Systémové upozornění

Filtr publikací

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Matějka, K.
Modernizace laboratoří FJFI pro výuku vybraných analytických metod určených pro sledování životního prostředí
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Matějka, K.
Rozšíření možností školního reaktopu VR-1 ve vzdělávací činnosti vysokých škol
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Matějka, K.
Bezpečnostní zpráva školního reaktoru VR-1 VRABEC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Matějka, K. - Sklenka, Ľ.
Odborné posouzení a zhodnocení vybraných částí dokumentace transportního kontejneru MCC-5
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Matějka, K.
Zhodnocení návrhů projektů přihlášených do veřejné soutěže vyhlášené SÚJB
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Matějka, K. - Juříček, V. - Mertenová, M. - Molnár, J. - Škoda, R. - Vodvářková, L., - Zíb, A.
Program základního kritického experimentu s aktivní zónou A5 na školním reaktoru VR-1 VRABEC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Matějka, K. - Martinec, P.
Technický scénář exposice informačního centra JE Temelín
[Research Report] 1996.
1996
Matějka, K. - Polách, S. - Sklenka, Ľ., - Zeman, J.
Dílčí program zajištění jakosti provozu školního reaktoru VR-1 VRABEC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Matějka, K. - Kropík, M. - Kropš, S., - Sklenka, Ľ.
Výpočtová a technická příprava pro ověření metodik vybraných fyzikálních testů na školním reaktoru VR-1 VRABEC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Matějka, K. - Heřmanský, B.
Role of Technical University in the Nuclear Public Information
In: Workshop "Role of NPP Management in Public Information". 1996,
1996
Matějka, K. - Listík, E.
Enrichment Reduction Programme on Research Reactor LVR-15 and Training Reactor VR-1 in Czech Republic
In: Proceedings of the XIX International Meeting "Reduced Enrichment for Research and Test Reactors". 1996,
1996
Matějka, K. - Polách, S.
Education of Students and Experts and Personnel Preparation on Training Reactor VR-1
In: Proceedings of an ENS Class 1 Topical Meeting. 1996, pp. 113-119.
1996
Matějka, K.
Training Reactor VR-1 and Its Use in Education and in Preparation of Specialists in the Field on Nuclear Engineering
In: Proceedings of an International Seminar on Enhancement of Research Reactor Utilization. Vienna: International Atomic Energy Agency, 1996, pp. 198.
1996
Matějka, K. - Fajman, V. - Hron, M. - Kolros, A., - Polách, S.
Vyhořelé jaderné palivo
Ostrava: VŠB-TUO, 1996.
1996
Kropš, S.
Using Neutron Noise Analysis Techniques for Nuclear Reactor in Core Measurement and Diagnostics
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1073-1074.
1996
Polách, S. - Matějka, K.
Calculations of Spent Fuel Characteristics by Origen Code
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1071-1072.
1996
Kropík, M. - Matějka, K., - Šejba, T.
Development of Software for Safety System of Training Nuclear Reactor
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1069-1070.
1996
Matějka, K. - Sklenka, Ľ.
New Safety Analysis Report of Training Reactor VR-1 VRABEC (SPARROW)
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1067-1068.
1996
Zeman, J. - Hron, M. - Tuček, K. - Heřmanský, B. - Pospíšil, S. - Kubašta, J., - Mikisek, M.
Accelerator Driven Reactors in Radioactive Waste and Spent Fuel Management
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1065-1066.
1996
Matějka, K.
Zkušenosti z provozu a využívání školního reaktoru VR-1 VRABEC na FJFI ČVUT v Praze
In: Kritický súbor SUR-100 a jeho využitie na Slovensku. Bratislava: STU v Bratislave, 1995,
1995
Matějka, K. - Polách, S., - Zeman, J.
Osnovy pro přípravu vybraných pracovníků výzkumného jaderného zařízení Školní reaktor VR-1 VRABEC
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Martinec, P. - Matějka, K.
Literární scénář expozice informačního centra JE Temelín a bodové scénáře programů
Praha: M Plus, s.r.o., 1995.
1995
Fiala, P. - Formánek, J. - Tuček, K. - Matějka, K., - Polách, S.
Program základního kritického experimentu s aktivní zonou A4.G na školním reaktoru VR-1 VRABEC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K. - Polách, S. - Sklenka, Ľ., - Zeman, J.
Systém zajištění jakosti při provozu školního reaktoru VR-1
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K.
Bezpečnostní zpráva školního reaktoru VR-1 VRABEC: Souhrnná výzkumná zpráva
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K. - Kropík, M., - Šejba, T.
Zajištění jakosti HW prostředků SKŘ JE, bezpečnostní návod
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K.
Odborné posouzení limitů a podmínek pro trvalý provoz reaktoru LVR-15
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K.
Odborné posouzení provozní bezpečnostní zprávy reaktoru LVR-15
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K. - Kropík, M., - Šejba, T.
Plán verifikace a validace inovovaného ovládacího zařízení školního reaktoru VR-1
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K. - Kropík, M., - Šejba, T.
Plán zajištění jakosti inovovaného ovládacího zařízení školního reaktoru VR-1
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K.
Jak (ne)dělat jadernou bombu
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72(4), 201-209. ISSN 0035-9343.
1995
Matějka, K.
Posouzení a ověřovací výpočty vybraných částí bezpečnostní dokumentace týkající se zajištění podkritičnosti a stínění transportního skladovacího kontejneru typu CASTOR 440/84
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K. - Sklenka, Ľ.
Analýza vybraných částí Předprovozní bezpečnostní zprávy MSVP Dukovany
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K. - Kolros, A. - Polách, S., - Sklenka, Ľ.
Expetrní posouzení Rev.2 a Rev.3 Bezpečnostní zprávy transportního a skladovacího kontejneru CASTOR 440/84
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K. - Kolros, A., - Polách, S.
Posouzení vybraných částí dokumentace ÚJV Řež a.s. ke skladu vysoce aktivních odpadů
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Polách, S. - Matejka, K.
Ověřovací výpočty parametrů vyhořelého palivatypu VVER 440 pomocí programu ORIGEN 2.1
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K. - Kolros, A. - Kropík, M. - Polách, S. - Sklenka, Ľ., - Šejba, T.
Příprava provozu školního reaktoru VR-1 VRABEC na výkonu 5E8
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Matějka, K. - Kolros, A. - Kropík, M. - Kropš, S. - Polách, S. - Sklenka, Ľ., - Šejba, T.
Příprava, průběh a výsledky experimentu zaměřeného na ověření možnosti provozu školního reaktoru VR-1 VRABEC při zvýšeném výkonu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Heřmanský, B.
Dvě cesty k dosažení vyšší bezpečnosti budoucích jaderných elektráren
Informační bulletin Rektorátu ČVUT. 1995,(4), 18-19.
1995
Berger, F.P. - Heřmanský, B. - Jílek, M., - Klik, F.
Joint Evropa Project on Modernisation of Nuclear Engineering Education in the Czech Republic
Bezpečnost jaderné energie. 1995, 41 136-138.
1995
Heřmanský, B. - Štoll, I.
Energie - motor civilizace
Praha: Média, 1995.
1995
Babulska, V. - Kolros, A., - Matějka, K.
Determination of the Effective Neutron Temperature in the Core of the Training Reactor VR-1 VRABEC
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 859-860.
1995
Kropš, S. - Sklenka, Ľ.
Boiling Simulation by Pressure Air Bubbles in the Core of Training Reactor VR-1
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 857-858.
1995
Matějka, K. - Kolros, A. - Kropš, S. - Sklenka, Ľ., - Šejba, T.
Increas in the Maximum Power of the Reactor VR-1 VRABEC
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 855-856.
1995
Matějka, K. - Kropík, M., - Šejba, T.
Software Reliability Aspects in Digital Control Systems of Nuclear Reactors
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 853-854.
1995
Heřmanský, B.
Modular System of Educational Computer Programs "Energy Sources of the Earth"
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 851-852.
1995
Zeman, J. - Tuček, K.
Accelerator Driven Reactors
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 849-850.
1995
Matějka, K.
Souhrnný podklad žádosti o souhlas SÚJB s pokračováním trvalého provozu školního reaktoru VR-1 VRABEC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Matějka, K. - Sklenka, Ľ.
Limity a podmínky pro trvalý provoz školního reaktoru VR-1 VRABEC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Matějka, K. - Kropík, M., - Šejba, T.
Inovace ovládacího zařízení školního reaktoru VR-1 VRABEC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Matějka, K. - Kropík, M., - Šejba, T.
Zajišťování jakosti SW prostředků SKŘ JE, bezpečnostní návod
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Matějka, K. - Kropík, M., - Šejba, T.
Expertní posouzení dpkumentu WCAP-13918 Control Room Design
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Matějka, K. - Kropík, M., - Šejba, T.
Expertní posouzení dokumentu WCAP-13860 Verification and Validation Plan
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Matějka, K. - Kolros, A. - Polách, S. - Sklenka, Ľ., - Zeman, J.
Posouzení vybraných částí bezpečnostní dokumentace, týkající se zajištění podkritičnosti a stínění transportního a stínícího kontejneru typu CASTOR 440/84
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Polách, S. - Kropš, S., - Matějka, K.
Návod k obsluze databáze zkušebních otázek pro vybrané funkce výzkumných jaderných zařízení
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Hejzlar, R.
Termodynamika
Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.
1994
Hejzlar, R.
Jaderná zařízení II. Stroje a zařízení jaderných elektráren
Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.
1994
Heřmanský, B. - Zeman, J., - Hejzlar, R.
Vybrané statě z teorie reaktorů
Bezpečnost jaderných zařízení. 1994,(1),
1994
Kolros, A.
Monitorování záření gama v okolí školního reaktoru VR-1 Vrabec
[Unpublished Lecture] 1994-05-30.
1994
Heřmanský, B.
Energie a životní prostředí
In: Technika a životní prostředí. 1994,
1994
Berger, F.P. - Heřmanský, B. - Jílek, M., - Klik, F.
Joint Europa Project on Modernisation of Nuclear Engineering Education in the Czech Republic
In: Visions and Strategies for Europe. SEFI Annual Conference, CTU 21.-23.Sept. 1994. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994,
1994
Heřmanský, B.
Nalezne jaderná energie cestu do 21. století?
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Matějka, K. - Kolros, A. - Kropš, S. - Polách, S. - Sklenka, Ľ. - Fleischhans, J. - Heřmanský, B. - Zeman, J. - Hejzlar, R. - Fryštacký, J. - Listík, E. - Pittermann, P., - Svoboda, Č.
Učební texty a soubory otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení
Praha: ÚJI, 1994.
1994
Matějka, K.
Školní reaktor VR-1 Vrabec
Praha: ČEZ, 1994.
1994
Matějka, K. - Kolros, A. - Kropš, S. - Polách, S. - Sklenka, Ľ., - Fleischhans, J.
Využívání školního rekatoru VR-1 Vrabec
Bezpečnost jaderné energie. 1994, 2 (40)(9/10),
1994
Matějka, K. - Kolros, A. - Polách, S. - Sklenka, Ľ., - Fleischhans, J.
Provozní charakteristiky a podmínky školního reaktoru VR-1 Vrabec
Bezpečnost jaderné energie. 1994, 2 (40)(7/8),
1994
Zeman, J. - Matějka, K., - Fleischhans, J.
Textbooks for Training and Examining the Staff of Research Nuclear Reactors
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 57-58.
1994
Kolros, A.
Gamma Monitoring Around the Training Nuclear Reactor VR-1
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 71-72.
1994
Matějka, K. - Fleischhans, J. - Kropík, M., - Šejba, T.
Software for Nuclear Safety Critical Applications
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 63-64.
1994
Fleischhans, J.
An Example of the Laboratory Exercise on the FNSPE VR-1 Reactor
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 61-62.
1994
Kropš, S.
Program Dynamika for the Reactors Kinetic Calculations
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 59-60.
1994
Heřmanský, B.
Počítačová výuka v jadené energetice
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Matějka, K. - Kolros, A. - Kropš, S. - Polách, S. - Sklenka, Ľ. - Fleischhans, J. - Heřmanský, B., - Zeman, J.
Školní reaktor VR-1 VRABEC
Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
1993
Matějka, K. - Sklenka, Ľ., - Zeman, J.
Expertní posouzení zajištění podkritičnosti kontejnerů CASTOR 440/84
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Matějka, K.
Kvalifikace SW prostředků ASŘ TP jaderných elektráren
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Hejzlar, R.
Termomechanika reaktorů II. Sdílení tepla
Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
1993
Zeman, J. - Burket, D.
Neutronová radiografie reaktoru VR-1
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Fleischhans, J. - Heřmanský, B. - Matějka, K., - Zeman, J.
Hirošima - Černobyl - Temelín - konec
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Matějka, K.
Výuka a výzkum na pracovišti školního reaktoru VR-1 Vrabec
Praha: 1993. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1993
Kropík, M. - Fleischhans, J. - Hiršl, P. - Matějka, K. - Šejba, T., - Lněnička, B.
Ovládací zařízení školního reaktoru VR-1 Vrabec na FJFI ČVUT
Bezpečnost jaderné energie. 1993, 1 (39)(6),
1993
Kropík, M.
Ovládací zařízení školního jaderného reaktoru
Praha: 1993. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1993
Matějka, K.
Školní reaktor VR-1 VRABEC. Popis zařízení a první část experimentálních úloh
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Musílek, L. - Matějka, K.
Public Information and Acceptance of Nuclear Engineering Studies at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of CTU Prague
In: Workshop on Nuclear Public Information in Practice. 1993, pp. 142-149.
1993
Heřmanský, B.
Golem - Nuclear Reactor Dynamics Educational Program
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 65-66.
1993
Matějka, K. - Fleischhans, J. - Kropík, M. - Šejba, T. - Sklenka, Ľ., - Pičmann, D.
Digital Control of Nuclear Research Reactors
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 63-64.
1993
Fleischhans, J. - Heřmanský, B. - Kolros, A. - Kropš, S. - Matějka, K. - Polách, S. - Sklenka, Ľ., - Zeman, J.
Incorporation of the Training Reactor VR-1 into Education
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 61-62.
1993
Dontová, E.
Matematika lll
Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01380-4.
1995
Pavelka, M. - Svobodová, M.
On-line operations in redundant numeration systems
2017. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2017
Svobodová, H. - Pelantová, E.
Symbolické posloupnosti a mřížky
2017. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2017
Jiříček, V. - Ambrož, P.
Horní odhady na komplexitu faktorových jazyků
2017. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2017
Krčmáriková, Z. - Vávra, T.
Number systems with a negative base and finiteness property
2017. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2017
Tinková, M. - Pelantová, E.
Number systems with real cubic bases
2017. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2017
Šubert, E. - Ambrož, P.
Voronoi tessellation of quasicrystals
2017. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2017
Pitra, Z.
Adaptivity of Gaussian Process-Based Versio of the CMA-ES
In: Doktorandské dny 2017. Praha: CTU FNSPE. Department of Mathematics, 2017. p. 195-196.
2017
Fuksa, J.F.
On the Structure of Bethe Vectors
Physics of Particles and Nuclei Letters. 2017, 14(4), 624-630. ISSN 1547-4771.
2017
Burdík, Č. - Catto, S. - Gurcan, Y. - Khalfan, A., - Kurt, L.
Revisiting the Role of Octonions in Hadronic Physics
Physics of Particles and Nuclei Letters. 2017, 14(2), 390-394. ISSN 1547-4771.
2017
Burdík, Č. - Krivonos, S.
D2-brane within coset approach
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. Journal of Physics Conference Series. vol. 804. ISSN 1742-6588.
2017
Burdík, Č. - Catto, S. - Gurcan, Y. - Khalfan, A. - Kurt, L., - La, V.K.
Supergroups in Critical Dimensions and Division Algebras
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. Journal of Physics Conference Series. vol. 804. ISSN 1742-6588.
2017
Ananikyan, N. - Burdík, Č. - Ananikyan, L., - Poghosyan, H.
Magnetization Plateaus and Thermal Entanglement of Spin Systems
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. Journal of Physics Conference Series. vol. 804. ISSN 1742-6588.
2017
Kautský, V. - Koldovský, Z., - Tichavský, P.
Cramer-Rao-Induced Bound for Interference-to-Signal Ratio Achievable through Non-Gaussian Independent Component Extraction
In: IEEE 7th International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (CAMSAP) 2017. Piscataway: IEEE Signal Processing Society, 2017. ISBN 978-1-5386-1251-4.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in the lepton-plus-jets final state in pp collision data at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Dvořáková, L. - Dohnalová, M.
Mince zajímají nejen numismatiky
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2017, 62(2), 110-120. ISSN 0032-2423.
2017
Mařík, R. - Cibuľa, M.
Multi-attribute Sequence Interpretation using HMM
In: Systems and Informatics (ICSAI), 2017 4th International Conference on. Tianjin: IEEE, 2017. p. 1529-1534. ISBN 978-1-5386-1106-7.
2017
Oberhuber, T. - Klinkovský, J. - Žabka, V. - Hanousek, V. - Fučík, R., - Klement, V.
Template Numerical Library
[Software] 2017.
2017
Freitas, P. - Krejčiřík, D.
A lower bound to the spectral threshold in curved quantum layers
In: Functional Analysis and Operator Theory for Quantum Physics. Zurich: European mathematical Society, 2017. p. 261-269. EMS Series of Congress Reports. ISBN 978-3-03719-175-0.
2017
Aaboud, M. D. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Top-quark mass measurement in the all-hadronic t(t)over-bar decay channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of WW/WZ -> lvqq ' production with the hadronically decaying boson reconstructed as one or two jets in pp collisions at root s=8 TeV with ATLAS, and constraints on anomalous gauge couplings
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Search for dark matter at root s=13 TeV in final states containing an energetic photon and large missing transverse momentum with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of multi-particle azimuthal correlations in pp, p plus Pb and low-multiplicity Pb plus Pb collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of integrated and differential cross sections for isolated photon pair production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 95(11), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Penwell, O. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the cross section for inclusive isolated-photon production in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 770 473-493. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Jet reconstruction and performance using particle flow with the ATLAS Detector
European Physical Journal C. 2017, 77(7), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of electroweak W j j production and constraints on anomalous gauge couplings with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(7), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Studies of Z gamma production in association with a high-mass dijet system in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 7(7), ISSN 1029-8479.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Topological cell clustering in the ATLAS calorimeters and its performance in LHC Run 1
European Physical Journal C. 2017, 77(7), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of (WW +/-)-W-+/- vector-boson scattering and limits on anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(1), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the Dimuon Decay of the Higgs Boson in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2017, 119(5), ISSN 0031-9007.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Havránek, M. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Measurement of the k(t) splitting scales in Z -> ll events in pp collisions at root s=8TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 08(8), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of long-range azimuthal anisotropies and associated Fourier coefficients for pp collisions at root s=5.02 and 13 TeV and p plus Pb collisions at root(NN)-N-s=5.02 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(2), ISSN 2469-9985.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Evidence for light-by-light scattering in heavy-ion collisions with the ATLAS detector at the LHC
NATURE PHYSICS. 2017, 13(9), 852-+. ISSN 1745-2473.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Gallus, P. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - Vokáč, P. - et al.
Performance of the ATLAS trigger system in 2015
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in a lepton plus high jet multiplicity final state the ATLAS experiment using root S=13 TeV proton-proton collision data
Journal of High Energy Physics. 2017,(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Search for dark matter in association with a Higgs boson decaying to b-quarks in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 765(1), 11-31. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Search for triboson (WWW -/+)-W-+/--W-+/- production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(3), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Aloisio, A. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havranek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - et al.
Search for new phenomena in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(3), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in dijet events using 37 fb(-1) of pp collision data collected at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(5), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Electron efficiency measurements with the ATLAS detector using 2012 LHC proton-proton collision data
European Physical Journal C. 2017, 77(3), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havranek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Šimák, V. - Simion, S. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of charged-particle distributions sensitive to the underlying event in root s=13 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector at the LHC
Journal of High Energy Physics. 2017,(3), ISSN 1029-8479.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Performance of algorithms that reconstruct missing transverse momentum in root s=8 TeV proton-proton collisions in the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
High-E-T isolated-photon plus jets production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Nuclear Physics B. 2017, 918(1), 257-316. ISSN 0550-3213.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Reconstruction of primary vertices at the ATLAS experiment in Run 1 proton-proton collisions at the LHC
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of the production cross section of a Z boson in association with jets in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Precision measurement and interpretation of inclusive W+, W- and Z/gamma* production cross sections with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet fragmentation in Pb plus Pb and pp collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of forward-backward multiplicity correlations in lead-lead, proton-lead, and proton-proton collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(6), ISSN 2469-9985.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet activity produced in top-quark events with an electron, a muon and two b-tagged jets in the final state in pp collisions root s=13TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of b-hadron pair production with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 1711(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Performance of the ATLAS Transition Radiation Tracker in Run 1 of the LHC: tracker properties
Journal of Instrumentation. 2017, 12(05), ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for direct top squark pair production in events with a Higgs or Z boson, and missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(8), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Identification and rejection of pile-up jets at high pseudorapidity with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(9), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-sections in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - et al.
Study of WW gamma and WZ gamma production in pp collisions at root s=8 TeV and search for anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2017, 77(9), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the W+ W- production cross section in pp collisions at a centre-of-mass energy of root s=13 TeV with the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2017, 773 354-374. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Performance of the ATLAS track reconstruction algorithms in dense environments in LHC Run 2
European Physical Journal C. 2017, 77(10), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Jet energy scale measurements and their systematic uncertainties in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 96(7), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Searches for the Z gamma decay mode of the Higgs boson and for new high-mass resonances in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of inclusive and differential cross sections in the H -> ZZ* -> 4l decay channel in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of heavy vector-like quarks decaying to high-p(T) W bosons and b quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new high-mass phenomena in the dilepton final state using 36 fb(-1) of proton-proton collision data at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Angerami, A. - Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of photo-nuclear jet production in Pb plus Pb collisions with ATLAS
Nuclear Physics A. 2017, 967 277-280. ISSN 0375-9474.
2017
Jia, J. - Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Heavy Ion Results from ATLAS
Nuclear Physics A. 2017, 967 51-58. ISSN 0375-9474.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the q(q)over-bar(('))b(b)over-bar final state in pp collisions at root s =13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 774 494-515. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet p(T) correlations in Pb+Pb and pp collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 774 379-402. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of detector-corrected observables sensitive to the anomalous production of events with jets and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(11), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Study of ordered hadron chains with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(9), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Study of the material of the ATLAS inner detector for Run 2 of the LHC
Journal of Instrumentation. 2017, 12 ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena with large jet multiplicities and missing transverse momentum using large-radius jets and flavour-tagging at ATLAS in 13 TeV pp collisions
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(12), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Evidence for the H -> b(b)over-bar decay with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(12), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for dark matter in association with a Higgs boson decaying to two photons at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(11), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the cross-section for electroweak production of dijets in association with a Z boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 775 206-228. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in high-mass diphoton final states using 37 fb(-1) of proton-proton collisions collected at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 775 105-125. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Drell-Yan triple-differential cross section in pp collisions at root s=8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(12), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Determination of the strong coupling constant alpha(s) from transverse energy-energy correlations in multijet events at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(12), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for squarks and gluinos in events with an isolated lepton, jets, and missing transverse momentum at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(11), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Femtoscopy with identified charged pions in proton-lead collisions at root s(NN)=5.02 TeV with ATLAS
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(6), ISSN 2469-9985.
2017
Beneš, M. - Fučík, R. - Havlena, V. - Klement, V. - Kolář, M. - Polívka, O. - Salaj, M. - Solovský, J., - Strachota, P.
BatterySim, High Fidelity Numerical Simulator of Lithium-Ion Cell Dynamics
[Software] 2017.
2017
Beneš, M. - Strachota, P. - Žák, A., - Palaziuk, I.
Xhaust: Multiphase Flow and Phase Transitions in Automobile Exhaust Pipe - Collection of Reports for Milestone IV
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. Report no. 5-17.
2017
Beneš, M. - Fučík, R. - Havlena, V. - Klement, V. - Kolář, M. - Polívka, O. - Salaj, M. - Solovský, J., - Strachota, P.
High Fidelity Numerical Simulation of Lithium-Ion Cell Dynamics in Critical Situations, Project Final Report
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. Report no. 2-17.
2017
Feireisl, E. - Mikyška, J. - Petzeltová, H., - Takáč, P.
On the motion of chemically reacting fluids through porous medium
In: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. New York: Springer, 2017. p. 139-152. ISSN 2194-1009. ISBN 9783319668383.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Bílý, T. - Semmler, M., - Džbánek, L.
Hybridní detekční systém pro neutronové aplikace - neutronografie
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Lednický, D. - Semmler, M., - Sysala, R.
Funkční vzorek čipu pro čtení velkorozměrových pixelových senzorů
[Functional Sample] 2017.
2017
Pitra, Z. - Bajer, L. - Repický, J., - Holeňa, M.
Overview of surrogate-model versions of covariance matrix adaptation evolution strategy
In: GECCO '17: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: ACM, 2017. pp. 1622-1629. ISBN 978-1-4503-4920-8.
2017
Pitra, Z. - Bajer, L. - Repický, J., - Holeňa, M.
Ordinal versus metric gaussian process regression in surrogate modelling for CMA evolution strategy
In: GECCO '17: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: ACM, 2017. pp. 177-178. ISBN 978-1-4503-4920-8.
2017
Pitra, Z. - Bajer, L. - Repický, J., - Holeňa, M.
Comparison of ordinal and metric gaussian process regression as surrogate models for CMA evolution strategy
In: GECCO '17: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: ACM, 2017. ISBN 978-1-4503-4920-8.
2017
Tinková, M. - Masáková, Z.
Finiteness in Real Cubic Fields
In: Numeration 2017. Roma: Roma Tre University, 2017. pp. 39-40.
2017
Dlouhá, H. - Starosta, Š.
An upper bound on prolongation of periods of continued fractions by Mobius transformation
In: Numeration 2017. Roma: Roma Tre University, 2017. pp. 31-32.
2017
Pitra, Z. - Bajer, L. - Repický, J., - Holeňa, M.
Adaptive Doubly Trained Evolution Control for the Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy
In: ITAT 2017: Information Technologies – Applications and Theory. Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2017. p. 120-128. vol. 1885. ISSN 1613-0073.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for direct top squark pair production in final states with two leptons in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(12), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for a scalar partner of the top quark in the jets plus missing transverse momentum final state at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 12 ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Galster, G. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Analysis of the Wtb vertex from the measurement of triple-differential angular decay rates of single top quarks produced in the t-channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 12 ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for super symmetry inevents with b-tagged jets and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Barillari, T. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of top-quark pair differential cross-sections in the lepton plus jets channel in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of lepton differential distributions and the top quark mass in &ITt&IT(&ITt&IT)over-bar production in &ITpp&IT collisions at a root&ITs & 8TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(11), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar gamma production cross section in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, C. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Heavy Higgs Bosons A/H Decaying to a Top Quark Pair in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(19), ISSN 0031-9007.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Dark Matter Produced in Association with a Higgs Boson Decaying to b(b)over-bar Using 36 fb(-1) of pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(18), ISSN 0031-9007.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for top quark decays t -> qH,with H -> gamma gamma, in root s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in final states with two same-sign or three leptons and jets using 36 fb(-1) of root&ITs&IT = 13 TeV &ITpp&IT collision data with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of vector-like top quarks in events with one lepton, jets, and missing transverse momentum in root S=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(8), 1-40. ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Fiducial, total and differential cross-section measurements of t-channel single top-quark production in pp collisions at 8TeV using data collected by the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of top-quark pair differential cross-sections in the e mu channel in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Probing the W tb vertex structure in t-channel single-top-quark production and decay in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(4), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the inclusive cross-sections of single top-quark and top-antiquark t-channel production in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(4), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the W boson polarisation in t(t)over-barevents from pp collisions at root s=8 TeV in the lepton plus jets channel with ATLAS
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross section in the tau plus jets final state in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(7), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of top quark spin observables in tt events using dilepton final states in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(3), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of top-quark pair to Z-boson cross-section ratios at root s=13, 8, 7 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(2), 1-54. ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of charge and CP asymmetries in b-hadron decays using top-quark events collected by the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(2), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new resonances decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the l(+)l(-)b(b)over-bar, l nu b(b)over-bar, and nu(nu)over-barb(b)over-bar channels with pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 765 32-52. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the ZZ production cross section in proton-proton collisions at root s=8 TeV using the ZZ -> l(-) l(+) l '(-) l '(+) and ZZ -> l(-) l(+) nu(nu)over-bar decay channels with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(1), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of W boson angular distributions in events with high transverse momentum jets at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 765 132-153. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the prompt J/psi pair production cross-section in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(2), ISSN 1434-6044.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for lepton-flavour-violating decays of the Higgs and Z bosons with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(2), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of psi(2S) and X(3872) -> J/psi pi (+) pi (-) production in pp collisions at root s=8 Tev with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(1), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
A measurement of the calorimeter response to single hadrons and determination of the jet energy scale uncertainty using LHC Run-1 pp-collision data with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(1), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for heavy resonances decaying to a Z boson and a photon in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 764 11-30. ISSN 0370-2693.
2017
Solovský, J. - Fučík, R.
A parallel mixed–hybrid finite element method for two phase flow problems in porous media using MPI
Informatyka w Technologii Materiałów. 2017, 17(2), 84-93. ISSN 1641-8581.
2017
Kolář, M. - Beneš, M., - Ševčovič, D.
Area preserving geodesic curvature driven flow of closed curves on a surface
Discrete and Continuous Dynamical Systems - B. 2017, 22(10), 3671-3689. ISSN 1531-3492.
2017
Zatloukalová, J. - Tokar, D. - Kopecká, K., - Převorovský, Z.
CHARAKTERIZACE BIOPOLYMERŮ POMOCÍ ULTRAZVUKU S VYUŽITÍM HYSTEREZE A JEJÍ KVANTIFIKACE
In: NDT-Welding Bulletin. Praha: ČNDT, 2017. ISSN 1213-3825.
2017
Krbálek, M. - Šeba, F.
Quantitative analysis of probabilistic dependencies in a thermal balanced traffic gas
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 79-88. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Krbálek, M.
Actively-Followed Vehicles
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 67-78. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Krbálek, M. - Apeltauer, J., - Apeltauer, T.
Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek
Silnice a železnice. 2017, 4 90-92. ISSN 1803-8441.
2017
Krbálek, M.
Quantitative analysis of interaction range in vehicular flows
In: Transportation Research Procedia. Brussels: Elsevier Science, 2017. p. 1268-1275. ISSN 2352-1465.
2017
Klinkovský, J.
Numerical solution of two-phase flow in porous media using unstructured meshes on GPU
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017.
2017
Smejkal, T. - Mikyška, J.
Phase stability testing and phase equilibrium calculation at specified internal energy, volume, and moles
Fluid Phase Equilibria. 2017, 431 82-96. ISSN 0378-3812.
2017
Hanousek, V. - Oberhuber, T.
Efficient Transfer of C++ Objects in Intel Xeon Phi Coprocessor in Offload Mode
Informatyka w Technologii Materiałów. 2017, 17(2), 94-100. ISSN 1641-8581.
2017
Hanousek, V.
Podpora distribuovaných výpočetních systémů v knihovně TNL pomocí MPI
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 69-78.
2017
Solovský, J.
Numerical method for two phase flow problems in porous media
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017.
2017
Medková, K.
Synchronizing Delay of Primitive Sturmian Morphisms
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 171-179.
2017
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2017
Praha, 2017-11-10/2017-11-24. Praha: CTU FNSPE. Department of Mathematics, 2017.
2017
Trusina, J.
Application of statistical hypothesis testing to datasets from the high energy physics experiments
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 99-108. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Szabová, Z.
Statistical detection of an interaction range in particle systems
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 89-97. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Kožená, C. - Dos Santos, S.
PM space density identification based on modified simulated annealing
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 59-66. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Košlab, T.
Comparison of methods for generalized linear mixed models parameters estimation
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 41-47. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Gális, P.
New approaches in localization of acoustic emission sources
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 27-36. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Faltys, O.
Area-Level Gamma Mixed Model
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 19-26. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Bukáček, M. - Vacková, J.
Evaluation of pedestrian density distribution with respect to the velocity response
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 11-18. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Bouř, P.
Two-Sample Statistical Testing for Weighted Data Sets
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 1-9. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Hrabák, P. - Bukáček, M.
Mass Transport Processes and Bottleneck Flow
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 37-40. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Hrabák, P. - Bukáček, M.
Influence of Agents Heterogeneity in Cellular Model of Evacuation
Journal of Computational Science. 2017, 2017(21), 486-493. ISSN 1877-7503.
2017
Vávra, T. - Masáková, Z. supervisor
Arithmetics in nonstandard number systems
2017. PhD Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics. Supervised by Z. MASÁKOVÁ.
2017
Masáková, Z. - Mazáč, J.
On self-similarities of cut-and-project sets
Acta Polytechnica. 2017, 57(6), 430-445. ISSN 1210-2709.
2017
Rukavička, J.
On the Number of Rich Words
In: Developments in Language Theory. Springer, Cham, 2017. p. 345-352. Lecture Notes in Computer Science. vol. 10396. ISSN 1611-3349. ISBN 978-3-319-62809-7.
2017
Hobza, T. - Martin, N., - Pardo, L.
A Wald-type test statistic based on robust modified median estimator in logistic regression models
Journal of Statistical Computation and Simulation. 2017, 87(12), 2309-2333. ISSN 0094-9655.
2017
Kostková, J.
Rotation moment invariants of vector fields
In: SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. pp. 49-58. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Trusina, J. - Franc, J., - Kůs, V.
Statistical homogeneity tests applied to large data sets from high energy physics experiments
Journal of Physics: Conference Series. 2017, 936(1), ISSN 1742-6588.
2017
Kůs, V. - Bouř, P.
Data re-arranging techniques leading to proper variable selections in high energy physics
Journal of Physics: Conference Series. 2017, 936(1), ISSN 1742-6588.
2017
Gális, P. - Kůs, V., - Chlada, M.
Acoustic emission source localization based on exact geodesic curves (with application to watering can)
In: APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING - CONFERENCE PROCEEDINGS. Ljubljana: The Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 2017. p. 313-319. ISBN 978-961-93537-3-8.
2017
Gális, P. - Kůs, V.
NUMERICAL COMPUTATIONS LEADING TO LOCALIZATION OF ACOUSTIC EMISSION USING GEODESIC CURVES
In: NDT in PROGRESS, IXth International Workshop of NDT Experts, Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2017. p. 16-25. ISBN 978-80-87012-63-5.
2017
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combination of D0 measurements of the top quark mass
Physical Review D. 2017, 95(11), ISSN 2470-0010.
2017
Hobza, T. ed.
SPMS 2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference
Dobřichovice, 2017-06-19/2017-06-23. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. ISBN 978-80-01-06338-5.
2017
Planková, B. - Vinš, V., - Hrubý, J.
Predictions of homogeneous nucleation rates for n-alkanes accounting for the diffuse phase interface and capillary waves
Journal of Chemical Physics. 2017, 147(16), ISSN 0021-9606.
2017
Kůs, V. org. - Hobza, T. org. - Franc, J. org., - Bukáček, M. org.
SPMS2017 - Stochastic and Physical Monitoring Systems
[Conference Hosting] 2017.
2017
Bouř, P. - Kůs, V., - Franc, J.
Kernel and divergence techniques in high energy physics separations
Journal of Physics: Conference Series. 2017, 898(7), ISSN 1742-6588.
2017
Lints, M. - Dos Santos, S. - Kožená, C. - Kůs, V., - Salupere, A.
Fully synchronized acoustomechanical testing of skin: Biomechanical measurements of nonclassical nonlinear parameters
In: the 24th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2017. p. 1-8. ISSN 2329-3675. ISBN 978-1-906913-27-4.
2017
Vaneeva, O - Pošta, S.
Equivalence groupoid of a class of variable coefficient Korteweg-de Vries equations
Journal of Mathematical Physics. 2017, 58(10), 101504-1-101504-12. ISSN 0022-2488.
2017
Aghasyan, M. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Vondra, J.
First Measurement of Transverse-Spin-Dependent Azimuthal Asymmetries in the Drell-Yan Process
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(11), ISSN 0031-9007.
2017
Klika, V.
Significance of non-normality-induced patterns: Transient growth versus asymptotic stability
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2017, 27(7), 1-9. ISSN 1054-1500.
2017
Klika, V. - Gaffney, Eamonn A.
History dependence and the continuum approximation breakdown: the impact of domain growth on Turing's instability
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2017, 473(2199), 1-19. ISSN 1364-5021.
2017
Klika, V. - Kubant, J. - Pavelka, M., - Benziger, Jay B.
Non-equilibrium thermodynamic model of water sorption in Nafion membranes
Journal of Membrane Science. 2017, 540 35-49. ISSN 0376-7388.
2017
Klika, V. - Pavelka, M., - Benziger, Jay B.
Functional constraints on phenomenological coefficients
PHYSICAL REVIEW E. 2017, 95(2), 1-7. ISSN 2470-0045.
2017
Glover, James D. - Wells, Kirsty L. - Matthaeus, F. - Painter, Kevin J., - Klika, V.
Hierarchical patterning modes orchestrate hair follicle morphogenesis
PLOS Biology. 2017, 15(7), 1-31. ISSN 1545-7885.
2017
Pelantová, E. - Starosta, Š.
On Words with the Zero Palindromic Defect
In: Combinatorics on Words: 11th International Conference, WORDS 2017, Montréal, QC, Canada, September 11-15, 2017, Proceedings. Basel: Springer, 2017. p. 59-71. Lecture Notes in Computer Science. vol. 10432. ISSN 0302-9743. ISBN 9783319663951.
2017
Antunes, P. R. S. - Freitas, P., - Krejčiřík, D.
Bounds and extremal domains for Robin eigenvalues with negative boundary parameter
Advances in Calculus of Variations. 2017, 10(4), 357-380. ISSN 1864-8258.
2017
Rohrbach, D. - Inkinen, S.I. - Zatloukalová, J. - Kadow-Romacker, A. - Joukainen, A. - Malo, M.K. - Mamou, J. - Töyräs, J., - Raum, K.
Regular chondrocyte spacing is a potential cause for coherent ultrasound backscatter in human articular cartilage
The Journal of the Acoustical Society of America. 2017, 141(5), 3105-3116. ISSN 0001-4966.
2017
Fuksa, J. - Slavnov, N.A.
Form factors of local operators in supersymmetric quantum integrable models
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2017, 2017(4), ISSN 1742-5468.
2017
Fuksa, J. - Kirschner, R.
Correlators with sℓ2 Yangian symmetry
Nuclear Physics B. 2017, 914 1-42. ISSN 0550-3213.
2017
Fuksa, J. - Isaev, A.P. - Karakhanyan, D., - Kirschner, R.
Yangians and Yang-Baxter R-operators for ortho-symplectic superalgebras
Nuclear Physics B. 2017, 917 44-85. ISSN 0550-3213.
2017
Masáková, Z. - Tinková, M.
Finiteness in real cubic fields
Acta Mathematica Hungarica. 2017, 153(2), 318-333. ISSN 0236-5294.
2017
Fuksa, J.
Bethe Vectors for Composite Models with gl(2|1) and gl(1|2) Supersymmetry
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). 2017, 13 ISSN 1815-0659.
2017
Bezubik, A. - Hrivnák, J. - Patera, J., - Pošta, S.
Three-variable symmetric and antisymmetric exponential functions and orthogonal polynomials
Mathematica Slovaca. 2017, 67(2), 427-446. ISSN 0139-9918.
2017
Adolph, C. - Augsten, K. - Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Vondra, J.
Sivers asymmetry extracted in SIDIS at the hard scale of the Drell-Yan process at COMPASS
Physics Letters B. 2017, 770 138-145. ISSN 0370-2693.
2017
Mach, J. - Beneš, M., - Strachota, P.
Nonlinear Galerkin Finite Element Method Applied to the System of Reaction-Diffusion Equations in One Space Dimension
Computers and Mathematics with Applications. 2017, 73(9), 2053-2065. ISSN 0898-1221.
2017
Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Virius, M., - Vondra, J.
Leading-order determination of the gluon polarisation from semi-inclusive deep inelastic scattering data
European Physical Journal C. 2017, 77(4), 209-222. ISSN 1434-6044.
2017
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M. - Vondra, J., - Augsten, K.
Final COMPASS results on the deuteron spin-dependent structure function g(1)(d) and the Bjorken sum rule
Physics Letters B. 2017, 769 34-41. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for anomalous electroweak production of WW/WZ in association with a high-mass dijet system in pp collisions at root S=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(3), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the t(t)over-barZ and t(t)over-barW production cross sections in multilepton final states using 3.2 fb(-1) of pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(1), 1-29. ISSN 1434-6044.
2017
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the direct CP violating charge asymmetry in B-+/- -> mu(+/-)nu D-mu(0) decays
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(3), ISSN 2470-0010.
2017
Jakubský, V. - Tušek, M.
Dispersionless wave packets in Dirac materials
Annals of Physics. 2017, 378 171-182. ISSN 0003-4916.
2017
Vávra, T. - Krčmáriková, Z., - Steiner, W.
Finite beta-expansions with negative bases
Acta Mathematica Hungarica. 2017, 152(2), 485-504. ISSN 0236-5294.
2017
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of top quark polarization in t(t)over-bar lepton+jets final states
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(1), ISSN 2470-0010.
2017
Adolph, C - Jarý, V. - Nový, J. - Virius, M. - Vondra, J., - Augsten, K.
Multiplicities of charged pions and charged hadrons from deep-inelastic scattering of muons off an isoscalar target
Physics Letters B. 2017, 764 1-10. ISSN 0370-2693.
2017
Labbé, S. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
On the Zero Defect Conjecture
European Journal of Combinatorics. 2017, 62 132-146. ISSN 0195-6698.
2017
Masáková, Z. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
Exchange of three intervals: substitutions and palindromicity
European Journal of Combinatorics. 2017, 62 217-231. ISSN 0195-6698.
2017
Baker, S - Masáková, Z. - Pelantová, E., - Vávra, T.
On periodic representations in non-Pisot bases
Monatshefte für Mathematik. 2017, 184(1), 1-19. ISSN 0026-9255.
2017
Vaneeva, O. - Pošta, S., - Sophocleous, C.
Enhanced group classification of Benjamin-Bona-Mahony-Burgers equations
Applied Mathematics Letters. 2017, 65 19-25. ISSN 0893-9659.
2017
Semmler, M. - Voleš, P. - Dučevová, K. - Konček, O. - Semmler, O. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Josel, M. - Křivonoska, J. - Tomášek, L. - Vrba, V. - Marčišovský, M., - Neue, G.
Zařízení pro přenos a vyhodnocení dat z velkoplošných detektorů ionizujícího a neionozujícího záření do řídicí a zpracovatelské jednotky
Czech Republic. Utility Model CZ 30290. 2017-01-24.
2017
Hrabáková, J. - Kůs, V.
Notes on consistency of some minimum distance estimators with simulation results
Metrika. 2017, 80(2), 243-257. ISSN 0026-1335.
2017
Henry, R. - Krejčiřík, D.
Pseudospectra of the Schrödinger operator with a discontinuous complex potential
Journal of Spectral Theory. 2017, 7(3), 659-697. ISSN 1664-039X.
2017
Krejčiřík, D. - Raymond, N. - Royer, J., - Siegl, P.
Non-accretive Schrodinger operators and exponential decay of their eigenfunctions
ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS. 2017, 221 779-802. ISSN 0021-2172.
2017
Adolph, C - Jarý, V. - Nový, J. - Virius, M. - Salač, R. - Vondra, J. - Smolík, J. - Augsten, K., - Bodlák, M.
Multiplicities of charged kaons from deep-inelastic muon scattering off an isoscalar target
Physics Letters B. 2017, 767 133-141. ISSN 0370-2693.
2017
Šťovíček, P.
The heat kernel for two Aharonov-Bohm solenoids in a uniform magnetic field
Annals of Physics. 2017, 376 254-282. ISSN 0003-4916.
2017
Štampach, F. - Šťovíček, P.
Factorization of the characteristic function of a Jacobi matrix
Operators and Matrices. 2017, 11(1), 147-169. ISSN 1846-3886.
2017
Kondej, S. - Krejčiřík, D.
Asymptotic spectral analysis in colliding leaky quantum layers
Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2017, 446(2), 1328-1355. ISSN 0022-247X.
2017
Yang, B. - Kostková, J. - Flusser, J., - Suk, T.
Scale invariants from Gaussian–Hermite moments
Signal Processing. 2017, 132 77-84. ISSN 0165-1684.
2017
Dvořáková, L. - Florian, J.
A new estimate on complexity of generalized pseudostandard words
Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory. 2017, 17 ISSN 1553-1732.
2017
Kolátorová Sosvorová, L. - Chlupacova, T. - Vitku, J. - Vlk, M. - Heracek, J. - Starka, L. - Saman, D. - Simkova, M., - Hampl, R.
Determination of selected bisphenols, parabens and estrogens in human plasma using LC-MS/MS
Talanta. 2017, 174 21-28.
2017
Prášek, T. - Neufussová, I., - Němec, M.
Příprava terčových materiálů s fluoridovou matricí ke stanovení 236U prostřednictvím urychlovačové hmotnostní spektrometrie
In: ChemZi. Bratislava: Chemicke zvesti, 2017. 13. vol. 1. ISSN 1336-7242.
2017
Višňák, J. - Veselý, P.
Quantum Algorithms for Computational Nuclear Physics revisited, particular case of second quantized formulation
In: EPJ Web Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. vol. 154.
2017
Višňák, J. - Steudtner, R. - Kassahun, A., - Hoth, N.
Multilinear analysis of Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence Spectra of U(VI) containing natural water samples
In: EPJ Web Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. vol. 154.
2017
Rosa, T.G. - dos Santos, S.N. - de Jesus Andreoli Pinto, T. - Ghisleni, D.D.M., - Kozempel, J.
Microradiopharmaceutical for Metastatic Melanoma
PHARMACEUTICAL RESEARCH. 2017, 34(12), 2922-2930. ISSN 0724-8741.
2017
Viglašová, E. - Daňo, M. - Galamboš, M. - Krajňák, A. - Rosskopfová, O., - Rajec, P.
Investigation of Cu(II) adsorption on Slovak bentonites and illite/smectite for agricultural applications
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2017, 314(3), 2425-2435. ISSN 0236-5731.
2017
Grambow, B. ed. - Drtinová, B. ed. - Kittnerová, J. ed., - Vopálka, D. ed.
2nd Annual Workshop Proceedings
CEBAMA, 2017.
2017
Večerník, P. - Drtinová, B. - Bárta, J. - Brázda, L. - Havlová, V. - Kittnerová, J. - Kolomá, K. - Rosendorf, T., - Vopálka, D.
TRANSPORTNÍ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ - PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA III
[Research Report] 2017. Report no. 209/2017.
2017
Fibrich, M. - Šulc, J. - Zavadilová, A., - Jelínková, H.
Nonlinear mirror mode-locked Pr:YAlO3 laser
Laser Physics. 2017, 27(5), ISSN 1054-660X.
2017
Kovařík, P. - Navratil, J.D., - John, J.
Způsob zpracování nebezpečných a radioaktivních odpadů
Czech Republic. Patent CZ 306880. 2017-07-12.
2017
Tomanová, K. - Popovich, K. - Jakubec, I. - Procházková, L. - Nikl, M. - Mihóková, E., - Čuba, V.
Silica coating of scintillating nanoparticles
In: SCINT 2017 - Abstracts: Poster Session 2. Genéve: CERN, 2017.
2017
Tomanová, K. - Přeček, M. - Múčka, V. - Vyšín, L. - Juha, L., - Čuba, V.
At the crossroad of photochemistry and radiation chemistry: formation of hydroxyl radicals in diluted aqueous solutions exposed to ultraviolet radiation
Physical Chemistry Chemical Physics. 2017, 19 29402-29408. ISSN 1463-9076.
2017
Procházková, L. - Vaněček, V. - Čuba, V., - Nikl, M.
L. Procházková, V. Vaněček, V. Čuba, M. Nikl: Luminescent ZnO:Ga nanopowder: Surface passivation and limiting the particle agglomeration
In: SCINT 2017 - Abstracts: Poster Session 3. Genéve: CERN, 2017.
2017
Baborová, L. - Vopálka, D.
Time development of Cs and Sr concentration profiles in compacted bentonite
In: The 7th International Conference on Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement. Basel: Congrex Switzerland Ltd., 2017. pp. 602-603.
2017
Čubová, K. - Baborová, L. - Němec, M., - John, J.
SPECIACE RADIONUKLIDŮ V PROSTŘEDÍ ÚLOŽNÉHO SYSTÉMU ÚLOŽIŠTĚ PRO ODPADY NEPŘIJATELNÉ DO PŘÍPOVRCHOVÝCH ÚLOŽIŠŤ
[Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2017. Report no. SÚRAO TZ 207/2017.
2017
Višňák, J. - Steudtner, R. - Kassahun, A., - Hoth, N.
Multilinear analysis of Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence Spectra of U(VI) containing natural water samples
In: EPJ Web Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. vol. 154.
2017
Neužilová, B. - Múčka, V.
Snížení radiační citlivosti mikroorganismů ozářených UV zářením v přítomnosti vychytávačů OH radikálů
In: ChemZi. Bratislava: Chemicke zvesti, 2017. 13. vol. 1. ISSN 1336-7242.
2017
Neužilová, B.
Uplatnění vlivu vychytávačů radikálů na kultury ozařované za různých podmínek
Defense date 2017-06-07. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry.
2017
Popovich, K. - Tomanová, K. - Procházková, L. - Jarý, V. - Nikl, M. - Mihóková, E. - Jakubec, I., - Čuba, V.
LuAG:Pr3+ - BASED NANOHYBRID SYSTEMS FOR SINGLET OXYGEN GENERATION
In: SCINT 2017 - Abstracts: Poster Session 2. Genéve: CERN, 2017.
2017
Bárta, J. - Jarý, V. - Beitlerová, A. - Čuba, V., - Nikl, M.
Photo-induced preparation of band-gap-engineered garnet powders
In: SCINT 2017 - Abstracts: Poster Session 2. Genéve: CERN, 2017.
2017
Distler, P. - John, J. supervisor
Studium extrakčních systémů pro separaci lanthanoidů a minoritních aktinoidů
2017. PhD Thesis. CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry. Supervised by J. JOHN.
2017
Čuba, V. - Bárta, J. - Popovich, K., - Procházková, L.
Anorganický práškový nanoscintilátor pro LSC
[Functional Sample] 2017.
2017
Kukleva, E. - Kozempel, J. - Vlk, M. - Sakmár, M. - Fialová, K. - Lobaz, V., - Hrubý, M.
[99mTc]HAp-PEG
[Functional Sample] 2017.
2017
Kukleva, E. - Sakmár, M. - Kozempel, J. - Vlk, M. - Suchánková, P. - Lobaz, V., - Hrubý, M.
[99mTc]HAp-PEOX
[Functional Sample] 2017.
2017
Sakmár, M. - Vlk, M., - Kozempel, J.
Využitie krátkodobých pozitrónových žiaričov 11C, 13N a 15O v nukleárnej medicíně
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017. pp. 29.
2017
Kukleva, E. - Vlk, M., - Kozempel, J.
Alfa a beta zářiče v terapii
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017. pp. 25.
2017
Fialová, K.
Separace 223Ra v nukleární medicíně
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017. pp. 14.
2017
Kozempel, J. - Vlk, M. - Suchánková, P. - Kukleva, E. - Nykl, P., - Sakmár, M.
Nanonosiče 223Ra pro cílenou alfa-částicovou terapii
In: 54. Dny Nukleární Medicíny. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017. pp. 11. ISSN 1805-1146.
2017
Červenák, J. - Čepa, A. - Ráliš, J. - Tomeš, M. - Kozempel, J. - Vlk, M. - Seifert, D., - Lebeda, O.
Značení peptidů pomocí radionuklidů 68Ga a 64Cu
In: 54. Dny Nukleární Medicíny. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017. pp. 6. ISSN 1805-1146.
2017
Kozempel, J.
Radon Nuclides and Radon Generators
In: Radon. Rijeka: InTech, 2017. p. 7-23. ISBN 978-953-51-3656-9.
2017
Afsar, A. - Cowell, J. - Distler, P. - Harwood, L. - John, J., - Westwood, J.
Synthesis of Novel BTPhen-functionalized Silica-coated Magnetic Nanoparticles for Separating Trivalent Actinides and Lanthanides
Synlett. 2017, 28(20), 2795-2799. ISSN 0936-5214.
2017
Šťastná, K. - Distler, P. - John, J., - Šebesta, F.
Separation of curium from americium using composite sorbents and complexing agent solutions: Part 2.
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2017, 312(3), 685-689. ISSN 0236-5731.
2017
Afsar, A. - Distler, P. - Harwood, L.M. - John, J., - Westwood, J.
Extraction of minor actinides, lanthanides and other fission products by silica-immobilized BTBP/BTPhen ligands
Chemical Communications. 2017, 53(1), 4010-4013. ISSN 1359-7345.
2017
Kukleva, E. - Kozempel, J., - Vlk, M.
[18F]F-nHAp
[Functional Sample] 2017.
2017
Fialová, K. - Vlk, M., - Kozempel, J.
Syntéza diglykolamidových extrahentů zakotvených na polymerní matrici
In: Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Bratislava: Univerzita Komenského, Přírodovědecká fakulta, 2017. p. 910-915. ISBN 978-80-223-4310-7.
2017
Daňo, M. - Viglašová, E. - Galamboš, M. - Rajec, P., - Novák, I.
Sorption behaviour of pertechnetate on oxidized and reduced surface of activated carbon
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2017, 3(314), 2219-2227. ISSN 0236-5731.
2017
Vlk, M. - Mokhodoeva, O - Mičolová, P. - Valová, V. - Málková, E. - Maresova, L. - Slouf, M., - Kozempel, J.
Preparation and in vivo evaluation of [223Ra]@Fe3O4 nanoparticles - novel vehicles for targeted alpha particle therapy
In: The 22nd International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences (ISRI 2017). New York: J. Wiley, 2017. pp. 609. vol. 60. ISSN 0362-4803.
2017
Kukleva, E. - Mičolová, P. - Nykl, P. - Sakmár, M. - Vlk, M. - Kozempel, J., - Nespesna, L.
Hydroxyapatite nanoparticles labelled with medicinal radionuclides
In: The 22nd International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences (ISRI 2017). New York: J. Wiley, 2017. pp. 446. vol. 60. ISSN 0362-4803.
2017
Mičolová, P. - Kukleva, E. - Nykl, P. - Sakmár, M. - Vlk, M. - Nespesna, L., - Kozempel, J.
Titanium Dioxide - perspective nanocarrier material for medicinal nuclides delivery systems
In: The 22nd International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences (ISRI 2017). New York: J. Wiley, 2017. pp. 283. vol. 60. ISSN 0362-4803.
2017
Kozempel, J. - Vlk, M. - Mičolová, P. - Kukleva, E. - Nykl, P., - Sakmár, M.
Nanocarriers of 223Ra for TAT
In: 10th International Symposium on Targeted Alpha Therapy. Ispra: European Commission - Joint Research Centre, 2017. pp. 49.
2017
Nový, Z. - Petřík, M. - Gurská, S. - Kozempel, J. - Vlk, M. - Lobaz, V. - Kučka, J. - Hrubý, M. - Drymlová, J., - Hajdúch, M.
Příprava 99mTc značených hydroxyapatitových nanočástic a jejich in vitro/in vivo charakterizace
In: XXXIX. Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce České společnosti nukleární medicíny. Praha: ČLS JEP, 2017.
2017
Valová, V. - Kukleva, E. - Mičolová, P. - Kománková, L. - Vlk, M., - Kozempel, J.
Superparamagnetické 'core-shell' nanosondy
In: XXXIX. Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce České společnosti nukleární medicíny. Praha: ČLS JEP, 2017.
2017
Vlk, M. - Nykl, P. - Sakmár, M. - Málková, E. - Kukleva, E. - Mičolová, P. - Lobaz, V - Šlouf, M - Hrubý, M, - Kozempel, J.
Stabilizace nanonosičů před značením 99mTc, 68Ga a 223Ra
In: XXXIX. Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce České společnosti nukleární medicíny. Praha: ČLS JEP, 2017.
2017
Kukleva, E. - Mičolová, P. - Kozempel, J. - Vlk, M., - Sakmár, M.
Nanočástice hydroxyapatitu značené 68Ga a 18F
In: XXXIX. Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce České společnosti nukleární medicíny. Praha: ČLS JEP, 2017.
2017
Málková, E. - Mičolová, P. - Vlk, M. - Marešová, L. - Jandová, L. - Nagy, R. - Hrubý, M., - Kozempel, J.
In vivo štúdie s [223Ra]Ha-NPs na Nu-Nude myšiach a B16-F10 Melanóm
In: XXXIX. Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce České společnosti nukleární medicíny. Praha: ČLS JEP, 2017.
2017
Kozempel, J.
Research and development of radiopharmaceuticals for targeted alpha particle therapy
Praha: Defense date 2017-10-12. Associate Professor Lecture. CTU. Czech Technical University Publishing House.
2017
Bláha, P. - Koshlan, N.A. - Koshlan, I.V. - Petrova, D.V. - Bogdanova, Yu.V. - Govorun, R.D. - Múčka, V., - Krasavin, E.A.
Delayed effects of accelerated heavy ions on the induction of HPRT mutations in V79 hamster cells
Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. 2017, 803-805 35-41. ISSN 0027-5107.
2017
Daňo, M. - Galamboš, M., - Frišták, V.
Jadrové žiarenie zákony - meranie - výpočty - štatistika
Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2017. ISBN 978-80-223-4085-4.
2017
Vyšín, L. - Tomanová, K. - Pavelková, T. - Wagner, R.W. - Davídková, M. - Múčka, V. - Čuba, V., - Juha, L.
Degradation of phospholipids under different types of irradiation and varying oxygen saturation
Radiation and Environmental Biophysics. 2017, 56(3), 241-247. ISSN 0301-634X.
2017
Smrček, S - Krmelová, T - Pšondrová, Š. - Nykl, P. - Kozempel, J., - Vlk, M.
Environmental Aspects of Radiopharmaceuticals: Extraction and Translocation of Ra-223 in Plants
International Journal of Environmental Engineering. 2017, 4(1), 50-53. ISSN 2374-1724.
2017
Kreyling, W.G. - Holzwarth, U. - Haberl, N. - Kozempel, J. - Wenk, A. - Hirn, S. - Schleh, C. - Schäffer, M. - Lipka, J. - Semmler-Behnke, M., - Gibson, N.
Quantitative biokinetics of titanium dioxide nanoparticles after intratracheal instillation in rats (Part 3)
Nanotoxicology. 2017, 11(4), 454-464. ISSN 1743-5390.
2017
Kreyling, W.G. - Holzwarth, U. - Schleh, C. - Kozempel, J. - Wenk, A. - Haberl, N. - Hirn, S. - Schäffler, M. - Lipka, J. - Semmler-Behnke, M., - Gibson, N.
Quantitative biokinetics of titanium dioxide nanoparticles after oral application in rats (Part 2)
Nanotoxicology. 2017, 11(4), 443-453. ISSN 1743-5390.
2017
Kreyling, W. - Holzwarth, U. - Haberl, N. - Kozempel, J. - Hirn, S. - Wenk, A. - Schleh, C. - Schäffler, M. - Lipka, J. - Semmler-Behnke, M., - Gibson, N.
Quantitative biokinetics of titanium dioxide nanoparticles after intravenous injection in rats (Part 1)
Nanotoxicology. 2017, 11(4), 434-442. ISSN 1743-5390.
2017
Hofmanová, E. - Červinka, R.
Je difuze radionuklidů kompaktovaným bentonitem pochopena po více než 30 letech studia?
Bezpečnost jaderné energie. 2017, 25(63), 23-27. ISSN 1210-7085.
2017
Pejchal, J. - Buryi, M. - Babin, V. - Průša, P. - Beitlerová, A. - Bárta, J. - Havlák, L. - Kamada, K. - Yoshikawa, A. - Laguta, V., - Nikl, M.
Luminescence and scintillation properties of Mg-codoped LuAG:Pr single crystals annealed in air
Journal of Luminescence. 2017, 181 277-285. ISSN 0022-2313.
2017
Kozempel, J. - Vlk, M. - Mičolová, P. - Kukleva, E. - Fialová, K. - Kománková, L. - Bajzíková, A. - Podlaha, J. - Svoboda, K. - Burian, P. - Hoffmann, M., - Smrček, S.
Způsob izolace Ac ze směsi radia, aktinia a thoria
Czech Republic. Patent CZ 306722. 2017-04-12.
2017
Špendlíková, I. - Němec, M. - Steier, Peter, - Keceli, Gonul
Sorption of uranium on freshly prepared hydrous titanium oxide and its utilization in determination of 236U using accelerator mass spectrometry
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2017, 311(1), 447-453. ISSN 0236-5731.
2017
Sopczak, A. - Ali, B. - Asawatavonvanich, T. - Begera, J. - Bergmann, B. - Burian, P. - Caicedo Sierra, I. - Caforio, D. - Heijne, H. - Janeček, J. - Mánek, P. - Mora Sierra, Y. - Pacík, J. - Platkevič, M. - Polanský, Š. - Pospíšil, S. - Suk, M., - Svoboda, Z.
Precision Luminosity of LHC Proton-Proton Collisions at 13 TeVUsing Hit-Counting with TPX Pixel Devices
In: 2016 IEEE Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference and Room-Temperature Semiconductor Detector Workshop, NSS/MIC/RTSD 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2017. p. 915-924. ISBN 978-1-5090-1642-6.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in the lepton-plus-jets final state in pp collision data at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Babič, A. - Štefánik, D. - Krivoruchenko, M.I., - Šimkovic, F.
Neutrinoless and Two-Neutrino Double-Beta Decay with Emission of Single Free Electron
In: Proceedings of the 36th International Workshop on Nuclear Theory. Sofia: Heron Press Ltd, 2017. p. 75-83. Nuclear Theory. vol. 36. ISSN 1313-2822.
2017
Žemlička, J. - Dudák, J., - Zajíček, J.
Pokročilé techniky rentgenové radiografie pro přírodní vědy a průmysl - odborná zpráva
[Research Report] Praha: CTU IEAP. Department of Applied Physics and Technology, 2017. Report no. 4.
2017
Aaboud, M. D. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Top-quark mass measurement in the all-hadronic t(t)over-bar decay channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of WW/WZ -> lvqq ' production with the hadronically decaying boson reconstructed as one or two jets in pp collisions at root s=8 TeV with ATLAS, and constraints on anomalous gauge couplings
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Žemlička, J. - Dudák, J. - Karch, J., - Krejčí, F.
Geometric correction methods for Timepix based large area detectors
Journal of Instrumentation. 2017, 12 ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Search for dark matter at root s=13 TeV in final states containing an energetic photon and large missing transverse momentum with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of multi-particle azimuthal correlations in pp, p plus Pb and low-multiplicity Pb plus Pb collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of integrated and differential cross sections for isolated photon pair production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 95(11), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Penwell, O. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the cross section for inclusive isolated-photon production in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 770 473-493. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Jet reconstruction and performance using particle flow with the ATLAS Detector
European Physical Journal C. 2017, 77(7), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of electroweak W j j production and constraints on anomalous gauge couplings with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(7), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Studies of Z gamma production in association with a high-mass dijet system in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 7(7), ISSN 1029-8479.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Topological cell clustering in the ATLAS calorimeters and its performance in LHC Run 1
European Physical Journal C. 2017, 77(7), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of (WW +/-)-W-+/- vector-boson scattering and limits on anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(1), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the Dimuon Decay of the Higgs Boson in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2017, 119(5), ISSN 0031-9007.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Havránek, M. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Measurement of the k(t) splitting scales in Z -> ll events in pp collisions at root s=8TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 08(8), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of long-range azimuthal anisotropies and associated Fourier coefficients for pp collisions at root s=5.02 and 13 TeV and p plus Pb collisions at root(NN)-N-s=5.02 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(2), ISSN 2469-9985.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Evidence for light-by-light scattering in heavy-ion collisions with the ATLAS detector at the LHC
NATURE PHYSICS. 2017, 13(9), 852-+. ISSN 1745-2473.
2017
Novotný, P. - Linhart, V.
Radiation damage study of thin YAG:Ce scintillator using low-energy protons
Journal of Instrumentation. 2017, 12(07), 1-32. ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Gallus, P. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - Vokáč, P. - et al.
Performance of the ATLAS trigger system in 2015
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in a lepton plus high jet multiplicity final state the ATLAS experiment using root S=13 TeV proton-proton collision data
Journal of High Energy Physics. 2017,(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Search for dark matter in association with a Higgs boson decaying to b-quarks in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 765(1), 11-31. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Search for triboson (WWW -/+)-W-+/--W-+/- production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(3), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Aloisio, A. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havranek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - et al.
Search for new phenomena in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(3), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in dijet events using 37 fb(-1) of pp collision data collected at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(5), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Electron efficiency measurements with the ATLAS detector using 2012 LHC proton-proton collision data
European Physical Journal C. 2017, 77(3), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havranek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Šimák, V. - Simion, S. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of charged-particle distributions sensitive to the underlying event in root s=13 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector at the LHC
Journal of High Energy Physics. 2017,(3), ISSN 1029-8479.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Performance of algorithms that reconstruct missing transverse momentum in root s=8 TeV proton-proton collisions in the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
High-E-T isolated-photon plus jets production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Nuclear Physics B. 2017, 918(1), 257-316. ISSN 0550-3213.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Reconstruction of primary vertices at the ATLAS experiment in Run 1 proton-proton collisions at the LHC
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of the production cross section of a Z boson in association with jets in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Precision measurement and interpretation of inclusive W+, W- and Z/gamma* production cross sections with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet fragmentation in Pb plus Pb and pp collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of forward-backward multiplicity correlations in lead-lead, proton-lead, and proton-proton collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(6), ISSN 2469-9985.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet activity produced in top-quark events with an electron, a muon and two b-tagged jets in the final state in pp collisions root s=13TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of b-hadron pair production with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 1711(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Performance of the ATLAS Transition Radiation Tracker in Run 1 of the LHC: tracker properties
Journal of Instrumentation. 2017, 12(05), ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for direct top squark pair production in events with a Higgs or Z boson, and missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(8), ISSN 1029-8479.
2017
Sopczak, A. - Ali, B. - Asawatavonvanich, T. - Begera, J. - Bergmann, B. - Billoud, T. - Burian, P. - Caicedo Sierra, I. - Caforio, D. - Heijne, E. - Janeček, J. - Leroy, C. - Mánek, P. - Mochizuki, K. - Mora, Y. - Pacík, J. - Papadatos, C. - Platkevič, M. - Polanský, Š. - Pospíšil, S. - et al.
Precision Luminosity of LHC Proton-Proton Collisions at 13 TeV Using Hit Counting With TPX Pixel Devices
IEEE Transactions on Nuclear Science. 2017, 64(3), 915-924. ISSN 0018-9499.
2017
Sopczak, A. - Ali, B. - Asbah, N. - Bergmann, B. - Bekhouche, K. - Caforio, D. - Campbell, M. - Heijne, E. - Leroy, C. - Lipniacka, A. - Nessi, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šolc, J. - Soueid, P. - Suk, M. - Tureček, D., - Vykydal, Z.
Luminosity from thermal neutron counting with MPX detectors and relation to ATLAS reference luminosity at √s = 8 TeV proton-proton collisions
Journal of Instrumentation. 2017, 12(9), ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Identification and rejection of pile-up jets at high pseudorapidity with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(9), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-sections in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - et al.
Study of WW gamma and WZ gamma production in pp collisions at root s=8 TeV and search for anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2017, 77(9), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the W+ W- production cross section in pp collisions at a centre-of-mass energy of root s=13 TeV with the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2017, 773 354-374. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Performance of the ATLAS track reconstruction algorithms in dense environments in LHC Run 2
European Physical Journal C. 2017, 77(10), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Jet energy scale measurements and their systematic uncertainties in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 96(7), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Searches for the Z gamma decay mode of the Higgs boson and for new high-mass resonances in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of inclusive and differential cross sections in the H -> ZZ* -> 4l decay channel in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of heavy vector-like quarks decaying to high-p(T) W bosons and b quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new high-mass phenomena in the dilepton final state using 36 fb(-1) of proton-proton collision data at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Angerami, A. - Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of photo-nuclear jet production in Pb plus Pb collisions with ATLAS
Nuclear Physics A. 2017, 967 277-280. ISSN 0375-9474.
2017
Jia, J. - Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Heavy Ion Results from ATLAS
Nuclear Physics A. 2017, 967 51-58. ISSN 0375-9474.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the q(q)over-bar(('))b(b)over-bar final state in pp collisions at root s =13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 774 494-515. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet p(T) correlations in Pb+Pb and pp collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 774 379-402. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of detector-corrected observables sensitive to the anomalous production of events with jets and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(11), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Study of ordered hadron chains with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(9), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Study of the material of the ATLAS inner detector for Run 2 of the LHC
Journal of Instrumentation. 2017, 12 ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena with large jet multiplicities and missing transverse momentum using large-radius jets and flavour-tagging at ATLAS in 13 TeV pp collisions
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(12), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Evidence for the H -> b(b)over-bar decay with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(12), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for dark matter in association with a Higgs boson decaying to two photons at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(11), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the cross-section for electroweak production of dijets in association with a Z boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 775 206-228. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in high-mass diphoton final states using 37 fb(-1) of proton-proton collisions collected at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 775 105-125. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Drell-Yan triple-differential cross section in pp collisions at root s=8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(12), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Determination of the strong coupling constant alpha(s) from transverse energy-energy correlations in multijet events at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(12), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for squarks and gluinos in events with an isolated lepton, jets, and missing transverse momentum at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(11), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Femtoscopy with identified charged pions in proton-lead collisions at root s(NN)=5.02 TeV with ATLAS
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(6), ISSN 2469-9985.
2017
Michaelidesová, A. - Vachelova, J. - Puchalska, M. - Brabcova, K.P. - Vondráček, V. - Sihver, L., - Davídková, M.
Relative biological effectiveness in a proton spread-out Bragg peak formed by pencil beam scanning mode
Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine. 2017, 40(2), 359-368. ISSN 0158-9938.
2017
Trojek, T. - Bártová, H.
Calibration of Handheld X-ray Fluorescence Spectrometer for Identification and Semi-quantitative Analysis of Objects with Stratified Structure
In: Book of Abstracts of 10th International Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Applications. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2017. p. 49.
2017
Trojek, T. org. - Šefců, R. org. - Prokeš, R. org., - Bártová, H. org.
Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek
[Workshop Hosting] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Bílý, T. - Semmler, M., - Džbánek, L.
Hybridní detekční systém pro neutronové aplikace - monitor energetického spektra
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Bílý, T. - Semmler, M., - Džbánek, L.
Hybridní detekční systém pro neutronové aplikace - neutronografie
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G., - Tomášek, L.
Funkční vzorek monitoru stavu anody rentgenového zdroje
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Semmler, M. - Sysala, R., - Kubínyi, M.
Funkční vzorek čtecího čipu pixelových senzorů pro snímání rychlých dějů
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Lednický, D. - Semmler, M., - Sysala, R.
Funkční vzorek čipu pro čtení velkorozměrových pixelových senzorů
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M., - Tomášek, L.
Funkční vzorek monitoru aktivity aerosolu jako payload pro bezpilotní vzdušný prostředek
[Functional Sample] 2017.
2017
Adeva, B. - Afanasyev, L. - Allkofer, Y. - Amsler, C. - Anania, A. - Benelli, A. - Čechák, T. - Federičová, P. - Klusoň, J. - Martinčík, J. - Průša, P. - Smolík, J. - Trojek, T. - Urban, T., - Vrba, T.
Measurement of the πk atom lifetime and the πk scattering length
Physical Review D. 2017, 96(5), ISSN 2470-0010.
2017
Abgrall, N. - Abramov, A. - Abrosimov, N. - Abt, I. - Hodák, R. - Mamedov, F. - Rukhadze, E. - Šimkovic, F. - Smolek, K. - Špavorová, M., - Štekl, I.
The Large Enriched Germanium Experiment for Neutrinoless Double Beta Decay (LEGEND)
In: Workshop on Calculation of Double-Beta-Decay Matrix Elements (MEDEX´17). New York: AIP Conference Proceedings, 2017. Conference Proceedings. vol. 1894. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1577-5.
2017
Barabash, A. S. - Basharina-Freshville, A. - Blot, S. - Bongrand, M. - Fajt, L. - Hodák, R. - Macko, M. - Mamedov, F. - Přidal, P. - Rukhadze, E. - Smetana, A. - Smolek, K. - Špavorová, M., - Štekl, I.
Calorimeter development for the SuperNEMO double beta decay experiment
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2017, 868 98-108. ISSN 0168-9002.
2017
Barabash, A. S. - Basharina-Freshville, A. - Birdsall, E. - Blondel, S. - Fajt, L. - Hodák, R. - Mamedov, F. - Přidal, P. - Rukhadze, E. - Smetana, A. - Smolek, K., - Štekl, I.
The BiPo-3 detector for the measurement of ultra low natural radioactivities of thin materials
Journal of Instrumentation. 2017, 12 ISSN 1748-0221.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Global Lambda hyperon polarization in nuclear collisions
Nature. 2017, 548(7665), 62-65. ISSN 0028-0836.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Direct virtual photon production in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV STAR Collaboration
Physics Letters B. 2017, 770 451-458. ISSN 0370-2693.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Measurement of D-0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au plus Au Collisions at root S-NN=200 GeV
Physical Review Letters. 2017, 118(21), ISSN 0031-9007.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Measurement of the cross section and longitudinal double-spin asymmetry for dijet production in polarized pp collisions at root s=200 GeV
Physical Review D. 2017, 95(7), ISSN 2470-0010.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Bulk properties of the medium produced in relativistic heavy-ion collisions from the beam energy scan program
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(4), ISSN 2469-9985.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B. A.
Coherent diffractive photoproduction of rho(0) mesons on gold nuclei at 200 GeV/nucleon-pair at the Relativistic Heavy Ion Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(5), ISSN 2469-9985.
2017
Babič, A. - Štefánik, D. - Krivoruchenko, M.I., - Šimkovic, F.
Double-Beta Decay with Emission of Single Free Electron
In: Workshop on Calculation of Double-Beta-Decay Matrix Elements (MEDEX´17). New York: AIP Conference Proceedings, 2017. Conference Proceedings. vol. 1894. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1577-5.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for direct top squark pair production in final states with two leptons in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(12), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for a scalar partner of the top quark in the jets plus missing transverse momentum final state at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 12 ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Galster, G. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Analysis of the Wtb vertex from the measurement of triple-differential angular decay rates of single top quarks produced in the t-channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 12 ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for super symmetry inevents with b-tagged jets and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Barillari, T. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of top-quark pair differential cross-sections in the lepton plus jets channel in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of lepton differential distributions and the top quark mass in &ITt&IT(&ITt&IT)over-bar production in &ITpp&IT collisions at a root&ITs & 8TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(11), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar gamma production cross section in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, C. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Heavy Higgs Bosons A/H Decaying to a Top Quark Pair in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(19), ISSN 0031-9007.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Dark Matter Produced in Association with a Higgs Boson Decaying to b(b)over-bar Using 36 fb(-1) of pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(18), ISSN 0031-9007.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for top quark decays t -> qH,with H -> gamma gamma, in root s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in final states with two same-sign or three leptons and jets using 36 fb(-1) of root&ITs&IT = 13 TeV &ITpp&IT collision data with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of vector-like top quarks in events with one lepton, jets, and missing transverse momentum in root S=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(8), 1-40. ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Fiducial, total and differential cross-section measurements of t-channel single top-quark production in pp collisions at 8TeV using data collected by the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of top-quark pair differential cross-sections in the e mu channel in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Probing the W tb vertex structure in t-channel single-top-quark production and decay in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(4), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the inclusive cross-sections of single top-quark and top-antiquark t-channel production in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(4), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the W boson polarisation in t(t)over-barevents from pp collisions at root s=8 TeV in the lepton plus jets channel with ATLAS
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross section in the tau plus jets final state in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(7), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of top quark spin observables in tt events using dilepton final states in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(3), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of top-quark pair to Z-boson cross-section ratios at root s=13, 8, 7 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(2), 1-54. ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of charge and CP asymmetries in b-hadron decays using top-quark events collected by the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(2), ISSN 1029-8479.
2017
Popovich, K. - Tomanová, K. - Procházková, L. - Jarý, V. - Nikl, M. - Mihóková, E. - Jakubec, I., - Čuba, V.
LuAG:Pr3+ - BASED NANOHYBRID SYSTEMS FOR SINGLET OXYGEN GENERATION
In: SCINT 2017 - Abstracts: Poster Session 2. Genéve: CERN, 2017.
2017
Veselský, T. - Novotný, J. - Paštyková, V., - Koniarová, I.
Determination of small field synthetic single-crystal diamond detector correction factors for CyberKnife, Leksell Gamma Knife Perfexion and linear accelerator
PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS. 2017, 44 66-71. ISSN 1120-1797.
2017
Fantínová, K. - Fojtik, P., - Malatova, I.
MONTE CARLO CALIBRATION OF THE WHOLE-BODY COUNTING DETECTION SYSTEM FOR IN VIVO MEASUREMENT OF PEOPLE INTERNALLY CONTAMINATED WITH (SR)-S-90
Radiation Protection Dosimetry. 2017, 173(1-3), 111-117. ISSN 0144-8420.
2017
Stokke, C. - Gabina, P.M., - Solný, P.
Dosimetry-based treatment planning for molecular radiotherapy: a summary of the 2017 report from the Internal Dosimetry Task Force
EJNMMI Physics. 2017, 4 1-9. ISSN 2197-7364.
2017
Kletetschka, G. - Prochazka, V. - Fantucci, R., - Trojek, T.
Survival Response of Larix Sibirica to the Tunguska Explosion
Tree-Ring Research. 2017, 73(2), 75-90. ISSN 1536-1098.
2017
Hložek, M. - Trojek, T. - Komoroczy, B., - Prokeš, R.
Enamel paint techniques in archaeology and their identification using XRF and micro-XRF
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 137 243-247. ISSN 0969-806X.
2017
Trojek, T. - Prokeš, R. - Šefců, R. - Bilavčíková, H., - Čechák, T.
Confocal X-ray fluorescence spectrometer for in-situ analyses of paintings
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 137 238-242. ISSN 0969-806X.
2017
Hložek, M. - Trojek, T.
Silver and tin plating as medieval techniques of producing counterfeit coins and their identification by means of micro-XRF
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 137 234-237. ISSN 0969-806X.
2017
Trojek, T. - Musílek, L.
X-ray fluorescence - a non-destructive tool in investigation of Czech fine and applied art objects
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 137 230-233. ISSN 0969-806X.
2017
Černý, R. - Johnová, K. - Otáhal, P. - Thinová, L., - Klusoň, J.
Evaluation of human body irradiation caused by radionuclides deposited in the filtration unit of gas mask
Radiation Protection Dosimetry. 2017, 177(3), 289-294. ISSN 0144-8420.
2017
Adamson, P. - Aliaga, L. - Ambrose, D. - Anfimov, N. - Augsten, K. - Jediný, F. - Smolík, J., - Vrba, T.
Constraints on Oscillation Parameters from nu(e) Appearance and nu(mu) Disappearance in NOvA
Physical Review Letters. 2017, 118(23), ISSN 0031-9007.
2017
Adamson, P. - Aliaga, L. - Ambrose, D. - Anfimov, N. - Augsten, K. - Jediný, F. - Smolík, J., - Vrba, T.
Measurement of the Neutrino Mixing Angle theta(23) in NOvA
Physical Review Letters. 2017, 118(15), ISSN 0031-9007.
2017
Adamson, P. - Aliaga, L. - Ambrose, D. - Anfimov, N. - Augsten, K. - Jediný, F. - Smolík, J., - Vrba, T.
Search for active-sterile neutrino mixing using neutral-current interactions in NOvA
Physical Review D. 2017, 96(7), ISSN 2470-0010.
2017
Prokeš, R. - Trojek, T.
Studium vícevrstvých vzorků maleb metodou konfokální rentgenové fluorescenční analýzy
In: Muzea, památky a konzervace 2016. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2017. pp. 5-87. ISBN 978-80-7510-261-4.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new resonances decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the l(+)l(-)b(b)over-bar, l nu b(b)over-bar, and nu(nu)over-barb(b)over-bar channels with pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 765 32-52. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the ZZ production cross section in proton-proton collisions at root s=8 TeV using the ZZ -> l(-) l(+) l '(-) l '(+) and ZZ -> l(-) l(+) nu(nu)over-bar decay channels with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(1), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of W boson angular distributions in events with high transverse momentum jets at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 765 132-153. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the prompt J/psi pair production cross-section in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(2), ISSN 1434-6044.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for lepton-flavour-violating decays of the Higgs and Z bosons with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(2), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of psi(2S) and X(3872) -> J/psi pi (+) pi (-) production in pp collisions at root s=8 Tev with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(1), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
A measurement of the calorimeter response to single hadrons and determination of the jet energy scale uncertainty using LHC Run-1 pp-collision data with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(1), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for heavy resonances decaying to a Z boson and a photon in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 764 11-30. ISSN 0370-2693.
2017
Stránský, V. - Thinová, L.
Radon concentration time series modeling and application discussion
Radiation Protection Dosimetry. 2017, 177(1-2), 155-159. ISSN 1742-3406.
2017
Thinová, L. - Johnová, K. - Bican, R. - Šolc, J. - Froňka, A., - Vošahlík, J.
Radon concentration in the area of waste rock dumps, Brod, CR-case study.
Radiation Protection Dosimetry. 2017, 177((1-2)), 149-154. ISSN 0144-8420.
2017
Urban, T. - Klusoň, J.
Ověření metodiky výpočtů odezvy ionizační komory použitelné pro široký rozsah dávkových příkonů – Monte Carlo simulace
In: XXXIX. DNI RADIAČNEJ OCHRANY - Zborník abstraktov. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017. ISBN 978-80-89702-40-4.
2017
Klusoň, J. - Thinová, L. - Svoboda, T. - Johnová, K., - Brunclík, T.
Odezva na kosmické záření a radon ve vzduchu při dozimetrii a spektrometrii v životním prostředí.
In: XXXIX. DNI RADIAČNEJ OCHRANY - Zborník abstraktov. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017. pp. 74. ISBN 978-80-89702-40-4.
2017
Solný, P. - Kráčmerová, T.
Biokinetika radiojódu a radiační zátěž nízkorizikových pacientů s CA štítné žlázy po přípravě Thyrogenem
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Chytrá, K. - Novák, L.
Dozimetrie a stanovení dávek v pediatrické radiologii
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Hurychová, M. - Davídková, M. - Vachelová, J. - Paštyková, V., - Novotný, J.
Induction of apoptosis and senescence in cells irradiated by different dose rates of gamma radiation
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Horová, S. - Judas, L.
Monte Carlo výpočty pro fotonové svazky klinického lineárního urychlovače
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Dudáš, D. - Judas, L.
Návrh a ověření metodiky pro kalibraci kVp metrů v dozimetrické laboratoři SÚRO
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Cupal, L. - Michaelidesová, A.
Citlivost kmenových buněk na ionizující záření
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combination of D0 measurements of the top quark mass
Physical Review D. 2017, 95(11), ISSN 2470-0010.
2017
Spěváček, V. - Bártová, H., - Navrátil, M.
Odezva tří druhů 3D gelových dozimetrů na ozáření protony
In: XXXIX. DNI RADIAČNEJ OCHRANY - Zborník abstraktov. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017. pp. 33. ISBN 978-80-89702-40-4.
2017
Johnová, K. - Hanušová, T. - Navrátil, M. - Valenta, J., - Müller, L.
Activation of QA devices and phantom materials under clinical scanning proton beams – a gamma spectrometry study
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Kořistka, O. - Hanušová, T.
Vliv CT artefaktů na dávkovou distribuci při plánování radioterapie
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Hanušová, T. - Farkašová, E. - Lépesová, A., - Bartoňová, P.
Nestandardní chování in vivo detektorů - testovací proces v klinické praxi
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Čechák, T. - Hanušová, T.
Problematika protonové terapie - vybrané aspekty
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Osmančíková, P. ed. - Hanušová, T. ed.
Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017
Kutná Hora, 2017-10-04/2017-10-06. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Dršková, B. - Hanušová, T.
Rotační techniky v radioterapii
In: Kutnohorský experiment - Studentská konference radiologické fyziky 2017. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Kiraci, K. - Fejfarov8, K. - Martinčík, J. - Nikl, M., - Lang, K.
Tetranuclear Copper(I) Iodide Complexes: A New Class of X-ray Phosphors
Inorganic Chemistry. 2017, 56(8), 4609-4614. ISSN 0020-1669.
2017
Aghasyan, M. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Vondra, J.
First Measurement of Transverse-Spin-Dependent Azimuthal Asymmetries in the Drell-Yan Process
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(11), ISSN 0031-9007.
2017
Průša, P. - Kučera, M. - Babin, V. - Brůža, P. - Pánek, D. - Beitlerová, A. - Mareš, J.A. - Hanuš, M. - Lučeničová, Z. - Nikl, M., - Parkman, T.
Garnet Scintillators of Superior Timing Characteristics: Material, Engineering by Liquid Phase Epitaxy
Advanced Optical Materials. 2017, 5(6), ISSN 2195-1071.
2017
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M. - Vondra, J., - Augsten, K.
First measurement of the Sivers asymmetry for gluons using SIDIS data
Physics Letters B. 2017, 772 854-864. ISSN 0370-2693.
2017
Hanušová, T. - Horáková, I., - Koniarová, I.
Establishing radiochromic film dosimetry for IMRT plan verification in radiotherapy
In: Book of Abstracts/ Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research. RAD Association, Niš, Serbia, 2017. pp. 112. ISBN 978-86-80300-02-3.
2017
Zajíček, J. - Burian, M. - Soukup, P. - Novák, V. - Macko, M., - Jakůbek, J.
Experimental MRI-SPECT insert system with Hybrid Semiconductor detectors Timepix for MR animal scanner Bruker 47/20
Journal of Instrumentation. 2017, 12(1), ISSN 1748-0221.
2017
Amole, C. - Ardid, M. - Arnquist, IJ - Asner, DM. - Baxter, B. - Behnke, E. - Bhattacharjee, P. - Borsodi, H. - Bou-Cabo, M. - Campion, P. - Cao, G. - Chen, CJ. - Chowdhury, U. - Clark, K. - Collar, JI. - Cooper, PS. - Crisler, M. - Crowder, G. - Dahl, CE. - Das, M. - et al.
Dark Matter Search Results from the PICO-60 C3 F8 Bubble Chamber
Physical Review Letters. 2017, 118(25), ISSN 0031-9007.
2017
Bleuse, O. - Gschwind, R. - Bailly, Y. - Laurent, K. - Bártová, H. - Pilařová, K. - Spěváček, V., - Makovička, L.
3D Dosimetry based on a new optical approach for dosimetry gels: Use of the polarisation ratio of the scattering light
Journal of Physics: Conference Series. 2017, 847(1), ISSN 1742-6596.
2017
Prokeš, R. - Antušková, V. - Šefců, R. - Trojek, T. - Chlumská, Š., - Čechák, T.
Investigation of Color Layers of Bohemian Panel Paintings by Confocal Micro-XRF Analysis
In: Technart 2017 - Book of Abstracts. Bilbao: University of The Basque Country, 2017.
2017
Bártová, H. - Trojek, T., - Čechák, T.
Depth Profiling of Paint Layers with a Conventional Handheld X-ray Fluorescence Analyser
In: Technart 2017 - Book of Abstracts. Bilbao: University of The Basque Country, 2017. pp. 259.
2017
Adolph, C. - Augsten, K. - Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Vondra, J.
Sivers asymmetry extracted in SIDIS at the hard scale of the Drell-Yan process at COMPASS
Physics Letters B. 2017, 770 138-145. ISSN 0370-2693.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Elliptic flow of electrons from heavy-flavor hadron decays in Au plus Au collisions at root s(NN)=200, 62.4, and 39 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(3), ISSN 2469-9985.
2017
Bártová, H. - Trojek, T. - Čechák, T. - Šefců, R., - Chlumská, Š
The Use of Various X-Ray Fluorescence Analysis Modalities for the Investigation of Historical Paintings: The Case Study on the Late Gothic Panel Painting
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 2017 100-108. ISSN 0969-806X.
2017
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M. - Vondra, J., - Augsten, K.
Final COMPASS results on the deuteron spin-dependent structure function g(1)(d) and the Bjorken sum rule
Physics Letters B. 2017, 769 34-41. ISSN 0370-2693.
2017
Augsten, K.
Measurement of top quark polarization in top-antitop lepton+jets final states at DØ
Defense date 2017-03-10. PhD Thesis. CTU FNSPE. Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation.
2017
Brudanin, V.B. - Egorov, V.G. - Hodák, R. - Mamedov, F. - Rukhadze, E., - Štekl, I.
Development of the ultra-low background HPGe spectrometer OBELIX at Modane underground laboratory
Journal of Instrumentation. 2017, 12(02), ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for anomalous electroweak production of WW/WZ in association with a high-mass dijet system in pp collisions at root S=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(3), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the t(t)over-barZ and t(t)over-barW production cross sections in multilepton final states using 3.2 fb(-1) of pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(1), 1-29. ISSN 1434-6044.
2017
Johnová, K. - Hanušová, T.
Nuclide identification report
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2017.
2017
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the direct CP violating charge asymmetry in B-+/- -> mu(+/-)nu D-mu(0) decays
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(3), ISSN 2470-0010.
2017
Hanušová, T. - Horáková, I., - Koniarová, I.
IMRT plan verification with EBT2 and EBT3 films compared to PTW 2D-ARRAY seven29
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 140 365-369. ISSN 0969-806X.
2017
Rukhadze, E. - Štekl, I. supervisor
Investigation of double beta decay prosecces using spectrometers OBELIX and TGV
Defense date 2017-03-10. PhD Thesis. CTU FNSPE. Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation; CTU IEAP. Department of Experimental Physics. Supervised by I. ŠTEKL.
2017
Arnold, R. - Augier, C. - Fajt, L. - Hodá1, R. - Mamedov, F. - Přidal, P. - Rukhadze, E. - Smetana, A. - Smolek, K. - Štekl, I. - Vorobel, V. - Zukauskas, A., - et, al.
Measurement of the 2 nu beta beta decay half-life and search for the 0 nu beta beta decay of Cd-116 with the NEMO-3 detector
Physical Review D. 2017, 95(1), ISSN 2470-0010.
2017
Kvasnička, J. - Urban, T. - Touš, J. - Smejkal, J. - Blažek, K., - Nikl, M.
Alpha spectroscopy by the Phi 25 mm x 0.1 mm YAlO3:Ce scintillation detector under atmospheric conditions
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2017, 856 72-76. ISSN 0168-9002.
2017
Palma, K. - Pichotka, M. - Hasn, S., - Granja, C.
Table-top phase-contrast imaging employing photon-counting detectors towards mammographic applications
Journal of Instrumentation. 2017, 12(2), ISSN 1748-0221.
2017
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of top quark polarization in t(t)over-bar lepton+jets final states
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(1), ISSN 2470-0010.
2017
Adolph, C - Jarý, V. - Nový, J. - Virius, M. - Vondra, J., - Augsten, K.
Multiplicities of charged pions and charged hadrons from deep-inelastic scattering of muons off an isoscalar target
Physics Letters B. 2017, 764 1-10. ISSN 0370-2693.
2017
Bártová, H. - Kučera, J. - Musílek, L. - Trojek, T., - Gregorová, E.
Determination of U, Th and K in bricks by gamma -ray spectrometry, X-ray fluorescence analysis and neutron activation analysis
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 140 161-166. ISSN 0969-806X.
2017
Bártová, H. - Trojek, T., - Johnová, K.
Theoretical study of depth profiling with gamma-and X-ray spectrometry based on measurements of intensity ratios
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 140 487-492. ISSN 0969-806X.
2017
Bleuse, O. - Gswind, R. - Bailly, Y. - Laurent, K. - Bártová, H. - Pilařová, K. - Spěváček, V., - Makovička, L.
3D Dosimetry based on a new optical approach for dosimetry gels: Use of the polarisation ratio of the scattering light
In: IC3DDOse Programme 2016. Arlington: The University of Texas, 2017. ISSN 1742-6596.
2017
Pejchal, J. - Buryi, M. - Babin, V. - Průša, P. - Beitlerová, A. - Bárta, J. - Havlák, L. - Kamada, K. - Yoshikawa, A. - Laguta, V., - Nikl, M.
Luminescence and scintillation properties of Mg-codoped LuAG:Pr single crystals annealed in air
Journal of Luminescence. 2017, 181 277-285. ISSN 0022-2313.
2017
Adolph, C - Jarý, V. - Nový, J. - Virius, M. - Salač, R. - Vondra, J. - Smolík, J. - Augsten, K., - Bodlák, M.
Multiplicities of charged kaons from deep-inelastic muon scattering off an isoscalar target
Physics Letters B. 2017, 767 133-141. ISSN 0370-2693.
2017
Krejčí, J. - Ševeček, M. - Cvrček, L. - Manoch, F., - Kabátová, J.
CHROMIUM AND CHROMIUM NITRIDE COATED CLADDING FOR NUCLEAR REACTOR FUEL
In: European Corrosion Congress (EUROCORR 2017) and 20th International Corrosion Congress and Process Safety Congress 2017. Frankfurt am Main: DECHEMA, European Federation of Chemical Engineering, 2017. p. 3189-3199. ISBN 978-1-5108-6250-0.
2017
Krejčí, J. - Ševeček, M. - Cvrček, L. - Kabátová, J., - Manoch, F.
Chromium and Chromium Nitride Coated Cladding for Nuclear Reactor Fuel
In: Proceedings of the 23rd International QUENCH Workshop. KIT Scientific Publishing, 2017. p. 689-709.
2017
Vlček, D. - Caha, V., - Čížek, J.
Přestup tepla ve svazcích tlakovodních reaktorů
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2016. Praha: Česká nukleární společnost, 2017.
2017
Darbyshire, A.M. - Hatherall, J.S. - Atkinson, K.D., - Bílý, T.
Reactor operator-in-the-loop dynamic modelling
In: 10th International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control, and Human-Machine Interface Technologies (NPIC & HMIT 2017). La Grande Park, Illinois: American Nuclear Society, 2017. p. 160-168. ISBN 9781510851160.
2017
Štefánik, M. - Bem, P. - Majerle, M., - Novak, J.
Neutron field of accelerator-driven p(35 MeV)+Be fast neutron source at NPI Rez
In: ND 2016: International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9020-0.
2017
Štefánik, M. - Bem, P. - Majerle, M., - Novak, J.
Neutron spectrum determination of d(20)+Be source reaction by the dosimetry foils method
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 140 466-470. ISSN 0969-806X.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Bílý, T. - Semmler, M., - Džbánek, L.
Hybridní detekční systém pro neutronové aplikace - monitor energetického spektra
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Bílý, T. - Semmler, M., - Džbánek, L.
Hybridní detekční systém pro neutronové aplikace - neutronografie
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Tomášek, L., - Bílý, T.
Hybridní detekční systém pro neutronové aplikace - dozimetrie neutronových polí
[Functional Sample] 2017.
2017
Štefánik, M. - Rataj, J. - Huml, O., - Sklenka, Ľ.
Study of dietary supplements compositions by neutron activation analysis at the VR-1 training reactor
Radiation Physics and Chemistry. 2017, 140 471-474. ISSN 0969-806X.
2017
Kropík, M.
Report on the organisation of the joint PhD projects
[Research Report] Saclay: European Nuclear Education Network, 2017. Report no. 3.6.
2017
Kropík, M.
Report on the organization of the joint course(s)
[Research Report] Saclay: European Nuclear Education Network, 2017. Report no. 3.5.
2017
Kropík, M.
Organization of the joint PhD projects
[Research Report] Saclay: European Nuclear Education Network, 2017. Report no. 3.4.
2017
Kropík, M.
Organization of the joint course(s)
[Research Report] Saclay: European Nuclear Education Network, 2017. Report no. 3.3.
2017
Kropík, M.
Report on effective participation of European and Russian students and professors to the selected courses
[Research Report] Saclay: European Nuclear Education Network, 2017. Report no. 3.2.
2017
Kropík, M. - Duspiva, J.
VINSAP Tool for Visualization of Severe Accident
In: 25th International Conference on Nuclear Engineering, Volume 7. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2017. ISBN 978-0-7918-5785-4.
2017
Harutyunyan, D. - Košťál, M. - Stanislav Vandlík, S.V. - Anna Hojná, A.H. - Martin Schulc, M.S., - Stanislav Flibor, S.F.
Estimation of material degradation of VVER-1000 baffle
In: ICRS-13 & RPSD-2016. La Grande Park, Illinois: American Nuclear Society, 2017. ISSN 2100-014X.
2017
Cesnek, M. - Štefánik, M. - Miglierini, M. - Kmječ, T., - Sklenka, Ľ.
Analysis of traditional Tibetan pills
Hyperfine Interactions. 2017, 238(1), ISSN 0304-3843.
2017
Amini, N. - Habibi, S. - Dekan, J. - Pavúk, M. - Novák, P., - Miglierini, M.
Mössbauer spectrometry analysis of Fe78Si9B13 metallic glass prepared with different quenching wheel speed
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2017, 314 2099-2111. ISSN 0236-5731.
2017
Frýbort, J.
Comparison of ENDF/B-VII.1 and JEFF-3.2 in VVER-1000 operational data calculation
In: ND 2016: International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9020-0.
2017
Darbyshire, A.M. - Bílý, T. - Hatherall, J.S., - Atkinson, K.D.
Manual control during reactivity transients at the VR-1 reactor – I. Disturbance rejection
Nuclear Engineering and Design. 2017, 2017(325), 178-183. ISSN 0029-5493.
2017
Rataj, J. - Huml, O.
Metoda kalibrace absorpční tyče výzkumného jaderného reaktoru na základě aplikace rovnice inverzní kinetiky reaktoru
[Applied Certified Methodology] 2017.
2017
Novák, O. - Ševeček, M.
NEUTRONIC ANALYSIS OF THE CANDIDATE MULTI-LAYER CLADDING MATERIALS WITH ENHANCED ACCIDENT TOLERANCE FOR VVER REACTORS
In: Proceedings of 2017 Water Reactor Fuel Performance Meeting. Korean Nuclear Society, 2017.
2017
Novák, O. - Chvála, O. - Luciano, N. P., - Maldonado, I.
VVER 1000 Khmelnitskiy benchmark analysis calculated by Serpent2
Annals of Nuclear Energy. 2017, 110 948-957. ISSN 0306-4549.
2017
Hasiak, M. - Miglierini, M.
Thermomagnetic properties and first-order reversal curve analysis of annealed Fe-Co-Si-B-Mo-P alloy
Acta Physica Polonica A. 2017, 131(5), 1222-1224. ISSN 0587-4246.
2017
Pašteka, L. - Miglierini, M., - Bujdoš, M.
Identification of magnetic phases in LC200N steel by backscattering mössbauer spectrometry
Acta Physica Polonica A. 2017, 131(4), 1078-1080. ISSN 0587-4246.
2017
Amini, N. - Miglierini, M. - Hasiak, M. - Dekan, J., - Habibi, S.
Thickness dependence of Mossbauer parameters for Fe78Si9B13 metallic glass ribbons
Acta Physica Polonica A. 2017, 131(4), 666-668. ISSN 0587-4246.
2017
Cesnek, M. - Miglierini, M. - Kmječ, T. - Kohout, J. - Amini, N. - Janičkovič, D., - Matúš, P.
Temperature behaviour of hyperfine magnetic fields in a Fe-Co-Si-B-Mo-P metallic glass followed with 57Fe Mössbauer spectrometry
Acta Physica Polonica A. 2017, 131(4), 744-746. ISSN 0587-4246.
2017
Michalík, Š. - Pavlovič, M. - Gamcová, J. - Sovák, P., - Miglierini, M.
Effects of heavy-ions on soft-magnetic metallic glasses studied by diffraction of synchrotron radiation
Acta Physica Polonica A. 2017, 131(4), 657-659. ISSN 0587-4246.
2017
Miglierini, M. - Matúš, P.
Structural modifications of metallic glasses followed by techniques of nuclear resonances
PURE AND APPLIED CHEMISTRY. 2017, 89(4), 405-417. ISSN 0033-4545.
2017
Hasiak, M - Miglierini, M.
Magnetic Properties of Ion Irradiated Fe75Mo8Cu1B16 Metallic Glass
Acta Physica Polonica A. 2017, 131(4), 768-770. ISSN 0587-4246.
2017
Hasiak, M - Miglierini, M. - Amini, N., - Bujdoš, M
Microstructure and Magnetic Properties of Amorphous Fe51Co12Si16B8Mo5P8 Alloy
NUKLEONIKA. 2017, 62(2), 85-89. ISSN 0029-5922.
2017
Frýbort, J. - Vočka, R.
Macroscopic Data Generation for Full-Core VVER Reactor Calculations by Serpent
In: M&C 2017 Proceedings. Seoul: Korean Nuclear Society, 2017.
2017
Miglierini, M. - Procházka, V.
Nanocrystallization of Metallic Glasses Followed by in situ Nuclear Forward Scattering of Synchrotron Radiation
In: X-ray Characterization of Nanostructured Energy Materials by Synchrotron Radiation. Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2017. p. 7-29. ISBN 978-953-51-3014-7.
2017
Shabrawy, S. El - Bocker, C. - Miglierini, M. - Schaaf, P. - Tzankov, D. - Georgieva, M. - Harizanova, R., - Rüssel, C.
Mössbauer study and magnetic properties of MgFe2O4 crystallized from the glass system B2O3/K2O/P2O5/MgO/Fe2O3
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2017, 421 306-315. ISSN 0304-8853.
2017
Vrba, V. - Procházka, V. - Smrčka, D., - Miglierini, M.
Advanced approach to the analysis of a series of in-situ nuclear forward scattering experiments
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2017, 847 111-116. ISSN 0168-9002.
2017
Frýbort, J. - Havlůj, F. - Kvasnička, M., - Vočka, R.
Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek: odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
[Research Report] 2017.
2017
Šámalová, L. - Chvala, O., - Maldonado, G.
Comparative economic analysis of the Integral Molten Salt Reactor and an advanced PWR using the G4-ECONS methodology
Annals of Nuclear Energy. 2017, 99 258-265. ISSN 0306-4549.
2017
Bolceková, E. - Mojzeš, M. - Tran, Q., - Kukal, J.
Cognitive impairment in cerebellar lesions: a logit model based on neuropsychological testing
Cerebellum & Ataxias. 2017, 4 1-13. ISSN 2053-8871.
2017
Barbierik, K. - Bodlák, M. - Děngeová, Z. - Jarý, V. - Liška, T. - Virius, M., - Nový, J.
Cache module for the dictionary writing system
In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 122-132. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-46534-0.
2017
Kubera, P. - Felcman, J.
On the Eikonal Equation in the Pedestrian Flow Problem
In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016. Melville, NY: AIP Publishing, 2017. AIP Conference Proceedings. vol. 1863. ISSN 0094-243X. ISBN 9780735415386.
2017
Kocór, M. - Yordanova, L. - van Steenbergen, J., - Merunka, V.
Zonal Constructed Language and Education Support of e-Democracy - The Interslavic Experience
In: E-Democracy – Privacy- Preserving, Secure, Intelligent E-Government Services. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 15-30. Communications in Computer and Information Science. vol. 792. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-71117-1.
2017
Merunka, V.
Symmetries of Modelling Concepts and Relationships in UML - Advances and Opportunities
In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation - 13th International Workshop, EOMAS 2017, Held at CAiSE 2017, Essen, Germany, June 12-13, 2017, Selected Papers. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. p. 100-110. Lecture Notes in Business Information Processing. vol. 298. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-68184-9.
2017
Aidala, C. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Vrba, V., - Virius, M.
B-meson production at forward and backward rapidity in p+p and Cu + Au collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(6), ISSN 2469-9985.
2017
Aidala, C. - Novotný, R. - Tomášek, M., - Virius, M.
Measurements of azimuthal anisotropy and charged-particle multiplicity in d + Au collisions at √sNN=200, 62.4, 39, and 19.6 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(6), ISSN 2469-9985.
2017
Tylová, L.
Diagnosing Alzheimer’s Disease Using Granger Causality
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 251-258.
2017
Hřebík, R.
Kohonen SOM Learning Strategy and Country Classification
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 89-98.
2017
Dlask, M.
Bayesian Approach to Hurst Exponent Estimation
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 47-48.
2017
Mojzeš, M. - Kukal, J.
Bayesian Study on When to Restart Heuristic Search
In: Mathematical Methods in Economics MME 2017. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. p. 480-485. ISBN 978-80-7435-678-0.
2017
Kukal, J. - Tran, Q.
Multidimensional Alpha Stable Distribution in Model Parameter Estimation Algorithms
In: Mathematical Methods in Economics MME 2017. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. p. 384-389. ISBN 978-80-7435-678-0.
2017
Hřebík, R. - Kukal, J.
Application of Kohonen SOM Learning in Crisis Prediction
In: Mathematical Methods in Economics MME 2017. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. p. 254-258. ISBN 978-80-7435-678-0.
2017
Dlask, M. - Kukal, J.
Correlation dimension as a measure of stock market variability
In: Mathematical Methods in Economics MME 2017. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. p. 119-124. ISBN 978-80-7435-678-0.
2017
Hřebík, R. - Kukal, J.
The economics and data whitening: Data visualisation
Advances in Intelligent Systems and Computing. 2017, 511(1), 91-101. ISSN 2194-5357.
2017
Mojzeš, M. - Kukal, J., - Lauschmann, H.
Comparison of Bayesian & other approaches to the estimation of fatigue crack growth rate from 2D textural features
Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 2017, 55(4), 1269-1278. ISSN 1429-2955.
2017
Dlask, M. - Kukal, J.
Application of rotational spectrum for correlation dimension estimation
CHAOS SOLITONS & FRACTALS. 2017, 99(1), 256-262. ISSN 0960-0779.
2017
Dlask, M. - Kukal, J., - Vysata, O.
Bayesian Approach to Hurst Exponent Estimation
METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY. 2017, 19(3), 973-983. ISSN 1387-5841.
2017
Krbcova, Z. - Kukal, J.
Relationship between entropy and SNR changes in image enhancement
Eurasip Journal on Image and Video Processing. 2017, 2017(1), ISSN 1687-5281.
2017
Šubrt, O. - Nový, J. - Virius, M. - Bodlák, M. - Jarý, V. - Frolov, V. - Konorov, I. - Steffen, D. - Bai, Y. - Huber, S., - Levit, D.
The DAQ Debugger for iFDAQ of the COMPASS Experiment
International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering. 2017, 11(12), 448-456. ISSN 1307-6892.
2017
Molhanec, M. - Merunka, V.
Advanced process simulation tool for improving the quality of decision-making in local government of the Czech Republic
International Journal of Electronic Governance. 2017, 9(3/4), 283-299. ISSN 1742-7509.
2017
DAOOD,, A - Salman, I., - GHNEIM, N
COMPARISON STUDY OF AUTOMATIC CLASSIFIERS PERFORMANCE IN EMOTION RECOGNITION OF ARABIC SOCIAL MEDIA USERS
Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 2017, 95(19), 5172-5183. ISSN 1992-8645.
2017
Šubrt, O. - Nový, J. - Virius, M. - Bodlák, M. - Jarý, V. - Frolov, V. - Konorov, I. - Steffen, D. - Bai, Y. - Huber, S., - Levit, D.
The Communication Library DIALOG for iFDAQ of the COMPASS Experiment
International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering. 2017, 11(9), 372-381. ISSN 1307-6892.
2017
Aghasyan, M. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Vondra, J.
First Measurement of Transverse-Spin-Dependent Azimuthal Asymmetries in the Drell-Yan Process
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(11), ISSN 0031-9007.
2017
Plajner, M. - Magauina, A., - Vomlel, J.
Question Selection Methods for Adaptive Testing with Bayesian Networks
In: 20TH CZECH-JAPAN SEMINAR ON DATA ANALYSIS AND DECISION MAKING PARDUBICE. University of Ostrava, 2017. p. 164-175. ISBN 978-80-7464-932-5.
2017
Salman, I. - Vomlel, J.
A machine learning method for incomplete and imbalanced medical data
In: 20TH CZECH-JAPAN SEMINAR ON DATA ANALYSIS AND DECISION MAKING PARDUBICE. University of Ostrava, 2017. p. 188-195. ISBN 978-80-7464-932-5.
2017
Plajner, M. - Vomlel, J.
Monotonicity in Bayesian Networks for Computerized Adaptive Testing
In: Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty. Springer, Cham, 2017. p. 125-134. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-61580-6.
2017
Adare, A - Král, A. - Liška, T. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of e+e− pairs from open heavy flavor in p+p and d+A collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(2), ISSN 2469-9985.
2017
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M. - Vondra, J., - Augsten, K.
First measurement of the Sivers asymmetry for gluons using SIDIS data
Physics Letters B. 2017, 772 854-864. ISSN 0370-2693.
2017
Aidala, C. - Novotný, R. - Tomášek, M., - Virius, M.
Cross section and transverse single-spin asymmetry of muons from open heavy-flavor decays in polarized p+p collisions at √s=200 GeV
Physical Review D. 2017, 95(11), ISSN 2470-0010.
2017
Kaslová, K.
Automatizovaný mechanismus pro sběr a zpracování excerpčního materiálu pro lexikografický a lexikologický výzkum
Praha: Defense date 2017-06-06. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Software Engineering.
2017
Muchnová, Z.
’Šablonová implementace preprocesoru dotazovacího jazyka LINQ pro jazyk C++
Praha: Defense date 2017-06-06. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Software Engineering.
2017
Müller, J.
Proudové zpracování v programovacím jazyce C++
Praha: Defense date 2017-06-06. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Software Engineering.
2017
Adare, A. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Angular decay coefficients of J/ψ mesons at forward rapidity from p+p collisions at √s=510 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(9), ISSN 2470-0010.
2017
Adolph, C. - Augsten, K. - Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Vondra, J.
Sivers asymmetry extracted in SIDIS at the hard scale of the Drell-Yan process at COMPASS
Physics Letters B. 2017, 770 138-145. ISSN 0370-2693.
2017
Adare, A. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of B→J/ψ at forward rapidity in p+p collisions at √s=510  GeV
Physical Review D. 2017, 95(9), ISSN 2470-0010.
2017
Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Virius, M., - Vondra, J.
Leading-order determination of the gluon polarisation from semi-inclusive deep inelastic scattering data
European Physical Journal C. 2017, 77(4), 209-222. ISSN 1434-6044.
2017
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M., - Virius, M.
Nonperturbative-transverse-momentum effects and evolution in dihadron and direct photon-hadron angular correlations in p+p collisions at √s=510  GeV
Physical Review D. 2017, 95(7), ISSN 2470-0010.
2017
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M. - Vondra, J., - Augsten, K.
Final COMPASS results on the deuteron spin-dependent structure function g(1)(d) and the Bjorken sum rule
Physics Letters B. 2017, 769 34-41. ISSN 0370-2693.
2017
Aidala, C. - Gallus, P. - Tomášek, M., - Virius, M.
Measurement of long-range angular correlations and azimuthal anisotropies in high-multiplicity p+Au collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(3), ISSN 2469-9985.
2017
Borovička, A. - Nový, J.
Making an investment portfolio under uncertainty using the quantitative methods of the decision making theory
In: Nové trendy - 11. ročník mezinárodní vědecké konference - Sborník příspěvků. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2017. p. 35-44. ISSN 2336-7431. ISBN 978-80-87314-85-2.
2017
Adare, A - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M., - Virius, M.
Measurement of the relative yields of ψ(2S) to ψ(1S) mesons produced at forward and backward rapidity in p+p, p+Al, p+Au, 3He+Au collisions at s_NN=√200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(3), ISSN 2469-9985.
2017
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J., - Virius, M.
Resonance Production and ππ S-wave in π− + p → π− π− π+ + p_recoil at 190 GeV/c
Physical Review D. 2017, 95(3), ISSN 2470-0010.
2017
Adolph, C - Jarý, V. - Nový, J. - Virius, M. - Vondra, J., - Augsten, K.
Multiplicities of charged pions and charged hadrons from deep-inelastic scattering of muons off an isoscalar target
Physics Letters B. 2017, 764 1-10. ISSN 0370-2693.
2017
Mojzeš, M. - Smolka, J. - Rost, M., - Virius, M.
Application of statistical classifiers on Java source code
In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 208-218. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-46534-0.
2017
Virius, M.
Programovací jazyk C++, 3. díl
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. ISBN 978-80-01-06089-6.
2017
Adolph, C. - Bodlák, M. - Jarý, V. - Nový, J. - Salač, R. - Virius, M., - Vondra, J.
Exclusive ω meson muoproduction on transversely polarised protons
Nuclear Physics B. 2017, 915 454-475. ISSN 0550-3213.
2017
Adolph, C - Jarý, V. - Nový, J. - Virius, M. - Salač, R. - Vondra, J. - Smolík, J. - Augsten, K., - Bodlák, M.
Multiplicities of charged kaons from deep-inelastic muon scattering off an isoscalar target
Physics Letters B. 2017, 767 133-141. ISSN 0370-2693.
2017
Kraus, I. - Zajac, Š.
Fyzika za první republiky
Praha: Academia, 2017. První republika. vol. 6. ISBN 978-80-200-2641-5.
2017
Zgutova, K. - Neslusan, M. - Kolařík, K., - Sramek, J.
NON DESTRUCTIVE EVALUATION OF STRESS STATE OF THE HIGHWAY BRIDGE VIA BARKHAUSEN NOISE TECHNIQUE
In: Proceedings of the 7th Intrenational Conference on Mechanics and Materials in Design. Porto: Edicoes INEGI, 2017. p. 875-882. ISBN 978-989-98832-7-7.
2017
Zgutova, K. - Neslusan, M. - Sramek, J. - Danisovic, P., - Čapek, J.
Monitoring of surface damage in rails after long term cyclic loading
Communications. 2017, 19(2), 153-158. ISSN 1335-4205.
2017
Maximov, J. T. - Duncheva, G. V. - Amudjev, I. M. - Anchev, A. P., - Ganev, N.
A new approach for pre-stressing of rail-end-bolt holes
Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2017, 231(12), 2275-2283. ISSN 0954-4062.
2017
Reichmann, M. - Alexopoulos, A. - Artuso, M. - Bachmair, F. - Chren, D. - Sopko, B., - Sopko, V.
Diamond detector technology: Status and perspectives
In: The European Physical Society Conference on High Energy Physics (EPS-HEP2017). Trieste: SISSA-The International School for Advanced Studies, 2017. Proceedings of Science. vol. 314. ISSN 1824-8039.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in the lepton-plus-jets final state in pp collision data at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Čapek, J. - Ganev, N.
Studium výchozích prášků a slinutých těles z wolframových pseudoslitin pomocí rentgenové difrakce
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 221217.
2017
Čapek, J. - Trojan, K. - Němeček, J., - Ganev, N.
RTG analýzy elektronovým svazkem svařovaných desek
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 251217.
2017
Čapek, J. - Trojan, K. - Němeček, J., - Ganev, N.
RTG analýzy desek svařených obloukovou metodou tavící se elektrodou v aktivním ochranném plynu (MAG)
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 241217.
2017
Čapek, J. - Trojan, K. - Němeček, J., - Ganev, N.
RTG analýzy laserem svařovaných desek
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 231217.
2017
Čapek, J. - Trojan, K. - Ganev, N., - Němeček, J.
Rentgenografická tenzometrická analýza zbytkových napětí na technologicky upravených površích rotačních vzorků z hliníkové a titanové slitiny; část 3
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 211117.
2017
Čapek, J. - Trojan, K. - Němeček, J., - Ganev, N.
Stanovení povrchových zbytkových napětí na šesti zkušebních vzorcích pro normu ASTM F 519 (3. část)
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 201017.
2017
Čapek, J. - Ganev, N. - Trojan, K., - Němeček, J.
Stanovení povrchových zbytkových napětí track canu - 2017
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 190917.
2017
Čapek, J. - Němeček, J. - Ganev, N., - Trojan, K.
Determination of residual stresses on the turbine wheel surface made of Inconel 713C after casting
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 180917.
2017
Maximov, J.T. - Anchev, A.P. - Duncheva, G.V. - Ganev, N., - Selimov, K.F.
Influence of the process parameters on surface roughness, micro-hardness and residual stresses in slide burnishing of high-strength aluminium alloys.
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 2017, 39(B), 3067-3078. ISSN 1678-5878.
2017
Čapek, J. - Němeček, J., - Ganev, N.
Determination of residual stresses on the turbine wheel surface made of Inconel 713C after each process step; part II
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 170717.
2017
Trojan, K. - Čapek, J.
Non-destructive X-ray diffraction studies of the surface layer of stainless steel sheets
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 160617.
2017
Čapek, J. - Trojan, K. - Němeček, J., - Ganev, N.
Rentgenografická analýza velikosti krystalitů a mikrodeformace tvarově broušených zámků lopatek - část II.
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 150617.
2017
Čapek, J. - Trojan, K., - Ganev, N.
Rentgenografická tenzometrická analýza zbytkových napětí tvarově broušených zámků lopatek - část III.
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 140617.
2017
Ganev, N. - Čapek, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na površích vzorků č. 16AV04284, 16AV04285 a 16AV04286
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 130517.
2017
Čapek, J. - Ganev, N., - Němeček, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích součásti „osa kola“ vzorků č. 813, 815 a 816
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 120417.
2017
Čapek, J. - Ganev, N., - Němeček, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích součásti „kování“ vzorku č. 691
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 110417.
2017
Čapek, J. - Ganev, N., - Němeček, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích součásti „objímka“ vzorku č. 1019
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 100417.
2017
Čapek, J. - Ganev, N., - Němeček, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích součásti „objímka“ vzorků č. 746–749
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 090417.
2017
Čapek, J. - Ganev, N., - Němeček, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích součásti „válec“ v. č. 410N000817
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 080417.
2017
Čapek, J. - Ganev, N., - Němeček, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích součásti „rameno“ vzorků č. 858 a 864
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 070417.
2017
Čapek, J. - Ganev, N., - Němeček, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích součásti „kování“ vzorku č. 733
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 060417.
2017
Čapek, J. - Ganev, N., - Němeček, J.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích součásti „objímka“ vzorků č. 1085 až 1090
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 050317.
2017
Čapek, J. - Trojan, K. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích součásti „objímka“ hlavního podvozku vzorku č. 878 a 879
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 040317.
2017
Čapek, J. - Ganev, N., - Trojan, K.
Determination of residual stresses on the turbine wheel surface made of Inconel 713C after each process step
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 030217.
2017
Čapek, J. - Trojan, K., - Ganev, N.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích dílu „nosník“ č. v. L3211003, v. č. 410N000701
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 020117.
2017
Čapek, J. - Trojan, K., - Ganev, N.
Stanovení makroskopických zbytkových napětí na broušených površích dílu "nosník" č.v. l3211003
[Research Report] Praha: FJFI ČVUT katedra inž..pevných látek, 2017. Report no. 010117.
2017
Bartosiewicz, K. - Bryknar, Z. supervisor
Luminescence and Scintillation Properties of Doped Multicomponent Garnets
2017. PhD Thesis. CTU FNSPE. Department of Solid State Engineering. Supervised by Z. BRYKNAR.
2017
Bartosiewicz, K. - Babin, V. - Mares, J.A. - Beitlerova, A. - Zorenko, Y. - Iskaliyeva, A. - Gorbenko, V. - Bryknar, Z., - Nikl, M.
Luminescence and energy transfer processes in Ce3+ activated (Gd, Tb)(3)Al5O12 single crystalline films
Journal of Luminescence. 2017, 188 60-66. ISSN 0022-2313.
2017
Popovich, K. - Tomanová, K. - Procházková, L. - Jarý, V. - Nikl, M. - Mihóková, E. - Jakubec, I., - Čuba, V.
LuAG:Pr3+ - BASED NANOHYBRID SYSTEMS FOR SINGLET OXYGEN GENERATION
In: SCINT 2017 - Abstracts: Poster Session 2. Genéve: CERN, 2017.
2017
Skočdopole, J.
IJD deposition of ultra-hard thin layers onto substrates of high-alloy steels - an application in medicine and industry study
Praha: Defense date 2017-06-15. Master Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek.
2017
Dudr, M. - Šimek, D., - Drahokoupil, J.
PHASE ANALYSIS OF NITI WIRE BASED ON SYNCHROTRON 2D X-RAY DIFFRACTION PATTERN IN MATLAB
In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 8-12. 9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06298-2.
2017
Dragounová, K. - Ižák, T. - Kromka, A. - Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Potocký, Š.
Influence of substrate material on spectral properties and thermal quenching of photoluminescence of silicon vacancy colour centres in diamond thin films
Journal of Electrical Engineering. 2017, 68(7), 3-9. ISSN 1335-3632.
2017
Potůček, Z. - Skvortsov, A. - Dragounová, K. - Bryknar, Z., - Trepakov, V.A.
Energy Levels of Erbium Centers in KTaO3:Er Crystals
In: BOOK of Abstracts of the 27 th Joint Seminar on Development of Materials Science in Research and Education. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2017. pp. 39. ISBN 978-80-89597-67-3.
2017
Kocsis, V. - Penc, K. - Rõõm, T. - Nagel, U. - Vít, J. - Romhányi, J. - Tokunaga, Y. - Taguchi, Y. - Tokura, Y. - Kézsmárki, I., - Bordács, S.
Magnetoelectric memory function with optical readout
Nature Communications. 2017, 1-16. ISSN 2041-1723.
2017
Vít, J. - Kadlec, F. - Kadlec, C. - Borodavka, F. - Sheng Chai, Y., - Kamba, S.
Static and dynamic magnetoelectric effect in Magnetoelectric hexaferrites
In: Book of abstracts of ECerS 2017. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. pp. 301-302. ISBN 978-963-454-094-6.
2017
Vít, J.
Static and dynamic magnetoelectric effect in Magnetoelectric hexaferrites
[Unpublished Lecture] Italian National Research Council, Institute for Energetics and Interphases IENI, Genoa. 2017-07-13.
2017
Repček, D.
Magnetoelektrická vazba a multiferoika
[Unpublished Lecture] Studentská Unie FJFI ČVUT. 2017-11-06.
2017
Chernova, E. - Brooks, Ch. - Chvostová, D. - Bryknar, Z. - Dejneka, A., - Tyunina, M.
Optical NIR-VIS-VUV constants of advanced substrates for thin-film devices
Optical Materials Express. 2017, 7(11), 3844-3862. ISSN 2159-3930.
2017
Kopecký, V. - Heczko, O.
Change of magnetic domain structure by mechanically induced twin boundary motion in Ni-Mn-Ga single crystal
In: 8th Joint European Magnetic Symposia (JEMS2016). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. Journal of Physics Conference Series. vol. 903. ISSN 1742-6588.
2017
Trojan, K. - Čapek, J. - Hervoches, Ch. - Ganev, N. - Mikula, P., - Kolařík, K.
Real Structure and Residual Stresses in Advanced Welds Determined by X-ray and Neutron Diffraction Analysis
In: Materials Structure. Praha: Krystalografická společnost, 2017. pp. 51-52. 24. vol. 1. ISSN 1211-5894.
2017
Stranava, M. - Man, P. - Skálová, T. - Kolenko, P. - Blaha, J. - Fojtikova, V. - Martínek, V. - Dohnálek, J. - Lengalova, A. - Rosůlek, M. - Shimizu, T., - Martínková, M.
Coordination and redox state-dependent structural changes of the heme-based oxygen sensor AfGcHK associated with intraprotein signal transduction
Journal of Biological Chemistry. 2017, 292(51), 20921-20935. ISSN 1083-351X.
2017
Trojan, K. - Ocelík, V. - Ganev, N. - Němeček, S., - Čapek, J.
Effects of advanced laser processing on the microstructure and residual stresses of H13 tool steel
In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 464-471. ISBN 978-80-553-3167-6.
2017
Němeček, J. - Kuzin, V.V. - Čapek, J. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Influence of machining technologies on the level of residual stresses of Al2O3+TiC oxide cutting ceramics
In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. pp. 153-154. ISBN 978-80-553-3167-6.
2017
Trojan, K. - Hervoches, Ch. - Kolařík, K. - Ganev, N. - Mikula, P., - Čapek, J.
REAL STRUCTURE AND RESIDUAL STRESSES IN ADVANCED WELDS DETERMINED BY X-RAY AND NEUTRON DIFFRACTION
In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 32-38. 9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06298-2.
2017
Němeček, J. - Sedlák, P. opon., - Kolařík, K.
Difrakční studium vybraných charakteristik řezné keramiky
Praha: Defense date 2017-06-15. Master Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek.
2017
Čapek, J. - Ganev, N. - Trojan, K., - Němeček, J.
X-RAY DIFFRACTION STUDY OF RESIDUAL STRESS DISTRIBUTION ON SURFACE OF LASER WELDED STEEL SHEETS
In: International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017. Yambol: Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 2017. p. 40-44. ISSN 1314-9474.
2017
Veřtát, P. - Straka, L. - Drahokoupil, J., - Heczko, O.
The {110}-nanotwinned phase in the vicinity of the martensitic transformation in Ni-Mn-Ga
In: Materials Structure. Praha: Krystalografická společnost, 2017. pp. 48-50. 24. vol. 1. ISSN 1211-5894.
2017
Veřtát, P. - Drahokoupil, J., - Vlčák, P.
Surface Characterization of Titanium Alloys for Nitrogen Ion Implantation
In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 39-42. 9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06298-2.
2017
Straka, L. - Drahokoupil, J. - Veřtát, P. - Kopeček, J. - Zelený, M. - Seiner, H., - Heczko, O.
Orthorhombic intermediate phase originating from {110} nanotwinning in Ni50.0Mn28.7Ga21.3 modulated martensite
Acta materialia. 2017, 132 335-344. ISSN 1359-6454.
2017
Veřtát, P. - Drahokoupil, J.
Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách
Defense date 2017-02-16. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Solid State Engineering.
2017
Čapek, J. - Trojan, K. - Němeček, J., - Ganev, N.
Real structure of ferritic steel and ferrite phase of duplex steel after rolling
In: Materials Structure. Praha: Krystalografická společnost, 2017. pp. 47-48. 24. vol. 1. ISSN 1211-5894.
2017
Halama, R. - Sofer, M. - Rojicek, J. - Fojtik, F., - Kolařík, K.
A method for predicting ratcheting and wear in rolling contact fatigue, taking technological residual stresses into consideration
Technical Gazette. 2017, 24 7-14. ISSN 1330-3651.
2017
Čapek, J. - Gancarczyk, K. - Pitrmuc, Z. - Kolařík, K. - Málek, J. - Beránek, L. - Ganev, N., - Trojan, K.
Grain orientation influence on residual stress distribution of ground surface of blade roots made of inconel 713LC
In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 115-121. ISBN 978-80-553-3167-6.
2017
Neslusan, M. - Zgutova, K. - Kolařík, K. - Sramek, J., - Čapek, J.
Analysis of Structure Transformations in Rail Surface Induced by Plastic Deformation via Barkhausen Noise Emission
Acta Physica Polonica A. 2017, 131(4), 1099-1101. ISSN 0587-4246.
2017
Kolarik, K. - Simecek, J. - Kriz, A., - Čapek, J.
Using the Barkhausen-noise analysis and metal-magnetic-memory method for material characteristics under fatigue damage
Materials and Technology. 2017, 51(3), 437-441. ISSN 1580-2949.
2017
Skočdopole, J. - Aversa, L. - Golan, M. - Schenk, A. - Baldi, G. - Kratochvílová, I. - Kalvoda, L., - Nozar, P.
PREPARING OF THE CHAMELEON COATING BY THE ION JET DEPOSITION METHOD
In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 19-25. 9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06298-2.
2017
Němeček, J. - Kolařík, K. - Čapek, J., - Ganev, N.
INFLUENCE OF MACHINING TECHNOLOGIES ON VALUES OF RESIDUAL STRESSES OF OXIDE CUTTING CERAMICS
In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 13-18. 9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06298-2.
2017
Čapek, J. - Pitrmuc, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L., - Ganev, N.
Comparison of Parameters of Surface Integrity of Machined Duplex and Austenite Stainless Steels in Relation to Tool Geometry
In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 1-7. 9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06298-2.
2017
Koval, T. - Trundová, M. - Stránský, J. - Dušková, J. - Skálová, T. - Kolenko, P. - Fejfarová, K. - Perháčová, T. - Švecová, L. - Hašek, J., - Dohnálek, J.
Zinc-dependent 3’nucleases related to treatment of human diseases
In: BioTech2017 and 7th Czech-Swiss Symposium with Exhibition - Book of Abstract. Biotechnologická společnost, 2017. p. 97-98.
2017
Kolenko, P. - Skálová, T. - Stráňava, M. - Man, P. - Martínek, V. - Martínková, M., - Dohnálek, J.
Crystal structure of the heme-based oxygen sensor AfGcHK
In: Proceedings of Ninth Joint BERII and BESSYII User Meeting. Berlín: Helmholtz-Zentrum Berlin, 2017. p. 48.
2017
Šolcová, A. ed. - Kraus, I. ed. - Stejskalová, K. ed., - Švihálek, M. ed.
Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích
Praha: Jonathan Livigston s.r.o., 2017. 1. vol. 3. ISBN 978-80-7551-046-4.
2017
Hirschner, J. - Maryško, MM - Hejtmánek, J., - Knížek, KK
Spin Seebeck effect in Y-type hexagonal ferrite thin films
PHYSICAL REVIEW B. 2017, 96(6), 064428-1-064428-8. ISSN 2469-9950.
2017
Kolenko, P. - Malý, M. - Skálová, T - Kovaľ, T - Dušková, J - Stránský, J. - Švecová, L. - Fejfarová, K - Hašek, J, - Dohnálek, J
Ligand validation in macromolecular structures
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Praha: Czech and Slovak Crystallographic Association (CSCA), 2017. p. 46.
2017
Švecová, L. - Kovaľ, T - Skálová, T - Stránský, J. - Oestergaard, L.H., - Dohnálek, J
Bilirubin oxidáza: strukturní analýza komplexů s ligandy v aktivním místě a studie aktivit
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Praha: Czech and Slovak Crystallographic Association (CSCA), 2017. p. 59-60.
2017
Stránský, J. - Dohnálek, J
A synchrotron tool used to process home source data
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Praha: Czech and Slovak Crystallographic Association (CSCA), 2017. p. 60.
2017
Malý, M. - Kolenko, P. - Dušková, J - Kovaľ, T - Skálová, T - Stránský, J. - Švecová, L., - Dohnálek, J
Diffraction limit in macromolecular crystallography
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Praha: Czech and Slovak Crystallographic Association (CSCA), 2017.
2017
Švecová, L. - Kovaľ, T - Skálová, T - Stránský, J. - Oestergaard, LH, - Dohnálek, J
Substrate binding mechanism of bilirubin oxidase
In: Instruct Biennial Structural Biology Conference 2017 Abstract booklet. Instruct, 2017. pp. 81.
2017
Stránský, J. - Dohnálek, J
Xdskappa: processing home source data with synchrotron tool
In: Instruct Biennial Structural Biology Conference 2017 Abstract booklet. Instruct, 2017. pp. 80.
2017
Hejtmánek, J. - Jirák, Z. - Kaman, O., - Vratislav, S.
Tunneling magnetoresistance in nanogranular La1-xSrxMnO3 (x 0.5)
AIP Advances. 2017, 7(5), 1-6. ISSN 2158-3226.
2017
Dragounová, K. - Potůček, Z. - Potocký, Š. - Bryknar, Z., - Kromka, A.
Determination of temperature dependent parameters of zero-phonon line in photo-luminescence spectrum of silicon-vacancy centre in CVD diamond thin films
Journal of Electrical Engineering. 2017, 68(1), 74-78. ISSN 1335-3632.
2017
Maximov, J.T. - Anchev, A.P. - Dunchev, V.P. - Ganev, N. - Duncheva, G.V., - Selimov, K.V.
Effect of slide burnishing basic parameters on fatigue performance of 2024-Т3 high-strength aluminium alloy
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2017, 40(11), 1893-1904. ISSN 8756-758X.
2017
Duncheva, G. V. - Maximov, J. T., - Ganev, N.
A new conception for enhancement of fatigue life of large number of fastener holes in aircraft structures
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2017, 40(2), 176-189. ISSN 8756-758X.
2017
Čapek, J. - Kolařík, K.
X-ray elastic constants
[Software] 2017.
2017
Čapek, J. - Kolařík, K., - Ganev, N.
Linear absorption coefficient
[Software] 2017.
2017
Koubský, T. - Fojtíková, J., - Kalvoda, L.
Radical degradation stability of ether linkage in N,N,N',N'-tetraoctyldiglycolamide and related organic extractants: A density functional study
Progress in Nuclear Energy. 2017, 94 208-215. ISSN 0149-1970.
2017
Neslušan, M. - Čížek, J. - Kolařík, K. - Minárik, P. - Čiliková, M., - Melikhova, O.
Monitoring of grinding burn via Barkhausen noise emission in case-hardened steel in large-bearing production
Journal of Materials Processing Technology. 2017, 240 104-117. ISSN 0924-0136.
2017
Dočekalová, Z. - Paściak, M., - Hlinka, J.
Theoretical modelling of infrared spectra of the twinned lead zirconate
Phase Transitions. 2017, 90(1), 17-23. ISSN 0141-1594.
2017
Carrasco, I. - Bartosiewicz, K. - Piccinelli, F. - Nikl, M., - Bettinelli, M.
Structural effects and 5d -> 4f emission transition shifts induced by Y co-doping in Pr-doped K3Lu1-xYx(PO4)(2)
Journal of Luminescence. 2017, 189(SI), 113-119. ISSN 0022-2313.
2017
Bartosiewicz, K. - Babin, V - Kamada, K. - Yoshikawa, A. - Mareš, J. A. - Yoshikawa, A., - Nikl, M.
Luminescence quenching and scintillation response in the Ce3+ doped GdxY3-xAl5O12 (x=0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2) single crystals
Optical Materials. 2017, 63 134-142. ISSN 0925-3467.
2017
Suchaneck, G. - Chernova, E. - Kleiner, A. - Liebschner, R. - Jastrabik, L. - Meyer, D. C. - Gerlach, G., - Dejneka, A.
Vacuum-ultraviolet ellipsometry spectra and optical properties of Ba(Zr,Ti)O3 films
Thin Solid Films. 2017, 621 58-62. ISSN 0040-6090.
2017
Kameník, J. - Dragounová, K. - Kučera, J. - Bryknar, Z. - Trepakov, V. A., - Strunga, V.
Determination of vanadium in titanate-based ferroelectrics by INAA with discriminating gamma-ray spectrometry
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2017, 311(2), 1333-1338. ISSN 0236-5731.
2017
Karlík, M. - Haušild, P. - Klementová, M., - Novák, P.
TEM phase analysis of NiTi shape memory alloy prepared by self-propagating high-temperature synthesis
Advances in Materials and Processing Technologies. 2017, 3(1), 58-69. ISSN 2374-068X.
2017
Koller, M. - Kruisova, A. - Seiner, H. - Sedlak, P., - Grabec, T.
Ceramic phononic crystals with MHz-range frequency band gaps
In: Proceedings of Meetings on Acoustics. Melville: Acoustical Society of America, 2017. p. 1-5. vol. 32. ISSN 1939-800X.
2017
Sedlák, P. - Seiner, H. - Thomasová, M. - Janovská, M. - Grabec, T., - Zoubková, K.
In-situ laser-ultrasonic characterization of austenite-martensite transformation
In: SMART 2017. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2017. p. 1538-1546. ISBN 978-84-946909-3-8.
2017
Materna, A.
Collet Holder and Piston Fatigue Analysis
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. V-KMAT-1016/17.
2017
Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavových zkouškách
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1018/17.
2017
Siegl, J.
Mechanismus porušování žaluzie přihříváku separatoru
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1017.
2017
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení poruchy lopatky turbíny
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1015CZ/17.
2017
Haušild, P. - Siegl, J.
Měření chemického složení a tvrdosti zvonů katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1013/17.
2017
Siegl, J. - Kovářík, O., - Haušild, P.
Analýza příčin porušení turbinového kola motoru JAMZ-534
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1012/17.
2017
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Analýza příčin porušení dmychadlového kola motoru 44 AWFC
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1011/17.
2017
Haušild, P. - Siegl, J.
Fractographic Analysis of GE HCF Round Robin Tested Specimens
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1010/17.
2017
Haušild, P. - Siegl, J.
Analýza defektů nalezených po korozní zkoušce na trubkovém otopném tělese
[Research Report] 2017. Report no. V-KMAT-1009/17.
2017
Siegl, J. - Haušild, P.
Failure Analysis of Turbine Blade
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1015/17.
2017
Siegl, J.
Mechanismus porušování žaluzie přihříváku separatoru
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1017/17.
2017
Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1008/17.
2017
Siegl, J.
Posouzení svarového spoje vyrobeného podle upraveného předpisu Faurecia
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1007/17.
2017
Siegl, J.
Příčiny porušení svarových spojů mezi reclinerem D.93 a schwertem
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-1006/17.
2017
Lauschmann, H. - Ondrák, K.
2D rekonstrukce morfologie lomové plochy metalografickým mikroskopem - metoda DFFL
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. V-KMAT-1004/17.
2017
Haušild, P. - Siegl, J.
Analýza defektů nalezených v heterogenních svarových spojích nátrubků PG2 2. HVB ETE
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. V-KMAT-1003/17.
2017
Haušild, P. - Siegl, J.
Analýza heterogenního svarového spoje na nátrubku N6.1 PG1 2. HVB ETE
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. V-KMAT-1002/17.
2017
Janča, A. - Siegl, J., - Haušild, P.
Metodika přípravy zkušebních těles pro Small Punch Test, metodika provedení a vyhodnocení zkoušky Small Punch Test
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. E-KMAT-999/17.
2017
Tyc, O.
Nukleace a růst trhlin ve slitině NiTi
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. R-KMAT-998/17.
2017
Materna, A.
Pevnostní výpočet desky svazku
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2017. Report no. V-KMAT-997/17.
2017
Klečka, J. - Mušálek, R. - Vilémová, M., - Lukáč, F.
On Tungsten Spraying Using Inductively Coupled Plasma System - First Results
In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 1321-1326. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.
2017
Haušild, P. - Čech, J. - Karlík, M. - Průša, F. - Novák, P., - Kopeček, J.
Microstructure and Mechanical Properties of Fe-Al-Si Alloys
In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 1732-1737. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.
2017
Dostalova, D. - Kafka, V. - Vokoun, D. - Heller, L., - Kadeřávek, L.
Thermomechanical Properties of Polypropylene-Based Lightweight Composites Modeled on the Mesoscale
Journal of Materials Engineering and Performance. 2017, 26(11), 5166-5172. ISSN 1059-9495.
2017
Novák, P. - Salvetr, P. - Školáková, A., - Karlík, M.
Effect of alloying elements on the reactive sintering behaviour of NiTi alloy
In: Metallography XVI. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 447-451. Materials Science Forum. vol. 891. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1018-2.
2017
Novak, P. - Kadlecova, B. - Salvetr, P. - Knaislova, A., - Karlík, M.
Effect of Reaction Atmosphere and Heating Rate during Reactive Sintering of Ni-Ti Intermetallics
In: Advances in Material and Processing Technologies Conference. Amsterdam: Elsevier, 2017. p. 681-686. Procedia Engineering. vol. 184. ISSN 1877-7058.
2017
Čech, J.
Moderní indentační techniky hodnocení mechanických vlastností materiálů
Defense date 2018-01-17. PhD Thesis. CTU FNSPE. Department of Materials.
2017
Kvítek, O. - Haušild, P. - Nohava, J. - Siegl, J., - Švorčík, V.
Adhesion of thin Au layers on glass treated with Ar plasma and biphenyl-4, 4 '-dithiol
Surface & Coatings Technology. 2017, 331 35-39. ISSN 0257-8972.
2017
Karlík, M. - Vronka, M. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Influence of zinc addition on the precipitation in Al-Mn-Zr alloys
Kovové materiály. 2017, 55(6), 395-401. ISSN 0023-432X.
2017
Zatloukalová, J. - Tokar, D. - Kopecká, K., - Převorovský, Z.
CHARAKTERIZACE BIOPOLYMERŮ POMOCÍ ULTRAZVUKU S VYUŽITÍM HYSTEREZE A JEJÍ KVANTIFIKACE
In: NDT-Welding Bulletin. Praha: ČNDT, 2017. ISSN 1213-3825.
2017
Haušild, P. - Čech, J. - Karlík, M. - Novák, P. - Průša, F., - Kopeček, J.
Microstructure and Mechanical Properties of Fe-Al-Si Alloys
In: METAL 2017 - ABSTRACTS. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. pp. 159. ISBN 978-80-87294-73-4.
2017
Čech, J.
Methods of actual indenter shape determination
In: Book of Abstracts - Posters. Brooklyn: ECI Engineering Conferences Internacional, 2017. pp. 66.
2017
Čech, J. - Haušild, P., - Materna, A.
Effect of Crystallographic Orientation on Nanoindentation Response of Fe3Si Single-Crystals
In: Book of Abstracts - LMP 2017. Košice: IMR SAS, 2017. pp. 25-26.
2017
Čech, J. - Haušild, P. - Materna, A., - Matejicek, J.
Approche statistique pour identifier les propriétés mécaniques des phases individuelles à partir de données d'indentation
Matériaux & Techniques. 2017, 105(1), ISSN 0032-6895.
2017
Čech, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Characterization of structural materials by spherical indentation
Materials and Technology. 2017, 51(4), 695-698. ISSN 1580-2949.
2017
Mojzeš, M. - Kukal, J., - Lauschmann, H.
Comparison of Bayesian & other approaches to the estimation of fatigue crack growth rate from 2D textural features
Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 2017, 55(4), 1269-1278. ISSN 1429-2955.
2017
Forejtová, L. - Zavadil, T.
Development of ultrasonic squirters for high-speed ultrasonic testing of carbon fiber composites
In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. ISBN 978-80-87583-22-7.
2017
Kovářík, O. - Janča, A., - Siegl, J.
Fatigue crack growth rate in miniature specimens using resonance
International Journal of Fatigue. 2017, 102 252-260. ISSN 0142-1123.
2017
Vronka, M. - Seiner, H., - Heczko, O.
Temperature dependence of twinning stress - Analogy between Cu-Ni-Al and Ni-Mn-Ga shape memory single crystals
Philosophical Magazine. 2017, 97(18), 1479-1497. ISSN 1478-6443.
2017
Matejicek, J. - Vilemova, M. - Nevrla, B. - Kocmanová, L., - Veverka, J.
The influence of substrate temperature and spraying distance on the properties of plasma sprayed tungsten and steel coatings deposited in a shrouding chamber
Surface & Coatings Technology. 2017, 318 217-223. ISSN 0257-8972.
2017
Koller, M. - Chraska, T. - Cinert, J., - Heczko, O.
Mechanical and magnetic properties of semi-Heusler/light-metal composites consolidated by spark plasma sintering
Materials & Design. 2017, 126 351-357. ISSN 0264-1275.
2017
Klementova, M. - Karlík, M. - Novak, P., - Palatinus, L.
Structure determination of a new phase Ni8Ti5 by electron diffraction tomography
Intermetallics. 2017, 85 110-116. ISSN 0966-9795.
2017
Moravcik, I. - Cizek, J. - Kovacova, Z., - Nejezchlebová, J.
Mechanical and microstructural characterization of powder metallurgy CoCrNi medium entropy alloy
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. 2017, 701 370-380. ISSN 0921-5093.
2017
Němec, M. - Jäger, A. - Tesař, K., - Gärtnerová, V.
Influence of alloying element Zn on the microstructural, mechanical and corrosion properties of binary Mg-Zn alloys after severe plastic deformation
Materials Characterization. 2017, 2017(134), 69-75. ISSN 1044-5803.
2017
Vaclavova, K. - Strasky, J. - Polyakova, V. - Straska, J., - Nejezchlebová, J.
Microhardness and microstructure evolution of ultra-fine grained Ti-15Mo and TIMETAL LCB alloys prepared by high pressure torsion
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. 2017, 682 220-228. ISSN 0921-5093.
2017
Musalek, R. - Medricky, J. - Tesař, T., - Kotlan, J.
Suspensions Plasma Spraying of Ceramics with Hybrid Water-Stabilized Plasma Technology
Journal of Thermal Spray Technology. 2017, 26(1-2), 37-46. ISSN 1059-9630.
2017
Thomasová, M. - Seiner, H. - Sedlak, P., - Frost, M.
Evolution of macroscopic elastic moduli of martensitic polycrystalline NiTi and NiTiCu shape memory alloys with pseudoplastic straining
Acta materialia. 2017, 123 146-156. ISSN 1359-6454.
2017
Haušild, P. - Materna, A. - Kocmanová, L., - Matějíček, J.
Some Issues in Relations between Microstructure and Indentation Measurements
In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2017. p. 131-136. Solid State Phenomena. vol. 258. ISSN 1012-0394. ISBN 978-3-03835-626-4.
2017
Dostalova, T. - Jelínková, H. ed.
The Latest Laser Innovations in Dentistry
Photomedicine and Laser Surgery. 2017, 35(12), 647-648. ISSN 1549-5418.
2017
Albrecht, M. - Kozlová, M., - Nejdl, J.
Radiation properties of Ni-like molybdenum x-ray laser at PALS
In: Proceedings of the SPIE, X-ray Lasers and Coherent X-ray Sources: Development and Applications. Baltimore: SPIE, 2017.
2017
Nefedova, V. - Albrecht, M. - Kozlová, M., - Nejdl, J.
Development of high-flux XUV source based on high-order harmonic generation
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 2017, 220 9-13. ISSN 0368-2048.
2017
Kamrádek, M. - Aubrecht, J. - Peterka, P. - Podrazky, O., - Kubeček, V.
Spectral properties of thulium doped optical fibers for fiber lasers around 2 micrometers
In: SPIE Digital Optical Technologies Conference 2017 - Proceedings. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0966-2.
2017
Kamrádek, M. - Aubrecht, J. - Peterka, P. - Podrazký, O., - Kubeček, V.
Thulium-doped optical fibers for fiber lasers
In: Photonics, Devices, and Systems VII. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5.
2017
Jelínek, M. - Kubeček, V., - Smetanin, S.
Self-organized separation of single 120 ps, 1168-nm anti-Stokes pulse from the pulse train generated by all-solid-state, self-mode-locked, parametric raman Nd: YAG/CaCO3 laser
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2017. ISBN 978-0-9600380-7-7.
2017
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Ivleva, L.I., - Smetanin, S.
Eye-safe, diode-pumped, passively Q-switched, self-Raman Nd: SrMoO4 laser generating at 4F3/2 → 4I13/2 transition
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2017. ISBN 978-0-9600380-7-7.
2017
Frank, M. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Ivleva, L.I.
Multiwavelength, all-solid-state, synchronously pumped, ultrafast BaWO4 raman laser with long and short raman shifts and 12-times pulse shortening down to 3 ps
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2017. ISBN 978-0-9600380-7-7.
2017
Kubeček, V. - Vlk, M. - Jelínek, M. - Čech, M., - Vyhlídal, D.
Femtosecond operation of diode-pumped Nd,La: CaF2 and Nd,La: SrF2 lasers
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2017. ISBN 978-0-9600380-7-7.
2017
Jelínek, M. - Kubeček, V., - Smetanin, S. N.
Self-mode-locked, intracavity synchronously pumped, collinearly phase matched parametric Raman Stokes-anti-Stokes Nd:YAG/CaCO3 laser
In: CLEO/Europe-EQEC 2017 Conference Digest. New Jersey: IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-6736-7.
2017
Jelínek, M. - Cvrček, J. - Kubeček, V., - Zhao, B.
Room temperature CW and QCW operation of Ho: CaF2 laser pumped by Tm: fiber laser
In: Proc. SPIE Vol. 10238 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10238. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0977-8.
2017
Smetanin, S. N. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Parametric Raman crystalline anti-Stokes laser at 503 nm with collinear orthogonally polarized beam interaction at tangential phase matching
In: Proc. SPIE 10228. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 1996-756X. ISBN 9781510609587.
2017
Kubeček, V. - Vlk, M. - Jelínek, M. - Čech, M., - Vyhlídal, D.
783 fs and 747 fs operation of diode-pumped Nd,La:CaF2 and Nd,La:SrF2 lasers
In: Conference on Lasers and Electro-Optics/Pacific Rim 2017. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2017. ISBN 978-1-5090-6290-4.
2017
Smetanin, S. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Parametric Raman anti-Stokes laser at 503 nm with phase-matched collinear beam interaction of orthogonally polarized Raman components in calcite under 532 nm 20 ps laser pumping
In: Proc. SPIE 10228. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 1996-756X. ISBN 9781510609587.
2017
Jelínek, M. - Kubeček, V., - Smetanin, S.
Generation of 120 ps, 1168 nm anti-Stokes pulses from the all-solid-state, self-mode-locked, parametric Raman CaCO3 laser with intracavity pumping by 1338 nm Nd:YAG laser
In: Photonics, Devices, and Systems VII. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5.
2017
Jelínková, H. - Doroshenko, Maxim E. - Jelínek, M. - Šulc, J., - Vyhlídal, D.
Fe2+:Cd1-xMnxTe (x=0.1-0.78) laser at 4.95-5.8 μm in the temperature range 77-240 K
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2017. ISBN 978-0-9600380-7-7.
2017
Frank, M. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Matejec, V.
Measurement of attenuation coefficient of core and cladding modes in Bragg fiber
In: Photonics, Devices, and Systems VII. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5.
2017
Pína, L. - Maršíková, V. - Inneman, A. - Nawaz, M. - Jančárek, A., - Havlíková, R.
Lobster Eye as a collector for water window microscopy
In: ADVANCES IN LABORATORY-BASED X-RAY SOURCES, OPTICS, AND APPLICATIONS VI. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2017. p. 1-8. vol. 10387. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1231-0.
2017
Procházka, I. - Blažej, J.
Satellite Laser Ranging principle of operation and recent devices performance
[Unpublished Lecture] ŠAO AV ČLR. 2017-11-23.
2017
Endo, A. - Smrz, M. - Mužík, J., - Novak, O.
kW-class picosecond thin-disc prepulse laser Perla for efficient EUV generation
Journal of micro/nanolithography, MEMS, and MOEMS. 2017, 16(4), ISSN 1932-5150.
2017
Nawaz, M. - Jančárek, A. - Nevrkla, M. - Duda, M., - Pína, L.
Development and demonstration of a water-window soft X-ray microscope using a Z-pinching capillary discharge source
In: Proc. SPIE 10235, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10235. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0972-3.
2017
Reichmann, M. - Alexopoulos, A. - Artuso, M. - Bachmair, F. - Chren, D. - Sopko, B., - Sopko, V.
Diamond detector technology: Status and perspectives
In: The European Physical Society Conference on High Energy Physics (EPS-HEP2017). Trieste: SISSA-The International School for Advanced Studies, 2017. Proceedings of Science. vol. 314. ISSN 1824-8039.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in the lepton-plus-jets final state in pp collision data at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Matys, M. - Pšikal, J., - Margarone, D.
Simulation studies on ion acceleration driven by 10 PW laser
In: EPS 2017: 44th European Physical Society Conference on Plasma Physics (EPS). Mulhouse: EPS, 2017. ISBN 9781510849303.
2017
Aubrecht, J. - Peterka, P. - Koska, P. - Honzatko, P. - Jelínek, M. - Kamrádek, M. - Frank, M., - Kubeček, V.
Spontaneous laser-line sweeping in Ho-doped fiber laser
In: Proc. SPIE 10083. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0608-1.
2017
Frank, M. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Ivleva, Lyudmila. I.
All-solid-state, synchronously pumped, ultrafast BaWO4 Raman laser with long and short Raman shifts generating at 1180, 1225, and 1323 nm
In: Photonics, Devices, and Systems VII. Bellingham: SPIE, 2017. p. 1-6. Proceedings of SPIE. vol. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5.
2017
Smetanin, S. N. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Parametric Raman crystalline anti-Stokes laser at 503 nm with collinear beam interaction at tangential phase matching
Applied Physics B: Lasers and Optics. 2017, 123(7), 1-14. ISSN 0946-2171.
2017
Procházka, I. - Kodet, J., - Blažej, J.
Funkční vzor detektoru jednotlivých fotonů s vylepšenou dlouhodobou stabilitou detekčního zpoždění
[Functional Sample] 2017.
2017
Horný, V. - Petržílka, V. - Klimo, O., - Krus, M.
Short energetic electron bunches from laser wakefield accelerator with orthogonally polarized perpendicularly crossed laser pulses
In: Proceedings of SPIE, Vol. 10240: Laser Acceleration of Electrons, Protons, and Ions IV.. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0981-5.
2017
Boháček, K. - Chaulagain, U. - Horný, V., - Kozlova, M.
Laser-driven electron beam generation for secondary photon sources with few terawatt laser pulses
In: Proceedings of SPIE, Vol. 10240: Laser Acceleration of Electrons, Protons, and Ions IV.. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0981-5.
2017
Chaulagain, U. - Boháček, K. - Kozlova, M. - Nejdl, J., - Horný, V.
X-ray phase contrast imaging of biological samples using a betatron X-ray source generated in a laser wakefield accelerator
In: Proceedings of SPIE, Vol. 10240: Laser Acceleration of Electrons, Protons, and Ions IV.. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0981-5.
2017
Horný, V. - Petrzilka, V. - Klimo, O., - Krus, M.
Short electron bunches generated by perpendicularly crossing laser pulses
PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24(10), 103125-1-103125-9. ISSN 1070-664X.
2017
Horný, V. - Nejdl, J. - Kozlova, M. - Krus, M. - Boháček, K. - Petržílka, P., - Klimo, O.
Temporal profile of betatron radiation from laser-driven electron accelerators
PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24(6), 10240-1-10240-9. ISSN 1070-664X.
2017
Klimo, O. - Valenta, P., - Weber, S.
Laser absorption and ion acceleration under tight-focusing conditions
In: europhysics conference abstracts. Mulhouse: European Physical Society, 2017. vol. 41F.
2017
Kadlecova, H. - Klimo, O. - Weber, S., - Korn, G.
Gravitational wave generation by interaction of high power lasers with matter using shock waves
The European Physical Journal D. 2017, 71(4), ISSN 1434-6060.
2017
Fibrich, M. - Šulc, J. - Zavadilová, A., - Jelínková, H.
Nonlinear mirror mode-locked Pr:YAlO3 laser
Laser Physics. 2017, 27(5), ISSN 1054-660X.
2017
Fibrich, M. - Šulc, J. - Vyhlídal, D. - Jelínková, H., - Čech, M.
Alexandrite spectroscopic and laser characteristic investigation within a 78-400 K temperature range
Laser Physics. 2017, 27(11), ISSN 1054-660X.
2017
Jirka, M. - Klimo, O. - Vranic, M. - Weber, S., - Korn, G.
QED cascade with 10 PW-class lasers
Scientific Reports. 2017, 7(1), ISSN 2045-2322.
2017
Horný, V. - Krůs, M.
Optical injection into the laser wakefield accelerator by co-propagating weaker pulse
In: EPS 2017: 44th European Physical Society Conference on Plasma Physics (EPS). Mulhouse: EPS, 2017. ISBN 9781510849303.
2017
Jirka, M. - Klimo, O. - Vranic, M. - Weber, S., - Korn, G.
Particle dynamics and pair production in tightly focused standing wave
In: Proc. SPIE 10241, Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10241. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0983-9.
2017
Pšikal, J. - Matys, M.
Ultra-intense laser interaction with specially-designed targets as a source of energetic protons
In: Proc. SPIE 10241, Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers III. Bellingham: SPIE, 2017. p. 102411K-1-102411K-7. Proceedings of SPIE. vol. 10241. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0983-9.
2017
Giuffrida, L. - Svensson, K. - Pšikal, J. - Margarone, D. - Lutoslawski, P. - Scuderi, V. - Milluzzo, G. - Kaufman, J. - Wiste, T. - Dalui, M. - Ekerfelt, H. - Gonzalez, I.G. - Lundh, O. - Persson, A. - Picciotto, A. - Crivellari, M. - Bagolini, A. - Bellutti, P. - Magnusson, J. - Gonoskov, A. - et al.
Nano and micro structured targets to modulate the spatial profile of laser driven proton beams
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2017, 12(3), ISSN 1748-0221.
2017
Giuffrida, L. - Svensson, K. - Pšikal, J. - Dalui, M. - Ekerfelt, H. - Gonzalez, I.G. - Lundh, O. - Persson, A. - Lutoslawski, P. - Scuderi, V. - Kaufman, J. - Wiste, T. - Lastovicka, T. - Picciotto, A. - Bagolini, A. - Crivellari, M. - Bellutti, P. - Milluzzo, G. - Cirrone, G.A.P. - Magnusson, J. - et al.
Manipulation of laser-accelerated proton beam profiles by nanostructured and microstructured targets
Physical Review Accelerators and Beams. 2017, 20(8), 081301-1-081301-8. ISSN 2469-9888.
2017
Kwiecien, P. - Čtyroký, J. - Richter, I. - Litvik, J., - Cheben, P.
Design of Bragg gratings based on subwavelength grating waveguides
In: Book of abstracts. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2017. pp. 1.
2017
Fiala, J. - Marešová, L. - Proška, J., - Richter, I.
Studies on UV Electromagnetic Field Enhancement Effects on Rh-based Advanced SERS Substrates
In: Book of abstracts. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2017. pp. 1.
2017
Špačková, B. - Lynn, N.S. - Kwiecien, P. - Richter, I., - Homola, J.
Revisiting the biosensing potential of a plasmonic metamaterial supporting a guided mode
In: 2017 TECHNICAL SUMMARIES. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2017. p. 10231-101.
2017
Kwiecien, P. - Litvik, J. - Richter, I. - Čtyroký, J., - Cheben, P.
Possibilities of Bragg filtering structures based on subwavelength grating guiding mechanism
In: Integrated Optics: Physics and Simulations III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2017. p. 102420F. Proceedings of SPIE. vol. 10242. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510609853.
2017
Pirunčík, J. - Kwiecien, P. - Fiala, J., - Richter, I.
Study of resonant processes in plasmonic nanostructures for sensor application
In: Metamaterials XI. Bellingham: SPIE, 2017. p. 102270W. Proceedings of SPIE. vol. 10227. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510609556.
2017
Burda, M. - Kwiecien, P. - Fiala, J., - Richter, I.
Nonlocal resonances in nanoplasmonics: analysis and simulations
In: Metamaterials XI. Bellingham: SPIE, 2017. p. 102270P. Proceedings of SPIE. vol. 10227. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510609556.
2017
Kwiecien, P. - Richter, I. - Kuzmiak, V., - Čtyroký, J.
Magneto-optical waveguiding InSb-based structures with nonreciprocal properties
In: Frontiers in Optics 2017, OSA Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 2017. p. 1-2. ISBN 978-1-943580-33-0.
2017
Burda, M. - Kwiecien, P. - Richter, I., - Fiala, J.
Studies on nonlocal plasmonic resonances: analytical and numerical approaches
In: Frontiers in Optics 2017, OSA Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 2017. p. 1-2. ISBN 978-1-943580-33-0.
2017
Dostalova, T. - Kroulikova, V. - Podzimek, S., - Jelínková, H.
Low-Level Laser Therapy After Wisdom Teeth Surgery: Evaluation of Immunologic Markers (Secretory Immunoglobulin A and Lysozyme Levels) and Thermographic Examination: Placebo Controlled Study
Photomedicine and Laser Surgery. 2017, 35(11), 616-621. ISSN 1549-5418.
2017
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Šulc, J. - Němec, M., - Jelínek, M.
Mid-infrared Lasers and their Applications
Lasers in Medical Science. 2017, 32 1674. ISSN 0268-8921.
2017
Kapitch, N. - Nejezchleb, K. - Skoda, V. - Jelínková, H. - Němec, M., - Čech, M.
Compact Passively Q-switched 1064 nm Laser Source with Output Beam Correction for Ophthalmic Application
Lasers in Medical Science. 2017, 32 1706. ISSN 0268-8921.
2017
Kadlecová, M. - Dostalova, T. - Jelínková, H. - Němec, M. - Šulc, J. - Fibrich, M. - Nejezchleb, K., - Kapitch, N.
Compact Nd:YAG Laser Operating at 1.06, 1.32, and 1.44 um in Dentistry
Lasers in Medical Science. 2017, 32 1705. ISSN 0268-8921.
2017
Dostalova, T. - Kroulikova, V. - Podzimek, S., - Jelínková, H.
Low-level Laser Therapy after Wisdom Teeth Surgery: Evaluation of Immunologic Markerssecretory IGA, Lysozyme Levels , and Thermographic Examination-placebo-controlled Studym
Lasers in Medical Science. 2017, 32 1682-1683. ISSN 0268-8921.
2017
Severová, P. - Chyla, M. - Mužík, J. - Smrž, M., - Miura, T.
Investigation and modelling of pump saturation effect on thermal load of Yb:YAG thin disk pumped at various wavelengths
In: Proc. SPIE Vol. 10238 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10238. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0977-8.
2017
Novák, O. - Vyvlecka, M. - Roškot, L. - Mužík, J. - Smrž, M. - Endo, A., - Mocek, T.
Wavelength tunable picosecond parametric mid-IR source pumped by a high power thin-disk laser
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2017. ISBN 978-0-9600380-7-7.
2017
Sikociński, P. - Novák, O. - Smrž, M. - Pilař, J. - Jelínková, H. - Endo, A. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Wavefront aberration measurement in a cryogenically cooled Yb:YAG slab using a wavefront sensor
In: Proc. SPIE Vol. 10238 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10238. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0977-8.
2017
Horacek, M. - Indra, L. - Green, J.T. - Naylon, J.A. - Tykalewicz, B. - Novák, J. - Batysta, F., - Hubka, Z.
Multi-channel, fiber-based seed pulse distribution system for femtosecond-level synchronized chirped pulse amplifiers
Review of Scientific Instruments. 2017, 88(1), ISSN 0034-6748.
2017
Bakule, P. - Antipenkov, R. - Green, J.T. - Novák, J. - Batysta, F. - Hubka, Z., - Indra, L.
Development of high energy, sub-15 fs OPCPA system operating at 1 kHz repetition rate for ELI-Beamlines facility
In: Proc. SPIE 10241, Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10241. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0983-9.
2017
Boge, R. - Horacek, J. - Mazurek, P. - Naylon, J. - Novák, J. - Batysta, F. - Hubka, Z. - Šobr, V. - Antipenkov, R. - Green, J.T. - Bakule, P., - Rus, B.
Active Cavity Stabilization for High Energy Thin Disk Regenerative Amplifier
In: Proc. SPIE Vol. 10238 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10238. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0977-8.
2017
Klíma, M. - Kuchařík, M. supervisor
Advanced Tools for Arbitrary Lagrangian-Eulerian Simulations
Praha: Defense date 2017-02-15. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by M. KUCHAŘÍK.
2017
Trojánek, P. - Blažej, J. supervisor, - Procházka, I. supervisor
Přenos času prostřednictvím optických sítí
Praha: Defense date 2017-09-18. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by J. BLAŽEJ and I. PROCHÁZKA.
2017
Michálek, V. - Haasz, V. opon. - Piester, D. opon., - Procházka, I. supervisor
Timing and clock management for photon counting applications
Praha: Defense date 2017-12-21. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by I. PROCHÁZKA.
2017
Mužík, J. - Yasuhara, R. - Smrž, M. - Jelínek, M. - Kubeček, V. - Endo, A., - Mocek, T.
Development of 2.7-μm Er:Y2O3 ceramic laser operated at room temperature
In: Proc. SPIE Vol. 10238 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10238. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0977-8.
2017
Vojna, D. - Yasuhara, R. - Slezák, O. - Mužík, J. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Verdet constant dispersion of CeF3 in the visible and near-infrared spectral range
Optical Engineering. 2017, 56(6), ISSN 0091-3286.
2017
Mužík, J. - Smrž, M. - Chyła, M. - Kubeček, V. - Endo, A., - Mocek, T.
Development of a variable repetition rate, kW-level, picosecond ring regenerative amplifier
In: CLEO/Europe-EQEC 2017 Conference Digest. New Jersey: IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-6736-7.
2017
Indra, L. - Batysta, F. - Hříbek, P. - Novák, J. - Hubka, Z. - Green, J.T. - Antipenkov, R. - Boge, R. - Naylon, J.A. - Bakule, P., - Rus, B.
Picosecond pulse generated supercontinuum as a stable seed for OPCPA
Optics Letters. 2017, 42(4), 843-846. ISSN 0146-9592.
2017
Grittani, G. - Levato, T., - Korn, G.
Design and development of the HELL User Station for multi-disciplinary experiments
In: Proc. SPIE 10241, Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10241. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0983-9.
2017
Sheil, J. - Dunne, P. - Higashiguchi, T., - Kos, D.
Analysis of soft x-ray emission spectra of laser-produced dysprosium, erbium and thulium plasmas
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 2017, 50(6), ISSN 0953-4075.
2017
Barte, E. - Lokasani, R. - Proška, J. - Marešová, L. - Kos, D., - Limpouch, J.
Enhancement of extreme ultraviolet emission from laser irradiated targets by surface nanostructures
Laser and Particle Beams. 2017, 35(4), 574-578. ISSN 0263-0346.
2017
Říha, A. - Němec, M. - Jelínková, H. - Vyhlídal, D., - Čech, M.
Podélně diodově čerpané Cr:ZnSe a Cr:ZnMnSe lasery
Jemná mechanika a optika. 2017, 62(11-12), 306-309. ISSN 0447-6441.
2017
Fridrich, D. - Liska, R., - Wendroff, B.
Cell-centered Lagrangian Lax–Wendroff HLL hybrid method for elasto-plastic flows
Computers & Fluids. 2017,(157), 164-174. ISSN 0045-7930.
2017
Švejkar, R. - Šulc, J. - Němec, M. - Jelínková, H., - Doroshenko, M.
Cryogenic-cooled Tm:SBN tunable laser
In: Photonics, Devices, and Systems VII. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5.
2017
Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Skoda, V.
High-efficient Nd:YAG microchip laser for optical surface scanning
In: Photonics, Devices, and Systems VII. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5.
2017
Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Skoda, V.
Q-switched Nd:YAG/V:YAG microchip 1338 nm laser for laser-induced breakdown spectroscopy
In: Photonics, Devices, and Systems VII. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5.
2017
Skočdopole, J. - Aversa, L. - Golan, M. - Schenk, A. - Baldi, G. - Kratochvílová, I. - Kalvoda, L., - Nozar, P.
PREPARING OF THE CHAMELEON COATING BY THE ION JET DEPOSITION METHOD
In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 19-25. 9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06298-2.
2017
Říha, A. - Němec, M. - Jelínková, H. - Vyhlídal, D., - Čech, M.
Diode-pumped Cr-doped ZnMnSe and ZnMgSe lasers
In: Photonics, Devices, and Systems VII. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10603. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1702-5.
2017
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Jelínek, M. - Šulc, J., - Vyhlídal, D.
Laser Operation of Fe2+:Cd1-xMnxTe (x = 0.1 – 0.78) Active Material at 4.95 – 5.8 um in the Temperature Range 77 – 240 K
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2017. ISBN 978-0-9600380-7-7.
2017
Němec, M. - Doroshenko, M. - Jelínková, H. - Švejkar, R., - Šulc, J.
Wavelength Tunability of Diode-Pumped Cr-Doped ZnMnSe Laser
In: 26th International Laser Physics Workshop - Program. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2017.
2017
Švejkar, R. - Šulc, J. - Němec, M. - Jelínková, H., - Kubeček, V.
Diode-Pumped Er:CaF2 Crystal 2.7 μm Tunable Laser
In: 26th International Laser Physics Workshop - Program. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2017.
2017
Šulc, J. - Němec, M. - Fibrich, M. - Jelínková, H., - Doroshenko, M.
Cryogenically Cooled Tunable Tm,Y:CaF2 Laser
In: CLEO/Europe-EQEC 2017 Conference Digest. New Jersey: IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-6736-7.
2017
Švejkar, R. - Šulc, J. - Němec, M., - Jelínková, H.
Temperature Influence on Diode-pumped Dy2+:CaF2 Laser
In: CLEO/Europe-EQEC 2017 Conference Digest. New Jersey: IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-6736-7.
2017
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Jelínek, M. - Šulc, J., - Vyhlídal, D.
Fe2+:Cd1−xMnxTe (x = 0.1 – 0.78) laser at 4.95 – 5.8 um in the temperature range 77 – 240 K
In: CLEO/Europe-EQEC 2017 Conference Digest. New Jersey: IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-6736-7.
2017
Šulc, J. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
Diode-side-pumped monolithic Nd:YAG slab laser
In: Proc. SPIE Vol. 10238 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10238. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0977-8.
2017
Veselský, K. - Bohacek, P. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Temperature influence on diode pumped Yb:GGAG laser
In: Proc. SPIE Vol. 10238 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10238. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0977-8.
2017
Švejkar, R. - Šulc, J. - Němec, M., - Jelínková, H.
Effect of cryogenic temperature on spectroscopic and laser properties of Er,Yb - doped potassium-lanthanum phosphate glass
In: Proc. SPIE Vol. 10238 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology III. Bellingham: SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10238. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0977-8.
2017
Doroshenko, M. E. - Jelínková, H. - Osiko, V. V. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D. - Šulc, J., - Němec, M.
Fe:ZnMnSe laser active material at 78-300 K: Spectroscopic properties and laser generation at 4.2-5.0 μm
Journal of Luminescence. 2017, 192(12), 1300-1307. ISSN 0022-2313.
2017
Švejkar, R. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K. - Nitsch, K. - Cihlar, A. - Král, R., - Ledinský, M.
Vliv teploty na laserové vlastnosti Er,Yb dopované fosfátové sklo
Jemná mechanika a optika. 2017, 62(3), 91-95. ISSN 0447-6441.
2017
Indra, L. - Němec, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Přeladění vlnové délky oku-bezpečného záření generovaného rezonančně čerpaným Er:YAG laserem
Jemná mechanika a optika. 2017, 62(3), 78-80. ISSN 0447-6441.
2017
Nejezchleb, K. - Kubat, J. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Yb:YAG disc for high energy laser systems
In: Proc. SPIE 10082 Solid State Lasers XXVI: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510606050.
2017
Šulc, J. - Eisenschreiber, J. - Jelínková, H., - Nejezchleb, K.
Influence of temperature on Yb:YAG/Cr:YAG microchip laser operation
In: Proc. SPIE 10082 Solid State Lasers XXVI: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510606050.
2017
Fibrich, M. - Doroshenko, M. - Šulc, J. - Konyushkin, V., - Jelínková, H.
InGaN diode pumped Pr:SrF2 laser at 639 nm wavelength
In: Proc. SPIE 10082 Solid State Lasers XXVI: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510606050.
2017
Šulc, J. - Veselský, K. - Němec, M., - Jelínková, H.
Temperature influence on diode-pumped Tm:SrF2-CaF2 laser properties
In: Proc. SPIE 10082 Solid State Lasers XXVI: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510606050.
2017
Němec, M. - Šulc, J. - Hubka, Z. - Hlinomaz, K., - Jelínková, H.
Er:YAG Crystal Temperature Influence on Laser Output Characteristics
In: Proc. SPIE 10082 Solid State Lasers XXVI: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510606050.
2017
Jelínková, H. - Doroshenko, Maxim E. - Jelínek, M. - Šulc, J., - Němec, M.
Fe:CdMnTe active material spectroscopic properties and laser generation around 5 μm m
In: Proc. SPIE 10082 Solid State Lasers XXVI: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510606050.
2017
Dostalova, T. - Jelínková, H. - Kadlecova, M. - Němec, M. - Šulc, J., - Fibrich, M.
Compact Nd:YAG laser operating at 1.06, 1.32, and 1.44 μm for dental caries effective disinfection
In: Proc. SPIE 10044 Lasers in Dentistry XXIII. Bellingham: SPIE, 2017. ISSN 1605-7422. ISBN 9781510605299.
2017
Němec, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
Thulium fiber pumped tunable Ho:CaF2 laser
Optics Letters. 2017, 42(9), 1852-1855. ISSN 0146-9592.
2017
Jelínková, H. - Dostalova, T. - Remes, M. - Šulc, J. - Němec, M., - Fibrich, M.
Hard tooth tissue removal by short and long Er:YAG or Er,Cr:YSGG mid-infrared laser radiation
Laser Physics. 2017, 27(2), ISSN 1054-660X.
2017
Doroshenko, M. E. - Osiko, V. V. - Jelínková, H., - Jelínek, M.
Cd1-xMnxTe (x=0.1-0.78) crystals doped with Fe2+ ions: spectroscopic properties and laser oscillations at 4.95-5.27 μm at low temperature
Laser Physics Letters. 2017, 14(2), ISSN 1612-2011.
2017
Procházka, I. - Kodet, J. - Eckl, J., - Blažej, J.
Large active area solid state photon counter with 20 ps timing resolution and 60 fs detection delay stability
Review of Scientific Instruments. 2017, 88(10), ISSN 0034-6748.
2017
Krasa, J. - De Marco, M. - Cikhardt, J. - Klír, D. - Řezáč, K., - Limpouch, J.
Spectral and temporal characteristics of target current and electromagnetic pulse induced by nanosecond laser ablation
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2017, 59(6), ISSN 0741-3335.
2017
Pína, L. - Hudec, R. - Inneman, A. - Maršíková, V., - Doubravova, D.
Current developments and tests of small x-ray optical systems for space applications
In: Proc. SPIE 10235, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10235. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0972-3.
2017
De Marco, M. - Krasa, J. - Cikhardt, J. - Velyhan, A., - Limpouch, J.
Electromagnetic pulse (EMP) radiation by laser interaction with a solid H-2 ribbon
PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24(8), ISSN 1070-664X.
2017
Picciotto, A. - Crivellari, M. - Bellutti, P. - Barozzi, M. - Kuchařík, M. - Krasa, J. - Swidlosky, A. - Malinowska, A. - Velyhan, A. - Ullschmied, J., - Margarone, D.
Fabrication of advanced targets for laser driven nuclear fusion reactions through standard microelectronics technology approaches
Journal of Instrumentation. 2017, 12 ISSN 1748-0221.
2017
Badziak, J. - Kuchařík, M., - Liska, R.
Production of sub-gigabar pressures by a hyper-velocity impact in the collider using laser-induced cavity pressure acceleration
Laser and Particle Beams. 2017, 35(4), 619-630. ISSN 0263-0346.
2017
Trtica, M. - Limpouch, J. - Gavrilov, P. - Hříbek, P. - Stasic, J. - Brankovic, G., - Chen, X.
Surface modification of ASP 30 steel induced by femtosecond laser with 10(14) and 10(13) W/cm(2) intensity in vacuum
Laser and Particle Beams. 2017, 35(3), 534-542. ISSN 0263-0346.
2017
Barte, E. - Lokasani, R. - Proška, J. - Marešová, L. - Kos, D., - Limpouch, J.
XUV generation from the interaction of pico- and nanosecond laser pulses with nanostructured targets
In: X-ray Lasers and Coherent X-ray Sources: Development and Applications. Baltimore: SPIE, 2017. Proceedings SPIE. vol. 10243. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0987-7.
2017
Liska, R. - Shashkov, M.
Divergence preserving reconstruction of the nodal components of a vector field from its normal components to edges
International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2017, 83(10), 798-809. ISSN 0271-2091.
2017
Lokasani, R. - Barte, E. - Gavrilov, P. - Hříbek, P. - Jančárek, A. - Kos, D. - Nevrkla, M. - Pína, L., - Limpouch, J.
High ionization states observed in soft x-ray spectra from plasmas of second row transition elements produced by femtosecond laser pulses
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 2017, 50(14), ISSN 0953-4075.
2017
Holec, M. - Limpouch, J. - Liska, R., - Weber, S.
High-order discontinuous Galerkin nonlocal transport and energy equations scheme for radiation hydrodynamics
International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2017, 83(10), 779-797. ISSN 0271-2091.
2017
Krupka, M. - Kálal, M. - Dostál, J. - Dudžak, R., - Juha, L.
Precise signal amplitude retrieval for a non-homogeneous diagnostic beam using complex interferometry approach
Journal of Instrumentation. 2017, 12 ISSN 1748-0221.
2017
Kuchařík, M. - Shashkov, M.
Bound-preserving remapping of staggered quantities for multi-material ALE methods
In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, 2017. vol. 1863. ISBN 978-0-7354-1538-6.
2017
Mikuličková, L. - Pína, L. - Inneman, A. - Doubravová, D. - Maršíková, V. - Sieger, L. - Urban, M. - Stehlíková, V. - Nentvich, O., - Mirovsky, J.
Optimization of microroughness of replicated X-ray optics
In: Proc. SPIE 10235, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10235. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0972-3.
2017
Dániel, V. - Inneman, A. - Pína, L. - Zadražil, V. - Báča, T. - Stehlíková, V. - Nentvich, O. - Urban, M. - Maršíková, V. - McEntaffer, R. - Tutt, J., - Schulz, T.
X-ray Lobster Eye all-sky monitor for rocket experiment
In: Proc. SPIE 10235, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10235. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0972-3.
2017
Hudec, R. ed. - Pína, L. ed.
Proc. SPIE 10235, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V
Praha, 2017-04-24/2017-04-27. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10235. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0972-3.
2017
Murtazin, M. V. - Procházka, I. - Blažej, J. - Pershin, S. M., - Lednev, V. N.
Short-range energy budget simulator of single photon lidar demonstrator
In: Proc. SPIE 10229, Photon Counting Applications 2017. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10229. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0959-4.
2017
Trojánek, P. - Procházka, I., - Blažej, J.
Time transfer capability of standard small form factor pluggable laser modules based on photon counting approach
In: Proc. SPIE 10229, Photon Counting Applications 2017. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10229. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0959-4.
2017
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Photon counting detector package optimized for laser time transfer with sub­‑picosecond limiting precision and stability
In: Proc. SPIE 10229, Photon Counting Applications 2017. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10229. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0959-4.
2017
Procházka, I. ed. - Sobolewski, R. ed., - James, R. B. ed.
Proc. SPIE 10229, Photon Counting Applications 2017
Praha, 2017-04-24/2017-04-27. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2017. Proceedings of SPIE. vol. 10229. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0959-4.
2017
Kwiecien, P. - Richter, I. - Kuzmiak, V., - Čtyroký, J.
Nonreciprocal waveguiding structures for THz region based on InSb
Journal of the Optical Society of America A. 2017, 34(6), 892-903. ISSN 1084-7529.
2017
Vojtíšek, P. - Květoň, M., - Richter, I.
Effective spectral dispersion of refractive index modulation
Journal of Optics. 2017, 19(4), 1-12. ISSN 2040-8978.
2017
Klíma, M. - Kuchařík, M., - Shashkov, M.
Combined swept region and intersection-based single-material remapping method
International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2017, 85(6), 363-382. ISSN 0271-2091.
2017
Navrátil, P. - Peterka, P. - Honzatko, P., - Kubeček, V.
Reverse spontaneous laser line sweeping in ytterbium fiber laser
Laser Physics Letters. 2017, 14(3), ISSN 1612-2011.
2017
Klíma, M. - Kuchařík, M., - Shashkov, M.
Local Error Analysis and Comparison of the Swept- and Intersection-Based Remapping Methods
Communications in Computational Physics. 2017, 21(2), 526-558. ISSN 1815-2406.
2017
Michálek, V. - Procházka, I.
Note: Low phase noise programmable phase-locked loop with high temperature stability
Review of Scientific Instruments. 2017, 88(3), ISSN 0034-6748.
2017
Staněk, T. - Dvořák, M. - Almonasy, N. - Nepraš, M. - Šloufová, I., - Michl, M.
Formation of planarized intramolecular charge-transfer state in dichlorotriazinyl-pyrene fluorescent probe: TD-DFT and resonance Raman study
Dyes and Pigments. 2017, 141 121-127. ISSN 0143-7208.
2017
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J. - Kirchner, G. - Koidl, F., - Wang, Peiyuan
Identification and calibration of one-way delays in satellite laser ranging systems
Advances in Space Research. 2017, 59(10), 2466-2472. ISSN 0273-1177.
2017
Novotný, F.
ParticleRecognition, a Mathematica GUI interface for analysis of complex shaped nanoparticles in micrographs
Computer Physics Communications. 2017, 214 98-104. ISSN 0010-4655.
2017
Torrisi, A. - Wachulak, P. - Wegrzynski, L. - Fok, T. - Bartnik, A. - Parkman, T. - Salačová, Š. - Turňová, J. - Jankiewicz, B. - Bartosewicz, B., - Fiedorowicz, H.
A stand-alone compact EUV microscope based on gas-puff target source
Journal of Microscopy. 2017, 265(2), 251-260. ISSN 0022-2720.
2017
Křelina, M. - Kopeliovich, B.
Spin Dependence of Small-Angle Proton-Nucleus Scattering
In: Proceedings of the 17th conference on Elastic and Diffractive scattering. Menlo Park (California): Stanford Linear Accelerator Center, 2017. p. 1-4.
2017
Vondracek, P. - Gauthier, E. - Ficker, O., - Hron, M.
Fast infrared thermography on the COMPASS tokamak
Fusion Engineering and Design. 2017, 123 764-767. ISSN 0920-3796.
2017
Ficker, O. - Mlynar, J. - Macusova, E. - Vlainic, M. - Čeřovský, J. - Farník, M., - Havranek, A.
RE beam generation in MGI disruptions on COMPASS
In: europhysics conference abstracts. Mulhouse: European Physical Society, 2017. vol. 41F.
2017
Recke, L.R. - Väth, M.V. - Kučera, M.K., - Navrátil, J.
Crandall-Rabinowitz Type Bifurcation for Non-differentiable Perturbations of Smooth Mappings
In: Patterns of Dynamics. Springer International Publishing, 2017. p. 184-202. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. vol. 205. ISSN 2194-1009. ISBN 978-3-319-64172-0.
2017
Horacek, J. - Cunningham, G. - Entler, S. - Dobias, P., - Duban, R.
Feasibility study of fast swept divertor strike point suppressing transient heat fluxes in big tokamaks
Fusion Engineering and Design. 2017, 123 646-649. ISSN 0920-3796.
2017
Nitsche, T. - Kruse, R. - Sansoni, L. - Štefaňák, M., - Jex, I.
Probing the measurement process in DTQW via recurrence
In: 2017 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS (CLEO). OSA Publishing, 2017. p. 1-2. ISSN 2160-9020. ISBN 9781557528209.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Erratum to: Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in the lepton-plus-jets final state in pp collision data at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Pincak, R. - Shunaev, V., - Smotlacha, J.
Electronic properties of bilayer fullerene onions
Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostrustures. 2017, 25(10), 607-612. ISSN 1536-383X.
2017
Křelina, M.
Kvantový radar – principy a perspektiva
Vojenské rozhledy. 2017, 26(4), 99-118. ISSN 1210-3292.
2017
Boháček, K. - Chaulagain, U. - Horný, V., - Kozlova, M.
Laser-driven electron beam generation for secondary photon sources with few terawatt laser pulses
In: Proceedings of SPIE, Vol. 10240: Laser Acceleration of Electrons, Protons, and Ions IV.. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0981-5.
2017
Chaulagain, U. - Boháček, K. - Kozlova, M. - Nejdl, J., - Horný, V.
X-ray phase contrast imaging of biological samples using a betatron X-ray source generated in a laser wakefield accelerator
In: Proceedings of SPIE, Vol. 10240: Laser Acceleration of Electrons, Protons, and Ions IV.. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0981-5.
2017
Horný, V. - Nejdl, J. - Kozlova, M. - Krus, M. - Boháček, K. - Petržílka, P., - Klimo, O.
Temporal profile of betatron radiation from laser-driven electron accelerators
PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24(6), 10240-1-10240-9. ISSN 1070-664X.
2017
Aaboud, M. D. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Top-quark mass measurement in the all-hadronic t(t)over-bar decay channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of WW/WZ -> lvqq ' production with the hadronically decaying boson reconstructed as one or two jets in pp collisions at root s=8 TeV with ATLAS, and constraints on anomalous gauge couplings
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Search for dark matter at root s=13 TeV in final states containing an energetic photon and large missing transverse momentum with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of multi-particle azimuthal correlations in pp, p plus Pb and low-multiplicity Pb plus Pb collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of integrated and differential cross sections for isolated photon pair production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 95(11), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Penwell, O. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the cross section for inclusive isolated-photon production in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 770 473-493. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Jet reconstruction and performance using particle flow with the ATLAS Detector
European Physical Journal C. 2017, 77(7), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of electroweak W j j production and constraints on anomalous gauge couplings with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(7), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Studies of Z gamma production in association with a high-mass dijet system in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 7(7), ISSN 1029-8479.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Topological cell clustering in the ATLAS calorimeters and its performance in LHC Run 1
European Physical Journal C. 2017, 77(7), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of (WW +/-)-W-+/- vector-boson scattering and limits on anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(1), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the Dimuon Decay of the Higgs Boson in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2017, 119(5), ISSN 0031-9007.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Havránek, M. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Measurement of the k(t) splitting scales in Z -> ll events in pp collisions at root s=8TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 08(8), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of long-range azimuthal anisotropies and associated Fourier coefficients for pp collisions at root s=5.02 and 13 TeV and p plus Pb collisions at root(NN)-N-s=5.02 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(2), ISSN 2469-9985.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Evidence for light-by-light scattering in heavy-ion collisions with the ATLAS detector at the LHC
NATURE PHYSICS. 2017, 13(9), 852-+. ISSN 1745-2473.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Gallus, P. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - Vokáč, P. - et al.
Performance of the ATLAS trigger system in 2015
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in a lepton plus high jet multiplicity final state the ATLAS experiment using root S=13 TeV proton-proton collision data
Journal of High Energy Physics. 2017,(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Search for dark matter in association with a Higgs boson decaying to b-quarks in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 765(1), 11-31. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Search for triboson (WWW -/+)-W-+/--W-+/- production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(3), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Aloisio, A. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havranek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - et al.
Search for new phenomena in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(3), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in dijet events using 37 fb(-1) of pp collision data collected at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(5), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Electron efficiency measurements with the ATLAS detector using 2012 LHC proton-proton collision data
European Physical Journal C. 2017, 77(3), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havranek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Šimák, V. - Simion, S. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of charged-particle distributions sensitive to the underlying event in root s=13 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector at the LHC
Journal of High Energy Physics. 2017,(3), ISSN 1029-8479.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Guenther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Performance of algorithms that reconstruct missing transverse momentum in root s=8 TeV proton-proton collisions in the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
High-E-T isolated-photon plus jets production in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Nuclear Physics B. 2017, 918(1), 257-316. ISSN 0550-3213.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Turecek, D. - et al.
Reconstruction of primary vertices at the ATLAS experiment in Run 1 proton-proton collisions at the LHC
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of the production cross section of a Z boson in association with jets in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospisil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavicek, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Precision measurement and interpretation of inclusive W+, W- and Z/gamma* production cross sections with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet fragmentation in Pb plus Pb and pp collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of forward-backward multiplicity correlations in lead-lead, proton-lead, and proton-proton collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(6), ISSN 2469-9985.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet activity produced in top-quark events with an electron, a muon and two b-tagged jets in the final state in pp collisions root s=13TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of b-hadron pair production with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 1711(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Performance of the ATLAS Transition Radiation Tracker in Run 1 of the LHC: tracker properties
Journal of Instrumentation. 2017, 12(05), ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for direct top squark pair production in events with a Higgs or Z boson, and missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(8), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Identification and rejection of pile-up jets at high pseudorapidity with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(9), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-sections in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - et al.
Study of WW gamma and WZ gamma production in pp collisions at root s=8 TeV and search for anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2017, 77(9), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the W+ W- production cross section in pp collisions at a centre-of-mass energy of root s=13 TeV with the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2017, 773 354-374. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Performance of the ATLAS track reconstruction algorithms in dense environments in LHC Run 2
European Physical Journal C. 2017, 77(10), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Jet energy scale measurements and their systematic uncertainties in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 96(7), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Searches for the Z gamma decay mode of the Higgs boson and for new high-mass resonances in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of inclusive and differential cross sections in the H -> ZZ* -> 4l decay channel in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of heavy vector-like quarks decaying to high-p(T) W bosons and b quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new high-mass phenomena in the dilepton final state using 36 fb(-1) of proton-proton collision data at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Angerami, A. - Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of photo-nuclear jet production in Pb plus Pb collisions with ATLAS
Nuclear Physics A. 2017, 967 277-280. ISSN 0375-9474.
2017
Jia, J. - Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Heavy Ion Results from ATLAS
Nuclear Physics A. 2017, 967 51-58. ISSN 0375-9474.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the q(q)over-bar(('))b(b)over-bar final state in pp collisions at root s =13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 774 494-515. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet p(T) correlations in Pb+Pb and pp collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 774 379-402. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of detector-corrected observables sensitive to the anomalous production of events with jets and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(11), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Study of ordered hadron chains with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(9), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Study of the material of the ATLAS inner detector for Run 2 of the LHC
Journal of Instrumentation. 2017, 12 ISSN 1748-0221.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena with large jet multiplicities and missing transverse momentum using large-radius jets and flavour-tagging at ATLAS in 13 TeV pp collisions
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(12), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Evidence for the H -> b(b)over-bar decay with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(12), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for dark matter in association with a Higgs boson decaying to two photons at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(11), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the cross-section for electroweak production of dijets in association with a Z boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 775 206-228. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in high-mass diphoton final states using 37 fb(-1) of proton-proton collisions collected at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 775 105-125. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Drell-Yan triple-differential cross section in pp collisions at root s=8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(12), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Determination of the strong coupling constant alpha(s) from transverse energy-energy correlations in multijet events at root s=8 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(12), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for squarks and gluinos in events with an isolated lepton, jets, and missing transverse momentum at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2017, 96(11), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Femtoscopy with identified charged pions in proton-lead collisions at root s(NN)=5.02 TeV with ATLAS
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(6), ISSN 2469-9985.
2017
Šimko, M.
Measurements of open charm hadrons at the STAR experiment
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Institute of Physics, 2017. vol. 832. ISSN 1742-6588.
2017
Federičová, P.
J/Psi production at the STAR experiment
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 138. ISSN 2100-014X.
2017
Petrushanko, S. V. - Alkin, A. A. - Belyaev, A. V. - Bravina, L. V., - Ponimatkin, G.
HYDJET plus plus model as a hot mixture of jets and hydrodynamics at ultra-relativistic heavy-ion collisions
In: NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS PROCEEDINGS. Amsterdam: Elsevier Science, 2017. p. 381-384. vol. 289. ISSN 2405-6014.
2017
Marčišovská, M. - Benka, T. - Švihra, P. - Jagerová, A. - Florianová, M. - Veselý, J., - Macková, A.
Výběr vhodné technologie pro detekční mikroelektronický obvod orbitálního měření kosmického záření
[Research Report] 2017. Report no. TJ01000200-V1.
2017
Panek, R. - Markovic, T. - Cahyna, P. - Dejarnac, R., - Krbec, J.
Conceptual design of the COMPASS upgrade tokamak
Fusion Engineering and Design. 2017, 123 11-16. ISSN 0920-3796.
2017
Seidl, J. - Krbec, J. - Hron, M., - Adamek, J.
Electromagnetic characteristics of geodesic acoustic mode in the COMPASS tokamak
Nuclear Fusion. 2017, 57(12), ISSN 0029-5515.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Bílý, T. - Semmler, M., - Džbánek, L.
Hybridní detekční systém pro neutronové aplikace - monitor energetického spektra
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Bílý, T. - Semmler, M., - Džbánek, L.
Hybridní detekční systém pro neutronové aplikace - neutronografie
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Tomášek, L., - Bílý, T.
Hybridní detekční systém pro neutronové aplikace - dozimetrie neutronových polí
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G., - Tomášek, L.
Funkční vzorek monitoru stavu anody rentgenového zdroje
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Semmler, M. - Sysala, R., - Kubínyi, M.
Funkční vzorek čtecího čipu pixelových senzorů pro snímání rychlých dějů
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Neue, G. - Tomášek, L. - Lednický, D. - Semmler, M., - Sysala, R.
Funkční vzorek čipu pro čtení velkorozměrových pixelových senzorů
[Functional Sample] 2017.
2017
Vrba, V. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M., - Tomášek, L.
Funkční vzorek monitoru aktivity aerosolu jako payload pro bezpilotní vzdušný prostředek
[Functional Sample] 2017.
2017
Yalcinkaya, I. - Gedik, Z.
Optimization and experimental realization of the quantum permutation algorithm
PHYSICAL REVIEW A. 2017, 96(6), 1-9. ISSN 2469-9926.
2017
Semorádová, I.
CRYPTO-HERMITIAN APPROACH TO THE KLEIN-GORDON EQUATION
Acta Polytechnica. 2017, 57(6), 462-466. ISSN 1210-2709.
2017
Štoll, I. - Tolar, J., - Jex, I.
Klasická teoretická fyzika
Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3545-3.
2017
Kostenko, A. S. - Malamud, M. M. - Neidhardt, H., - Exner, P.
Infinite Quantum Graphs
DOKLADY MATHEMATICS. 2017, 95(1), 31-36. ISSN 1064-5624.
2017
Behrndt, J. - Exner, P. - Holzmann, M., - Lotoreichik, V.
Approximation of Schrodinger operators with delta-interactions supported on hypersurfaces
Mathematische Nachrichten. 2017, 290(8-9), 1215-1248. ISSN 0025-584X.
2017
Barseghyan, D. - Exner, P.
A REGULAR ANALOGUE OF THE SMILANSKY MODEL: SPECTRAL PROPERTIES
Reports on Mathematical Physics. 2017, 80(2), 177-192. ISSN 0034-4877.
2017
Exner, P. - Lotoreichik, V., - Tater, M.
Spectral and resonance properties of the Smilansky Hamiltonian
Physics Letters A. 2017, 381(8), 756-761. ISSN 0375-9601.
2017
Exner, P. - Lipovsky, J.
Pseudo-orbit approach to trajectories of resonances in quantum graphs with general vertex coupling: Fermi rule and high-energy asymptotics
Journal of Mathematical Physics. 2017, 58(4), ISSN 0022-2488.
2017
Exner, P. - Turek, O.
Periodic quantum graphs from the Bethe-Sommerfeld perspective
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2017, 50(45), ISSN 1751-8113.
2017
Exner, P. - Turek, O.
Quantum graphs with the Bethe-Sommerfeld property
Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2017, 8(3), 305-309. ISSN 2220-8054.
2017
Exner, P. - Lotoreichik, V.
A spectral isoperimetric inequality for cones
Letters in Mathematical Physics. 2017, 107(4), 717-732. ISSN 0377-9017.
2017
Barseghyan, D. - Exner, P.
A magnetic version of the Smilansky-Solomyak model
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2017, 50(48), ISSN 1751-8113.
2017
Exner, P. - Manko, S.
Spectral Properties of Magnetic Chain Graphs
Annales Henri Poincare. 2017, 18(3), 929-953. ISSN 1424-0637.
2017
Špačková, H. - Kolmašová, I. - Santolík, O., - Popek, M.
Magnetic Field Waveforms of Lightning Discharges Associated with TLE
In: Proceedings of the 26th Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2017. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2017. p. 55-60. ISBN 978-80-7378-356-3.
2017
Čepila, J. - Nuno, J.G.C., - Takaki, J.D.T.
Dissociative charmonia photoproduction as a signal of gluon saturation at LHC
In: Proceedings of Science. Trieste: SISSA/ISAS, 2017. Proceedings of Science. vol. 2017. ISSN 1824-8039.
2017
Hamilton, C. - Kruse, R. - Sansoni, L. - Barkhofen, S. - Silberhorn, C., - Jex, I.
Gaussian Boson Sampling
Physical Review Letters. 2017, 119(17), ISSN 0031-9007.
2017
Barkhofen, S. - Nitsche, T. - Elster, F. - Lorz, L. - Gábris, A. - Jex, I., - Silberhorn, C.
Measuring topological invariants in disordered discrete-time quantum walks
PHYSICAL REVIEW A. 2017, 96(3), ISSN 2469-9926.
2017
Zhao, A. - van Beuzekom, M. - Bouwens, B. - Byelov, D. - Švihra, P., - Vrba, V.
Coincidence velocity map imaging using Tpx3Cam, a time stamping optical camera with 1.5 ns timing resolution
Review of Scientific Instruments. 2017, 88(11), ISSN 0034-6748.
2017
Tomášik, B. - Melo, I., - Cimerman, J.
Generation of random deviates for relativistic quantum-statistical distributions
Communications. 2017, 19(3), 66-70. ISSN 1335-4205.
2017
Lidrych, J.
Kaon femtoscopy at the STAR experiment
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Institute of Physics, 2017. vol. 832. ISSN 1742-6588.
2017
Smotlacha, J. - Pincak, R.
Boundary conditions and Green function approach of the spin-orbit interaction in the graphitic nanocone
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS. 2017, 14(9), ISSN 0219-8878.
2017
Prelz, F. - Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, T., - Petráček, V.
The DAQ system for the AEIS experiment
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Institute of Physics Publishing Dirac House, Temple Back Bristol, BS1 6BE, 2017. Conference Series. vol. 898. ISSN 1742-6588.
2017
Chaloupka, P.
Highlights from the heavy-ion program in STAR
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. vol. 164. ISSN 2101-6275.
2017
Zatloukal, V.
Hamiltonian Constraint Formulation of Classical Field Theories
ADVANCES IN APPLIED CLIFFORD ALGEBRAS. 2017, 27(1), 829-851. ISSN 0188-7009.
2017
Zatloukal, V.
Local time of Levy random walks: A path integral approach
PHYSICAL REVIEW E. 2017, 95(5), ISSN 2470-0045.
2017
Adam, J. - Adamov, D. - Aggarwal, M.M. - Aglieri Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Enhanced production of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton-proton collisions
NATURE PHYSICS. 2017, 13(6), 535-539. ISSN 1745-2473.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Measuring (KSK +/-)-K-0 interactions using Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV
Physics Letters B. 2017, 774 64-77. ISSN 0370-2693.
2017
Upsal, I. - Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Observation of Global Hyperon Polarization in Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions
Nuclear Physics A. 2017, 967 760-763. ISSN 0375-9474.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Horák, D., - Petráček, V.
Evolution of the longitudinal and azimuthal structure of the near-side jet peak in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(3), ISSN 2469-9985.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Charged-particle multiplicities in proton-proton collisions at root s=0.9 to 8 TeV
European Physical Journal C. 2017, 77(1), ISSN 1434-6044.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Measurement of deuteron spectra and elliptic flow in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV at the LHC
European Physical Journal C. 2017, 77(10), ISSN 1434-6044.
2017
Contreras, J.G.
Gluon shadowing at small x from coherent J/psi photoproduction data at energies available at the CERN Large Hadron Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(1), ISSN 2469-9985.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
Centrality dependence of high-p(T) D-meson suppression in Pb-Pb collisions at root s(NN) = 2.7 6 TeV (vol 2015, 2015)
Journal of High Energy Physics. 2017,(6), ISSN 1029-8479.
2017
Wen, L. - Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Towards Measurements of Chiral Effects Using Identified Particles from STAR
Nuclear Physics A. 2017, 967 756-759. ISSN 0375-9474.
2017
Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, A. - Ariga, T., - Petráček, V.
Measurement of antiproton annihilation on Cu, Ag and Au with emulsion films
Journal of Instrumentation. 2017, 12 ISSN 1748-0221.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Global Lambda hyperon polarization in nuclear collisions
Nature. 2017, 548(7665), 62-65. ISSN 0028-0836.
2017
Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Production of Sigma(1385)(+/-) and Xi(1530)(0) in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Yang, C. - Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
The STAR beam energy scan phase II physics and upgrades
Nuclear Physics A. 2017, 967 800-803. ISSN 0375-9474.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Energy dependence of forward-rapidity J/psi and psi (2S) production in pp collisions at the LHC
European Physical Journal C. 2017, 77(6), ISSN 1434-6044.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Direct virtual photon production in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV STAR Collaboration
Physics Letters B. 2017, 770 451-458. ISSN 0370-2693.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Measurement of azimuthal correlations of D mesons with charged particles in pp collisions at root s=7 TeV and p-Pb collisions at root(NN)-N-s=5.02 TeV
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Measurement of D-meson production at mid-rapidity in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Anomalous Evolution of the Near-Side Jet Peak Shape in Pb-Pb Collisions at root S-NN=2.76 TeV
Physical Review Letters. 2017, 119(10), ISSN 0031-9007.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Searches for transverse momentum dependent flow vector fluctuations in Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(9), ISSN 1029-8479.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Energy dependence of J/Psi production in Au plus Au collisions at root S-NN=39, 62.4 and 200 GeV
Physics Letters B. 2017, 771 13-20. ISSN 0370-2693.
2017
Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Azimuthally Differential Pion Femtoscopy in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physical Review Letters. 2017, 118(22), ISSN 0031-9007.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Flow Dominance and Factorization of Transverse Momentum Correlations in Pb-Pb Collisions at the LHC
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 118(16), ISSN 0031-9007.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Measurement of the production of high-p(T) electrons from heavy-flavour hadron decays in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2017, 771 467-481. ISSN 0370-2693.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Measurement of D-0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au plus Au Collisions at root S-NN=200 GeV
Physical Review Letters. 2017, 118(21), ISSN 0031-9007.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Production of pi(0) and eta mesons up to high transverse momentum in pp collisions at 2.76 TeV
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Petráček, V. - Schulc, M., - Špaček, M.
phi-Meson production at forward rapidity in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV and in pp collisions at root s=2.76 TeV
Physics Letters B. 2017, 768 203-217. ISSN 0370-2693.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Determination of the event collision time with the ALICE detector at the LHC
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS. 2017, 132(2), ISSN 2190-5444.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
Measurement of electrons from beauty-hadron decays in p-Pb collisions at root(NN)-N-S=5.02 TeV and Pb-Pb collisions at. root(NN)-N-S=2.76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(7), ISSN 1029-8479.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
J/Psi suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2017, 766 212-224. ISSN 0370-2693.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Measurement of the cross section and longitudinal double-spin asymmetry for dijet production in polarized pp collisions at root s=200 GeV
Physical Review D. 2017, 95(7), ISSN 2470-0010.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Production of muons from heavy-flavour hadron decays in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2017, 770 459-472. ISSN 0370-2693.
2017
Consolati, G. - Aghion, S. - Amsler, C. - Bonomi, G., - Petráček, V.
Positronium for Antihydrogen Production in the AEGIS Experiment
Acta Physica Polonica A. 2017, 132(5), 1443-1449. ISSN 0587-4246.
2017
Brusa, R. S. - Amsler, C. - Ariga, T. - Bonomi, G., - Petráček, V.
The AEgIS experiment at CERN: measuring antihydrogen free-fall in earth's gravitational field to test WEP with antimatter
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. Journal of Physics Conference Series. vol. 791. ISSN 1742-6588.
2017
Meehan, K. - Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
STAR Results from Au plus Au Fixed-Target Collisions at root(NN)-N-S=4.5 GeV
Nuclear Physics A. 2017, 967 808-811. ISSN 0375-9474.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Bulk properties of the medium produced in relativistic heavy-ion collisions from the beam energy scan program
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(4), ISSN 2469-9985.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Dijet imbalance measurements in Au plus Au and pp collisions at root s(NN)=200 GeV at STAR
Physical Review Letters. 2017, 119(6), ISSN 0031-9007.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
K*(892)(0) and phi(1020)meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at root sNN=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(6), ISSN 2469-9985.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Linear and non-linear flow mode in Pb-Pb collisions at root sNN=2.76 TeV
Physics Letters B. 2017, 773 68-80. ISSN 0370-2693.
2017
Tribedy, P. - Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Disentangling flow and signals of Chiral Magnetic Effect in U plus U, Au plus Au and p plus Au collisions
Nuclear Physics A. 2017, 967 740-743. ISSN 0375-9474.
2017
Aghion, S. - Amsler, C. - Ariga, T. - Bonomi, G., - Petráček, V.
Characterization of a transmission positron/positronium converter for antihydrogen production
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2017, 407 55-66. ISSN 0168-583X.
2017
Caravita, R. - Aghion, S. - Amsler, C. - Bonomi, G., - Petráček, V.
ADVANCES IN PS MANIPULATIONS AND LASER STUDIES IN THE AEgIS EXPERIMENT
Acta Physica Polonica B. 2017, 48(10), 1583-1592. ISSN 0587-4254.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Insight into particle production mechanisms via angular correlations of identified particles in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Jowzaee, S. - Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Rapidity correlations in the RHIC Beam Energy Scan Data
Nuclear Physics A. 2017, 967 792-795. ISSN 0375-9474.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Centrality dependence of the pseudorapidity density distribution for charged particles in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2017, 772 567-577. ISSN 0370-2693.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Charged-particle multiplicity distributions over a wide pseudorapidity range in proton-proton collisions at root s=0.9, 7, and 8 TeV
European Physical Journal C. 2017, 77(12), ISSN 1434-6044.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Measurements of jet quenching with semi-inclusive hadron plus jet distributions in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(2), ISSN 2469-9985.
2017
Tomášik, B. - Schulc, M.
Flow anisotropy due to momentum deposition in ultra-relativistic nuclear collisions
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 137. ISSN 2100-014X.
2017
Tomášik, B. - Kopečná, R.
Event Shape Sorting: selecting events with similar evolution
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 137. ISSN 2100-014X.
2017
Cimerman, J. - Tomášik, B. - Csanad, M., - Lokos, S.
Higher-order anisotropies in the blast-wave model: Disentangling flow and density field anisotropies
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 2017, 53(8), ISSN 1434-6001.
2017
Crkovská, J. - Bielčík, J., - Bravina, L.
Influence of jets and decays of resonances on the triangular flow in ultrarelativistic heavy-ion collisions
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 2017(95), 014910-1-014910-9. ISSN 2469-9985.
2017
Jizba, P. - Hayes, A., - Dunningham, J. A.
New class of entropy-power-based uncertainty relations
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. Journal of Physics Conference Series. vol. 880. ISSN 1742-6588.
2017
Blasone, M. - Jizba, P., - Smaldone, L.
Generating functional for the Green's functions of a two-flavor bosonic model
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. Journal of Physics Conference Series. vol. 880. ISSN 1742-6588.
2017
Blasone, M. - Jizba, P., - Smaldone, L.
Generalized generating functional for mixed-representation Green's functions: A quantum-mechanical approach
PHYSICAL REVIEW A. 2017, 96(5), ISSN 2469-9926.
2017
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
J/psi Elliptic Flow in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physical Review Letters. 2017, 119(24), ISSN 0031-9007.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B. A.
Coherent diffractive photoproduction of rho(0) mesons on gold nuclei at 200 GeV/nucleon-pair at the Relativistic Heavy Ion Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(5), ISSN 2469-9985.
2017
Acharya, S. - Adam, J. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Kaon femtoscopy in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(6), ISSN 2469-9985.
2017
Jizba, P. - Korbel, J.
On the Uniqueness Theorem for Pseudo-Additive Entropies
Entropy. 2017, 19(11), ISSN 1099-4300.
2017
Křelina, M. - Goncalves, V.P. - Nemchik, J., - Pasechnik, R.
Study of Drell-Yan pair production on nuclear targets
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Institute of Physics, 2017. vol. 832. ISSN 1742-6588.
2017
Kopeliovich, B. - Nemchik, J. - Potashnikova, I.K., - Schmidt, I.
Novel scenario for production of heavy flavored mesons in heavy ion collisions
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. vol. 164. ISSN 2101-6275.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for direct top squark pair production in final states with two leptons in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(12), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for a scalar partner of the top quark in the jets plus missing transverse momentum final state at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 12 ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Galster, G. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Analysis of the Wtb vertex from the measurement of triple-differential angular decay rates of single top quarks produced in the t-channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 12 ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for super symmetry inevents with b-tagged jets and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Barillari, T. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of top-quark pair differential cross-sections in the lepton plus jets channel in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of lepton differential distributions and the top quark mass in &ITt&IT(&ITt&IT)over-bar production in &ITpp&IT collisions at a root&ITs & 8TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(11), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar gamma production cross section in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(11), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, C. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Heavy Higgs Bosons A/H Decaying to a Top Quark Pair in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(19), ISSN 0031-9007.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Dark Matter Produced in Association with a Higgs Boson Decaying to b(b)over-bar Using 36 fb(-1) of pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(18), ISSN 0031-9007.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for top quark decays t -> qH,with H -> gamma gamma, in root s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(10), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in final states with two same-sign or three leptons and jets using 36 fb(-1) of root&ITs&IT = 13 TeV &ITpp&IT collision data with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(9), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of vector-like top quarks in events with one lepton, jets, and missing transverse momentum in root S=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(8), 1-40. ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Fiducial, total and differential cross-section measurements of t-channel single top-quark production in pp collisions at 8TeV using data collected by the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(8), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of top-quark pair differential cross-sections in the e mu channel in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(5), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Probing the W tb vertex structure in t-channel single-top-quark production and decay in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(4), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the inclusive cross-sections of single top-quark and top-antiquark t-channel production in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(4), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the W boson polarisation in t(t)over-barevents from pp collisions at root s=8 TeV in the lepton plus jets channel with ATLAS
European Physical Journal C. 2017, 77(4), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross section in the tau plus jets final state in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(7), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of top quark spin observables in tt events using dilepton final states in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(3), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurements of top-quark pair to Z-boson cross-section ratios at root s=13, 8, 7 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(2), 1-54. ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of charge and CP asymmetries in b-hadron decays using top-quark events collected by the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(2), ISSN 1029-8479.
2017
Goncalves, V.P. - Kopeliovich, B.Z. - Nemchik, J. - Pasechnik, R., - Potashnikova, I.K.
Heavy flavor production in high-energy pp collisions: Color dipole description
Physical Review D. 2017, 96 ISSN 2470-0010.
2017
Bielčík, J. org. - Bielčíková, J. org., - Fiala, J. org.
Tříkrálová konference 2017
[Conference Hosting] 2017.
2017
Bielčík, J. org. - Bielčíková, J. org., - Šumbera, M. org.
STAR Regional Meeting: Heavy Quark Production, Jets and Correlations
[Workshop Hosting] 2017.
2017
Semorádová, I.
The Problem of Coexistence of Several Non-Hermitian Observables in PT-Symmetric Quantum Mechanics
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 211.
2017
Brus, A.
Multivariate Chebyshev-like Polynomials of the Fourth Kind
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 19-27.
2017
Petrásek, F.
Plane-Parallel Waves as Duals of the Flat Background II: T-Duality with Spectators
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 193.
2017
Hrtánková, J. - Mareš, J.
Are there any narrow $K^-$-nuclear states?
Physics Letters B. 2017, 770 342-347. ISSN 0370-2693.
2017
Svoboda, V.
Transmutation of statistics in finacial time series data
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017.
2017
Navrátil, J.
Reaction-diffusion systems with two unilateral sources
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 181-190.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for new resonances decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the l(+)l(-)b(b)over-bar, l nu b(b)over-bar, and nu(nu)over-barb(b)over-bar channels with pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 765 32-52. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the ZZ production cross section in proton-proton collisions at root s=8 TeV using the ZZ -> l(-) l(+) l '(-) l '(+) and ZZ -> l(-) l(+) nu(nu)over-bar decay channels with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(1), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of W boson angular distributions in events with high transverse momentum jets at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 765 132-153. ISSN 0370-2693.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the prompt J/psi pair production cross-section in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(2), ISSN 1434-6044.
2017
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Günther, J. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for lepton-flavour-violating decays of the Higgs and Z bosons with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(2), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurements of psi(2S) and X(3872) -> J/psi pi (+) pi (-) production in pp collisions at root s=8 Tev with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2017,(1), ISSN 1029-8479.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
A measurement of the calorimeter response to single hadrons and determination of the jet energy scale uncertainty using LHC Run-1 pp-collision data with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(1), ISSN 1434-6044.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for heavy resonances decaying to a Z boson and a photon in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2017, 764 11-30. ISSN 0370-2693.
2017
Štefaňák, M. - Bezděková, I., - Jex, I.
Limit density of 2D quantum walk: zeros of the weight function
Interdisciplinary Information Sciences. 2017, 23(1), 19-25. ISSN 1340-9050.
2017
Aidala, C. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Vrba, V., - Virius, M.
B-meson production at forward and backward rapidity in p+p and Cu + Au collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(6), ISSN 2469-9985.
2017
Aidala, C. - Novotný, R. - Tomášek, M., - Virius, M.
Measurements of azimuthal anisotropy and charged-particle multiplicity in d + Au collisions at √sNN=200, 62.4, 39, and 19.6 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(6), ISSN 2469-9985.
2017
Hrivnák, J. - Juránek, M.
On E-discretization of tori of compact simple Lie groups. II
Journal of Mathematical Physics. 2017, 58(10), 1-27. ISSN 0022-2488.
2017
Malachov, M.
Phase Transition of Chaotic Dynamics in Quantum Purication
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017.
2017
Mareš, J.
Transport Properties of Percolated Coined Quantum Walks on Various Graphs
In: Doktorandské dny 2017. Praha: katedra matematiky, 2017. pp. 161-170.
2017
Rabinski, M. - Jakubowski, L. - Malinowski, K. - Sadowski, M. J. - Ficker, O., - Vlainic, M.
Development of a Cherenkov-type diagnostic system to study runaway electrons within the COMPASS tokamak
Journal of Instrumentation. 2017, 12 ISSN 1748-0221.
2017
Komm, M. - Bilkova, P. - Aftanas, M. - Berta, M. - Grover, O. - Krbec, J., - Šos, M.
Contribution to the multi-machine pedestal scaling from the COMPASS tokamak
Nuclear Fusion. 2017, 57(5), ISSN 0029-5515.
2017
Camilo de Souza, F. - Elfimov, A. G. - Galvao, R. M. O., - Krbec, J.
Geodesic mode instability driven by electron and ion fluxes during neutral beam injection in tokamaks
Physics Letters A. 2017, 381(36), 3066-3070. ISSN 0375-9601.
2017
Weinzettl, V. - Adamek, J. - BERTA, M. - Ficker, O. - Fridrich, D. - Grover, O. - Havránek, A. - Krbec, J. - Šos, M., - Vlainic, M.
Progress in diagnostics of the COMPASS tokamak
Journal of Instrumentation. 2017, vol. 12(issue 12), ISSN 1748-0221.
2017
Čepila, J. - Contreras, J.G., - Takaki, J.
Energy dependence of dissociative J/Psi photoproduction as a signature of gluon saturation at the LHC
Physics Letters B. 2017, 766 186-191. ISSN 0370-2693.
2017
Grover, O. - Adamek, J. - Seidl, J. - Devitre, A. - Šos, M. - Vondráček, P. - Bilkova, P., - Hron, M.
First simultaneous measurements of Reynolds stress with ball-pen and Langmuir probes
Review of Scientific Instruments. 2017, 88(6), ISSN 0034-6748.
2017
Kushpil, V. - Mikhaylov, V. - Kugler, A. - Kushpil, S. - Ladygin, V. - Reznikov, S. - Svoboda, O., - Tlustý, P.
Neutron irradiation study of silicon photomultipliers from different vendors
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2017, 845(11.02.2017), 114-117. ISSN 0168-9002.
2017
Ablyazimov, T. - Abuhoza, A. - Adak, R. P. - Adamczyk, M. - Petráček, V. - Pospisil, V. - Škoda, L., - Mikhaylov, V.
Challenges in QCD matter physics -The scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 2017, 53(3), 1-14. ISSN 1434-6001.
2017
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combination of D0 measurements of the top quark mass
Physical Review D. 2017, 95(11), ISSN 2470-0010.
2017
Matejicek, J. - Vilemova, M. - Nevrla, B. - Kocmanová, L., - Veverka, J.
The influence of substrate temperature and spraying distance on the properties of plasma sprayed tungsten and steel coatings deposited in a shrouding chamber
Surface & Coatings Technology. 2017, 318 217-223. ISSN 0257-8972.
2017
Exner, P. - Vašata, D.
Cantor spectra of magnetic chain graphs
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2017, 50(16), ISSN 1751-8113.
2017
Marchesiello, A. - Šnobl, L.
Superintegrable 3D systems in a magnetic field corresponding to Cartesian separation of variables
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2017, 50(24), ISSN 1751-8113.
2017
Balsone, M. - Jizba, P., - Smaldone, L.
Inequivalent representations in the functional integral framework
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. Journal of Physics Conference Series. vol. 804. ISSN 1742-6588.
2017
Blasone, M. - Jizba, P., - Smaldone, L.
Functional integrals and inequivalent representations in Quantum Field Theory
Annals of Physics. 2017, 383 207-238. ISSN 0003-4916.
2017
Ficker, O. - Mlynar, J. - Vlainic, M. - Čeřovský, J., - Havránek, A.
Losses of runaway electrons in MHD-active plasmas of the COMPASS tokamak
Nuclear Fusion. 2017, 57(7), ISSN 0029-5515.
2017
Adare, A - Král, A. - Liška, T. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of e+e− pairs from open heavy flavor in p+p and d+A collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 96(2), ISSN 2469-9985.
2017
Korbel, J.
Rescaling the nonadditivity parameter in Tsallis thermostatistics
Physics Letters A. 2017, 381(32), 2588-2592. ISSN 0375-9601.
2017
Petrásek, F. - Hlavatý, L., - Petr, I.
Plane-parallel waves as duals of the flat background II: T-duality with spectators
Classical and Quantum Gravity. 2017, 34(15), ISSN 0264-9381.
2017
Aidala, C. - Novotný, R. - Tomášek, M., - Virius, M.
Cross section and transverse single-spin asymmetry of muons from open heavy-flavor decays in polarized p+p collisions at √s=200 GeV
Physical Review D. 2017, 95(11), ISSN 2470-0010.
2017
Jizba, P. - Korbel, J., - Zatloukal, V.
Tsallis thermostatics as a statistical physics of random chains
PHYSICAL REVIEW E. 2017, 95(2), ISSN 2470-0045.
2017
Křelina, M. - Čepila, J., - Nemchik, J.
Challenges of direct photon production at forward rapidities and large p(T)
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. vol. 805. ISSN 1742-6588.
2017
Adare, A. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Angular decay coefficients of J/ψ mesons at forward rapidity from p+p collisions at √s=510 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(9), ISSN 2470-0010.
2017
Bezubik, A. - Hrivnák, J. - Patera, J., - Pošta, S.
Three-variable symmetric and antisymmetric exponential functions and orthogonal polynomials
Mathematica Slovaca. 2017, 67(2), 427-446. ISSN 0139-9918.
2017
Adare, A. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of B→J/ψ at forward rapidity in p+p collisions at √s=510  GeV
Physical Review D. 2017, 95(9), ISSN 2470-0010.
2017
Çankaya, M. N. - Korbel, J.
On statistical properties of Jizba-Arimitsu hybrid entropy
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2017, 475 1-10. ISSN 0378-4371.
2017
Štefaňák, M. - Skoupý, S.
Perfect state transfer by means of discrete-time quantum walk on complete bipartite graphs
Quantum Information Processing. 2017, 16(3), ISSN 1570-0755.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Elliptic flow of electrons from heavy-flavor hadron decays in Au plus Au collisions at root s(NN)=200, 62.4, and 39 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(3), ISSN 2469-9985.
2017
Adam, J. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras, J.G. - Eyyubova, G. - Horák, D., - Petráček, V.
W and Z boson production in p-Pb collisions at TeV root s(NN)=5.02 TeV
Journal of High Energy Physics. 2017, 2017(2), ISSN 1029-8479.
2017
Barkhofen, S. - Bartley, Tim J. - Sansoni, L. - Kruse, R. - Hamilton, C. - Jex, I., - Silberhorn, C.
Driven Boson Sampling
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 118(2), ISSN 0031-9007.
2017
Adamova, D. - Agakichiev, G. - Andronic, A. - Antonczyk, D., - Petráček, V.
Triangular flow of negative pions emitted in PbAu collisions at root s(NN)=17.3 GeV
Nuclear Physics A. 2017, 957 99-108. ISSN 0375-9474.
2017
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M., - Virius, M.
Nonperturbative-transverse-momentum effects and evolution in dihadron and direct photon-hadron angular correlations in p+p collisions at √s=510  GeV
Physical Review D. 2017, 95(7), ISSN 2470-0010.
2017
Lokhtin, I. P. - Belyaev, A. V. - Ponimatkin, G., - Pronina, E. Yu.
On the Possibility of Thermalization of Heavy Mesons in Ultrarelativistic Nuclear Collisions
Journal of Experimental and Theoretical Physics. 2017, 124(2), 244-250. ISSN 1063-7761.
2017
Yu, W - Potoček, V. - Barnett, SM, - Feng, X
Programmable holographic technique for implementing unitary and nonunitary transformations
PHYSICAL REVIEW A. 2017, 95 ISSN 2469-9926.
2017
Aidala, C. - Gallus, P. - Tomášek, M., - Virius, M.
Measurement of long-range angular correlations and azimuthal anisotropies in high-multiplicity p+Au collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(3), ISSN 2469-9985.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Search for anomalous electroweak production of WW/WZ in association with a high-mass dijet system in pp collisions at root S=8 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(3), ISSN 2470-0010.
2017
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Tureček, D. - et al.
Measurement of the t(t)over-barZ and t(t)over-barW production cross sections in multilepton final states using 3.2 fb(-1) of pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2017, 77(1), 1-29. ISSN 1434-6044.
2017
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P., - Rusňáková, O.
Charge-Dependent Directed Flow in Cu plus Au Collisions at root S-NN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 118(1), ISSN 0031-9007.
2017
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the direct CP violating charge asymmetry in B-+/- -> mu(+/-)nu D-mu(0) decays
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(3), ISSN 2470-0010.
2017
Adare, A - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M., - Virius, M.
Measurement of the relative yields of ψ(2S) to ψ(1S) mesons produced at forward and backward rapidity in p+p, p+Al, p+Au, 3He+Au collisions at s_NN=√200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2017, 95(3), ISSN 2469-9985.
2017
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of top quark polarization in t(t)over-bar lepton+jets final states
PHYSICAL REVIEW D. 2017, 95(1), ISSN 2470-0010.
2017
Korbel, J. - Jizba, P.
Remarks on "Comments on 'On q-non-extensive statistics with non-Tsallisian entropy' " [Physica A 466 (2017) 160]
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2017, 468 238-243. ISSN 0378-4371.
2017
Nomerotski, A. - Chakaberia, I. - Fisher-Levine, M. - Janoška, Z. - Takacs, P., - Tsang, T.
Characterization of TimepixCam, a fast imager for the time-stamping of optical photons
Journal of Instrumentation. 2017, 2017(04.01.2017), 1-8. ISSN 1748-0221.
2017
Semmler, M. - Voleš, P. - Dučevová, K. - Konček, O. - Semmler, O. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Josel, M. - Křivonoska, J. - Tomášek, L. - Vrba, V. - Marčišovský, M., - Neue, G.
Zařízení pro přenos a vyhodnocení dat z velkoplošných detektorů ionizujícího a neionozujícího záření do řídicí a zpracovatelské jednotky
Czech Republic. Utility Model CZ 30290. 2017-01-24.
2017
Kubínyi, M. - Vrba, V. - Havránek, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Janoška, Z., - Tomášek, L.
Kamera pro měření ohnisek rentgenových lamp
Czech Republic. Utility Model CZ 30501. 2017-03-21.
2017
Klusoň, J. - Petr, I.
SPATIAL CHARACTERISTICS OF PHOTON FIELDS IN DWELLINGS
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY-LETTERS. 1992, 164(6), 347-356. ISSN 0236-5731.
1992
Pitra, Z.
Surrogate Model Selection in Combination with the CMA-ES
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. p. 103-104.
2018
Beneš, M. - Strachota, P. - Žák, A., - Palaziuk, I.
Xhaust: Multiphase Flow and Phase Transitionsin Automobile Exhaust Pipe: Milestone V - Influence of Pulsations on the Thermodynamics of the Gas-Liquid System
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. Report no. MMG 1-18.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Performance of missing transverse momentum reconstruction with the ATLAS detector using proton–proton collisions at √s=13TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(11), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Operation and performance of the ATLAS Tile Calorimeter in Run 1
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurements of t(t)over-bar differential cross-sections of highly boosted top quarks decaying to all-hadronic final states in pp collisions at root s=13 Te V using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(1), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of Higgs boson properties in the diphoton decay channel with 36 fb(-1) of pp collision data at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Kožená, C. - Kůs, V.
Použití Preisach-Mayergoyzova prostoru pro hodnocení elasticity a poškození hysterezních materiálu
Praha: 2018. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra matematiky.
2018
Gális, P. - Kůs, V.
Optimalizace geodetik a zpracování lokalizačních map z akustické emise
Praha: 2018. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra matematiky.
2018
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in final states with charm jets and missing transverse momentum in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(9), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Z gamma ->nu nu gamma production cross section in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous triple gauge-boson couplings
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(12), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for top squarks decaying to tau sleptons in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of jet fragmentation in Pb plus Pb and pp collisions at root S-NN=5.02 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(2), ISSN 2469-9985.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - Smolek, K. - Slavíček, T. - Sopczak, A. - et al.
Search for a heavy Higgs boson decaying into a Z boson and another heavy Higgs boson in the llbb final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 783 392-414. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in events with four or more leptons in root s=13 TeV pp collisions with ATLAS
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of heavy vector-like quarks decaying into high-(PT) W bosons and top quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(8), 1-41. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for flavor-changing neutral currents in top quark decays t -> Hc and t -> Hu in multilepton final states in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), 1-25. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena using the invariant mass distribution of same-flavour opposite-sign dilepton pairs in events with missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(8), 1-38. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for exclusive Higgs and Z boson decays to phi gamma and rho gamma with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of up-type vector-like quarks and for four-top-quark events in final states with multiple b-jets with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs boson decays into pairs of light (pseudo)scalar particles in the gamma gamma jj final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 782 750-767. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs boson decays to beyond-the-Standard-Model light bosons in four-lepton events with the ATLAS detector at root s=13 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for top-squark pair production in final states with one lepton, jets, and missing transverse momentum using 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collision data with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in final states with missing transverse momentum and multiple b-jets in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for W ' -> tb decays in the hadronic final state using pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 781 327-348. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the production cross section of three isolated photons in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 781 55-76. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the inclusive and fiducial t(t)over-bar production cross-sections in the lepton plus jets channel in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(6), 1-31. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for long-lived charginos based on a disappearing-track signature in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), 1-48. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for squarks and gluinos in final states with jets and missing transverse momentum using 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collision data with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(11), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of inclusive jet and dijet cross-sections in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(5), 1-47. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for a new heavy gauge-boson resonance decaying into a lepton and missing transverse momentum in 36 fb(-1) of pp collisions root s=13 TeV with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2018, 78(5), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the Decay of the Higgs Boson to Charm Quarks with the ATLAS Experiment
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(21), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for photonic signatures of gauge-mediated supersymmetry in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(9), 1-32. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the standard model Higgs boson produced in association with top quarks and decaying into a b(b)overbar pair in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(7), 1-44. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for lepton-flavor-violating decays of the Z boson into a r lepton and a light lepton with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair and single production of vectorlike quarks in final states with at least one Z boson decaying into a pair of electrons or muons in pp collision data collected with the ATLAS detector at root s=13 TeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(11), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying into top and bottom quarks at root s=13TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(11), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for chargino-neutralino production using recursive jigsaw reconstruction in final states with two or three charged leptons in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Observation of Centrality-Dependent Acoplanarity for Muon Pairs Produced via Two-Photon Scattering in Pb plus Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(21), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combination of the Searches for Pair-Produced Vectorlike Partners of the Third-Generation Quarks at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(21), ISSN 0031-9007.
2018
Nesterenko, M. - Pošta, S.
Comparison of realizations of Lie algebras
In: Journal of Physics: Conference Series. London: IOP Publishing, 2018. vol. 965. ISSN 1742-6596.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Comparison between simulated and observed LHC beam backgrounds in the ATLAS experiment at E-beam=4 TeV
Journal of Instrumentation. 2018, 13 ISSN 1748-0221.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Observation of H -> b(b)over-bar decays and V H production with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 59-86. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combined measurement of differential and total cross sections in the H -> gamma gamma and the H -> ZZ* -> 4l decay channels at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 114-133. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Myška, M. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Pospíšil, S. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of differential cross sections and W+/W- cross-section ratios for W boson production in association with jets at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(5), 1-60. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the cross section for isolated-photon plus jet production in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018,(780), 578-602. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the production cross-section of a single top quark in association with a Z boson in proton-proton collisions at 13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018,(780), 557-577. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Searches for exclusive Higgs and Z boson decays into J/psi gamma, psi (2S) gamma, and Upsilon(nS) gamma at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 134-155. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Constraints on off-shell Higgs boson production and the Higgs boson total width in ZZ -> 4l and ZZ -> 2l2v final states with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 223-244. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for electroweak production of supersymmetric particles in final states with two or three leptons at root s=13 Tev with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for resonant W Z production in the fully leptonic final state in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 787 68-88. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caicedo Sierra, I. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the azimuthal anisotropy of charged particles produced in root s NN=5.02 TeV Pb+ Pb collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combination of inclusive and differential tt¯ charge asymmetry measurements using ATLAS and CMS data at √s = 7 and 8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(4), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for Higgs boson pair production in the..WW * channel using pp collision data recorded at v s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in events with same-charge leptons and b-jets in pp collisions at >=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(12), ISSN 1029-8479.
2018
Nesterenko, M. - Pošta, S.
Differential Invariants and Realizations of the Deformed Smallest Galilei Algebra
Physics of Particles and Nuclei. 2018, 49(5), 949-951. ISSN 1063-7796.
2018
Kolář, M. - Beneš, M. - Pauš, P., - Kratochvíl, J.
Modeling of Double Cross-Slip by Means of Geodesic Curvature Driven Flow
Acta Physica Polonica A. 2018, 134(3), 667-670. ISSN 0587-4246.
2018
Burdík, Č. - Catto, S.
Hurwitz Algebras and the Octonion Algebra
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2018. Journal of Physics Conference Series. vol. 965. ISSN 1742-6588.
2018
Burdík, Č. - Navrátil, O.
On Nested Bethe Ansatz for RTT Algebra of o(2n) Type
Physics of Atomic Nuclei. 2018, 81(6), 776-780. ISSN 1063-7788.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Probing the Quantum Interference between Singly and Doubly Resonant Top-Quark Production in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2018, 121(15), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet fragmentation in 5.02 TeV proton-lead and proton-proton collisions with the ATLAS detector
Nuclear Physics A. 2018, 978(978), 65-106. ISSN 0375-9474.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Prompt and non-prompt J/psi elliptic flow in Pb plus Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(9), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Higgs boson mass in the H -> ZZ* -> 4l and H -> gamma gamma channels with root s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 784(784), 345-366. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Observation of Higgs boson production in association with a top quark pair at the LHC with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 784(784), 173-191. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combination of searches for heavy resonances decaying into bosonic and leptonic final states using 36 fb(-1) of proton-proton collision data at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau(+/-)nu(tau) in the tau plus jets and tau plus lepton final states with 36 fb(-1) of pp collision data recorded at root s=13 TeV with the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(9), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Prompt and non-prompt J/psi and psi(2S) suppression at high transverse momentum in 5.02 TeV Pb+Pb collisions with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2018, 78(9), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs bosons produced via vector-boson fusion and decaying into bottom quark pairs in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Search for flavour-changing neutral current top-quark decays t -> qZ in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for resonances in the mass distribution of jet pairs with one or two jets identified as b-jets in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Soft-Drop Jet Mass in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(9), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying to a photon and a hadronically decaying Z/W/H boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Low-Mass Dijet Resonances Using Trigger-Level Jets with the ATLAS Detector in pp Collisions at root s=13 TeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(8), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurements of b-jet tagging efficiency with the ATLAS detector using t(t)over-bar events at root s=13 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(8), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying into a W or Z boson and a Higgs boson in final states with leptons and b-jets in 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), 1-53. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for High-Mass Resonances Decaying to tau nu in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(16), 1-20. ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for heavy ZZ resonances in the l(+) l(-) l(+) l(-) and l(+) l(-) nu(nu)over-bar final states using proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(4), 1-34. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Evidence for the associated production of the Higgs boson and a top quark pair with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(7), 1-44. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
A search for resonances decaying into a Higgs boson and a new particle X in the XH -> qqbb final state with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 779(1), 24-45. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Higgs boson coupling properties in the H -> ZZ* -> 4l decay channel at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), 1-60. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for long-lived, massive particles in events with displaced vertices and missing transverse momentum in root S=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(5), 1-29. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for electroweak production of supersymmetric states in scenarios with compressed mass spectra at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(5), 1-35. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
A search for pair-produced resonances in four-jet final states at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(3), 1-28. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V., - Hubáček, Z.
Search for doubly charged Higgs boson production in multi-lepton final states with the ATLAS detector using proton-proton collisions at root s=13TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(3), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, . - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for WW/WZ resonance production in lvqq final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), 1-45. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of differential cross-sections of a single top quark produced in association with a W boson at root s=13TeV with ATLAS
European Physical Journal C. 2018, 78(3), 1-29. ISSN 1434-6044.
2018
Strachota, P. - Wodecki, A.
High Resolution 3D Phase Field Simulations of Single Crystal and Polycrystalline Solidification
Acta Physica Polonica A. 2018, 134(3), 653-657. ISSN 1898-794X.
2018
Navrátil, O. - Burdík, Č.
Nested Bethe Ansatz for RTT-Algebras of sp(2n) Type
Physics of Particles and Nuclei. 2018, 49(5), 939-942. ISSN 1063-7796.
2018
Kovář, M. - Otáhal, M.
HTM Spatial Pooler CUDA implementation
[Software] 2018.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for lepton-flavor violation in different-flavor, high-mass final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs boson pair production in the gamma gamma b(b)over-bar final state with 13TeV pp collision data collected by the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2018,(11), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of heavy vectorlike quarks decaying into hadronic final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Resonant and Nonresonant Higgs Boson Pair Production in the b(b)over-bar tau(+) tau(-) Decay Channel in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(19), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of dijet azimuthal decorrelations in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector and determination of the strong coupling
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of Higgsinos in final states with at least three b-tagged jets in root s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for dark matter in events with a hadronically decaying vector boson and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurements of differential cross sections of top quark pair production in association with jets in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of colour flow using jet-pull observables in in t(t)over-bar events with the ATLAS experiment at root s=13TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(10), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the suppression and azimuthal anisotropy of muons from heavy-flavor decays in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(4), ISSN 2469-9985.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for R-parity-violating supersymmetric particles in multi-jet final states produced in p-p collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2018, 785 136-158. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Angular analysis of B-d(0) -> K* mu(+)mu(-) decays in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the Higgs boson produced in association with a vector boson and decaying into two spin-zero particles in the H -> aa -> 4b channel in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Pelantová, E. - Frougny, Ch.
Two applications of the spectrum of numbers
Acta Mathematica Hungarica. 2018, 156(2), 391-407. ISSN 0236-5294.
2018
Navara, M. - Šindelář, J.
Two envelope problem as a game of two players
In: Applications of Algebra 22. Czestochowa: Jan Dlugosz University, 2018. p. 31.
2018
Fialová, M. - Jakubský, V., - Tušek, M.
Qualitative analysis of magnetic waveguides for two-dimensional Dirac fermions
Annals of Physics. 2018, 395 219-237. ISSN 0003-4916.
2018
Klika, V. - Krause, Andrew L.
Beyond Onsager-Casimir Relations: Shared Dependence of Phenomenological Coefficients on State Variables
Journal of Physical Chemistry Letters. 2018, 9(24), 7021-7025. ISSN 1948-7185.
2018
Dlouhá, H. - Starosta, Š.
Periods of Number Representations after Algebraic Transformations in Moebius Number Systems
2018. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2018
Krásenský, J.
Expansions in Lattices of Hurwitz and Lipschitz quaternions
2018. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2018
Veselá, T. - Dvořáková, L.
Ternary Generalized Pseudostandard Words
2018. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2018
Veselý, V. - Starosta, Š.
Properties of Morphic Images of S-adic Sequences
2018. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2018
Pitra, Z. - Repický, J., - Holeňa, M.
Transfer of Knowledge for Surrogate Model Selection in Cost-Aware Optimization
In: Proceedings of the Workshop on Interactive Adaptive Learning (IAL 2018) co-located with European Conference on Machine Learning (ECML 2018) and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD 2018). Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2018. p. 89-94. ISSN 1613-0073.
2018
Pitra, Z. - Repický, J., - Holeňa, M.
Boosted Regression Forest for the Doubly Trained Surrogate Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy
In: Proceedings of the 18th Conference Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2018). Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2018. p. 72-79. vol. 2203. ISSN 1613-0073. ISBN 9781727267198.
2018
Medková, K.
Return words and derivated sequences of Rote sequences
In: 17e journees montoises d'informatique theorique. Bordeaux: University Bordeaux 1, 2018.
2018
Mazáč, J.
Linear mappings on model sets
In: Model Sets and Aperiodic Order. Durham: Durham University, 2018. p. 9.
2018
Legerský, J.
Minimal Non-Integer Alphabets Allowing Parallel Addition
Acta Polytechnica. 2018, 58(5), 285-291. ISSN 1805-2363.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Search for a Structure in the B-s(0) pi(+/-) Invariant Mass Spectrum with the ATLAS Experiment
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(20), ISSN 0031-9007.
2018
Krejčiřík, D. - Lotoreichik, V., - Znojil, M.
The minimally anisotropic metric operator in quasi-Hermitian quantum mechanics
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2018, 474(2217), 1-13. ISSN 1364-5021.
2018
Kawohl, B. - Krejčiřík, D.
From Symmetry to Monotonicity
The Mathematical Intelligencer. 2018, 40(4), 12-13. ISSN 0343-6993.
2018
Fanelli, L. - Krejčiřík, D., - Vega, L.
Absence of eigenvalues of two-dimensional magnetic Schrödinger operators
Journal of Functional Analysis. 2018, 275(9), 2453-2472. ISSN 0022-1236.
2018
Krejčiřík, D. - Tiedra de Aldecoa, R.
Ruled strips with asymptotically diverging twisting
Annales Henri Poincare. 2018, 19(7), 2069-2086. ISSN 1424-0637.
2018
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combined Forward-Backward Asymmetry Measurements in Top-Antitop Quark Production at the Tevatron
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(4), ISSN 0031-9007.
2018
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Effective Weak Mixing Angle in p(p)over-bar -> Z/gamma* -> l(+) l(-) Events
Physical Review Letters. 2018, 120(24), ISSN 0031-9007.
2018
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Study of the X-+/-(5568) state with semileptonic decays of the B-s(0) meson
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Tevatron Run II combination of the effective leptonic electroweak mixing angle
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(11), ISSN 2470-0010.
2018
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for Z(c)(+/-)(3900) in semi-inclusive decays of b-flavored hadrons
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Kožená, C. - Kůs, V. - Galego, A., - Benavent-Climent, A.
Damage assessment of earthquake dampers based on Preisach-Mayergoyz model
In: 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). USA: IEEE Computer Society, 2018. p. 1-4. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-5386-7312-6.
2018
Szabová, Z. - Krbálek, M.
Two methods for estimating number of interacting vehicles
In: Proceedings of 17th Conference on Applied Mathematics - Aplimat 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018. p. 988-998. ISBN 978-80-227-4765-3.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Searches for heavy ZZ and ZW resonances in the llqq and vvqq final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Aloisio, A. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of quarkonium production in proton-lead and proton-proton collisions at 5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(3), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of tau polarisation in Z/gamma* -> tau tau decays in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - et al.
Search for the direct production of charginos and neutralinos in final states with tau leptons in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Direct top-quark decay width measurement in the t(t)over-bar lepton plus jets channel at root s=8 TeV with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of longitudinal flow decorrelations in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 and 5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Havlíček, M. - Kotrbatý, J. - Moylan, P., - Pošta, S.
Construction of representations of Poincaré group using Lie fields
Journal of Mathematical Physics. 2018, 59(2), ISSN 0022-2488.
2018
Nesterenko, M. - Pošta, S.
Equivalence of Vector Field Realizations of Lie Algebras from the Lie Group Point of View
In: Quantum Theory and Symmetries with Lie Theory and Its Applications in Physics Volume 1. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. p. 421-427. 1. vol. 263. ISSN 2194-1009. ISBN 9789811327148.
2018
Kantner, J.
Mathematical Model of Signal Propagation in Excitable Media
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. p. 47.
2018
Smejkal, T. - Mikyška, J.
Unified presentation and comparison of various formulations of the phase stability and phase equilibrium calculation problems
Fluid Phase Equilibria. 2018, 476 61-88. ISSN 0378-3812.
2018
Smejkal, T.
Unified presentation and comparison of various formulations of the phase stability and phase equilibrium calculation problems
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. p. 139-140.
2018
Klinkovský, J.
Statically configurable representation of conforming unstructured homogeneous meshes for high-performance computing
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. pp. 59-61.
2018
Solovská, K.
Optical Flow-Based Non-Rigid Registration of Cardiac MRI Images
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018.
2018
Minarčík, J.
Properties of Curvature Flow in Codimension Two
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018.
2018
Eichler, P.
Numerical analysis of immersed boundary - lattice Boltzmann method for fluid-structure interaction
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. pp. 23-24.
2018
Solovský, J.
MHFEM with BDDC for two-phase flow in porous media in 2D and 3D
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. pp. 143-144.
2018
Medková, K.
Fixed points of Sturmian morphisms and their derivated words
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. p. 99-100.
2018
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktoranské dny 2018
Praha, 2018-11-16/2018-12-23. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018.
2018
Medková, K.
Dvojí počítání
In: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018. Plzeň: Vydavatelský servis, 2018. ISBN 978-80-86843-62-9.
2018
Vacková, J. - Bukáček, M.
Follower-Leader Concept in Microscopic Analysis of Pedestrian Movement in a Crowd
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 115-123. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Trusina, J.
Study of Weighted Kolmogorov-Smirnov homogeneity test's properties
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 107-114. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Szabová, Z.
A novel approach to interaction detection in vehicular traffic
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 97-106. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Novotný, A.
Homogeneity tests in high energy physics
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 89-95. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Kubů, M. - Bouř, P.
Deep Learning in High Energy Physics
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 83-87. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Krbálek, M. - Krbálková, M.
3s-Unification for Vehicular Headway Modeling
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 69-82. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Kožená, C. - Gallego, A.
Divergence based damage assessment of hysteretic materials
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 59-67. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Kautský, V. - Štěch, J.
Heuristics in blind source separation
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 49-57. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Jarůšková, K.
Data preprocessing for signal separation in high energy physics experiments
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 43-48. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Henclová, K.
Little Data Analysis of Bone Marrow Transplant Pa- tients
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 31-34. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Groverová, N. - Krbálek, M.
Statistic resistivity of non-equilibrium states in trans- port gases
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 25-29. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Gális, P. - Chlada, M.
Nonparametric density estimates used for multiple AE source detection
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 11-23. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Faltys, O.
Empirical Best Predictor Under Area-Level Gamma Mixed Model
In: SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 1-9. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Kůs, V. org. - Franc, J. org. - Vacková, J. org., - Bouř, P. org.
SPMS2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems
[Conference Hosting] 2018.
2018
Kostková, J. - Suk, T., - Flusser, J.
Affine Moment Invariants of Vector Fields
In: Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Image Processing 2018. New Jersey: IEEE Signal Processing Society, 2018. ISBN 978-1-4799-7061-2.
2018
Adolph, C. - Augsten, K. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Vondra, J.
Azimuthal asymmetries of charged hadrons produced in high-energy muon scattering off longitudinally polarised deuterons
European Physical Journal C. 2018, 78(11), ISSN 1434-6044.
2018
Škvára, V. - Šmídl, V., - Urban, J.
Robust sparse linear regression for tokamak plasma boundary estimation using variational Bayes
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2018. p. 2-13. vol. 1047. ISSN 1742-6596.
2018
Franc, J. ed. - Hobza, T. ed.
SPMS 2018 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, Proceedings of the international conference
Dobřichovice, 2018-06-18/2018-06-22. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06501-3.
2018
Huber, S. - Bodlák, M. - Jarý, V. - Květoň, A. - Nový, J. - Šubrt, O. - Tomsa, J., - Virius, M.
Intelligence Elements and Performance of the FPGA-based DAQ of the COMPASS Experiment
In: Proceedings of Science - Topical Workshop on Electronics for Particle Physics. Trieste: SISSA-The International School for Advanced Studies, 2018. vol. 313. ISSN 1824-8039.
2018
Akhunzyanov, R. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
K− over K+ multiplicity ratio for kaons produced in DIS with a large fraction of the virtual-photon energy
Physics Letters B. 2018, 786 390-398. ISSN 0370-2693.
2018
Aghasyan, M. - Jarý, V. - Jurášková, K. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Augsten, K.
Light isovector resonances in π−p→π−π−π+p at 190  GeV/c
Physical Review D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Pavelka, M. - Klika, V., - Grmela, M.
Multiscale Thermo-Dynamics: Introduction to GENERIC
Berlin: Walter De Gruyter Verlag GmbH, 2018. ISBN 978-3-11-035095-1.
2018
Klika, V. - Kozák, M., - Gaffney, E.A.
Domain size driven instability: Self-organization in systems with advection
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS. 2018, 78(5), 2298-2322. ISSN 0036-1399.
2018
Dos Santos, S. - Masood, A. - Lints, M. - Salupere, A. - Kožená, C., - Kůs, V.
MULTISCALE MEMRISTIVE PROPERTIES OF SKIN INDUCED BY MEMORY EFFECTS OF CYCLIC STRESS-RELAXATION LOADINGS : DATA FUSION FROM GROUND TRUTH NONLINEAR ACOUSTO-MECHANICAL TESTING
In: Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2018. p. 1-8. ISSN 2329-3675. ISBN 978-83-7880-552-6.
2018
Bouř, P. - Kůs, V.
Computer simulation on homogeneity testing for weighted data sets used in HEP
Journal of Physics: Conference Series (JPCS). 2018, 1085(1), ISSN 1742-6588.
2018
Kůs, V. - Kučera, J., - Morales, D.
Numerical enhancements for robust Rényi decomposable minimum distance estimators
Journal of Physics: Conference Series. 2018, 1141(1), ISSN 1742-6588.
2018
Acero, M. A. - Adamson, P. - Aliaga, L. - Alion, T. - Bouř, P. - Jediný, F. - Kůs, V. - Smolík, J. - Vokáč, P., - Vrba, T.
New constraints on oscillation parameters from v(e) appearance and v(mu) disappearance in the NOvA experiment
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), 1-16. ISSN 2470-0010.
2018
Klouda, K. - Medková, K. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
Fixed Points of Sturmian Morphisms and Their Derivated Words
Theoretical Computer Science. 2018, 743 23-37. ISSN 0304-3975.
2018
Aghasyan, M. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
Search for muoproduction of X (3872) at COMPASS and indication of a new state X ˜ (3872)
Physics Letters B. 2018, 783 334-340. ISSN 0370-2693.
2018
Pavelka, M. - Klika, V., - Grmela, M.
Thermodynamic Explanation of Landau Damping by Reduction to Hydrodynamics
Entropy. 2018, 20(6), ISSN 1099-4300.
2018
Krause, Andrew L. - Klika, V. - Woolley, Thomas E., - Gaffney, Eamonn A.
Heterogeneity induces spatiotemporal oscillations in reaction-diffusion systems
PHYSICAL REVIEW E. 2018, 97(5), ISSN 2470-0045.
2018
Exner, P. - Kalvoda, T., - Tušek, M.
A geometric Iwatsuka type effect in quantum layers
Journal of Mathematical Physics. 2018, 59(4), ISSN 1089-7658.
2018
Aghasyan, M. - Jarý, V. - Augsten, K. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
Longitudinal double-spin asymmetry Ap1 and spin-dependent structure function gp1 of the proton at small values of x and Q2
Physics Letters B. 2018, 781 464-472. ISSN 0370-2693.
2018
Langr, D. - Dytrych, T. - Oberhuber, T., - Knapp, F.
Efficient Parallel Generation of Many-Nucleon Basis for Large-Scale Ab Initio Nuclear Structure Calculations
In: Parallel Processing and Applied Mathematics Part II.. Cham: Springer International Publishing AG, 2018. p. 341-350. Lecture Notes in Computer Science. vol. 10778. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-78053-5.
2018
Krejčiřík, D. - Raymond, N. - Royer, J., - Siegl, P.
Reduction of dimension as a consequence of norm-resolvent convergence and applications
Mathematika. 2018, 64(2), 406-429. ISSN 0025-5793.
2018
Dvořáková, L. - Ponimatkin, G.
Kuželosečky v neeukleidovských prostorech
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2018, 93(1), 1-14. ISSN 0035-9343.
2018
Kirsch, W. - Krejčiřík, D., - Raikov, G.
Lifshits Tails for Randomly Twisted Quantum Waveguides
Journal of Statistical Physics. 2018, 171(3), 383-399. ISSN 0022-4715.
2018
Behrndt, J. - Krejčiřík, D.
An indefinite Laplacian on a rectangle
Journal d'Analyse Mathématique. 2018, 134(2), 501-522. ISSN 0021-7670.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for an invisibly decaying Higgs boson or dark matter candidates produced in association with a Z boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 776 318-337. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of differential cross sections of isolated-photon plus heavy-flavour jet production in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 776 295-317. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for dark matter produced in association with bottom or top quarks in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(1), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for additional heavy neutral Higgs and gauge bosons in the ditau final state produced in 36 fb(-1) of pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(1), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying into WW in the e nu mu nu final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(1), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the cross-section for producing a W boson in association with a single top quark in pp collisions at root s=13 TeV with ATLS
Journal of High Energy Physics. 2018,(1), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vrba, V. - et al.
Search for dark matter and other new phenomena in events with an energetic jet and large missing transverse momentum using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(1), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for new phenomena in high-mass final states with a photon and a jet from pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for B - L R-parity-violating top squarks in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS experiment
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of the W-boson mass in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
ZZ -> l(+)l(-)l '(+)l '(-) cross-section measurements and search for anomalous triple gauge couplings in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Physical Review D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - et al.
Measurement of the exclusive gamma gamma -> mu(+)mu(-) process in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 777 303-323. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for diboson resonances with boson-tagged jets in pp collisions at root S=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 777 91-113. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of long-range multiparticle azimuthal correlations with the subevent cumulant method in pp and p plus Pb collisions with the ATLAS detector at the CERN Large Hadron Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(2), ISSN 2469-9985.
2018
Strachota, P. - Beneš, M.
Error estimate of the finite volume scheme for the Allen–Cahn equation
BIT Numerical Mathematics. 2018, 58(2), 489-507. ISSN 0006-3835.
2018
Jüngel, A. - Mikyška, J., - Zamponi, N.
Existence analysis of a single-phase flow mixture with van der Waals pressure
SIAM Journal on Mathematical Analysis. 2018, 50(1), 1367-1395. ISSN 0036-1410.
2018
Žák, A. - Beneš, M. - Illangasekare, T.H., - Trautz, A.C.
Mathematical Model of Freezing in a Porous Medium at Micro-Scale
Communications in Computational Physics. 2018, 24(2), 557-575. ISSN 1815-2406.
2018
Knapp, F. - Dytrych, T. - Langr, D., - Oberhuber, T.
Importance Truncation in the SU(3) Symmetry-adapted No-core Shell Model
In: Proceedings of the XXIV Nuclear Physics Workshop. Kraków: Jagiellonian University, 2018. p. 65-72. Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. vol. 11. ISSN 1899-2358.
2018
Beneš, M. - Fučík, R. - Havlena, V. - Klement, V. - Kolář, M. - Polívka, O. - Solovský, J., - Strachota, P.
An Efficient and Robust Numerical Solution of the Full-Order Multiscale Model of Lithium-Ion Battery
Mathematical Problems in Engineering. 2018, 2018 ISSN 1563-5147.
2018
Ullrich, M. - Vybíral, J.
An upper bound on the minimal dispersion
Journal of Complexity. 2018, 45 120-126. ISSN 0885-064X.
2018
Bódiová, L. - Tichý, O., - Šmídl, V.
Semi-supervised Bayesian Source Separation of Scintigraphic Image Sequences
In: VipIMAGE 2017. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 52-61. Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics. vol. 27. ISSN 2212-9391. ISBN 978-3-319-68194-8.
2018
Vávra, T. - Veneziano, F.
Pisot unit generators in number fields
Journal of Symbolic Computation. 2018, 89 94-108. ISSN 0747-7171.
2018
Dvořáková, L. - Velká, T.
Fixed points of morphisms among binary generalized pseudostandard words
Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory. 2018, 18 ISSN 1553-1732.
2018
Zatloukalová, J. - Tokar, D. - Kopecká, K., - Převorovský, Z.
Ultrasonic Biopolymer Characterisation by Hysteresis Quantification
e-Journal of NDT. 2018, 23(1), ISSN 1435-4934.
2018
Hare, K. - Masáková, Z., - Vávra, T.
ON THE SPECTRA OF PISOT-CYCLOTOMIC NUMBERS
Letters in Mathematical Physics. 2018, 108(7), 1729-1756. ISSN 0377-9017.
2018
Krbálek, M. - Apeltauer, J. - Apeltauer, T., - Szabová, Z.
Three methods for estimating a range of vehicular interactions
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2018, 491 112-126. ISSN 0378-4371.
2018
Krbálek, M. - Hrabák, P., - Bukáček, M.
Pedestrian headways - Reflection of territorial social forces
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2018, 490 38-49. ISSN 0378-4371.
2018
Kůs, V. - Morales, D. - Hrabáková, J., - Frýdlová, I.
Existence, Consistency and Computer Simulation for Selected Variants of Minimum Distance Estimators
Kybernetika. 2018, 54(2), 336-350. ISSN 0023-5954.
2018
Bukáček, M. - Hrabák, P., - Krbálek, M.
Microscopic travel-time analysis of bottleneck experiments
Transportmetrica A: Transport Science. 2018, 14(5-6), 375-391. ISSN 2324-9935.
2018
Hobza, T. - Morales, D., - Santamaría, L.
Small area estimation of poverty proportions under unit-level temporal binomial-logit mixed models
TEST. 2018, 27(2), 270-294. ISSN 1133-0686.
2018
Yang, B. - Kostková, J. - Flusser, J. - Suk, T., - Bujack, R.
Rotation invariants of vector fields from orthogonal moments
Pattern recognition. 2018, 74 110-121. ISSN 0031-3203.
2018
Krejčiřík, D. - Lotoreichik, Vladimir
Optimisation of the Lowest Robin Eigenvalue in the Exterior of a Compact Set
Journal of convex analysis. 2018, 25(1), 319-337. ISSN 0944-6532.
2018
Hejda, T. - Steiner, W
Beta-expansions of rational numbers in quadratic Pisot bases
Acta Arithmetica. 2018, 183(1), 35-51. ISSN 0065-1036.
2018
Fanelli, L. - Krejčiřík, D., - Vega, L.
Spectral stability of Schrodinger operators with subordinated complex potentials
Journal of Spectral Theory. 2018, 8(2), 575-604. ISSN 1664-039X.
2018
Linhart, V. - Bren, D. - Casolari, A. - Cerovsky, J. - Farnik, M. - Ficker, O. - Hetflejs, M. - Kulhanek, P. - Macusova, E. - Mlynar, J. - Svoboda, V., - Vrba, V.
First Measurement of X-rays Generated by Runaway Electrons in Tokamaks Using a TimePix3 Device with 1 mm thick Silicon Sensor
In: 2018 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Proceedings (NSS/MIC). Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2018. ISSN 2577-0829. ISBN 978-1-5386-8494-8.
2018
Havránek, M. - Benka, T. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Lednický, D. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Švihra, P. - Tomášek, L. - Vančura, P., - Vrba, V.
X-CHIP-03: SOI MAPS radiation sensor with hit-counting and ADC mode
In: 2018 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Proceedings (NSS/MIC). Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2018. ISSN 2577-0829. ISBN 978-1-5386-8494-8.
2018
Marčišovská, M. - Benka, T. - Finger, M. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kabátová, A. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Mitrofanov, S.V. - Neue, G. - Popule, J. - Skuratov, V.A. - Suchánek, P. - Švihra, P. - Tomášek, L. - Vaculčiak, M. - Vančura, P., - Vrba, V.
A study of single event effects induced by heavy charged particles in 180 nm SoI technology
In: 2018 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Proceedings (NSS/MIC). Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2018. ISSN 2577-0829. ISBN 978-1-5386-8494-8.
2018
Křelina, M. - Čepila, J. - Contreras, J., - Tapia Takaki, D.
Energy-dependent hotspots model via vector meson photoproduction
In: Proceedings of Science. Trieste: SISSA-The International School for Advanced Studies, 2018. 336.
2018
Vančura, P. - Havránek, M. - Benka, T. - Janoška, Z. - Jakovenko, J., - Vrba, V.
A Capacitor DAC for Charge Redistribution Analog to Digital Converter with Successive Approximation
In: A Capacitor DAC for Charge Redistribution Analog to Digital Converter with Successive Approximation. Proceedigns of Science, 2018. vol. 343. ISSN 1824-8039.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Performance of missing transverse momentum reconstruction with the ATLAS detector using proton–proton collisions at √s=13TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(11), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Operation and performance of the ATLAS Tile Calorimeter in Run 1
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Marčišovský, M. - Benka, T. - Suchanek, P. - Vaculčiak, M. - Kabátová, A. - Marčišovská, M. - Havránek, M. - Vrba, V., - Švihra, P.
Software for simulation of primary cosmic radiation interaction with the detector
[Software] 2018.
2018
Nemčík, J.
Novel mechanism for suppression of heavy flavored mesons in h eavy ion collisions
In: XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON BEAUTY, CHARM AND HYPERON HADRONS --- BOOK OF ABSTRACTS. Lisabon: LIP Lisboa, 2018. p. 1-26.
2018
Nemčík, J. - Kopeliovich, B.Z. - Potashnikova, I.K., - Schmidt, I.
Universal suppression in production of different high-pT hadrons in heavy ion collisions
In: Diffraction and Low-x 2018 --- Book of Abstracts. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 2018. p. 1-49.
2018
Kopeliovich, B.Z. - Nemčík, J. - Potashnikova, I.K., - Schmidt, I.
Novel mechanism for suppression of heavy flavored mesons in heavy ion collisions
Journal of Physics Conference Series. 2018, 1137 1-5. ISSN 1742-6588.
2018
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurements of t(t)over-bar differential cross-sections of highly boosted top quarks decaying to all-hadronic final states in pp collisions at root s=13 Te V using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(1), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of Higgs boson properties in the diphoton decay channel with 36 fb(-1) of pp collision data at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in final states with charm jets and missing transverse momentum in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(9), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Z gamma ->nu nu gamma production cross section in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous triple gauge-boson couplings
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(12), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for top squarks decaying to tau sleptons in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of jet fragmentation in Pb plus Pb and pp collisions at root S-NN=5.02 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(2), ISSN 2469-9985.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - Smolek, K. - Slavíček, T. - Sopczak, A. - et al.
Search for a heavy Higgs boson decaying into a Z boson and another heavy Higgs boson in the llbb final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 783 392-414. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in events with four or more leptons in root s=13 TeV pp collisions with ATLAS
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of heavy vector-like quarks decaying into high-(PT) W bosons and top quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(8), 1-41. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for flavor-changing neutral currents in top quark decays t -> Hc and t -> Hu in multilepton final states in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), 1-25. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena using the invariant mass distribution of same-flavour opposite-sign dilepton pairs in events with missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(8), 1-38. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for exclusive Higgs and Z boson decays to phi gamma and rho gamma with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of up-type vector-like quarks and for four-top-quark events in final states with multiple b-jets with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs boson decays into pairs of light (pseudo)scalar particles in the gamma gamma jj final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 782 750-767. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A., - Vrba, V.
Search for heavy particles decaying into top-quark pairs using lepton-plus-jets events in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(7), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs boson decays to beyond-the-Standard-Model light bosons in four-lepton events with the ATLAS detector at root s=13 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for top-squark pair production in final states with one lepton, jets, and missing transverse momentum using 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collision data with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in final states with missing transverse momentum and multiple b-jets in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for W ' -> tb decays in the hadronic final state using pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 781 327-348. ISSN 0370-2693.
2018
Adare, A. - Aidala, C. - Ajitanand, N. N. - Akiba, Y. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Cross section and longitudinal single-spin asymmetry AL for forward W± →μ±ν production in polarized p+p collisions at s =510 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0029.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the production cross section of three isolated photons in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 781 55-76. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the inclusive and fiducial t(t)over-bar production cross-sections in the lepton plus jets channel in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(6), 1-31. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for long-lived charginos based on a disappearing-track signature in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), 1-48. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for squarks and gluinos in final states with jets and missing transverse momentum using 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collision data with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(11), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of inclusive jet and dijet cross-sections in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(5), 1-47. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for a new heavy gauge-boson resonance decaying into a lepton and missing transverse momentum in 36 fb(-1) of pp collisions root s=13 TeV with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2018, 78(5), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the Decay of the Higgs Boson to Charm Quarks with the ATLAS Experiment
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(21), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for photonic signatures of gauge-mediated supersymmetry in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(9), 1-32. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the standard model Higgs boson produced in association with top quarks and decaying into a b(b)overbar pair in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(7), 1-44. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for lepton-flavor-violating decays of the Z boson into a r lepton and a light lepton with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair and single production of vectorlike quarks in final states with at least one Z boson decaying into a pair of electrons or muons in pp collision data collected with the ATLAS detector at root s=13 TeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(11), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying into top and bottom quarks at root s=13TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(11), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for chargino-neutralino production using recursive jigsaw reconstruction in final states with two or three charged leptons in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Observation of Centrality-Dependent Acoplanarity for Muon Pairs Produced via Two-Photon Scattering in Pb plus Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(21), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combination of the Searches for Pair-Produced Vectorlike Partners of the Third-Generation Quarks at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(21), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Comparison between simulated and observed LHC beam backgrounds in the ATLAS experiment at E-beam=4 TeV
Journal of Instrumentation. 2018, 13 ISSN 1748-0221.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Observation of H -> b(b)over-bar decays and V H production with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 59-86. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combined measurement of differential and total cross sections in the H -> gamma gamma and the H -> ZZ* -> 4l decay channels at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 114-133. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Myška, M. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Pospíšil, S. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of differential cross sections and W+/W- cross-section ratios for W boson production in association with jets at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(5), 1-60. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the cross section for isolated-photon plus jet production in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018,(780), 578-602. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the production cross-section of a single top quark in association with a Z boson in proton-proton collisions at 13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018,(780), 557-577. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Searches for exclusive Higgs and Z boson decays into J/psi gamma, psi (2S) gamma, and Upsilon(nS) gamma at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 134-155. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Constraints on off-shell Higgs boson production and the Higgs boson total width in ZZ -> 4l and ZZ -> 2l2v final states with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 223-244. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for electroweak production of supersymmetric particles in final states with two or three leptons at root s=13 Tev with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for resonant W Z production in the fully leptonic final state in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 787 68-88. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caicedo Sierra, I. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the azimuthal anisotropy of charged particles produced in root s NN=5.02 TeV Pb+ Pb collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combination of inclusive and differential tt¯ charge asymmetry measurements using ATLAS and CMS data at √s = 7 and 8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(4), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for Higgs boson pair production in the..WW * channel using pp collision data recorded at v s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in events with same-charge leptons and b-jets in pp collisions at >=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(12), ISSN 1029-8479.
2018
Vrba, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Hejtmánek, M. - Havránek, M. - Kafka, V. - Tomášek, L. - Janoška, Z. - Semmler, M., - Suchánek, P.
Software Development Kit (SDK) pro vývoj aplikací pro zpracování obrazu z pixelových detektorů
[Software] 2018.
2018
Vrba, V. - Marčišovský, M. - Hejtmánek, M. - Havránek, M. - Kafka, V. - Neue, G. - Tomášek, L. - Janoška, Z. - Marčišovská, M., - Voleš, P.
SW pro ovládání a sběr dat z pixelových detektorů
[Software] 2018.
2018
Vrba, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Hejtmánek, M. - Havránek, M. - Kafka, V. - Neue, G. - Janoška, Z. - Tomášek, L., - Vančura, P.
Funkční vzorek pixelového detekčního čipu s vysokou granularitou
[Functional Sample] 2018.
2018
Vrba, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Hejtmánek, M. - Havránek, M. - Kafka, V. - Neue, G. - Tomášek, L. - Janoška, Z., - Semmler, M.
Funkční vzorek radiačne odolného detektoru s pixelovými senzory s nízkou granularitou
[Functional Sample] 2018.
2018
Vrba, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Hejtmánek, M. - Havránek, M. - Kafka, V. - Neue, G. - Tomášek, L. - Janoška, Z., - Džbánek, L.
Funkční vzorek osobního měřidla dávkového příkonu se stripovým senzorem
[Functional Sample] 2018.
2018
Vrba, V. - Marčišovský, M. - Marčišovská, M. - Hejtmánek, M. - Havránek, M. - Kafka, V. - Neue, G. - Tomášek, L. - Janoška, Z., - Kubinyi, M.
Funkční vzorek modulu detektoru na bázi vyvinutého pixelového čipu s vysokou granularitou pro vizualizaci a defektoskopii
[Functional Sample] 2018.
2018
Vrba, V. - Benka, T. - Havránek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Švihra, P. - Tomášek, L. - Vančura, P. - Fojtík, J. - Suchánek, P., - Sysala, R.
The SpacePix-D radiation monitor technology demonstrator
Journal of Instrumentation. 2018, 13(12), ISSN 1748-0221.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Probing the Quantum Interference between Singly and Doubly Resonant Top-Quark Production in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2018, 121(15), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet fragmentation in 5.02 TeV proton-lead and proton-proton collisions with the ATLAS detector
Nuclear Physics A. 2018, 978(978), 65-106. ISSN 0375-9474.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Prompt and non-prompt J/psi elliptic flow in Pb plus Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(9), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Higgs boson mass in the H -> ZZ* -> 4l and H -> gamma gamma channels with root s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 784(784), 345-366. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Observation of Higgs boson production in association with a top quark pair at the LHC with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 784(784), 173-191. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combination of searches for heavy resonances decaying into bosonic and leptonic final states using 36 fb(-1) of proton-proton collision data at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau(+/-)nu(tau) in the tau plus jets and tau plus lepton final states with 36 fb(-1) of pp collision data recorded at root s=13 TeV with the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(9), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Prompt and non-prompt J/psi and psi(2S) suppression at high transverse momentum in 5.02 TeV Pb+Pb collisions with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2018, 78(9), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs bosons produced via vector-boson fusion and decaying into bottom quark pairs in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Search for flavour-changing neutral current top-quark decays t -> qZ in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for resonances in the mass distribution of jet pairs with one or two jets identified as b-jets in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Soft-Drop Jet Mass in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(9), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying to a photon and a hadronically decaying Z/W/H boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Low-Mass Dijet Resonances Using Trigger-Level Jets with the ATLAS Detector in pp Collisions at root s=13 TeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(8), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurements of b-jet tagging efficiency with the ATLAS detector using t(t)over-bar events at root s=13 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(8), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying into a W or Z boson and a Higgs boson in final states with leptons and b-jets in 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), 1-53. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for High-Mass Resonances Decaying to tau nu in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(16), 1-20. ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for heavy ZZ resonances in the l(+) l(-) l(+) l(-) and l(+) l(-) nu(nu)over-bar final states using proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(4), 1-34. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Evidence for the associated production of the Higgs boson and a top quark pair with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(7), 1-44. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
A search for resonances decaying into a Higgs boson and a new particle X in the XH -> qqbb final state with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 779(1), 24-45. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Higgs boson coupling properties in the H -> ZZ* -> 4l decay channel at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), 1-60. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for long-lived, massive particles in events with displaced vertices and missing transverse momentum in root S=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(5), 1-29. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for electroweak production of supersymmetric states in scenarios with compressed mass spectra at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(5), 1-35. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
A search for pair-produced resonances in four-jet final states at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(3), 1-28. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V., - Hubáček, Z.
Search for doubly charged Higgs boson production in multi-lepton final states with the ATLAS detector using proton-proton collisions at root s=13TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(3), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, . - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for WW/WZ resonance production in lvqq final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), 1-45. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of differential cross-sections of a single top quark produced in association with a W boson at root s=13TeV with ATLAS
European Physical Journal C. 2018, 78(3), 1-29. ISSN 1434-6044.
2018
Evans, C. - Aghion, S. - Amsler, C. - Bonomi, G., - Petráček, V.
Towards the first measurement of matter-antimatter gravitational interaction
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. EPJ Web of Conferences. vol. 182. ISSN 2101-6275.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, X.
Inclusive J/psi production at forward and backward rapidity in p-Pb collisions at root s(NN)=8.16 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Neutral pion and eta meson production in p-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(8), ISSN 1434-6044.
2018
Sochorová, R. - Tomášik, B., - Bleicher, M.
Evolution of the moments of multiplicity distributions
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(6), ISSN 2469-9985.
2018
Hrtánková, J. - Mares, J.
Calculations of (p)over-bar-nuclear states within the Paris (N)over-barN potential model
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2018. Journal of Physics: Conference Series. vol. 1024. ISSN 1742-6588.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, X.
Neutral pion and eta meson production at midrapidity in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(4), ISSN 2469-9985.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. -. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Measurement of D-0, D+, D*+ and D-s(+) production in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5:02 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(10), ISSN 1029-8479.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Prompt and non-prompt J/psi production and nuclear modification at mid-rapidity in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(6), ISSN 1434-6044.
2018
Acharya, S. - Acosta, F-T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Measurement of the inclusive J/psi polarization at forward rapidity in pp collisions at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(7), ISSN 1434-6044.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, X.
Anisotropic flow of identified particles in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(9), ISSN 1029-8479.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. - Adamova, D. - Adler, A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Medium modification of the shape of small-radius jets in central Pb-Pb collisions at root s(NN)=2:76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(10), ISSN 1029-8479.
2018
Acharya, S. - Adam, J. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Production of deuterons, tritons, He-3 nuclei, and their antinuclei in pp collisions at root s=0.9, 2.76, and 7 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(2), ISSN 2469-9985.
2018
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Search for collectivity with azimuthal J/psi-hadron correlations in high multiplicity p-Pb collisions at ,root s(NN)=5.02 and 8.16 TeV
Physics Letters B. 2018, 780 7-20. ISSN 0370-2693.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Energy dependence and fluctuations of anisotropic fow in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5:02 and 2:76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. -T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
phi meson production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(7), ISSN 1434-6044.
2018
Acharya, S. - Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Lavička, R., - Petráček, V.
First measurement of jet mass in Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC
Physics Letters B. 2018, 776 249-264. ISSN 0370-2693.
2018
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
D-Meson Azimuthal Anisotropy in Midcentral Pb-Pb Collisions root S-NN=5.02 TeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(10), ISSN 0031-9007.
2018
Acharya, S. - Collaboration, A. L. I. C. E. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Caffarri, D. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Constraints on jet quenching in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV measured by the event-activity dependence of semi-inclusive hadron-jet distributions
Physics Letters B. 2018, 783 95-113. ISSN 0370-2693.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, X.
Inclusive J/psi production in Xe-Xe collisions at root s(NN)=5.44 TeV
Physics Letters B. 2018, 785 419-428. ISSN 0370-2693.
2018
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Measurement of Z(0)-boson production at large rapidities in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2018, 780 372-383. ISSN 0370-2693.
2018
Adamova, D. - Aggarwal, M. M. - Rinella, G. - Agnello, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
J/psi production as a function of charged-particle pseudorapidity density in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2018, 776 91-104. ISSN 0370-2693.
2018
Acharya, S. - Adam, J. - Adamova, D. - Adler, C. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
The ALICE Transition Radiation Detector: Construction, operation, and performance
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2018, 881 88-127. ISSN 0168-9002.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Measurements of low-p(T) electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays at mid-rapidity in pp and Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.A76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(10), ISSN 1029-8479.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, X.
Azimuthally-differential pion femtoscopy relative to the third harmonic event plane in Pb-Pbcollisions at root(NN)-N-S=2.76TeV
Physics Letters B. 2018, 785 320-331. ISSN 0370-2693.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Anisotropic flow in Xe-Xe collisions at root s(NN)=5.44 TeV
Physics Letters B. 2018, 784 82-95. ISSN 0370-2693.
2018
Acharya, S. - Collaboration, A. L. I. C. E. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Dielectron production in proton-proton collisions at root s=7 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(9), ISSN 1029-8479.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, X.
Lambda(+)(c) production in pp collisions at root s=7 TeV and in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(4), ISSN 1029-8479.
2018
Acharya, S. - Acosta, F. T. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Transverse momentum spectra and nuclear modification factors of charged particles in pp, p-Pb and Pb-Pb collisions at the LHC
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(11), ISSN 1029-8479.
2018
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Biercik, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Production of He-4 and (4)<(He) over bar> in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76 TeV at the LHC
Nuclear Physics A. 2018, 971 1-20. ISSN 0375-9474.
2018
Acharya, S. - Adam, J. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Longitudinal asymmetry and its effect on pseudorapidity distributions in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2018, 781 20-32. ISSN 0370-2693.
2018
Acharya, S. - Adam, J. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
pi(0) and eta meson production in proton-proton collisions at root s=8 TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(3), ISSN 1434-6044.
2018
Acharya, S. - Adam, J. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Constraining the magnitude of the Chiral Magnetic Effect with Event Shape Engineering in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2018, 777 151-162. ISSN 0370-2693.
2018
Acharya, S. - Adam, J. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
Systematic studies of correlations between different order flow harmonics in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(2), ISSN 2469-9985.
2018
Acharya, S. - Adamova, D. - Adolfsson, J. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Contreras, J.G. - Horák, D. - Lavička, R., - Petráček, V.
First measurement of Xi(0)(c) production in pp collisions at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2018, 781 8-19. ISSN 0370-2693.
2018
Zatloukal, V.
Classical Field Theories from Hamiltonian Constraint: Local Symmetries and Static Gauge Fields
ADVANCES IN APPLIED CLIFFORD ALGEBRAS. 2018, 28(2), ISSN 0188-7009.
2018
Bertrand, S. - Grundland, A. M.
Structural equations of supermanifolds immersed in the superspace M-(3 vertical bar 2) (c) with a prescribed curvature
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2018, 51(30), ISSN 1751-8113.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for lepton-flavor violation in different-flavor, high-mass final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs boson pair production in the gamma gamma b(b)over-bar final state with 13TeV pp collision data collected by the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2018,(11), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of heavy vectorlike quarks decaying into hadronic final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Resonant and Nonresonant Higgs Boson Pair Production in the b(b)over-bar tau(+) tau(-) Decay Channel in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(19), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of dijet azimuthal decorrelations in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector and determination of the strong coupling
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of Higgsinos in final states with at least three b-tagged jets in root s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for dark matter in events with a hadronically decaying vector boson and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurements of differential cross sections of top quark pair production in association with jets in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of colour flow using jet-pull observables in in t(t)over-bar events with the ATLAS experiment at root s=13TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(10), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the suppression and azimuthal anisotropy of muons from heavy-flavor decays in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(4), ISSN 2469-9985.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for R-parity-violating supersymmetric particles in multi-jet final states produced in p-p collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2018, 785 136-158. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Angular analysis of B-d(0) -> K* mu(+)mu(-) decays in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the Higgs boson produced in association with a vector boson and decaying into two spin-zero particles in the H -> aa -> 4b channel in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielciki, J. - Chaloupka, R. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Transverse spin-dependent azimuthal correlations of charged pion pairs measured in p up arrow plus p collisions at ,root s=500 GeV
Physics Letters B. 2018, 780 332-339. ISSN 0370-2693.
2018
Hrtánková, J. - Barnea, N. - Friedman, E. - Gal, A., - Schaefer, M.
Lambda*(1405)-matter: Stable or unstable?
Physics Letters B. 2018, 785 90-94. ISSN 0370-2693.
2018
Doser, M. - Aghion, S. - Amsler, C. - Bonomi, G., - Petráček, V.
AEgIS at ELENA: outlook for physics with a pulsed cold antihydrogen beam
Philosophical Transactions of the Royal Socxiety A - Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2018, 376(2116), ISSN 1364-503X.
2018
Blasone, M. - Jizba, P., - Smaldone, L.
Generalized generating functional for mixed-representation Green's functions: Coherent-state path integral representation
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2018. Journal of Physics Conference Series. vol. 965. ISSN 1742-6588.
2018
Lidrych, J.
Kaon femtoscopy in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV at the STAR experiment
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2018. EPJ Web of Conferences. vol. 171. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9033-0.
2018
Exner, P.
Singular Schrödinger operators and Robin billiards Spectral properties and asymptotic expansions
Afrika Matematika. 2018, 1-18. ISSN 2190-7668.
2018
Exner, P. - Kondej, S.
Aharonov and Bohm versus Welsh eigenvalues
Letters in Mathematical Physics. 2018, 108(9), 2153-2167. ISSN 0377-9017.
2018
Exner, P. - Kostenko, A. - Malamud, M., - Neidhardt, H.
Spectral Theory of Infinite Quantum Graphs
Annales Henri Poincare. 2018, 19(11), 3457-3510. ISSN 1424-0637.
2018
Exner, P. - Lotoreichik, V., - Perez-Obiol, A.
ON THE BOUND STATES OF MAGNETIC LAPLACIANS ON WEDGES
Reports on Mathematical Physics. 2018, 82(2), 161-185. ISSN 0034-4877.
2018
Exner, P. - Turek, O., - Tater, M.
A family of quantum graph vertex couplings interpolating between different symmetries
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2018, 51(28), ISSN 1751-8113.
2018
Aghion, S. - Amsler, C. - Antonello, M. - Belov, A., - Petráček, V.
Producing long-lived 2(3)S positronium via 3(3)P laser excitation in magnetic and electric fields
PHYSICAL REVIEW A. 2018, 98(1), ISSN 2469-9926.
2018
Blasone, M. - Jizba, P., - Luciano, G. G.
Unified formalism for Thermal Quantum Field Theories: A geometric viewpoint
Annals of Physics. 2018, 397 213-233. ISSN 0003-4916.
2018
Behrndt, J. - Exner, P. - Holzmann, M., - Lotoreichik, V.
On the spectral properties of Dirac operators with electrostatic delta-shell interactions
Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 2018, 111 47-78. ISSN 0021-7824.
2018
Aghion, S. - Amsler, C. - Antonello, M. - Belov, A., - Petráček, V.
Antiproton tagging and vertex fitting in a Timepix3 detector
Journal of Instrumentation. 2018, 13 ISSN 1748-0221.
2018
Aghion, S. - Amsler, C. - Bonomi, G. - Brusa, Roberto S., - Petráček, V.
Compression of a mixed antiproton and electron non-neutral plasma to high densities
The European Physical Journal D. 2018, 72(4), ISSN 1434-6060.
2018
Janoška, Z. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Vrba, V. - Havránek, M. - Kafka, V. - Lednický, D. - Vančura, P. - Suchánek, P., - Sysala, R.
Dozimetrický kompaktní mikroelektronický systém pro detekci ionizujícího záření
Czech Republic. Utility Model Application.
2018
Exner, P. - Kondej, S., - Lotoreichik, V.
Asymptotics of the bound state induced by delta-interaction supported on a weakly deformed plane
Journal of Mathematical Physics. 2018, 59(1), ISSN 0022-2488.
2018
Exner, P. - Lipovsky, J.
Smilansky-Solomyak model with a delta '-interaction
Physics Letters A. 2018, 382(18), 1207-1213. ISSN 0375-9601.
2018
Exner, P. - Khrabustovskyi, A.
Gap Control by Singular Schrodinger Operators in a Periodically Structured Metamaterial
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS ANALYSIS GEOMETRY. 2018, 14(3), 270-285. ISSN 1812-9471.
2018
Exner, P.
On the spectrum of leaky surfaces with a potential bias
In: NON-LINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS, MATHEMATICAL PHYSICS, AND STOCHASTIC ANALYSIS: THE HELGE HOLDEN ANNIVERSARY VOLME. Zurich: European mathematical Society, 2018. p. 169-181. EMS Series of Congress Reports. ISBN 978-3-03719-186-6.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J.R. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Azimuthal anisotropy in Cu+Au collisions at s NN =200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(1), ISSN 2469-9985.
2018
Exner, P. - Tater, M.
Quantum graphs with vertices of a preferred orientation
Physics Letters A. 2018, 382(5), 283-287. ISSN 0375-9601.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Improved measurement of the longitudinal spin transfer to Lambda and (Lambda)over-bar hyperons in polarized proton-proton collisions at root s=200 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(11), ISSN 2470-0010.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Transverse spin transfer to Lambda and (Lambda)over-bar hyperons in polarized proton-proton collisions at root s=200 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Collision energy dependence of moments of net-kaon multiplicity distributions at RHIC
Physics Letters B. 2018, 785 551-560. ISSN 0370-2693.
2018
Bakharev, Fedor L. - Exner, P.
GEOMETRICALLY INDUCED SPECTRAL EFFECTS IN TUBES WITH A MIXED DIRICHLET-NEUMANN BOUNDARY
Reports on Mathematical Physics. 2018, 81(2), 213-231. ISSN 0034-4877.
2018
Schmidt, J. - Bičák, J.
Covariant conserved currents for scalar-tensor Horndeski theory
Journal of Mathematical Physics. 2018, 59(4), ISSN 0022-2488.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, R. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Beam energy dependence of rapidity-even dipolar flow in Au plus Au collisions
Physics Letters B. 2018, 784 26-32. ISSN 0370-2693.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Correlation measurements between flow harmonics in Au plus Au collisions at RHIC
Physics Letters B. 2018, 783 459-465. ISSN 0370-2693.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Longitudinal double-spin asymmetries for pi(0)s in the forward direction for 510 GeV polarized pp collisions
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Harmonic decomposition of three-particle azimuthal correlations at energies available at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(3), ISSN 2469-9985.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Global polarization of Lambda hyperons in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(1), ISSN 2469-9985.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Beam Energy Dependence of Jet-Quenching Effects in Au plus Au Collisions at root s(NN)=7.7, 11.5, 14.5, 19.6, 27, 39, and 62.4 GeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(3), ISSN 0031-9007.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
J/psi production cross section and its dependence on charged-particle multiplicity in p plus p collisions at root s=200 GeV
Physics Letters B. 2018, 786 87-93. ISSN 0370-2693.
2018
Marčišovská, M. - Švihra, P. - Benka, T. - Jagerová, A. - Kabátová, A. - Vaculčiak, M. - Veselý, J., - Suchánek, P.
Obslužní software pro kompaktní dozimetrický detektor ionizujícího záření
[Software] 2018.
2018
Marčišovská, M. - Švihra, P. - Benka, T. - Jagerová, A. - Kabátová, A. - Vaculčiak, M. - Havránek, M. - Veselý, J., - Suchánek, P.
Detection microelectronic IC for orbital measurement of cosmic radiation
[Functional Sample] 2018.
2018
Pyshkin, P.V. - Gábris, A. - Kalman, O. - Jex, I., - Kiss, T.
QUANTUM STATE IDENTIFICATION OF QUTRITS VIA A NONLINEAR PROTOCOL
Journal of Russian Laser Research. 2018, 39(5), 456-464. ISSN 1071-2836.
2018
Kalman, O. - Kiss, T., - Jex, I.
Sensitivity to Initial Noise in Measurement-Induced Nonlinear Quantum Dynamics
Journal of Russian Laser Research. 2018, 39(4), 382-388. ISSN 1071-2836.
2018
Podolnik, A. - Komm, M. - Adamek, J. - Hacek, P., - Krbec, J.
3D particle-in-cell modeling of Langmuir probe effective collecting area in magnetized plasma
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2018, 60(8), ISSN 0741-3335.
2018
Hacek, P. - Berta, M. - Anda, G. - Aradi, M., - Krbec, J.
Development of an ion beam detector for the atomic beam probe diagnostic
Review of Scientific Instruments. 2018, 89(11), ISSN 0034-6748.
2018
Krbec, J. - Hacek, P. - Berta, M., - Seidl, J.
Fast density reconstruction of Li-BES signal on the COMPASS tokamak
Review of Scientific Instruments. 2018, 89(11), ISSN 0034-6748.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Measurement of the H-3(Lambda) lifetime in Au plus Au collisions at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(5), ISSN 2469-9985.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Beam-Energy Dependence of Directed Flow of Lambda, (Lambda)over-bar, K-+/-, K-s(0), and phi in Au plus Au Collisions
Physical Review Letters. 2018, 120(6), ISSN 0031-9007.
2018
Marčišovská, M. - Benka, T. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Popule, J. - Švihra, P. - Tomášek, L. - Vančura, P., - Vrba, V.
A comparative study of the TID radiation effects on ASICs manufactured in 180 nm commercial technologies
Journal of Instrumentation. 2018, 13 ISSN 1748-0221.
2018
Istokskaia, V. - Shkut, M. - Čeřovský, J. - Farník, M. - Leitl, B. - Hudec, L. - Mácha, P. - Svoboda, V. - Stöckel, J. - Adámek, J., - Krbec, J.
Tokamak GOLEM for fusion education - chapter 9
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. p. 261-264. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Farník, M. - Urban, J. - Zajac, J. - Bogar, O. - Ficker, O. - Mlynar, J., - Čeřovský, J.
Runaway electron diagnostics for the COMPASS tokamak using EC emission
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Čeřovský, J. - Ficker, O. - Mlynar, J. - Urban, J., - Farník, M.
Simulation of trajectories of runaway electrons for support diagnostics at the COMPASS tokamak
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Ficker, O. - Imrisek, M. - Mlynar, J. - Macusova, E. - Svoboda, J. - Čeřovský, J. - Farník, M., - Grover, O.
Analysis of MGI disruptions and runaway electron beams at COMPASS using tomography and fast camera data
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Grover, O. - Seidl, J., - Adámek, J.
Search for zonal structures on the radial electric field and Reynolds stress profiles on COMPASS
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. p. 453-456. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Grover, O. - Seidl, J. - Refy, D. - Adamek, J., - Krbec, J.
Limit cycle oscillations measurements with Langmuir and ball-pen probes on COMPASS
Nuclear Fusion. 2018, 58(11), ISSN 0029-5515.
2018
Svoboda, V.
Hurst Index and P-Variation
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. p. 145-157.
2018
Prokš, M.
Revisiting Transitions between Superstatistics
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018.
2018
Malachov, M.
Modifications to the Fractal Patterns in Quantum Purification
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018.
2018
Brus, A. - Hrivnák, J., - Motlochová, L.
Discrete transforms and orthogonal polynomials of (Anti)symmetric multivariate sine functions
Entropy. 2018, 20(12), ISSN 1099-4300.
2018
Czyzycki, T. - Hrivnák, J., - Patera, J.
Generating Functions for Orthogonal Polynomials of A_2, C_2 and G_2
Symmetry. 2018, 10(8), ISSN 2073-8994.
2018
Hrivnák, J. - Motlochová, L.
Discrete cosine and sine transforms generalized to honeycomb lattice
Journal of Mathematical Physics. 2018, 59(6), ISSN 0022-2488.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Search for a Structure in the B-s(0) pi(+/-) Invariant Mass Spectrum with the ATLAS Experiment
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(20), ISSN 0031-9007.
2018
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combined Forward-Backward Asymmetry Measurements in Top-Antitop Quark Production at the Tevatron
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(4), ISSN 0031-9007.
2018
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Effective Weak Mixing Angle in p(p)over-bar -> Z/gamma* -> l(+) l(-) Events
Physical Review Letters. 2018, 120(24), ISSN 0031-9007.
2018
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Study of the X-+/-(5568) state with semileptonic decays of the B-s(0) meson
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Tevatron Run II combination of the effective leptonic electroweak mixing angle
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(11), ISSN 2470-0010.
2018
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for Z(c)(+/-)(3900) in semi-inclusive decays of b-flavored hadrons
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Špačková, H. - Kolmašová, I. - Santolík, O. - Popek, M., - Bór, J.
Properties of Sprite Parent Lightning for a Storm on 6 August 2013
In: Proceedings of the 27th Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2018. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2018. p. 93-98. ISBN 978-80-7378-374-7.
2018
Švihra, P. - Břeň, D. - Casolari, A. - Čeřovský, J. - Dhyani, P. - Farník, M. - Ficker, O. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Kulhánek, P. - Linhart, V. - Macúšová, E. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Mlynář, J. - Neue, G. - Novotný, L. - Svoboda, V. - et al.
Runaway electrons diagnostics using segmented semiconductor detectors
Fusion Engineering and Design. 2018, 54 1-4. ISSN 1873-7196.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Searches for heavy ZZ and ZW resonances in the llqq and vvqq final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Aloisio, A. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of quarkonium production in proton-lead and proton-proton collisions at 5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(3), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of tau polarisation in Z/gamma* -> tau tau decays in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - et al.
Search for the direct production of charginos and neutralinos in final states with tau leptons in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Direct top-quark decay width measurement in the t(t)over-bar lepton plus jets channel at root s=8 TeV with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of longitudinal flow decorrelations in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 and 5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Skoupý, S.
Perfect state transfer by means of discrete-time quantum walks on complete bipartite graph
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. p. 129-138.
2018
Agarwal, G. - Bezděková, I., - Boyd, R.W.
Light, the universe and everything-12 Herculean tasks for quantum cowboys and black diamond skiers
Journal of Modern Optics. 2018, 65(11), 1261-1308. ISSN 0950-0340.
2018
Schleich, W.P. - Bezděková, I., - Kim, M.B.
Equivalent formulations of the Riemann hypothesis based on the lines of constant phase
Physica Scripta. 2018, 93(6), ISSN 0031-8949.
2018
Krása, J. - Klír, D. - Cikhardt, J. - Řezáč, K., - Buryšková, S.
Production of relativistic electrons, MeV deuterons and protons by sub-nanosecond terawatt laser
PHYSICS OF PLASMAS. 2018, 25(11), ISSN 1070-664X.
2018
Čepila, J. - Contreras, J.G. - Křelina, M., - Takkaki, D.T.
Mass dependence of vector meson photoproduction off protons and nuclei within the energy-dependent hot-spot model
Nuclear Physics B. 2018, 2018(934), 330-340. ISSN 0550-3213.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Pseudorapidity Dependence of Particle Production and Elliptic Flow in Asymmetric Nuclear Collisions of p+Al, p+Au, d+Au, and 3He+Au at √sNN=200 GeV
Physical Review Letters. 2018, 121 ISSN 0031-9007.
2018
Jex, I.
Téměř miliarda pro nejbližších pět let
Pražská technika. 2018, 20(5), ISSN 1213-5348.
2018
Štefaňák, M.
Kvantové procházky
Pražská technika. 2018, 20(5), ISSN 1213-5348.
2018
Marchesiello, A. - Šnobl, L.
An Infinite Family of Maximally Superintegrable Systems in a Magnetic Field with Higher Order Integrals
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). 2018, 14 ISSN 1815-0659.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Production of π0 and η mesons in Cu+Au collisions at √sNN=200GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(5), ISSN 2469-9985.
2018
Novotný, J. - Maryška, J., - Jex, I.
Quantum Markov processes: From attractor structure to explicit forms of asymptotic states
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS. 2018, 133(310), ISSN 2190-5444.
2018
Aguilar, J.P. - Coste, C., - Korbel, J.
SERIES REPRESENTATION OF THE PRICING FORMULA FOR THE EUROPEAN OPTION DRIVEN BY SPACE-TIME FRACTIONAL DIFFUSION
Fractional Calculus and Applied Analysis. 2018, 21(4), 981-1004. ISSN 1311-0454.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Low-p(T) e(+)e(-) Pair Production in Au plus Au Collisions at root s(NN)=200 GeV and U plus U Collisions at root s(NN)=193 GeV at STAR
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(13), ISSN 0031-9007.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J.R. - Adkins, J.K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Longitudinal double-spin asymmetries for dijet production at intermediate pseudorapidity in polarized pp collisions at s =200 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Low-momentum direct-photon measurement in Cu + Cu collisions at √sNN=200GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(5), ISSN 2469-9985.
2018
Benka, T. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Jakovenko, J. - Janoška, Z. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Tomášek, L., - Vrba, V.
Characterization of pixel sensor designed in 180 nm SOI CMOS technology
Journal of Instrumentation. 2018, 13(01), ISSN 1748-0221.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Vrba, V., - Virius, M.
Measurement of ϕ-meson production at forward rapidity in p+p collisions at √s=510  GeV and its energy dependence from √s=200 GeV to 7 TeV Measurement of ϕ-meson production at forward rapidity in p+p collisions at √s=510 GeV and its energy dependence from √s=200 GeV to 7 TeV
Physical Review D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Havránek, M. - Benka, T. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Neue, G. - Švihra, P. - Tomášek, L. - Vančura, P. - Vrba, V. - Kopeček, J., - Kořistková, M.
MAPS sensor for radiation imaging designed in 180 nm SOI CMOS technology
Journal of Instrumentation. 2018, 13(6), ISSN 1748-0221.
2018
Tolar, J.
On Clifford Groups in Quantum Computing
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2018. p. 1-11. Symmetries in Science XVII. vol. 1071. ISSN 1742-6596.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Nonperturbative transverse-momentum-dependent effects in dihadron and direct photon-hadron angular correlations in p+p collisions at √s=200 GeV
Physical Review D. 2018, 98(7), ISSN 2470-0010.
2018
Nitsche, T. - Barkhofen, S. - Kruse, R. - Sansoni, L. - Štefaňák, M. - Gábris, A. - Potoček, V., - Jex, I.
Probing measurement-induced effects in quantum walks via recurrence
Science Advances. 2018, 4(6), 1-8. ISSN 2375-2548.
2018
Sabri, M. - Segawa, E., - Štefaňák, M.
Conditional limit measure of a one-dimensional quantum walk with an absorbing sink
PHYSICAL REVIEW A. 2018, 98(1), 012136-1-012136-8. ISSN 2469-9926.
2018
Korbel, J. - Cankaya, M.
Least informative distributions in maximum q-log-likelihood estimation
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2018, 509 140-150. ISSN 0378-4371.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Cross section and longitudinal single-spin asymmetry AL for forward W±→μ±ν production in polarized p+p collisions at √s=510  GeV
Physical Review D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurement of emission-angle anisotropy via long-range angular correlations with high-pT hadrons in d+Au and p+p collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(1), ISSN 2469-9985.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Vrba, V., - Virius, M.
Single-spin asymmetry of J/ψ production in p+p, p+Al, and p+Au collisions with transversely polarized proton beams at √sNN=200 GeV
Physical Review D. 2018, 98(1), ISSN 2470-0010.
2018
Adare, A. - Tomášek, M. - Virius, M. - Vrba, V., - Gallus, P.
Lévy-stable two-pion Bose-Einstein correlations in √sNN=200 GeV Au+Au collisions
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(6), ISSN 2469-9985.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of mass-dependent azimuthal anisotropy in central p + Au, d + Au, and 3He + Au collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(6), ISSN 2469-9985.
2018
Smotlacha, J. - Pincak, R.
Electronic Properties of Graphene Nanoribbons in a Uniform Magnetic Field
In: Geometric Methods in Physics XXXV. Cham: Springer International Publishing AG, 2018. p. 111-117. ISSN 2297-0215. ISBN 978-3-319-63593-4.
2018
Smotlacha, J. - Pincak, R.
Electronic properties of phosphorene and graphene nanoribbons with edge vacancies in magnetic field
Physics Letters A. 2018, 382 846-854. ISSN 0375-9601.
2018
Jex, M. - Menšík, M. - Toman, P., - Pfleger, J.
Discrete dissociation model of photogenerated inter-chain charge transfer states in external electric field
Chemical Papers. 2018, 72(7), 1707-1718. ISSN 2585-7290.
2018
Exner, P. - Kalvoda, T., - Tušek, M.
A geometric Iwatsuka type effect in quantum layers
Journal of Mathematical Physics. 2018, 59(4), ISSN 1089-7658.
2018
Bilkova, P. - Bohm, P. - Aftanas, M. - Šos, M. - Havránek, A. - Sestak, D. - Weinzettl, V. - Hron, M., - Panek, R.
High resolution Thomson scattering on the COMPASS tokamak - Extending edge plasma view and increasing repetition rate
Journal of Instrumentation. 2018, 13(01), ISSN 1748-0221.
2018
Marchesiello, A. - Šnobl, L., - Winternitz, P.
Spherical type integrable classical systems in a magnetic field
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2018, 51(13), ISSN 1751-8113.
2018
Boháček, K. - Kozlova, M. - Nejdl, J. - Chaulagain, U. - Horný, V. - Krus, M., - Ta Phuoc, K.
Stable electron beams from laser wakefield acceleration with few-terawatt driver using a supersonic air jet
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2018, 883 24-28. ISSN 0168-9002.
2018
Aguilar, J.-Ph. - Korbel, J.
Option Pricing Models Driven by the Space-Time Fractional Diffusion: Series Representation and Applications
Fractal and Fractional. 2018, 2(1), ISSN 2504-3110.
2018
Rychtáriková, R. - Korbel, J. - Macháček, P., - Štys, D.
Point Divergence Gain and Multidimensional Data Sequences Analysis
Entropy. 2018, 20(2), ISSN 1099-4300.
2018
Hlavatý, L. - Petr, I., - Petrásek, F.
Plane-parallel waves as duals of the flat background III: T-duality with torsionless B-field
Classical and Quantum Gravity. 2018, 35(7), ISSN 0264-9381.
2018
Neue, G. - Benka, T. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Korchak, O. - Lednický, D. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Popule, J. - Šmarhák, J. - Švihra, P. - Tomášek, L., - Vrba, V.
PantherPix hybrid pixel gamma-ray detector for radio-therapeutic applications
Journal of Instrumentation. 2018, 13 ISSN 1748-0221.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Azimuthal transverse single-spin asymmetries of inclusive jets and charged pions within jets from polarized-proton collisions at root s=500 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for an invisibly decaying Higgs boson or dark matter candidates produced in association with a Z boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 776 318-337. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of differential cross sections of isolated-photon plus heavy-flavour jet production in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 776 295-317. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for dark matter produced in association with bottom or top quarks in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(1), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for additional heavy neutral Higgs and gauge bosons in the ditau final state produced in 36 fb(-1) of pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(1), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying into WW in the e nu mu nu final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(1), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the cross-section for producing a W boson in association with a single top quark in pp collisions at root s=13 TeV with ATLS
Journal of High Energy Physics. 2018,(1), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vrba, V. - et al.
Search for dark matter and other new phenomena in events with an energetic jet and large missing transverse momentum using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(1), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for new phenomena in high-mass final states with a photon and a jet from pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for B - L R-parity-violating top squarks in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS experiment
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of the W-boson mass in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
ZZ -> l(+)l(-)l '(+)l '(-) cross-section measurements and search for anomalous triple gauge couplings in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Physical Review D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - et al.
Measurement of the exclusive gamma gamma -> mu(+)mu(-) process in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 777 303-323. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for diboson resonances with boson-tagged jets in pp collisions at root S=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 777 91-113. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of long-range multiparticle azimuthal correlations with the subevent cumulant method in pp and p plus Pb collisions with the ATLAS detector at the CERN Large Hadron Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(2), ISSN 2469-9985.
2018
Čepila, J. - Contreras, J.G., - Křelina, M.
Coherent and incoherent J/psi photonuclear production in an energy-dependent hot-spot model
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(2), ISSN 2469-9985.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of Multiparticle Correlations in d+Au Collisions at 200, 62.4, 39, and 19.6 GeV and p+Au Collisions at 200 GeV and Implications for Collective Behavior
Physical Review Letters. 2018, 120(6), ISSN 0031-9007.
2018
Aghasyan, M. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
Transverse-momentum-dependent Multiplicities of Charged Hadrons in Muon-Deuteron Deep Inelastic Scattering
Physical Review D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Jizba, P. - Korbel, J. - Lavička, H. - Prokš, M. - Svoboda, V., - Beck, C.
Transitions between superstatistical regimes: Validity, breakdown and applications
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2018, 493 29-46. ISSN 0378-4371.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Vrba, V., - Virius, M.
Nuclear Dependence of the Transverse-Single-Spin Asymmetry for Forward Neutron Production in Polarized p+A Collisions at √sNN=200  GeV
Physical Review Letters. 2018, 120(2), ISSN 0031-9007.
2018
Bielčík, J. org. - Bielčíková, J. org., - Fiala, J. org.
Trojkráľová konferencia 2018
[Conference Hosting] 2018.
2018
Kučera, M. - Navrátil, J.
Eigenvalues and bifurcation for problems with positively homogeneous operators and reaction-diffusion systems with unilateral terms
Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. 2018,(166), 154-180. ISSN 0362-546X.
2018
Davydova, M. - Laposa, A. - Šmarhák, J. - Kromka, A. - Neykova, N. - Náhlík, J. - Kroutil, J. - Drahokoupil, J., - Voves, J.
Gas-sensing behaviour of ZnO/diamond nanostructures
Beilstein Journal of Nanotechnology. 2018, 9 22-29. ISSN 2190-4286.
2018
Plyusnin, V. V. - Reux, C. - Kiptily, V. G. - Pautasso, G., - Ficker, O.
Comparison of runaway electron generation parameters in small, medium-sized and large tokamaks-A survey of experiments in COMPASS, TCV, ASDEX-Upgrade and JET
Nuclear Fusion. 2018, 58(1), ISSN 0029-5515.
2018
Aubrecht, J. - Peterka, P. - Honzátko, P. - Moravec, O. - Kamrádek, M., - Kašík, I.
Broadband ASE sources with flat output spectra without internal spectral flattening filter
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. p. 35. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Kamrádek, M. - Kašík, I. - Peterka, P. - Aubrecht, J. - Podrazky, O. - Honzátko, P. - Mrázek, J., - Kubeček, V.
Silica- and germanate-based rare earth doped glasses for fiber lasers
In: Proc. SPIE 10683, Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. Baltimore: SPIE, 2018. Proceedings of SPIE. vol. 10683. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1892-3.
2018
Urban, J. - Casolari, A. - Fridrich, D. - Jaulmes, F., - Hron, M.
Performance predictions for the COMPASS upgrade tokamak
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. p. 121-124. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Novák, O. - Csanaková, B. - Roškot, L. - Vyvlečka, M. - Mužík, J. - Smrž, M., - Jelínková, H.
High power picosecond parametric mid-IR source tunable between 1.5 and 3.2 μm
In: Laser Congress 2018 (ASSL) Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-48-4.
2018
Kwiecien, P. - Richter, I. - Petráček, J. - Kuzmiak, V., - Čtyroký, J.
Novel Effects and Functionalities in Subwavelength Photonic and Plasmonic (Nano)Structures
In: 2018 20th International Conference on Transparent Optical Networks. Danvers, MA: IEEE, 2018. p. 1-7. ISSN 2162-7339. ISBN 978-1-5386-6604-3.
2018
Csanaková, B. - Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Badikov, V.V. - Vyhlídal, D. - Šulc, J. - Němec, M., - Čech, M.
Dy:PbGa2S4 laser
Jemná mechanika a optika. 2018, 63(1), 7-10. ISSN 0447-6441.
2018
Nefedova, V. - Finke, O. - Albrecht, M. - Kozlová, M., - Nejdl, J.
Efficiency control of high-order harmonic generation in gases using driving pulse spectral features
AIP Applied Physics Letters. 2018, 113(191101), 191101-1-191101-5. ISSN 0003-6951.
2018
Nefedova, V. - Finke, O. - Albrecht, M. - Vábek, J. - Kozlová, M., - Nejdl, J.
Determination of the spectral variation origin in high-order harmonic generation in noble gases
Physical Review A. 2018, 98(033414), 033414-1-033414-10. ISSN 1050-2947.
2018
Kamrádek, M. - Kašík, I. - Peterka, P. - Aubrecht, J., - Kubeček, V.
Silica- and germanate-based rare earth doped glasses for fiber lasers
In: Proc. SPIE 10683, Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. Baltimore: SPIE, 2018. Proceedings of SPIE. vol. 10683. ISSN 1996-756X. ISBN 978-1-5106-1893-0.
2018
Jelínek, M. - Smetanin, S.N. - Tereshchenko, D.P., - Kubeček, V.
Extra-cavity pumped parametric raman crystalline anti-stokes laser at 954 nm with collinear orthogonally polarized beam interaction at tangential phase matching
In: CLEO Pacific Rim 2018 - Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-45-3.
2018
Smetanin, S.N. - Jelínek, M. - Kurus, A.F. - Isaenko, L.I., - Kubeček, V.
Difference-frequency generation at 9.2 & 4.6 µm in LiGaS2 pumped by a 20-picosecond Nd:YAG/CaCO3 raman laser
In: CLEO Pacific Rim 2018 - Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-45-3.
2018
Vyskočil, J. - Klimo, O., - Weber, S.
Simulations of bremsstrahlung emission in ultra-intense laser interactions with foil targets
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2018, 60(5), ISSN 0741-3335.
2018
Horný, V. - Mašlárová, D. - Petrzilka, V. - Klimo, O. - Kozlová, M., - Krůs, M.
Optical injection dynamics in two laser wakefield acceleration configurations
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2018, 60(6), ISSN 0741-3335.
2018
Matys, M. - Klimo, O. - Pšikal, J., - Bulanov, S.V.
Simulation studies on transmissivity of silicon nitride plasma shutter for laser pulse contrast enhancement
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. p. 1332-1335. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Klimo, O. - Horníček, J. - Limpouch, J., - Weber, S.
Efficient Raman laser amplification with short pulses
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. p. 1696-1699. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Vranic, M. - Klimo, O. - Korn, G., - Weber, S.
Multi-GeV electron-positron beam generation from laser-electron scattering
Scientific Reports. 2018, 8 ISSN 2045-2322.
2018
Gu, Y. - Klimo, O. - Bulanov, S., - Weber, S.
Brilliant gamma-ray beam and electron-positron pair production by enhanced attosecond pulses
Communications Physics. 2018, 1 ISSN 2399-3650.
2018
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M., - Vyhlídal, D.
Picosecond and femtosecond operation of a diode-pumped Nd,Gd:SrF2 laser
In: CLEO Pacific Rim 2018 - Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-45-3.
2018
Cernohorska, J. - Pisarik, M. - Peterka, P. - Aubrecht, J., - Jelínek, M.
High-energy subpicosecond 2-mu m fiber laser
In: Proc. SPIE 10683, Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. Baltimore: SPIE, 2018. Proceedings of SPIE. vol. 10683. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1892-3.
2018
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M. - Vyhlídal, D. - Ma, F. - Jiang, D., - Su, L.
228 fs operation of a diode-pumped Nd,Gd:SrF2 laser
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Roškot, L. - Novák, O. - Csanaková, B. - Vyvlečka, M. - Smrž, M. - Jelínek, M. - Endo, A., - Mocek, T.
Picosecond pulse driven supercontinuum as a seed for a wavelength tunable mid-IR parametric source—∙
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Jelínek, M. - Smetanin, S. - Tereshchenko, D., - Kubeček, V.
Calcite extra-cavity parametric Raman 954 nm anti-Stokes laser with collinear orthogonally-polarized beam interaction at tangential phase matching
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Smetanin, S. - Jelínek, M. - Kurus, A. - Isaenko, L., - Kubeček, V.
Generation at 9.2 & 4.6 μm using DFG in LiGaS2 pumped by a 20-picosecond Nd:YAG/CaCO3 Raman laser
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Štěpánková, D. - Novák, O. - Mužík, J. - Jelínek, M. - Roškot, L. - Chyla, M. - Smrž, M. - Smirnov, V. - Glebov, L. - Endo, A., - Mocek, T.
Characterization of a chirped volume Bragg grating compressor in a high-power laser system
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. p. 24. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Frank, M. - Smetanin, S. - Jelínek, M. - Ivleva, L. - Zverev, P., - Kubeček, V.
Synchronously pumped BaWO4 Raman laser with long and short frequency shiftswith the 69% slope efficiency at 1179nm or 3 ps pulses at 1227 nm
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Smetanin, S. N. - Jelínek, M. - Tereshchenko, D. P., - Kubeček, V.
Extracavity pumped parametric Raman nanosecond crystalline anti-Stokes laser at 954 nm with collinear orthogonally polarized beam interaction at tangential phase matching
Optics Express. 2018, 26(18), 22637-22649. ISSN 1094-4087.
2018
Frank, M. - Smetanin, Sergei N. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Kubeček, V.
Highly efficient picosecond all-solid-state Raman laser at 1179 and 1227 nm on single and combined Raman lines in a BaWO4 crystal
Optics Letters. 2018, 43(11), 2527-2530. ISSN 0146-9592.
2018
Smetanin, S. N. - Kopalkin, A. A. - Shukshin, V. E. - Ivleva, L. I. - Frank, M. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Kubeček, V.
Spontaneous and Stimulated Raman Scattering in Tungstate and Molybdate Crystals at Both High and Low Frequency Anionic Group Vibrations
In: 2018 International Conference Laser Optics. New York: IEEE Press, 2018. p. 334. ISBN 978-1-5386-3612-1.
2018
De Marco, M. - Krása, J. - Cikhardt, J. - Consoli, F. - De Angelis, R. - Pfeifer, M. - Krůs, M. - Dostál, J. - Margarone, D. - Picciotto, A. - Velyhan, A. - Klír, D. - Dudžák, R. - Limpouch, J., - Korn, G.
Multi probes measurements at the PALS Facility Research Centre during high intense laser pulse interactions with various target materials
In: Plasma Physics by Laser and Applications (PPLA 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. EPJ Web of Conferences. vol. 167. ISSN 2101-6275.
2018
Barlow, A. - Klíma, M., - Shashkov, M.
Constrained optimization framework for interface-aware sub-scale dynamics models for voids closure in Lagrangian hydrodynamics
Journal of Computational Physics. 2018, 371 914-944. ISSN 0021-9991.
2018
Valenta, P. - Klimo, O. - Korn, G., - Bulanov, S.V.
On high-quality electron beam generated by breaking wake wave in near-critical density plasmas
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. p. 905-908. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Dousova, H. - Almonasy, N. - Mikysek, T. - Vana, J., - Dvořák, M.
Synthesis, spectral and electrochemical properties of selected boron ketiminates with aminocoumarin fragment
MONATSHEFTE FUR CHEMIE. 2018, 149(10), 1795-1811. ISSN 0026-9247.
2018
Hloušková, Z. - Tydlitát, J. - Kong, M. - Pytela, O. - Mikysek, T. - Klikar, M. - Almonasy, N. - Dvořák, M. - Jiang, Z. - Růžička, A., - Bureš, F.
Structure-Catalytic Activity in a Series of Push-Pull Dicyanopyrazine/Dicyanoimidazole Photoredox Catalysts
Chemistry Select. 2018, 3(16), 4262-4270. ISSN 2365-6549.
2018
Vyvlecka, M. - Novák, O. - Roškot, L. - Smrž, M. - Mužík, J. - Endo, A., - Mocek, T.
Ten-watt level picosecond parametric mid-IR source broadly tunable in wavelength
In: Proc. SPIE 10561, Nonlinear Frequency Generation and Conversion: Materials and Devices XVII. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2018. Proceedings of SPIE. vol. 10561. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1517-5.
2018
Navrátil, P. - Peterka, P. - Vojtisek, P. - Kasik, I. - Aubrecht, J. - Honzatko, P., - Kubeček, V.
Self-swept erbium fiber laser around 1.56 mu m
Opto-Electronics Review. 2018, 26(1), 29-34. ISSN 1230-3402.
2018
Wachulak, P. - Duda, M. - Fok, T. - Bartnik, A., - Jančárek, A.
Single-shot near edge X-ray fine structure (NEXAFS) spectroscopy using a laboratory laser-plasma light source
Materials. 2018, 11(8), ISSN 1996-1944.
2018
Wachulak, P. - Duda, M. - Bartnik, A., - Sarzyński, A.
2-D elemental mapping of an extreme ultraviolet-irradiated PET with a compact near edge X-ray fine structure spectromicroscopy
Spectrochimica Acta, Part B: Atomic Spectroscopy. 2018, 145 107-114. ISSN 0584-8547.
2018
Wachulak, P. - Duda, M. - Bartnik, A., - Sarzynski, A.
NEXAFS spectroscopy and spectromicroscopy with laser-produced plasma sources of soft X-ray radiation
In: Laser Technology 2018: Progress and Applications of Lasers. Montréal: SPIE, 2018. Proceedings of SPIE. vol. 10974. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-2604-1.
2018
Špaček, A. - Green, J.T. - Batysta, F. - Novák, J. - Antipenkov, R. - Bakule, P., - Mocek, T.
General method of passive optical pulse peak intensity stabilization through controlled self-phase modulation and over-compression
Journal of the Optical Society of America. 2018, 35(10), 2494-2500. ISSN 0740-3224.
2018
Boge, R. - Horacek, J. - Mazurek, P. - Naylon, Jack A. - Green, J.T. - Hubka, Z. - Šobr, V. - Novák, J. - Batysta, F. - Antipenkov, R. - Bakule, P., - Rus, B.
Robust method for long-term energy and pointing stabilization of high energy, high average power solid state lasers
Review of Scientific Instruments. 2018, 89(2), ISSN 0034-6748.
2018
Wachulak, P. - Duda, M. - Bartnik, A. - Sarzyński, A., - Jančárek, A.
Compact system for near edge X-ray fine structure (NEXAFS) spectroscopy using a laser-plasma light source
Optics Express. 2018, 26(7), 8260-8274. ISSN 1094-4087.
2018
Frank, M. - Jelínek, M. - Kubeček, V. - Kašík, I. - Podrazky, O., - Matějec, V.
Scanning Cutback Method for Characterization of Bragg Fibers
IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology. 2018, 36(11), 2271-2277. ISSN 0733-8724.
2018
Hlinomaz, K. - Levy, Y. - Derrien, T.J.Y., - Bulgakova, N.M.
Numerical modelling of energy relaxation in molybdenum thin films on soda-lime glass upon irradiation by picosecond laser pulses
In: Book of Abstracts - UtrafastLight-2018. Moscow: Lebedev Physical Institute RAS, 2018. p. 65.
2018
Hájek, F. - Zíková, M. - Hospodková, A. - Hubáček, T., - Oswald, J.
Impact of Si doping in different GaN layers on luminescence properties of InGaN/GaN multiple quantum well structure
In: International Symposium on Growth of III-Nitrides. Warsaw: University of Warsaw, 2018. p. 125.
2018
Green, J.T. - Naylon, J.A. - Indra, L. - Batysta, F. - Horáček, M. - Tykalewicz, B. - Antipenkov, R. - Novák, J. - Hubka, Z. - Boge, R. - Bakule, P., - Mocek, T.
Fiber-based front ends for extreme light applications
In: Proc. SPIE 10683, Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. Baltimore: SPIE, 2018. Proceedings of SPIE. vol. 10683. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1892-3.
2018
Sládek, J. - Stehlík, M. - Mirza, I. - Gedvilas, M. - Račiukaitis, G., - Bulgakova, N.
Structuring of fused silica and ULE glass with LIPSS using femtosecond laser pulses
[Unpublished Lecture] HiLASE Centrum, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.. 2018-10-14.
2018
Sládek, J. - Stehlík, M. - Mirza, I. - Gedvilas, M. - Račiukaitis, G., - Bulgakova, N.
Structuring of fused silica and ULE glass with LIPSS using femtosecond laser pulses
[Unpublished Lecture] Politecnico di Milano, Dip. Energia. 2018-07-08.
2018
Sládek, J. - Stehlík, M. - Mirza, I. - Gedvilas, M. - Račiukaitis, G., - Bulgakova, N.
Investigation of large-area femtosecond laser-induced periodic surface nanostructuring of metals
In: Book Of Abstracts, ICPEPA 11. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2018. p. 123.
2018
Sládek, J. - Stehlík, M. - Mirza, I. - Gedvilas, M. - Račiukaitis, G., - Bulgakova, N.
Femtosecond laser induced surface structuring of large band gap dielectrics
[Unpublished Lecture] 19th International Symposium on Laser Precision Microfabrication (Association of Industrial Laser Users (AILU)). 2018-06-25.
2018
Sládek, J. - Stehlík, M. - Gedvilas, M. - Mirza, I. - Bulgakova, N., - Račiukaitis, G.
Periodic surface structuring of fused silica and ULE glass using femtosecond laser pulses
In: Book of Abstracts - UtrafastLight-2018. Moscow: Lebedev Physical Institute RAS, 2018. p. 131.
2018
Huynh, J. - Smrz, M. - Miura, T. - Slezak, O. - Vojna, D., - Čech, M.
Femtosecond Yb:YGAG ceramic slab regenerative amplifier
Optical Materials Express. 2018, 8(3), 615-621. ISSN 2159-3930.
2018
Lokasani, R. - Sheil, J. - Barte, E. - Hara, H., - Limpouch, J.
Soft x-ray spectral analysis of samarium plasmas produced by solid-state laser pulses
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 2018, 51(21), ISSN 0953-4075.
2018
Albrecht, M. - Kozlová, M., - Nejdl, J.
Pulse duration of a partially coherent soft X-ray laser estimated from far-field speckle statistics
Optics Letters. 2018, 43(19), 4586-4589. ISSN 1539-4794.
2018
Brajer, J. - Kaufman, J. - Böhm, M. - Zeman, P., - Mádl, J.
Laser shock processing for novel applications
In: Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2018. p. 1-58. vol. 1. ISBN 978-80-87441-24-4.
2018
Kouba, K.
Příprava substrátů pro spektroskopii založenou na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu (SERS)
In: Sborník příspěvků Osmé studentské vědecké konference fyziky pevných látek a materiálů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2018. pp. 38-41. ISBN 978-80-01-06511-2.
2018
Burda, M. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Nonlocal nanoplasmonic resonance phenomena
In: Sborník příspěvků Osmé studentské vědecké konference fyziky pevných látek a materiálů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2018. pp. 35-37. ISBN 978-80-01-06511-2.
2018
Šulc, J. - Kratochvíl, J. - Němec, M., - Jelínková, H.
Broadly-tunable Diode-pumped Tm:Ca3(VO4)2 Laser
In: Laser Congress 2018 (ASSL) Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-48-4.
2018
Němec, M. - Švejkar, R. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Spectral and Lasing Characteristics of Er:YAP Crystal in Temperature Range 80 to 300 K
In: Laser Congress 2018 (ASSL) Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-48-4.
2018
Vojna, D. - Yasuhara, R. - Furuse, H. - Slezak, O., - Čech, M.
Faraday effect measurements of holmium oxide (Ho2O3) ceramics-based magneto-optical materials
High Power Laser Science and Engineering. 2018, 6 ISSN 2095-4719.
2018
Doroshenko, M.E. - Jelínková, H. - Jelínek, M. - Šulc, J., - Vyhlídal, D.
Room temperature Fe2+:Cd1-xMnxTe laser generating at 5.4 – 6  μm
Optics Letters. 2018, 43(20), 5058-5061. ISSN 0146-9592.
2018
Šulc, J. - Němec, M. - Švejkar, R., - Jelínková, H.
Tunability of Low-doped Tm:CaF2 Crystal at Cryogenic Temperatures
In: High-brightness Sources and Light-Driven Interactions - Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-40-8.
2018
Švejkar, R. - Šulc, J. - Jelínková, H., - Kubeček, V.
Tunable Diode-pumped Er:SrF2 Laser at 2.7 μm
In: High-brightness Sources and Light-Driven Interactions - Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-40-8.
2018
Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Osiko, V. - Jelínek, M. - Šulc, J., - Vyhlídal, D.
Fe:Zn0.6Mn0.4Se Spectroscopic Properties and Laser Generation at 5.0 – 5.8 um in the Temperature Range of 78 – 300 K
In: CLEO Pacific Rim 2018 - Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-45-3.
2018
Švejkar, R. - Šulc, J. - Jelínková, H., - Doroshenko, M.E.
Compact Fe:ZnSe and Fe:ZnMnSe tunable lasers at 80 K pump with Er:YAG
In: CLEO Pacific Rim 2018 - Technical Digest. Washington: OSA, 2018. ISBN 978-1-943580-45-3.
2018
Švejkar, R. - Šulc, J. - Němec, M., - Jelínková, H.
Nanosecond Pulses from SESAM Q-switched Er:Y2O3 Laser at 2.7 m
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. p. 38. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Jelínek, M. - Šulc, J., - Vyhlídal, D.
Fe:Zn0.6Mn0.4Se laser generating in the wavelength region 5.0 – 5.8 m in the temperature range 78 – 300K
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. p. 39. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Šulc, J. - Švejkar, R. - Veselský, K., - Jelínková, H.
Broadly-tunable diode pumped Tm:SBN laser
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. p. 39. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Fibrich, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Jelínková, H., - Kubeček, V.
Ti:Sapphire spectroscopic and laser characteristic investigation down to cryogenic temperatures
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. p. 39. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Němec, M. - Šulc, J. - Doroshenko, M.E., - Jelínková, H.
Tunable Dy:PbGa2S4 laser pumped by 1.7 m radiation
In: Europhysics Conference Abstracts Volume 42C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2018. p. 39. ISBN 979-10-96389-10-0.
2018
Fibrich, M. - Šulc, J. - Král, R. - Jarý, V. - Němec, M., - Jelínková, H.
Luminescence Study of RE-Doped Low-Energy Phonon RbPb2Cl5 Crystals for Mid-IR Lasers Emitting Above 4.5 µm Wavelength
In: 27th International Laser Physics Workshop - Program. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2018. p. 68.
2018
Němec, M. - Švejkar, R. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Cryogenic Cooled Er:YAlO3 Laser
In: 27th International Laser Physics Workshop - Program. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2018. p. 68.
2018
Švejkar, R. - Šulc, J. - Říha, A., - Jelínková, H.
Er:YAG pumped compact Fe:ZnMnSe laser tunable in spectral range 3950-4500 nm at 80 K
In: 2018 International Conference Laser Optics. New York: IEEE Press, 2018. p. 56. ISBN 978-1-5386-3612-1.
2018
Říha, A. - Jelínková, H. - Němec, M., - Švejkar, R.
Cr:ZnMnSe Diode-pumped Laser
In: 2018 International Conference Laser Optics. New York: IEEE Press, 2018. p. 5. ISBN 978-1-5386-3612-1.
2018
Trojánek, P. - Procházka, I.
Two-way time transfer method using optical communication links based on single photon counting
In: Proc. SPIE 10770, Laser Communication and Propagation through the Atmosphere and Oceans VII. Baltimore: SPIE, 2018. Proceedings of SPIE. vol. 10770. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-2111-4.
2018
Kadlecova, M. - Dostalova, T. - Jelínková, H. - Němec, M. - Šulc, J., - Fibrich, M.
Three-frequency Nd:YAG laser for dental treatment
In: Proc. SPIE 10473 Lasers in Dentistry XXIV. Bellingham: SPIE, 2018. ISSN 1605-7422. ISBN 9781510614314.
2018
Jelínková, H. - Doroshenko, M. E. - Osiko, V. V. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D. - Šulc, J., - Němec, M.
Fe:Zn0.6Mn0.4Se laser generation at 5.0 - 5.8 μm in the temperature range of 78 - 300 K
In: Proc. SPIE 10511 Solid State Lasers XXVII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2018. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1507-6.
2018
Šulc, J. - Švejkar, R. - Němec, M. - Doroshenko, Maxim E., - Jelínková, H.
Spectroscopy and lasing of Tm:SrMoO4 crystal near 1.5, 1.9, and 2.3 μm under 793 nm excitation
In: Proc. SPIE 10511 Solid State Lasers XXVII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2018. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1507-6.
2018
Němec, M. - Šulc, J. - Hlinomaz, K. - Jelínková, H., - Čech, M.
Resonantly diode-pumped eye-safe Er:YAG laser with fiber-shaped crystal
In: Proc. SPIE 10511 Solid State Lasers XXVII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2018. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1507-6.
2018
Fibrich, M. - Šulc, J. - Vyhlídal, D. - Jelínková, H., - Čech, M.
Temperature influence on spectroscopic and lasing properties of blue laser diode pumped Alexandrite crystal
In: Proc. SPIE 10511 Solid State Lasers XXVII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2018. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1507-6.
2018
Švejkar, R. - Šulc, J. - Němec, M. - Jelínková, H., - Čech, M.
Temperature influence on spectroscopic properties and 2.7 mu m lasing of Er:YAP crystal
In: Proc. SPIE 10511 Solid State Lasers XXVII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2018. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-1507-6.
2018
Stehlík, M. - Šulc, J. - Bohacek, P., - Jelínková, H.
Wavelength tunability of laser based on Yb-doped GGAG crystal
Laser Physics. 2018, 28(10), ISSN 1054-660X.
2018
Němec, M. - Šulc, J. - Švejkar, R., - Jelínková, H.
Temperature influence on Er: YAlO3 spectroscopy and diode-pumped laser properties
Laser Physics. 2018, 28(10), ISSN 1054-660X.
2018
Švejkar, R. - Šulc, J. - Němec, M. - Bohacek, P., - Jelínková, H.
Line-tunable Er:GGAG laser
Optics Letters. 2018, 43(14), 3309-3312. ISSN 0146-9592.
2018
Fibrich, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Jelínková, H., - Kubeček, V.
Influence of temperature on Ti: sapphire spectroscopic and laser characteristics
Laser Physics. 2018, 28(8), ISSN 1054-660X.
2018
Doroshenko, M. E. - Osiko, V. V. - Jelínková, H. - Jelínek, M. - Šulc, J., - Vyhlídal, D.
Spectral and lasing characteristics of Fe:Cd1-xMnxTe (x=0.1-0.76) crystals in the temperature range 77 to 300 K
Optical Materials Express. 2018, 8(7), 1708-1722. ISSN 2159-3930.
2018
Švejkar, R. - Šulc, J. - Jelínková, H., - Kubeček, V.
Diode-pumped Er:SrF2 laser tunable at 2.7 mu m
Optical Materials Express. 2018, 8(4), 1025-1030. ISSN 2159-3930.
2018
Doroshenko, M. E. - Šulc, J. - Jelínková, H., - Němec, M.
Diode-pumped SrMoO4:Tm3+ crystal lasing near 1500 nm
Laser Physics Letters. 2018, 15(4), ISSN 1612-2011.
2018
Švejkar, R. - Papashvili, Alexander G. - Šulc, J. - Němec, M., - Jelínková, H.
2.4 μm diode-pumped Dy2+:CaF2 laser
Laser Physics Letters. 2018, 15(1), ISSN 1612-2011.
2018
Saber, I. - Bartnik, A. - Skrzeczanowski, W. - Wachulak, P., - Limpouch, J.
Experimental and theoretical study on emission spectra of a nitrogen photoionized plasma induced by intense EUV pulses
In: Plasma Physics by Laser and Applications (PPLA 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. EPJ Web of Conferences. vol. 167. ISSN 2101-6275.
2018
Nikl, J. - Kuchařík, M. - Holec, M., - Weber, S.
Curvilinear high-order Lagrangian hydrodynamic code for the laser–target interaction
In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. p. 513-516. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.
2018
Trojánek, P. - Procházka, I.
Note: Optical fiber two-way time transfer based on single photon counting approach
Review of Scientific Instruments. 2018, 89(8), ISSN 0034-6748.
2018
Fridrich, D. - Liska, R., - Wendroff, B.
Cell-Centred Lagrangian Lax–Wendroff HLL Hybrid Schemes in Cylindrical Geometry
In: Theory, Numerics and Applications of Hyperbolic Problems I. Basel: Springer, 2018. p. 565-576. vol. 1. ISSN 2194-1009. ISBN 978-3-319-91544-9.
2018
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Space qualified solid state photon counting detector with reduced detection delay temperature drift
Review of Scientific Instruments. 2018, 89(5), ISSN 0034-6748.
2018
Pokorný, P. - Novotný, M. - Fitl, P. - Zuklín, J. - Vlček, J. - Nikl, J. - Marešová, E. - Hruška, P. - Bulíř, J. - Drahokoupil, J. - Čerňanský, M., - Lančok, J.
Apparatus for measurements of thermal and optical stimulated exo-electron emission and luminescence
Measurement Science and Technology. 2018, 29(6), ISSN 0957-0233.
2018
Nguyen, V.H. - Kálal, M. - Suk, H., - Janulewicz, K.A.
Interferometric analysis of sub-nanosecond laser-induced optical breakdown dynamics in the bulk of fused-silica glass
Optics Express. 2018, 26(12), 14999-15008. ISSN 1094-4087.
2018
Barte, E. - Hara, H. - Tamura, T. - Gisuji, T. - Lokasani, R. - Dunne, P. - O'Sullivan, G., - Limpouch, J.
Characteristics of soft x-ray and extreme ultraviolet (XUV) emission from laser-produced highly charged rhodium ions
Journal of Applied Physics. 2018, 123(18), ISSN 0021-8979.
2018
Baeni, L. - Alexopoulos, A. - Artuso, M. - Bachmair, F. - Bartosik, M. - Beacham, J. - Beck, H. - Bellini, V. - Belyaev, V. - Bentele, B. - Chren, D. - Sopko, B., - Sopko, V.
Diamond detectors for high energy physics experiments
Journal of Instrumentation. 2018, 13 ISSN 1748-0221.
2018
Badziak, J. - Kuchařík, M., - Liska, R.
Generation of sub-gigabar-pressure shocks by a hyper-velocity impact in the collider driven by laser-induced cavity pressure
In: Journal of Physics: Conference Series. London: IOP Publishing, 2018. ISSN 1742-6588.
2018
Vlk, M. - Kubeček, V. - Jelínek, M., - Ma, F.
Passively mode-locked 354-1200 fs and continuous-wave 1044-1081 nm tunable operation of diode-pumped Nd,La:SrF2 laser
Laser Physics Letters. 2018, 15(3), 1-7. ISSN 1612-2011.
2018
Frank, M. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Kubeček, V.
Multi-wavelength picosecond BaWO4 Raman laser with long and short Raman shifts and 12-fold pulse shortening down to 3 ps at 1227 nm
Laser Physics. 2018, 28(2), 1-5. ISSN 1054-660X.
2018
Pína, L. - Hudec, R. - Inneman, A. - Nentvich, O. - Urban, M. - Maršíková, V. - Stehlíková, V. - Doubravová, D. - Burwitz, V. - Pelliciari, C. - Hartner, G., - Dániel, V.
Multi-Foil X-ray optics tests at PANTER: Preliminary results
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2018, 48(3), 466-475. ISSN 1335-1842.
2018
Hudec, R. - Pína, L. - Maršíková, V. - Nentvich, O. - Urban, M., - Inneman, A.
Lobster Eye X-ray optics for astrophysics: Recent status
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2018, 48(3), 456-465. ISSN 1335-1842.
2018
Hudec, R. - Pína, L. - Maršíková, V. - Nentvich, O. - Urban, M., - Inneman, A.
Kirkpatrick Baez X-ray optics for astrophysics: Recent status
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2018, 48(3), 437-445. ISSN 1335-1842.
2018
Jackura, A. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
New analysis of ηπ tensor resonances measured at the COMPASS experiment
Physics Letters B. 2018, 779 464-472. ISSN 0370-2693.
2018
Boháček, K. - Kozlova, M. - Nejdl, J. - Chaulagain, U. - Horný, V. - Krus, M., - Ta Phuoc, K.
Stable electron beams from laser wakefield acceleration with few-terawatt driver using a supersonic air jet
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2018, 883 24-28. ISSN 0168-9002.
2018
Kawata, S. - Gu, Y. J. - Li, X. F. - Karino, T. - Limpouch, J., - Klimo, O.
Dynamic stabilization of filamentation instability
PHYSICS OF PLASMAS. 2018, 25(1), ISSN 1070-664X.
2018
Váchal, P. - Wendroff, B.
Volume change and energy exchange: How they affect symmetry in the Noh problem
Journal of Computational Physics. 2018, 364 416-419. ISSN 0021-9991.
2018
Štolcová, L. - Peksa, V. - Proška, J., - Prochazka, M.
Gold film over very small (107nm) spheres as efficient substrate for sensitive and reproducible surface-enhanced Raman scattering (SERS) detection of biologically important molecules
Journal of Raman Spectroscopy. 2018, 49(3), 499-505. ISSN 0377-0486.
2018
Pšikal, J. - Matys, M.
Dominance of hole-boring radiation pressure acceleration regime with thin ribbon of ionized solid hydrogen
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2018, 60(4), 1-11. ISSN 0741-3335.
2018
Holec, M. - Nikl, J. - Vranic, M., - Weber, S.
The effect of pre-plasma formation under nonlocal transport conditions for ultra-relativistic laser-plasma interaction
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2018, 60(4), ISSN 0741-3335.
2018
Holec, M. - Nikl, J., - Weber, S.
Nonlocal transport hydrodynamic model for laser heated plasmas
PHYSICS OF PLASMAS. 2018, 25(3), ISSN 1070-664X.
2018
Nikl, J. - Holec, M. - Zeman, M. - Kuchařík, M. - Limpouch, J., - Weber, S.
Macroscopic laser-plasma interaction under strong non-local transport conditions for coupled matter and radiation
Matter and Radiation at Extremes. 2018, 3(3), 110-126. ISSN 2468-080X.
2018
Čtyroký, J. - Wanguemert - Pérez, J.G. - Kwiecien, P. - Richter, I. - Litvik, J. - Schmid, J.H. - Molina - Fernández, I. - Ortega - Monux, A. - Dado, M., - Cheben, P.
Design of narrowband Bragg spectral filters in subwavelength grating metamaterial waveguides
Optics Express. 2018, 26(1), 179-194. ISSN 1094-4087.
2018
Zarska, M. - Sramek, M. - Novotný, F. - Havel, F., - Proška, J.
Biological safety and tissue distribution of (16-mercaptohexadecyl) trimethylammonium bromide-modified cationic gold nanorods
Biomaterials. 2018, 154 275-290. ISSN 0142-9612.
2018
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Single photon detector package with sub-picosecond limiting precision and stability
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2018, 912 213-216. ISSN 0168-9002.
2018
Falk, K. - Holec, M. - Fontes, C.J. - Fryer, C.L. - Greef, C.W. - Johns, H.M. - Montgomery, D.S. - Schmidt, D.W., - Šmíd, M.
Measurement of Preheat Due to Nonlocal Electron Transport in Warm Dense Matter
Physical Review Letters. 2018, 120 ISSN 0031-9007.
2018
Badziak, J. - Krousky, E. - Marczak, J. - Parys, P. - Pisarczyk, T. - Rosinski, M. - Sarzynski, A. - Chodukowski, T. - Dostal, J. - Dudzak, R. - Kalinowska, Z. - Kuchařík, M. - Liska, R. - Pfeifer, M. - Ullschmied, J., - Zaras-Szydlowska, A.
Efficient acceleration of a dense plasma projectile to hyper velocities in the laser-induced cavity pressure acceleration scheme
Laser and Particle Beams. 2018, 36(1), 49-54. ISSN 0263-0346.
2018
Kuchařík, M. - Scovazzi, G. - Shashkov, M., - Loubere, R.
A Multi-Scale Residual-Based Anti-Hourglass Control for Compatible Staggered Lagrangian Hydrodynamics
Journal of Computational Physics. 2018, 354 1-25. ISSN 0021-9991.
2018
Klíma, M. - Kuchařík, M. - Velechovsky, J., - Shashkov, M.
Bound-Preserving Reconstruction of Tensor Quantities for Remap in ALE Fluid Dynamics
In: Theory, Numerics and Applications of Hyperbolic Problems II. Basel: Springer, 2018. p. 145-157. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. vol. 237. ISBN 978-3-319-91547-0.
2018
Fiala, J. - Richter, I.
Mechanisms Responsible for Extraordinary Optical Transmission Through One-Dimensional Periodic Arrays of Infinite Sub-wavelength Slits: the Origin of Previous EOT Position Prediction Misinterpretations
Plasmonics. 2018, 13(3), 835-844. ISSN 1557-1955.
2018
Fišera, O. - Kareš, J. - Čuba, V. - Procházková, L. - Popovich, K. - Kozempel, J. - Vlk, M. - Fialová, K., - Palušák, M.
SORPTION PROPERTIES OF SELECTED OXIDIC NANOPARTICLES FOR THE TREATMENT OF SPENT DECONTAMINATION SOLUTIONS BASED ON CITRIC ACID
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Němec, M. ed. - Mizera, J. ed. - John, J. ed., - Kucera, J. ed.
18th Radiochemical conference: RadChem 2018: Marianske Lazne, 13-18th May 2018
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018, 318(3), 2177-2179. ISSN 0236-5731.
2018
Mihóková, E. - Popovich, K. - Procházková, L. - Pelikánová, I. - Čuba, V. - Jakubec, I. - Tomanová, K. - Dědic, R., - Nikl, M.
Novel scintillating nanocomposites for X-ray induced photodynamic therapy
In: Lumdetr 2018 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2018. ISBN 978-80-01-06479-5.
2018
Suchánková, P. - Červenák, J. - Kozempel, J., - Vlk, M.
Cílená alfa terapie a její místo v moderní nukleární medicíně
Nukleární medicína. 2018, 2018(7), 7-12. ISSN 1805-1146.
2018
Podrojková, N. - Oriňak, A. - Oriňaková, R. - Procházková, L. - Čuba, V. - Patera, J., - Smith, R.M.
Effect of different crystalline phase of ZnO/Cu nanocatalysts on cellulose pyrolysis conversion to specific chemical compounds
Cellulose. 2018, 25(10), 5623-5642. ISSN 0969-0239.
2018
Mrázek, J. - Kašík, I. - Procházková, L. - Čuba, V. - Girman, V. - Puchý, V. - Blanc, W. - Peterka, P. - Aubrecht, J. - Cajzl, J., - Podrazký, O.
YAG ceramic nanocrystals implementation into MCVD technology of active optical fibers
Applied Sciences. 2018, 8(8), ISSN 2076-3417.
2018
Prášek, T. - Němec, M. - Steier, P., - Zhang, X.
Preparation of Fluoride Target Matrices for 236U AMS Measurement
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (5) 70. Sjezd českých a slovenských chemických společností. Praha: Česká společnost chemická, 2018. ISSN 2336-7202.
2018
Prášek, T. - Němec, M. - Steier, P., - Zhang, X.
Preparation of Fluoride Target Matrices for 236U AMS Measurement
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Procházková, L. - Vaněček, V. - Martinez-Turtos, R. - Nikl, M. - Čuba, V., - Auffray, E.
ZnO:Ga-core-shells embedded in polystyrene matrix
In: Lumdetr 2018 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2018. p. 197. ISBN 978-80-01-06479-5.
2018
Procházková, L. - Čuba, V., - Nikl, M.
Tailoring of ZnO luminescence properties by controlled doping
In: The 5th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices. Beograd: Institut za nuklearne nauke “Vinča” Beograd, 2018. ISBN 978-86-7306-141-2.
2018
Procházková, L. - Čuba, V.
Radiation-induced preparation of ZnO:Ga-based scintillators with band gap modulation
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 224. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Čubová, K. - Němec, M. - Straka, M., - Szatmáry, L.
Způsob odstranění kobaltu z vodných roztoků
Patent Application.
2018
Fenclová, K. - Němec, M. - Prášek, T. - John, J. - Daňo, M., - Bilous, M.
URYCHLOVAČOVÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE – NOVÉ MOŽNOSTI PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH AKTINOIDŮ
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (5) 70. Sjezd českých a slovenských chemických společností. Praha: Česká společnost chemická, 2018. ISSN 2336-7202.
2018
Bárta, J. - Tomanová, K. - Procházková, L. - Vaněček, V. - Kuzár, M. - Nikl, M., - Čuba, V.
Photochemical synthesis of nanoparticles in aqueous solutions
In: ANGEL 2018 - Book of Abstracts. Lyon: University Claude Bernard Lyon 1, 2018. p. 39.
2018
Pejchal, J. - Bárta, J. - Kučerková, R. - Beitlerová, A., - Nikl, M.
Luminescence and scintillation properties of rare-earth-doped LaAlO3 single crystals
In: Lumdetr 2018 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2018. p. 139. ISBN 978-80-01-06479-5.
2018
Jarý, V. - Havlák, L. - Bárta, J. - Rejman, M., - Nikl, M.
Eu2+-doped ARES2 sulfides - novel multifunctional optical materials
In: Lumdetr 2018 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2018. p. 98. ISBN 978-80-01-06479-5.
2018
Bárta, J. - Kuzár, M. - Müllerová, E. - Procházková, L. - Čuba, V., - Nikl, M.
Photochemical synthesis and characterization of multi-component garnet powders
In: Lumdetr 2018 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2018. p. 125. ISBN 978-80-01-06479-5.
2018
Kittnerová, J. - Drtinová, B., - Vopálka, D.
A comparative Study of Radium and Strontium Uptake by Cementitious Materials
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 133. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Čubová, K. - Semelová, M. - Němec, M. - John, J. - Milačić, J. - Omtvedt, J.P., - Štursa, J.
Extraction of thallium and indium isotopes as the homologues of nihonium into the ionic liquids
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018, 318(3), 2455-2461. ISSN 0236-5731.
2018
Bartl, P. - Omtvedt, J.P. - John, J. - Němec, M. - Sochor, J., - Štursa, J.
Microfluidic studies of SHE homologues in new facility at NPI REZ
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 268. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Pejchal, J. - Bárta, J. - Babin, V. - Beitlerová, A. - Průša, P. - Kučerková, R. - Pánek, D. - Parkman, T. - Guguschev, C. - Havlák, L. - Zemenová, P. - Kamada, K., - Yoshikawa, A.
Influence of Mg-codoping, non-stoichiometry and Ga-admixture on LuAG:Ce scintillation properties
Optical Materials. 2018, 86 213-232. ISSN 0925-3467.
2018
Jarý, V. - Havlák, L. - Bárta, J. - Rejman, M. - Bystřický, A. - Dujardin, C. - Ledoux, G., - Nikl, M.
Circadian light source based on KxNa1-xLuS2:Eu2+ phosphor
ECS Journal of Solid State Science and Technology. 2018, 7(1), R3182-R3188. ISSN 2162-8769.
2018
Sakmár, M. - Suchánková, P. - Kukleva, E. - Kozempel, J., - Vlk, M.
Surface modification of 99mTC-HAp-NPs
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Vlk, M. - Valová, V. - Sobkuliaková, Z., - Kozempel, J.
Multimodální magnetické nanosondy
In: 55. Dny Nukleární Medicíny. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018. ISSN 1805-1146.
2018
Valová, V. - Sobkuliaková, Z. - Kukleva, E. - Mokhodoeva, O. - Vlk, M., - Kozempel, J.
Magnetické nanočástice značené 68Ga a 18F
In: 55. Dny Nukleární Medicíny. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018. p. 12. ISSN 1805-1146.
2018
Ondrák, L. - Vachelová, J. - Davídková, M. - Neužilová, B., - Múčka, V.
Ochrana buněk před ionizujícím zářením pomocí vychytávačů hydroxylových radikálů
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 152. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Ondrák, L. - Múčka, V.
Modifikace radiační citlivosti eukaryotních buněk
Defense date 2018-06-11. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry.
2018
Ondrák, L. - Múčka, V.
MODIFICATION OF EUKARYOTIC CELLS´ RADIATION SENSITIVITY BY VARIOUS HYDROXYL RADICAL SCAVENGERS
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 222. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Fialová, K. - Vlk, M. - Kozempel, J. - Šebesta, F., - Dračínský, M.
SYNTHESIS OF DIGLYCOLAMIDE EXTRACTION AGENTS ANCHORED TO POLYACRYLONITRILE MATRIX
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 136-137. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Procházková, L. - Čuba, V. - Beitlerová, A. - Jarý, V. - Omelkov, S., - Nikl, M.
Ultrafast Zn(Cd,Mg)O:Ga nanoscintillators with luminescence tunable by band gap modulation
Optics Express. 2018, 26(22), 29482-29494. ISSN 1094-4087.
2018
Fišera, O. - Kareš, J. - Procházková, L. - Popovich, K. - Bárta, J., - Čuba, V.
Sorption properties of selected oxidic nanoparticles for the treatment of spent decontamination solutions based on citric acid
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018, 318(3), 2443-2448. ISSN 0236-5731.
2018
Popovich, K. - Čuba, V. - Bárta, J., - Procházková, L.
Automatizované zařízení pro kontinuální fotochemickou přípravu nanočástic kovů či oxidů kovů z vodných roztoků
Czech Republic. Utility Model CZ 31858. 2018-06-19.
2018
Mihóková, E. - Babin, V. - Pejchal, J. - Čuba, V. - Bárta, J. - Popovich, K. - Schulman, L.S. - Yoshikawa, A., - Nikl, M.
Afterglow and Quantum Tunneling in Ce-Doped Lutetium Aluminum Garnet
IEEE Transactions on Nuclear Science. 2018, 65(8), 2085-2089. ISSN 0018-9499.
2018
Popovich, K. - Šípková, M. - Čuba, V. - Procházková, L., - Nikl, M.
Luminescent properties of cerium-doped YSO/LSO/LYSO microcrystals prepared via room temperature sol-gel route
In: Lumdetr 2018 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2018. p. 140. ISBN 978-80-01-06479-5.
2018
Popovich, K. - Tomanová, K. - Čuba, V. - Procházková, L. - Pelikánová, I. - Jakubec, I. - Mihóková, E., - Nikl, M.
LuAG:Pr3+- porphyrin based nanohybrid system for singlet oxygen production: toward the next generation of PDTX drugs
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2018, 179 149-155. ISSN 1011-1344.
2018
Kuzár, M. - Bárta, J.
Příprava a charakterizace vícesložkových exotických granátů
2018. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry.
2018
Múčka, V. - Červenák, J. - Reimitz, D. - Čuba, V. - Bláha, P., - Neužilová, B.
Effects of irradiation conditions on the radiation sensitivity of microorganisms in the presence of OH-radical scavengers
International Journal of Radiation Biology. 2018, 94(12), 1142-1150. ISSN 0955-3002.
2018
Neužilová, B. - Múčka, V., - Ondrák, L.
Ethanol jako modifikátor radiační citlivosti živých buněk vůči UV záření
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Neužilová, B. - Múčka, V. - Ondrák, L., - Čuba, V.
Influence of gamma radiation dose rate and some other parameters on the radiation protection of microbial cells by OH radical scavenging
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Pelikánová, I.T. - Procházková, L.
Investigation of nanomaterials for singlet oxygen production
Defense date 2018-06-11. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry.
2018
Neužilová, B. - Ondrák, L. - Čuba, V., - Múčka, V.
Influence of the dose rate of gamma irradiation and some other conditions on the radiation protection of microbial cells by scavenging of OH radicals
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018, 318(3), 2449-2453. ISSN 0236-5731.
2018
Tomanová, K.
Syntéza luminiscenčních core-shell materiálů
Defense date 2018-06-12. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Nuclear Chemistry.
2018
Višňák, J. - Steudtner, R. - Kassahun, A. - Hoth, N., - Sobek, L.
Uranyl – Carbonate – Ca(2+)/Mg(2+) aqueous system spectroscopic experimental and theoretical study - Molecular modelling meets environmental protection
In: Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2). Praha: Česká společnost chemická, 2018. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Kratochvíl, B. ed. - Zavadilová, A. ed. - John, J. ed. - Havlová, V. ed. - Němec, M. ed. - Kučera, J. ed. - Havela, L. ed. - Kameník, J. ed. - Povinec, P. ed. - Fejgl, M. ed. - Čuba, V. ed. - Plaček, V. ed. - Lebeda, O. ed., - Mizera, J. ed.
Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2)
Mariánské Lázně, 2018-05-13/2018-05-18. Praha: Česká společnost chemická, 2018. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Světlík, I. - Fenclová, K. - Šimek, P. - Fejgl, M., - Brychová, V.
Využití urychlovačové hmotnostní spektrometrie pro analýzy 14C a dalších radionuklidů
In: Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2018. ISBN 978-80-02-02806-2.
2018
Adámek, K. - Šebesta, F. - Vlk, M. - Fialová, K. - Kozempel, J., - Kukleva, E.
Sorbent pro radionuklidový generátor 68Ge/68Ga
[Functional Sample] 2018.
2018
Baborová, L. - Vopálka, D.
SORPTION OF Sr AND Cs ONTO CZECH NATURAL BENTONITE – EXPERIMENTS AND MODELLING
In: Czech Chemical Society, Symposium Series 2. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 198. ISSN 2336-7202.
2018
Baborová, L. - Vopálka, D., - Červinka, R.
Sorption of Sr and Cs onto Czech natural bentonite: experiments and modelling
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018, 318(3), 2257-2262. ISSN 0236-5731.
2018
Kittnerová, J. - Lange, S. - Drtinová, B. - Deissmann, G. - Bosbach, D., - Vopálka, D.
Impact of carbonation on the uptake of radium by cementitious materials
In: NUWCEM 2018 Book of Abstracts. Paris: CEA, 2018.
2018
Distler, P. - Afsar, A. - Šťastná, K. - WestWood, J. - Frank, F.W. - Štamberg, K. - Harwood, L., - John, J.
Partitioning of Minor An(III) and Ln(III) by the 1,2,4-Triazine Extracting Compounds
In: Czech Chemical Society, Symposium Series 2. Praha: Česká společnost chemická, 2018. pp. 56. ISSN 2336-7202.
2018
Babain, V.A. - Alyapyshev, M.Yu. - Voronaev, I.G. - Tkachenko, L.I. - Kenf, E.V. - Mindová, M. - Distler, P., - John, J.
Fluorinated Carbonates as New Diluents for Extraction of f-Elements
In: Czech Chemical Society, Symposium Series 2. Praha: Česká společnost chemická, 2018. pp. 135. ISSN 2336-7202.
2018
Afsar, A. - Westwood, J. - Distler, P. - Harwood, L.M. - Mohad, S. - John, J., - Davis, F.J.
Separation of Am(III), Cm(III) and Eu(III) by electro-spun polystyrene-immobilized CyMe4-BTPhen
Tetrahedron. 2018, 74(38), 5258-5262. ISSN 0040-4020.
2018
Hupka, I. - Zavadilová, A.
Stanovenie nízkych koncentrácií uránu metódou laserom indukovanej fluorescencie pri použití komplexačných činidiel
In: BULLETIN SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2018. 179.
2018
Hupka, I. - Pokorný, M., - Zavadilová, A.
Speciation and luminescence properties of Eu(III) and U(VI) in solutions using complexing agents
In: Czech Chemical Society, Symposium Series 2. Praha: Česká společnost chemická, 2018. ISSN 2336-7202.
2018
Pokorný, M. - Hupka, I., - Zavadilová, A.
Study of Europium Speciation Using Time-resolved Laser-induced Luminiscence Spectroscopy
In: Czech Chemical Society, Symposium Series 2. Praha: Česká společnost chemická, 2018. ISSN 2336-7202.
2018
Vencovský, V. - Vetešník, A.
Analysis of Level Dependence of 2f(1) - f(2) Component of Otoacoustic Emissions Using Nonlinear 2D Cochlear Model
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2018, 104(5), 891-894. ISSN 1610-1928.
2018
Vyšín, L. - Burian, T. - Ukraintsev, E. - Davídková, M. - Grisham, M.E. - Heinbuch, S. - Rocca, J.J., - Juha, L.
Dose-Rate Effects in Breaking DNA Strands by Short Pulses of Extreme Ultraviolet Radiation
Radiation Research. 2018, 189(5), 466-476. ISSN 0033-7587.
2018
Vyšín, L. - Davídková, M. - Wachulak, P. - Fiedorowicz, H. - Bartnik, A. - Krůs, M. - Kozlová, M. - Skála, J. - Dostál, J. - Dudžák, R., - Juha, L.
Biological Action in and out of the Water Window
Acta Physica Polonica A. 2018, 133(2), 236-238. ISSN 1898-794X.
2018
Tomanová, K. - Čuba, V. - Procházková, L. - Jakubec, I. - Bárta, J. - Mihóková, E. - Martinez Turtos, R. - Auffray, E., - Nikl, M.
Blue-Emitting CsPbBr3 Nanocrystals with Ultrafast Decay
In: Lumdetr 2018 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2018. pp. 143. ISBN 978-80-01-06479-5.
2018
Urbanová, K. - Seifert, D. - Vlk, M. - Ucar, E., - Kozempel, J.
GALIUM-68 LABELLING ON THE MICROFLUIDIC SYSTEMS
In: Symposium Scientific Programme and Collection of Abstracts. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 125. ISBN 978-80-86238-89-0.
2018
Shashkova, E. - Vlk, M. - Bildziukevich, U. - Šusteková, J. - Šaman, D. - Wimmer, Z., - Kozempel, J.
COMPLEXES OF STIGMASTEROL HEMIESTERS WITH L, D-TRYPTOPHAN
In: Symposium Scientific Programme and Collection of Abstracts. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 121. ISBN 978-80-86238-89-0.
2018
Valová, V. - Sobkuliaková, Z. - Kukleva, E. - Sakmár, M. - Mokhodoeva, O. - Vlk, M., - Kozempel, J.
THERANOSTIC SUPERPARAMAGNETIC IRON OXIDE NANOVECTORS
In: Symposium Scientific Programme and Collection of Abstracts. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 126. ISBN 978-80-86238-89-0.
2018
Sakmár, M. - Vlk, M. - Suchánková, P. - Kukleva, E. - Kozempel, J. - Hrubý, M., - Lobaz, A.
In vitro and in vivo studies of 223Ra labelled HAp nanoparticles modificated with phosphonic acids
In: Symposium Scientific Programme and Collection of Abstracts. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 117. ISBN 978-80-86238-89-0.
2018
Baimukhanova, A. - Chakrova, E. - Roesch, F. - Kozempel, J., - Filosofov, D.
PRODUCTION OF POSITRON EMITTER RADIONUCLIDE 68Ga VIA GENERATOR 68Ge -> 68Ga
In: Czech Chemical Society, Symposium Series 2. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 248. ISSN 2336-7202.
2018
Kukleva, E. - Vlk, M., - Kozempel, J.
HYDROXYAPATITE NANOPARTICLES LABELLED WITH 18F
In: Czech Chemical Society, Symposium Series 2. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 236. ISSN 2336-7202.
2018
Kukleva, E. - Vlk, M. - Kozempel, J., - Suchánková, P.
DOTA DECORATED HYDROXYAPATITE NANOPARTICLES LABELLED WITH 68Ga
In: Symposium Scientific Programme and Collection of Abstracts. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 107. ISBN 978-80-86238-89-0.
2018
Kozempel, J. - Vlk, M. - Kukleva, E. - Sakmár, M., - Suchánková, P.
HYDROXYAPATITE NANOPARTICLES AS THERANOSTIC VECTORS FOR RADIOPHARMACY
In: Symposium Scientific Programme and Collection of Abstracts. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 105. ISBN 978-80-86238-89-0.
2018
Sobkuliaková, Z. - Valová, V. - Kukleva, E. - Sakmár, M. - Mokhodoeva, O. - Vlk, M., - Kozempel, J.
LABELLED SUPERPARAMAGNETIC IRON OXIDE NANOPARTICLES
In: Czech Chemical Society, Symposium Series 2. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 236-237. ISSN 2336-7202.
2018
Bárta, J. - Čuba, V. - Jary, V. - Beitlerova, A. - Pánek, D. - Parkman, T., - Nikl, M.
Photoinduced Preparation of Bandgap-Engineered Garnet Powders
IEEE Transactions on Nuclear Science. 2018, 65(8), 2184-2190. ISSN 0018-9499.
2018
Baimukhanova, A. - Chakrova, E.T. - Karaivanov, D.V. - Kozempel, J. - Roesch, F., - Filosofov, D.V.
Получение позитрон-излучающего радионуклида 68Ga: радиохимическая схема радионуклидного генератора 68Ge → 68Ga
Chemical Bulletin of Kazakh National University. 2018, 2018(2), 20-26. ISSN 1563-0331.
2018
Rosendorf, T. - Hofmanová, E. - Vopálka, D. - Vetešník, A., - Červinka, R.
Comparative study of HTO diffusion on individual and coupled systems of compacted bentonite and fresh ordinary Portland cement paste
Applied Geochemistry. 2018,(97), 102-108. ISSN 0883-2927.
2018
Vencovský, V. - Vetešník, A.
Theoretical study on onset of cubic distortion product otoacoustic emissions
In: TO THE EAR AND BACK AGAIN - ADVANCES IN AUDITORY BIOPHYSICS: Proceedings of the 13th Mechanics of Hearing Workshop. Melville, NY: AIP Publishing, 2018. AIP Conference Proceedings. vol. 1965. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1670-3.
2018
Vencovský, V. - Vetešník, A., - Rund, F.
The relationship between SFOAEs and tuning of cochlear filters in a model of the human cochlea
In: TO THE EAR AND BACK AGAIN - ADVANCES IN AUDITORY BIOPHYSICS: Proceedings of the 13th Mechanics of Hearing Workshop. Melville, NY: AIP Publishing, 2018. AIP Conference Proceedings. vol. 1965. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1670-3.
2018
Daňo, M. ed. - Galamboš, M. ed. - Viglašová, E. ed., - Rajec, P. ed.
Activated carbon as an effective pertechnetate adsorbent
Praha: Česká společnost chemická, 2018. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Mareš, K. ed. - John, J. ed. - Šebesta, F. ed., - Daňo, M. ed.
Technetium separation from concentrated molybdate solution issuing recycling of molybdenum from irradiated CerMet nuclear fuel
Praha: Česká společnost chemická, 2018. 16. vol. 2. ISSN 2336-7202.
2018
Lewis, F. - Harwood, L. - Hudson, M. - Afsar, A. - Laventine, D. - Šťastná, K. - John, J., - Distler, P.
Separation of the Minor Actinides Americium(III) and Curium(III) by Hydrophobic and Hydrophilic BTPhen Ligands: Exploiting Differences in their Rates of Extraction and Effective Separations at Equilibrium
Solvent Extraction and Ion Exchange. 2018, 36(2), 115-135. ISSN 0736-6299.
2018
Kozempel, J. - Mokhodoeva, O., - Vlk, M.
Progress in Targeted Alpha-Particle Therapy. What We Learned about Recoils Release from In Vivo Generators
Molecules. 2018, 23(3), ISSN 1420-3049.
2018
Baimukhanova, A. - Radchenko, V. - Kozempel, J. - Marinova, A. - Brown, V. - Karandashev, V. - Karaivanov, D. - Schaffer, P., - Filosofov, D.
Utilization of (p, 4n) reaction for 86Zr production with medium energy protons and development of a 86Zr → 86Y radionuclide generator
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018, 316(1), 191-199. ISSN 0236-5731.
2018
Westwood, J. - Harwood, L.M. - Afsar, A. - Cowell, J. - Distler, P., - John, J.
Synthesis and Screening of a Novel (dppz)-BTPhen Ligands for the Separation of Americium from Europium
Letters in Organic Chemistry. 2018, 15(5), 340-344. ISSN 1570-1786.
2018
Distler, P. - Štamberg, K. - John, J. - Harwood, L.M., - Lewis, F.W.
Modelling of the Am(III) - Cm(III) kinetic separation effect observed during metal ion extraction by bis-(1,2,4)-triazine ligands
Separation Science and Technology. 2018, 53(2), 277-285. ISSN 0149-6395.
2018
Kozempel, J. - Vlk, M. - Mičolová, P. - Kukleva, E. - Jandová, L. - Merhautová, H., - Ficenzová, K.
Kombinace pro radionuklidovou terapii pro použití jako léčivo
Czech Republic. Patent CZ 307369. 2018-05-23.
2018
Šimkovic, F. - Babič, A. - Kovalenko, S.G., - Krivoruchenko, M.I.
Favored Neutrino Mass Mechanisms of the 0nbb-Decay Unified by an Interpolating Formula
In: Journal of Physics: Conference Series. London: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. vol. 1056. ISSN 1742-6596.
2018
Babič, A. - Štefánik, D. - Krivoruchenko, M.I., - Šimkovic, F.
Bound-State Double-Beta Decay
In: Journal of Physics: Conference Series. London: IOP Publishing, 2018. p. 1-5. vol. 1056. ISSN 1742-6596.
2018
Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z.
Řízení rizik procesů spojených se specifikací a umístěním technického díla do území.
Praha: Audiovizuální a technické centrum ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06467-2.
2018
Klusoň, J. - Urban, T.
Monitor vzácných plynů vysokého rozsahu v paroplynné směsi o vysokém tlaku
[Research Report] 2018.
2018
Urban, T.
Analýza účinnosti stínících konstrukcí kobky cyklotronu pro parametry po upgrade cyklotronu včetně návrhu úprav stávajících konstrukcí kobky cyklotronu
[Research Report] 2018.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Performance of missing transverse momentum reconstruction with the ATLAS detector using proton–proton collisions at √s=13TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(11), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Operation and performance of the ATLAS Tile Calorimeter in Run 1
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Mihóková, E. - Popovich, K. - Procházková, L. - Pelikánová, I. - Čuba, V. - Jakubec, I. - Tomanová, K. - Dědic, R., - Nikl, M.
Novel scintillating nanocomposites for X-ray induced photodynamic therapy
In: Lumdetr 2018 Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2018. ISBN 978-80-01-06479-5.
2018
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurements of t(t)over-bar differential cross-sections of highly boosted top quarks decaying to all-hadronic final states in pp collisions at root s=13 Te V using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(1), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurements of Higgs boson properties in the diphoton decay channel with 36 fb(-1) of pp collision data at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Collaboration, A. T. L. A. S. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in final states with charm jets and missing transverse momentum in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(9), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Z gamma ->nu nu gamma production cross section in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous triple gauge-boson couplings
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(12), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for top squarks decaying to tau sleptons in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of jet fragmentation in Pb plus Pb and pp collisions at root S-NN=5.02 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(2), ISSN 2469-9985.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - Smolek, K. - Slavíček, T. - Sopczak, A. - et al.
Search for a heavy Higgs boson decaying into a Z boson and another heavy Higgs boson in the llbb final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 783 392-414. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in events with four or more leptons in root s=13 TeV pp collisions with ATLAS
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of heavy vector-like quarks decaying into high-(PT) W bosons and top quarks in the lepton-plus-jets final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(8), 1-41. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for flavor-changing neutral currents in top quark decays t -> Hc and t -> Hu in multilepton final states in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), 1-25. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena using the invariant mass distribution of same-flavour opposite-sign dilepton pairs in events with missing transverse momentum in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(8), 1-38. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for exclusive Higgs and Z boson decays to phi gamma and rho gamma with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of up-type vector-like quarks and for four-top-quark events in final states with multiple b-jets with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs boson decays into pairs of light (pseudo)scalar particles in the gamma gamma jj final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 782 750-767. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A., - Vrba, V.
Search for heavy particles decaying into top-quark pairs using lepton-plus-jets events in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(7), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs boson decays to beyond-the-Standard-Model light bosons in four-lepton events with the ATLAS detector at root s=13 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for top-squark pair production in final states with one lepton, jets, and missing transverse momentum using 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collision data with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for supersymmetry in final states with missing transverse momentum and multiple b-jets in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for W ' -> tb decays in the hadronic final state using pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 781 327-348. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the production cross section of three isolated photons in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 781 55-76. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the inclusive and fiducial t(t)over-bar production cross-sections in the lepton plus jets channel in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(6), 1-31. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for long-lived charginos based on a disappearing-track signature in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(6), 1-48. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for squarks and gluinos in final states with jets and missing transverse momentum using 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collision data with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(11), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of inclusive jet and dijet cross-sections in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(5), 1-47. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for a new heavy gauge-boson resonance decaying into a lepton and missing transverse momentum in 36 fb(-1) of pp collisions root s=13 TeV with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2018, 78(5), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the Decay of the Higgs Boson to Charm Quarks with the ATLAS Experiment
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(21), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for photonic signatures of gauge-mediated supersymmetry in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(9), 1-32. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the standard model Higgs boson produced in association with top quarks and decaying into a b(b)overbar pair in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(7), 1-44. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for lepton-flavor-violating decays of the Z boson into a r lepton and a light lepton with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair and single production of vectorlike quarks in final states with at least one Z boson decaying into a pair of electrons or muons in pp collision data collected with the ATLAS detector at root s=13 TeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(11), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying into top and bottom quarks at root s=13TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(11), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for chargino-neutralino production using recursive jigsaw reconstruction in final states with two or three charged leptons in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Observation of Centrality-Dependent Acoplanarity for Muon Pairs Produced via Two-Photon Scattering in Pb plus Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(21), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combination of the Searches for Pair-Produced Vectorlike Partners of the Third-Generation Quarks at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(21), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Comparison between simulated and observed LHC beam backgrounds in the ATLAS experiment at E-beam=4 TeV
Journal of Instrumentation. 2018, 13 ISSN 1748-0221.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Observation of H -> b(b)over-bar decays and V H production with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 59-86. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combined measurement of differential and total cross sections in the H -> gamma gamma and the H -> ZZ* -> 4l decay channels at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 114-133. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Myška, M. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Pospíšil, S. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of differential cross sections and W+/W- cross-section ratios for W boson production in association with jets at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(5), 1-60. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the cross section for isolated-photon plus jet production in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018,(780), 578-602. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the production cross-section of a single top quark in association with a Z boson in proton-proton collisions at 13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018,(780), 557-577. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Searches for exclusive Higgs and Z boson decays into J/psi gamma, psi (2S) gamma, and Upsilon(nS) gamma at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 134-155. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Constraints on off-shell Higgs boson production and the Higgs boson total width in ZZ -> 4l and ZZ -> 2l2v final states with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 786 223-244. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for electroweak production of supersymmetric particles in final states with two or three leptons at root s=13 Tev with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for resonant W Z production in the fully leptonic final state in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 787 68-88. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caicedo Sierra, I. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the azimuthal anisotropy of charged particles produced in root s NN=5.02 TeV Pb+ Pb collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combination of inclusive and differential tt¯ charge asymmetry measurements using ATLAS and CMS data at √s = 7 and 8 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(4), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for Higgs boson pair production in the..WW * channel using pp collision data recorded at v s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(12), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for new phenomena in events with same-charge leptons and b-jets in pp collisions at >=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(12), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Probing the Quantum Interference between Singly and Doubly Resonant Top-Quark Production in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2018, 121(15), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of jet fragmentation in 5.02 TeV proton-lead and proton-proton collisions with the ATLAS detector
Nuclear Physics A. 2018, 978(978), 65-106. ISSN 0375-9474.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Prompt and non-prompt J/psi elliptic flow in Pb plus Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(9), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Higgs boson mass in the H -> ZZ* -> 4l and H -> gamma gamma channels with root s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 784(784), 345-366. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Observation of Higgs boson production in association with a top quark pair at the LHC with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 784(784), 173-191. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Combination of searches for heavy resonances decaying into bosonic and leptonic final states using 36 fb(-1) of proton-proton collision data at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau(+/-)nu(tau) in the tau plus jets and tau plus lepton final states with 36 fb(-1) of pp collision data recorded at root s=13 TeV with the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(9), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Prompt and non-prompt J/psi and psi(2S) suppression at high transverse momentum in 5.02 TeV Pb+Pb collisions with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2018, 78(9), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs bosons produced via vector-boson fusion and decaying into bottom quark pairs in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Search for flavour-changing neutral current top-quark decays t -> qZ in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(7), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for resonances in the mass distribution of jet pairs with one or two jets identified as b-jets in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Soft-Drop Jet Mass in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(9), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying to a photon and a hadronically decaying Z/W/H boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Low-Mass Dijet Resonances Using Trigger-Level Jets with the ATLAS Detector in pp Collisions at root s=13 TeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(8), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurements of b-jet tagging efficiency with the ATLAS detector using t(t)over-bar events at root s=13 TeV
Journal of High Energy Physics. 2018, 2018(8), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying into a W or Z boson and a Higgs boson in final states with leptons and b-jets in 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), 1-53. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for High-Mass Resonances Decaying to tau nu in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(16), 1-20. ISSN 0031-9007.
2018
Šefl, M. - Stefanová, K. - Brabcova, K., - Stepan, V.
Modeling of Radiation Damage of Various Plasmid Loop Conformations
Medical Physics. 2018, 45(6), E347. ISSN 0094-2405.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for heavy ZZ resonances in the l(+) l(-) l(+) l(-) and l(+) l(-) nu(nu)over-bar final states using proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(4), 1-34. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Evidence for the associated production of the Higgs boson and a top quark pair with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(7), 1-44. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
A search for resonances decaying into a Higgs boson and a new particle X in the XH -> qqbb final state with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 779(1), 24-45. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the Higgs boson coupling properties in the H -> ZZ* -> 4l decay channel at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), 1-60. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for long-lived, massive particles in events with displaced vertices and missing transverse momentum in root S=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(5), 1-29. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for electroweak production of supersymmetric states in scenarios with compressed mass spectra at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(5), 1-35. ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
A search for pair-produced resonances in four-jet final states at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(3), 1-28. ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V., - Hubáček, Z.
Search for doubly charged Higgs boson production in multi-lepton final states with the ATLAS detector using proton-proton collisions at root s=13TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(3), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, . - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for WW/WZ resonance production in lvqq final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), 1-45. ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of differential cross-sections of a single top quark produced in association with a W boson at root s=13TeV with ATLAS
European Physical Journal C. 2018, 78(3), 1-29. ISSN 1434-6044.
2018
Stevens, S. - Dvorak, P. - Spěváček, V. - Pilařová, K. - Bray-Parry, M. - Gesner, J., - Richmond, A.
An assessment of a 3D EPID-based dosimetry system using conventional two- and three-dimensional detectors for VMAT
PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS. 2018, 45 25-34. ISSN 1120-1797.
2018
Zajíček, J. - Štekl, I. supervisor - Šefc, L. opon., - Kozempel, J. opon.
Application of detector TIMEPIX for Multimodal Imaging MRI-SPECT
Praha: Defense date 2018-09-18. PhD Thesis. CTU IEAP. Department of Experimental Physics. Supervised by I. ŠTEKL.
2018
Šolc, J. - Vrba, T., - Buriánová, L.
Tissue-equivalence of 3D-printed plastics for medical phantoms in radiology
Journal of Instrumentation. 2018, 13 ISSN 1748-0221.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for lepton-flavor violation in different-flavor, high-mass final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Higgs boson pair production in the gamma gamma b(b)over-bar final state with 13TeV pp collision data collected by the ATLAS experiment
Journal of High Energy Physics. 2018,(11), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of heavy vectorlike quarks decaying into hadronic final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for Resonant and Nonresonant Higgs Boson Pair Production in the b(b)over-bar tau(+) tau(-) Decay Channel in pp Collisions at root s=13 TeV with the ATLAS Detector
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(19), ISSN 0031-9007.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of dijet azimuthal decorrelations in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector and determination of the strong coupling
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for pair production of Higgsinos in final states with at least three b-tagged jets in root s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for dark matter in events with a hadronically decaying vector boson and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurements of differential cross sections of top quark pair production in association with jets in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of colour flow using jet-pull observables in in t(t)over-bar events with the ATLAS experiment at root s=13TeV
European Physical Journal C. 2018, 78(10), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of the suppression and azimuthal anisotropy of muons from heavy-flavor decays in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(4), ISSN 2469-9985.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for R-parity-violating supersymmetric particles in multi-jet final states produced in p-p collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2018, 785 136-158. ISSN 0370-2693.
2018
Trojek, T. - Prokeš, R., - Bártová, H.
Rentgenfluorescenční skenovací analyzátor
Czech Republic. Utility Model CZ 32376. 2018-11-26.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Angular analysis of B-d(0) -> K* mu(+)mu(-) decays in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for the Higgs boson produced in association with a vector boson and decaying into two spin-zero particles in the H -> aa -> 4b channel in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(10), ISSN 1029-8479.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielciki, J. - Chaloupka, R. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Transverse spin-dependent azimuthal correlations of charged pion pairs measured in p up arrow plus p collisions at ,root s=500 GeV
Physics Letters B. 2018, 780 332-339. ISSN 0370-2693.
2018
Kikaci, K. - Zelenka, J. - Rumlová, M. - Martinčík, J. - Nikl, M. - Ruml, T., - Lang, K.
Octahedral molybdenum clusters as radiosensitizers for X-ray induced photodynamic therapy
Journal of Materials Chemistry B. 2018, 6(26), 4301-4307. ISSN 2050-750X.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J.R. - Adkins, J.K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Azimuthal anisotropy in Cu+Au collisions at s NN =200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(1), ISSN 2469-9985.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Improved measurement of the longitudinal spin transfer to Lambda and (Lambda)over-bar hyperons in polarized proton-proton collisions at root s=200 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(11), ISSN 2470-0010.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Transverse spin transfer to Lambda and (Lambda)over-bar hyperons in polarized proton-proton collisions at root s=200 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Collision energy dependence of moments of net-kaon multiplicity distributions at RHIC
Physics Letters B. 2018, 785 551-560. ISSN 0370-2693.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, R. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Beam energy dependence of rapidity-even dipolar flow in Au plus Au collisions
Physics Letters B. 2018, 784 26-32. ISSN 0370-2693.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Correlation measurements between flow harmonics in Au plus Au collisions at RHIC
Physics Letters B. 2018, 783 459-465. ISSN 0370-2693.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Longitudinal double-spin asymmetries for pi(0)s in the forward direction for 510 GeV polarized pp collisions
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Harmonic decomposition of three-particle azimuthal correlations at energies available at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(3), ISSN 2469-9985.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Global polarization of Lambda hyperons in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(1), ISSN 2469-9985.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Beam Energy Dependence of Jet-Quenching Effects in Au plus Au Collisions at root s(NN)=7.7, 11.5, 14.5, 19.6, 27, 39, and 62.4 GeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(3), ISSN 0031-9007.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
J/psi production cross section and its dependence on charged-particle multiplicity in p plus p collisions at root s=200 GeV
Physics Letters B. 2018, 786 87-93. ISSN 0370-2693.
2018
Urban, T. - Klusoň, J.
Methods of Estimation of Characteristics of the Radiation Fields in the Area of the NPP Main Production Block after a VVER-1000 Reactor Accident
In: 14th International Symposium on Radiation Physics – Book of Abstracts. Córdoba: Centro de Excelencia en Productos y Procesos, 2018. p. 225. ISBN 978-987-46959-0-1.
2018
Urban, T. - Klusoň, J. - Dvořák, J., - Okruhlica, P.
Detektor vzácných plynů vysokého rozsahu v paroplynné směsi o vysokém tlaku – Monte Carlo simulace
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 61. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Okruhlica, P. - Mach, B. - Klusoň, J. - Urban, T., - Dvořák, J.
Systémy střední úrovně pro jaderné elektrárny
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 59. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Vágner, P. - Urban, T.
Simulace odezvy detektoru na bázi LaBr3(Ce) při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 57. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Measurement of the H-3(Lambda) lifetime in Au plus Au collisions at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(5), ISSN 2469-9985.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.A.
Beam-Energy Dependence of Directed Flow of Lambda, (Lambda)over-bar, K-+/-, K-s(0), and phi in Au plus Au Collisions
Physical Review Letters. 2018, 120(6), ISSN 0031-9007.
2018
Pejchal, J. - Bárta, J. - Babin, V. - Beitlerová, A. - Průša, P. - Kučerková, R. - Pánek, D. - Parkman, T. - Guguschev, C. - Havlák, L. - Zemenová, P. - Kamada, K., - Yoshikawa, A.
Influence of Mg-codoping, non-stoichiometry and Ga-admixture on LuAG:Ce scintillation properties
Optical Materials. 2018, 86 213-232. ISSN 0925-3467.
2018
Konířová, J. - Cupal, L. - Zíková, M. - Michaelidesová, A. - Vachelova, J., - Davídková, M.
Vliv ionizujícího záření na neurální kmenové buňky
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 139. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Vávrová, L. - Francová, P. - Modrý, A. - Veselá, M. - Pankrác, J., - Šefc, L.
Optimalizace použití 18F-FDG pro detekci nádorů na preklinickém myším modelu
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 162. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Vyletělová, P. - Froňka, A.
Kontinuální monitorování radonu ve vodě - přehled metod a výsledky měření in-situ
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 77. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Paštyková, V. - Vachelová, J. - Hurychová, M. - Davídková, M. - David, M., - Novotný, J.
Růst a přežití buněčné linie DAOY v adherentních a suspenzních podmínkách po ozáření na Leksellově gama noži Perfexion
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 141. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Štěpán, V. - Šefl, M., - Pachnerová Brabcová, K.
Rozšíření modelů biologického terče v kódu RADAMOL o nukleosomu
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 163. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Hanušová, T. - Horáková, I., - Koniarová, I.
Pseudo-3D verifikace IMRT pomocí filmu
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 169. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Dršková, B. - Hanušová, T.
RapidArc technika při plánování radioterapie
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 178. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Možnar, R. - Johnová, K.
Současné metody korekcí na samoabsorpci a pravé koincidence v laboratorní gama spektrometrii
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 136. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Prokeš, R. - Trojek, T.
Vývoj procedury kvantitativního vyhodnocení dat z konfokální mikro-XRF analýzy
In: XL. Dny radiační ochrany, sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 125. ISBN 978-80-01-06503-7.
2018
Šefl, M. - Stefanová, K. - Pachnerová Brabcová, K., - Štěpán, V.
Simulace radiačního poškození plasmidové DNA: závislost na délce a prostorové konformaci
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 147.
2018
Stefanová, K. - Šefl, M., - Štěpán, V.
Atomární modely různých konformací plasmidové DNA pro Monte Carlo simulace
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 161.
2018
Černý, R. - Thinová, L. - Čechák, T., - Froňka, A.
Princip limitování expozic ionizujícímu záření v historických souvislostech
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 70.
2018
Trojek, T. - Prokeš, R., - Mikysek, P.
Přístrojové vybavení pro stanovení distribuce uranu a dalších prvků ve vzorcích metodou rentgenové fluorescenční analýzy
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 90.
2018
Lužová, M. - Zaitsev, A.A. - Ploc, O. - Bradnová, V. - Kákona, M., - Košťál, M.
Jaderné emulze a detekce rychlých i tepelných neutronů
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 40.
2018
Kákona, M. - Peksová, D. - Ambrožová, I. - Kubančák, J. - Štěpán, V. - Langer, R. - Kudela, K., - Ploc, O.
CR10 - the public database of cosmic radiation measurements at aviation altitudes of about 10 km
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 36.
2018
Kubančák, J. - Ploc, O. - Peksová, D. - Kovář, I., - Davídková, M.
Historický prehľad efektívnych dávok posádok lietadiel společnosti registrovaných v Českej a Slovenskej republike
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 29.
2018
Peksová, D. - Kákona, M. - Kubančák, J. - Kudela, K. - Štěpán, V., - Ploc, O.
Dlouhodobé monitorování kosmického záření v nadmořských výškách dopravních letadel aneb Letem světem s Liulinem
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 27.
2018
Ploc, O. - Peksová, D. - Ambrožová, I. - Kákona, M. - Kubančák, J. - Lužová, M. - Pachnerová Brabcová, K. - Vítková, L., - Štěpán, V.
Verifikační měření radiační zátěže posádek letadel
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 37.
2018
Ambrožová, I. - Sommer, M. - Lužová, M. - Granja, C., - Zaitsev, A.A.
Porovnání plastových detektorů stop, jaderných emulzí a detektoru Timepix ve svazcích těžkých iontů
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 30.
2018
Sommer, M. - Benton, E., - Ploc, O.
Počítačové simulace odezvy polovodičové diody ve směsném radiačním poli na palubě letadla
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 28.
2018
Šlegl, J. - Ambrožová, I. - Balara, D. - Kuča, P., - Kolmašová, I.
Radiační efekty během bouřek zaznamenaných sítí MonRaS
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 31.
2018
Kákona, M. - Peksová, D. - Lužová, M. - Šlegl, J., - Sommer, M.
Calibration challenges of PIN diode silicon detector for mixed radiation fields
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 23.
2018
Horová, S. - Judas, L.
Monte Carlo modelling of clinical accelerator beams and estimation of primary electron beam parameters
Radioprotection. 2018, 53(1), 61-66. ISSN 0033-8451.
2018
Veselský, T. - Novotný, J., - Paštyková, V.
Assessment of basic physical and dosimetric parameters of synthetic single-crystal diamond detector and its use in Leksell Gamma Knife and CyberKnife small radiosurgical fields
International Journal of Radiation Research. 2018, 16(1), 7-16. ISSN 2322-3243.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Novotný, R. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Search for a Structure in the B-s(0) pi(+/-) Invariant Mass Spectrum with the ATLAS Experiment
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(20), ISSN 0031-9007.
2018
Osmančíková, P. - Novotný, J. - Šolc, J., - Pipek, J.
Comparison of the Convolution algorithm with TMR10 for Leksell Gamma knife and dosimetric verification with radiochromic gel dosimeter
JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS. 2018, 19(1), 138-144. ISSN 1526-9914.
2018
Šefl, M. - Pachnerová Brabcová, K., - Štěpán, V.
Dosimetry as a Catch in Radiobiology Experiments
Radiation Research. 2018, 190(4), 404-411. ISSN 0033-7587.
2018
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combined Forward-Backward Asymmetry Measurements in Top-Antitop Quark Production at the Tevatron
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 120(4), ISSN 0031-9007.
2018
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Effective Weak Mixing Angle in p(p)over-bar -> Z/gamma* -> l(+) l(-) Events
Physical Review Letters. 2018, 120(24), ISSN 0031-9007.
2018
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Study of the X-+/-(5568) state with semileptonic decays of the B-s(0) meson
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(9), ISSN 2470-0010.
2018
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Tevatron Run II combination of the effective leptonic electroweak mixing angle
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(11), ISSN 2470-0010.
2018
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Franc, J. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for Z(c)(+/-)(3900) in semi-inclusive decays of b-flavored hadrons
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(5), ISSN 2470-0010.
2018
Štika, J. - Končeková, J. - Jelénková, K., - Pejchal, O.
Využití ArcChecku pro čtvrtletní testy ZPS na Tomoterapii
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 28.
2018
Šefl, M. - Stefanová, K. - Pachnerová Brabcová, K., - Štěpán, V.
Závislost radiačního poškození plasmidové DNA na délce a prostorové konformaci
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 27.
2018
Pavliková, T. - Kráčmerová, T.
Systém hodnotenia rastových buniek mandibul v nukleárnej medicíne
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 23.
2018
Paštyková, V. - Vachelová, J. - Hurychová, M. - Davídková, M. - David, M., - Novotný, J.
Vliv změny dávkového příkonu Leksellova gama nože Perfexion na přežití buněčné linie DAOY v suspenzním médiu
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 22.
2018
Osmančíková, P. - Šolc, J., - Novotný, J.
Aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 21.
2018
Linhartová, H.
Vliv dvou kovových náhrad na SPECT/CT obrazy
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 20.
2018
Chytrá, K. - Trnka, J.
Diagnostika presynaptického Parkinsonova syndromu pomocí umělé inteligence - prvotní koncepce
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 17.
2018
Hurychová, M. - Paštyková, V. - Vachelova, J. - Davídková, M. - David, M., - Novotný, J.
Vliv dávkového příkonu gama záření (60Co) na indukci apoptózy v buněčné linii DAOY v suspenzním médiu
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 16.
2018
Hrudka, J. - Hanušová, T.
Měření absorbované dávky při využití verifikačních metod v obrazem řízené radioterapii (IGRT)
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 15.
2018
Hanušová, T. - Horáková, I., - Koniarová, I.
3D verifikace IMRT/VMAT pomocí radiochromického filmu
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 14.
2018
Hanušová, T.
Virtuální urychlovač TrueBeam na FJFI
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 13.
2018
Fořtová, M. - Hanušová, T.
Plánování protonové léčby s využitím dual energy CT
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 12.
2018
Dudáš, D. - Semmler, M. - Peterková, K. - Konček, O., - Gallus, P.
Hybridní pixelový detektor PHpix - využití v relativní dozimetrii
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 11.
2018
Dršková, B. - Hanušová, T.
Plánování radioterapie RapidArc technikou
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 10.
2018
Balogová, Z. - Súkupová, L.
Dual energy CT - klinické aplikácie a súvisiaca radiačná záťaž pacientov
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 7.
2018
Švihra, P. - Břeň, D. - Casolari, A. - Čeřovský, J. - Dhyani, P. - Farník, M. - Ficker, O. - Havránek, M. - Hejtmánek, M. - Janoška, Z. - Kafka, V. - Kulhánek, P. - Linhart, V. - Macúšová, E. - Marčišovská, M. - Marčišovský, M. - Mlynář, J. - Neue, G. - Novotný, L. - Svoboda, V. - et al.
Runaway electrons diagnostics using segmented semiconductor detectors
Fusion Engineering and Design. 2018, 54 1-4. ISSN 1873-7196.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Searches for heavy ZZ and ZW resonances in the llqq and vvqq final states in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(3), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Aloisio, A. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of quarkonium production in proton-lead and proton-proton collisions at 5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(3), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of tau polarisation in Z/gamma* -> tau tau decays in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - et al.
Search for the direct production of charginos and neutralinos in final states with tau leptons in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Direct top-quark decay width measurement in the t(t)over-bar lepton plus jets channel at root s=8 TeV with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of longitudinal flow decorrelations in Pb plus Pb collisions at root s(NN)=2.76 and 5.02 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Babič, A. - Kovalenko, S. - Krivoruchenko, M. I., - Šimkovic, F.
Interpolating formula for the 0 nu beta beta-decay half-life in the case of light and heavy neutrino mass mechanisms
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(1), ISSN 2470-0010.
2018
Babič, A. - Stefanik, D. - Krivoruchenko, M., - Šimkovic, F.
Bound-state double-beta decay
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(6), ISSN 2469-9985.
2018
Sopczak, A. - Ali, B. - Begera, J. - Bergmann, B. - Billoud, T. - Biskup, B. - Burian, P. - Caforio, D. - Heijne, E. - Janeček, J. - Leroy, C. - Mánek, P. - Mora, Y. - Pospíšil, S. - Suk, M., - Svoboda, Z.
Precision Measurements of Induced Radioactivity and Absolute Luminosity Determination With TPX Detectors in LHC Proton-Proton Collisions at 13 TeV
IEEE Transactions on Nuclear Science. 2018, 65(7), 1371-1377. ISSN 0018-9499.
2018
Sopczak, A. - Ali, B. - Begera, J. - Bergmann, B. - Billoud, T. - Biskup, B. - Burian, P. - Caforio, D. - Heijne, E. - Janeček, J. - Leroy, C. - Mánek, P. - Mora, Y. - Pospíšil, S. - Seidler, T. - Suk, M., - Svoboda, Z.
Determination of Luminosity With Thermal Neutron Counting Using TPX Detectors in the ATLAS Cavern in LHC Proton-Proton Collisions at 13 TeV
IEEE Transactions on Nuclear Science. 2018, 65(7), 1378-1383. ISSN 0018-9499.
2018
Adolph, C. - Augsten, K. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Vondra, J.
Azimuthal asymmetries of charged hadrons produced in high-energy muon scattering off longitudinally polarised deuterons
European Physical Journal C. 2018, 78(11), ISSN 1434-6044.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Low-p(T) e(+)e(-) Pair Production in Au plus Au Collisions at root s(NN)=200 GeV and U plus U Collisions at root s(NN)=193 GeV at STAR
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018, 121(13), ISSN 0031-9007.
2018
Adam, J. - Adamczyk, L. - Adams, J.R. - Adkins, J.K. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Holub, L. - Kramárik, L. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Matonoha, O., - Rusňáková, O.
Longitudinal double-spin asymmetries for dijet production at intermediate pseudorapidity in polarized pp collisions at s =200 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Spěváček, V. - Dudáš, D., - Bártová, H.
Odezva radiochromních gelových dozimetrů pro vyšší dávkové příkony
In: XL. Dny radiační ochrany sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 179.
2018
Akhunzyanov, R. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
K− over K+ multiplicity ratio for kaons produced in DIS with a large fraction of the virtual-photon energy
Physics Letters B. 2018, 786 390-398. ISSN 0370-2693.
2018
Aghasyan, M. - Jarý, V. - Jurášková, K. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Augsten, K.
Light isovector resonances in π−p→π−π−π+p at 190  GeV/c
Physical Review D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Bártová, H. - Spěváček, V.
Aplikace 3D gelových dozimetrů
In: Studentská vědecká konference radiologické fyziky Sborník abstraktů. Praha 5: Nemocnice Na Homolce, 2018. p. 8.
2018
Průša, P. - Kucera, M. - Babin, V. - Brůža, P. - Parkman, T. - Pánek, D. - Beitlerova, A. - Mares, J.A. - Hanus, M. - Lucenicova, Z. - Pokorny, M., - Nikl, M.
Tailoring and Optimization of LuAG:Ce Epitaxial Film Scintillation Properties by Mg Co-Doping
Crystal Growth & Design. 2018, 18(9), 4998-5007. ISSN 1528-7483.
2018
Prokeš, R. - Antušková, V. - Šefců, R. - Trojek, T. - Chlumská, Š., - Čechák, T.
Investigation of Color Layers of Bohemian Panel Paintings by Confocal Micro-XRF Analysis
Radiation Physics and Chemistry. 2018, 151 59-64. ISSN 0969-806X.
2018
Prokeš, R. - Trojek, T.
Calibration of a Laboratory Confocal Micro X-ray Fluorescence Setup for a Quantitative Analyses of Stratified Samples
In: EXRS 2018 - Book of abstracts. Jožef Stefan Institute, 2018. pp. 3-372. ISBN 978-961-264-126-9.
2018
Acero, M. A. - Adamson, P. - Aliaga, L. - Alion, T. - Bouř, P. - Jediný, F. - Kůs, V. - Smolík, J. - Vokáč, P., - Vrba, T.
New constraints on oscillation parameters from v(e) appearance and v(mu) disappearance in the NOvA experiment
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), 1-16. ISSN 2470-0010.
2018
Aghasyan, M. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
Search for muoproduction of X (3872) at COMPASS and indication of a new state X ˜ (3872)
Physics Letters B. 2018, 783 334-340. ISSN 0370-2693.
2018
Johnová, K. - Hanušová, T.
Nuclide identification report - Flat panel detector activation analysis
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KDAIZ, 2018.
2018
Hanušová, T. - Johnová, K. - Navrátil, M. - Valenta, J., - Müller, L.
Activation of QA devices and phantom materials under clinical scanning proton beams – a gamma spectrometry study
Physics in Medicine and Biology. 2018, 63(11), ISSN 0031-9155.
2018
Aghasyan, M. - Jarý, V. - Augsten, K. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
Longitudinal double-spin asymmetry Ap1 and spin-dependent structure function gp1 of the proton at small values of x and Q2
Physics Letters B. 2018, 781 464-472. ISSN 0370-2693.
2018
Jackura, A. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
New analysis of ηπ tensor resonances measured at the COMPASS experiment
Physics Letters B. 2018, 779 464-472. ISSN 0370-2693.
2018
Novotný, P. - Dryák, P. - Šolc, J. - Kovář, P., - Vykydal, Z.
Characterization of the Si(Li) detector for Monte Carlo calculations of beta spectra
Journal of Instrumentation. 2018, 13(01), 1-9. ISSN 1748-0221.
2018
Prokeš, R. - Trojek, T.
Konfokální rentgenová fluorescenční analýza
[Applied Certified Methodology] 2018.
2018
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňáková, O., - Trzeciak, B.
Azimuthal transverse single-spin asymmetries of inclusive jets and charged pions within jets from polarized-proton collisions at root s=500 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for an invisibly decaying Higgs boson or dark matter candidates produced in association with a Z boson in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 776 318-337. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboudd, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of differential cross sections of isolated-photon plus heavy-flavour jet production in pp collisions at root s=8 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 776 295-317. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for dark matter produced in association with bottom or top quarks in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(1), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for additional heavy neutral Higgs and gauge bosons in the ditau final state produced in 36 fb(-1) of pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(1), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for heavy resonances decaying into WW in the e nu mu nu final state in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(1), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Sopko, V. - Suk, M. - Vacek, V. - et al.
Measurement of the cross-section for producing a W boson in association with a single top quark in pp collisions at root s=13 TeV with ATLS
Journal of High Energy Physics. 2018,(1), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vrba, V. - et al.
Search for dark matter and other new phenomena in events with an energetic jet and large missing transverse momentum using the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2018,(1), ISSN 1029-8479.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P., - Vrba, V.
Search for new phenomena in high-mass final states with a photon and a jet from pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for B - L R-parity-violating top squarks in root s=13 TeV pp collisions with the ATLAS experiment
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Šuta, M. - et al.
Measurement of the W-boson mass in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2018, 78(2), ISSN 1434-6044.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
ZZ -> l(+)l(-)l '(+)l '(-) cross-section measurements and search for anomalous triple gauge couplings in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Physical Review D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - Vrba, V. - et al.
Measurement of the exclusive gamma gamma -> mu(+)mu(-) process in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 777 303-323. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Search for diboson resonances with boson-tagged jets in pp collisions at root S=13 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2018, 777 91-113. ISSN 0370-2693.
2018
Aaboud, M. - Aad, G. - Abbott, B. - Abdinov, O. - Ali, B. - Augsten, K. - Caforio, D. - Gallus, P. - Havránek, M. - Hubáček, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopczak, A. - Suk, M. - Vacek, V. - Vokáč, P. - et al.
Measurement of long-range multiparticle azimuthal correlations with the subevent cumulant method in pp and p plus Pb collisions with the ATLAS detector at the CERN Large Hadron Collider
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(2), ISSN 2469-9985.
2018
Aghasyan, M. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
Transverse-momentum-dependent Multiplicities of Charged Hadrons in Muon-Deuteron Deep Inelastic Scattering
Physical Review D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Cova, F. - Moretti, F. - Fasoli, M. - Chiodini, N. - Pauwels, K. - Auffray, E. - Lucchini, M.T. - Baccaro, S. - Cemmi, A. - Bártová, H., - Vedda, A.
Radiation hardness of Ce-doped sol-gel silica fibers for high energy physics applications
Optics Letters. 2018, 43(4), 903-906. ISSN 0146-9592.
2018
Distler, P. - Štamberg, K. - John, J. - Harwood, L.M., - Lewis, F.W.
Modelling of the Am(III) - Cm(III) kinetic separation effect observed during metal ion extraction by bis-(1,2,4)-triazine ligands
Separation Science and Technology. 2018, 53(2), 277-285. ISSN 0149-6395.
2018
Kukal, J. - Tran, Q.
Využití alpha stabilního rozdělení k modelování migrace
Trendy v podnikání. 2018, 8(2), 25-32. ISSN 1805-0603.
2018
Adare, A. - Aidala, C. - Ajitanand, N. N. - Akiba, Y. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Cross section and longitudinal single-spin asymmetry AL for forward W± →μ±ν production in polarized p+p collisions at s =510 GeV
PHYSICAL REVIEW D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0029.
2018
Dvořák, J. - Švihlík, J. - Kybic, J. - Radochová, B. - Janáček, J. - Kukal, J. - Borovec, J., - Habart, D.
Volume estimation from single images: an application to pancreatic islets
Image Analysis and Stereology. 2018, 37(3), 191-204. ISSN 1580-3139.
2018
Felcman, J. - Dolejší, V., - Kubera, P.
Discontinuous Galerkin Method for the Pedestrian Flow Problem
In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM-2017). New York: AIP Conference Proceedings, 2018. vol. 1978. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1690-1.
2018
Merunka, V.
The role of computer simulation tools in improving the quality of life in small settlements of the Czech Republic
In: Computer Simulation. London: IntechOpen Limited, 2018. vol. 1.
2018
Dvorak, J. - Svihlik, J. - Kybic, J. - Radochova, B. - Janacek, J. - Kukal, J. - Borovec, J., - Habart, D.
Volume Estimation from Single Images: an Application to Pancreatic Islets
Image Analysis and Stereology. 2018, 37(3), 191-204. ISSN 1580-3139.
2018
Horaisová, K. - Dudasova, J. - Kukal, J. - Rusina, R. - Matej, R., - Buncova, M.
Discrimination between Alzheimer's Disease and Amyotrophic Lateral Sclerosis via Affine Invariant Spherical Harmonics Analysis of SPECT Images
Neural Network World. 2018, 28(1), 17-39. ISSN 1210-0552.
2018
Kukal, J. - Mojzeš, M.
Quantile and mean value measures of search process complexity
Journal of Combinatorial Optimization. 2018, 35(4), 1261-1285. ISSN 1382-6905.
2018
Dlask, M. - Kukal, J.
Translation and rotation invariant method of Renyi dimension estimation
CHAOS SOLITONS & FRACTALS. 2018, 114 536-541. ISSN 0960-0779.
2018
Krbcova, Z. - Kukal, J. - Tran, Q. - Svihlik, J., - Fliegel, K.
Stochastic and analytic modeling of atmospheric turbulence in image processing
In: Proceedings Volume 10752 - Applications of Digital Image Processing XLI. Bellingham: SPIE, 2018. SPIE PROCEEDINGS. vol. 10752. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510620759.
2018
Dlask, M. - Kukal, J., - Sovka, P.
Fractional Brownian Bridge Model for Alzheimer Disease Detection from EEG Signal
In: ICSPIS 2018 Int. Conf. on Signal Processing and Informationam Security. Dubai: UAE University, 2018. 1. vol. 1. ISBN 978-1-7281-0257-3.
2018
Kukal, J. - Tran, Q.
Modeling heavy tail property of financial asset returns with skewed generalized t– distribution
In: 36th International Conference Mathemtical Methods in Economics: Conference Proceedings. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2018. p. 282-287. ISBN 978-80-7378-371-6.
2018
Hřebík, R. - Kukal, J., - Jablonsky, J.
SOM with Diffusion Modelling in Stock Market Analysis
In: 36th International Conference Mathemtical Methods in Economics: Conference Proceedings. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2018. p. 157-162. ISBN 978-80-7378-371-6.
2018
Kukal, J. - Sireis, A., - Krbcova, Z.
Tuning of Fuzzy Sharpening Filters for Biomedical Image Enhancement
In: MENDEL Soft Computing Journal. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 121-128. 24. vol. 1. ISSN 1803-3814.
2018
Hřebík, R. - Kukal, J.
Context Out Classifier
In: MENDEL Soft Computing Journal. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 101-106. 24. vol. 1. ISSN 1803-3814.
2018
Dlask, M.
Translation and Rotation Invariant Method of Renyi Dimension Estimation
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. p. 21.
2018
Hřebík, R.
Diffusive and Kohonen Learning Strategy: Stock Market
In: Doktoranské dny 2018. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2018. p. 39-46.
2018
Krbcová, Z. - Kukal, J. - Tran, Q. - Švihlík, J., - Fliegel, K.
Stochastic and analytic modeling of atmospheric turbulence in image processing
In: Proceedings Volume 10752 - Applications of Digital Image Processing XLI. Bellingham: SPIE, 2018. SPIE PROCEEDINGS. vol. 10752. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510620759.
2018
Jandek, M.
COMPASS experiment data servers API
Praha: Defense date 2018-06-06. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
2018
Mialeshka, K.
Implementace monitorovacího systému DAQ v experimentu COMPASS
Defense date 2018-06-06. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Software Engineering.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Pseudorapidity Dependence of Particle Production and Elliptic Flow in Asymmetric Nuclear Collisions of p+Al, p+Au, d+Au, and 3He+Au at √sNN=200 GeV
Physical Review Letters. 2018, 121 ISSN 0031-9007.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Production of π0 and η mesons in Cu+Au collisions at √sNN=200GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(5), ISSN 2469-9985.
2018
ALNADER, A. - Salman, I. - AJAMI, K., - ALZEIN, A.
ARABIC ONTOLOGY-BASED APPROACH FOR CHEST DISEASES DIAGNOSIS
Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 2018, 96(21), 7077-7087. ISSN 1992-8645.
2018
Adolph, C. - Augsten, K. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Vondra, J.
Azimuthal asymmetries of charged hadrons produced in high-energy muon scattering off longitudinally polarised deuterons
European Physical Journal C. 2018, 78(11), ISSN 1434-6044.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Low-momentum direct-photon measurement in Cu + Cu collisions at √sNN=200GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(5), ISSN 2469-9985.
2018
Huber, S. - Bodlák, M. - Jarý, V. - Květoň, A. - Nový, J. - Šubrt, O. - Tomsa, J., - Virius, M.
Intelligence Elements and Performance of the FPGA-based DAQ of the COMPASS Experiment
In: Proceedings of Science - Topical Workshop on Electronics for Particle Physics. Trieste: SISSA-The International School for Advanced Studies, 2018. vol. 313. ISSN 1824-8039.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Vrba, V., - Virius, M.
Measurement of ϕ-meson production at forward rapidity in p+p collisions at √s=510  GeV and its energy dependence from √s=200 GeV to 7 TeV Measurement of ϕ-meson production at forward rapidity in p+p collisions at √s=510 GeV and its energy dependence from √s=200 GeV to 7 TeV
Physical Review D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Akhunzyanov, R. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
K− over K+ multiplicity ratio for kaons produced in DIS with a large fraction of the virtual-photon energy
Physics Letters B. 2018, 786 390-398. ISSN 0370-2693.
2018
Aghasyan, M. - Jarý, V. - Jurášková, K. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O. - Virius, M., - Augsten, K.
Light isovector resonances in π−p→π−π−π+p at 190  GeV/c
Physical Review D. 2018, 98(9), ISSN 2470-0010.
2018
Pergl, R. ed. - Babkin, E. ed. - Lock, R. ed. - Malyzhenkov, P. ed., - Merunka, V. ed.
Enterprise and Organizational Modeling and Simulation
Talinn, 2018-06-11/2018-06-12. Springer, Cham, 2018. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-030-00786-7.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Nonperturbative transverse-momentum-dependent effects in dihadron and direct photon-hadron angular correlations in p+p collisions at √s=200 GeV
Physical Review D. 2018, 98(7), ISSN 2470-0010.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Cross section and longitudinal single-spin asymmetry AL for forward W±→μ±ν production in polarized p+p collisions at √s=510  GeV
Physical Review D. 2018, 98(3), ISSN 2470-0010.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurement of emission-angle anisotropy via long-range angular correlations with high-pT hadrons in d+Au and p+p collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 98(1), ISSN 2469-9985.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Vrba, V., - Virius, M.
Single-spin asymmetry of J/ψ production in p+p, p+Al, and p+Au collisions with transversely polarized proton beams at √sNN=200 GeV
Physical Review D. 2018, 98(1), ISSN 2470-0010.
2018
Aghasyan, M. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
Search for muoproduction of X (3872) at COMPASS and indication of a new state X ˜ (3872)
Physics Letters B. 2018, 783 334-340. ISSN 0370-2693.
2018
Adare, A. - Tomášek, M. - Virius, M. - Vrba, V., - Gallus, P.
Lévy-stable two-pion Bose-Einstein correlations in √sNN=200 GeV Au+Au collisions
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(6), ISSN 2469-9985.
2018
Adare, A. - Gallus, P. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of mass-dependent azimuthal anisotropy in central p + Au, d + Au, and 3He + Au collisions at √sNN=200 GeV
PHYSICAL REVIEW C. 2018, 97(6), ISSN 2469-9985.
2018
Aghasyan, M. - Jarý, V. - Augsten, K. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
Longitudinal double-spin asymmetry Ap1 and spin-dependent structure function gp1 of the proton at small values of x and Q2
Physics Letters B. 2018, 781 464-472. ISSN 0370-2693.
2018
Jackura, A. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
New analysis of ηπ tensor resonances measured at the COMPASS experiment
Physics Letters B. 2018, 779 464-472. ISSN 0370-2693.
2018
Borovička, A. - Tomsa, J.
Modified KSU-STEM as an appropriate tool for making a portfolio of open unit trusts
In: Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. p. 114-121. vol. 1. ISSN 2336-162X. ISBN 978-80-248-4138-0.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Virius, M., - Vrba, V.
Measurements of Multiparticle Correlations in d+Au Collisions at 200, 62.4, 39, and 19.6 GeV and p+Au Collisions at 200 GeV and Implications for Collective Behavior
Physical Review Letters. 2018, 120(6), ISSN 0031-9007.
2018
Aghasyan, M. - Augsten, K. - Jarý, V. - Král, Z. - Květoň, A. - Nový, J. - Salač, R. - Šubrt, O., - Virius, M.
Transverse-momentum-dependent Multiplicities of Charged Hadrons in Muon-Deuteron Deep Inelastic Scattering
Physical Review D. 2018, 97(3), ISSN 2470-0010.
2018
Virius, M.
Programování v C++ od základů k profesionálnímu použití
Prague: Grada Publishing, a.s., 2018. Knihovna programátora. ISBN 978-80-271-0956-2.
2018
Aidala, C. - Gallus, P. - Novotný, R. - Tomášek, M. - Vrba, V., - Virius, M.
Nuclear Dependence of the Transverse-Single-Spin Asymmetry for Forward Neutron Production in Polarized p+A Collisions at √sNN=200  GeV
Physical Review Letters. 2018, 120(2), ISSN 0031-9007.
2018
Tylová, L. - Kukal, J. - Hubata - Vacek, V., - Vysata, O.
Unbiased estimation of permutation entropy in EEG analysis for Alzheimer's disease classification
Biomedical Signal Processing and Control. 2018, 39(1), 424-430. ISSN 1746-8094.
2018
Siegl, J.
Porovnání porušených TK
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. E-KMAT-1051/18.
2018
Siegl, J.
Posouzení porušené klece ložiska (Předběžné sdělení)
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. E-KMAT-1050/18.
2018
Siegl, J. - Kovářík, O.
Studium vlivu výchozích prášků na mechanické vlastnosti těles z wolframových pseudoslitin (Zpráva o řešení projektu MPO č. FV 10165 v roce 2018)
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. E-KMAT-1049/18.
2018
Haušild, P. - Siegl, J.
Analýza HSS s galvanicky nanesenou vrstvou niklu (orbitální HSS S490/18/05)
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. V-KMAT-1048/18.
2018
Siegl, J.
Fraktografická analýza turbínového kola porušeného při zkušebním provozu
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. E-KMAT-1047/18.
2018
Siegl, J.
Posouzení příčin provozního porušení kompresorových kol
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. E-KMAT-1046/18.
2018
Siegl, J.
Posouzení příčin provozního porušení turbínových kol
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. E-KMAT-1045/18.
2018
Siegl, J.
Analýza příčin porušení rotoru TK 53 č.v. 399 1313 183 při únavové zkoušce
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. E-KMAT-1044/18.
2018
Siegl, J. - Adámek, J.
Analýza poruchy jádra vstřikovací formy
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. E-KMAT-1043/18.
2018
Haušild, P. - Siegl, J.
Analýza HSS s niklovou vrstvou (výřez potrubí SHN PG 12 1. bloku EDU)
[Research Report] Praha: CTU FNSPE. Department of Materials, 2018. Report no. E-KMAT-1042/18.
2018