trojek, T.
Corrosion damage and chemical composition of Czech stained glass from 13th to 15th century
GLASS TECHNOLOGY-EUROPEAN JOURNAL OF GLASS SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A. 2015, 56(5), 153-162. ISSN 1753-3546.
2015
Klusoň, J. - Urban, T., - Thinová, L.
Study of errors using scintillation spectra unfolding for the calculation of photon field dosimetric characteristics
Radiation Physics and Chemistry. 2015, 116 100-105. ISSN 0969-806X.
2015
Klusoň, J. - Thinová, L. - Neznal, M., - Svoboda, T.
REMEDIAL ACTIVITIES EFFECTIVENESS VERIFICATION IN TAILING AREAS
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164(4), 523-528. ISSN 0144-8420.
2015
Kubančák, J. - Ambrožová, I. - Brabcová, K.P. - Jakůbek, J. - Kyselová, D. - Ploc, O. - Bemš, J. - Štěpán, V., - Uchihori, Y.
COMPARISON OF COSMIC RAYS RADIATION DETECTORS ON-BOARD COMMERCIAL JETAIRCRAFT
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164 484-488. ISSN 0144-8420.
2015
Čechák, T. - Kopecká, I. - Trojek, T. - Štanzel, T., - Bártová, H.
Application of X-Ray Fluorescence in an Investigation of Photographic Heritage
Radiation Physics and Chemistry. 2015, 2015(116), 8-13. ISSN 0969-806X.
2015
Martinčík, J. - Babin, V. - Liu, L. - Wang, X. - Chen, C.T. - Beitlerová, A. - Mihoková, E., - Nikl, M.
Temperature dependent luminescence characteristics of KBe2BO3F2 and RbBe2BO3F2
In: neuvedeno. London: IOP Publishing, 2015. ISSN 1757-8981.
2015
Trojek, T. - Čechák, T.
Detection of terrestrial radionuclides with X-ray fluorescence analysis
Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164(4), 529-532. ISSN 0144-8420.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the transverse polarization of Lambda and (Lambda)over-bar hyperons produced in proton-proton collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(3), ISSN 2470-0010.
2015
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Sopko, B. - et al.
Jet energy measurement and its systematic uncertainty in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2015, 75(1), 3190-1-3190-101. ISSN 1434-6044.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for new phenomena in events with a photon and missing transverse momentum in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(1), ISSN 2470-0010.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of Higgs boson production and couplings in the four-lepton channel in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2015, 91(1), 012006-1-012006-47. ISSN 1550-7998.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross-section as a function of jet multiplicity and jet transverse momentum in 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2015, 1501(1), 1-67. ISSN 1029-8479.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for H -> gamma gamma produced in association with top quarks and constraints on the Yukawa coupling between the top quark and the Higgs boson using data taken at 7 TeV and 8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 740 222-242. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the X-b and other hidden-beauty states in the pi(+)pi(-)gamma(1S) channel at ATLAS
Physics Letters B. 2015, 740 199-217. ISSN 0370-2693.
2015
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for s-channel single top-quark production in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2015, 740 118-136. ISSN 0370-2693.
2015
Négyesi, M. - Chmela, T. - Veselský, T. - Krejčí, J. - Novotný, L. - Přibyl, A. - Bláhová, O. - Burda, J. - Siegl, J., - Vrtílková, V.
Assessment of oxygen diffusion coefficients by studying high-temperature oxidation behaviour of Zr1Nb fuel cladding in the temperature range of 1100–1300 °C
Journal of Nuclear Materials. 2015, 456(456), 211-219. ISSN 0022-3115.
2015
Hložek, M. - Trojek, T.
Millefiori Glasswork Technique in the Migration Period: Investigation of Beads with the Use of Nondestructive X-ray Fluorescence Micro-analysis
Radiation Physics and Chemistry. 2015, 116 332-334. ISSN 0969-806X.
2015
Trojek, T. - Trojková, D.
Several Approaches to the Investigation of Paintings with the Use of Portable X-ray Fluorescence Analysis
Radiation Physics and Chemistry. 2015, 116 321-325. ISSN 0969-806X.
2015
Trojek, T. - Prokeš, R.
Zařízení pro konfokální rentgenovou fluorescenční analýzu
[Functional Sample] 2015.
2015
Čechák, T. - Trojek, T. - Šefců, R. - Chlumská, Š. - Třeštíková, A. - Kotrlý, M., - Turková, I.
The use of powdered bismuth in Late Gothic painting and sculpture polychromy
Journal of Cultural Heritage. 2015, 16(5), 747-752. ISSN 1296-2074.
2015
Šolc, J. - Sochor, V., - Kozubíková, P.
Energy dependence of Fricke-xylenol orange gel and gel based on Turnbull blue for low-energy photons
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015. ISSN 1742-6596.
2015
Hanušová, T. - Vondráček, V. - Badraoui Čuprová, K. - Horáková, I., - Koniarová, I.
New method for estimation of fluence complexity in IMRT fields and correlation with gamma analysis
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015. ISSN 1742-6596.
2015
Kozubíková, P. - Šolc, J. - Novotný, J. - Pilařová, K. - Pipek, J., - Končeková, J.
Assessment of radiochromic gel dosimeter based on Turnbull Blue dye for relative output factor measurements of the Leksell Gamma Knife PerfexionTM
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015. ISSN 1742-6596.
2015
Šefců, R. - Chlumská, Š. - Třeštíková, A. - Trojek, T., - Dragounová, L.
Investigation of the panel painting of St Anne with the Virgin Mary and the Child Jesus using analytical and imaging methods
Applied Radiation and Isotopes. 2015, 95 8-12. ISSN 0969-8043.
2015
Sklenka, Ľ. - Vyshniauskas Gomez, J. - Di Tigliole, A. - Boeck, H. - Villa, M. - Snoj, L., - Di Tigliole, A.B.
Human Resource Development and Nuclear Education Through Research Reactors: Successful Approach to Build Up the Future Generation of Nuclear Professionals
In: 24TH INTERNATIONAL CONFERENCE NUCLEAR ENERGY FOR NEW EUROPE. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2015. ISBN 978-9-61-620738-6.
2015
Hasiak, M. - Miglierini, M.
Magnetic behavior of soft magnetic FeMoCuB metallic glass at low temperature
In: 2015 IEEE International Magnetics Conference. Beijing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. ISSN 2150-4598. ISBN 978-1-4799-7321-7.
2015
Závorka, L. - Sotnikov, V.V., - Adam, J.
Experimental studies of the medical isotopes production using spallation neutrons generated in massive uranium target
Problems of Atomic Science and Technology. 2015, 100(6), 173-178. ISSN 1682-9344.
2015
Hasiak, M. - Miglierini, M.
Magnetic Behavior of Soft Magnetic FeMoCuB Metallic Glass at Low Temperature
IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(11), ISSN 0018-9464.
2015
Luciano, N.P. - Ottinger, K.E. - Collins, P.E. - Gentry, C., - Fejt, F.
The NESTLE 3D nodal core simulator: Modern reactor models
In: MATHEMATICS AND COMPUTATIONS, SUPERCOMPUTING IN NUCLEAR APPLICATIONS AND MONTE CARLO INTERNATIONAL CONFERENCE. 2015. (M&C+SNA+MC 2015). New York: American Nuclear Society, 2015. pp. 3139-3154. ISBN 9781510808041.
2015
Lančok, A - Kmječ, T - Štefánik, M. - Sklenka, Ľ., - Miglierini, M.
Structural characterization of highly corrosion-resistant steel
Croatica Chemica Acta. 2015, 88(4), 355-361. ISSN 0011-1643.
2015
Závorka, L. - Adam, J. - Artiushenko, M. - Baldin, A. A. - Suchopár, M., - Vrzalová, J.
Validation of Monte Carlo simulation of neutron production in a spallation experiment
Annals of Nuclear Energy. 2015, 80 178-187. ISSN 0306-4549.
2015
Miglierini, M. - Matus, P.
Surface Features of Nanocrystalline Alloys
Croatica Chemica Acta. 2015, 88(4), 539-545. ISSN 0011-1643.
2015
Sklenka, Ľ. org. - Huml, O. org. - Rataj, J. org. - Žlebčík, P. org. - Malá, H. org., - Rulík, P. org.
Seminář a druhá veřejná prezentace unikátního testovacího zařízení MONTE-1
[Workshop Hosting] 2015.
2015
Žlebčík, P. - Malá, H. - Rulík, P. - Huml, O., - Sklenka, Ľ.
Experimentální zařízení MONTE-1 pro testování detekčních systémů v polích štěpných produktů
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 41. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Žlebčík, P. - Malá, H. - Rulík, P. - Huml, O. - Sklenka, Ľ. - Králík, P., - Pěnkava, M.
Metodika pro testy odezvy detekčních systémů mobilních skupin v poli reálného štěpného spektra radionuklidů vytvořeného pomocí experimentálního školního reaktoru malého výkonu VR-1
[Applied Certified Methodology] 2015.
2015
Šimečková, E. - Bém, P. - Majerle, M. - Mrázek, J. - Novák, J., - Štefánik, M.
The NPI Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods (CANAM), Basic and Applied Research with Ion Beams
In: 18th Conference of Czech and Slovak Physicists. Olomouc: Palacký University, 2015. pp. 87-88. 1. ISBN 978-80-244-4726-1.
2015
Huml, O. - Sklenka, Ľ. - Rataj, J. - Žlebčík, P. - Malá, H. - Rulík, P. - Pěnkava, M. - Králík, P., - Smítka, J.
Měřící a testovací lavice radiálního kanálu pro měření odezvy detektorů směsného pole záření gama a neutronů
[Functional Sample] 2015.
2015
Huml, O. - Sklenka, Ľ. - Rataj, J. - Žlebčík, P. - Malá, H. - Rulík, P. - Pěnkava, M. - Králík, P., - Smítka, J.
Přepravní zařízení pro palivové články typu IRT-4M
[Functional Sample] 2015.
2015
Huml, O. - Sklenka, Ľ. - Rataj, J. - Žlebčík, P. - Malá, H. - Rulík, P. - Pěnkava, M. - Králík, P., - Smítka, J.
Měřící a testovací lavice s kolimačním kontejnerem pro geometrii měření ozářený palivový proutek - detekční systém
[Functional Sample] 2015.
2015
Štefánik, M. - Bém, P. - Honusek, M. - Majerle, M. - Mrázek, J. - Novák, J., - Šimečková, E.
Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods (CANAM): Fast Neutron Generators
In: 18th Conference of Czech and Slovak Physicists. Olomouc: Palacký University, 2015. pp. 91-92. 1. ISBN 978-80-244-4726-1.
2015
Štefánik, M. - Katovský, K. supervisor
Experimentálne stanovenie spektier urýchľovačom riadených neutrónových generátorov
Praha: Defense date 2015-07-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by K. KATOVSKÝ.
2015
Frýbort, J. - Havlůj, F. - Kvasnička, M., - Vočka, R.
Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek - odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
[Research Report] Husinec: Oddělení reaktorové fyziky a podpory palivového cyklu, ÚJV Řež, a.s., 2015. Report no. ÚJV-ORF-2015-047.
2015
Rataj, J.
Školní reaktor VR-1 - "Vrabec" slouží již 25 let českému jadernému vzdělávání
Bezpečnost jaderné energie. 2015, 23(9/10), 285-294. ISSN 1210-7085.
2015
Rataj, J. - Frýbort, J. - Heraltová, L., - Fejt, F.
SNF Database for Safety Analyses
[Research Report] Praha: Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT, 2015. Report no. 11/2015.
2015
Heraltová, L. - Heraltová, L.
Feasibility study of VVER-440 fuel with higher enrichment
[Unpublished Lecture] International Atomic Energy Agency. 2015-10-16.
2015
Kropík, M. - Rataj, J., - Šunka, M.
Testing of New Research Reactor Protection System, International Conference on Research Reactors
In: International Conference on Research Reactors: Safe Management and Effective Utilization. Wien: IAEA, 2015.
2015
Kropík, M. - Rataj, J., - Šunka, M.
Validation of new protection system for LVR 15 research reactor
In: International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE 2015. New York: ASME, 2015. pp. 1-8. ISBN 978-4-88898-256-6.
2015
Kropík, M. - Rataj, J.
Požadavky na software pro modernizovaný řídicí systém školního reaktoru VR 1
[Research Report] 2015.
2015
Kropík, M. - Šunka, M., - Rataj, J.
Testování inovovaných kanálů neutronové instrumentace na školním reaktoru VR-1
[Research Report] 2015.
2015
Kropík, M. - Šunka, M., - Rataj, J.
Validace kanálu spouštěcího měření výkonu aparatur neutronové instrumentace
[Research Report] 2015.
2015
Kropík, M.
Inventory of Master/PhD courses available for exchange
[Research Report] 2015. Report no. 3.1.
2015
Frýbort, J. - Rataj, J. - Heraltová, L., - Fejt, F.
Rešerše složení a geometrie analyzovaných palivových souborů
[Research Report] Praha: Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT, 2015. Report no. 02/2015.
2015
Heraltová, L. - Heraltová, L.
Aspekty použití paliva s obohacením nad 5 %
Energetika. 2015, 2015(1), 31-34. ISSN 0375-8842.
2015
Kecek, A.
Vrabec - 25 let provozu
[Electronic Document with Local Access (CD)] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. ISBN 978-80-01-05812-1.
2015
Heraltová, L.
6letý palivový cyklus na JE Dukovany
Praha: Defense date 2015-01-12. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2015
Heraltová, L. - Kecek, A.
Reaktor VR-1 25 let provozu
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2015. ISBN 978-80-01-05781-0.
2015
Heraltová, L.
Possibility of implementation of 6-year fuel cycle at NPP with VVER-440 reactor
Nuclear Engineering and Design. 2015, 295 40-47. ISSN 0029-5493.
2015
Miglierini, M.
Amorphous and quasicrystalline alloys
The Mössbauer Effect Reference and Data Journal. 2015, 32(2), 54-62. ISSN 0163-9587.
2015
Krejčí, J. - Caha, V.
TUBE-PostCHF
[Technical Report] 2015.
2015
Caha, V.
TUBE-PostCHF: Grafické zpracování výsledků
[Technical Report] 2015.
2015
Caha, V.
Sdílení tepla v zakrizové oblasti: Srovnání experimentálních dat s výpočty
[Technical Report] 2015.
2015
Fejt, F.
Využití CUDA výpočtů při řešení difúzních rovnic v reaktoru nulového výkonu
[Research Report] 2015.
2015
Šunka, M.
Výzkumná zpráva o CUDA a výpočtech na GPU
[Research Report] 2015.
2015
Frýbort, J.
Comparison of Thorium and Uranium Fuel Performance in VVER-1000 Reactor
In: Advances in Nuclear Fuel Management V (ANFM 2015). La Grande Park, Illinois: American Nuclear Society, 2015. pp. 500-508. ISBN 978-1-5108-0803-4.
2015
Miglierini, M. - Kmječ, T., - Štefánik, M.
Analysis of steels by Mössbauer spectrometry
In: Hutnícka a priemyselná analytika 2015: zborník prednášok zo XIII. ročníka slovensko - českej - poľskej konferencie. Český Těšín: 2THETA, 2015. pp. 38-47. ISBN 978-80-86380-76-6.
2015
Kmječ, T. - Miglierini, M. - Kohout, J., - Lančok, A.
Mössbauer spectrometry of a novel steel LC200N with high corrosion resistance
In: Proceedings of the 21 th International conference on APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. pp. 252-257. ISBN 978-80-227-4373-0.
2015
Starý, R. - Bílý, T.
Vzdělávání v oblasti radiační ochrany na školním reaktoru VR-1
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 23. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Bílý, T. - Starý, R.
Trendy v praktickém zajištění radiační ochrany na pracovišti školního reaktoru VR-1
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 42. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Crha, J. - Šoltés, J. - Huml, O. - Žlebčík, P. - Sklenka, Ľ. - Viererbl, L., - Michalcová, B.
Neutron imaging studies and experiments at the VR-1 zero-power university training reactor
In: VI European Conference on Neutron Scattering - Book of Abstacts. 2015. pp. 642.
2015
Šoltés, J. - Huml, O. - Žlebčík, P. - Harutyunyan, D., - Viererbl, L.
Štúdium vlastností neutrónových filtrov na reaktore VR-1
Bezpečnost jaderné energie. 2015, 23(61)(7/8), 231-235. ISSN 1210-7085.
2015
Šoltés, J. - Crha, J. - Huml, O. - Žlebčík, P., - Viererbl, L.
Testy kryštalických filtrov pre neutrónovú rádiografiu na reaktore VR-1
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2015. 2015.
2015
Krejčí, J.
Vliv oxidace během havárie LOCA na mikrostrukturu palivového pokrytí
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2015. 2015.
2015
Krejčí, J. - Vrtílková, V. - Gajdoš, P., - Rada, D.
Proposal of New Oxidation Kinetics for Sponge Base E110 Cladding Tubes Material
In: Conference Proceedings Poster. 2015. pp. 474-481. ISBN 978-92-95064-23-2.
2015
Žlebčík, P. - Huml, O. - Šoltés, J. - Fantínová, K., - Belas, E.
Studium vlastností CdZnTe detektoru na reaktoru VR-1
In: XXXVII. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 54. ISBN 978-80-01-05822-0.
2015
Burianová, V. - Sklenka, Ľ., - Kubátová, I.
The Use of Boron Neutron Capture Therapy in the Treatment of Cancer Tumours in the Czech Republic
In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. Cham: Springer International Publishing AG, 2015, pp. 614-617. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-19387-8.
2015
Kohout, T. - Křišťan, P. - Kubániová, D. - Kmječ, T. - Závěta, K. - Štepánková, H. - Lančok, A. - Sklenka, Ľ. - Matúš, P., - Miglierini, M.
Low Temperature Behavior of Hyperfine Fields in Amorphous and Nanocrystalline FeMoCuB
Journal of Applied Physics. 2015, 117(17), 17B718-1-17B718-4. ISSN 0021-8979.
2015
Miglierini, M. - Hasiak, M., - Bujdoš, M.
Subsurface Structure and Magnetic Parameters of Fe-Mo-Cu-B Metallic Glass
NUKLEONIKA. 2015, 60(1), 115-119. ISSN 0029-5922.
2015
Miglierini, M. - Hasiak, M.
Impact of ion irradiation upon structure and magnetic properties of NANOPERM-type amorphous and nanocrystalline alloys
Journal of Nanomaterials. 2015, 2015 ISSN 1687-4110.
2015
Krejčí, J.
Oxidace palivového pokrytí během havarie LOCA
Bezpečnost jaderné energie. 2015, 23(61), 241-245. ISSN 1210-7085.
2015
Rataj, J. - Kraus, I.
Šedesát let Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
Bezpečnost jaderné energie. 2015, 23(7/8), 218-222. ISSN 1210-7085.
2015
Bílý, T. - Huml, O. - Frýbort, J., - Rataj, J.
Monte Carlo Modelling of VR-1 Reactor Core
In: Proceedings of the International Conference on Physics of Reactors (PHYSOR 2014). Tokio: JAEA - Japan Atomic Energy Agency, 2015.
2015
Závorka, L. - Adam, J. - Baldin, A. - Caloun, P. - Chilap, V. - Furman, W. - Kadykov, M. - Khushvaktov, J. - Pronskikh, V. - Solnyshkin, A. - Sotnikov, V. - Stegailov, V. - Suchopár, M. - Tsoupko-Sitnikov, V. - Tyutyunnikov, S. - Voronko, V., - Vrzalová, J.
Neutron-induced transmutation reactions in 237Np, 238Pu, and 239Pu at the massive natural uranium spallation target
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2015, 349 31-38. ISSN 0168-583X.
2015
Suchopár, M. - Wagner, V. - Svoboda, O. - Vrzalová, J. - Chudoba, P. - Kugler, A. - Adam, J. - Závorka, L. - Baldin, A. - Furman, W. - Kadykov, M. - Khushvaktov, J. - Solnyshkin, A. - Tsoupko-Sitnikov, V., - Tyutyunnikov, S.
Cross-section studies of relativistic deuteron reactions on copper by activation method
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2015, 344 63-69. ISSN 0168-583X.
2015
Négyesi, M. - Krejčí, J. - Linhart, S. - Novotný, L. - Přibyl, A. - Burda, J. - Klouček, V. - Lorinčík, J. - Sopoušek, J. - Adámek, J. - Siegl, J., - Vrtílková, V.
Contribution to the Study of the Pseudobinary Zr1Nb–O Phase Diagram and Its Application to Numerical Modeling of the High-Temperature Steam Oxidation of Zr1Nb Fuel Cladding
In: Zirconium in the Nuclear Industry: 17th Volume. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 2015. pp. 897-931. ISBN 978-0-8031-7529-7.
2015
Négyesi, M. - Chmela, T. - Veselský, T. - Krejčí, J. - Novotný, L. - Přibyl, A. - Bláhová, O. - Burda, J. - Siegl, J., - Vrtílková, V.
Assessment of oxygen diffusion coefficients by studying high-temperature oxidation behaviour of Zr1Nb fuel cladding in the temperature range of 1100–1300 °C
Journal of Nuclear Materials. 2015, 456(456), 211-219. ISSN 0022-3115.
2015
Caha, V.
Přestup tepla v zakrizové oblasti
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2014. 2015.
2015
Krejčí, J.
Oxidace palivového pokrytí během havárie LOCA
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2014. 2015.
2015
Šoltés, J. - Huml, O. - Žlebčík, P. - Viererbl, L., - Harutyunyan, D.
Štúdium vlastností neutrónových filtrov na reaktore VR-1
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace. Praha: Česká nukleární společnost, 2015. 1. ISBN 978-80-02-02599-3.
2015
Nový, J. - Bodlák, M. - Jarý, V. - Virius, M. - Huber, S. - Konorov, I. - Levit, D., - Frolov, V.
Events processing in the new DAQ of the COMPASS experiment
In: Proceedings 2015 Fifth International Conference on Communication Systems and Network Technologies. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Soc., 2015. pp. 1303-1306. ISSN 2212-8271. ISBN 978-1-4799-1796-9.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M. - Vrba, V., - et al., .
PHENIX Collaboration
In: Quark Matter 2015. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2015. pp. 964-970. vol. 956. ISSN 0375-9474.
2015
Plajner, M. - Vomlel, J.
Bayesian network models for adaptive testing
In: Proceedings of the Twelfth UAI Bayesian Modeling Applications Workshop (BMAW 2015). Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2015. p. 24-33. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073.
2015
Felcman, J. - Kubera, P.
On a numerical flux for the pedestrian flow equations
Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (JAMSI). 2015, 11(2), 79-96. ISSN 1336-9180.
2015
Nový, J. - Bodlák, M. - Jarý, V. - Virius, M. - Huber, S. - Konorov, I. - Levit, D., - Frolov, V.
Events Processing in the New DAQ of the COMPASS Experiment
In: Proceedings 2015 Fifth International Conference on Communication Systems and Network Technologies. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Soc., 2015, pp. 1303-1306. ISSN 2212-8271. ISBN 978-1-4799-1796-9.
2015
Pauš, P. - Yazaki, S.
Exact solution for dislocation bowing and a posteriori numerical technique for dislocation touching-splitting
JSIAM Letters. 2015, 2015(7), 57-60. ISSN 1883-0609.
2015
Kubera, P. - Felcman, J.
On a numerical flux for the pedestrian flow equations
Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (JAMSI). 2015, 11(2), 79-96. ISSN 1336-9180.
2015
Merunka, V. - Merunka, V.
The Role of Computer Simulation Tools in Improving the Quality of Life in Small Settlements of the Czech Republic
Communications in Computer and Information Science. 2015, 570(570), 109-123. ISSN 1865-0929.
2015
Kotrba, M. - Bukáček, M.
Individual approach to evaluate density and flow in egress experiment
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 97-105. ISBN 978-80-01-05841-1.
2015
Hřebík, R. - Kukal, J.
The Economics and Data Whitening: Data Visualisation
In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing, 2015. pp. 91-101. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-46534-0.
2015
Hřebík, R. - Kosejková, Z., - Kupka, P.
Filling the Gap between Business and Software processes
In: Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas. Žilina: Publishing society Ltd., 2015. pp. 237-241. ISSN 2453-6962. ISBN 978-80-554-1126-2.
2015
Hřebík, R. - Merunka, V. - Kosejková, Z., - Kupka, P.
Object-Oriented Conceptual Modeling and Simulation of Health Care Processes
In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. Berlin: Springer, 2015. pp. 49-60. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-24625-3.
2015
Mojzeš, M. - Rost, M. - Smolka, J., - Virius, M.
Application of Statistical Classifiers on Java Source Code
In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. 2015, pp. 112-117.
2015
Bublík, T. - Virius, M.
How to Recognize Java Code Programmatically
In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. 2015, pp. 1-7.
2015
Rohan, Z. - Smetakova, M. - Kukal, J. - Rusina, R., - Matej, R.
Proteinase-activated receptor 2 and disease biomarkers in cerebrospinal fluid in cases with autopsy-confirmed prion diseases and other neurodegenerative diseases
BMC Neurology. 2015, 15(1), ISSN 1471-2377.
2015
Rusinova, K. - Cerny, V. - Kukal, J., - Pokorna, E.
Expanding the DCD donor pool: prediction of time to death after removal of life-sustaining treatments
Intensive Care Medicine. 2015, 41(9), 1719-1720. ISSN 0342-4642.
2015
Palek, J.
Využití UML v dolování dat
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015, pp. 131-140.
2015
Blatský, D.
Box Counting with Bayesian Correction
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015, pp. 3-12.
2015
Tylová, L. - Dlask, M. - Kukal, J., - Tran, Q.
Could Prediction error Help in Fractal Analysis of Time Series
In: Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská universita, 2015, pp. 847-852. ISBN 978-80-261-0539-8.
2015
Mojzeš, M. - Kukal, J., - Tran, Q.
Should Politeness Help in Optimization Metaheuristics?
In: Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská universita, 2015, pp. 560-565. ISBN 978-80-261-0539-8.
2015
Hřebík, R. - Kukal, J.
Multivarietal Data Whitening of Main Trends in Economic Development
In: Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská universita, 2015. p. 279-284. ISBN 978-80-261-0539-8.
2015
Dlask, M. - Kukal, J., - Tran, Q.
Revisited Zero-Crossing Method for Hurst Exponent Estimation in Time Series
In: Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská universita, 2015. p. 115-120. ISBN 978-80-261-0539-8.
2015
Kosejk, V. - Nový, J., - Chadzitaskos, G.
Processing of data from innovative parabolic strip telescope
Journal of Physics: Conference Series. 2015, 664(7), ISSN 1742-6596.
2015
Šubrt, O.
The Data Acquisition System for the COMPASS Experiment at CERN
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015, pp. 181-190.
2015
Nový, J.
Event Processing in the COMPASS DAQ
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015, pp. 123-130.
2015
Kosejk, V.
Parabolic Strip Telescope and Control Software
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015, pp. 79-80.
2015
Nový, J. - Bodlák, M. - Jarý, V. - Konorov, I. - Virius, M. - Steffen, D. - Tomsa, J. - Květoň, A. - Levitt, D. - Huber, S., - Frolov, V.
Pilot run of the new DAQ of the COMPASS experiment
Journal of Physics: Conference Series. 2015, 664(8), ISSN 1742-6596.
2015
Bodlák, M. - Frolov, V. - Huber, S. - Jarý, V. - Konorov, I. - Levit, D. - Nový, J. - Salač, R. - Tomsa, J., - Virius, M.
Monitoring tools of COMPASS experiment at CERN
Journal of Physics: Conference Series. 2015, 664(8), ISSN 1742-6596.
2015
Kukal, J. - Tran, Q.
Stock Market Common Movement Investigation via Cross Spectral Analysis
In: Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: Západočeská universita, 2015, pp. 437-442. ISBN 978-80-261-0539-8.
2015
Kosejková, Z.
Monitoring and modeling emissions of soil Radon
In: Doktorandské dny 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
ϕ meson production in d + Au collisions at √s_ NN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 92(4), ISSN 0556-2813.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of elliptic and triangular flow in high-multiplicity 3 He+ Au collisions at √s_NN=200 GeV
Physical Review Letters. 2015, 115 ISSN 0031-9007.
2015
Adare, A. - Král, A. - Liška, T., - Virius, M.
Systematic Study of Azimuthal Anisotropy in Cu+Cu and Au+Au Collisions at √s_NN =62.4 and 200 GeV
Physical Review C. 2015, 92(3), ISSN 0556-2813.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Systematic study of charged-pion and kaon femtoscopy in Au + Au collisions at √s_NN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 92(3), ISSN 0556-2813.
2015
Kosejk, V. - Červený, J., - Nový, J.
Parabolic Strim Telescope and Control Software
In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 462-465. ISSN 1849-0662.
2015
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J., - Virius, M.
Observation of a New Narrow Axial-Vector Meson a1(1420)
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2015, 115(8), ISSN 0031-9007.
2015
Virius, M.
Cvičení k programování v Javě
Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05783-4.
2015
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Centrality dependence of low-momentum direct-photon production in Au+ Au collisions at √s_ NN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 91(6), ISSN 0556-2813.
2015
Adare, A. - Král, A. - Liška, T., - Virius, M.
Measurement of Long-Range Angular Correlation and Quadrupole Anisotropy of Pions and (Anti)Protons in Central d+Au Collisions at √s_NN =200 GeV
Physical Review Letters. 2015, 114(19), ISSN 0031-9007.
2015
Adare, A. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Heavy-quark production and elliptic flow in Au + Au collisions at √s_NN=62.4 GeV
Physical Review C. 2015, 91(4), ISSN 0556-2813.
2015
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J., - Virius, M.
Collins and Sivers asymmetries in muonproduction of pions and kaons off transversely polarised protons
Physics Letters B. 2015, 744 250-259. ISSN 0370-2693.
2015
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J., - Virius, M.
Erratum to: Hadron Transverse Momentum Distributions in Muon Deep Inelastic Scattering at 160 GeV/c
European Physical Journal C. 2015, 75(2), 1-3. ISSN 1434-6044.
2015
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Search for dark photons from neutral meson decays in p+p and d+Au collisions at √s_NN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 91(3), ISSN 0556-2813.
2015
Adare, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurement of Υ(1S+2S+3S) production in p+p and Au + Au collisions at √sNN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 91(2), ISSN 0556-2813.
2015
Adolph, A. - Jarý, V. - Nový, J., - Virius, M.
Measurement of the charged-pion polarizability
Physical Review Letters. 2015, 114(6), ISSN 0031-9007.
2015
Adolph, A. - Jarý, V. - Nový, J., - Virius, M.
Search for exclusive photoproduction of Z±c(3900) at COMPASS
Physics Letters B. 2015, 742 330-334. ISSN 0370-2693.
2015
Adare, A. - Král, A. - Virius, M., - Vrba, V.
Charged-pion cross sections and double-helicity asymmetries in polarized p+p collisions at s√=200  GeV
Physical Review D. 2015, 91(3), ISSN 1550-7998.
2015
Abbon, Ph. - Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J., - Virius, M.
The COMPASS setup for physics with hadron beams
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2015, 779 69-115. ISSN 0168-9002.
2015
Adare, A. - Aidala, C. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Cross section for b b¯ production via dielectrons in d + Au collisions at √sNN =200 GeV
Physical Review C. 2015, 91(1), ISSN 0556-2813.
2015
Kuncová, M. - Sekničková, J., - Kánová, E.
Srovnání vybraných běžných účtů v ČR
In: Hradecké ekonomické dny 2015. 2015. ISBN 978-80-7435-551-6.
2015
Bukáček, M. - Hrabák, P., - Krbálek, M.
Experimental Analysis of Two-Dimensional Pedestrian Flow in Front of the Bottleneck
In: Traffic and Granular Flow '13. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. p. 93-101. Traffic and Granular Flow. ISBN 978-3-319-10629-8.
2015
Adolph, C. - Bodlák, M. - Nový, J. - Jarý, V., - Virius, M.
Odd and even partial waves of ηπ− and ηπ− in π−p →η()π−p at 191GeV/c
Physics Letters B. 2015, 740 303-311. ISSN 0370-2693.
2015
Matějíček, J. - Veverka, J. - Čížek, J., - Kouřil, J.
Electron beam remelting of plasma sprayed alumina coatings
In: Metal 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2016. p. 921-927. ISBN 978-80-87294-67-3.
2016
Kober, J. - Prevorovsky, Z., - Chlada, M.
In situ calibration of acoustic emission transducers by time reversal method
Sensors and Actuators. 2016, 240 50-56. ISSN 0924-4247.
2016
Vokoun, D. - Sysel, P. - Heller, L., - Kadeřávek, L.
NiTi-Polyimide Composites Prepared Using Thermal Imidization Process
Journal of Materials Engineering and Performance. 2016, 25(5), 1993-1999. ISSN 1059-9495.
2016
Kunz, J.
Chytré materiály by se měly léčit samy
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 5-10. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Novotny, R. - Janik, P. - Toivonen, A. - Ruiz, A. - Siegl, J., - Haušild, P.
European Project "Supercritical Water Reactor-Fuel Qualification Test": Summary of General Corrosion Tests
Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science. 2016, 2(3), 031007-1-031007-10. ISSN 2332-8983.
2016
Novotny, R. - Visser, D. - Timke, T. - Vojacek, A. - Siegl, J., - Haušild, P.
European Project "Supercritical Water Reactor-Fuel Qualification Test": Results of Fuel Pin Mock-up Tests
Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science. 2016, 2(3), 031008-1-031008-10. ISSN 2332-8983.
2016
Siegl, J. - Haušild, P.
Analýza svaru potrubí EDU
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-968/16.
2016
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře 1200 °C a způsobu následného ochlazování na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E 110ETE
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2016. Report no. V-KMAT-989/16.
2016
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených lopatek č. 234 a 239 z NT5a EDU
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2016. Report no. V-KMAT-965/16.
2016
Medřický, J.
Metody měření lomových parametrů žárově nanášených vrstev
[Research Report] 2016. Report no. R-KMAT-994/16.
2016
Koller, M.
Mechanical Properties of Materials Prepared by Plasma Techniques
[Research Report] 2016. Report no. R-KMAT-986/16.
2016
Siegl, J. - Kovářík, O.
Výzkum a vývoj nových pseudoslitin W pro průmyslové aplikace a optimalizace technologie jejich výroby (Zpráva o řešení projektu MPO č. FV 10165)
[Research Report] 2016. Report no. V-KMAT-995/16.
2016
Haušild, P.
Měření profilu nanotvrdosti ve vzorcích zirkoniové slitiny exponované v páře při 1200 °C
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-985/16.
2016
Materna, A.
Výpočet napětí v návinu fólie tloušťky 10 - 15 mikrometrů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2016. Report no. V-KMAT-984/16.
2016
Kovářík, O. - Janča, A., - Siegl, J.
Únavová životnost slitiny 7075 pro výrobu dmychadlových kol
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-983/16.
2016
Siegl, J. - Janča, A.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce (Dutá zkušební tělesa)
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-982/16.
2016
Siegl, J. - Janča, A.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce (Dodatek ke zprávě E-KMAT-977/16)
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-981/16.
2016
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Analýza poruch lopatek kol 4a TG2 JETE (390, 403 a 408 z rotoru NT1, 443 z rotoru NT2, 599, 611 a 634 z náhradního rotoru)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2016. Report no. E-KMAT-980/16.
2016
Štefan, J.
Hodnocení lomové houževnatosti reaktorových ocelí metodou "Master Curve"
[Research Report] 2016. Report no. R-KMAT-979/16.
2016
Sedmák, P.
Lomová mechanika v NiTi zliatinách s tvarovou pamäťou
[Research Report] 2016. Report no. R-KMAT-978/16.
2016
Siegl, J. - Janča, A.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-977/16.
2016
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Posouzení porušeného turbodmychadla
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2016. Report no. E-KMAT-974/16.
2016
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Dmychadlové kolo DK 6167 NVU
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-973a/16.
2016
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Posouzení dmychadlových kol
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-973/16.
2016
Vronka, M.
Mobility of Martensitic Twins in Single Crystals of Shape Memory Alloys
[Research Report] 2016. Report no. R-KMAT-972/16.
2016
Haušild, P.
Měření profilu nanotvrdosti ve vzorcích zirkoniové slitiny s hydridy
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-971/16.
2016
Siegl, J.
Fraktografická analýza potrubí porušeného průstřelem
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-977/16.
2016
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza porušení kol superchargeru od firmy ASA
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-969/16.
2016
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Fraktografická analýza turbínového kola porušeného při únavové zkoušce
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-967/16.
2016
Adámek, J. - Siegl, J.
Návrh metodiky určení pravosti českých punců
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-966/16.
2016
Haušild, P. - Siegl, J.
Analýza stavu opotřebení zvonu Zikmund
[Research Report] 2016. Report no. E-KMAT-963/16.
2016
Vilémová, M. - Nevrlá, B. - Pala, Z. - Kocmanová, L. - Janata, M. - Matějíček, J., - Tonarová, D.
Properties of Ultrafine-Grained Tungsten Prepared by Ball Milling and Spark Plasma Sintering
In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 399-404. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
2016
Koller, M. - Seiner, H.S. - Sedlák, P., - Kotlan, J.
Application of laser-ultrasound for characterization of plasma-sprayed ceramics
In: Local Mechanical Properties. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 69-72. Defect and Diffusion Forum. vol. 368. ISSN 1012-0386. ISBN 978-3-03835-720-9.
2016
Nejezchlebová, J. - Janovská, M. - Seiner, H., - Sedlák, P.
The effect of athermal and isothermal ω phase particles on elasticity of β-Ti single crystals
Acta materialia. 2016, 110 185-191. ISSN 1359-6454.
2016
Grabec, T. - Sedlak, P. - Stoklasova, P., - Thomasová, M.
In situ characterization of local elastic properties of thin shape memory films by surface acoustic waves
SMART MATERIALS & STRUCTURES. 2016, 25(12), ISSN 0964-1726.
2016
Novak, P. - Vesely, T. - Marek, I. - Dvorak, P. - Karlík, M., - Haušild, P.
Effect of Particle Size of Titanium and Nickel on the Synthesis of NiTi by TE-SHS
Metallurgical and Materials Transactions B. 2016, 47(2), 932-938. ISSN 1073-5615.
2016
Matejicek, J. - Vilemova, M. - Hadraba, H. - Di Gabriele, F., - Čech, J.
Behavior of W-based materials in hot helium gas
Nuclear Materials and Energy. 2016, 9 405-410. ISSN 2352-1791.
2016
Bajer, J. - Cieslar, M. - Slapakova, M. - Zimina, M., - Materna, A.
MECHANICAL PROPERTIES OF TWIN-ROLL CAST ALUMINUM SHEETS AFTER CONSTRAINED GROOVE PRESSING
In: Metal 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2016. pp. 1216-1221. ISBN 978-80-87294-67-3.
2016
Novak, P. - Skolakova, A. - Pignol, D. - Prusa, F., - Karlík, M.
Finding the energy source for self-propagating high-temperature synthesis production of NiTi shape memory alloy
Materials Chemistry and Physics. 2016, 181 295-300. ISSN 0254-0584.
2016
Musalek, R. - Kovářík, O. - Tomek, L. - Medřický, J. - Pala, Z. - Haušild, P. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Curry, N., - Björklund, S.
Fatigue Performance of TBCs on Hastelloy X Substrate During Cyclic Bending
Journal of Thermal Spray Technology. 2016, 25(1-2), 231-243. ISSN 1059-9630.
2016
Haušild, P. - Materna, A. - Kocmanová, L., - Matějíček, J
Some Issues in Relations between Microstructure and Indentation Measurements
[Unpublished Lecture] Eighth International Conference on MATERIALS STRUCTURE & MICROMECHANICS OF FRACTURE. 2016-06-28.
2016
Heczko, O. - Veřtát, P. - Vronka, M. - Kopecký, V., - Perevertov, O.
Ni–Mn–Ga Single Crystal Exhibiting Multiple Magnetic Shape Memory Effects
Shape Memory and Superelasticity. 2016, 2(3), 272-281. ISSN 2199-3858.
2016
Haušild, P. - Materna, A. - Kocmanová, L., - Matějíček, J.
Determination of the Individual Phase Properties from the Measured Grid Indentation Data  
Journal of Materials Research. 2016, 31(22), 3538-3548. ISSN 0884-2914.
2016
Haušild, P. - Siegl, J. - Materna, A. - Kytka, M., - Kopřiva, R.
Characterization of Reactor Pressure Vessel Steel by ABI Testing
In: 6th Conference on New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Amsterdam: Elsevier Science, 2016. pp. 7-11. Procedia Materials Science. vol. 12. ISSN 2211-8128.
2016
Kunzová, K. - Berka, J. - Siegl, J., - Haušild, P.
Effect of Thermal Exposure in Helium on Mechanical Properties and Microstructure of 316L and P91
Journal of Nuclear Materials. 2016, 472 47-54. ISSN 0022-3115.
2016
Kocmanová, L. - Haušild, P. - Materna, A., - Matějíček, J.
Effect of Neighboring Phase Properties on Measured Indentation Data  
In: Local Mechanical Properties. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 126-129. Defect and Diffusion Forum. vol. 368. ISSN 1012-0386. ISBN 978-3-03835-720-9.
2016
Haušild, P. - Kovářík, O. - Havlíková, K., - Thomasová, M.
Young's Modulus of Alumina Particles Reinforced Metal-Matrix Composite  
In: Local Mechanical Properties. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 174-177. Defect and Diffusion Forum. vol. 368. ISSN 1012-0386. ISBN 978-3-03835-720-9.
2016
Valášek, J. - Sváček, P., - Horáček, J.
Numerical simulation of flow induced vocal folds vibration by stabilized finite element method
In: ECMI 2016 Book of abstracts. Santiago de Compostela: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2016.
2016
Ondráček, J. - Materna, A.
Trojrozměrná MKP simulace plastické zóny v okolí zakřiveného čela únavové trhliny
In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2016. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2016, pp. 2-3.
2016
Janča, A. - Siegl, J. - Levý, M., - Bystrianský, J.
Studium vodíkové degradace heterogenního svarového spoje metodou small punch test
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 123-128. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Čech, J. - Haušild, P.
Možnosti a limity nanoindentace
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 98-102. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Tesař, K. - Haiblíková, V., - Jäger, A.
Využití metody SEM-EBSD pro analýzu struktury tenkých Mg drátů připravených přímou extruzí s vysokým redukčním poměrem
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Haušild, P. - Materna, A. - Kocmanová, L. - Čech, J., - Matějíček, J.
Approche statistique pour distinguer les propriétés mécaniques de phases individuelles à partir des données d’indentation
In: Recueil des résumés. Lille: Ecole Nationale Supérieure ď Arts et Métiers, 2016,
2016
Havlíková, K. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Únava kompozitů na bázi Al/Al2O3 A Al-4,5Cu/Al2O3
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 11-16. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Ondráček, J. - Materna, A.
MKP výpočet energie disipované před čelem únavové trhliny v Al slitině AA5083
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 82-87. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Materna, A. - Oliva, V.
Kontrola pevnosti uchycení FW panelů reaktoru ITER
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 76-81. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Čech, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Characterization of Structural Materials by Spherical Indentation
In: Program and book of abstracts. Ljubljana: IMT Ljubljana, 2016. pp. 60. ISBN 978-961-94088-0-3.
2016
Tesař, T. - Mušálek, R. - Medřický, J., - Lukáč, F.
Plazmové stříkání z kapalné fáze: interakce kapaliny s proudem plazmatu a vznik nástřiku
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 47-52. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Fokt, M.
Aktivity dislokačního skluzu ve slabě nekompatibilních martenzitických mikrostrukturách
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 41-46. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Sedmák, P. - Šittner, P. - Pilch, J. - Heller, L. - Sedlák, P. - Frost, M., - Wright, J.
Napätie v zaťaženom polykryštáli NiTi
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 37-40. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Thomasová, M. - Seiner, H. - Sedlák, Pl - Ševčík, M., - Landa, M.
Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí po napěťově indukované reorientaci
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Kunz, J.
Chytré materiály by se měly léčit samy
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 5-10. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Tyc, O.
Výskyt R-fáze a její vlastnosti ve slitině NiTi
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 24-29. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Janča, A. - Siegl, J., - Haušild, P.
Small punch test evaluation methods for material characterisation
Journal of Nuclear Materials. 2016, 481 201-213. ISSN 0022-3115.
2016
Čech, J. - Haušild, P. - Kovářík, O., - Škereň, M.
Effect of Actual Indenter Shape on the Results of Spherical Nanoindentation
In: Local Mechanical Properties. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 25-28. Defect and Diffusion Forum. vol. 368. ISSN 1012-0386. ISBN 978-3-03835-720-9.
2016
Čech, J. - Nohava, J. - Dubuisson, M., - Vilimovská, M.
Nanomechanická charakterizace multivrstev pro systémy koncentující solární energii
Chemické listy. 2016, 110(10), 725-729. ISSN 0009-2770.
2016
Vronka, M. - Heczko, O.
Porovnání monokrystalů slitin s tvarovou pamětí Cu-Ni-Al A Ni-Mn-Ga a jejich strukturní analogie
In: Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 30-35. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Kunz, J. ed.
Sborník přednášek studentské vědecké konference JuveMatter 2016
Praha, 2016-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05999-9.
2016
Sedmák, P. - Pilch, J. - Heller, L., - Kopecek, J.
Grain-Resolved Analysis of Localized Deformation in Nickel-Titanium Wire under Tensile Load
SCIENCE. 2016, 353(6299), 559-562. ISSN 0036-8075.
2016
Tyc, O. - Pilch, J., - Sittner, P.
Fatigue of Superelastic NiTi Wires with Different Plateau Strain
In: Procedia Structural Integrity 2. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2016. p. 1489-1496. ISSN 2452-3216.
2016
Frutos Torres, E. - Karlík, M., - Polcar, T.
Fracture toughness determination by repetitive nano-impact testing in Cu/W nanomultilayers with length-scale-dependent films properties
In: Procedia Structural Integrity 2. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2016. p. 1391-1404. ISSN 2452-3216.
2016
Čech, J. - Haušild, P. - Kovářík, O., - Materna, A.
Examination of Berkovich Indenter Tip Bluntness
Materials & Design. 2016, 109 347-353. ISSN 0264-1275.
2016
Janča, A. - Siegl, J., - Haušild, P.
Nové metody zkoušení mechanických vlastností materiálů za pomoci miniaturních vzorků
Bezpečnost jaderné energie. 2016, 24(62), 225-229. ISSN 1210-7085.
2016
Callisti, M. - Karlík, M., - Polcar, T.
Bubbles formation in helium ion irradiated Cu/W multilayer nanocomposites: Effects on structure and mechanical properties
Journal of Nuclear Materials. 2016, 473 18-27. ISSN 0022-3115.
2016
Kovářík, O. - Haušild, P. - Medřický, J. - Tomek, L. - Siegl, J. - Mušálek, R. - Curry, N., - Bjorklund, S.
Fatigue Crack Growth in Bodies with Thermally Sprayed Coating
Journal of Thermal Spray Technology. 2016, 25(1), 311-320. ISSN 1059-9630.
2016
Kovářík, O. - Haušild, P. - Čapek, J. - Medřický, J. - Siegl, J. - Mušálek, R. - Pala, Z. - Curry, N., - Bjorklund, S.
Resonance bending fatigue testing with simultaneous damping measurement and its application on layered coatings
International Journal of Fatigue. 2016, 82 300-309. ISSN 0142-1123.
2016
Arnoult, X.C. - Růžičková, M. - Kunzová, K., - Materna, A.
Short Review: Potential Impact of Delamination Cracks on Fracture Toughness of Structural Materials
Frattura ed Integrita Strutturale. 2016, 10(31), 509-522. ISSN 1971-8993.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Smolek, K. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Suk, M. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the relative width difference of the B-0-(B)over-bar(0) system with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(6), 1-39. ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: Study of the spin and parity of the Higgs boson in diboson decays with the ATLAS detector (vol 75, 476, 2015)i
European Physical Journal C. 2016, 76(3), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: ATLAS Run 1 searches for direct pair production of third-generation squarks at the Large Hadron Collider (vol 75, 510, 2015)
European Physical Journal C. 2016, 76(3), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Test of CP invariance in vector-boson fusion production of the Higgs boson using the Optimal Observable method in the ditau decay channel with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Search for squarks and gluinos in events with hadronically decaying tau leptons, jets and missing transverse momentum in proton-proton collisions at root s=13 TeV recorded with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A new method to distinguish hadronically decaying boosted Z bosons from W bosons using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Search for supersymmetry at root s=13 TeV in final states with jets and two same-sign leptons or three leptons with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for single production of vector-like quarks decaying into Wb in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(8), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Caforio, D. - Augsten, K. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for bottom squark pair production in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Performance of pile-up mitigation techniques for jets in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(11), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for Minimal Supersymmetric Standard Model Higgs bosons H/A and for a Z ' boson in the tau tau final state produced in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
European Physical Journal C. 2016, 76(11), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
A measurement of material in the ATLAS tracker using secondary hadronic interactions in 7 TeV p p collisions
Journal of Instrumentation. 2016, 11 ISSN 1748-0221.
2016
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for the Higgs boson produced in association with a W boson and decaying to four b-quarks via two spin-zero particles in pp collisions at 13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(11), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of top quark pair differential cross sections in the dilepton channel in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with ATLAS
Physical Review D. 2016, 94(9), ISSN 2470-0010.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Study of hard double-parton scattering in four-jet events in pp collisions root s=7 TeV with the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2016,(11), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Luminosity determination in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Porzycki, J. - Hrabák, P. - Bukáček, M. - Was, J., - Lubaś, R.
Data driven method of pedestrian flow estimation for evacuation scenario using queuing model
In: 23rd International Workshop of the European Group for Intelligent Computing in Engineering, EG-ICE 2016. Berlin: European Group for Intelligent Computing in Engineering, 2016.
2016
Janoška, Z. - Marčišovská, M. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Vrba, V.
Measurement of ionizing particles by the PH32 chip
In: 2015 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference. IEEE, 2016. p. 1-5. ISBN 9781467398626.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Transverse momentum, rapidity, and centrality dependence ofinclusive charged-particle production in root s(NN)=5.02 TeV p+Pb collisions measured by the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2016, 763 313-336. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for dark matter produced in association with a hadronically decaying vector boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 763 251-268. ISSN 0370-2693.
2016
Garron, N. - Langfeld, K. - Bechtle, P. - Beck, H. P. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Anatomy of the sign-problem in heavy-dense QCD
European Physical Journal C. 2016, 76(10), 1-29. ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new resonances in events with one lepton and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 762 334-352. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of W+W- production in association with one jet in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 763 114-133. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the W-+/- Z boson pair-production cross section in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 762 1-22. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the Inelastic Proton-Proton Cross Section at root s=13 TeV with the ATLAS Detector at the LHC
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 117(18), ISSN 0031-9007.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of top-quark pair differential cross-sections in the lepton plus jets channel in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Caforio, D. - Guenther, J. - Seifert, F. - Sopczak, A. - Tureček, D. - Augsten, K. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Solar, M. - Smolek, K. - Sopko, V. - Suk, M. - et al.
Search for single production of a vector-like quark via a heavy gluon in the 4b final state with the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
Physics Letters B. 2016, 758 249-268. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the total cross section from elastic scattering in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 761 158-178. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for top squarks in final states with one isolated lepton, jets, and missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Search for high-mass new phenomena in the dilepton final state using proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 761 372-392. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Dark matter interpretations of ATLAS searches for the electroweak production of supersymmetric particles in root s=8 TeV proton-proton collisions
Journal of High Energy Physics. 2016,(9), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross-section using e mu events with b-tagged jets in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 761 136-157. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the top quark mass in the t(t)over-bar -> dilepton channel from root s=8TeVATLAS data
Physics Letters B. 2016, 761 350-371. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for supersymmetry in a final state containing two photons and missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions at the LHC using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(9), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
The performance of the jet trigger for the ATLAS detector during 2011 data taking
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the double-differential high-mass Drell-Yan cross section in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Study of the rare decays of B-s(0) and B-0 into muon pairs from data collected during the LHC Run 1 with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(9), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for gluinos in events with an isolated lepton, jets and missing transverse momentum at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the CP-violating phase phi(s) and the B-s(0) meson decay width difference with B-s(0) -> J/psi phi decays in ATLAS
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Hrabák, P. - Porzycki, J. - Bukáček, M. - Lubas, R., - Was, J.
Advanced CA Crowd Models of Multiple Consecutive Bottlenecks
In: ACRI: International Conference on Cellular Automata. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 396-404. Springer. vol. 1. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-44364-5.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurements of the Higgs boson production and decay rates and coupling strengths using pp collision data at root s=7 and 8 TeV in the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Study of the B-c(+) -> J/psi D-s(+) and Bc(+) -> J/psi D-s*(+) decays with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a high-mass Higgs boson decaying to a W boson pair in pp collisions at root s=8TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(1), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurements of fiducial cross-sections for t(t)over-bar production with one or two additional b-jets in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for flavour-changing neutral current top-quark decays to q Z in pp collision data collected with the ATLAS detector at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the production cross-section of a single top quark in association with a W boson at 8 TeV with the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2016,(1), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the correlation between the polar angles of leptons from top quark decays in the helicity basis at root s=7 TeV using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(1), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for an additional, heavy Higgs boson in the decay channel at in collision data with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for invisible decays of a Higgs boson using vector-boson fusion in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(1), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for single top-quark production via flavour-changing neutral currents at 8TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(2), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A search for prompt lepton-jets in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(2), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of four-lepton production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 753 552-572. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Constraints on non-Standard Model Higgs boson interactions in an effective Lagrangian using differential cross sections measured in the H ->gamma gamma decay channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 753 69-85. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for direct top squark pair production in final states with two tau leptons in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(2), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the production of single vector-like and excited quarks in the Wt final state in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(2), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in the lepton-plus-jets final state in pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(2), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the differential cross-section of highly boosted top quarks as a function of their transverse momentum in root s=8 TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(3), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of jet charge in dijet events from root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the electroweak production of supersymmetric particles in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for strong gravity in multijet final states produced in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector at the LHC
Journal of High Energy Physics. 2016,(3), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena with photon plus jet events in proton-proton collisions at TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(3), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in dijet mass and angular distributions from pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 754 302-322. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Dijet production in root s=7 TeV pp collisions with large rapidity gaps at the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2016, 754 214-234. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the ZZ Production Cross Section in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(10), ISSN 0031-9007.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for charged Higgs bosons in the H-+/- -> tb decay channel in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(3), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Identification of boosted, hadronically decaying W bosons and comparisons with ATLAS data taken at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(3), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for magnetic monopoles and stable particles with high electric charges in 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Centrality, rapidity, and transverse momentum dependence of isolated prompt photon production in lead-lead collisions at root S-NN=2.76 TeV measured with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(3), ISSN 2469-9985.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Performance of b-jet identification in the ATLAS experiment
Journal of Instrumentation. 2016, 11 ISSN 1748-0221.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for anomalous couplings in the Wtb vertex from the measurement of double differential angular decay rates of single top quarks produced in the t-channel with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(4), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Combination of searches for WW, WZ, and ZZ resonances in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 755 285-305. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - Suk, M. - et al.
Measurement of the centrality dependence of the charged-particle pseudorapidity distribution in proton-lead collisions at root s(NN)=5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(4), 10-28. ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new phenomena in events with at least three photons collected in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(4), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for dark matter produced in association with a Higgs boson decaying to two bottom quarks in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(7), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Probing lepton flavour violation via neutrinoless tau -> 3 mu decays with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Observation of Long-Range Elliptic Azimuthal Anisotropies in root s=13 and 2.76 TeV pp Collisions with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(17), ISSN 0031-9007.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Beam-induced and cosmic-ray backgrounds observed in the ATLAS detector during the LHC 2012 proton-proton running period
Journal of Instrumentation. 2016, 11 ISSN 1748-0221.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Evidence for single top-quark production in the s-channel in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector using the Matrix Element Method
Physics Letters B. 2016, 756 228-246. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the charge asymmetry in highly boosted top-quark pair production in root s=8 TeV pp collision data collected by the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2016, 756 52-71. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the dependence of transverse energy production at large pseudorapidity on the hard-scattering kinematics of proton-proton collisions at root s=2.76 TeV with ATLAS
Physics Letters B. 2016, 756 10-28. ISSN 0370-2693.
2016
Žák, A. - Beneš, M., - Illangasekare, T. H.
Developing a Micro-Scale Model of Soil Freezing
In: ALGORITMY 2016, 20th Conference on Scientific Computing, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia, March 14 - 18, 2016. Proceedings of contributed papers and posters. Bratislava: Comenius University, 2016. p. 234-243. ISBN 978-80-227-4544-4.
2016
Polívka, O. - Fučík, R.
Mathematical modelling of myocardial perfusion
[Research Report] 2016. Report no. MMG 6-16.
2016
Oberhuber, T. - Hanousek, V., - Klement, V.
Development of parallel algorithms for medical data processing and numerical simulations
[Research Report] 2016. Report no. MMG 5-16.
2016
Solovská, K. - Minarčík, J.
Rigid Registration of Cardiac MRI Sequences with Patient Specific 3D Model of Heart
[Research Report] 2016. Report no. MMG 4-16.
2016
Beneš, M. - Minarčík, J.
Fermi Deconvolution Method for Quantitative Assessment of Myocardial Perfusion, internal report
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, 2016. Report no. MMG 3-16.
2016
Pauš, P. - Oberhuber, T.
Analysis of myocard motion from SPAMM MRI
[Research Report] 2016. Report no. MMG 2-16.
2016
Fučík, R. - Polívka, O. - Žák, A. - Eichler, P., - Oberhuber, T.
Development of a Two–Dimensional Implementation of the Immersed–Boundary and Lattice–Boltzmann Methods
[Research Report] 2016. Report no. MMG 1-16.
2016
Beneš, M. - Fučík, R. - Havlena, V. - Klement, V. - Kolář, M. - Polívka, O. - Solovský, J., - Strachota, P.
Numerical Simulation of Lithium-Ion Cell Dynamics with Thermal Effects and Aging Phenomena
[Research Report] 2016. Report no. MMG 7-16.
2016
Strachota, P. - Beneš, M., - Žák, A.
Xhaust: Multiphase Flow and Phase Transitions in Automobile Exhaust Pipe
[Research Report] 2016. Report no. MMG 8-16.
2016
Mikyška, J. - Polívka, O.
Energy inequalities in compositional simulation
In: ALGORITMY 2016, 20th Conference on Scientific Computing, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia, March 14 - 18, 2016. Proceedings of contributed papers and posters. Bratislava: Comenius University, 2016. pp. 224-233. ISBN 978-80-227-4544-4.
2016
Nesterenko, M. - Pošta, S.
Contraction Admissible Pairs of Complex Six-Dimensional Nilpotent Lie Algebras
In: Lie Theory and Its Applications in Physics. Wien: Springer, 2016. pp. 539-549. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. vol. 191. ISSN 2194-1009. ISBN 978-981-10-2635-5.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Berta, P. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the transverse momentum and phi(eta)*. distributions of Drell-Yan lepton pairs in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the differential cross-sections of prompt and non-prompt production of J/psi and psi(2S) in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the standard model Higgs boson produced in association with a vector boson and decaying into a tau pair in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(9), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Solovyev, V. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - et al.
Measurements of W(+/-)Z production cross sections in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous gauge boson self-couplings
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(9), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Searches for scalar leptoquarks in pp collisions at root s=8TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Muon reconstruction performance of the ATLAS detector in proton-proton collision data at root s=13 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Reconstruction of hadronic decay products of tau leptons with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson decaying into b(b)over-bar produced in association with top quarks decaying hadronically in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(5), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, M. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Suk, M. - et al.
Measurement of D-*+/-, D-+/- and D-S(+/-) meson production cross sections in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Nuclear Physics B. 2016, 907 717-763. ISSN 0550-3213.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of Z gamma and Z gamma gamma production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(11), ISSN 2470-0010.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in events with a photon and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(6), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Angerami, A. - Annovi, A. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - et al.
Search for squarks and gluinos in final states with jets and missing transverse momentum at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(7), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Charged-particle distributions in pp interactions at root s=8TeV measured with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(7), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the inclusive isolated prompt photon cross section in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), 1-42. ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in final states with large jet multiplicities and missing transverse momentum with ATLAS using root s=13 TeV proton-proton collisions
Physics Letters B. 2016, 757 334-355. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
A search for top squarks with R-parity-violating decays to all-hadronic final states with the ATLAS detector in root s=8 TeV proton-proton collisions
Journal of High Energy Physics. 2016,(6), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the charged-particle multiplicity inside jets from root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(6), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Identification of high transverse momentum top quarks in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(6), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of the Higgs boson production and decay rates and constraints on its couplings from a combined ATLAS and CMS analysis of the LHC pp collision data at root s=7 and 8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Search for metastable heavy charged particles with large ionization energy loss in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS experiment
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(11), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of event-shape observables in Z -> l(+)l(-) events in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2016, 76(7), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Charged-particle distributions in root s=13 TeV pp interactions measured with the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2016, 758 67-88. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
A search for an excited muon decaying to a muon and two jets in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
New Journal of Physics. 2016, 18 ISSN 1367-2630.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for pair production of gluinos decaying via stop and sbottom in events with b-jets and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of W-+/- and Z-boson production cross sections in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 759 601-621. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for charged Higgs bosons produced in association with a top quark and decaying via H-+/- -> tau nu using pp collision data recorded at root s=13 TeV by the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 759 555-574. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for resonances in the mass distribution of jet pairs with one or two jets identified as b-jets in proton-proton collisions at root S=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 759 229-246. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of fiducial differential cross sections of gluon-fusion production of Higgs bosons decaying to WW (au)-> e nu mu nu with the ATLAS detector at TeV
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of the charge asymmetry in top-quark pair production in the dilepton final state at root s=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the angular coefficients in Z-boson events using electron and muon pairs from data taken at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of exclusive gamma gamma -> W+W- production and search for exclusive Higgs boson production in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Pelantová, E. - Starosta, Š.
Constructions of words rich in palindromes and pseudopalindromes
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. 2016, 18(3), 1-26. ISSN 1462-7264.
2016
Brzicová, M. - Frougny, C - Pelantová, E., - Svobodová, M.
On-line Multiplication and Division in Number Systems with Complex Bases
In: Numeration 2016. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2016.
2016
Baker, S - Masáková, Z. - Pelantová, E., - Vávra, T.
Eventually Periodic Representations in Positional Number Systems
In: Numeration 2016. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2016. pp. 21-24.
2016
Ambrož, P. ed.
Numeration 2016
Praha, 2016-05-23/2016-05-27. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2016.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for resonances in diphoton events at root s=13TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for pair production of Higgs bosons in the bbbb final state using proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for Higgs and Z Boson Decays to phi gamma with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 117(11), ISSN 0031-9007.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of total and differential W plus w- production cross sections in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous triple-gauge-boson couplings
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for scalar leptoquarks in pp collisions at root s=13TeV with the ATLAS experiment
New Journal of Physics. 2016, 18(07.09.2016), ISSN 1367-2630.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Search for heavy long-lived charged R-hadrons with the ATLAS detector in 3.2 fb(-1) of proton-proton collision data at root s=13 TeV
Physics Letters B. 2016, 760 647-665. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for TeV-scale gravity signatures in high-mass final states with leptons and jets with the ATLAS detector at root s=13 TeV
Physics Letters B. 2016, 760(10.09.2016), 520-537. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of jet activity in top quark events using the e mu final state with two b-tagged jets in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Charged-particle distributions at low transverse momentum in root s=13 TeV pp interactions measured with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2016, 76(9), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Searches for heavy diboson resonances in pp collisions at root S=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Brzicová, M. - Frougny, C - Pelantová, E., - Svobodová, M.
On-line Multiplication and Division in Real and Complex Bases
In: Proceedings 2016 IEEE 23nd Symposium on Computer Arithmetic (ARITH). USA: IEEE Computer Society, 2016. p. 134-141. ISSN 1063-6889. ISBN 978-1-5090-1616-7.
2016
Masáková, Z. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
ITINERARIES INDUCED BY EXCHANGE OF THREE INTERVALS
Acta Polytechnica. 2016, 56(6), 462-471. ISSN 1805-2363.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in different-flavour high-mass dilepton final states in pp collisions at root s=13Tev with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the photon identification efficiencies with the ATLAS detector using LHC Run-1 data
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the b(b)over-bar dijet cross section in pp collisions at root s=7TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Pavelka, M. - Klika, V. - Esen, O., - Grmela, M.
A hierarchy of Poisson brackets in non-equilibrium thermodynamics
Physica D. 2016, 335 54-69. ISSN 0167-2789.
2016
Klika, V. - Gaffney, Eamonn A. - Chen, Y., - Brown, Cameron P.
An overview of multiphase cartilage mechanical modelling and its role in understanding function and pathology
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2016, 62 139-157. ISSN 1751-6161.
2016
Hesse, B - Salome, M - Cotte, M, - Zatloukalová, J.
Full-Field Calcium K-Edge X-ray Absorption Near-Edge Structure Spectroscopy on Cortical Bone at the Micron-Scale: Polarization Effects Reveal Mineral Orientation
Analytical Chemistry. 2016, 2016(88(7)), 3826-3835. ISSN 0003-2700.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson produced by vector-boson fusion and decaying to bottom quarks in root s=8TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(11), ISSN 1029-8479.
2016
Krbálek, M. - Apeltauer, Tomáš, - Apeltauer, Jiří
Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat
Silnice Železnice. 2016, 5 1-3. ISSN 1801-822X.
2016
Kollert, O. - Krbálek, M., - Hobza, T. opon.
Analýza spekter náhodných matic za použití teorie čítacích procesů
2016. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2016
Pitra, Z. - Bajer, L., - Holeňa, M.
Doubly Trained Evolution Control for the Surrogate CMA-ES
In: Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XIV. Cham: Springer, 2016. p. 59-68. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-45822-9.
2016
Pártl, O. - Beneš, M., - Frolkovič, P.
Finite Volume Scheme for Modeling of NAPL Vapor Transport in Air
In: Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2015. Basel: Springer, 2016. pp. 531-538. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. vol. 112. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-319-39927-0.
2016
Kolář, M. - Beneš, M., - Kratochvíl, J.
Modelling and Numerical Studies of Discrete Dislocation Dynamics
In: ALGORITMY 2016, 20th Conference on Scientific Computing, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia, March 14 - 18, 2016. Proceedings of contributed papers and posters. Bratislava: Comenius University, 2016. pp. 302-311. ISBN 978-80-227-4544-4.
2016
Kolář, M. - Beneš, M., - Ševčovič, D.
Numerical Solution of Constrained Curvature Flow for Closed Planar Curves
In: Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2015. Basel: Springer, 2016. pp. 539-546. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-319-39927-0.
2016
Pártl, O. - Beneš, M., - Frolkovič, P.
Numerical Simulation of NAPL Vapor Transport in Air
In: ALGORITMY 2016, 20th Conference on Scientific Computing, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia, March 14 - 18, 2016. Proceedings of contributed papers and posters. Bratislava: Comenius University, 2016. pp. 214-223. ISBN 978-80-227-4544-4.
2016
Kolář, M. - Beneš, M., - Ševčovič, D.
Computational analysis of the conserved curvature driven flow for open curves in the plane
Mathematics and Computers in Simulation. 2016, 126 1-13. ISSN 0378-4754.
2016
Pártl, O.
Numerical Modeling of Non-Isothermal Gas Flow and NAPL Vapor Transport in Soil
In: Doktorandské dny 2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. p. 127.
2016
Solovský, J.
Paralelní řešení úloh dvoufázového proudění v porézním prostředí pomocí MPI
In: Doktorandské dny 2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016.
2016
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2016
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precise measurement of the top quark mass in dilepton decays using optimized neutrino weighting
Physics Letters B. 2016, 752(1), 18-26. ISSN 0370-2693.
2016
Pártl, O. - Beneš, M. - Frolkovic, P. - Illangasekare, T., - Smits, K.
Numerical modeling of non-isothermal gas flow and NAPL vapor transport in soil
Computer Physics Communications. 2016, 202 175-187. ISSN 0010-4655.
2016
Bohuslav, P. - Hobza, T.
Robustní odhady v zobecnených lineárních modelech
2016. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2016
Kožená, C. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
A multiscale approach for nonlinear hysteretic skin elasticity evaluation by means of PM space modeling
In: 5ieme colloque Analyse Vibratoire Expérimentale. Lyon: INSA, 2016.
2016
Faltys, O. - Hobza, T. opon., - Krbálek, M.
Studie mikrostruktury částicových souborů se střednědosahovými potenciály
Praha: 2016. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra matematiky.
2016
Dos Santos, S. - Kožená, C., - Kůs, V.
Memory effects in the biomechanical behavior of ex vivo skin under acoustomechanical testings : a multiscale preisach modeling of aging
In: Proceedings of the 23rd International Congress on Sound and Vibration. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2016. ISSN 2329-3675. ISBN 978-960-99226-2-3.
2016
Kožená, C. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Hysteresis and memory effects in skin aging using PM space density identification
In: BEC 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). USA: IEEE Computer Society, 2016. p. 179-182. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-5090-1393-7.
2016
Bouř, P. - Kůs, V., - Franc, J.
Statistical classification techniques in high energy physics (SDDT algorithm)
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2016. ISSN 1742-6588.
2016
Kůs, V. - Franc, J., - Bouř, P.
Jak se vypořádat s vysokými dimenzemi?
Pražská technika. 2016, 18(5), 24-25. ISSN 1213-5348.
2016
Kůs, V.
Metric divergence measures in probability spaces
In: SPMS 2016 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 57-68. ISBN 978-80-01-06040-7.
2016
Kožená, C. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Skin elasticity index evaluation through PM space density identification
In: SPMS 2016 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 47-55. ISBN 978-80-01-06040-7.
2016
Gális, P. - Kůs, V.
Material defect localization based on geodesic curves
In: SPMS 2016 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 23-30. ISBN 978-80-01-06040-7.
2016
Bouř, P. - Kůs, V.
Supervised Divergence Decision Tree with Adaptive Kernel Density Estimation in High Energy Physics
In: SPMS 2016 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-06040-7.
2016
Finger, R. - Kůs, V., - Grim, J. opon.
Asymptotické a robustní vlastnosti statistickych odhadů a testů s minimální pseudovzdáleností
Praha: 2016. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra matematiky.
2016
Bouř, P. - Štěpánek, M. opon., - Kůs, V.
Vývoj statistických neparametrických a divergencních metod pro zpracování dat z experimentu D0 a NOvA
Praha: 2016. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra matematiky.
2016
Kůs, V. org. - Franc, J. org. - Hobza, T. org., - Bukáček, M. org.
Stochastic and Physical Monitoring Systems SPMS2016
[Conference Hosting] 2016.
2016
Pitra, Z. - Bajer, L., - Holeňa, M.
Doubly Trained Evolution Control for the Surrogate CMA-ES
In: Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XIV. Cham: Springer, 2016. p. 59-68. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-45822-9.
2016
Bukáček, M. - Hrabák, P., - Krbálek, M.
Individual Microscopic Results of Bottleneck Experiments
In: Traffic and Granular Flow '15. Cham: Springer International Publishing, 2016. pp. 105-112. ISBN 978-3-319-33481-3.
2016
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the inclusive t t production cross section in p p collisions at s =1.96 TeV and determination of the top quark pole mass
Physical Review D. 2016, 94(9), ISSN 2470-0010.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the forward-backward asymmetries in the production of Xi and Omega baryons in p(p)over-bar collisions
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(11), ISSN 2470-0010.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
B-s(0) lifetime measurement in the CP-odd decay channel B-s(0) -> J/Psi f(0)(980)
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(1), ISSN 2470-0010.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for a B-s(0)pi(+/-) State
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 117(2), ISSN 0031-9007.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of spin correlation between top and antitop quarks produced in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2016, 757 199-206. ISSN 0370-2693.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Study of double parton interactions in diphoton plus dijet events in p<(p)over bar> collisions at root s = 1.96 TeV
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(5), ISSN 2470-0010.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the forward-backward asymmetry of Lambda and (Lambda)over-bar production in p(p)over-bar collisions
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(3), ISSN 2470-0010.
2016
Bukáček, M. - Najmanová, H., - Hrabák, P.
The Effects of Synchronization of Pedestrian Flow Through Multiple Bottlenecks – Train Egress Study
In: Proceedings of Pedestrian and Evacuation Dynamics 2016. Shanghai: University of Science and Technology of China Press, 2016. pp. 105-112. ISBN 978-7-312-04077-1.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Functional sample of a radiation measurement device for mobile applications
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Silicon strip sensor with thin inactive layers for alpha and beta radiation detection
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Džbánek, L.
Funkční vzorek monitoru aktivity aerosolů v pracovních prostorách
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Functional sample of a readout chip optimized for low power consumption
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Kafka, V. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Functional sample of a readout chip optimized for linearity
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Functional sample of pixelated silicon detector sensor
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Džbánek, L.
Semiconductor strip sensor optimized for alpha radiation monitoring
[Functional Sample] 2016.
2016
Hejtmánek, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Švihra, P. - Tomášek, L., - Voleš, P.
SDK pro stripové detektory
[Software] 2016.
2016
Hejtmánek, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Švihra, P. - Tomášek, L., - Voleš, P.
Aplikační programové rozhraní a SDK pro čtení dat z pixelových detektorů
[Software] 2016.
2016
Virdzek, F. - Dvořák, J. - Nováček, P. - Džbánek, L. - Okruhlica, P. - Konček, O. - Dučevová, K. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Vrba, V. - Marčišovská, M. - Bílý, T. - Rataj, J., - Štefánik, M.
Planární stripový detektor tepelných neutronů a zařízení pro detekci prostorového ekvivalentu tepelných neutronů obsahující takový detektor
Czech Republic. Utility Model CZ 30059. 2016-11-28.
2016
Semmler, M. - Voleš, P. - Dučevová, K. - Konček, O. - Semmler, O. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Josel, M. - Křivonoska, J. - Tomášek, L. - Vrba, V. - Marčišovský, M., - Neue, G.
Velkoplošný hybridní pixelový detektor s redukovaným poměrem vyčítacích ploch
Czech Republic. Utility Model CZ 30091. 2016-11-29.
2016
Virdzek, F. - Dvořák, J. - Nováček, P. - Džbánek, L. - Okruhlica, P. - Konček, O. - Dučevová, K. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Vrba, V., - Marčišovská, M.
Zařízení pro detekci záření alfa a beta emitovaného aerosolem obsaženým ve vzduchu
Czech Republic. Utility Model CZ 30060. 2016-11-28.
2016
Semmler, M. - Voleš, P. - Dučevová, K. - Konček, O. - Semmler, O. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Vrba, V. - Virdzek, F., - Džbánek, L.
Osobní digitální dozimetr na bázi polovodičového senzoru
Czech Republic. Utility Model CZ 30150. 2016-12-13.
2016
Virdzek, F. - Dvořák, J. - Nováček, P. - Džbánek, L. - Okruhlica, P. - Konček, O. - Dučevová, K. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Vrba, V., - Marčišovská, M.
Planární stripový detektor záření gama a zařízení pro detekci dávkového příkonu záření gama obsahující takový detektor
Czech Republic. Utility Model CZ 30058. 2016-11-28.
2016
Hobza, T. ed.
SPMS 2016 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference
Dobřichovice, 2016-06-20/2016-06-24. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-06040-7.
2016
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for Simultaneous Production of J/psi and Upsilon Mesons
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(8), ISSN 0031-9007.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the top quark mass using the matrix element technique in dilepton final states
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Krbálek, M. - Hobza, T.
Inner structure of vehicular ensembles and random matrix theory
Physics Letters A. 2016, 380(21), 1839-1847. ISSN 0375-9601.
2016
Hobza, T. - Morales, D.
Empirical best prediction under unit-level logit mixed models
Journal of Official Statistics. 2016, 32(3), 661-692. ISSN 0282-423X.
2016
Najmanová, H. - Hejtmánek, P., - Bukáček, M.
Požární bezpečnost osobních kolejových vozidel: Analýza evakuace osob z dvoupodlažní jednotky CityElefant
In: Požární ochrana 2016 - Sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. pp. 294-301. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-177-4.
2016
Dvořáková, L. - Veselý, J.
Anketa l'Enseignement Mathématique a Matyáš Lerch
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(4), 285-294. ISSN 0032-2423.
2016
Hejtmánek, M. - Neue, G., - Marčišovský, M.
Data acquistion system for pixelated radiation detectors with fast serial interface
[Functional Sample] 2016.
2016
Hejtmánek, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Voleš, P., - Švihra, P.
Software for control and data acquisition of the FPGA based DAQ system for MediPix2 chips
[Software] 2016.
2016
Tušek, M.
On an extension of the Iwatsuka model
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2016, 49(36), ISSN 1751-8113.
2016
Dvořáková, L. - De Luca, A. - Bucci, M. - Hladký, J., - Puzynina, S.
Aperiodic Pseudorandom Number Generators Based on Infinite Words
Theoretical Computer Science. 2016, 647 85-100. ISSN 0304-3975.
2016
Šťovíček, P. - Košťáková, P.
The Aharonov-Bohm Hamiltonian with two vortices revisited
Acta Polytechnica. 2016, 56(3), 224-235. ISSN 1210-2709.
2016
Bezubik, A - Pošta, S.
Three-variable alternating trigonometric functions and corresponding Fourier transforms
Acta Polytechnica. 2016, 56(3), 156-165. ISSN 1210-2709.
2016
Strachota, P. - Beneš, M.
A Hybrid Parallel Numerical Algorithm for Three-Dimensional Phase Field Modeling of Crystal Growth
In: ALGORITMY 2016, 20th Conference on Scientific Computing, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia, March 14 - 18, 2016. Proceedings of contributed papers and posters. Bratislava: Comenius University, 2016. pp. 23-32. ISBN 978-80-227-4544-4.
2016
Fučík, R. - Illangasekare, TH, - Beneš, M.
Multidimensional self-similar analytical solutions of two-phase flow in porous media
Advances in Water Resources. 2016, 90 51-56. ISSN 0309-1708.
2016
Petříková, T. - Mikyška, J., - Firoozabadi, A.
Phase Behavior Modeling of Bitumen and Light Normal Alkanes and CO2 by PR-EOS and CPA-EOS
Energy & Fuels. 2016, 30(1), 515-525. ISSN 0887-0624.
2016
Pelantová, E. - Starosta, Š., - Znojil, Miloslav
Markov constant and quantum instabilities
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2016, 49(15), 1-19. ISSN 1751-8113.
2016
Oberhuber, T. - Klement, V., - Ševčovič, D.
Application of the level-set model with constraints in image segmentation
Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications. 2016, 9(1), 147-168. ISSN 1004-8979.
2016
Labbé, S. - Pelantová, E.
Palindromic sequences generated from marked morphisms
European Journal of Combinatorics. 2016, 51 200-214. ISSN 0195-6698.
2016
Nesterenko, M. - Pošta, S., - Vaneeva, O.
Realizations of Galilei algebras
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2016, 49(11), 1-26. ISSN 1751-8113.
2016
Pauš, P. - Beneš, M. - Kolář, M., - Kratochvíl, J.
Dynamics of dislocations described as evolving curves interacting with obstacles
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2016, 24(3), 1-34. ISSN 0965-0393.
2016
Klouda, K. - Medková, K.
Synchronizing delay for binary uniform morphisms
Theoretical Computer Science. 2016, 615 12-22. ISSN 0304-3975.
2016
Oberhuber, T. - Klement, V. - Bauer, P., - Žabka, V.
Implementation of the Vanka-type multigrid solver for the finite element approximation of the Navier–Stokes equations on GPU
Computer Physics Communications. 2016, 200 50-56. ISSN 0010-4655.
2016
Hrabák, P. - Krbálek, M.
Time-headway distribution for periodic totally asymmetric exclusion process with various updates
Physics Letters A. 2016, 380(9-10), 1003-1011. ISSN 0375-9601.
2016
Hejda, T. - Pelantová, E.
Spectral Properties of Cubic Complex Pisot Units
Mathematics of Computation. 2016, 85(297), 401-421. ISSN 0025-5718.
2016
Štampach, F. - Šťovíček, P.
The Nevanlinna parametrization for q-Lommel polynomials in the indeterminate case
Journal of Approximation Theory. 2016, 201 48-72. ISSN 0021-9045.
2016
Šťovíček, P. - Kalvoda, T.
A family of explicitly diagonalizable weighted Hankel matrices generalizing the Hilbert matrix
Linear and Multilinear Algebra. 2016, 64(5), 870-884. ISSN 0308-1087.
2016
Bukáček, M. - Hrabák, P.
Boundary Induced Phase Transition in Cellular Automata Models of Pedestrian Flow
Journal of Cellular Automata. 2016, 11(4), 328-337. ISSN 1557-5969.
2016
Hrabák, P. - Bukáček, M.
Conflict Solution According to "Aggressiveness" of Agents in Floor-Field-Based Model
In: Parallel Processing and Applied Mathematics, 11th International Conference, PPAM 2015, Krakow, Poland, September 6-9, 2015. Revised Selected Papers, Part II. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 507-516. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-32151-6.
2016
Dvořáková, L. - Florian, J.
On Periodicity of Generalized Pseudostandard Words
Electronic Journal of Combinatorics (E-JC),. 2016, 23(1), 1-22. ISSN 1077-8926.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Smolek, K. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Suk, M. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the relative width difference of the B-0-(B)over-bar(0) system with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(6), 1-39. ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: Study of the spin and parity of the Higgs boson in diboson decays with the ATLAS detector (vol 75, 476, 2015)i
European Physical Journal C. 2016, 76(3), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: ATLAS Run 1 searches for direct pair production of third-generation squarks at the Large Hadron Collider (vol 75, 510, 2015)
European Physical Journal C. 2016, 76(3), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Test of CP invariance in vector-boson fusion production of the Higgs boson using the Optimal Observable method in the ditau decay channel with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Search for squarks and gluinos in events with hadronically decaying tau leptons, jets and missing transverse momentum in proton-proton collisions at root s=13 TeV recorded with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A new method to distinguish hadronically decaying boosted Z bosons from W bosons using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Search for supersymmetry at root s=13 TeV in final states with jets and two same-sign leptons or three leptons with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for single production of vector-like quarks decaying into Wb in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(8), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Caforio, D. - Augsten, K. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for bottom squark pair production in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Performance of pile-up mitigation techniques for jets in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(11), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for Minimal Supersymmetric Standard Model Higgs bosons H/A and for a Z ' boson in the tau tau final state produced in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
European Physical Journal C. 2016, 76(11), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
A measurement of material in the ATLAS tracker using secondary hadronic interactions in 7 TeV p p collisions
Journal of Instrumentation. 2016, 11 ISSN 1748-0221.
2016
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for the Higgs boson produced in association with a W boson and decaying to four b-quarks via two spin-zero particles in pp collisions at 13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(11), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of top quark pair differential cross sections in the dilepton channel in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with ATLAS
Physical Review D. 2016, 94(9), ISSN 2470-0010.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Study of hard double-parton scattering in four-jet events in pp collisions root s=7 TeV with the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2016,(11), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Luminosity determination in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Mariazzi, S. - Caravita, R. - Aghion, S. - Amsler, C. - Chlouba, K. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Positron manipulation and positronium laser excitation in AEgIS
In: Defect and Diffusion Forum. Curich: Trans Tech Publications, 2016. p. 11-16. Defect and Diffusion Forum. vol. 373. ISSN 1012-0386. ISBN 9783038356059.
2016
Massacrier, L. - Anselmino, M. - Arnaldi, R. - Brodsky, S. J., - Trzeciak, B.
Studies of Transverse-Momentum-Dependent Distributions with a Fixed-Target ExpeRiment Using the LHC Beams (AFTER@LHC)
In: PROCEEDINGS OF THE 21ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPIN PHYSICS. Singapore: World Scientific Publishing, Ltd., 2016. International Journal of Modern Physics-Conference Series. vol. 40. ISSN 2010-1945.
2016
Lokos, S. - Csanad, M. - Tomášik, B., - Csorgo, T.
Higher-order anisotropies in the Buda-Lund model: Disentangling flow and density field anisotropies
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 2016, 52(10), ISSN 1434-6001.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Charge-dependent flow and the search for the chiral magnetic wave in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(4), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of (sic)(2S) suppression in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(6), ISSN 1029-8479.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of charged jet production in p-Pb collisions at root(NN)-N-S=5.02 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Goncalves, V.P. - Nemchik, J. - Pasechnik, R., - Sumbera, M.
Color dipole approach to Drell-Yan and heavy quarkonia production at RHIC and LHC
In: Joint CTEQ Meeting and POETIC 7 Abstract Book. Philadelphia: Temple University, 2016.
2016
Křelina, M. - Basso, E. - Goncalves, V.P. - Nemchik, J., - Pasechnik, R.
Drell-Yan process in p + Pb collisions at the LHC
In: Proceedings of Science. Trieste: International School for Advanced Studies, 2016. ISSN 1824-8039.
2016
Mareš, J.
Modified Definition of Coined Quantum Walks for Arbitrary Graphs
In: Doktorandské dny 2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. p. 93-102.
2016
Janoška, Z. - Marčišovská, M. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Vrba, V.
Measurement of ionizing particles by the PH32 chip
In: 2015 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference. IEEE, 2016. p. 1-5. ISBN 9781467398626.
2016
Hubáček, Z.
QCD Measurements at ATLAS
NUOVO CIMENTO C-COLLOQUIA AND COMMUNICATIONS IN PHYSICS. 2016, 39(4), ISSN 2037-4909.
2016
Lokhtin, I. P. - Belyaev, A. V. - Eyyubova, G., - Ponimatkin, G.
Charmed meson and charmonium production in PbPb collisions at the LHC
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2016, 43(12), ISSN 0954-3899.
2016
Smotlacha, J. - Pincak, R.
Electronic Properties of Carbon Nanostructures
In: Recent Advances in Graphene Research. Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2016. p. 30-56. ISBN 978-953-51-2639-3.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Transverse momentum, rapidity, and centrality dependence ofinclusive charged-particle production in root s(NN)=5.02 TeV p+Pb collisions measured by the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2016, 763 313-336. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for dark matter produced in association with a hadronically decaying vector boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 763 251-268. ISSN 0370-2693.
2016
Garron, N. - Langfeld, K. - Bechtle, P. - Beck, H. P. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Anatomy of the sign-problem in heavy-dense QCD
European Physical Journal C. 2016, 76(10), 1-29. ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new resonances in events with one lepton and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 762 334-352. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of W+W- production in association with one jet in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 763 114-133. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the W-+/- Z boson pair-production cross section in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 762 1-22. ISSN 0370-2693.
2016
Anda, G. - Bencze, A. - Berta, M. - Dunai, D., - Krbec, J.
Lithium beam diagnostic system on the COMPASS tokamak
Fusion Engineering and Design. 2016, 108 1-6. ISSN 0920-3796.
2016
Goncalves, V.P. - Křelina, M. - Nemchik, J., - Pasechnik, R.
Drell-Yan process in pA collisions: Path-integral treatment of coherence effects
Physical Review D. 2016, 94(11), ISSN 2470-0010.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Jet-like correlations with neutral pion triggers in pp and central Pb-Pb collisions at 2.76 TeV
Physics Letters B. 2016, 763 238-250. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the Inelastic Proton-Proton Cross Section at root s=13 TeV with the ATLAS Detector at the LHC
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 117(18), ISSN 0031-9007.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of top-quark pair differential cross-sections in the lepton plus jets channel in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Caforio, D. - Guenther, J. - Seifert, F. - Sopczak, A. - Tureček, D. - Augsten, K. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Solar, M. - Smolek, K. - Sopko, V. - Suk, M. - et al.
Search for single production of a vector-like quark via a heavy gluon in the 4b final state with the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
Physics Letters B. 2016, 758 249-268. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the total cross section from elastic scattering in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 761 158-178. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for top squarks in final states with one isolated lepton, jets, and missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Search for high-mass new phenomena in the dilepton final state using proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 761 372-392. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Dark matter interpretations of ATLAS searches for the electroweak production of supersymmetric particles in root s=8 TeV proton-proton collisions
Journal of High Energy Physics. 2016,(9), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross-section using e mu events with b-tagged jets in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 761 136-157. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the top quark mass in the t(t)over-bar -> dilepton channel from root s=8TeVATLAS data
Physics Letters B. 2016, 761 350-371. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for supersymmetry in a final state containing two photons and missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions at the LHC using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(9), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
The performance of the jet trigger for the ATLAS detector during 2011 data taking
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the double-differential high-mass Drell-Yan cross section in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Study of the rare decays of B-s(0) and B-0 into muon pairs from data collected during the LHC Run 1 with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(9), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for gluinos in events with an isolated lepton, jets and missing transverse momentum at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Hrtánková, J. - Cieply, A., - Mares, J.
Calculations of kaonic nuclei based on chiral meson-baryon coupled channel interaction models
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. vol. 130. ISSN 2100-014X.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Pseudorapidity dependence of the anisotropic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2016, 762 376-388. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the CP-violating phase phi(s) and the B-s(0) meson decay width difference with B-s(0) -> J/psi phi decays in ATLAS
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurements of the Higgs boson production and decay rates and coupling strengths using pp collision data at root s=7 and 8 TeV in the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Study of the B-c(+) -> J/psi D-s(+) and Bc(+) -> J/psi D-s*(+) decays with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for a high-mass Higgs boson decaying to a W boson pair in pp collisions at root s=8TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(1), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurements of fiducial cross-sections for t(t)over-bar production with one or two additional b-jets in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for flavour-changing neutral current top-quark decays to q Z in pp collision data collected with the ATLAS detector at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the production cross-section of a single top quark in association with a W boson at 8 TeV with the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2016,(1), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the correlation between the polar angles of leptons from top quark decays in the helicity basis at root s=7 TeV using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(1), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for an additional, heavy Higgs boson in the decay channel at in collision data with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for invisible decays of a Higgs boson using vector-boson fusion in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(1), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for single top-quark production via flavour-changing neutral currents at 8TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(2), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A search for prompt lepton-jets in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(2), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of four-lepton production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 753 552-572. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Constraints on non-Standard Model Higgs boson interactions in an effective Lagrangian using differential cross sections measured in the H ->gamma gamma decay channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 753 69-85. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for direct top squark pair production in final states with two tau leptons in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(2), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the production of single vector-like and excited quarks in the Wt final state in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(2), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in the lepton-plus-jets final state in pp collision data at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(2), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the differential cross-section of highly boosted top quarks as a function of their transverse momentum in root s=8 TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(3), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of jet charge in dijet events from root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the electroweak production of supersymmetric particles in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for strong gravity in multijet final states produced in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector at the LHC
Journal of High Energy Physics. 2016,(3), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena with photon plus jet events in proton-proton collisions at TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(3), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in dijet mass and angular distributions from pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 754 302-322. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Dijet production in root s=7 TeV pp collisions with large rapidity gaps at the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2016, 754 214-234. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the ZZ Production Cross Section in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(10), ISSN 0031-9007.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for charged Higgs bosons in the H-+/- -> tb decay channel in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(3), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Identification of boosted, hadronically decaying W bosons and comparisons with ATLAS data taken at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(3), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for magnetic monopoles and stable particles with high electric charges in 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Centrality, rapidity, and transverse momentum dependence of isolated prompt photon production in lead-lead collisions at root S-NN=2.76 TeV measured with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(3), ISSN 2469-9985.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Performance of b-jet identification in the ATLAS experiment
Journal of Instrumentation. 2016, 11 ISSN 1748-0221.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for anomalous couplings in the Wtb vertex from the measurement of double differential angular decay rates of single top quarks produced in the t-channel with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(4), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Combination of searches for WW, WZ, and ZZ resonances in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 755 285-305. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - Suk, M. - et al.
Measurement of the centrality dependence of the charged-particle pseudorapidity distribution in proton-lead collisions at root s(NN)=5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(4), 10-28. ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new phenomena in events with at least three photons collected in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(4), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for dark matter produced in association with a Higgs boson decaying to two bottom quarks in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(7), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Probing lepton flavour violation via neutrinoless tau -> 3 mu decays with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Observation of Long-Range Elliptic Azimuthal Anisotropies in root s=13 and 2.76 TeV pp Collisions with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(17), ISSN 0031-9007.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Beam-induced and cosmic-ray backgrounds observed in the ATLAS detector during the LHC 2012 proton-proton running period
Journal of Instrumentation. 2016, 11 ISSN 1748-0221.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Evidence for single top-quark production in the s-channel in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector using the Matrix Element Method
Physics Letters B. 2016, 756 228-246. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, B. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the charge asymmetry in highly boosted top-quark pair production in root s=8 TeV pp collision data collected by the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2016, 756 52-71. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the dependence of transverse energy production at large pseudorapidity on the hard-scattering kinematics of proton-proton collisions at root s=2.76 TeV with ATLAS
Physics Letters B. 2016, 756 10-28. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Higher harmonic flow coefficients of identified hadrons in Pb-Pb collisions at root sNN=2.76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Benka, T. - Havránek, M. - Neue, G. - Kafka, V. - Vrba, V., - Jakovenko, J.
Charge injection circuit designed in 65 nm CMOS technology
In: Book Abstracts International Workshop on Radiation Imaging Detectors. Barcelona: Institut de Física d'Altes Energies, 2016. pp. 143.
2016
Adare, A. - Aidala, C. - Ajitanand, N. N. - Akiba, Y. - Gallus, P. - Tomášek, M., - Virius, M.
Measurements of double-helicity asymmetries in inclusive J/Psi production in longitudinally polarized p plus p collisions at root s=510 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(11), ISSN 2470-0010.
2016
Demaria, N. - Barbero, M.B. - Fougeron, D. - Gensolen, F. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Marčišovský, M. - Neue, G., - Tomášek, L.
Recent progress of RD53 Collaboration towards next generation Pixel Read-Out Chip for HL-LHC
Journal of Instrumentation. 2016, 11(12), ISSN 1748-0221.
2016
Basso, E. - Goncalves, Victor P. - Nemchik, J. - Pasechnik, R., - Sumbera, M.
Drell-Yan phenomenology in the color dipole picture revisited
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(3), ISSN 2470-0010.
2016
Exner, P. - Rohleder, J.
Generalized interactions supported on hypersurfaces
Journal of Mathematical Physics. 2016, 57(4), ISSN 0022-2488.
2016
Barseghyan, D. - Exner, P. - Khrabustovskyi, A., - Tater, M.
Spectral analysis of a class of Schrodinger operators exhibiting a parameter-dependent spectral transition
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2016, 49(16), ISSN 1751-8113.
2016
Dittrich, J. - Exner, P. - Kuehn, C., - Pankrashkin, K.
On eigenvalue asymptotics for strong delta-interactions supported by surfaces with boundaries
Asymptotic Analysis. 2016, 97(1-2), 1-25. ISSN 0921-7134.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Production of K*(892)(0) and phi(1020) in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Adam, J.
J/psi photoproduction in ultra-peripheral Pb-Pb and p-Pb collisions with the ALICE detector
In: Nuclear and Particle Physics Proceedings. Amsterdam: Elsevier, 2016. pp. 2599-2601. vol. 273-275. ISSN 2405-6014.
2016
Gajdošová, K.
Production of non-photonic electrons in U plus U collisions at root s(NN)=193 GeV at the STAR experiment
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. ISSN 2100-014X.
2016
Trzeciak, B.
Measurements of Quarkonium Polarization and Production versus Charged-Particle Multiplicity in p plus p Collisions at root s=500 GeV in the STAR Experiment
Nuclear Physics A. 2016, 956 721-724. ISSN 0375-9474.
2016
Trzeciak, B.
J/psi and psi(2S) measurement in p plus p collisions at root s = 200 and 500 GeV with the STAR experiment
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2016. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
2016
Exner, P. - Vugalter, S.
On the existence of bound states in asymmetric leaky wires
Journal of Mathematical Physics. 2016, 57(2), ISSN 0022-2488.
2016
Barseghyan, D. - Exner, P. - Kovarik, H., - Weidl, T.
Semiclassical bounds in magnetic bottles
Reviews in Mathematical Physics. 2016, 28(1), ISSN 0129-055X.
2016
Exner, P. - Kondej, S.
STRONG COUPLING ASYMPTOTICS FOR SCHRODINGER OPERATORS WITH AN INTERACTION SUPPORTED BY AN OPEN ARC IN THREE DIMENSIONS
Reports on Mathematical Physics. 2016, 77(1), 1-17. ISSN 0034-4877.
2016
Chadzitaskos, G. - Patera, J., - Szajewska, M.
Polytopes vibrations within Coxeter group symmetries
The European Physical Journal B - Condensed Matter. 2016, 89(5), ISSN 1434-6028.
2016
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Aglieri Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Pseudorapidity dependence of the anisotropic flow of charged particles in Pb–Pb collisions at sNN=2.76 TeV
Physics Letters B. 2016, 762 376-388. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Aglieri Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Jet-like correlations with neutral pion triggers in pp and central Pb–Pb collisions at 2.76 TeV
Physics Letters B. 2016, 763 238-250. ISSN 0370-2693.
2016
Pánek, R. - Adámek, J. - Aftanas, M. - Bílková, P. - Havránek, A., - Grover, O.
Status of the COMPASS tokamak and characterization of the first H-mode
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2016, 58(1), ISSN 0741-3335.
2016
Adam, J.
Vector meson photoproduction in ultra-peripheral p-Pb collisions measured using the ALICE detector
In: Proceedings of Science. Trieste: SISSA/ISAS, 2016. Proceedings of Science. ISSN 1824-8039.
2016
Contreras Nuno, G.
Coherent photo-nuclear production of vector mesons at mid-rapidities in Pb-Pb collisions
In: Proceedings of Science. Trieste: SISSA/ISAS, 2016. Proceedings of Science. ISSN 1824-8039.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Berta, P. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the transverse momentum and phi(eta)*. distributions of Drell-Yan lepton pairs in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the differential cross-sections of prompt and non-prompt production of J/psi and psi(2S) in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the standard model Higgs boson produced in association with a vector boson and decaying into a tau pair in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(9), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Solovyev, V. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - et al.
Measurements of W(+/-)Z production cross sections in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous gauge boson self-couplings
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(9), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Searches for scalar leptoquarks in pp collisions at root s=8TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(1), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Muon reconstruction performance of the ATLAS detector in proton-proton collision data at root s=13 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Reconstruction of hadronic decay products of tau leptons with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson decaying into b(b)over-bar produced in association with top quarks decaying hadronically in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(5), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Jakůbek, M. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Suk, M. - et al.
Measurement of D-*+/-, D-+/- and D-S(+/-) meson production cross sections in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Nuclear Physics B. 2016, 907 717-763. ISSN 0550-3213.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of Z gamma and Z gamma gamma production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(11), ISSN 2470-0010.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in events with a photon and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(6), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Angerami, A. - Annovi, A. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - et al.
Search for squarks and gluinos in final states with jets and missing transverse momentum at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(7), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Charged-particle distributions in pp interactions at root s=8TeV measured with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(7), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the inclusive isolated prompt photon cross section in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), 1-42. ISSN 1029-8479.
2016
Kolešová, H. - Malinsky, M., - Mede, T.
Theoretical Uncertainties in Proton Lifetime Estimates
In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2016. AIP Conference Proceedings. vol. 1743. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1400-6.
2016
Bertolini, S. - Di Luzio, L. - Kolešová, H., - Malinsky, M.
Neutrino-axion-dilaton interconnection
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(1), ISSN 2470-0010.
2016
Hamilton, C. - Barkhofen, S. - Sansoni, L., - Jex, I.
Driven discrete time quantum walks
New Journal of Physics. 2016, 18 ISSN 1367-2630.
2016
Nitsche, T. - Elster, F. - Novotný, J. - Gábris, A., - Jex, I.
Quantum walks with dynamical control: graph engineering, initial state preparation and state transfer
New Journal of Physics. 2016, 18 ISSN 1367-2630.
2016
Gilyen, A. - Kiss, T., - Jex, I.
Exponential Sensitivity and its Cost in Quantum Physics
Scientific Reports. 2016, 6 ISSN 2045-2322.
2016
Zatloukal, V.
Classical field theories from Hamiltonian constraint: Canonical equations of motion and local Hamilton-Jacobi theory
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS. 2016, 13(6), ISSN 0219-8878.
2016
Lidrych, J.
FEMTOSCOPY WITH UNLIKE-SIGN KAONS AT STAR IN 200 GeV Au+Au COLLISIONS
In: Acta Physica Polonica B. Krakow: Jagellonian University in Krakow, 2016. pp. 263-267. Proceedings Supplement. vol. 9. ISSN 1899-2358.
2016
Lidrych, J.
Femtoscopy with unlike-sign kaons at STAR in 200 GeV Au+Au collisions
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. ISSN 2100-014X.
2016
Fodorová, J.
J/psi PRODUCTION IN U plus U COLLISIONS AT THE STAR EXPERIMENT
Acta Physica Polonica B. 2016, 47(3), 997-1001. ISSN 0587-4254.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in final states with large jet multiplicities and missing transverse momentum with ATLAS using root s=13 TeV proton-proton collisions
Physics Letters B. 2016, 757 334-355. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
A search for top squarks with R-parity-violating decays to all-hadronic final states with the ATLAS detector in root s=8 TeV proton-proton collisions
Journal of High Energy Physics. 2016,(6), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the charged-particle multiplicity inside jets from root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(6), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Identification of high transverse momentum top quarks in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(6), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of the Higgs boson production and decay rates and constraints on its couplings from a combined ATLAS and CMS analysis of the LHC pp collision data at root s=7 and 8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Bravina, L. V. - Johansson, B. - Crkovská, J., - Eyyubova, G. Kh.
Hydro and Jets in Relativistic Heavy-Ion Collisions
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. vol. 125. ISSN 2100-014X.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Search for metastable heavy charged particles with large ionization energy loss in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS experiment
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(11), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of event-shape observables in Z -> l(+)l(-) events in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2016, 76(7), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Charged-particle distributions in root s=13 TeV pp interactions measured with the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2016, 758 67-88. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
A search for an excited muon decaying to a muon and two jets in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
New Journal of Physics. 2016, 18 ISSN 1367-2630.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for pair production of gluinos decaying via stop and sbottom in events with b-jets and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of W-+/- and Z-boson production cross sections in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 759 601-621. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for charged Higgs bosons produced in association with a top quark and decaying via H-+/- -> tau nu using pp collision data recorded at root s=13 TeV by the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 759 555-574. ISSN 0370-2693.
2016
Rusňáková, O.
STAR heavy-ion highlights
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. ISSN 2100-014X.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for resonances in the mass distribution of jet pairs with one or two jets identified as b-jets in proton-proton collisions at root S=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2016, 759 229-246. ISSN 0370-2693.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of fiducial differential cross sections of gluon-fusion production of Higgs bosons decaying to WW (au)-> e nu mu nu with the ATLAS detector at TeV
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of the charge asymmetry in top-quark pair production in the dilepton final state at root s=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Contreras Nuno, G. - Napsuciale, M.
Creation of a group on particle accelerator science and technology in Mexico
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2016. vol. 761. ISSN 1742-6588.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the angular coefficients in Z-boson events using electron and muon pairs from data taken at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(8), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of exclusive gamma gamma -> W+W- production and search for exclusive Higgs boson production in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Aglieri Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Charge-dependent flow and the search for the chiral magnetic wave in Pb-Pb collisions at sNN =2.76 TeV
Physical Review C. 2016, 93(4), ISSN 0556-2813.
2016
Kellerbauer, A. - Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Probing antimatter gravity - The AEGIS experiment at CERN
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. ISSN 2100-014X.
2016
Feroci, M. - Bozzo, E. - Brandt, S. - Hernanz, M. - Hudec, R., - Petráček, V.
The LOFT mission concept - A status update
In: Proceedings of SPIE. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0189-5.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Upsilon production in U plus U collisions at root s(NN)=193 GeV measured with the STAR experiment
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 94(6), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Correlated Event-by-Event Fluctuations of Flow Harmonics in Pb-Pb Collisions at root S-NN=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 117(18), ISSN 0031-9007.
2016
Skoupil, D. - Bydžovský, P.
Kaon photoproduction off proton
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. vol. 130. ISSN 2100-014X.
2016
Hrtánková, J. ed. - Cieplý, A. ed., - Mareš, J. ed.
EPJ Web of Conferences
Krakow, 2016-06-02/2016-06-07. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. vol. 130. ISSN 2100-014X.
2016
Hrtánková, J. ed. - Cieplý, A. ed., - Mareš, J. ed.
EPJ Web of Conferences
Krakow, 2016-06-02/2016-06-07. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. vol. 130.
2016
Hrtánková, J. ed. - Cieplý, A. ed., - Mareš, J. ed.
Calculations of kaonic nuclei based on chiral meson-baryon coupled channel interaction models
Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. vol. 130.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for resonances in diphoton events at root s=13TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for pair production of Higgs bosons in the bbbb final state using proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(5), ISSN 2470-0010.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for Higgs and Z Boson Decays to phi gamma with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 117(11), ISSN 0031-9007.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of total and differential W plus w- production cross sections in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous triple-gauge-boson couplings
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for scalar leptoquarks in pp collisions at root s=13TeV with the ATLAS experiment
New Journal of Physics. 2016, 18(07.09.2016), ISSN 1367-2630.
2016
Korbel, J. - Luchko, Yu.
Modeling of financial processes with a space-time fractional diffusion equation of varying order
Fractional Calculus and Applied Analysis. 2016, 19(6), 1414-1433. ISSN 1311-0454.
2016
Rychtáriková, R. - Korbel, J. - Macháček, P. - Císař, P. - Urban, J., - Štys, D.
Point Information Gain and Multidimensional Data Analysis
Entropy. 2016, 18(10), ISSN 1099-4300.
2016
Duban, R. - Ficker, O. - Grover, O. - Jiráková, K. - Leitl, B. - Matušů, M. - Okonechnikova, T. - Stöckel, J. - Svoboda, V., - Vondrášek, G.
Tokamak GOLEM for fusion education - chapter 7
In: europhysics conference abstracts. Mulhouse: European Physical Society, 2016. europhysics conference abstracts. vol. 40A.
2016
Grover, O. - Kocman, J. - Odstrcil, M. - Odstrcil, T. - Svoboda, V., - Žára, J.
Remote operation of the GOLEM tokamak for Fusion Education
Fusion Engineering and Design. 2016, 112 1038-1044. ISSN 0920-3796.
2016
Svoboda, V. - Dvornova, A. - Dejarnac, R., - Prochazka, M.
Remote operation of the GOLEM tokamak with hydrogen and helium plasmas
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2016. Journal of Physics: Conference Series. vol. 768. ISSN 1742-6588.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Search for heavy long-lived charged R-hadrons with the ATLAS detector in 3.2 fb(-1) of proton-proton collision data at root s=13 TeV
Physics Letters B. 2016, 760 647-665. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for TeV-scale gravity signatures in high-mass final states with leptons and jets with the ATLAS detector at root s=13 TeV
Physics Letters B. 2016, 760(10.09.2016), 520-537. ISSN 0370-2693.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of jet activity in top quark events using the e mu final state with two b-tagged jets in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Charged-particle distributions at low transverse momentum in root s=13 TeV pp interactions measured with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2016, 76(9), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Searches for heavy diboson resonances in pp collisions at root S=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new phenomena in different-flavour high-mass dilepton final states in pp collisions at root s=13Tev with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(10), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the photon identification efficiencies with the ATLAS detector using LHC Run-1 data
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the b(b)over-bar dijet cross section in pp collisions at root s=7TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2016, 76(12), ISSN 1434-6044.
2016
Maryška, J.
Asymptotics of Quantum Markov Dynamical Semigroups
In: Doktorandské dny 2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016.
2016
Adare, A. - Gallus, P., - Virius, M.
Measurements of double-helicity asymmetries in inclusive J/ψ production in longitudinally polarized p+p collisions at √s =510 GeV
Physical Review D. 2016, 94(11), ISSN 2470-0010.
2016
Malachov, M.
One-Qubit and Two-Qubit Dynamics of Chaotic Purification Protocol
In: Doktorandské dny 2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016.
2016
Hubáček, Z.
Upgrading the ATLAS fast calorimeter simulation
In: 17th International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics Research (ACAT2016). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2016. vol. 762. ISSN 1742-6596.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson produced by vector-boson fusion and decaying to bottom quarks in root s=8TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2016,(11), ISSN 1029-8479.
2016
Petrásek, F.
On Uniqueness of T–duality with Spectators
In: Doktorandské dny 2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. p. 129.
2016
Navrátil, J.
Small Non-Differentiable Perturbations of Crandall-Rabinowitz Bifurcation
In: Doktorandské dny 2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. p. 123-126.
2016
Zemanová, H. - Santolík, O., - Kolmašová, I.
Measurements of Electromagnetic Signals Generated by Lightning and Atmospheric Discharges Associated with Transient Luminous Events
In: Proceedings of the 25th Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2016. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2016. pp. 97-102. ISBN 978-80-7378-333-4.
2016
Schulc, M. - Tomášik, B.
The effect of momentum deposition during fireball evolution on flow anisotropy
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2016, 43(12), ISSN 0954-3899.
2016
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Higher harmonic flow coefficients of identified hadrons in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1126-6708.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precise measurement of the top quark mass in dilepton decays using optimized neutrino weighting
Physics Letters B. 2016, 752(1), 18-26. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
D-meson production in p-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV and in pp collisions at root S=7 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 94(5), ISSN 2469-9985.
2016
Hlavatý, L. - Petrásek, F.
On uniqueness of T-duality with spectators
International Journal of Modern Physics A. 2016, 31(25), ISSN 0217-751X.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
PHENIX Collaboration
Nuclear Physics A. 2016, 956 964-970. ISSN 0375-9474.
2016
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the inclusive t t production cross section in p p collisions at s =1.96 TeV and determination of the top quark pole mass
Physical Review D. 2016, 94(9), ISSN 2470-0010.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the forward-backward asymmetries in the production of Xi and Omega baryons in p(p)over-bar collisions
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(11), ISSN 2470-0010.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
B-s(0) lifetime measurement in the CP-odd decay channel B-s(0) -> J/Psi f(0)(980)
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(1), ISSN 2470-0010.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for a B-s(0)pi(+/-) State
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 117(2), ISSN 0031-9007.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of spin correlation between top and antitop quarks produced in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2016, 757 199-206. ISSN 0370-2693.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Study of double parton interactions in diphoton plus dijet events in p<(p)over bar> collisions at root s = 1.96 TeV
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(5), ISSN 2470-0010.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the forward-backward asymmetry of Lambda and (Lambda)over-bar production in p(p)over-bar collisions
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(3), ISSN 2470-0010.
2016
Jex, M. - Lotoreichik, Vladimir
On absence of bound states for weakly attractive delta'-interactions supported on non-closed curves in R-2
Journal of Mathematical Physics. 2016, 57(2), ISSN 0022-2488.
2016
Eyyubova, G. - Kramárik, L.
Performance of the ALICE secondary vertex b-tagging algorithm
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. ISSN 2100-014X.
2016
Havránek, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Janoška, Z. - Tomášek, L. - Vrba, V., - Semmler, M.
Vyčítací čip pro sběr signálu z velkoplošných pixelových polí
Czech Republic. Utility Model CZ CZ 30092 U1. 2016-11-29.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M. - Vrba, V., - et al., .
Azimuthally anisotropic emission of low-momentum direct photons in Au + Au collisions at √s_NN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 94(6), ISSN 2469-9985.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M. - Vrba, V., - et al., .
Measurements of directed, elliptic, and triangular flow in Cu + Au collisions at √s_NN=200 GeV
Physical Review C. 2016, 94(5), ISSN 0556-2813.
2016
Pacifico, N. - Aghion, S. - Alozy, J. - Amsler, C. - Chlouba, K. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Direct detection of antiprotons with the Timepix3 in a new electrostatic selection beamline
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2016, 831 12-17. ISSN 0168-9002.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Functional sample of a radiation measurement device for mobile applications
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Silicon strip sensor with thin inactive layers for alpha and beta radiation detection
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Džbánek, L.
Funkční vzorek monitoru aktivity aerosolů v pracovních prostorách
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Functional sample of a readout chip optimized for low power consumption
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Kafka, V. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Functional sample of a readout chip optimized for linearity
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Semmler, M.
Functional sample of pixelated silicon detector sensor
[Functional Sample] 2016.
2016
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Džbánek, L.
Semiconductor strip sensor optimized for alpha radiation monitoring
[Functional Sample] 2016.
2016
Hejtmánek, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Švihra, P. - Tomášek, L., - Voleš, P.
SDK pro stripové detektory
[Software] 2016.
2016
Hejtmánek, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Švihra, P. - Tomášek, L., - Voleš, P.
Aplikační programové rozhraní a SDK pro čtení dat z pixelových detektorů
[Software] 2016.
2016
Marčišovský, M. - Švihra, P. - Havránek, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Vrba, V., - Semmler, M.
Zařízení pro diagnostiku termojaderného plazmatu
Czech Republic. Utility Model CZ CZ 30093 U1. 2016-11-29.
2016
Virdzek, F. - Dvořák, J. - Nováček, P. - Džbánek, L. - Okruhlica, P. - Konček, O. - Dučevová, K. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Vrba, V. - Marčišovská, M. - Bílý, T. - Rataj, J., - Štefánik, M.
Planární stripový detektor tepelných neutronů a zařízení pro detekci prostorového ekvivalentu tepelných neutronů obsahující takový detektor
Czech Republic. Utility Model CZ 30059. 2016-11-28.
2016
Semmler, M. - Voleš, P. - Dučevová, K. - Konček, O. - Semmler, O. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Josel, M. - Křivonoska, J. - Tomášek, L. - Vrba, V. - Marčišovský, M., - Neue, G.
Velkoplošný hybridní pixelový detektor s redukovaným poměrem vyčítacích ploch
Czech Republic. Utility Model CZ 30091. 2016-11-29.
2016
Virdzek, F. - Dvořák, J. - Nováček, P. - Džbánek, L. - Okruhlica, P. - Konček, O. - Dučevová, K. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Vrba, V., - Marčišovská, M.
Zařízení pro detekci záření alfa a beta emitovaného aerosolem obsaženým ve vzduchu
Czech Republic. Utility Model CZ 30060. 2016-11-28.
2016
Semmler, M. - Voleš, P. - Dučevová, K. - Konček, O. - Semmler, O. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Vrba, V. - Virdzek, F., - Džbánek, L.
Osobní digitální dozimetr na bázi polovodičového senzoru
Czech Republic. Utility Model CZ 30150. 2016-12-13.
2016
Virdzek, F. - Dvořák, J. - Nováček, P. - Džbánek, L. - Okruhlica, P. - Konček, O. - Dučevová, K. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Vrba, V., - Marčišovská, M.
Planární stripový detektor záření gama a zařízení pro detekci dávkového příkonu záření gama obsahující takový detektor
Czech Republic. Utility Model CZ 30058. 2016-11-28.
2016
Akiba, K. - Akbiyik, M. - Albrow, M. - Arneodo, M. - Broz, M., - Contreras, J.G.
LHC forward physics
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2016, 43(11), ISSN 0954-3899.
2016
Minakov, A.
Asymptotics of step-like solutions for the Camassa-Hohn equation
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS. 2016, 261(11), 6055-6098. ISSN 0022-0396.
2016
Hrivnák, J. - Walton, Mark A.
Weight-lattice discretization of Weyl-orbit functions
Journal of Mathematical Physics. 2016, 57(8), ISSN 0022-2488.
2016
Caravita, R. - Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Towards a gravity measurement on cold antimatter atoms
NUOVO CIMENTO C-COLLOQUIA AND COMMUNICATIONS IN PHYSICS. 2016, 39(1), ISSN 2037-4909.
2016
Delong, V. - Beňo, R. - Břeň, D., - Kulhánek, P.
Notes on the relativistic movement of runaway electrons in parallel electric and magnetic fields
PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23 ISSN 1070-664X.
2016
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for Simultaneous Production of J/psi and Upsilon Mesons
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(8), ISSN 0031-9007.
2016
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the top quark mass using the matrix element technique in dilepton final states
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(3), ISSN 2470-0010.
2016
Lökös, S. - Csanád, M. - Tomášik, B., - Csörgő, T.
Higher-order anisotropies in the Buda-Lund model: Disentangling flow and density field anisotropies
The European Physical Journal A - Hadrons and Nuclei. 2016, 52(10), ISSN 1434-601X.
2016
Křelina, M. - Basso, E. - Goncalves, V.P., - Nemčík, J.
Systematic study of real photon and Drell-Yan pair production in p+A (d+A) interactions
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2016. ISSN 2100-014X.
2016
Křelina, M. - Basso, E. - Goncalves, V.P., - Nemčík, J.
Nuclear effects in Drell-Yan production at the LHC
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2016. ISSN 2100-014X.
2016
Basso, E. - Goncalves, Victor P. - Křelina, M., - Nemchik, J.
Nuclear effects in Drell-Yan pair production in high-energy pA collisions
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 93(9), ISSN 2470-0010.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Multiplicity dependence of charged pion, kaon, and (anti)proton production at large transverse momentum in p-Pb collisions root S-NN=5.02 TeV
Physics Letters B. 2016, 760 720-735. ISSN 0370-2693.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Measurement of elliptic flow of light nuclei at root s(NN)=200, 62.4, 39, 27, 19.6, 11.5, and 7.7 GeV at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 94(3), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Elliptic flow of electrons from heavy-flavour hadron decays at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(9), ISSN 1029-8479.
2016
Hrivnák, J. - Motlochová, L.
On connecting weyl-orbit functions to jacobi polynomials and multivariate (Anti)symmetric trigonometric functions
Acta Polytechnica. 2016, 56(4), 283-290. ISSN 1805-2363.
2016
Háková, L. - Hrivnák, J., - Motlochová, L.
On cubature rules associated to weyl group orbit functions
Acta Polytechnica. 2016, 56(3), 202-213. ISSN 1805-2363.
2016
Hrivnák, J. - Motlochová, L., - Patera, J.
Cubature Formulas of Multivariate Polynomials Arising from Symmetric Orbit Functions
Symmetry. 2016, 8(7), ISSN 2073-8994.
2016
Štefaňák, M. - Skoupý, S.
Perfect state transfer by means of discrete-time quantum walk search algorithms on highly symmetric graphs
PHYSICAL REVIEW A. 2016, 94(2), 022301-1-022301-8. ISSN 2469-9926.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Beam-energy dependence of charge balance functions from Au plus Au collisions at energies available at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 94(2), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of transverse energy at midrapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 94(3), ISSN 2469-9985.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Jet-like correlations with direct-photon and neutral-pion triggers at root S-NN=200 GeV
Physics Letters B. 2016, 760 689-696. ISSN 0370-2693.
2016
Šebek, O. - Trávníček, Pavel - Walker, R. J., - Hellinger, P.
Ion cyclotron instability at Io: Hybrid simulation results compared to in situ observations
Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2016, 121(8), 7514-7534. ISSN 2169-9402.
2016
Kopečná, R. - Tomášik, B.
Event shape sorting
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 2016, 52(4), ISSN 1434-6001.
2016
Feckova, Z. - Steinheimer, J. - Tomášik, B., - Bleicher, M.
Formation of deuterons by coalescence: Consequences for deuteron number fluctuations
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(5), ISSN 2469-9985.
2016
Hryniv, Rostyslav O. - Manko, S.
Inverse Scattering on the Half-Line for ZS-AKNS Systems with Integrable Potentials
Integral Equations and Operator Theory. 2016, 84(3), 323-355. ISSN 0378-620X.
2016
Marchesiello, A. - Pucacco, G.
Bifurcation Sequences in the Symmetric 1:1 Hamiltonian Resonance
International Journal of Bifurcations and Chaos. 2016, 26(4), ISSN 0218-1274.
2016
Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Ariga, T. - Chlouba, K. - Petráček, V. - Špaček, M., - Strojek, I.
Laser excitation of the n=3 level of positronium for antihydrogen production
PHYSICAL REVIEW A. 2016, 94(1), ISSN 2469-9926.
2016
Lokhtin, I. P. - Belyaev, A. V. - Eyyubova, G., - Ponimatkin, G.
Thermal and non-thermal charmed meson production in heavy ions collisions at the LHC
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2016. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
2016
Zabrodin, E. E. - Bravina, L. V. - Johansson, B. - Crkovská, J., - Eyyubova, G.
Features of triangular flow of strange and non-strange hadrons at LHC
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2016. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
2016
Bravina, L. V. - Johansson, B. - Crkovská, J., - Eyyubova, G.
HYDJET plus plus for ultra-relativistic HIC's: a hot cocktail of hydrodynamics, resonances and jets
In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2016. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1348-1.
2016
Andronic, A. - Arleo, F. - Arnaldi, R. - Beraudo, A. - Contreras, J.G., - Trzeciak, B.
Heavy-flavour and quarkonium production in the LHC era: from proton-proton to heavy-ion collisions
European Physical Journal C. 2016, 76(3), ISSN 1434-6044.
2016
Matas, M. - Čepila, J., - Contreras Nuno, G.
Numerical precision of the solution to the running-coupling Balitsky-Kovchegov equation
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. EPJ Web of Conferences. ISSN 2100-014X.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Centrality dependence of identified particle elliptic flow in relativistic heavy ion collisions at root s(NN)=7.7-62.4 GeV
Physical Review C. 2016, 93(1), ISSN 0556-2813.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Centrality and Transverse Momentum Dependence of Elliptic Flow of Multistrange Hadrons and phi Meson in Au plus Au Collisions at root S NN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(6), ISSN 0031-9007.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Probing parton dynamics of QCD matter with Omega and phi production
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(2), ISSN 2469-9985.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Beam Energy Dependence of the Third Harmonic of Azimuthal Correlations in Au plus Au Collisions at RHIC
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(11), ISSN 0031-9007.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Measurement of the Transverse Single-Spin Asymmetry in p up arrow plus p -> W-+/-/Z(0) at RHIC
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(13), ISSN 0031-9007.
2016
Abelev, B. - Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Near-side azimuthal and pseudorapidity correlations using neutral strange baryons and mesons in d plus Au, Cu plus Cu, and Au plus Au collisions at root S-NN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 94(1), ISSN 2469-9985.
2016
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
J/psi production at low transverse momentum in p plus p and d plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(6), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, A.G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of D-meson production versus multiplicity in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(8), ISSN 1029-8479.
2016
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, A.G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of ψ(2S) suppression in p-Pb collisions at √sNN= 5.02 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(6), 1-23. ISSN 1029-8479.
2016
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Aglieri Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Production of K∗(892)0 and ϕ (1020) in p–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of charged jet production in p–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(5), ISSN 1434-6044.
2016
Adam, J.
J/ψ photoproduction in ultra-peripheral Pb-Pb and p-Pb collisions with the ALICE detector
Nuclear and Particle Physics Proceedings. 2016, 273-275 2599-2601. ISSN 2405-6014.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Multi-strange baryon production in p-Pb collisions at root(NN)-N-S=5.02 TeV
Physics Letters B. 2016, 758 389-401. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at Midrapidity in Pb-Pb Collisions at root(NN)-N-S=5.02 TeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(22), ISSN 0031-9007.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of an Excess in the Yield of J/psi at Very Low p(T) in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(22), ISSN 0031-9007.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Differential studies of inclusive J/psi and psi (2S) production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2:76 TeVe
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(5), ISSN 1029-8479.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M. - Špaček, M., - Bielčík, J.
Particle identification in ALICE: a Bayesian approach
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS. 2016, 131(5), ISSN 2190-5444.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Kravcakova, A. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Multipion Bose-Einstein correlations in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at energies available at the CERN Large Hadron Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(5), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Inclusive quarkonium production at forward rapidity in pp collisions at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2016, 76(4), ISSN 1434-6044.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Anisotropic Flow of Charged Particles in Pb-Pb Collisions at root S-NN=5.02 TeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2016, 116(13), ISSN 0031-9007.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Event-shape engineering for inclusive spectra and elliptic flow in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(3), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of the nuclear modification factor of charged pions, kaons, and protons in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(3), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of D-s(+) product ion and nuclear modification factor in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(3), ISSN 1029-8479.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Transverse momentum dependence of D-meson production in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2016, 2016(3), ISSN 1029-8479.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Measurement of electrons from heavy-flavour hadron decays in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2016, 754 81-93. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Direct photon production in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2016, 754 235-248. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
(3)(Lambda)Hand (3)((Lambda)over-bar)(H)over-bar production in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2016, 754 360-372. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Schulc, M. - Špaček, M., - Petráček, V.
Centrality evolution of the charged-particle pseudorapidity density over a broad pseudorapidity range in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76TeV
Physics Letters B. 2016, 754 373-385. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Production of light nuclei and anti-nuclei in pp and Pb-Pb collisions at energies available at the CERN Large Hadron Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(2), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Multiplicity and transverse momentum evolution of charge-dependent correlations in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at the LHC
European Physical Journal C. 2016, 76(2), ISSN 1434-6044.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Elliptic flow of muons from heavy-flavour hadron decays at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76TeV
Physics Letters B. 2016, 753 41-56. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Forward-central two-particle correlations in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2016, 753 126-139. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Pseudorapidity and transverse-momentum distributions of charged particles in proton-proton collisions at root s=13 TeV
Physics Letters B. 2016, 753 319-329. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Azimuthal anisotropy of charged jet production in root s(NN)=2.76 TeV Pb-Pb collisions
Physics Letters B. 2016, 753 511-525. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of pion freeze-out radii in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(2), ISSN 2469-9985.
2016
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Search for weakly decaying (Lambda n)over-bar and Lambda Lambda exotic bound states in central Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV
Physics Letters B. 2016, 752 267-277. ISSN 0370-2693.
2016
Adam, J. - Adamova, D - Aggarwal, MM - Rinella, GA - Agnello, M - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Study of cosmic ray events with high muon multiplicity using the ALICE detector at the CERN Large Hadron Collider
JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2016, 2016(1), ISSN 1475-7516.
2016
Melo, I - Tomášik, B.
Reconstructing the final state of Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76TeV
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2016, 43(1), ISSN 0954-3899.
2016
Tomášik, B. - Kolomeitsev, E.E.
Reference calculations for subthreshold Ξ production
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2016. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
2016
Melo, I - Tomášik, B.
Blast wave fits with resonances to pt spectra from nuclear collisions at the LHC
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2016. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
2016
Tomášik, B. - Kolomeitsev, E.E.
Complete Strangeness Measurements in Heavy-Ion Collisions
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 2016, 52(8), ISSN 1434-6001.
2016
Tomášik, B. - Schulc, M. - Melo, I, - Kopečná, R.
Observables of non-equilibrium phase transition
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 2016, 52(8), ISSN 1434-6001.
2016
Fecková, Z. - Tomášik, B.
Hydrodynamic modeling of QGP expansion using an exact solution of Riemann problem
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2016. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
2016
Kopečná, R. - Tomášik, B.
Event shape analysis in ultrarelativistic nuclear collisions
In: Acta Physica Polonica B. Krakow: Jagellonian University in Krakow, 2016. pp. 247-250. Proceedings Supplement. vol. 9. ISSN 1899-2358.
2016
Lökös, S - Csanád, M - Tomášik, B., - Csörgő, T
HBT radii from the multipole Buda-Lund model
In: Acta Physica Polonica B. Krakow: Jagellonian University in Krakow, 2016. pp. 269-274. Proceedings Supplement. vol. 9. ISSN 1899-2358.
2016
Tomášik, B.
DRoplet and hAdron generator for nuclear collisions: An update
Computer Physics Communications. 2016, 207 545-546. ISSN 0010-4655.
2016
Hejtmánek, M. - Neue, G., - Marčišovský, M.
Data acquistion system for pixelated radiation detectors with fast serial interface
[Functional Sample] 2016.
2016
Hejtmánek, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Voleš, P., - Švihra, P.
Software for control and data acquisition of the FPGA based DAQ system for MediPix2 chips
[Software] 2016.
2016
Jizba, P. - Ma, Y. - Hayes, A., - Dunningham, J.A.
One-parameter class of uncertainty relations based on entropy power
PHYSICAL REVIEW E. 2016, 93(6), ISSN 2470-0045.
2016
Lavička, H. - Lichard, T, - Novotný, J.
Sand in the wheels or wheels in the sand? Tobin taxes and market crashes
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS. 2016, 47 328-342. ISSN 1057-5219.
2016
Kracík, J. - Lavička, H.
Fluctuation analysis of high frequency electric power load in the Czech Republic
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2016, 462 951-961. ISSN 0378-4371.
2016
Štefaňák, M. - Novotný, J., - Jex, I.
Percolation assisted excitation transport in discrete-time quantum walks
New Journal of Physics. 2016, 18 ISSN 1367-2630.
2016
Štefaňák, M. - Jex, I.
Persistence of unvisited sites in quantum walks on a line
PHYSICAL REVIEW A. 2016, 93(3), 032321-1-032321-10. ISSN 2469-9926.
2016
Vrba, V. - Čarná, M. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Džbánek, L.
Funkční vzorek stripového senzoru pro monitorování gama záření
[Functional Sample] 2016.
2016
Kálal, M. - Matěna, L. - Kong, H.J. - Martínková, M., - Cha, S.
Remarks to SBS PCM based self-navigation of laser drivers
In: 8th International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2016. Journal of Physics Conference Series. vol. 688. ISSN 1742-6596.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurement of parity-violating spin asymmetries in W± production at midrapidity in longitudinally polarized p+p collisions
Physical Review D. 2016, 93(5), ISSN 2470-0010.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Centrality-dependent modification of jet-production rates in deuteron-gold collisions at √s_NN=200 GeV
Physical Review Letters. 2016, 116(1), ISSN 0031-9007.
2016
Smotlacha, J. - Pincak, R.
Green Function Approach to the Calculation of the Local Density of States in the Graphitic Nanocone
In: Mathematical Modeling and Computational Physics 2015. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-1944-7.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Single electron yields from semileptonic charm and bottom hadron decays in Au+Au collisions at √s_NN =200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(3), ISSN 2469-9985.
2016
Novák, R.
Bound states in waveguides with complex Robin boundary conditions
Asymptotic Analysis. 2016, 96(3-4), 251-281. ISSN 0921-7134.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Forward J/ψ production in U+ U collisions at √s_NN=193 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(3), ISSN 2469-9985.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Scaling properties of fractional momentum loss of high-pT hadrons in nucleus-nucleus collisions at √s_NN from 62.4 GeV to 2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(2), ISSN 2469-9985.
2016
Gallus, P. - Král, A. - Tomášek, M. - Virius, M. - Vrba, V., - Adare, A.
ϕ meson production in the forward/backward rapidity region in Cu+ Au collisions at √s_NN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(2), ISSN 2469-9985.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Transverse energy production and charged-particle multiplicity at midrapidity in various systems from √s_NN=7.7 to 200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2016, 93(2), ISSN 2469-9985.
2016
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurement of higher cumulants of net-charge multiplicity distributions in Au+ Au collisions at √ s_NN =7.7−200 GeV
Physical Review C. 2016, 93(1), ISSN 0556-2813.
2016
Kleinert, H. - Korbel, J.
Option pricing beyond Black-Scholes based on double-fractional diffusion
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2016, 449(449), 200-214. ISSN 0378-4371.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Dielectron production in Au+ Au collisions at √s_NN=200 GeV
Physical Review C. 2016, 93(1), ISSN 0556-2813.
2016
Chadzitaskos, G. - Červený, J., - Kosejk, V.
Způsob rekonstrukce obrazu astronomických objektů a teleskopický systém k provádění tohoto způsobu
Czech Republic. Patent CZ 306380. 2016-11-16.
2016
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Inclusive cross section and double-helicity asymmetry for π^0 production at midrapidity in p + p collisions at √s=510 GeV
Physical Review D. 2016, 93(1), ISSN 1550-7998.
2016
Bičák, J. - Schmidt, J.
Energy-momentum tensors in linearized Einstein's theory and massive gravity: The question of uniqueness
Physical Review D. 2016, 93(2), 1-14. ISSN 1550-7998.
2016
Jizba, P. - Korbel, J.
On q-non-extensive statistics with non-Tsallisian entropy
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2016, 444 808-827. ISSN 0378-4371.
2016
Pincak, R. - Smotlacha, J.
The chiral massive fermions in the graphitic wormhole
Quantum Matter. 2016, 5(1), 114-124. ISSN 2164-7615.
2016
Martínková, M. - Shmatov, M.L.
Potential Importance of Ultra-Deep Penetration for Operation of IFE Power Plants
Fusion Engineering and Design. 2016, 105 53-57. ISSN 0920-3796.
2016
Alexopoulos, A. - Artuso, M. - Bachmair, F. - Bäni, L. - Bartosik, M. - Chren, D. - Sopko, B., - Sopko, V.
Diamond detector technology: Status and perspectives
In: 25th International Workshop on Vertex Detectors. Trieste: SISSA/ISAS, 2016. Proceeding of Science. vol. 287. ISSN 1824-8039.
2016
Zhang, Yi - Tayebjee, Murad J. Y. - Smyth, S., - Dvořák, M.
Extended hot carrier lifetimes observed in bulk In0.265 +/- 0.02Ga0.735N under high-density photoexcitation
Applied Physics Letters. 2016, 108(13), ISSN 0003-6951.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: Study of the spin and parity of the Higgs boson in diboson decays with the ATLAS detector (vol 75, 476, 2015)i
European Physical Journal C. 2016, 76(3), ISSN 1434-6044.
2016
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: ATLAS Run 1 searches for direct pair production of third-generation squarks at the Large Hadron Collider (vol 75, 510, 2015)
European Physical Journal C. 2016, 76(3), ISSN 1434-6044.
2016
Trischuk, W. - Artuso, M. - Bachmair, F. - Bäni, L. - Bartosik, M. - Bellini, V. - Belyaev, V. - Bentele, B. - Berdermann, E. - Bergonzo, P. - Chren, D. - Sopko, B., - Sopko, V.
Diamond Particle Detectors for High Energy Physics
In: Nuclear and Particle Physics Proceedings. Amsterdam: Elsevier, 2016. p. 1023-1028. vol. 273-275. ISSN 2405-6014.
2016
Artuso, M. - Bachmair, F. - Bani, L. - Bartosik, M. - Beacham, J. - Bellini, V. - Belyaev, V. - Bentele, B. - Berdermann, E. - Bergonzo, P. - Chren, D. - Sopko, B., - Sopko, V.
A 3D diamond detector for particle tracking
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2016, 824 402-405. ISSN 0168-9002.
2016
Bechet, S. - Versaci, R. - Rollet, S. - Olsovcova, V. - Fajstavr, A. - Žáková, M., - Margarone, D.
Radiation protection of a proton beamline at ELI-Beamlines
Journal of Instrumentation. 2016, 11(12), ISSN 1748-0221.
2016
Vanda, J. - Muresan, M. - Bílek, V. - Šebek, M. - Hanus, M. - Lucianetti, A. - Rostohar, D., - Mocek, T.
Laser induced damage threshold of optical fibers under ns pulses
In: Proc. SPIE 10014, Laser-Induced Damage in Optical Materials 2016. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. Proceedings of SPIE. vol. 10014. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0436-0.
2016
Bonora, S. - Pilař, J. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Design of deformable mirrors for high power lasers
High Power Laser Science and Engineering. 2016, 4 ISSN 2095-4719.
2016
Sikociński, P. - Novak, O. - Smrz, M. - Pilař, J. - Jambunathan, V. - Jelínková, H. - Endo, A. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Time-resolved measurement of thermally induced aberrations in a cryogenically cooled Yb:YAG slab with a wavefront sensor
Applied Physics B: Lasers and Optics. 2016, 122(4), ISSN 0946-2171.
2016
Pilař, J. - Bonora, S. - Lucianetti, A. - Jelínková, H., - Mocek, T.
Design of an Optimized Adaptive Optics System With a Photo-Controlled Deformable Mirror
IEEE Photonics Technology Letters. 2016, 28(13), 1422-1425. ISSN 1041-1135.
2016
Novák, J. - Green, Jonathan T. - Metzger, T. - Mazanec, T. - Himmel, B. - Hubka, Z., - Batysta, F.
Thin disk amplifier-based 40 mJ, 1 kHz, picosecond laser at 515 nm
Optics Express. 2016, 24(6), 5728-5733. ISSN 1094-4087.
2016
Mužík, J. - Kubeček, V. supervisor
Vývoj vysokorepetičních pikosekundových tenkodiodových laserů
Praha: Defense date 2016-09-13. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by V. KUBEČEK.
2016
Novák, J. - Jelínková, H. supervisor - Rohlena, K. opon., - Malý, P. opon.
Diode pumped thin disk lasers for high repetition rate picosecond OPCPA pumping
Praha: Defense date 2017-02-14. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by H. JELÍNKOVÁ.
2016
Fridrich, D. - Liska, R. supervisor
Cell-centered Lagrangian method for systems of conservation laws
Praha: Defense date 2016-09-27. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by R. LISKA.
2016
Hubka, Z. - Bakule, P. supervisor, - Jelínková, H. supervisor
Vliv teploty na vlastnosti laserových zesilovačů ultrakrátkých impulzů
Praha: Defense date 2016-09-13. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by P. BAKULE and H. JELÍNKOVÁ.
2016
Kawata, S. - Kamiyama, D. - Ohtake, Y. - Takano, M. - Limpouch, J. - Klimo, O., - Pšikal, J.
Controllable Laser Ion Acceleration
In: 24th International Laser Physics Workshop (LPHYS'15). Bristol: Institute of Physics Publishing, 2016. Journal of Physics: Conference Series. vol. 691. ISSN 1742-6596.
2016
Pšikal, J. - Limpouch, J. - Klimo, O., - Vyskočil, J.
Simulations of proton beam characteristics for ELIMED Beamline
In: 8th International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2016. Journal of Physics Conference Series. vol. 688. ISSN 1742-6596.
2016
Žáková, M. - Pšikal, J. - Margarone, D., - Korn, G.
Decreasing divergence and enhancing particle number of laser-driven ion beams by various target designs and laser parameters
In: 43rd EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2016. ISBN 2-914771-99-1.
2016
Fojtík, A. - Kálal, M. - Prnka, T. - Šperlink, K. - Mašláň, M. - Zbořil, R. - Bencko, V., - Šiňor, M.
NANO - Today's Fascinating Phenomenon
Dobřany: COMTES FHT a.s, 2016. ISBN 978-80-270-0477-5.
2016
Adjei, D. - Wiechec, A. - Wachulak, P. - Ayele, M. - Vysin, L., - Pína, L.
DNA strand breaks induced by soft X-ray pulses from a compact laser plasma source
Radiation Physics and Chemistry. 2016, 120 17-25. ISSN 0969-806X.
2016
Švéda, L. - Pína, L.
Simulations of lensless imaging in water window
In: Proc. SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. Proceedings of SPIE. vol. 10151. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0753-8.
2016
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Funkční vzor kalibračního standardu pro SST
[Functional Sample] 2016.
2016
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for top squarks in final states with one isolated lepton, jets, and missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2016, 94(5), ISSN 2470-0010.
2016
Richter, I.
Novel effects and physics of subwavelength photonic and plasmonic structures: theoretical studies and simulations
In: Abstract book. Piscataway, NJ: IEEE, 2016.
2016
Kwiecien, P. - Richter, I. - Lelek, J. - Špačková, B., - Homola, J.
Analysis of localized surface plasmon based sensors using RCWA method
In: Abstract Book, SCPOC 2016 - 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Žilina: University of Žilina, 2016. pp. 1-144. ISBN 978-80-554-1238-2.
2016
Fiala, J. - Richter, I.
The Extraordinary optical transmission through sub-wavelength periodic arrays
In: Abstract Book, SCPOC 2016 - 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Žilina: University of Žilina, 2016. pp. 1-144. ISBN 978-80-554-1238-2.
2016
Burda, M. - Kwiecien, P. - Fiala, J., - Richter, I.
Local and nonlocal responses in nanoplasmonics
In: Abstract Book, SCPOC 2016 - 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Žilina: University of Žilina, 2016. pp. 1-144. ISBN 978-80-554-1238-2.
2016
Fiala, J. - Richter, I.
On the Origin of the Wood’s anomalies in the Extraordinary Transmission through One-dimensional Sub-wavelength Periodic Arrays
In: Abstract Book, XXIV International Workshop on Optical Wave &Waveguide Theory and Numerical Modelling. Warsaw University of Technology, 2016. pp. 1-84. ISBN 978-83-64102-11-0.
2016
Kwiecien, P. - Richter, I. - Špačková, B., - Homola, J.
Simulations of Sensing Capabilities of Propagating Modes Supported by a Sparse Array of Metal Nanoparticles
In: Abstract Book, XXIV International Workshop on Optical Wave &Waveguide Theory and Numerical Modelling. Warsaw University of Technology, 2016. pp. 1-84. ISBN 978-83-64102-11-0.
2016
Kozlová, M. - Nejdl, J. - Albrecht, M. - Sebban, S. - Gautier, J. - Ta Phuoc, K. - Klisnick, A. - Le Marec, A., - Tissandier, F.
Overview of development of laser driven secondary sources at PALS and ELI
In: Proceedings of the 14th International Conference on X-Ray Lasers. Basel: Springer, 2016. p. 35-43. Springer Proceedings in Physics. vol. 169. ISSN 0930-8989. ISBN 978-3-319-19520-9.
2016
Baravets, Y. - Todorov, F., - Honzatko, P.
High-power thulium-doped fiber laser in all-fiber configuration
In: Proceedings of SPIE, 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Strasbourg: Photonics Europe An SPIE Europe, 2016. vol. 10142. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510607330.
2016
Koštejn, M. - Fajgar, R. - Dytrych, P. - Kupcik, J., - Novotný, F.
Characterization of thin MnSi and MnGe layers prepared by reactive UV pulsed laser deposition
Thin Solid Films. 2016, 619 73-80. ISSN 0040-6090.
2016
Batysta, F. - Novák, J. - Antipenkov, R. - Green, Jonathan T., - Hubka, Z.
Thin Disk Pumped 1 kHz Broadband OPCPA System with 8 mJ Output
In: 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO). New York: Optical Society of America, 2016. ISSN 2160-9020. ISBN 978-1-943580-11-8.
2016
Batysta, F. - Antipenkov, R. - Novák, J. - Green, Jonathan T., - Hubka, Z.
Broadband OPCPA system with 11 mJ output at 1 kHz, compressible to 12 fs
Optics Express. 2016, 24(16), 17843-17848. ISSN 1094-4087.
2016
Vojtíšek, P. - Kveton, M., - Richter, I.
Monitoring of overmodulation effect in high efficient generally slanted transmission gratings produced in photopolymers
In: Proc. SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. p. 1-10. Proceedings of SPIE. vol. 10151. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0753-8.
2016
Smetanin, S. N. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
The diode-pumped Nd:SrMoO4 self-Raman-parametric laser generation of shortened 300-picosecond pulses without any mode-locking device
In: Laser Optics, 2016 International Conference. New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-4673-9735-3.
2016
Muzik, J. - Smrz, M. - Novak, O. - Miura, T., - Kubeček, V.
Development of a kW-Level Picosecond Thin-Disk Regenerative Amplifier with a Ring Cavity
In: Proc. SPIE 9893, Laser Sources and Applications III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0138-3.
2016
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Čech, M.
250 fs Low Power Diode – Pumped Mode-Locked Nd,Y:SrF2 Laser
In: 25th International Laser Physics Workshop. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2016.
2016
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Ma, W. - Zhao, B. - Jiang, D., - Su, L.
Tunable 2.03 – 2.12 um Ho:CaF2 laser pumped by Tm:fiber laser
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 40 B. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2016. ISBN 979-10-96389-00-1.
2016
Frank, M. - Jelínek, M. - Kubeček, V. - Podrazky, O. - Kašík, I., - Matějec, V.
Bragg fibers for delivery of 1.9 um- laser radiation
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 40 B. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2016. ISBN 979-10-96389-00-1.
2016
Aubrecht, J. - Peterka, P. - Honzatko, P. - Baravets, Y. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Characterization of holmium fibers with various concentrations for fiber laser applications around 2.1 mu m
In: Micro-Structured and Specialty Optical Fibres. Baltimore: SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510601314.
2016
Frank, M. - Jelínek, M. - Kubeček, V. - Kasik, I. - Matějec, V., - Podrazky, O.
Air and silica core Bragg fibers for radiation delivery in the wavelength range 0.6-1.5 mu m
OPTICAL FIBER TECHNOLOGY. 2016, 31 36-41. ISSN 1068-5200.
2016
Frank, M. - Jelínek, M. - Kubeček, V. - Podrazky, O. - Kasik, I, - Matějec, V.
Delivery of 1.9 mu m - laser radiation using air-core Bragg fibers
In: Proceedings of SPIE Vol. 10142. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0734-7.
2016
Frank, M. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Kubeček, V.
Optimization of passively mode-locked Nd:GdVO4 laser with the selectable pulse duration 15-70 ps
In: Proceedings of SPIE Vol. 10142. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0734-7.
2016
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M., - Vyhlídal, D.
Femtosecond diode-pumped mode-locked neodymium lasers
In: Proceedings of SPIE Vol. 10142. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0734-7.
2016
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Cvrček, J. - Su, L. - Jiang, D., - Ma, W.
Cryo-cooled Ho:CaF2 laser pumped by Tm:fiber laser
In: OPTICS and PHOTONICS International Congress 2016 (OPIC2016). OPTICS & PHOTONICS International Council, 2016.
2016
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M., - Vyhlídal, D.
Diode-pumped mode-locked operation of a Nd,Y-codoped: SrF2 Laser
Optical and Quantum Electronics. 2016, 48(4), ISSN 0306-8919.
2016
Mužík, J. - Jelínek, M. - Miura, T. - Smrz, M., - Kubeček, V.
Cryogenically-Cooled Yb:YGAG Ceramic Picosecond Oscillator
In: Proc. SPIE 9893, Laser Sources and Applications III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0138-3.
2016
Mužík, J. - Jelínek, M. - Jambunathan, V. - Miura, T. - Smrž, M. - Endo, A. - Mocek, T., - Kubeček, V.
Cryogenically-cooled Yb:YGAG ceramic mode-locked laser
Optics Express. 2016, 24(2), 1402-1408. ISSN 1094-4087.
2016
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Ma, W. - Zhao, B. - Jiang, D., - Su, L.
Cryogenic Ho:CaF2 laser pumped by Tm:fiber laser
Laser Physics Letters. 2016, 13(6), ISSN 1612-202X.
2016
Smetanin, S. N. - Jelínek, M. - Kubeček, V. - Jelínková, H. - Ivleva, L., - Shurygin, A.
Four-wave-mixing and nonlinear cavity dumping of 280 picosecond 2nd Stokes pulse at 1.3 mu m from Nd:SrMoO4 self-Raman laser
Laser Physics Letters. 2016, 13(1), ISSN 1612-202X.
2016
Smetanin, S. N. - Jelínek, M. - Kubeček, V. - Jelínková, H., - Ivleva, L.
Parametric second Stokes Raman laser output pulse shortening to 300 ps due to depletion of pumping of intracavity Raman conversion
Applied Physics B: Lasers and Optics. 2016, 122(10), ISSN 0946-2171.
2016
Richter, I. - Lelek, J. - Kwiecien, P., - Fiala, J.
Resonances in metasurfaces and their applications in SPR sensing
In: Proceedings of the 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics – Meta 2016. Plateau de Moulon: META, 2016. pp. 1970-1971. ISSN 2429-1390.
2016
Kwiecien, P. - Richter, I. - Kuzmiak, V, - Čtyroký, J.
Study on one-way guiding InSb structures for THz spectral region
In: 2016 10TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCED ELECTROMAGNETIC MATERIALS IN MICROWAVES AND OPTICS (METAMATERIALS). New York: IEEE, 2016. pp. 307-309. ISBN 978-1-5090-1803-1.
2016
Smyth, T. - Dvořák, M. - Tayebjee, M.J.Y. - Yasarapudi, V.B. - Xia, H.Z. - Feng, Y. - Wang, Y.P. - Puthen-Veettil, B. - Huang, S.J. - Shrestha, S - Bremner, S.P. - Schmidt, T.W. - Sugiyama, M., - Conibeer, G.J.
Hot Carrier Cooling in In0.17Ga0.83As/GaAs0.80P0.20 Multiple Quantum Wells: The Effect of Barrier Thickness
IEEE Journal of Photovoltaics. 2016, 6(1), 166-171. ISSN 2156-3381.
2016
Tayebjee, M.J.Y. - Schwarz, K.N. - MacQueen, R.W. - Dvořák, M. - Lam, A.W.C. - Ghiggino, K.P. - McCamey, D.R. - Schmidt, T.W., - Conibeer, G.J.
Morphological Evolution and Singlet Fission in Aqueous Suspensions of TIPS-Pentacene Nanoparticles
Journal of Physical Chemistry C. 2016, 120(1), 157-165. ISSN 1932-7447.
2016
Gu, Y. J. - Yu, Q. - Klimo, O. - Esirkepov, T. Zh. - Bulanov, S. V. - Weber, S., - Korn, G.
Fast magnetic energy dissipation in relativistic plasma induced by high order laser modes
High Power Laser Science and Engineering. 2016, 4 ISSN 2095-4719.
2016
Gu, Y. J. - Klimo, O. - Weber, S., - Korn, G.
High density ultrashort relativistic positron beam generation by laser-plasma interaction
New Journal of Physics. 2016, 18 ISSN 1367-2630.
2016
Gelfer, E. - Kadlecova, H. - Klimo, O. - Weber, S., - Korn, G.
Gravitational waves generated by laser accelerated relativistic ions
PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23(9), ISSN 1070-664X.
2016
Jirka, M. - Klimo, O. - Weber, S. - Bulanov, S.V. - Esirkepov, T.Zh. - Gelfer, E. - Bulanov, S.S., - Korn, G.
Particle dynamics and radiation in an ultra-intense standing wave
In: 43rd EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2016. ISBN 2-914771-99-1.
2016
Lezhnin, K. V. - Kamenets, F. F. - Esirkepov, T. Zh. - Bulanov, S. V. - Klimo, O. - Weber, S., - Korn, G.
Laser ion acceleration from mass-limited targets with preplasma
PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23(5), ISSN 1070-664X.
2016
Gu, Y. J. - Klimo, O. - Kumar, D. - Liu, Y. - Singh, S. K. - Esirkepov, T. Zh. - Bulanov, S. V. - Weber, S, - Korn, G.
Fast magnetic-field annihilation in the relativistic collisionless regime driven by two ultrashort high-intensity laser pulses
Physical Review E. 2016, 93(1), ISSN 1539-3755.
2016
Jirka, M. - Klimo, O. - Bulanov, S.V. - Esirkepov, T.Zh. - Gelfer, E. - Bulanov, S.S. - Weber, S., - Korn, G.
Electron dynamics and gamma and e(-)e(+) production by colliding laser pulses
PHYSICAL REVIEW E. 2016, 93(2), ISSN 2470-0045.
2016
Zavadilová, A. - Vyhlídal, D. - Kubeček, V., - Šulc, J.
Intracavity interferometry using synchronously pumped OPO
In: Proceedings of SPIE Vol. 10142. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0734-7.
2016
Pšikal, J. - Grym, J. - Štolcová, L., - Proška, J.
Hollow target for efficient generation of fast ions by ultrashort laser pulses
PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23(12), ISSN 1070-664X.
2016
Jelínek, M. - Kocourek, T. - Remsa, J. - Písařík, P., - Mikšovský, J.
Příprava experimentálního ověření Nd: YAG depozic dopovaného nanokompozitního hydroxyapatitu pro dentální implantáty
[Functional Sample] 2016.
2016
Vyhlídal, D. - Čech, M.
Time-to-Digital Converter With 2.1-ps RMS Single-Shot Precision and Subpicosecond Long-Term and Temperature Stability
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2016, 65(2), 328-335. ISSN 0018-9456.
2016
Mikuličková, L. - Pína, L. - Inneman, A. - Černá, D. - Sieger, L. - Urban, M. - Stehlíková, V. - Nentvich, O., - Mirovský, J.
Use of ion beam and RF sputter cleaning as a surface treatment for X-Ray optics
In: 9th international workshop on astronomical X-Ray optics. Praha: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky, 2016.
2016
Vyhlídal, D. - Jelínek, M. - Šulc, J. - Čech, M., - Jelínková, H.
Automatizace měření spektrálních charakteristik v blízké a střední infračervené oblasti
Jemná mechanika a optika. 2016, 61(11-12), 271-274. ISSN 0447-6441.
2016
Fibrich, M. - Šulc, J. - Jelínková, H., - Zavadilová, A.
Mode-locking of Pr:YAlO3 laser by nonlinear mirror
In: Laser Optics, 2016 International Conference. New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-4673-9735-3.
2016
Dániel, V. - Pína, L. - Inneman, A. - Zadražil, V. - Báča, T. - Platkevič, M. - Stehlíková, V. - Nentvich, O., - Urban, M.
Terrestrial gamma-ray flashes monitor demonstrator on CubeSat
In: CubeSats and NanoSats for Remote Sensing. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510603479.
2016
Šulc, J. - Bohacek, P. - Němec, M. - Jelínková, H. - Trunda, B. - Havlak, L. - Jurek, K., - Nikl, M.
Tunable diode-pumped Er:GGAG laser
In: Laser Optics, 2016 International Conference. New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-4673-9735-3.
2016
Velechovský, J. - Limpouch, J. - Liska, R., - Tikhonchuk, V.
Hydrodynamic modeling of laser interaction with micro-structured targets
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2016, 58(9), ISSN 0741-3335.
2016
Lokasani, R. - Arai, G. - Kondo, Y., - Limpouch, J.
Soft X-ray emission from molybdenum plasmas generated by dual laser pulses
Applied Physics Letters. 2016, 109(19), 194103-1-194103-5. ISSN 0003-6951.
2016
Čech, J. - Haušild, P. - Kovářík, O., - Škereň, M.
Effect of Actual Indenter Shape on the Results of Spherical Nanoindentation
In: Local Mechanical Properties. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 25-28. Defect and Diffusion Forum. vol. 368. ISSN 1012-0386. ISBN 978-3-03835-720-9.
2016
Rozanov, V.B. - Barishpol'tsev, D.V. - Vergunova, G.A. - Limpouch, J., - Ullschmied, J.
Interaction of laser radiation with a low-density structured absorber
Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters. 2016, 122(2), 256-276. ISSN 0021-3640.
2016
Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Němec, M. - Fibrich, M. - Vyhlídal, D. - Čech, M. - Osiko, V. - Kovalenko, Y. - Gerasimenko, A., - Puzikov, V.
Fe:ZnMnSe laser at room and cryogenic temperature generating in the 4.2 – 5 um region
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 40 B. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2016. pp. 41. ISBN 979-10-96389-00-1.
2016
Šulc, J. - Bohacek, P. - Němec, M. - Fibrich, M. - Jelínková, H. - Trunda, B. - Havlak, L. - Jurek, K. - Nikl, M., - Nejezchleb, K.
Tunable diode pumped 2.1 um Tm,Ho:GGAG laser
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 40 B. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2016. pp. 32. ISBN 979-10-96389-00-1.
2016
Sikociński, P. - Endo, A. - Jelínková, H., - Mocek, T.
Spatial, temporal and spectral-resolved measurement of small signal gain coeffcient in a cryogenically cooled Yb:YAG slab
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 40 B. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2016. pp. 40. ISBN 979-10-96389-00-1.
2016
Doroshenko, M.E. - Papashvili, A.G. - Dunaeva, E.E. - Ivleva, L.I. - Osiko, V.V. - Jelínková, H. - Šulc, J., - Němec, M.
Spectroscopic and laser properties of SrMoO4:Tm3+ crystal under 1700-nm laser diode pumping
Optical Materials. 2016, 60 119-122. ISSN 0925-3467.
2016
Dostalova, T. - Jelínková, H. - Remes, M. - Šulc, J., - Němec, M.
The use of the Er:YAG laser for bracket debonding and its effect on enamel damage
Photomedicine and Laser Surgery. 2016, 34(9), 394-399. ISSN 1549-5418.
2016
Doroshenko, M.E. - Osiko, V.V. - Jelínková, H. - Jelínek, M. - Šulc, J. - Němec, M. - Vyhlídal, D. - Čech, M. - Kovalenko, N.O., - Gerasimenko, A.S.
Spectroscopic and laser properties of bulk iron doped zinc magnesium selenide Fe:ZnMgSe generating at 4.5 – 5.1 µm
Optics Express. 2016, 24(17), 19824-19834. ISSN 1094-4087.
2016
Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Osiko, V.V. - Jelínek, M. - Šulc, J. - Němec, M. - Vyhlídal, D. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Dysprosium thiogallate laser: source of mid-infrared radiation at 2.4, 4.3, and 5.4 µm
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 2016, 122(8), ISSN 0947-8396.
2016
Šulc, J. - Švejkar, R. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K. - Nitsch, K. - Cihlar, A. - Kral, R. - Ledinsky, M. - Fejfar, A. - Rodova, M. - Zemenova, P., - Nikl, M.
Phosphate content influence on structural, spectroscopic, and lasing properties of Er,Yb-doped potassium-lanthanum phosphate glasses
Optical Engineering. 2016, 55(4), ISSN 0091-3286.
2016
Hubka, Z. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Skoda, V.
Cryogenic Tm:YAP microchip laser
In: Proc. SPIE 9893, Laser Sources and Applications III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0138-3.
2016
Šulc, J. - Bohacek, P. - Němec, M. - Fibrich, M. - Jelínková, H. - Trunda, B. - Havlak, L. - Jurek, K., - Nikl, M.
Tm:GGAG crystal for 2μm tunable diode-pumped laser
In: Proc. SPIE 9893, Laser Sources and Applications III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0138-3.
2016
Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Osiko, V.V. - Němec, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D. - Kubeček, V. - Čech, M. - Kovalenko, N.O., - Gerasimenko, A.S.
Fe:ZnMnSe laser active material properties at room and cryogenic temperature
In: Proc. SPIE 9893, Laser Sources and Applications III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0138-3.
2016
Nejezchleb, K. - Šulc, J. - Jelínková, H., - Skoda, V.
Microchip laser based on Yb:YAG/V:YAG monolith crystal
In: Proc. SPIE 9726, Solid State Lasers XXV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-961-0.
2016
Veselský, K. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Skoda, K.
Yb doping concentration and temperature influence on Yb:LuAG thermal lensing
In: Proc. SPIE 9726, Solid State Lasers XXV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-961-0.
2016
Fibrich, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
1W level diode pumped Pr:YLF orange laser
In: Proc. SPIE 9726, Solid State Lasers XXV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-961-0.
2016
Švejkar, R. - Šulc, J. - Němec, M. - Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Konyushkin, V.A. - Nakladov, A.N., - Osiko, V.V.
Effect of cryogenic temperature on spectroscopic and laser properties of Er,La:SrF2-CaF2 crystal
In: Proc. SPIE 9726, Solid State Lasers XXV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-961-0.
2016
Němec, M. - Indra, L. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Continuous-wave generation and tunability of eye-safe resonantly diode-pumped Er:YAG laser
In: Proc. SPIE 9726, Solid State Lasers XXV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-961-0.
2016
Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Šulc, J. - Němec, M. - Jelínek, M. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Laser-diode pumped dysprosium-doped lead thiogallate laser output wavelength temporal evolution and tuning possibilities at 4.3-4.7 μm
In: Proc. SPIE 9726, Solid State Lasers XXV: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-961-0.
2016
Dostalova, T. - Remes, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M., - Vyhlídal, D.
Er:YAG laser metal and ceramic bracket debonding
In: Proc. SPIE 9692 Lasers in Dentistry XXII. Bellingham: SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-926-9.
2016
Hubka, Z. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Skoda, K.
Vliv nízkých teplot na vlastnosti pevnolátkových laserů a jejich aktivních prostředí
Jemná mechanika a optika. 2016, 61(2), 42-47. ISSN 0447-6441.
2016
Veselský, K. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Skoda, K.
Tepelná čočka v aktivním prostředí pevnolátkových laserů při nízkých teplotách
Jemná mechanika a optika. 2016, 61(2), 34-38. ISSN 0447-6441.
2016
Doroshenko, M.E. - Papashvili, A.G. - Alimov, O.K. - Martynova, K.A. - Konyushkin, V.A. - Nakladov, A.N. - Osiko, V.V. - Jelínková, H. - Šulc, J., - Němec, M.
Specific spectroscopic and laser properties of Tm3+ ions in hot-formed CaF2 laser ceramics
Laser Physics Letters. 2016, 13(1), ISSN 1612-2011.
2016
Torrisi, A. - Wachulak, P. - Nawaz, M. - Bartnik, A. - Vondrova, S. - Turňová, J., - Jančárek, A.
Applications of a Compact "Water Window" Source for Investigations of Nanostructures Using SXR Microscope
Acta Physica Polonica A. 2016, 129(2), 169-171. ISSN 0587-4246.
2016
Torrisi, A. - Wachulak, P. - Nawaz, M. - Bartnik, A. - Wegrynski, L - Jančárek, A., - Fiedorowicz, H
Characterization and optimization of images acquired by a compact soft X-ray microscope based on a double stream gas-puff target source
Journal of Instrumentation. 2016, 11 0-14. ISSN 1748-0221.
2016
Jelínek, M. - Zeipl, R. - Kocourek, T. - Remsa, J., - Navrátil, J.
Thermoelectric nanocrystalline YbCoSb laser prepared layers
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 2016, 122 ISSN 0947-8396.
2016
Lukačevič, J. - Pačes, P. - Tůmová, Z. - Trojan, O. - Gabriel, M., - Hampl, M.
THE PREDATOR (PRESSURE DIFFERENCE DEPENDENCY ON ALTITUDE VERIFICATOR) EXPERIMENT
In: 67th International Astronautical Congress. International Astronautical Federation, 2016.
2016
Jelínek, M. - Kocourek, T. - Studnička, V. - Drahokoupil, J. - Remsa, J., - Tyunina, M.
Laser Fabricated Thin Films of Bioactive Polycrystalline BaTiO3 on TiNb Implants
In: Second International Conference on Advanced Materials for Power Engineering. Kottayam, Kerala, India: Mahatma Gandhi University, 2016. p. 17.
2016
Jelínek, M. - Kocourek, T. - Studnička, V. - Drahokoupil, J. - Remsa, J., - Tyunina, M.
Laser Fabricated Thin Films of Bioactive Polycrystalline BaTiO3 on TiNb Implants
[Unpublished Lecture] International and Inter University Center for Nanoscience and nanotechnology. 2016-11-11.
2016
Fridrich, D. - Liska, R., - Wendroff, B.
Some cell-centered Lagrangian Lax–Wendroff HLL hybrid schemes
Journal of Computational Physics. 2016, 326 878-892. ISSN 0021-9991.
2016
Margarone, D. - Velyhan, A. - Dostál, J. - Ullschmied, J. - Perin, J.P. - Chatain, D. - Garcia, S. - Bonnay, P. - Pisarczyk, T. - Dudzak, R. - Rosinski, M. - Krása, J. - Giuffrida, L. - Prokůpek, J. - Scuderi, V. - Pšikal, J. - Kuchařík, M. - De Marco, M. - Cikhardt, J. - Krouský, E. - et al.
Proton Acceleration Driven by a Nanosecond Laser from a Cryogenic Thin Solid-Hydrogen Ribbon
Physical Review X. 2016, 6(4), ISSN 2160-3308.
2016
De Marco, M. - Krasa, J. - Cikhardt, J. - Pfeifer, M., - Limpouch, J.
Measurement of electromagnetic pulses generated during interactions of high power lasers with solid targets
Journal of Instrumentation. 2016, 11(6), ISSN 1748-0221.
2016
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
European Laser Timing and its calibration procedures
In: Materials of VIII Int. Symp. Metrology of time and space. Mendeleevo: VNIIFTRI, 2016. pp. 47. ISBN 978-5-903232-63-5.
2016
Parkman, T. - Nawaz, M. - Nevrkla, M. - Jančárek, A. - Pánek, D. - Turňová, J., - Vrbová, M.
TABLE-TOP WATER-WINDOW MICROSCOPE USING Z-PINCHING CAPILLARY DISCHARGE SOURCE
In: Book of Abstracts. Diamond Light Source, 2016.
2016
Žárská, M. - Novotný, F. - Havel, F. - Šrámek, M. - Bábelová, A. - Benada, O. - Novotný, M. - Saran, H. - Kuča, K. - Musílek, K. - Hvězdová, Z. - Dzijak, R. - Vančurová, M. - Krejčíková, K. - Gabajová, B. - Hanzlíková, H. - Kyjacová, L. - Bartek, J. - Proška, J., - Hodný, Z.
Two-Step Mechanism of Cellular Uptake of Cationic Gold Nanoparticles Modified by (16-Mercaptohexadecyl)trimethylammonium Bromide
Bioconjugate Chemistry. 2016, 27(10), 2558-2574. ISSN 1043-1802.
2016
Fedeli, L. - Sgattoni, A. - Cantono, G. - Garzella, D. - Reau, F. - Prencipe, I. - Passoni, M. - Raynaud, M. - Květoň, M. - Proška, J. - Macchi, A., - Ceccotti, T.
Electron Acceleration by Relativistic Surface Plasmons in Laser-Grating Interaction
Physical Review Letters. 2016, 116(1), ISSN 0031-9007.
2016
Fedorov, N. - Geoffroy, G. - Duchateau, G. - Štolcová, L. - Proška, J. - Novotný, F. - Domonkos, M. - Jouin, H. - Martin, P., - Raynaud, M.
Enhanced photoemission from laser-excited plasmonic nano-objects in periodic arrays
Journal of Physics: Condensed Matter. 2016, 28(31), ISSN 0953-8984.
2016
Nawaz, M. - Nevrkla, M. - Jančárek, A. - Torrisi, A. - Parkman, T. - Turňová, J. - Štolcová, L. - Vrbová, M. - Limpouch, J. - Pína, L., - Wachulak, P.
Table-top water-window soft X-ray microscope using a Z-pinching capillary discharge source
Journal of Instrumentation. 2016, 11(07), ISSN 1748-0221.
2016
Vacek, M. - Dirkx, D. opon. - Schreiber, K. U. opon. - Michaelis, H. opon., - Procházka, I. supervisor
Single Photon Light Detection and Ranging for Spaceborne Applications
Praha: Defense date 2016-06-23. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by I. PROCHÁZKA.
2016
Kodet, J. - Schreiber, K. U. - Procházka, I. - Pánek, P. - Männel, B., - Schüler, T.
Optical two-way timing system for space geodesy applications
In: 2016 European Frequency and Time Forum (EFTF 2016). Brighton: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016. p. 121-126. ISBN 978-1-5090-0720-2.
2016
Procházka, I. - Kodet, J., - Blažej, J.
Note: Space qualified photon counting detector for laser time transfer with picosecond precision and stability
Review of Scientific Instruments. 2016, 87(5), ISSN 0034-6748.
2016
Kálal, M.
Complex interferometry potential in case of sufficiently stable diagnostic system
Journal of Instrumentation. 2016, 11 ISSN 1748-0221.
2016
De Angelis, R. - Consoli, F. - Gus'kov, S.Yu. - Rupasov, A.A. - Andreoli, P. - Cristofari, G. - Di Giorgio, G. - Giulietti, D. - Cantono, G., - Kálal, M.
Ablation loading of solid target through foam absorber on ABC laser at ENEA-Frascati
In: 8th International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2016. Journal of Physics Conference Series. vol. 688. ISSN 1742-6596.
2016
Kálal, M. - Matěna, L. - Kong, H.J. - Martínková, M., - Cha, S.
Remarks to SBS PCM based self-navigation of laser drivers
In: 8th International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2016. Journal of Physics Conference Series. vol. 688. ISSN 1742-6596.
2016
Badziak, J. - Krouský, E. - Kuchařík, M., - Liska, R.
The LICPA-driven collider - a novel efficient tool for the production of ultra-high pressures in condensed media
Journal of Instrumentation. 2016, 11(3), ISSN 1748-0221.
2016
Vojtíšek, P. - Květoň, M., - Richter, I.
Complex method for angular-spectral analysis of volume phase diffraction gratings recorded in photopolymers
Journal of the European Optical Society Rapid Publication. 2016, 11 16009-1-16009-11. ISSN 1990-2573.
2016
Blažej, J.
New Materials for Photon Counting Avalanche Photodiodes
In: Proceedings of the 4th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016. p. 238-242. ISBN 978-989-758-174-8.
2016
Váchal, P. - Wendroff, B.
On Preservation of Symmetry in r-z Staggered Lagrangian Schemes
Journal of Computational Physics. 2016, 307 496-507. ISSN 0021-9991.
2016
Kodet, J. - Pánek, P., - Procházka, I.
Two-way time transfer via optical fiber providing subpicosecond precision and high temperature stability
Metrologia. 2016, 53(18), 18-26. ISSN 0026-1394.
2016
Parkman, T. - Hübner, J. - Vrba, P. - Nevrkla, M., - Jančárek, A.
Optimization possibilities of nitrogen capillary discharge as a source of monochromatic radiation in water window region at λ = 2.88 nm
In: 1st International Workshop on Frontiers of X&XUV Optics and its Applications. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2016. ISBN 978-80-87026-05-2.
2016
Višňák, J. - Sobek, L.
Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy as a Tool in Speciation Studies and Natural Samples Analysis: Uranyl(VI) - Sulfates, Selenates and Carbonates Study
In: 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Book of Abstracts. Adana: Cukurova University, 2016. p. 32.
2016
Adam, R. - Drtinová, B., - Štamberg, K.
Comparison of Titration Methods Used in Characterization of Bentonite
MRS Advances. 2016, 1(61), 4035-4040. ISSN 2059-8521.
2016
Večerník, P. - Drtinová, B. - Brázda, L. - Havlová, V. - Kittnerová, J. - Kolomá, K. - Kozempel, J. - Podojil, A. - Rosendorf, T. - Višňák, J., - Vopálka, D.
TRANSPORTNÍ VLASTNO