Systémové upozornění

Filtr publikací

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Šebesta, F. - Steinerová, J. - John, J., - Motl, A.
Cs-Treat Absorber Testing for UKAEA Dounreay, PFR1 Column Test
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. Report no. PFR1/2000.
2000
Šebesta, F. - Steinerová, J. - John, J., - Motl, A.
Cs-Treat Absorber Testing for UKAEA Dounreay, DFR1 Column Test
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. Report no. DFR1/2000.
2000
Štamberg, K. - Beneš, P., - Vopálka, D.
Technické podklady pro Sorpční projekt OECD/NEA
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. Report no. SÚRAO/2000/1.
2000
Rosíková, K. - John, J., - Šebesta, F.
Srovnání fotokatalytické degradace organických komplexantů a jejich komplexů s kovy
Chemické listy. 2000, 94(9), 852-853. ISSN 0009-2770.
2000
Motl, A.
Výpočty pro jaderné chemiky, Obecná chemie
Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderných reaktorů, 2000. ISBN 80-01-02256-0.
2000
Mann, N.R. - Wood, D.J. - Todd, T.A., - Šebesta, F.
Preparation and Use of Large Surface Area Ion Exchange Media
Patent Application LIT-PI-544. 2000-10-20.
2000
Mann, N.R. - Tranter, T.J. - Todd, T.A., - Šebesta, F.
Preparation and Use of Large Surface Area Ion Exchange Media Dispersed in a Porous Substrate
Patent Application B-030. 2000-10-19.
2000
John, J.
Spolupráce s Federací evropských chemických společností
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. Report no. LA 100/2000.
2000
Šebesta, F. - Uvirová, K. - John, J., - Motl, A.
Development and Verifiction of a Technology for Cesium Separation from ICPP Dissolved Calcine Solutions Using Regenerable Ferrocyanide - Based Composite Absorbers with Polyacrylonitrile (PAN) Binding Matrix
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderných reaktorů, 2000. Report no. Final Report D14157.
2000
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A., - Rosíková, K.
Study of Combined Process for the Treatment of Liquid Radioactive Waste Containing Compexing Agents
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. Report no. PRRC No.9585/R2.
2000
John, J. - Rosíková, K. - Šebesta, F., - Motl, A.
Sustainable Process for the Removal of Radionuclides from Radioactive Waste
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. Report no. Annual Report 2000.
2000
Šebesta, F. - Todd, T.A. - Uvirová, K. - John, J., - Motl, A.
PAN-Based Composite Adsorbers Technology for the Treatment of U.S. DOE Acidic High Level Liquid Waste
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, CD-ROM Edition. Tallahassee: Florida State University, 2000.
2000
Němec, M. - John, J. - Rezbárik, J. - Pražská, M. - Šebesta, F., - Rosíková, K.
Decontamination of 137Cs Contaminated Soils
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, CD-ROM Edition. Tallahassee: Florida State University, 2000.
2000
Mekhail, F.M. - Morcos, T.N. - Ghoneim, H.F., - Šebesta, F.
Removal of Radiocesium from Waste Solutions by a Composite Exchanger
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, CD-ROM Edition. Tallahassee: Florida State University, 2000.
2000
Rosíková, K. - John, J., - Šebesta, F.
Photocatalytic Degradation of Metal Complexes and Spent Decontamination Solutions
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, CD-ROM Edition. Tallahassee: Florida State University, 2000.
2000
Beneš, P. - Štamberg, K. - Vopálka, D. - Široký, L., - Procházková, Š.
Kinetics of Radioeuropium Adsorption on Gorleben Sand from Aqueous Solutions
In: NRC5 - 5th International Conference on Nuclear and Radiochemistry. Villigen: Paul Scherrer Institut, 2000. pp. 428-431.
2000
Mizera, J. - Beneš, P. - Hvožďová, I., - Jansová, A.
Application of Radiotracer Techniques to a Kinetic Study of the Interaction of Eu with Humic Acid
In: NRC5 - 5th International Conference on Nuclear and Radiochemistry. Villigen: Paul Scherrer Institut, 2000. pp. 623-624.
2000
Kroupová, H. - Vopálka, D. - Štamberg, K., - Čechová, M.
Modelling of Migration of Cesium in Vltava River
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, CD-ROM Edition. Tallahassee: Florida State University, 2000.
2000
Beneš, P. - Široký, L., - Štamberg, K.
Europium Sorption on Sand in the Presence of Humic Substances
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 513. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Štamberg, K. - Chalupská, K. - Dolanský, J. - Vopálka, D., - Beneš, P.
The Study of the Influence of pH on the Sorption of U(IV) and Selected Fission and Corrosion Products on Na-Bentonite
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 510. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vopálka, D. - Kroupová, H. - Štamberg, K. - Čechová, M., - Dolanský, J.
Study of Interaction of Cesium with River Sediments Using Radiotracer Method
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 508. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vopálka, D. - Štamberg, K., - Rudiš, M.
Simulation of Migration of Cesium in Vltava River
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 507. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Mizera, J. - Beneš, P.
Electrophoretic Study of Eu Complexes with Humic Acid
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 505. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Hvožďová, I. - Jansová, A. - Mizera, J., - Beneš, P.
Application of Isotope Exchange to Study Decomplexation of Eu from Humic Acid
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 504. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
The Promoters in Dechlorination of PCBs
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 514. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Hvožďová, I. - Jansová, A. - Mizera, J., - Beneš, P.
Kinetics of Dissociation of Eu Humates
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, CD-ROM Edition. Tallahassee: Florida State University, 2000.
2000
Machovič, V. - Mizera, J. - Sýkorová, I., - Borecká, L.
Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals
Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 2000, B10(117), 15-26. ISSN 1211-1929.
2000
Silber, R. - Múčka, V. - Pospíšil, M. - Čamra, M., - Bartoníček, B.
Electron Beam Long-Term Dechlorination of PCBs
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, CD-ROM Edition. Tallahassee: Florida State University, 2000.
2000
Múčka, V. - Silber, R. - Pospíšil, M. - Čamra, M., - Bartoníček, B.
Vliv modifikátorů na radiační dechloraci PCB
Chemické listy. 2000, 94(9), 1006. ISSN 0009-2770.
2000
Rosíková, K. - John, J. - Šebesta, F., - Motl, A.
Separation of Radionuclides from Organic Complexants Bearing Wastes
In: NRC5 - 5th International Conference on Nuclear and Radiochemistry. Villigen: Paul Scherrer Institut, 2000. pp. 569-572.
2000
Bečvář, F. - Čížek, J. - Lešták, L. - Novotný, I. - Procházka, I., - Šebesta, F.
A High-Resolutin BaF2 Positron-Lifetime Spectrometer and Experience with Its Long-Term Exploitation
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2000,(443), 557-577. ISSN 0168-9002.
2000
John, J. - Bartusková, M., - Dulaiová, H.
Metody korekce na samoabsorpci nízkoenergetického fotonového záření
Chemické listy. 2000, 94(9), 853-855. ISSN 0009-2770.
2000
Motl, A.
Irregular Phenomena in "Ideal" Binary Ion Exchange
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2000, 246(3), 575-580. ISSN 0236-5731.
2000
Múčka, V. - Silber, R. - Pospíšil, M. - Čamra, M., - Bartoníček, B.
Radiolytic Dechlorination of PCBs in Presence of Active Carbon, Solid Oxides, Bentonite and Zeolite
Radiation Physics and Chemistry. 2000, 59 399-404. ISSN 0969-806X.
2000
Múčka, V. - Podlaha, J., - Silber, R.
NiO-ThO2 Mixed Catalysts in Hydrogen Peroxide Decomposition and Influence of Ionizing Radiation
Radiation Physics and Chemistry. 2000, 59 467-475. ISSN 0969-806X.
2000
Múčka, V. - Silber, R. - Pospíšil, M. - Čamra, M., - Bartoníček, B.
Radiation Degradation of Polychlorinated Biphenyls
Radiation Physics and Chemistry. 2000, 57(2), 489-493. ISSN 0969-806X.
2000
Pospíšil, M. - Kaňoková, P.
Effect of Different Treatments on the Reducibility of NiO-Y2O3 Mixed Oxides by Hydrogen
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 1999, 1999(58), 77-88. ISSN 1388-6150.
1999
John, J.
Nízkopozaďová radiometrická laboratoř KJCH FJFI ČVUT v Praze - Mezilaboratorní srovnání, metody a vybrané výsledky
Praha: Defense date 2000-01-20. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1999
John, J.
Radionuclide Separations and Environmental Radioanalysis at the Czech Technical University in Prague
[Unpublished Lecture] Florida State University. 1999-10-26.
1999
Mizera, J.
Metal ion humate interaction kinetics
[Unpublished Lecture] Forschungscentrum Karlsruhe. 1999-06-23.
1999
Mizera, J. - Bond, A.H. - Choppin, G.R., - Moore, R.C.
Dissociation Constants of Carboxylic Acids at High Ionic Strengths
In: Actinide Speciation in High Ionic Strength Media. New York: Plenum Press, 1999. pp. 113-124. ISBN 0-306-46185-4.
1999
Gosman, A. - Spěváček, V. - Koníček, J., - Vopálka, D.
Nuclear-chemical Method and the Study of Hard Tooth Tissue Abrasion
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 305.
1999
Tecl, J.
Studium interakce stopových radionuklidů s lesními půdami různých pedologických typů
Chemické listy. 1999, 93 650. ISSN 0009-2770.
1999
Vopálka, D. - Štamberg, K.
Some Aspects of Incorporation of Sorption Models into Environmental Transport Codes
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 320.
1999
Štamberg, K. - Vopálka, D.
The Radionuclides Migration through Bentonite - The Current Approaches of Modelling
In: Scientific Aspects of Spent Fuel Disposal. Řež u Prahy: Ústav jaderného výzkumu Řež, 1999. pp. 16-17.
1999
Múčka, V. - Silber, R. - Pospíšil, M. - Čamra, M., - Bartoníček, B.
Radiation Degradation of Polychlorinated Biphenyls
[Unpublished Lecture] IAEA. 1999-03-16.
1999
Štamberg, K.
Modelling of complexation and surface complexationm equilibrium reactions in the system Eu(III) - HA - CO3 - Gorleben sand
[Unpublished Lecture] Forschungscentrum Karlsruhe. 1999-06-23.
1999
Beneš, P.
Adsorption of Europium on Gorleben Sand
[Unpublished Lecture] Forschungscentrum Karlsruhe. 1999-06-23.
1999
John, J.
Kontrola obohacení uranu pomocí přenosného spektrometru InSpector
[Technical Report] 1999. Report no. V 4.1.
1999
John, J.
Provozně technický servis pro přenosný spektrometrický systém, Zpráva o řešení úkolu dle SD 125/99
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. SD 125/99.
1999
John, J.
Highly Versatile but Sustainable Process for the Removal of Radionuclides from Radioactive Waste (SUSRAD), Annual Report I-1998/1999
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. SUSRAD ARI-1998/1999.
1999
John, J. - Šebesta, F. - Rosíková, K. - Motl, A., - Buchtová, K.
Highly Versatile but Sustainable Process for the Removal of Radionuclides from Radioactive Waste (SUSRAD), Annual Report 1999/I
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. SUSRAD AR 1999/I.
1999
John, J.
Highly Versatile but Sustainable Process for the Removal of Radionuclides from Radioactive Waste (SUSRAD), Semi-Annual Report 1999/I
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. SUSRAD SAR 1999/I.
1999
John, J. - Rosíková, K. - Šebesta, F., - Motl, A.
Highly Versatile but Sustainable Process for the Removal of Radionuclides from Radioactive Waste (SUSRAD). Semi-Annual Report 1999/I
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. SUSRAD SAR 1999/I.
1999
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A. - Rosíková, K., - Danačíková, E.
Study of Combined Processes for the Treatment of Liquid Radioactive Waste Containing Complexing Agents, Progress Report of the Research Contract No.9585/R1
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. 9585/R1.
1999
Beneš, P. - Mizera, J.
Radiotracer Analysis of Cadmium Speciation in Soil Solutions Using Electrophoresis, Dialysis, Centrifugation, and Ultrafiltration
Biological Trace Element Research. 1999, 71-2(1), 92-102. ISSN 0163-4984.
1999
Štamberg, K. - Vopálka, D., - Beneš, P.
Podklady pro projekt referenční laboratoře
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. 99/1.
1999
Kroupová, H.
Migrace radionuklidů v povrchových vodách: studium kinetiky sorpce na říční sediment
EKO - Ekologie a společnost. 1999, 10(3), 35-37. ISSN 1210-4728.
1999
Vopálka, D. - Štamberg, K.
Modelling of Radionuclide Migration in the Near Field Region of Final Disposal of Spent Nuclear Fuel
Acta Polytechnica. 1999, 39(3), 113-114. ISSN 1210-2709.
1999
Štamberg, K. - Škrkal, J. - Beneš, P. - Chalupská, K., - Vopálka, D.
Modelling and Simulation of Sorption Selectivity in the Bentonite - HCO3-- CO32-- 233U(VI) Species System
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1999, 241(3), 487-492. ISSN 0236-5731.
1999
Veselská, M. - Šebesta, F.
Study of Sorption Properties of Hydrated Ferric Oxide
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 318.
1999
Motl, A.
The Irregularities in "Ideal" Binary Cation Exchange
In: Separation of Ionic Solutes, Vol. VIII. Bratislava: Omega Info, 1999. pp. 88-89.
1999
Cotten, G.B. - Navrátil, J.D., - Šebesta, F.
New Magnetic-Enhanced Adsorption Process for Wastewater Treatment
In: Waste Management and Repository Performance. LaGrange Park, Ilinois: American Nuclear Society, 1999. pp. 39-40.
1999
Šebesta, F.
Kompozitní sorbenty - Jejich vlastnosti a možnosti uplatnění při separacích využívajících magnetické pole
In: Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích. České Budějovice: AV ČR, Ústav ekologie krajiny, 1999. pp. 84-87.
1999
Šebesta, F. - John, J. - Rosíková, K., - Motl, A.
Separation of Radionuclides from Spent Decontamination Solutions and/or Evaporator Concentrates
In: Zborník príspevkov 51. zjazdu chemických spoločností. Praha: Asociace českých chemických společností, 1999. pp. 1-2.
1999
John, J.
Nízkopozaďová radiometrická laboratoř KJCH FJFI ČVUT - Výsledky mezilaboratorních srovnávacích analýz
In: Zborník príspevkov 51. zjazdu chemických spoločností. Praha: Asociace českých chemických společností, 1999. pp. 1-2.
1999
Dulaiová, H. - John, J. - Bečková, V., - Bučina, I.
Determination of Americium by Extraction Chromatography in Urine Samples
In: Proceedings BAER'99 - The 45th Conference on Bioassay, Analytical & Environmental Radiochemistry. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 1999. pp. 1.
1999
John, J. - Šebesta, F., - Beneš, P.
Environmental Radioanalytical Laboratory of the Czech Technical University in Prague - Performance Assessment, Intercomparisons, and Upper Elbe (Labe) Basin Radionuclide Monitoring Results
In: Proceedings BAER'99 - The 45th Conference on Bioassay, Analytical & Environmental Radiochemistry. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 1999. pp. 1-5.
1999
Motl, A. - Šebesta, F., - John, J.
Sorption of Cobalt on Hydrouse Manganese Dioxide - Mechanistic Considerations
In: Proceedings Warsaw'98 Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Tallahassee: Florida State University, 1999. pp. 1-6.
1999
Rosíková, K. - John, J. - Danačíková, E. - Šebesta, F., - Hooper, E.W.
Study of EDTA Photodegradation
In: Proceedings Warsaw'98 Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Tallahassee: Florida State University, 1999. pp. 1-7.
1999
Danačíková, E. - John, J. - Rosíková, K. - Šebesta, F., - Hooper, E.V.
Mineralization of Organic Pollutants in Mixed Waste by UV Radiation
In: Proceedings Warsaw'98 Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Tallahassee: Florida State University, 1999. pp. 1-7.
1999
Field, D. - Harding, K. - Hooper, E. - Keltoš, D. - Krásný, D., - Šebesta, F.
Caesium Removal from Fuel Pond Water Using a Composite Ion Exchanger Containing Nickel Hexacyanoferate
Czechoslovak Journal of Physics. 1999, 49(S1), 965-969. ISSN 0011-4626.
1999
Brewer, K.N. - Todd, T.A. - Wood, D.J. - Tullock, P.A. - Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
AMP-PAN Column Tests for the Removal of 137Cs from Actual and Simulated INEEL High-Activity Wastes
Czechoslovak Journal of Physics. 1999, 49(S1), 959-964. ISSN 0011-4626.
1999
Motl, A. - Šebesta, F. - John, J., - Kadlecová, I.
Sorption of Cobalt on Hydrated Manganese Dioxide
Czechoslovak Journal of Physics. 1999, 49(S1), 665-671. ISSN 0011-4626.
1999
Danačíková, E. - John, J. - Motl, A. - Šebesta, F., - Hooper, E.W.
Study of Sorption Properties of Various Titanium Dioxide Materials
Czechoslovak Journal of Physics. 1999, 49(S1), 789-795. ISSN 0011-4626.
1999
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Composite Inorganic Ion-Exchangers and their Applications
Acta Polytechnica. 1999, 39(3), 119-120. ISSN 1210-2709.
1999
Šebesta, F.
Preparation of Granular Forms of Powdered Materials for their Application in Column Packed Beds
In: Natural Microporous Materials in Environmental Technology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. p. 473-484. ISBN 0-7923-5888-0.
1999
John, J. - Šebesta, F., - Motl, A.
Application of New Inorganic-Organic Composite Absorbers with Polyacrylonitrile Binding Matrix for Separation of Radionuclides from Liquid Radioactive Wastes
In: Chemical Separation Technologies and Related Methods of Nuclear Waste Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. p. 155-168. ISBN 0-7923-5638-1.
1999
Gosman, A. - Spěváček, V. - Koníček, J. - Vopálka, D. - Houšová, D., - Doležalová, M.
Nuclear-Chemical Methods in a Hard Tooth Tissue Abrasion Study
Czechoslovak Journal of Physics. 1999, 49(S1), 879-886. ISSN 0011-4626.
1999
Gosman, A. - Hvožďová, I., - Martínez, N.J.L.
Measuring the Diffusion and Sorption of the Trace Elements and Radionuclides in Soil, Clay and Bentonite
Czechoslovak Journal of Physics. 1999, 49(S1), 847-853. ISSN 0011-4626.
1999
Štamberg, K. - Beneš, P. - Dolanský, J. - Mizera, J., - Vopálka, D.
Modelling of the Sorption of Europium on Bentonite in the Presence of Humic Acid and Carbonates
In: MIGRATION'99. Livermore, CA: Lawrence Livermore National Laboratory, 1999. pp. 82.
1999
Beneš, P. - Štamberg, K. - Široký, L., - Mizera, J.
Radiotracer Study and Modelling of Sorption of Europium on Gorleben Sand from Aqueous Solutions Containing Humic Substances
In: MIGRATION'99. Livermore, CA: Lawrence Livermore National Laboratory, 1999. pp. 246.
1999
Mizera, J. - Beneš, P.
Electromigration of Eu and its Complexes with Humic Acid
In: MIGRATION'99. Livermore, CA: Lawrence Livermore National Laboratory, 1999. pp. 147.
1999
Beneš, P.
The Environmental Impacts of Uranium Mining and Milling and the Methods of Their Reduction
In: Chemical Separation Technologies and Related Methods of Nuclear Waste Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. p. 225-246. ISBN 0-7923-5638-1.
1999
Pospíšil, M. - Kaňoková, P.
Effect of Different Treatments on the Reducibility of NiO-Y2O3 Mixed Oxides by Hydrogen
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 1999, 58(1), 77-88. ISSN 0368-4466.
1999
Múčka, V. - Silber, R. - Pospíšil, M. - Čamra, M., - Bartoníček, B.
Radiační dechlorace PCE a PCB ve čtvrtprovozní průtokové aparatuře
In: Zborník príspevkov 51. zjazdu chemických spoločností. Praha: Asociace českých chemických společností, 1999, pp. 1-2.
1999
Múčka, V. - Silber, R. - Pospíšil, M. - Kliský, M., - Bartoníček, B.
Electron Beam Degradation of PCE and a Large Volume Flow-through Equipment for Radiation Degradation of Halogenated Liquid Organic Compounds
Radiation Physics and Chemistry. 1999, 55(1), 93-97. ISSN 0969-806X.
1999
Beneš, P. - Czerwinski, K.R., - Dolanský, J.
Effect of Humic Acid on the Electrophoretic Mobility of Uranium (VI) in Aqueous Solutions
Radiochimica Acta. 1999, 84(1), 95-100. ISSN 0033-8230.
1999
Silber, R. - Múčka, V., - Pospíšil, M.
Electron Beam Dechlorination of PCE and PCBS in Liquid Phase Under Static and Flowthrough Conditions
In: Proceedings Warsaw'98 Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Tallahassee: Florida State University, 1999. pp. 104-105.
1999
Múčka, V. - Babůrek, E.
Catalytic properties of nickel-yttrium mixed oxides and the influence of ionizing radiation
Radiation Physics and Chemistry. 1998, 53(x), 483-489. ISSN 0969-806X.
1998
Nikl, M. - Straková, P. - Nitsch, K. - Petříček, V. - Múčka, V. - Jarolimek, O. - Novak, J., - Fabeni, P.
Energy transfer processes in PbWO4 luminescence
Chemical Physics Letters. 1998, 291(3-4), 300-304. ISSN 0009-2614.
1998
Beneš, P. - Kratzer, K. - Vlčková, Š., - Šebestová, E.
Adsorption of uranium on clay and the effect of humic substances
Radiochimica Acta. 1998, 82(!!!), 367-373. ISSN 0033-8230.
1998
Štamberg, K.
Technologie jaderných paliv II
Praha: Czech Technical University in Prague, 1998.
1998
Beneš, P.
The Environmental Impacts of Uranium Mining and Milling and the Methods of their Reduction
[Unpublished Lecture] NATO. 1998-05-18.
1998
Vopálka, D.
Modelling of radionuclide migration in the near-field of the final disposal of spent nuclear fuel: The experience with the numerical solution of the transport equation by means of the finite diferences method
[Unpublished Lecture] Posiva,Oy. 1998-11-12.
1998
Vopálka, D.
Modelování transportu kritických radionuklidů v oblasti inženýrských bariér trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva
In: NUKLEONIKA'98. Praha: ÚJI, 1998. pp. 82. ISBN 80-7073-066-8.
1998
Štamberg, K. - Chalupská, K. - Dolanský, J. - Vopálka, D., - Vrbská, T.
Technologické problémy chemické těžby uranu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998. Report no. 24/98.
1998
Gosman, A.
Measuring of the diffusion and sorption of the trace elements and radionuclides in soil, clay, and bentonite
[Unpublished Lecture] Posiva,Oy. 1998-11-12.
1998
Štamberg, K. - Vopálka, D.
Modelling of Radionuclide Migration in the Near Field Region of Final Disposal of Spent Nuclear Fuel
Acta Polytechnica. 1998, 38(3), 113-114. ISSN 1210-2709.
1998
Beneš, P. - Kratzer, K. - Vlčková, Š., - Šebestová, E.
Adsorption of Uranium on Clay and the Effect of Humic Substances
Radiochimica Acta. 1998, 82 367-373. ISSN 0033-8230.
1998
Kolros, A. - Matějka, K. - Beneš, P. - Čechák, T. - Daříčková, A. - Janout, Z. - John, J. - Král, J. - Nejedlý, Z. - Pospíšil, S., - Spěváček, V.
Vybrané analytické metody pro sledování životního prostředí
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 301-302.
1998
Matějka, K. - Beneš, P. - Čechák, T. - Daříčková, A. - Janout, Z. - John, J. - Kolros, A. - Král, J. - Nejedlý, Z. - Pospíšil, S., - Spěváček, V.
Vybrané analytické metody pro životní prostředí
Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01760-5.
1998
Štamberg, K. - Vopálka, D. - Škrkal, J. - Beneš, P., - Chalupská, K.
Simulation of Transport of Uranium (Vl) Species Through the Bed of Bentonite
In: Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXI. Warrendale: MRS, 1998. pp. 485-493. ISBN 1-55899-411-4.
1998
Múčka, V. - Pospíšil, M. - Silber, R., - Bartoníček, B.
Radiační dechlorace chlorovaných uhlovodíků, zejména PCB a další radiačně chemické aplikace
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 141-142.
1998
Nikl, M. - Straková, P. - Nitsch, K. - Petříček, V. - Múčka, V. - Jarolínek, O. - Novák, J., - Fabeni, P.
Energy Transfer Processes in PbWO4 Luminescence
Chemical Physics Letters. 1998, 300-304. ISSN 0009-2614.
1998
Múčka, V. - Babůrek, E.
Catalytic Properties of Nickel-Yttrium Mixed Oxides and the Influence of Ionizing Radiation
Radiation Physics and Chemistry. 1998, 483-489. ISSN 0969-806X.
1998
Gosman, A. - Houšová, D. - Koníček, J., - Doležalová, L.
Radioactive Labeling in the Study of Abrasion of Hard Tooth Tissue
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1998,(1-2), 189-193. ISSN 0236-5731.
1998
Pospíšil, M. - Múčka, V., - Silber, R.
Properties and Reactivity of Nio-Y2O3 Mixed Oxides
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 829-830.
1998
Silber, R. - Múčka, V., - Pospíšil, M.
Electron Beam Dechlorination of PCE in Alkaline 2-Propanol Solution
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 827-828.
1998
Vopálka, D. - Ligaunová, M., - Molnár, J.
The Role of Sorption Characteristics in the Near-Field Modelling of Radionuclide Migration
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 825-826.
1998
Tecl, J. - Štamberg, K.
Study of Interaction of Trace Radionuclides with Different Pedological Types of Forest Soils
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 823-824.
1998
Motl, A. - Šebesta, F. - John, J., - Palkosková, P.
Comparison of Strontium Sorption on Hydrated Titanium Dioxide and Sodium Titanate
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 821-822.
1998
Danačíková, E. - John, J. - Rosíková, K. - Šebesta, F., - Hooper, E.W.
Sorption and Photocatalytic Properties of Titanium Dioxide
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 819-820.
1998
Mizera, J. - Beneš, P., - Šebestová, E.
Study of Interaction of Cadmium with Humic Substances by Radiotracer Method
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 817-818.
1998
Štamberg, K. - Vopálka, D. - Beneš, P., - Slávik, O.
A Simplified Approach to Modelling Underground Migration of Radionuclides from Contaminated River Sediments
Journal of Contaminant Hydrology. 1997, 26(!!!), 301-307. ISSN 0169-7722.
1997
Múčka, V. - Silber, R. - Pospíšil, M. - Kliský, V., - Kropáček, M.
Způsob radiační dechlorace chlorovaných organických látek a zařízení k provádění způsobu
Czech Republic. Patent CZ 283198. 1997-11-25.
1997
Múčka, V. - Pospíšil, M. - Silber, R., - Prášil, Z.
Studie provedení radiačního uzlu na odsiřování exhalátů ze 150 MWe elektrárny
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1997. Report no. xx.
1997
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
Testování suroviny hydrogenací DMK
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1997. Report no. xx.
1997
Múčka, V. - Silber, R. - Kropáček, M. - Pospíšil, M., - Kliský, V.
Electron Beam Degradation of Polychlorinated Biphenyls
Radiation Physics and Chemistry. 1997, 50(5), 503-510. ISSN 0969-806X.
1997
Beneš, P. - John, J., - Šebesta, F.
What do Radioactive Equilibria Say about the Contamination of Freshwater Sediments in Bohemia with Natural Radionuclides?
Radiochimica Acta. 1997, 78 163-165. ISSN 0033-8230.
1997
John, J. - Šebesta, F., - Motl, A.
Composite Absorbers Consisting of Inorganic Ion-Exchangers and Polyacrylonitrile Binding Matrix : Leaching of 137Cs from Cemented NiFC-PAN Absorber
Radiochimica Acta. 1997, 78 131-135. ISSN 0033-8230.
1997
Motl, A. - John, J., - Šebesta, F.
Composite Absorbers of Inorganic Ion-exchangers and Polyacrylonitrile Binding Matrix - V. Influence of ionising radiation on the leachability of Cs-137 from cemented composite NiFC-PAN absorber
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1997, 222(1-2), 205-207. ISSN 0236-5731.
1997
Štamberg, K. - Vopálka, D. - Beneš, P., - Slávik, O.
A Simplified Approach to Modelling Underground Migration of Radionuclides from Contaminated River Sediments
Journal of Contaminant Hydrology. 1997, 26 301-307. ISSN 0169-7722.
1997
Gosman, A. - Jech, Č. - Houšová, D. - Doležalová, L., - Koníček, J.
Jaderně-chemické metody v analýze opotřebování materiálů. Využití pro studium abraze tvrdé zubní tkáně
In: 50. sjezd chemických společností. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. pp. 179-180. ISBN 80-7067-745-7.
1997
Šebesta, F. - Motl, A. - John, J., - Palkosková, P.
Studium separace stroncia z alkalických vysoce aktivních odpadů
[Unpublished Lecture] 1997-06-25.
1997
Smrčková, Š. - Šebesta, F., - Vrbská, T.
Studium separace rtuti z kyselých vysoce aktivních odpadů
[Unpublished Lecture] 1997-06-25.
1997
Uvirová, K. - Šebesta, F.
Studium separace cesia pomocí regenerovatelných měničů iontů na bázi hexakyanoželeznatanů
[Unpublished Lecture] 1997-06-25.
1997
Danačíková, E. - John, J. - Šebesta, F. - Motl, A., - Steinerová, J.
Možnosti separace kationtů z roztoků obsahující komplexotvorné látky
[Unpublished Lecture] 1997-06-25.
1997
Šebesta, F. - Smrčková, Š. - Štamberg, K. - Vopálkaá, D. - John, J., - Motl, A.
Screening Study of Mercury Sorption onto Various Insoluble Ferro- and Ferricyanides
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1997. Report no. !!!.
1997
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Application of AMP-PAN/SF02 Absorber for 137Cs Separation from INEEL Dissolved Calcine Solutions
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1997. Report no. !!!.
1997
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Application of AMP-PAN/SF01 Absorber for 137Cs Separation from INEEL Dissolved Calcine Solution
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1997. Report no. !!!.
1997
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Evaluation of PAN-Based Inorganic Composite Absorbers for Chemical Separation Applications at DOE Sites
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1997. Report no. !!!.
1997
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Evaluation of PAN-Based Inorganic Composite Absorbers for Chemical Separation Applications at DOE Sites
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1997. Report no. !!!.
1997
Šebesta, F.
Present Status of PAN-Based Absorbers Technology
In: Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Tallahassee: Florida State University, 1997. pp. 693-695.
1997
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Removal of Cesium and Strontium from Highly Saline Acidic or Alkaline HLW Using PAN-Based Composite Absorbers
In: ICEM'97. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 1997. pp. 241-244. ISBN 0-7918-1242-1.
1997
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Application of PAN-Based Composite Absorbers for Treatment of Saline Radioactive Wastes
In: Separation of Ionic Solutes. Vol. VII. Bratislava: Omega Info, 1997. pp. 171-172. ISBN 80-967741-0-7.
1997
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Development of Composite Ion Exchangers and their Use in Treatment of Liquid Radioactive Wastes
In: Waste Treatment and Immobilization Technologies Involving Inorganics Sorbents. IAEA-TECDOC-947. Vienna: MAAE, 1997. pp. 79-103.
1997
John, J. - Danačíková, E. - Šebesta, F. - Motl, A. - Rosíková, K., - Hooper, E.W.
Studium separace radionuklidů a těžkých nebo toxických kovů z roztoků obsahujících komplexotvorné látky
Chemické listy. 1997, 91(9), 770-771. ISSN 0009-2770.
1997
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A. - Peka, V., - Vacková, E.
Composite Absorbers Consisting of Inorganic Ion-Exchangers and Polyacrylonitrile Binding Matrix - 3. Options for treatment of spent composite absorbers for final disposal
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1997, 220(1), 65-67. ISSN 0236-5731.
1997
Šebesta, F.
Composite Absorbers Consisting of Inorganic Ion-Exchangers and Polyacrylonitrile Binding Matrix
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1997, 220(1), 77-88. ISSN 0236-5731.
1997
Beneš, P. - John, J. - Šebesta, F., - Veselý, J.
Correlation Analysis of the Contamination of Freshwater Sediments in the Labe (Elbe) River Catchment with Gamma-Emitting Radionuclides
In: Freshwater and Estuarine Radioecology. Amsterdam: Elsevier, 1997. pp. 203-206. ISBN 0-444-82533-9.
1997
Beneš, P. - Černík, M.
Migration of Radionuclides in Rivers: Effect of the Kinetics of Radionuclide Interaction with Suspended Solids
In: Freshwater and Estuarine Radioecology. Amsterdam: Elsevier, 1997. pp. 109-115. ISBN 0-444-82533-9.
1997
Mizera, J. - Beneš, P., - Šebestová, E.
Stabilita komplexů kadmia s uhelnými humáty a jejich velikostními frakcemi
In: 50. sjezd chemických společností. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. pp. 185. ISBN 80-7067-745-7.
1997
Štamberg, K. - Škrkal, J. - Beneš, P., - Chalupská, K.
Modelling and Simulation of Sorption Selectivity in the System: Bentonite - Na1+ -HCO31- - CO32- - NO31- - U (VI) Species
[Unpublished Lecture] 1997-10-26.
1997
Štamberg, K. - Vopálka, D. - Škrkal, J. - Beneš, P., - Chalupská, K.
Simulation of Transport of Uranium (VI) Species through the Bed of Betonite
[Unpublished Lecture] 1997-09-28.
1997
Štamberg, K.
Comments on the Use of Kd Coefficient for the Modelling of Radionuclide Migration in Porous Media
[Unpublished Lecture] 1997-05-06.
1997
Štamberg, K. - Beneš, P.
Modelling of Sorption of Uranium (VI)-Species HCO31- and CO32- on Bentonite Using SCM
[Unpublished Lecture] 1997-05-06.
1997
Tecl, J. - Štamberg, K., - Vopálka, D.
Modelování a simulace záchytu Pb2+ na půdních vrstvách
In: 50. sjezd chemických společností. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. pp. 182. ISBN 80-7067-745-7.
1997
Múčka, V.
Současná aplikovaná radiační chemie
In: 50. sjezd chemických společností. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. pp. 179. ISBN 80-7067-745-7.
1997
Pospíšil, M. - Múčka, V., - Silber, R.
Radiation Influencing of Catalytic Activity and Reactivity of Selected Mixed Oxides
Acta Polytechnica. 1997, 37(1), 17-25. ISSN 1210-2709.
1997
Škrkal, J. - Štamberg, K.
Modelling of the Sorption of Cationic and Anionic Forms on the Barrier Materials of the Deep Repository of Spent Fuel
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 1311-1312.
1997
Beneš, P. - John, J., - Šebesta, F.
Analysis of the Contamination of Freshwater Sediments in Bohemia with Radionuclides
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 1259-1260.
1997
Gosman, A. - Martínez, J.L.
Diffusion of Trace Elements and Radionuclides in Soils and Clays
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 1231-1232.
1997
Beneš, P. - John, J. - Šebesta, F., - Veselý, J.
Radioactivity of Freshwater Sediments - Analysis of Radioactive Equilibria and Correlation Analysis
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 1227-1228.
1997
Tecl, J. - Štamberg, K., - Vopálka, D.
Modelling and Simulation of Migration of Pb2+ on Soil Layers
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 1223-1224.
1997
Matějka, K. - Čechák, T. - Janout, Z. - John, J., - Král, J.
Practical Course of Radioanalytical Methods for the Monitoring of the Environment
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 1221-1222.
1997
Vopálka, D. - Kynclová, M., - Štamberg, K.
The Methodology Improvements of Evaluation of Batch Reactor Sorption Experiments (Uranyl Solutions - Soil)
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 161-162.
1997
Múčka, V. - Silber, R. - Kropáček, M. - Pospíšil, M., - Kliský, V.
Electron Beam Dechlorination of PCBs in Alkaline 2-Propanol Solution
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 159-160.
1997
Danačíková, E. - John, J. - Šebesta, F., - Hooper, E.W.
Degradation of Organic Complexants Using Photo-Oxidation Processes
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 155-156.
1997
Beneš, P. - Mizera, J.
Applications of electrophoresis to the study of the complexation of cadmium with humic substances using 109Cd as radiotracer
Radiochimica Acta. 1996, 74 185-188. ISSN 0033-8230.
1996
Múčka, V.
Hydrogen peroxide decomposition on NiO-Bi2O3 mixed oxides before and after their irradiation
Radiation Physics and Chemistry. 1996, 48(3), 309-313. ISSN 0969-806X.
1996
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
Radiační degradace chlorovaných organických sloučenin se zaměřením na polychrované bifenyly
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
Testování suroviny a katalyzátorů hydrogenací DMK
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Development of Composite Ion-Exchangers and their Use in Treatment of Liquid Radioactive Wastes
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Evaluation of PAN-Based Inorganic-Organic Composite Absorbers for Chemical Separation Applications at DOE Sites
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Phase II Report on the Evaluation of Polyacrylonitrile (PAN) as a Bilding Polymer for Absorbers Used to Treat Liquid Radioactive Wastes
[Research Report] Albuquerque, New Mexico: Sandia National Laboratories, 1996. Report no. SAND96-1088.
1996
Šebesta, F.
Vývoj a testování kompozitních sorbentů CHEZA-KARB
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
John, J.
Rekalibrace a další vývoj spektrometrického systému Canberra Inspector
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Franta, P. - Kuča, L. - Svoboda, K., - Šebesta, F.
Sorption of Plutonium and Americium from Neutral Borate Solutions on Inorganic Ion-Exchangers
Nucleon. 1996, 2 19-23. ISSN 1210-2660.
1996
Tvrdík, M. - de Moor, P. - Severijns, N. - Vanneste, L. - Brewer, W.D. - Beck, E. - Klein, E., - John, J.
Magnetic Behaviour of Dilute PtCo Alloys
Hyperfine Interactions. 1996, C1 64-67.
1996
Šebesta, F.
Present Status of PAN-Based Absorbers Technology
In: Abstracrs of the Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. 1996, pp. 170.
1996
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
New Inorganic-Organic Composite Absorbers with Polyacrylonitrile Binding Matrix - Treatment for Final Disposal
In: Extended Abstracts of NRC4, vol. II. 1996, pp. 5.
1996
Šebesta, F. - John, J., - Beneš, P.
What Do Radioactive Equilibria Say About the Contamination of Freshwater Sediments in Bohemia with Natural Radionuclides?
In: Extended Abstracts of NRC4, vol. II. 1996, pp. 8.
1996
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A., - Hooper, E.W.
Removal of Radium and Thorium Using Inorganic-Organic Composite Absorbers with Polyacrylonitrile Binding Matrix
In: Proceeding of the IEX'96. Cambridge: Thomas Graham House, 1996, pp. 346-353.
1996
Beneš, P. - John, J. - Šebesta, F., - Veselý, J.
Obsah vybraných radionuklidů v dnových sedimentech v Čechách - korelační analýza a anlýza radioaktivních rovnováh
In: Sborník přednášek z konference konané 13. a 14.11. 1996 v Českých Budějovicích. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996, pp. 91-98.
1996
Štamberg, K.
Modelování migračních procesů v životním prostředí
Praha: Czech Technical University in Prague, 1996.
1996
Beneš, P. - John, J., - Šebesta, F.
What do radioactive equilibria say abouth the contamination of freshwater sediments?
[Unpublished Lecture] 1996-09-08.
1996
Beneš, P. - Zeman, A.
St. Joachimsthal in the History of Radioactivity
[Unpublished Lecture] 1996-03-24.
1996
Beneš, P. - Mizera, J.
Applications of electrophoresis to the study of the complexation of cadmium with humic substances using 109Cd as radiotracer
Radiochimica Acta. 1996, 74 185-188. ISSN 0033-8230.
1996
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
Radiation Influence of NiO-Bi2O3 Mixed Catalysts
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 147-148.
1996
Gosman, A. - Bílá, N. - Lebeda, O., - Šustrová, L.
Diffusion of Trace Elements and Radionuclides in Soils
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 949-950.
1996
Štamberg, K. - Vopálka, D. - Beneš, P., - Slávik, O.
Modelling of Underground Migration of Radionuclides from Contaminated River Sediments
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 939-940.
1996
Pospíšil, M. - Klik, R.
Radiation Influencing of the Reactivity of NiO - Bi2O3 Mixed Oxides During Their Hydrogen Reduction
Radiation Physics and Chemistry. 1996, 47 131-137. ISSN 0969-806X.
1996
Beneš, P. - Steinnes, E.
Trace chemistry processes
In: Trace Elements in Natural Waters. Boca Raton: CRC Press, 1995. p. 21-39. ISBN 0-8493-6304-7.
1995
von Gunten, H.R. - Beneš, P.
Speciation of radionuclides in the environment
Radiochimica Acta. 1995, 69 1-29. ISSN 0033-8230.
1995
John, J. - Šebesta, F.
Stanovení přirozených radionuklidů ve vodách pomocí spektrometrie záření gama
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
John, J.
Kontrola obohacení uranu pomocí přenosného spektrometru Canberra InSpector
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
John, J. - Motl, A. - Šebesta, F., - Steinerová, J.
Dopracování metodiky terénní kontroly obohacení uranu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
John, J. - Beneš, P. - Šebesta, F., - Steinerová, J.
Analýza kontaminace říčních sedimentů radionuklidy
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Štamberg, K. - Vopálka, D., - Beneš, P.
Analýza transportních a retardačních procesů v konstrukčních bariérových materiálech HÚ VP (hlubinného úložiště vyhořelého paliva)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Vopálka, D.
The experience with modelling of contaminants migration by a simple 1D-model
[Unpublished Lecture] Institut für Radiochemie. 1995-10-23.
1995
Štamberg, K.
Disskusion der Interaktions- und Dispersionsvorgaenge der Migrationsprozesse und die Beschreibung der Arbeitsweisen für die Bestimmung der charakteristischen Parameter
[Unpublished Lecture] Institut für Radiochemie. 1995-10-23.
1995
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Současný stav vývoje a použití kompozitních měničů iontů s polyakrylonitrilem jako pojícím polymerem
In: Souhrny přednášek XI. Celostátního semináře o separační chemii. Lázně Bohdaneč: Institut CO ČR, 1995,
1995
Smrčková, Š. - Šebesta, F.
Anorganické měniče iontů a možnosti jejich aplikace při separaci těžkých kovů z odpadních vod
In: Souhrny přednášek XI. Celostátního semináře o separační chemii. Lázně Bohdaneč: Institut CO ČR, 1995,
1995
Motl, A. - Šebesta, F., - Kadlecová, I.
Studium sorpce kobaltu na hydratovaném oxidu manganičitém
In: Souhrny přednášek XI. Celostátního semináře o separační chemii. Lázně Bohdaneč: Institut CO ČR, 1995,
1995
John, J. - Šebesta, F., - Motl, A.
Studies of Options for Treatment of Spent PAN-Based Composite Absorbers
In: Souhrny přednášek XI. Celostátního semináře o separační chemii. Lázně Bohdaneč: Institut CO ČR, 1995,
1995
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A., - Štamberg, K.
Evaluation of Polyacrylonitrile (PAN) as a Binding Polymer for Absorbers Used to Treat Liquid Radioactive Wastes. SAND95-2729
Albuquerque, New Mexico: Sandia National Laboratories, 1995.
1995
Šebesta, F. - John, J.
An Overview of the Development, Testing, and Apllication of Composite Absorbers, LA-12875-MS
Los Alamos: Los Alamos National Laboratory, 1995.
1995
Mizera, J. - Beneš, P.
Studium komplexace kadmia humáty radiostopovací metodou s použitím elektroforézy ve volné kapalině
In: 49. zjazd chemických spoločností. 1995, pp. 328-329.
1995
Beneš, P. - Mizera, J.
The Use of Free-Liquid Electrophoresis for the Study of Complexation of Cadmium with Humanic Substances
In: Chemistry and Migaration Behaviour of Actinides and Fission Products in the Geosphere - Migration 95. 1995, pp. 23.
1995
Beneš, P.
Stav a perspektivy jaderné chemie a radioekologie v České republice
In: 49. zjazd chemických spoločností. 1995, pp. 309.
1995
Gosman, A. - Jakůbek, J. - Janout, Z. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Mácha, I. - Pospíšil, S. - Ryparová, E. - Sopko, B. - Fischer, S. - Jech, Č. - Vobecký, M. - Burian, I., - Merta, J.
Nové metodiky stanovování radonu a jeho dceřiných produktů ve vzduchu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
Properties and Radiation Influence of NiO-Bi2O3 Mixed Catalysts
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 147-148.
1995
Zeman, A.
Prof. Dr. Ing. Vladimír Majer, DrSc
Informační bulletin Rektorátu ČVUT. 1995,(4), 9-10.
1995
Zeman, A. - Gosman, A.
Prof. Dr. František Běhounek, DrSc
Informační bulletin Rektorátu ČVUT. 1995,(4), 8-9.
1995
Zeman, A. - Beneš, P.
St. Joachimsthal Mines and Their Importance in the Early History of Radioactivity
Radiochimica Acta. 1995, 70 ISSN 0033-8230.
1995
Beneš, P.
Vývoj, stav a perspektivy jaderné chemie a radioekologie v České republice
Chemické listy. 1995, 89 756-769. ISSN 0009-2770.
1995
Pospíšil, M.
Instrumentální metody výzkumu a analýzy II
Praha: Czech Technical University in Prague, 1995.
1995
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
Testování hydrogenerace různých druhů destilovaných mastných kyselin na různých komerčních katalyzátorech
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A. - Danačíková, E., - Uvirová, K.
Nový typ kompozitních anorganicko-organických měničů iontů. Možnosti jejich využití
In: 49. zjazd chemických spoločností. 1995, pp. 333-334.
1995
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Composite Absorbers Consisting of Inorganic Ion-Exchangers and Polyacrylonitrile Binding Matrix
In: 6th Int. Conf. Separation of Ionic Solutes. Bratislava: Univ. Komenského, 1995, pp. 123-126.
1995
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Development and Testing of Composite Absorbers
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Development and Testing of Composite Absorbers
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A., - Štamberg, K.
Evaluation of Polyacrylonitrile (PAN) as a Binding Polymer for Absorbers Used to Treat Liquid Radioactive Wastes
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
John, J.
Dopracování metodiky terénní kontroly obohacení uranu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Development of Composite Ion-Exchangers and Their Use in Treatment of Liquid Radioactive Wastes
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Sus, F. - John, J., - Sus, R.
Přenosný spektrometrický systém s využitím CdTe detektoru
[Research Report] Řež u Prahy: AV ČR, Ústav jaderné fyziky, 1995.
1995
Šebesta, F. - John, J.
An Overview of the Development, Testing, and Application of Composite Absorbers
[Research Report] Los Alamos: Los Alamos National Laboratory, 1995.
1995
John, J. - Beneš, P. - Šebesta, F., - Steinerová, J.
Analýza kontaminace říčních sedimentů radionuklidy
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Šebesta, F. - John, J.
Development and Testing of Composite Absorbers
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A., - Watson, J.
Development of PAN-Based Absorbers for Treating Waste Problems at U.S. DOE Facilities
In: ICEM 95. Proc. The 5th Int. Conf. on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation. Vol. 1. 1995. pp. 361-365.
1995
Štamberg, K. - Vopálka, D. - Beneš, P., - Slávik, O.
A Simplified Aproach to Modelling Underground Migration of Radionuclides from Contaminated River Sediments
In: Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and Fission Products in the Geosphere - MIGRATION 95. 1995, pp. 56.
1995
Vopálka, D. - Štamberg, K. - Beneš, P., - Slávik, O.
Modelování migrace Cs-137 a Sr-90 z kontaminovaných dnových sedimentů řeky Dudváhu
In: 49. zjazd chemických spoločností. 1995, pp. 357-358.
1995
Vopálka, D. - Štamberg, K.
Simplifield Model of Contaminats Migration Through the Soil Layer
[Unpublished Lecture] 1995-05-15.
1995
Múčka, V.
Tuhé látky
Praha: Czech Technical University in Prague, 1995.
1995
Babůrek, E. - Múčka, V.
Studium katalytických vlastností oxidových katalyzátorů. (Systém složený z oxidů niklu a ytria.)
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Bílá, N. - Gosman, A.
Studium difúze radionuklidů a stopových prvků v půdních systémech radioindikátorovou metodou
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Kaňoková, P. - Pospíšil, M.
Studium vlastností a kinetiky redukce směsného oxidového systému NiO - Y2 O3 vodíkem
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Tecl, J. - Štamberg, K., - Vopálka, D.
Modelování a simulace záchytu Pb na půdních vrstvách
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Uvirová, K. - Šebesta, F.
Hodnotenie chemickej stability kompozitných sorbentov
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A., - Steinerová, J.
Treatment of Spent Composite Ion-Exchangers for Final Disposal
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 861-862.
1995
Kratzer, K. - Beneš, P. - Mizera, J., - Kyzeková, H.
Interaction of Trace Elements with Humic Substances and its Effect on the Adsorption on Clays
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 737-738.
1995
Gosman, A. - Peťková, L. - Šustrová, L., - Košatková, N.
Diffusion and Sorption of Trace Elements and Radionuclides in Soils
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 735-736.
1995
Štamberg, K. - Beneš, P. - Vopálka, D., - Chalupská, K.
Multicomponent Equilibrium Sorption Models
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 733-734.
1995
Štamberg, K. - Škrkal, J., - Vopálka, D.
Study of Dispersion Process in a Bed of Sediment
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 731-732.
1995
Vopálka, D. - Štamberg, K.
Modelling of Contaminants Migration in the Real Body Using a Modified 1D Model
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 729-730.
1995
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
Radiation Influence of Catalytic Properties of CuO-Bi2 O3 Mixed Oxides
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 127-128.
1995
Múčka, V. - Zábranská, E.
Catalytic and Physico-Chemical Properties of CuO-Bi2O3 Mixed Oxides before and after their Irradiation
Radiation Physics and Chemistry. 1995, 45(5), 791-796. ISSN 0969-806X.
1995
Beneš, P. - Steinnes, E.
Trace Chemistry Processes
In: Trace Elements in Natural Waters. 1995, pp. 21-39.
1995
Pospíšil, M.
Physico-chemical Properties of CuO - Bi2 O3 Mixed Oxides and Modification of their Hydrogen Reduction Reactivity by Ionizing Radiation
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 1995, 44 133-146. ISSN 1388-6150.
1995
Gosman, A.
Studium difúze stopových prvků a radionuklidů v půdních systémech radioindikátorovou metodou
In: 49. zjazd chemických spoločností. 1995, pp. 321-322.
1995
Múčka, V. - Silber, R. - Kliský, V., - Pospíšil, M.
Radiační dechlorace PCB
In: 49. zjazd chemických spoločností. 1995, pp. 330.
1995
Beneš, P. - Novotná, J.
Chemie a radiační hygiena prostředí
Praha: Czech Technical University in Prague, 1995.
1995
Beneš, P. - Štamberg, K., - Štegman, R.
Study of the kinetics of the interaction of Cs-137 and Sr-85 with soils using a batch method: Methodological problems
Radiochimica Acta. 1994, 66/67 315-321. ISSN 0033-8230.
1994
Beneš, P. - Černík, M., - Slávik, O.
Modelling of migration of 137Cs accidentally released into a small river
Journal of Environmental Radioactivity. 1994, 22 279-293. ISSN 0265-931X.
1994
Šebesta, F. - John, J.
Development and Testing of Composite Absorbers
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
John, J. - Beneš, P., - Šebesta, F.
Analýza kontaminace říčních sedimentů radionuklidy
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Beneš, P. - Štamberg, K., - Vopálka, D.
Modelování migrace radiocesia z výpustí EBO v systému Dudváh-Váh a v průsakových vodách
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Kratzer, K. - Beneš, P., - Spěváčková, V.
Separation of Methylmercury from Human Hair by Solvent Extraction
Int. J. Environ. Analyt. Chem. 1994, 57 91-98.
1994
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Separation and Concentration of Contaminants Using Inorganic-Organic Composite Absorbers
In: Proc. BUDAPEST 94. 2nd Int. Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 20.-23.9.1994. 1994, pp. 1052-1055.
1994
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Inorganic-Organic Composite Absorbers with Polyacrylonitrile Binding Matrix - Possible Applications
In: Proc. SPECTRUM 94 Nuclear and Hazardous Waste Management Int. Topical Meeting, Atlanta (Ga), 1994. Vol. 2. La Grange Park (Illinois): American Nuclear Society, 1994, pp. 856-861.
1994
Šebesta, F. - John, J. - Buehler, Ch., - Raz, U.
Treatment of Underground Water Contaminated by 137Cs at NAGRA Grimsel Test Side, Switzerland
In: Proc. SPECTRUM 94 Nuclear and Hazardous Waste Management Int. Topical Meeting, Atlanta (GA). Vol. 1. La Grange Park (Illinois): American Nuclear Society, 1994, pp. 231-236.
1994
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Development of Composite Ion - Exchangers and their Use in Treatment of Liquid Radioactive Wastes
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Šebesta, F. - John, J.
Development and Testing of Composite Absorbers
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Silber, R. - Múčka, V., - Pospíšil, M.
Radiačně chemické zpracování kondenzátorového oleje
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Beneš, P. - Černík, M.
Kinetics of Radionuclide Interaction with Suspended Solids in Modeling the Migration of Radionuclides in Rivers III. Variability of Kinetic Parameters
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1994, 185 15-26. ISSN 0236-5731.
1994
Beneš, P.
Radiotracer Method in the Study of Environmental Speciation and Migration of Contaminants
Biol. Trace Elem. Res. 1994, 43/44 79-85.
1994
Kratzer, K. - Beneš, P.
The Study of Chemical Forms of Mercury in Human Hair and Other Bio-environmental Samples
In: Co-ordinated Research Programme on Assessment of Environmental Exposure to Mercury in Selected Human Populations as Studied by Nuclear and Other Techniques. Report on the Third Research Co-ordination Meeting, Monaco. Vienna: International Atomic Energy Agency, 1994,
1994
Štamberg, K.
Technologie jaderných paliv I
Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.
1994
Vopálka, D. - Štamberg, K.
Vrstvový model migrace kontaminantů porézním prostředím
[Unpublished Lecture] 1994-10-10.
1994
Beneš, P. - Nondek, L.
Analýza kontaminace říčních sedimentů povodí Labe vybranými toxickými látkami: srovnání se zdroji kontaminace a s kontaminací vody
[Research Report] 1994.
1994
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
Radiační čištění odpadních vod
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Gosman, A. - Blažíček, J.
Study of the Diffusion of Trace Elements and Radionuclides in Soils. Capillary Modification of the Rhin Loyer Method. Diffusion of 137 Cs
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1994, 182(2), 174-191. ISSN 0236-5731.
1994
Spěváčková, V. - Kratzer, K. - Čejchanová, M., - Kaplanová, E.
Radiochemical Study of Leaching of Zinc from Soil
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1994, 181 301-307. ISSN 0236-5731.
1994
Kratzer, K. - Beneš, P. - Spěváčková, V. - Kolihová, D., - Žilková, J.
Determination of Chemical Forms of Mercury in Human Hair by Acid Leaching and Atomic Absorption Spectrometry
J. Anal. Atom. Spectrom. 1994, 9 303-306.
1994
Šustrová, L. - Gosman, A.
Studium difúzních procesů vybraných stopových prvků a radionuklidů v půdních systémech
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Škrkal, J. - Štamberg, K.
Stanovení koeficientu axiální disperze
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Královcová, E. - Spěváčková, V.
Záchyt a uvolňování beryllia v půdách
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Danačíková, E. - John, J.
Nedestruktivní stanovení izotopového složení a hmotnostní koncentrace uranu
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Gosman, A. - Blažíček, J.
The Effect of Liquid Phase Distribution, Sorption and Soil Particles Dimensions on Diffusion of Trace Elements and Adionuclides in Soils
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 17-18.
1994
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Silber, R.
Radiation Influencing of Catalytic Activity and Reactivity of Two-Component Mixed Oxides
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 69-70.
1994
Šebesta, F.
Composite ion-exchangers, their development and use
[Unpublished Lecture] 1993-04-19.
1994
Pospíšil, S. - Gosman, A. - Hamal, K. - Janout, Z. - Jech, Č. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Mácha, I. - Procházka, I. - Řídký, J. - Sopko, B. - Tomiak, Z., - Wilhelm, I.
Semiconductor Detectors for Nuclear Instrumentation
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 115-116.
1994
Spěváčková, V. - Kratzer, K. - Beneš, P., - Čejchanová, M.
A Method for Determination of Mobile Forms of Metals IS Soil
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 25-26.
1994
Vopálka, D. - Štamberg, K., - Chalupská, K.
Modelling of Pb Migration Trough the Soil Layer
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 23-24.
1994
Štamberg, K. - Beneš, P. - Chalupská, K., - Vopálka, D.
Study of Sorption Kinetics of Pb2+ on Forest Soil
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 21-22.
1994
Beneš, P. - Štamberg, K., - Štegmann, R.
Study of the Interaction of Radionuclides with Soil Using Batch Method: Methodical Problems
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 19-20.
1994
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A., - Steinerová, J.
Development and Testing of Composite Ion-Exchangers
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 67-68.
1994
Dozol, M. - Hagemann, R. - Hoffman, D.C. - Adloff, J.P. - von Gunten, H.R. - Beneš, P., - Roth, E.
RADIONUCLIDE MIGRATION IN GROUNDWATERS - REVIEW OF THE BEHAVIOR OF ACTINIDES
PURE AND APPLIED CHEMISTRY. 1993, 65(5), 1081-1102. ISSN 0033-4545.
1993
Kolihová, D. - Kratzer, K., - Spěváčková, V.
Determination of Chemical Forms Mercury in Human Hair by AAS
In: Proc. 28th Colloquium Spectroscopicum Internationale. York: University of York, 1993, pp. 1-131.
1993
Spěváčková, V. - Kratzer, K., - Čejchanová, M.
The Study of Exchangeable Forms of Some Heavy Metals in Soil
In: Proc. 28th Colloquium Spetroscopicum Internationale. York: University of York, 1993, pp. 1-32.
1993
John, J. - Steinnes, E. - Salbu, B., - Bjornstad, H.E.
Speciation of Trace Elements in Natural Waters by "in situ" Dialysis and Hollow Fibre Ultrafiltration Techniques
In: 4th Nordic Symposium on Humic Substances. 1993, pp. 21.
1993
John, J.
Radiochemical Analysis of Humic Reference Materials, Environment International
In: 4th Nordic Symposium on Humanic Substances. 1993, pp. 20.
1993
Beneš, P. - Štamberg, K., - Štegman, R.
Study of the Kinetics of the Interaction of Cs-137 and Sr-85 with Soils Using Batch Method: Methodical Problems
In: 4th Int. Conf. Migration 93. 1993,
1993
Tabačík, S.
Vplyv podmienok prípravy na katalytické vlastnosti dvojzložkových oxidových katalyzátorov
Praha: 1993. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1993
Beneš, P. - John, J., - Šebesta, F.
Analýza kontaminace říčních sedimentů v povodí Labe radionuklidy
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Veselý, J. - Beneš, P.
Kontaminace sedimentů loxickými kovy
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
John, J.
Zavedení metodiky terénní kontroly obohacení uranu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Šebesta, F. - John, J., - Motl, A.
Preparation and Characterization of Samples of Composite Absorbers for the Sudbury Neutrino Observatory
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Šebesta, F. - Motl, A. - John, J. - Pražský, M., - Binka, J.
Composite Ion-exchangers and Their Possible Use in Treatment of Low-intermediate Level Liquid Radioactive Wastes
In: Proc. 1993 Int. Conf. on Nucelar Waste Management and Environmental Remediation. Vol. 3. New York: ASME, 1993, pp. 871-878.
1993
Múčka, V.
Catalytic Activity of Nickel-Zinc Mixed Oxides Prepared in Different Ways and the Influence of Ionizing Radiation
Radiation Physics and Chemistry. 1993, 41 843-849. ISSN 0969-806X.
1993
Trhlík, M. - de Moor, P. - John, J. - Limbach, T. - Schuurmans, P. - Sedlák, B. - Severijns, N. - Vanderpoorten, W. - Vanneste, L., - Wouters, J.
Tb Magnetic Moment Behaviour in Amorphous Tb-Fe Alloy: A Nuclear Orientation Study
Solid State Communications. 1993, 87(1), 59-61. ISSN 0038-1098.
1993
Múčka, V. - Pospíšil, M.
Catalytic Activity and Reactivity of Mixed Oxides
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 73-74.
1993
Gosman, A. - Blažíček, J.
Study of Diffusion of Trace Elements and Radionuclides in Soils
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 145-146.
1993
Vopálka, D. - Štamberg, K.
Migration of Isotopic Components Through the Soil Layer
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 143.
1993
Štamberg, K. - Vopálka, D., - Chalupská, K.
Study of Pb2+ Sorption on Forest Soil
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 141-142.
1993
Spěváčková, V. - Kratzer, K., - Čejchanová, M.
Some Experiments on Extraction of Zinc from Soil
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 139-140.
1993
Beneš, P. - Štamberg, K. - Gosman, A. - Kratzer, K. - Loub, L., - Spěváčková, V.
Migration of Heavy Metals and Radionuclides in Soils
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 137-138.
1993
Pospíšil, S. - Gosman, A. - Hamal, K. - Janout, Z. - Jech, Č. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Mácha, I. - Procházka, I. - Řídký, J. - Sopko, B. - Tomiak, Z., - Wilhelm, I.
Semiconductor Detectors for Nuclear Instrumentation
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. pp. 103-104.
1993
Bryknar, Z. - Koňáková, A., - Jiroušek, P.
Near Infra-red Defect Luminescence of Hg2Cl2
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 209-210.
1993
Krajíček, V. - Vrbová, M.
LIF Spectral Brightness of Plants
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 39-40.
1993
Pospíšil, M.
Instrumentální metody výzkumu a analýzy
Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
1993
Šebesta, F. - John, J. - Motl, A., - Steinerová, J.
Development and Testing of Composite Ion-exchangers
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 75-76.
1993
Múčka, V. - Pospíšil, M., - Kudláček, R.
Radiačně chemické zpracování přírodních vod, odpadních vod a kalů
[Research Report] 1993.
1993
Šebesta, F. - Petr, J. - Hladký, E., - Brzobohatý, J.
Nabídka k výběrovému řízení na snížení aktivity vody bazénu dlouhodobého skladu paliva JE A-1
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Šebesta, F. - John, J.
Exchange of Radiocaesium at MI GTS, Project proposal for NAGRA and PSI (Switzerland)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Štamberg, K. - Beneš, P. - Vopálka, D. - Chalupská, K. - Kratzer, K., - Spěváčková, V.
Studium migrace toxických látek sedimenty odkaliště
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Kratzer, K. - Spěváčková, V., - Čejchanová, M.
Studie výměnných forem těžkých kovů v půdách
In: Geochemie a životní prostředí. Sborník ze semináře. Praha: Univerzita Karlova, 1993, pp. 37-38.
1993
Houšová, D. - Gosman, A., - Jech, Č.
Studie a vyhodnocení abrazivity vzorků zubních past metodou radioaktivního značení
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Štamberg, K. - Beneš, P. - Vopálka, D., - Chalupská, K.
Studium migrace toxických látek sedimenty odkaliště II
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Vopálka, D. - Štamberg, K., - Chalupská, K.
Vrstvový model migrace kontaminantů půdou
In: 5. seminář Geochemie a životní prostředí. Praha: Univerzita Karlova, 1993, pp. 74-75.
1993
Štamberg, K. - Beneš, P. - Chalupská, K., - Vopálka, D.
Studium desorpce Pb(2+) z půd povodí lesního potoka
In: 5. seminář Geochemie a životní prostředí. Sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova, 1993, pp. 66-67.
1993
Štamberg, K. - Beneš, P. - Vopálka, D., - Loub, L.
Modelování migrace kontaminantů z neutralizačních kalů v odkalištích úpraven uranové rudy
In: 2. mezinárodní konference Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí. Sborník přednášek. 2. díl. Praha: Univerzita Karlova, 1993, pp. 147-155.
1993
Múčka, V.
REDUCTION OF 2-COMPONENT CUO-CR2O3 MIXED OXIDES AND THEIR CATALYTIC ACTIVITY
Canadian Journal of Chemistry. 1992, 70(7), 1914-1916. ISSN 1480-3291.
1992
Beneš, P. - Picat, P. - Černík, M., - Quinault, J.M.
Kinetics of radionuclide interaction with suspended solids in modeling the migration of radionuclides in rivers. I. Parameters for two-step kinetics
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1992, 159 175-186. ISSN 0236-5731.
1992
Beneš, P. - Černík, M.
Kinetics of radionuclide interaction with suspended solids in modeling the migration of radionuclides in rivers II. Effect of concentration of the solids and temperature
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1992, 159 187-200. ISSN 0236-5731.
1992
Beneš, P. - Černík, M., - Ramos, P.L.
Factors affecting interaction of radiocesium with freshwater solids.II. Contact time, concentration of the solid and temperature
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1992, 159 201-218. ISSN 0236-5731.
1992
John, J. - Spěváčková, V., - Šebesta, F.
DETERMINATION OF URANIUM IN SOLUTIONS AND SORBENTS BY SOFT GAMMA-RAY ABSORPTIOMETRY
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1991, 152 67-80. ISSN 0236-5731.
1991
Múčka, V. - Mižík, P.
Radiation effects on the activity of ferric oxide catalysts for the decomposition of hydrogen peroxide
Radiation Physics and Chemistry. 1991, 38(3), 291-294. ISSN 0969-806X.
1991
Múčka, V. - Tabačík, S.
CATALYTIC PROPERTIES OF NICKEL-COBALT MIXED OXIDES AND THE INFLUENCE OF IONIZING-RADIATION
Radiation Physics and Chemistry. 1991, 38(3), 285-290. ISSN 0969-806X.
1991
Šebesta, F. - Štefula, V.
Composite ion exchanger with ammonium molybdophosphate and its properties
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1990, 140(1), 15-21. ISSN 0236-5731.
1990
Šimečková, E. - Čížek, P. - Finger, M. - John, J. - Malinsky, P., - Pavlov, V.N.
LOW-TEMPERATURE NUCLEAR ORIENTATION OF NP-239 IN GADOLINIUM HOST
HYPERFINE INTERACTIONS. 1990, 59 185-188. ISSN 0304-3843.
1990
Beneš, P. - Poliak, R.
Factors affecting interaction of radiostrontium with bottom sediments of a small river
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1990, 141 75-90. ISSN 0236-5731.
1990
Beneš, P.
Radium in (continental) surface waters
In: The Environmental Behaviour of Radium. Wien: IAEA, 1990. p. 373-418. ISBN 92-0-125090-8.
1990
Beneš, P.
Speciation procedures
In: The Environmental Behaviour of Radium. Wien: IAEA, 1990. p. 273-299. ISBN 92-0-125090-8.
1990
Klementova, M. - Karlík, M. - Novak, P., - Palatinus, L.
Structure determination of a new phase Ni8Ti5
Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances. 2014, 70 C984. ISSN 0108-7673.
2014
Novák, P. - Michalcová, A. - Čapek, J. - Pokorný, P. - Karlík, M., - Haušild, P.
Characterization of NiTi shape memory alloy prepared by self-sustainable high-temperature synthesis
In: Euro PM 2014 Congress and Exhibition, Proceedings. Shrewsburry: European Powder Metallurgy Association (EPMA), 2014. ISBN 9781899072446.
2014
Juříček, Z. - Kuběna, O. - Cieslar, M. - Karlík, M., - Materna, A.
Al fólie pro nové obalové technologie
[Verified Technology] 2014.
2014
Novák, P. - Školáková, A. - Vojtěch, V. - Knaislová, A., - Karlík, M.
Application of microscopy and X-ray Diffraction in optimization of the production of NiTi alloy by powder metallurgy
Manufacturing Technology. 2014, 14(3), 387-392. ISSN 1213-2489.
2014
Bodnárová, L. - Kunz, J. supervisor
Vyšetřování elastických vlastností pokročilých materiálů ultrazvukovými metodami
Praha: Defense date 2014-06-19. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by J. KUNZ.
2014
Kunz, J.
Požadavky kladené na vlastnosti konstrukčních materiálů používaných v jaderné energetice
[Unpublished Lecture] Centrum výzkumu Řež. 2014-02-19.
2014
Kunz, J. - Kunzová, K
Konstrukční materiály pro moderní štěpné a fúzní jaderné reaktory z hlediska jejich odolnosti vůči degradačním procesům
In: JuveMatter 2014. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. p. 6-11. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Kunz, J.
Technická mechanika. Statika s příklady.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05563-2.
2014
Krčmář, M. - Materna, A.
Assessment of the Constitutive Properties of Reactor Steel Using an Inverse Analysis on the Small Punch Test
In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 332-335. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
2014
Pala, Z. - Čapek, J. - Kolařík, K., - Mušálek, R.
Fázové složení a mikrostruktura nástřiků s optimalizovanou mikrostrukturou
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2014. Report no. 191214.
2014
Pala, Z. - Čapek, J. - Kolařík, K., - Mušálek, R.
Fázová analýza HVOF nástřiků pro výrobu prototypu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2014. Report no. 181214.
2014
Pala, Z. - Mušálek, R., - Kovářík, O.
Vliv kryogenního procesu na fázové složení vzorku z materiálu 1.2343
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2014. Report no. 171014.
2014
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv nerovnoměrné koncentrace vodíku na procesy porušování palivových trubek ze slitiny A - díl II
[Research Report] 2014. Report no. V-KMAT-932/14.
2014
Pala, Z. - Vilémová, M.
Výzkumná zpráva ze strukturní analýzy smaltů určených pro hliníkové plechy
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2014. Report no. 110814.
2014
Krčmář, M. - Materna, A.
Inverzní analýza penetrační zkoušky
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. V-KMAT-919/14.
2014
Kovářík, O. - Siegl, J.
Posouzení poruchy oběžného kola turbokompresoru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-931/14.
2014
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza poškození lopatek turbokompresoru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-925/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P.
Fractographic Analysis of Specimens Failed in SSR Tests and Fatigue Tests
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-921/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor zkušebních těles porušených při únavových zkouškách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-936/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor lopatek porušených při únavové zkoušce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-934/14.
2014
Haušild, P. - Siegl, J.
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení (Průběžná zpráva projektu TA03011266 za rok 2014)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. V-KMAT-933/14.
2014
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv nerovnoměrné koncentrace vodíku na procesy porušování palivových trubek ze slitiny A - díl I
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. V-KMAT-932/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P., - Materna, A.
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek (Závěrečná zpráva o řešení projektu TA02020811 za rok 2014)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. V-KMAT-929/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušených lopatek TG v elektrárně Ledvice (lopatky 31 a 34 NT5 a lopatky 64 a 90 z NT5a z rotoru NT1)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-928/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušeného dmychadlového kola K36-4070MNA
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-927/14.
2014
Siegl, J.
Posouzení turbodmychadla porušeného při havárii
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-926/14.
2014
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z heterogenních svarových spojů ocelí P91 a P92 porušených při creepových zkouškách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. V-KMAT-924/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Posouzení porušených dílů turbodmychadel
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-923/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušených lopatek TG v elektrárně Ledvice (lopatky 13 a 34 ze stupně NT5a, rotoru NT2)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-922/14.
2014
Adámek, J. - Haušild, P., - Siegl, J.
Mikrostruktura návarů (dodatek ke zprávě E-KMAT-885/13)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-920/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení poruchy lamely
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-918/14.
2014
Kovářík, O. - Siegl, J.
Posouzení poruchy oběžného kola turbokompresoru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-916/14.
2014
Kunz, J.
Konstrukční materiály SMR (Projekt FR-TI4/280, dílčí zpráva za rok 2014, etapa E 6.2.1)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. R-KMAT-930/14.
2014
Adámek, J. - Siegl, J.
Indicative Assessment of SAE Thickness on Rubber Window Seal
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-917/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušeného potrubí v elektrárně Ledvice
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-914/14.
2014
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení poruchy rotoru TG20 Strakonice
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. E-KMAT-913/14.
2014
Nejezchlebová, J. - Seiner, H., - Karlík, M.
Detection of Phase Transition in Free-Cutting Al-Mg-Si Alloys by Resonant Ultrasound Spectroscopy
In: 14th International Conference on Aluminium Alloys. Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 21-26. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-120-7.
2014
Dos Santos, S. - Tokar, D. - Gratton, M. - Papoušková, J. - Převorovský, Z., - Caliez, M.
Approche non linéaire non classique du vieillissement cutané: Expérimentations multi-échelles et acousto-mécaniques; comportements viscoélastiques et hystérésis
In: CFA 2014 Proceedings. Poitiers: Université de Poitiers, 2014. p. 333-334.
2014
Tokar, D. - Převorovský, Z., - Hradilová, J.
Ultrasonic Evaluation of Local Human Skin Anisotropy
e-Journal of NDT. 2014, 19(12), ISSN 1435-4934.
2014
Kabla, M. - Seiner, H. - Musilová, M. - Landa, C., - Shilo, D.
The Relationships Between Sputter Deposition Conditions, Grain Size, and Phase Transformation Temperatures in NiTi Thin Films
Acta materialia. 2014, 70 79-91. ISSN 1359-6454.
2014
Krčmář, M.
Sensitivity Analysis of the Small Punch Test
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, ISBN 978-80-01-05556-4.
2014
Krčmář, M. - Oliva, V. opon., - Materna, A.
Inverzní analýza penetrační zkoušky
Praha: Defense date 2014-06-11. Master Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů.
2014
Kovářík, O. - Haušild, P. - Pala, Z. - Sachr, P., - Davydov, V.
Effect of grit-blasting on residual stress field
Key Engineering Materials. 2014, 606 91-94. ISSN 1013-9826.
2014
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J. - Chráska, T. - Matějíček, J. - Pala, Z., - Boulos, M.
The influence of substrate temperature on properties of APS and VPS W coatings
Surface and Coatings Technology. 2014, ISSN 0257-8972.
2014
Karlík, M. - Faltus, J. - Nejezchlebová, J. - Haušild, P., - Harcuba, P.
Characterisation of Al-Cu and Al-Mg-Si Free-Cutting Alloys
In: 14th International Conference on Aluminium Alloys. Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 1181-1186. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-120-7.
2014
Štefan, J.
Fraktografický přístup při hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony
Zpravodaj české nukleární společnosti. 2014, 2014(3), 2-4.
2014
Štefan, J.
Fraktografický přístup při hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2013. Praha: Česká nukleární společnost, 2014, pp. 43-49. ISBN 978-80-02-02513-9.
2014
Kopřiva, R. - Kytka, M. - Eliášová, I. - Lašan, M. - Siegl, J. - Haušild, P., - Matocha, K.
Small Punch Test Specimen in Determination of Tensile Properties for Nuclear Power Plant Components
In: Determination of Mechanical Properties of Materials by Small Punch and other Miniature Testing Techniques. Ostrava-Vítkovice: OCELOT s.r.o., 2014, pp. 225-233. ISBN 978-80-260-6722-1.
2014
Janča, A. - Siegl, J. - Haušild, P. - Kytka, M. - Kopřiva, R., - Matocha, K.
Time Independent Small Punch Test - Characterization and Fractographic Analysis of Various Steels
In: Determination of Mechanical Properties of Materials by Small Punch and other Miniature Testing Techniques. Ostrava-Vítkovice: OCELOT s.r.o., 2014, pp. 242-259. ISBN 978-80-260-6722-1.
2014
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J. - Matějíček, J., - Davydov, V.
Fatigue Life of Layered Metallic and Ceramic Plasma Sprayed Coatings
In: 20th European Conference on Fracture. Amsterdam: Elsevier, 2014. pp. 586-591. Procedia Materials Science. ISSN 2211-8128.
2014
Ondráček, J. - Materna, A.
FEM Evaluation of the Dissipated Energy in Front of a Crack Tip under 2D Mixed Mode Loading Condition
In: 20th European Conference on Fracture. Amsterdam: Elsevier, 2014. pp. 673-678. Procedia Materials Science. ISSN 2211-8128.
2014
Štefan, J. - Siegl, J., - Kytka, M.
Fractographic Evaluation of the Fracture Toughness Tests of PWR Materials after Neutron Irradiation
In: 20th European Conference on Fracture. Amsterdam: Elsevier, 2014. pp. 841-846. Procedia Materials Science. ISSN 2211-8128.
2014
Siegl, J. - Haušild, P. - Janča, A., - Kopřiva, R.
Fractographic Aspects of Small Punch Test Results
In: 20th European Conference on Fracture. Amsterdam: Elsevier, 2014. pp. 912-917. Procedia Materials Science. ISSN 2211-8128.
2014
Kadlec, M. - Haušild, P. supervisor, - Běhal, J. supervisor
Mechanismy porušování polymerního kompozitu vyztuženého uhlíkovou tkaninou pro letecké konstrukce
Praha: 2014. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by J. BĚHAL and P. HAUŠILD.
2014
Kadlec, M. - Podzimek, J., - Siegl, J.
Fractography of an Interlaminar Shear Fracture in a Carbon Fibre-Reinforced Epoxy Composite Enhanced with Carbon Nanotubes
Czech Aerospace. 2014,(1), 10-15. ISSN 1211-877X.
2014
Kovářík, O. - Haušild, P. - Pala, Z. - Sachr, P., - Davydov, V.
Effect of Grit-Blasting on Residual Stress Field
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 91-94. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
2014
Vronka, M. - Karlík, M.
Microstructure and Mechanical Properties of Al-Mn Sheets with Zr Addition
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 19-22. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
2014
Siegl, J. - Haušild, P. - Janča, A. - Kopřiva, R., - Kytka, M.
Characterisation of Mechanical Properties by Small Punch Test
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 15-18. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
2014
Haušild, P. - Materna, A., - Nohava, J.
Effect of Crystallographic Orientation on Hardness and Indentation Modulus in Austenitic Stainless Steel
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014. p. 31-34. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
2014
Haušild, P. - Materna, A. - Siegl, J. - Kytka, M., - Kopřiva, R.
Characterization of Local Stress-Strain Behavior in WWER 440 Weld and Base Metal by Instrumented Indentation Technique
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 7-10. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
2014
Materna, A. - Nohava, J. - Haušild, P., - Oliva, V.
Determination of the Elastic-Plastic Properties of 15Kh2MFA Steel with Austenitic Cladding
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, pp. 43-46. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
2014
Materna, A. - Haušild, P.
A Numerical Study of the Effect of the Berkovich Indenter Orientation on the Elastic Response of Anisotropic Material
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 65-68. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
2014
Kocmanová, L. - Haušild, P. - Materna, A., - Matějíček, J.
Numerical Model of Instrumented Indentation by a Rounded Cone Indenter Using Finite Element Method
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 73-76. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
2014
Haušild, P. - Materna, A., - Nohava, J.
Characterization of Anisotropy in Hardness and Indentation Modulus by Nanoindentation
Metallography, Microstructure, and Analysis. 2014, 3(1), 5-10. ISSN 2192-9262.
2014
Haušild, P. - Jaroš, P., - Siegl, J.
Instrumentovaný přípravek pro Automated ball indentation (ABI) test
[Functional Sample] 2014.
2014
Nohava, J. - Haušild, P. - Axelson, D.G., - Bolloré, G.
Mechanical Properties of Aluminum Alloys by Instrumented Indentation: Case Study on Almigo Hard
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014. p. 59-62. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
2014
Janča, A.
Studium mechanických vlastností konstrukčních ocelí pomocí penetračního testu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. Report no. V-KMAT-915/14.
2014
Tyc, O.
Studium precipitace v tenkých kovových vláknech ze slitiny NiTi
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 35-40. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Tonarová, D.
Pórovitost materiálů a její charakterizace
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 134-139. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Černý, J. - Haušild, P., - Houdková, Š.
Oxidační odolnost žárových nástřiků připravených metodou HVOF
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 117-121. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Pöpperlová, J.
Prostorová rozlišovací schopnost ultrazvukových systémů
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 98-103. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Koller, M. - Seiner, H.
Charakterizace strukturních procesů v jemnozrnné hořčíkové slitině AZ31 pomocí rezonanční ultrazvukové spektroskopie
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 98-103. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Grabec, T. - Sedlák, P.
Určování elastických koeficientů anizotropních materiálů pomocí povrchových vln
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 86-91. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Kocmanová, L. - Haušild, P. - Materna, A., - Matějíček, J.
Matematické vyjádření elastického modulu pružnosti na rozhraní dvou materiálů
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 81-85. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Čech, J. - Haušild, P. - Nohava, J., - Matějíček, J.
Určování mechanických vlastností pomocí instrumentované indentace kulovým indentorem
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 76-80. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Janča, A. - Siegl, J., - Haušild, P.
Study of Mechanical Properties of Structural Steels by Small Punch Test
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 70-75. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Vronka, M. - Karlík, M.
Vliv stupně tváření za studena na precipitaci ve slitině Al-Mn-Zr
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 29-34. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Arnoult, X.C. - Materna, A.
Numerical Study of Delamination Cracking in Irradiated 08Ch18N10T Steel
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 18-23. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Kunz, J. - Kunzová, K.
Konstrukční materiály pro moderní štěpné a fúzní jaderné reaktory z hlediska jejich odolnosti vůči degradačním procesům
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, pp. 6-11. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Kunz, J. ed.
JuveMatter 2014
Zámek Nečtiny, 2014-05-16/2014-05-19. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05546-5.
2014
Dos Santos, S. - Remache, D. - Tokar, D. - Gratton, M. - Pittet, J.Ch. - Převorovský, Z., - Caliez, M.
Viscoelastic and Hysteretic Properties of the Skin: Acousto-Mechanical Evaluation Using Nonlinear Time-Reversal Imaging
In: 28th Congress IFSCC Paris 2014 Full Proceedings. COURBEVOIE: Société Francaise de Cosmétologie, 2014. p. 1561-1570.
2014
Tokar, D. - Převorovský, Z., - Hradilová, J.
Ultrasonic Evaluation of Local Biological Tissue Anisotropy
In: 11th European Conference on NDT Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-5018-9.
2014
Monclús, M.A. - Karlík, M. - Callisti, M. - Frutos Torres, E. - Llorca, J. - Polcar, T., - Molina-Aldareguía, J.K.
Microstructure and mechanical properties of physical vapor deposited Cu/W nanoscale multilayers: Influence of layer thickness and temperature
Thin Solid Films. 2014, 571 275-282. ISSN 0040-6090.
2014
Janča, A. - Siegl, J., - Haušild, P.
Determination of Mechanical Properties by Small Punch Test
In: Junior Euromat 2014. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2014, Available from: http://webdb.dgm.de/dgm_lit/prg/FMPro?-db=w_review&-recID=33987&-format=prog_kurzfassung.htm&-lay=Standard&-find
2014
Čech, J. - Haušild, P., - Nohava, J.
Determination of Mechanical Properties of ODS EP450 Steel Using Spherical Indentation
In: Junior Euromat 2014. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2014, Available from: http://webdb.dgm.de/dgm_lit/prg/FMPro?-db=w_review&-recID=33989&-format=prog_kurzfassung.htm&-lay=Standard&-find
2014
Tomáš, I. - Kovářík, O. - Vértesy, G., - Kadlecová, J.
Nondestructive indication of fatigue damage and residual lifetime in ferromagnetic construction materials
Measurement Science and Technology. 2014, 25(6), ISSN 0957-0233.
2014
Pala, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Mušálek, R., - Ganev, N.
Real Structure of Milled Inconel 738LC Turbine Blades
In: Advanced Materials Research - Residual stresses IX. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 646-651. Residual Stresses IX. ISSN 1662-8985. ISBN 9783038351535. Available from: http://www.scientific.net/AMR.996.646
2014
Převorovský, Z. - Dos Santos, S. - Tokar, D., - Hradilová, J.
Ultrasonic Techniques Used to Viscoelastic Nonlinearity Characterization of Human Skin Under Loading in-vivo
In: 19th International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials Proceedings. Paris: Société Francaise d'Acoustique, 2014.
2014
Štefan, J.
Fraktografický přístup k hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony
Bezpečnost jaderné energie. 2014, 22(1/2), 43-49. ISSN 1210-7085.
2014
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J. - Pala, Z. - Matějíček, J., - Davydov, V.
The influence of plasma sprayed multilayers of Cr2O3 and Ni10wt%Al on fatigue resistance
Surface and Coatings Technology. 2014, 251 143-150. ISSN 0257-8972.
2014
Haušild, P. ed.
Local Mechanical Properties X
Kutná Hora, 2013-11-06/2013-11-08. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
2014
Kober, J. - Převorovský, Z.
Theoretical Investigation of Nonlinear Ultrasonic Wave Modulation Spectroscopy at Crack Interface
NDT & E International. 2014, 2014(61), 10-15. ISSN 0963-8695.
2014
Lauschmann, H. - Kovářík, O.
A Contribution to the Physical Interpretation of the Morphology of Fatigue Fracture Surfaces
In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 107-112. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-934-6.
2014
Ondráček, J. - Materna, A., - Oliva, V.
A Numerical Estimation of Fatigue Crack Tip Plastic Zone Size and Shape under Mixed-Mode Loading Condition
In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 217-220. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-934-6.
2014
Kunz, J. - Dalíková, K.
Fracture Mechanisms of Six Top Corrosion Resistant Fe and Ni Alloys at Fatigue and Stress Corrosion Cracking
Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2013, 3(2), 11-21. ISSN 1338-1660.
2013
Mušálek, R. - Pejchal, V. - Vilémová, M., - Matějíček, J.
Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength
Journal of Thermal Spray Technology. 2013, 22(2-3), 221-232. ISSN 1059-9630.
2013
Négyesi, M. - Vrtílková, V. supervisor, - Siegl, J. supervisor
Koroze a vysokoteplotní oxidace povlakových trubek palivových článků
Praha: Defense date 2014-03-06. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by V. VRTÍLKOVÁ and J. SIEGL.
2013
Seiner, H. - Sedlák, P. - Koller, M. - Landa, M. - Ramírez, C. - Osendi, M.I., - Belmonte, M.
Anisotropic Elastic Moduli and Internal Friction of Graphene Nanoplatelets/Silicon Nitride Composites
Composites Science and Technology. 2013, 75 93-97. ISSN 0266-3538.
2013
Haušild, P. org.
10th International Conference on Local Mechanical Properties - LMP 2013
[Conference Hosting] 2013.
2013
Haušild, P. - Siegl, J.
Hodnocení vlivu vodíku na lom vybraných ocelí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-905/13.
2013
Lauschmann, H. - Šiška, F.
Physical Interpretation of the Reference Features in Textural Fractography of Fatigue Fractures
Acta Metallurgica Slovaca. 2013, 19(2), 141-148. ISSN 1335-1532.
2013
Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J.
Causes and Mechanisms of Service Failure of Turbine Blades
Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2013, 3 145-151. ISSN 1338-1660.
2013
Kunz, J. - Dalíková, K.
Fracture Mechanisms of Six Top Corrosion Resistant Fe and Ni Alloys at Fatigue and Stress Corrosion Cracking
Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2013, 3 11-21. ISSN 1338-1660.
2013
Materna, A. - Oliva, V.
A Numerical Estimation of the Effect of a Bi-Material Interface on Crack Tip Plastic Zone Size and Shape
Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2013, 3 90-97. ISSN 1338-1660.
2013
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor zkušebních tělesnporušených při únavových zkouškách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-910/13.
2013
Siegl, J. - Nedbal, I., - Haušild, P.
Fraktografický rozbor těles z Al-slitiny porušených při únavových zkouškách kombinovaným zatěžováním
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-909/13.
2013
Haušild, P. - Siegl, J.
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení (Průběžná zpráva projektu TA03011266)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-908/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor lopatek porušených při únavové zkoušce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-907/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P., - Materna, A.
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek (Průběžná zpráva o řešení projektu TA2-0811 za rok 2013)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-904/13.
2013
Kopecká, K.
Termografie - IRT
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 155-158. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Janča, A. - Siegl, J.
Metodika penetračních zkoušek Small punch test
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 136-141. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Pöpperlová, J.
Stanovení minimální zjistitelné vady v příčném směru UT metodou NDT
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 130-135. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Koller, M. - Seiner, H.
Měření akustického útlumu sintrovaných grafenových nanodestiček
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 126-129. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Glanc, A.
Dlouhodobá stabilita procesu žárového stříkání pomocí WSP
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 65-69. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Medřický, J.
Měření "In-Flight" vlastností částic při procesech žárového stříkání
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 60-64. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Musilová, M. - Seiner, H.
Výzkum mikrostrukturních procesů v tenkých vrstvách slitin s tvarovou pamětí pomocí bezkontaktní rezonanční ultrazvukové spektroskopie
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 35-41. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Krčmář, M. - Materna, A.
Numerický model penetrační zkoušky
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 143-147. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Kober, J.
Nelineární ultrazvukové metody pro hodnocení únavy materiálů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013.
2013
Materna, A. - Ondráček, J.
Numerický model - výpočet změn relaxace profilových variant vyjádřených hodnotou S-indexu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-912/13.
2013
Materna, A. - Ondráček, J.
Numerický model - výpočet změn napětí profilových variant v průběhu tepelného zpracování
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-911/13.
2013
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře o teplotě 1150 °C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E110 G po předchozí hydridaci
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-902/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného kola čerpadla
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-901/13.
2013
Kunz, J.
Konstrukční materiály SMR (Projekt FR-TI4/280, dílčí zpráva za rok 2013, etapa E 6.2.1)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. R-KMAT-900/13.
2013
Haušild, P. - Siegl, J.
Rozbor příčin vzniku trhlin v zámcích lopatek
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013.
2013
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikrostruktura návarů vzorku R42.2C
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-898/13.
2013
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z ocelí P91 a P92 porušených při creepových zkouškách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-897/13.
2013
Siegl, J.
Analýza porušené trubky parogenerátoru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-896/13.
2013
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikrostruktura návarů vzorku R36.1
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-895/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P.
Hodnocení základních fraktografických znaků lomových ploch těles z oceli R7T s rozdílnou lomovou houževnatostí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-894/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení vlivu velikosti zkušebních těles z oceli R7T na mechanismy porušování při zkoušce tahem
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-893/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P.
Srovnávací fraktografická analýza zkušebních těles po zkoušce rázem v ohybu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-892/13.
2013
Siegl, J.
Analýza porušeného nýtu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-890/13.
2013
Adámek, J. - Kovářík, O.
Indicative Assessment of SAE Thickness on Rubber Window Seal
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-887/13.
2013
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikrostruktura návarů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-885/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P.
Srovnávací fraktografická analýza zkušebních těles po zkoušce vrubové houževnatosti (Předběžné sdělení - návrh metodiky hodnocení)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-884/13.
2013
Haušild, P. - Siegl, J.
Rozbor příčin porušení záložky
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-883/13.
2013
Siegl, J. - Kovářík, O., - Nedbal, I.
Posouzení poruchy lopatky č. 9056 NTR 4087 ECH
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-882/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených zapalovacích svíček
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-881/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených šroubů kompresoru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-880/13.
2013
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza lomu spoje pásnice hlavního nosníku křídla letounu L-410 UVP-E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-879/13.
2013
Siegl, J. - Haušild, P., - Karlík, M.
Analýza vad heterogenního svarového spoje PG46
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. V-KMAT-878/13.
2013
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza lomu spoje pásnice hlavního nosníku křídla letounu L-410 UVP-E (předběžné sdělení)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-877/13.
2013
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografický rozbor trhliny v labyrintovém plášti pohonu regulačních orgánů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-875/13.
2013
Čížek, J. - Kovářík, O. - Siegl, J. - Khor, K.A., - Dlouhý, J.
Influence of plasma and cold spray deposited Ti Layers on high-cycle fatigue properties of Ti6Al4V substrates
Surface and Coatings Technology. 2013, 217 23-33. ISSN 0257-8972.
2013
Lauschmann, H. - Kovářík, O.
A Contribution to the Physical Interpretation of the Morphology of Fatigue Fracture Surfaces
In: MSMF7 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2013, pp. 44. ISBN 978-80-214-4739-4.
2013
Ondráček, J. - Materna, A., - Oliva, V.
A Numerical Estimation of Fatigue Crack Tip Plastic Zone Size and Shape under Mixed-Mode Loading Condition
In: MSMF7 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2013, pp. 187. ISBN 978-80-214-4739-4.
2013
Materna, A. - Haušild, P.
Numerical Study of the Effect of Berkovich Indenter Orientation on the Elastic Response of Anisotropic Material
In: Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts. Praha: CTU Publishing House, 2013, pp. 6. ISBN 978-80-01-05374-4.
2013
Novotný, R. - Janík, P. - Penttilä, S. - Hähner, P. - Macák, J. - Siegl, J., - Haušild, P.
High Cr ODS Steels Performance under Supercritical Water Environment
Journal of Supercritical Fluids. 2013, 81 147-156. ISSN 0896-8446.
2013
Sedmák, P. - Seiner, H. - Sedlák, P. - Landa, M. - Mušálek, R., - Matějíček, J.
Application of Resonant Ultrasound Spectroscopy to Determine Elastic Constants of Plasma-Sprayed Coatings with High Internal Friction
Surface and Coatings Technology. 2013, 232 747-757. ISSN 0257-8972.
2013
Seiner, H. - Kopeček, J. - Sedlák, P. - Bodnárová, L. - Landa, M. - Sedmák, P., - Heczko, O.
Microstructure, Martensitic Transformation and Anomalies in c´-Softening in Co–Ni–Al Ferromagnetic Shape Memory Alloys
Acta materialia. 2013, 61(15), 5869-5876. ISSN 1359-6454.
2013
Čech, J.
Corrosion Fatigue Behaviour of High Strength Steel in Sea Water
Praha: Defense date 2013-09-10. Master Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů.
2013
Štefan, J.
Fraktografický přístup k hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony
Praha: Defense date 2013-06-12. Master Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů.
2013
Négyesi, M. - Klouček, V. - Lörinčík, J. - Novotný, L. - Kabátová, J. - Linhart, S. - Adámek, J. - Siegl, J., - Vrtílková, V.
Proposal of New O-beta Oxidation Criterion for New Types of the Zr1Nb Alloy of Fuel Claddings
Nuclear Engineering and Design. 2013, 261 260-268. ISSN 0029-5493.
2013
Karlík, M. - Faltus, J. - Nejezchlebová, J. - Haušild, P., - Harcuba, P.
Influence of Heat Treatment on the Properties of Free Cutting Al-Mg-Si Alloys
In: Euro LightMAT2013. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2013, Available from: http://www.dgm.de/dgm/lightmat/
2013
Štefan, J.
Fraktografický přístup k hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu ozářeném neutrony
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 120-125. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Kocmanová, L. - Materna, A., - Haušild, P.
Numerický model instrumentované metody indentace kulovým indentorem pomocí metody konečných prvků
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 106-113. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Pejchal, V.
Mechanické skúšanie materiálov na škále mikrometrov a nanometrov
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 100-105. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Černý, J. - Haušild, P., - Houdková, Š.
Změny mikrostruktury HVOF nástřiků Stellite 6 a NiCrBSi vlivem vysokoteplotní oxidace
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 70--74. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Čech, J. - Haušild, P.
Únavové porušování vysokopevnostních ocelí
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 42-47. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Sedmák, P.
Vývoj mikroštruktúr tenkých NiTi drotov počas nekonvenčného žíhania krátkými elektrickými pulzami
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 29-34. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Nejezchlebová, J. - Karlík, M.
Měření teplotní závislosti ultrazvukových rezonančních spekter slitin Al-Mg-Si s přísadou nízkotavitelných kovů
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 17-22. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Vronka, M. - Karlík, M.
Mechanické vlastnosti slitiny Al-Mn-Zr po různém tepelném zpracování
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 13-16. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Ondráček, J. - Materna, A.
Vliv parametru asymetrie cyklu na množství energie disipované v cyklické zóně únavové trhliny zatěžované ve smíšeném módu
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 114-119. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Kunz, J. ed.
JuveMatter 2013
Horní Lomná, 2013-05-09/2013-05-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05359-1.
2013
Haušild, P. ed. - Materna, A. ed., - Vilémová, M. ed.
Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts
Kutná Hora, 2013-11-06/2013-11-08. Praha: CTU Publishing House, 2013. ISBN 978-80-01-05374-4.
2013
Havlíček, T. - Adámek, J.
Prvky pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách v Praze a jejich využití cyklisty
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2013. Praha: CityPlan s.r.o., 2013.
2013
Haušild, P. - Kovářík, O., - Siegl, J.
Instrumentace upínacího přípravku pro penetrační zkoušky
[Functional Sample] 2013.
2013
Čížek, J. - Kovářík, O. - Siegl, J. - Khor, K.A., - Dlouhý, I.
Influence of plasma and cold spray deposited Ti Layers on high-cycle fatigue properties of Ti6Al4V substrates
Surface and Coatings Technology. 2013, 217 23-33. ISSN 0257-8972.
2013
Sobotová, J. - Jurči, P. - Adámek, J. - Salabová, P. - Prikner, O. - Šustarčic, B., - Jenko, D.
Diagnostics of the Microstructural Changes in Sub-zero-processed Vanadis 6 P/M Ledeburitic Tool Steel
Materials and Technology. 2013, 47(1), 93-98. ISSN 1580-2949.
2013
Siegl, J. - Kovářík, O., - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného hlavního nosníku křídla letounu Blaník L13
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. Report no. E-KMAT-863/12.
2013
Haušild, P. - Kolařík, K., - Karlík, M.
Characterization of Strain-Induced Martensitic Transformation in A301 Stainless Steel by Barkhausen Noise Measurement
Materials and Design. 2013, 44(44), 548-554. ISSN 0261-3069.
2013
Nohava, J. - Haušild, P. - Axelson, D.G., - Bolloré, G.
Mechanical properties of aluminum alloys by instrumented indentation: Case study on Almigo Hard
In: XX IMEKO World Congress 2012 - Proceedings. Busan: IMEKO, 2012. pp. 1316-1321. ISBN 978-1-62748-190-8.
2012
Kunz, J.
Únavové porušování konstrukčních materiálů
[Unpublished Lecture] Exova s.r.o. Plzeň. 2012-11-20.
2012
Kunz, J.
Lomová mechanika a její přínos pro praxi
[Unpublished Lecture] Exova s.r.o. Plzeň. 2012-11-06.
2012
Kunz, J. - Dalíková, K
Fracture Mechanisms of Six Top Corrosion Proof Fe and Ni Alloys at Fatigue and Corrosion Cracking
In: Book of Abstracts - International Conference Fractography 2012. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2012, ISBN 978-80-970964-2-7.
2012
Kunz, J.
Konstrukční materiály a jejich vlastnosti z hlediska lomové mechaniky
In: JuveMatter 2012. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 23-28. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Siegl, J. - Haušild, P.
Fractographic Analysis of Specimens Failed During SSRT
[Research Report] 2012.
2012
Siegl, J. - Adámek, J.
Chemical Compostition of the Corrosion Layers
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012.
2012
Siegl, J.
Fraktografické studium procesů porušování těles s návary
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012.
2012
Kovářík, O. - Haušild, P., - Siegl, J.
The Effect of Intersplat Porosity on Properties of W Deposits
In: 21st International Conference on Metallurgy and Materials (Metal 2012). Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012. pp. 901-907. ISBN 978-80-87294-31-4.
2012
Kovářík, O. - Siegl, J., - Haušild, P.
Influence of Spray Technology on Mechanical and Fatigue Properties of Coated Materials
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2012, pp. 167-174. ISBN 978-80-248-2802-2.
2012
Siegl, J. - Podhorná, B. - Hrbáček, K., - Kuchařová, K.
Comparison of Mechanical Properties and Fracture Behaviour of CO-base and NI-base Alloys
In: Metal 2012. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-29-1.
2012
Štefan, J.
Properties of Stainless Steels and Their Resistence
[Unpublished Lecture] 2012-11-22.
2012
Lauschmann, H. - Šiška, F.
Physical Interpretation of The Reference Features in Textural Fractography of Fatigue Fractures
In: Book of Abstracts - International Conference Fractography 2012. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2012, pp. 27. ISBN 978-80-970964-2-7.
2012
Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J.
Analýza příčin a mechanismů provozního porušování turbínových lopatek
In: Book of Abstracts - International Conference Fractography 2012. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2012, pp. 26. ISBN 978-80-970964-2-7.
2012
Pöpperlová, J.
Ultrazvuková defektoskopie
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 133-136. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Koller, M. - Seiner, H.
Určování elastických koeficientů kompozitu nitridu křemičitého a grafenových nanodestiček pomocí rezonanční ultrazvukové spektroskopie
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 128-132. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Černý, J.
Superslitiny - od historie až po současnost
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 124-127. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Glanc, A.
Proudové motory a jejich spalovací komory
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 118-123. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Karlík, M.
Iontová autoemisní mikroskopie a tomografická atomová sonda (FIM - TAP)
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 7-12. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Klečka, J.
Chování oceli T91 v prostředí tekutého olova
[Unpublished Lecture] 2012-10-26.
2012
Klečka, J.
Liquid Metal Embrittlement of T91 Steel in Liquid Lead
[Unpublished Lecture] International School of Materials UNder Extreme COnditions (MUNECO). 2012-06-11.
2012
Haušild, P. - Siegl, J.
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek (Průběžná zpráva projektu TA2-0811)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-871/12.
2012
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza recyklovaných prášků pro výrobu dílců z wolframových pseudoslitin (zpráva o řešení etapy 4a projektu FR-TI1/221)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-873/12.
2012
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza těles z wolframových pseudoslitin vyrobených z recyklovaných prášků (zpráva o řešení etapy 4a projektu FR-TI1/221)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-859/12.
2012
Adámek, J. - Karlík, M.
Analýza pruhovitosti a pórovitosti Al obalové fólie
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-853/12.
2012
Haušild, P. - Siegl, J.
Metalografický rozbor lopatky prvního stupně rotoru elektrárny Počerady
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-854/12.
2012
Kunz, J.
Konstrukční materiály SMR (Projekt FR-TI4/280, dílčí zpráva za rok 2012, etapa E 6.2.1.)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. R-KMAT-872/12.
2012
Siegl, J.
Fraktografický atlas (III. díl - kobaltová slitina Stelit)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-870c/12.
2012
Siegl, J.
Fraktografický atlas (II. díl - niklové slitiny M3 a M3A)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-870b/12.
2012
Siegl, J.
Fraktografický atlas (I. díl - niklové slitiny M2 a M2A)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-870a/12.
2012
Siegl, J. - Haušild, P.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny (Závěrečná zpráva o řešení projektu FR-TI1/095)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-870/12.
2012
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře o teplotě 1150°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zr1Nb předoxidovaných ve vodě teploty 360°C
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-869/12.
2012
Siegl, J. - Adámek, J.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/095 za rok 2012)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-868/12.
2012
Siegl, J. - Haušild, P.
Studium degradačních procesů v materiálech namáhaných za vysokých teplot v agresivní atmosféře
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-867/12.
2012
Siegl, J. - Lauschmann, H., - Kunz, J.
Analýza lomu kolesa KU 800 (Část 2: Fraktografický rozbor a laboratorní únavové zkoušky)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-866/12.
2012
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Kunz, J., - Kovářík, O.
Kvantitativní fraktografie únavových lomů těles z oceli P 92 (závěrečná zpráva)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-864/12.
2012
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného sloupku karoserie osobního automobilu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-861/12.
2012
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýza porušeného plechu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-860/12.
2012
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z oceli P92 porušených při creepových zkouškách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-858/12.
2012
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza závěsů křídla kluzáku L-13 AC porušených při únavových zkouškách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-857/12.
2012
Déroff, A. - Kovářík, O.
Properties of Alumina Prepared by Spark Plasma Sintering and Water Stabilized Plasma Spray
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-856/12.
2012
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Kunz, J., - Kovářík, O.
Kvantitativní fraktografie únavových lomů těles z oceli P 92
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-855/12.
2012
Krčmář, M. - Materna, A.
Implementace MTS kritéria pro predikci směru šíření únavové trhliny do programu MSC.Marc
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-852/12.
2012
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza poruch rotoru sušárny KTS 2X500
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-851/12.
2012
Lauschmann, H. - Kovářík, O.
Analýza sítí trhlin ve snímcích povrchu dopravníkového pásu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-848/12.
2012
Kurtin, T. - Oliva, V.
Růst únavové trhliny přes rozhraní mezi dvěma ocelemi
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-849/12.
2012
Ondráček, J. - Materna, A.
Relaxace napětí v navinuté víčkové fólii
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-850/12.
2012
Siegl, J. - Kovářík, O., - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených dílů karoserie osobního automobilu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-847/12.
2012
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza lomů pásnic hlavního nosníku křídla letounu L-410 UVP-E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-846/12.
2012
Karlík, M. - Haušild, P.
Light and Electron Microscopy of Alloy CuCr1Zr
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-845/12.
2012
Siegl, J. - Adámek, J.
Orientační posouzení tloušťky vrstvy SAE na gumovém okenním těsnění
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-844/12.
2012
Siegl, J. - Haušild, P.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. V-KMAT-843/12.
2012
Mušálek, R. - Vilémová, M. - Matějíček, J., - Pejchal, V.
Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength
In: Thermal Spray 2012: Proceedings from the International Thermal Spray Conference and Exposition. Materials Park, OH: ASM International, 2012. pp. 746-751.
2012
Lauschmann, H. - Karlík, M., - Siegl, J.
Two Difficult Cases of Image Analysis in Material Research
In: Stermat 2012. IX International Conference on Stereology & Image Analysis in Materials. Program & Abstracts. Warsaw: Polish Society for Stereology, 2012, pp. 7.
2012
Lauschmann, H. - Šiška, F., - Sekerešová, Z.
Recent Developments in Textural Fractography of Fatigue Fractures
In: Proceedings of the 4th International Conference on Crack Paths. Parma: University of Parma, 2012, pp. 807-814. ISBN 9788895940441.
2012
Čech, J. - Bosch, C., - Vancostenoble, A.
Influence of Pre-Hardening on Hydrogen Assisted Cracking of Pearlitic Steel
[Research Report] Fraisses: Institut de la Corrosion, 2012. Report no. 25/09.
2012
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kober, J.
Fraktografická analýza porušených lopatek TG1A aTG2 ETE
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-862/12.
2012
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P., - Kober, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky č. 814 NTR 3801 EDĚ
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. Report no. E-KMAT-874/12.
2012
Hýča, M. - Lauschmann, H.
Analytical Solution to Infinite Fatigue Life of Machine Parts Under Harmonic Loading
Engineering Mechanics. 2012, 19(1), 15-27. ISSN 1802-1484.
2012
Lauschmann, H. - Šiška, F.
The Reference Texture: A Proposal of a Physical Explanation
International Journal of Fatigue. 2012, 43 120-127. ISSN 0142-1123.
2012
Mojzeš, M. - Kukal, J., - Lauschmann, H.
Sub-Model Testing in Fractographic Analysis
In: Mendel 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012, pp. 350-355. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
2012
Hettler, J. - Kober, J., - Převorovský, Z.
Monitorování rozvoje poškození v betonových dílcích pomocí metod nelineární spektroskopie elastických vln
In: Defektoskopie 2012 - Sborník příspěvků. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2012, pp. 301-308. ISBN 978-80-214-4609-0.
2012
Négyesi, M. - Burda, J. - Klouček, J. - Lorinčík, J. - Sopoušek, J. - Kabátová, J. - Novotný, L. - Linhart, S. - Chmela, T. - Siegl, J., - Vrtílková, V.
Contribution to the Study of the Pseudobinary Zr1Nb-Oxygen Phase Diagram by Local Oxygen Measurements of Zr1Nb Fuel Cladding after High Temperature Oxidation
Journal of Nuclear Materials. 2012, 420(1-3), 314-319. ISSN 0022-3115.
2012
Štefan, J. - Siegl, J.
Fraktografické studium mechanismu porušování materiálu v oblasti rozhraní austenitických návarů tlakové nádoby reaktoru
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 102-106. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Krčmář, M. - Materna, A.
Vliv délky modelového kroku na predikci směru šíření únavové trhliny
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 98-101. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Čech, J. - Siegl, J.
Únavové porušování ocelí pro jadernou energetiku
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 87-91. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Sedmák, P. - Seiner, H.
Meranie elastických vlastností žiarových nástrekov pomocou rezonančnej ultrazvukovej spektroskopie
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 65-71. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Medřický, J.
Kovová skla: historie, příprava a vlastnosti
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 54-58. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Pejchal, V. - Mušálek, R.
Lomovo mechanický prístup hodnotenia modifikovanej skúšky stanovenia priľnavosti žiarových nástrekov v ťahu - pin test
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 47-53. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Lauschmann, H. - Kukal, J.
Stepwise Optimization of a Multilinear Model
In: Book of Abstracts -S4G. Praha: Matfyzpress, 2012, pp. 126-127. ISBN 978-80-7378-207-8.
2012
Kober, J. - Převorovský, Z.
Nonlinear wave modulation spectroscopy: Quasistatic solution and experimental evidence
Proceedings of Meetings on Acoustics. 2012, 2012(16), 045006. ISSN 1939-800X.
2012
Havlíček, T. - Adámek, J.
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Praha: CityPlan s.r.o., 2012. pp. 41-50.
2012
Haušild, P. - Nohava, J.
Characterization of Indentation Induced Martensitic Transformation by Scanning Electron Microscopy and Electron Back-Scattered Diffraction
Chemicke Listy. 2012, 106(s3), 419-420. ISSN 0009-2770.
2012
Nohava, J. - Houdková, Š., - Haušild, P.
On the Use of Different Instrumented Indentation Procedures for HVOF Sprayed Coatings
Chemicke Listy. 2012, 106(s3), 501-504. ISSN 0009-2770.
2012
Havlíček, T. - Adámek, J.
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - část 2
Silniční obzor. 2012, 73(7-8), 209-217. ISSN 0322-7154.
2012
Karlík, M. - Mánik, T. - Slámová, M., - Lauschmann, H.
Effect of Si and Fe on the Recrystallization Response of AlMn Alloys with Zr Addition
Acta Physica Polonica A. 2012, 122(3), 469-474. ISSN 0587-4246.
2012
Kadlec, M. - Haušild, P. - Siegl, J. - Materna, A., - Bystrianský, J.
Thermal Fatigue Crack Growth in Stainless Steel
International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2012, 98 89-94. ISSN 0308-0161.
2012
Kadlec, M. - Podzimek, J., - Siegl, J.
FRACTOGRAPHIC ANALYSIS OF AN INTERLAMINAR SHEAR FRACTURE IN A CARBON FIBRE-REINFORCED EPOXY LAMINATE ENHANCED BY CARBON NANOTUBES
In: Proceedings of 15th European Conference on Composite Materials. Padova: University of Padova, 2012. pp. 1-8. ISBN 978-88-88785-33-2.
2012
Faltus, J. - Karlík, M., - Haušild, P.
Properties of Free-Machining Aluminum Alloys at Elevated Temperatures
In: Proceedings of ICAA13 - 13th International Conference on Aluminum Alloys. Hoboken, NJ: Wiley-InterScience, 2012. p. 873-878. ISBN 978-1-118-45804-4.
2012
Faltus, J. - Karlík, M., - Haušild, P.
Influence of the Chemical Composition on the Structure and Properties of Lead-Free Machinable AA6023 (Al-Mg-Si-Sn-Bi) Alloy
In: Proceedings of ICAA13 - 13th International Conference on Aluminum Alloys. Hoboken, NJ: Wiley-InterScience, 2012. p. 1545-1550. ISBN 978-1-118-45804-4.
2012
Nejezchlebová, J. - Karlík, M.
Vliv nízkotavitelných fází na zkřehnutí obrobitelných slitin Al za zvýšených teplot
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 107-112. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Vronka, M. - Karlík, M.
Charakterizace dispersoidů během precipitačního žíhání slitiny Al-Mn-Zr
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 92-97. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Jedlička, J.
Výpočet faktoru intenzity napětí metodou konečných prvků
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 59-64. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Kunz, J. ed.
JuveMatter 2012
Vysoká Lípa, 2012-04-27/2012-04-30. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05073-6.
2012
Havlíček, T. - Adámek, J.
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze
In: Přestavba a výstavba pozemních komunikací a poznatky z uplatňování opatření. Praha: Česká silniční společnost, 2012. pp. 127-136. 1.. ISBN 978-80-02-02391-3.
2012
Havlíček, T. - Adámek, J.
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - část 1
Silniční obzor. 2012, 73(5), 127-132. ISSN 0322-7154.
2012
Nohava, J. - Haušild, P. - Houdková, Š., - Enžl, R.
Comparison of Isolated Indentation and Grid Indentation Methods for HVOF Sprayed Cermets
Journal of Thermal Spray Technology. 2012, 21(3-4), 651-658. ISSN 1059-9630.
2012
Haušild, P. - Materna, A., - Nohava, J.
On the identification of stress-strain relation by instrumented indentation with spherical indenter
Materials and Design. 2012, 37 373-378. ISSN 0261-3069.
2012
Materna, A. - Oliva, V.
Elastic-Plastic FEM Modelling of the Single Overload Effect on the Fatigue Crack Front Shape
In: Advances in Fracture and Damage Mechanics X. Zurich: Trans Tech Publications, 2012, pp. 589-592. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-218-7.
2012
Karlík, M. - Mánik, T., - Lauschmann, H.
Influence of Si and Fe on the distribution of intermetallic compounds in twin-roll cast Al-Mn-Zr alloys
Journal of Alloys and Compounds. 2012, 515 108-113. ISSN 0925-8388.
2012
Haušild, P. - Karlík, M. - Skiba, T. - Sajdl, P. - Dubský, J., - Palm, M.
High Temperature Oxidation of Spark Plasma Sintered and Thermally Sprayed FeAl-based Iron Aluminides
Acta Physica Polonica A. 2012, 122(3), 465-468. ISSN 0587-4246.
2012
Kunz, J.
Počáteční fáze šíření únavových trhlin
[Unpublished Lecture] FS ČVUT v Praze. 2011-03-16.
2011
Kunz, J.
Šíření únavových trhlin
[Unpublished Lecture] FS ČVUT v Praze. 2011-03-16.
2011
Kunz, J.
Nelineární lomová mechanika
[Unpublished Lecture] FS ČVUT v Praze. 2011-03-16.
2011
Kunz, J.
Lineární lomová mechanika
[Unpublished Lecture] FS ČVUT v Praze. 2011-03-16.
2011
Lorincik, J. - Kloucek, V. - Négyesi, M. - Kabatova, J. - Novotny, L., - Vrtilkova, V.
SIMS and Thermal Evolution Analysis of Oxygen in Zr-1%Nb Alloy After High-Temperature Transitions
Surface and Interface Analysis. 2011, 43(1-2), 618-620. ISSN 0142-2421.
2011
Seiner, H. - Glatz, O., - Landa, M.
A finite element analysis of the morphology of the twinned-to-detwinned interface observed in microstructure of the Cu-Al-Ni shape memory alloy
International Journal of Solids and Structures. 2011, 48(13), 2005-2014. ISSN 0020-7683.
2011
Kovářík, O. - Siegl, J.
Characterization of thermally sprayed coatings
[Unpublished Lecture] Honeywell Aerospace Olomouc. 2011-09-21.
2011
Négyesi, M. - Klouček, V. - Lorinčík, J. - Novotný, L. - Kabátová, J. - Linhart, S., - Vrtílková, V.
Proposal of New Oβ Oxidation Criterion for New Types of Zr1Nb Alloys of Fuel Claddings
In: Nuclear Energy for New Europe 2011. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2011. ISBN 978-961-6207-32-4.
2011
Nohava, J. - Houdková, Š., - Haušild, P.
On the Use of Different Instrumented Indentation Procedures for HVOF Sprayed Coatings
In: Local Mechanical Properties 2011. Olomouc: Palacky University, 2011. pp. 58. ISBN 978-80-244-2889-5.
2011
Materna, A. - Oliva, V.
Elastic-Plastic FEM Investigation of the Thickness Effect on Fatigue Crack Growth
Procedia Engineering. 2011, 10 1109-1114. ISSN 1877-7058.
2011
Drahokoupil, J. - Haušild, P. - Davydov, V., - Pilvin, P.
Fázová transformace v austenitické oceli vyvolaná plastickou deformací
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2011, 18(4), 266-270. ISSN 1211-5894.
2011
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Vyroubalová, M.
Diagnostics of Defects in the Forged Blades Used in Power Industry
Chemické listy. 2011, 105(17), s800-s801. ISSN 0009-2770.
2011
Siegl, J.
Studium degradačních procesů v materiálech namáhaných za vysokých teplot v agresivní atmosféře (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/471 za rok 2011)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-842/11.
2011
Karlík, M.
Pórovitost obalových fólií a mikrostruktura pásů ze slitiny AW8011 (Al-Fe-Si)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-841/11.
2011
Adámek, J. - Karlík, M.
Analýza korozního napadení fólie ze slitiny Al-Mn (AW3003)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-840/11.
2011
Lauschmann, H. - Kunz, J., - Kovářík, O.
Sledování růstu únavových trhlin v oceli P92
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-839/11.
2011
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře 500°C na procesy porušování palivových trubek ze slitin Zr1Nb a E110G
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-838/11.
2011
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza těles z wolframových pseudoslitin vyrobených z recyklovaných prášků (zpráva o řešení III. etapy projektu FR-TI1/221)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-837/11.
2011
Siegl, J. - Kovářík, O., - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených modelových těles
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-836/11.
2011
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P., - Kober, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky EDĚ NTR 3801
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-835/11.
2011
Siegl, J.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-834/11.
2011
Kovářík, O. - Siegl, J., - Haušild, P.
Analýza lomů zkušebních těles z oceli T552
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-833/11.
2011
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené termojímky (Předběžné sdělení)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-831/11.
2011
Siegl, J.
Studium degradačních procesů v materiálech namáhaných za vysokých teplot v agresivní atmosféře (Dílčí zpráva o řešení projektu FR-TI1/471)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-829/11.
2011
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza recyklovaných prášků pro výrobu dílců z wolframových pseudoslitin (zpráva o řešení III. etapy projektu FR-TI1/221)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-826/11.
2011
Lauschmann, H. - Kunz, J., - Adámek, J.
Sledování růstu únavových trhlin v oceli P92 (průběžná zpráva o řešení druhé etapy projektu FR-TI2/447)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-828/11.
2011
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P., - Kober, J.
Fraktografická analýza porušeného táhla malých napájecích hlav
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-825/11.
2011
Siegl, J. - Haušild, P., - Mušálek, R.
Analýza svarových spojů v dolním uzlu B-sloupku karoserie osobního automobilu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-822/11.
2011
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného sloupku karoserie osobního automobilu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-821/11.
2011
Pejchal, V.
Porušování žárových nástřiků při selhání koheze a adheze
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-820/11.
2011
Siegl, J. - Haušild, P.
Fracture Analysis of Tensile Specimens of 316L Steel Failed in Slow Strain Rate Tests
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-818/11.
2011
Siegl, J. - Kovářík, O., - Haušild, P.
Fraktografická analýza únavových lomů modelových těles z titanové slitiny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-817/11.
2011
Materna, A. - Ondráček, J.
Výpočet napětí v navinuté víčkové fólii
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-816/11.
2011
Siegl, J. - Haušild, P.
Fracture Analysis of Charpy Specimens Failed in Corrosion RD Tests
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-815/11.
2011
Haušild, P. - Siegl, J.
Měření tvrdosti segmentů lisu na řepkové semeno
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-814/11.
2011
Lauschmann, H. - Kunz, J., - Kovářík, O.
Analýza možností klasických metod ve vazbě na diagnostiku využívající akustické emise (zpráva o řešení první etapy projektu FR-TI2/447)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-813/11.
2011
Siegl, J. - Nedbal, I.
Technický posudek 3-11 (část 2 - kapitola 6)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-812/11.
2011
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených modelových těles
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. E-KMAT-811/11.
2011
Haušild, P. - Nohava, J., - Pilvin, P.
Characterisation of Strain-Induced Martensite in a Metastable Austenitic Stainless Steel by Nanoindentation
Strain. 2011, 47(s2), 129-133. ISSN 0039-2103.
2011
Kober, J. - Převorovský, Z.
Nondestructive Evaluation of Corrosion Damage of Al-alloys by In-Situ AE Monitoring and Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy Testing
In: 6th NDT in Progress: Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011.
2011
Kober, J. - Převorovský, Z.
Corrosion of Al - Alloys Detected by AE and News
In: XVI ICNEM: Book of Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 24. ISBN 978-80-87012-34-5.
2011
Haušild, P. - Nohava, J., - Vilémová, M.
Combination of Nanoindentation With Scanning Electron Microscopy for Characterization of Strain Induced Martensitic Transformation in a Metastable Austenitic Stainless Steel
In: Proceedings 10th Multinational Congress on Microscopy 2011. Ancona: Tipolitografia Kennedy srl, 2011. p. 629-630.
2011
Vilémová, M. - Siegl, J., - Haušild, P.
Adhesive and Cohesive Failure Mechanisms of Plasma Sprayed Coatings
In: Proceedings 10th Multinational Congress on Microscopy 2011. Ancona: Tipolitografia Kennedy srl, 2011. p. 595-596.
2011
Vilémová, M. - Siegl, J., - Matějíček, J.
Effect of the Grit Blasting Exposure Time on the Adhesion of Al2O3 and 316L Coatings
In: Proceeding of ITSC 2011. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2011. pp. 1001-1006. ISBN 978-3-87155-268-7.
2011
Pejchal, V. - Mušálek, R., - Matějíček, J.
Pin Test - an Approach to Adhesion/Cohesion Assessment of Thermal Spray Coatings
In: Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2011. pp. 135-140. ISBN 978-80-970824-0-6.
2011
Mušálek, R. - Vilémová, M. - Pejchal, V., - Matějíček, J.
Studie relevantnosti stanovení přilnavosti v tahu pro WSP nástřiky
In: Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2011. p. 117-122. ISBN 978-80-970824-0-6.
2011
Kober, J. - Převorovský, Z.
Hodnocení průběhu korozního poškození metodami akustické emise a nelineární ultrazvukové spektroskopie
In: Defektoskopie 2011: Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. pp. 273-280. ISBN 978-80-214-4358-7.
2011
Sedmák, P. - Seiner, H.
Vyšetrovanie mechanických vlastností žiarových nástrekov metódou ultrazvukovej spektroskopie
In: Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2011. p. 151-156. ISBN 978-80-970824-0-6.
2011
Gajdoš, Ľ. - Šperl, M., - Siegl, J.
Apparent Fracture Toughness of Low-carbon Steel CSN 411353 as Related to Stress Corrosion Cracks
Materials and Design. 2011, 32(8-9), 4348-4353. ISSN 0261-3069.
2011
Négyesi, M. - Bláhová, O. - Adámek, J. - Siegl, J. - Přibyl, A., - Vrtílková, V.
Microstructure Evolution in Zr1Nb Fuel Cladding during High-Temperature Oxidation
Journal of Nuclear Materials. 2011, 416(3), 298-302. ISSN 0022-3115.
2011
Négyesi, M. - Burda, J. - Bláhová, O. - Linhart, S., - Vrtílková, V.
The Influence of Hydrogen on Oxygen Distribution inside Zry-4 Fuel Cladding
Journal of Nuclear Materials. 2011, 416(3), 288-292. ISSN 0022-3115.
2011
Kunz, J.
Význam a přínos lomové mechaniky při řešení problematiky zvyšování životnosti a spolehlivosti konstrukčních částí v energetice
In: Sborník z 6. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, pp. 105-112. ISBN 978-80-261-0031-7.
2011
Adámek, J. - Siegl, J., - Négyesi, M.
Procesy porušování povlakových trubek ze Zr Slitin
In: Sborník z 6. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, pp. 137-139. ISBN 978-80-261-0031-7.
2011
Štefan, J. - Válek, Š.
Fraktografické studium mechanismů porušování ozářených materiálů tlakové nádoby reaktoru
In: JuveMatter 2011. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. p. 107-110. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Čech, J. - Siegl, J.
Korozně-únavové procesy v ocelích pro jadernou energetiku
In: JuveMatter 2011. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. p. 89-93. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Svobodová, M. - Kunz, J. supervisor - Kudrman, J. supervisor, - Douda, J. supervisor
Strukturní stabilita modifikované žáropevné oceli za zvýšených teplot
Praha: Defense date 2011-05-31. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by J. KUNZ, J. DOUDA, and J. KUDRMAN.
2011
Kovářík, O. - Rymarski, T.
Electrolytic polisher/etcher control
[Software] 2011.
2011
Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J.
Causes and propagation of fatigue cracks in turbine blades
In: 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2011. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, pp. 1009-1014. ISBN 978-80-87294-22-2.
2011
Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J.
Vznik trhlin na výkovcích turbínových lopatek
In: Sborník z 6. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. pp. 91-96. ISBN 978-80-261-0031-7.
2011
Kadlec, M.
Vlastnosti a porušování polymerních kompozitů používaných v letectví
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. R-KMAT-832/11.
2011
Kadlec, M.
Lomová kritéria kompozitního laminátu v přítomnosti gradientu napětí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. R-KMAT-827/11.
2011
Kadlec, M. - Siegl, J., - Adámek, J.
Fraktografická analýza kompozitů s uhlíkovými vlákny a polymerní matricí s příměsí nanočástic
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. Report no. V-KMAT-819/11.
2011
Karlík, M. - Faltus, J., - Haušild, P.
Embrittlement of Machinable Al-Mg-Si Alloys at Elevated Temperatures
In: Aluminium Science and Technology. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2011. p. 128.
2011
Kovářík, O. - Siegl, J., - Hajíček, M.
Analýza recyklovaných prášků pro výrobu dílců z wolframových pseudoslitin
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 67-70. ISBN 978-80-01-04822-1.
2011
Adámek, J. - Siegl, J., - Négyesi, M.
Vliv kyslíku a vodíku na porušování slitin typu Zr1Nb
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 81-84. ISBN 978-80-01-04822-1.
2011
Siegl, J. - Haušild, P., - Adámek, J.
Procesy porušování litých niklových superslitin
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 77-80. ISBN 978-80-01-04822-1.
2011
Sedmák, P.
Vyšetrovanie mechanických vlastností materiálov pomocou ultrazvukovej spektroskopie
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 77-82. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Pejchal, V. - Mušálek, R., - Matějíček, J.
Mechanické vlastnosti žiarových nástrekov
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 67-75. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Hettler, J.
Metody TRM a NEWS v nedestruktivním testování
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 57-62. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Karlík, M.
Současné trendy v elektronové mikroskopii materiálů
In: JuveMatter 2011. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. p. 7-12. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Haušild, P.
Materiály pro IV. generaci jaderných reaktorů
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, pp. 13-14. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Haušild, P. - Karlík, M. - Šíma, V., - Alexander, D.T.L.
Microstructure and Mechanical Properties of Hot Rolled Fe-40 at-%Al Intermetallic Alloys with Zr and B Addition
Materials Science and Technology. 2011, 27(9), 1448-1452. ISSN 0267-0836.
2011
Karlík, M. - Mánik, T., - Slámová, M.
Effect of Si and Fe on recrystallization response of Al-Mn alloys with Zr addition
In: 12th International symposium on physics of materials, ISPMA12. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011, pp. 156.
2011
Karlík, M.
Úvod do transmisní elektronové mikroskopie
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. ISBN 978-80-01-04729-3.
2011
Vronka, M. - Karlík, M.
Vliv obsahu Zn na mikrostrukturu slitiny Al-Mn-Zr
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, pp. 111-115. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Ondráček, J. - Materna, A.
Výpočet napětí v navinuté víčkové fólii
In: JuveMatter 2011. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. p. 63-65. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Rapavý, L.
Použitie superzliatín na báze niklu v leteckom priemysle
In: JuveMatter 2011. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. p. 51-56. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Pisca, M. - Šittner, P.
Kombinované mechanicko-korozívne namáhanie NiTi drotov
In: JuveMatter 2011. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. p. 45-50. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Dušek, J. - Lauschmann, H.
Software TexFrac pro výpočetní podporu texturní fraktografie únavových lomů
In: JuveMatter 2011. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. p. 31-35. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Pejchal, V. ed.
JuveMatter 2011
Jáchymov, 2011-05-06/2011-05-09. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. ISBN 978-80-01-04850-4.
2011
Haušild, P. - Nohava, J., - Materna, A.
Identification of Stress-Strain Relation of Austenitic Steels by Instrumented Indentation
Chemicke Listy. 2011, 105(17), 676-679. ISSN 0009-2770.
2011
Lauschmann, H. - Kovářík, O.
Řízení světelného mikroskopu pro 3D rekonstrukci povrchu
[Functional Sample] 2011.
2011
Novotný, R. - Haehner, P. - Moilanen, P. - Siegl, J. - Haušild, P. - Piipo, J. - Janik, P. - Ripplinger, S. - Heftrich, T., - Penttilä, S.
SCW Facilities Installed in JRC Petten - Past, Present and Future
In: The 5th International Symposium on Supercritical-Water-Cooled Reactors. Toronto: Canadian Nuclear Society, 2011, pp. P33. ISBN 978-1-926773-02-5.
2011
Novotny, R. - Haehner, P. - Janik, P. - Siegl, J. - Haušild, P., - Ripllinger, S.
Stress Corrosion Cracking Testing in SCW - Results of SSRT Tests
In: The 5th International Symposium on Supercritical-Water-Cooled Reactors. Toronto: Canadian Nuclear Society, 2011, pp. P32. ISBN 978-1-926773-02-5.
2011
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J., - Smola, B.
Iniciace a šíření únavy v chromových turbínových ocelích
Chemické listy. 2011, 105(16), 603-605. ISSN 0009-2770.
2011
Kovářík, O.
Systém pro harmonické buzení rezonanční únavové zkoušky
[Functional Sample] 2011.
2011
Novotný, R. - Hähner, P. - Siegl, J. - Haušild, P. - Ripplinger, S. - Penttilä, S., - Toivonen, A.
Stress Corrosion Cracking Susceptibility of Austenitic Stainless Steels in Supercritical Water Conditions
Journal of Nuclear Materials. 2011, 409(2), 117-123. ISSN 0022-3115.
2011
Karlík, M. - Lauschmann, H.
Odvrtávačka terčíků pro transmisní elektronovou mikroskopii
[Functional Sample] 2011.
2011
Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Smola, B. - Hájková, P. - Adámek, J., - Kovářík, O.
Příčina vzniku trhlin a jejich šíření v lopatkách č. 480/NT2/3, 509/NT2/3, 459/NT2/3a a 485/NT2/3a
[Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2011. Report no. 3-11.
2011
Nohava, J. - Haušild, P. - Randall, N.X., - Favaro, G.
Grid Nanoindentation on Multiphase Materials for Mapping the Mechanical Properties of Complex Microstructures
In: HARDMEKO 2010. Pathumthani: National Institute of Metrology, 2010. p. 195-198. ISBN 978-1-61839-021-9.
2010
Jaroš, P. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Systém pro instrumentaci rázové zkoušky
[Functional Sample] 2010.
2010
Karlík, M. - Haušild, P., - Kovářík, O.
Izotermní blok pro rázovou zkoušku
[Functional Sample] 2010.
2010
Kovářík, O.
Elektrolytická leštička
[Functional Sample] 2010.
2010
Tůmová, D. - Svobodová, M. - Čmakal, J., - Hájková, P.
Sledování kinetiky strukturních změn během dlouhodobého žíhání přechodových svarů ocelí P91
In: Conference proceedings METAL 2010. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 207-211. 1st Edition, 2010. ISBN 978-80-87294-17-8.
2010
Rapavý, L. - Mušálek, R.
Únavové chovanie telies s plazmovými nástrekmi na báze intermetalík Fe-Al
In: Letná škola únavy materiálov '2010. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, pp. 132-135. ISBN 978-80-554-0235-2.
2010
Pisca, M.
Modeling of the Superelastic Antagonistic Actuator Responses to General Thermomechanical Loading Paths
In: S(3)T2010. Porto: Clássica - Artes Gráficas, 2010, pp. 523. ISBN 978-989-96697-0-3.
2010
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografické posouzení příčin vzniku trhlin v segmentech lisů na řepku
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-810/10.
2010
Talík, M. - Siegl, J.
Výzkum degradačních procesů materiálů pro energetická zařízení pracující za vysokých teplot v agresivní atmosféře
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-809/10.
2010
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených CT těles
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-808/10.
2010
Vilémová, M. - Négyesi, M.
Vliv doby expozice při teplotě 750°C na hodnoty tvrdosti ocelí P91 a 316L (Dodatek ke zprávě E-KMAT-802/10)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-807/10.
2010
Siegl, J.
Fraktografický atlas: Lité niklové slitiny M2a M3 (Pracovní verze)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-801a/10.
2010
Siegl, J.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/095 v roce 2010)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-801/10.
2010
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře 1200°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E 110G2
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-800/10.
2010
Karlík, M.
Vliv obsahu Zn na vznik částic Al3Zr
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-799/10.
2010
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT dílů TG2 ETE
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-798/10.
2010
Siegl, J. - Kunz, J., - Nedbal, I.
Návrh značkovacího spektra pro únavovou zkoušku pásnice
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-796/10.
2010
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikromorfologie vnitřního povrchu svařovaných austenitických trubek
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-794/10.
2010
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýza povrchu trubky
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-793/10.
2010
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýza vzorků odebraných z kotle K23 ETU II
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-792/10.
2010
Materna, A.
Stanovení zbytkové životnosti lopatky L-1 OK3 rotoru NT soustrojí TG2 ETE
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-791/10.
2010
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT2 dílu TG2 ETE (lopatka 38 z OK3 a lopatka 83 z OK3a)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-790/10.
2010
Haušild, P. - Siegl, J.
Mechanické vlastnosti ocelí A316 a P91 před a po teplotní expozici na vzduchu a v heliu s nečistotami
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-789/10.
2010
Kunz, J.
Lomová mechanika a její přínos pro praxi
[Unpublished Lecture] Katedra fyziky materiálů, MFF UK v Praze. 2010-11-10.
2010
Siegl, J. - Haušild, P., - Nedbal, I.
Fraktografická analýza lopatek GT porušených v průběhu provozu experimentálního motoru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-788/10.
2010
Kunz, J. - Kovářík, O., - Siegl, J.
Fractographic Analysis of Integrally Stiffened Panels for Airplane Wing
Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2010, 1(2), 74-81. ISSN 1338-1660.
2010
Négyesi, M.
Vliv hydridů na lomovou houževnatost povlakových trubek
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. R-KMAT-787/10.
2010
Siegl, J. - Haušild, P., - Nedbal, I.
Fraktografická analýza lopatky GT č.5 porušené v průběhu provozu experimentálního motoru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-786/10.
2010
Siegl, J. - Haušild, P., - Nedbal, I.
Fraktografická analýza lopatek GT porušených při provozu motoru M601 v.č. 854011 D1
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-785/10.
2010
Siegl, J. - Adámek, J., - Lauschmann, H.
Vliv způsobu recyklace prášku na vlastnosti wolframových pseudoslitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-782/10.
2010
Haušild, P. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Analýza příčin porušení přepážky průšlehové trubky motoru M601
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-781/10.
2010
Siegl, J. - Haušild, P. - Nedbal, I., - Novotný, R.
Stress Corrosion Cracking of Austenitic Stainless Steels in Simulated Nuclear Reactor Conditions
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2010. pp. 281-290. ISBN 978-80-248-2265-5.
2010
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P., - Novotný, R.
Influence of Environment and Loading on Failure Processes of Stainless Steel AISI 304L
Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2010, 1(2), 66-73. ISSN 1338-1660.
2010
Siegl, J. - Adámek, J.
Analýza chemického složení částice zaseklé do stěny rozvaděče GT
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-779/10.
2010
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené hřídelky regulátoru otáček vrtule
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. V-KMAT-778/10.
2010
Kovářík, O. - Haušild, P., - Siegl, J.
Fractographic Analysis of Failed Pins
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-776/10.
2010
Siegl, J. - Adámek, J., - Nedbal, I.
Fraktografická analýza lopatek VT porušených při provozu motoru M601 v.č. 892016 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. Report no. E-KMAT-775/10.
2010
Materna, A. - Oliva, V.
MKP model chování únavové trhliny v blízkosti rozhraní materiálů s rozdílnou mezí kluzu
In: Únava a lomová mechanika 2010. Plzeň: Škoda Výzkum, 2010, ISBN 978-80-7043-885-5.
2010
Seiner, H. - Bodnárová, L. - Sedlák, P. - Janeček, M. - Srba, O. - Král, R., - Landa, M.
Application of Ultrasonic Methods to Determine Elastic Anisotropy of Polycrystalline Copper Processed by Equal-Channel Angular Pressing
Acta materialia. 2010, 58(1), 235-247. ISSN 1359-6454.
2010
Kunz, J.
Využití poznatků lomové mechaniky při studiu procesu únavového porušování materiálů
In: Letná škola únavy materiálov '2010. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, pp. 32-42. ISBN 978-80-554-0235-2.
2010
Dalíková, K. - Kunz, J. supervisor, - Číhal, V. supervisor
Studium degradačních vlastností korozivzdorných superslitin
Praha: Defense date 2010-03-30. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by V. ČÍHAL and J. KUNZ.
2010
Vilémová, M. - Matějíček, J., - Choi, B.
Investigation of Residual Stress State Influence on the Mechanical Properties of WC-12%Co Coatings
In: Vrstvy a Povlaky 2010. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2010. pp. 95-100. ISBN 978-80-970514-2-6.
2010
Vilémová, M. - Mušálek, R.
Characterization of Adhesive and Cohesive Failure of Thermal Spray Coatings Using Scanning Electron Microscopy
In: Proceedings of EMAS 2010 - Book of Tutorials and Abstracts. Antverpy: European Microbeam Analysis Society, 2010. pp. 271.
2010
Dušek, J. - Lauschmann, H.
Výpočetní systém TexFrac pro kvantitativní fraktografii únavových lomů
In: Únava a lomová mechanika 2010. Plzeň: Škoda Výzkum, 2010, ISBN 978-80-7043-885-5.
2010
Lauschmann, H. - Šiška, F.
Vývoj konceptu referenční rychlosti pro fraktografii únavových lomů
In: Únava a lomová mechanika 2010. Plzeň: Škoda Výzkum, 2010, ISBN 978-80-7043-885-5.
2010
Mušálek, R. - Vilémová, M.
Mechanical Behaviour and Failure Processes of Thermal Spray Coatings
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010,
2010
Kunz, J. - Kovářík, O. - Lauschmann, H. - Siegl, J., - Augustin, P.
Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack Growth in Integrally Stiffened Panels
Procedia Engineering. 2010, 2(1), 1711-1720. ISSN 1877-7058.
2010
Kober, J. - Převorovský, Z., - Trojanová, Z.
Detekce poškození Mg slitin nelineární ultrazvukovou spektroskopií
In: Defektoskopie 2010 / NDE for Safety. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2010. p. 325-331. ISBN 978-80-214-4182-8.
2010
Kadlec, M. - Haušild, P. - Siegl, J., - Materna, A.
Thermal Fatigue Crack Growth in Stainless Steel
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010,
2010
Mánik, T. - Karlík, M., - Juříček, Z.
Structure and Mechanical Properties of Thin Al-Mn Sheets for Heat-Exchangers
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010,
2010
Talík, M. - Vlasák, T., - Siegl, J.
Models for Evaluation of Creep Strength used in Europe and Assessment of their Acceptability
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010,
2010
Skiba, T. - Haušild, P. supervisor, - Karlík, M. supervisor
Characterization of Spark Plasma Sintered and Thermally Sprayed Fe-Al Based Intermetallics
Praha: Defense date 2010-12-09. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by M. KARLÍK and P. HAUŠILD.
2010
Négyesi, M. - Lorinčík, J. - Klouček, V. - Kabátová, J. - Adámek, J. - Siegl, J., - Vrtílková, V.
Determination of Ceiling Oxygen Concentrations in β-phase of Zr1Nb Alloy
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010. p. 1.
2010
Négyesi, M. - Doucha, R. - Lorinčík, J. - Klouček, V. - Novotný, L., - Vrtílková, V.
Comparison between the "K" Criterion and Oxygen Concentration Threshold in the Prior β-Zr Phase in Nuclear Fuel Claddings after the High Temperature Oxidation
In: 2nd International Conference Corrosion and Material Protection. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2010. ISBN 978-80-903933-6-3.
2010
Négyesi, M. - Bláhová, O. - Burda, J., - Vrtílková, V.
Experimental Background for Diffusion Models of Zr1Nb-O System
Chemické listy. 2010, 104(15), 356-359. ISSN 0009-2770.
2010
Pejchal, V. - Mušálek, R., - Matějíček, J.
Comparison of WSP and HVOF Sprayed Alumina Coatings Behavior during Mechanical Loading
In: Vrstvy a Povlaky 2010. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2010. pp. 69-74. ISBN 978-80-970514-2-6.
2010
Mušálek, R. - Vilémová, M., - Matějíček, J.
Bonded Interface Technique for Failure Analysis of Thermal Spray Coatings
In: Vrstvy a Povlaky 2010. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2010. pp. 63-68. ISBN 978-80-970514-2-6.
2010
Fasth, A. - Nylén, P. - Markocsan, N., - Mušálek, R.
Characterization of Thermo-Mechanical Properties for Thermal Sprayed NiCoCrAlY Coatings
In: ITSC 2010 - International Thermal Spray Conference & Exposition: Conference Proceedings. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2010. p. 431-435. ISBN 978-3-87155-590-9.
2010
Mušálek, R. - Matějíček, J. - Pejchal, V. - Mari, E. - Valarezo, A., - Sampath, S.
Influence of Pores and Cracks Morphology on Mechanical Behavior of Thermally Sprayed Ceramics
In: ITSC 2010 - International Thermal Spray Conference & Exposition: Conference Proceedings. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2010. p. 723-728. ISBN 978-3-87155-590-9.
2010
Mušálek, R. - Haušild, P. supervisor, - Matějíček, J. supervisor
Changes in Microstructure and Mechanical Properties of Thermal Spray Coatings during Different Modes of Loading
Praha: Defense date 2010-12-09. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by J. MATĚJÍČEK and P. HAUŠILD.
2010
Mušálek, R. - Kovářík, O., - Matějíček, J.
In-Situ Observation of Crack Propagation in Thermally Sprayed Coatings
Surface & Coatings Technology. 2010, 205(7), 1807-1811. ISSN 0257-8972.
2010
Mušálek, R. - Matějíček, J. - Vilémová, M., - Kovářík, O.
Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Alumina Under Mechanical and Thermal Loading
Journal of Thermal Spray Technology. 2010, 19(1-2), 422-428. ISSN 1059-9630.
2010
Mušálek, R. - Kovářík, O. - Skiba, T. - Haušild, P. - Karlík, M., - Colmenares-Angulo, J.
Fatigue properties of Fe-Al intermetallic coatings prepared by plasma spraying
Intermetallics. 2010, 18(7), 1415-1418. ISSN 0966-9795.
2010
Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Smola, B. - Hájková, P. - Malkovský, J. - Voňková, V., - Kubík, Emil
Příčiny vzniku trhlin a jejich charakter na výkovcích lopatek NT 3A TG 1000MW
[Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2010. Report no. 11-10.
2010
Janovec, J. - Hájková, P. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D.
Vliv delta feritu a precipitátů na vznik únavových trhlin turbínových lopatek
In: Sborník z 5. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. pp. 57-64. ISBN 978-80-7043-931-9.
2010
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Vyroubalová, M., - Tůmová, D.
Influence of delta-ferrite on fatigue resistance of blade materials
Materials and Technology. 2010, 44(4), 227-232. ISSN 1580-2949.
2010
Skiba, T. - Haušild, P. - Karlík, M. - Vanmeensel, K., - Vleugels, J.
Mechanical Properties of Spark Plasma Sintered FeAl Intermetallics
Intermetallics. 2010, 18(7), 1410-1414. ISSN 0966-9795.
2010
Kopeček, J. - Haušild, P. - Jurek, K. - Jarošová, M. - Drahokoupil, J. - Novák, P., - Šíma, V.
Precipitation in the Fe-38 at.% Al-1 at.% C Alloy
Intermetallics. 2010, 18(7), 1327-1331. ISSN 0966-9795.
2010
Drahokoupil, J. - Haušild, P. - Davydov, V., - Pilvin, Ph.
Phase Transformation in Austenitic Steel Induced by Plastic Deformation
Solid State Phenomena. 2010, 163 295-298. ISSN 1012-0394.
2010
Nohava, J. - Haušild, P.
New Grid Indentation Method for Multiphase Materials
Chemicke Listy. 2010, 104(15), 360-363. ISSN 0009-2770.
2010
Růžička, Š. - Haušild, P.
Fractal Aspects of Ductile and Cleavage Fracture Surfaces
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. 2010, 77(4), 744-752. ISSN 0013-7944.
2010
Haušild, P. - Davydov, V. - Drahokoupil, J. - Landa, M., - Pilvin, P.
Characterization of Strain-induced Martensitic Transformation in a Metastable Austenitic Stainless Steel
Materials and Design. 2010, 31(4), 1821-1827. ISSN 0261-3069.
2010
Skiba, T. - Karlík, M.
Fractographic Analysis of Spark Plasma Sintered Fe-43at.%Al Intermetallics
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 176-177. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
2010
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D.
Vliv mikrostruktury na únavovou odolnost Cr martenzitických ocelí používaných v energetice
In: SEMDOK 2010 - 15th Internationl of PhD. students' seminare. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, pp. 251-254. ISBN 978-80-554-0157-7.
2010
Janovec, J. - Siegl, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Nedbal, I., - Smola, B.
Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT dílů turbíny Temelín (část 1)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 10-08.
2010
Prahl, J. - Machová, A. - Spielmannová, A. - Karlík, M. - Landa, M. - Haušild, P., - Lejček, P.
Ductile-Brittle Behavior at the (110)[001] Crack in bcc Iron Crystals Loaded in Mode I
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. 2010, 77(2), 184-192. ISSN 0013-7944.
2010
Zýka, J. - Siegl, J. supervisor
Studium procesů porušování vybraných typů konstrukčních ocelí v korozním prostředí
Praha: Defense date 2010-03-30. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by J. SIEGL.
2009
Négyesi, M.
Kinetika růstu vrstvy α-Zr(O) ve slitině Zr1Nb
In: Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009. Praha: Česká nukleární společnost, 2009. p. 10-17. ISBN 978-80-02-02209-1.
2009
Haušild, P. - Kovářík, O., - Siegl, J.
Přístroj pro připravu mikrovrubů pro subsize vzorky pro zkoušení lomové houževnatosti
[Functional Sample] 2009.
2009
Kovářík, O.
Liniový laserový profilometr s vyhřívanou komorou vzorků
[Functional Sample] 2009.
2009
Kovářík, O. - Novák, M.
Software pro zpracování dat ze záznamu systému Mikro Datalogger SD
[Software] 2009.
2009
Kovářík, O.
Mikro Datalogger SD
[Functional Sample] 2009.
2009
Kovářík, O.
Chlazený držák pro zkoumání vlivu teploty substrátu při žárovém nanášení
[Functional Sample] 2009.
2009
Lauschmann, H. - Dušek, J.
TexFrac - a Software System for Textural Fractography
[Software] 2009.
2009
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Tůmová, D., - Vyroubalová, M.
The influence of δ-ferrite on fatigue resistance of blade materials
In: 17th Conference on materilas and technology. Ljubljana: Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2009. pp. 31. !!!. ISBN 978-961-92518-1-2.
2009
Janovec, J. - Siegl, J. - Cejp, J. - Hájková, P. - Smola, B., - Nedbal, I.
Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 3)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 5-09.
2009
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT dílů TG2 ETE (lopatky 583 a 604 3 z 3.OK, lopatky 507 a
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-774/09.
2009
Haušild, P. - Pilvin, P., - Karlík, M.
Mechanical Behavior of a Metastable Austenitic Stainless Steel
In: ESOMAT 2009 - The 8th European Symposium on Martensitic Transformations. Les Ulis: EDP Sciences, 2009, pp. 06016-1-06016-6. ISBN 978-2-7598-0480-1.
2009
Václavík, J. - Oliva, V. - Materna, A., - Lorenzetto, P.
Dynamic and Thermal Testing of a FW Panel Attachment System for the ITER Vessel
In: Proceedings of the ASME Pressure Vessels and Piping Conference. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2009, ISBN 978-0-7918-3854-9.
2009
Skiba, T. - Baufeld, B., - Van der Biest, O.
Microstructure and Mechanical Properties of Stainless Steel Component Manufactured by Shaped Metal Deposition
ISIJ. 2009, 49(10), 1588-1591. ISSN 0915-1559.
2009
Oliva, V.
ITER - náročná cesta k nevyčerpatelnému zdroji energie
Pražská technika. 2009,(5), 16-17. ISSN 1213-5348.
2009
Siegl, J. - Talík, M.
Studium degradačních procesů v materiálech namáhaných za vysokých teplot v agesivní atmosféře
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-773/09.
2009
Siegl, J.
Fraktografické aspekty výzkumu a vývoje slitin pro použití v prostředí tekuté skloviny (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/095)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-771/09.
2009
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E 110G
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-770/09.
2009
Siegl, J. - Adámek, J.
Vliv způsobu přípravy výchozího prášku na vlastnosti wolframových pseudoslitin (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/221)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-769/09.
2009
Haušild, P. - Siegl, J.
Vliv expozice v heliu s nečistotami na lomovou houževnatost ocelí A316 a P91
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-767/09.
2009
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT2 dílu TG2 ETE (lopatky 711 a 800 z 3.OK, lopatka 142 z 4a.OK)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-766/09.
2009
Siegl, J. - Haušild, P., - Adámek, J.
Analýza chemického složení papírenských nožů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. E-KMAT-765/09.
2009
Siegl, J. - Adámek, J.
Vliv chemického složení a teploty sintrace na mechanismy porušování těles z wolframových pseudoslitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-764/09.
2009
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografické posouzení příčin porušování topných spirál
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. E-KMAT-763/09.
2009
Karlík, M. - Haušild, P.
Únavové vlastnosti aluminidů železa na bázi Fe3Al s přísadou Cr a Zr
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-762/09.
2009
Lauschmann, H.
Posouzení lomů a návrh technologie opravy stojanů litinových nádob na odpadky
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-760/09.
2009
Siegl, J. - Haušild, P., - Nedbal, I.
Fractographic Analysis of Specimens Failed in Slow Strain Rate Tests
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-758/09.
2009
Kovářík, O.
Fraktografické posouzení značkovaného únavového lomu integrálního panelu F2
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-757/09.
2009
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené panelové svodky z cyklonu K11 v ET1
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-756/09.
2009
Haušild, P. - Siegl, J.
Studie proveditelnosti zkoušek lomové houževnatosti na tělesech typu sub-size 3PB SEN
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. E-KMAT-755/09.
2009
Rapavý, L.
Únavové chovanie telies s plazmovými nástrekmi na báze intermetalík Fe-Al
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Report no. V-KMAT-754/09.
2009
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza porušeného Al-kola
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. E-KMAT-753/09.
2009
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT dílů TG1 ETE (lopatky 48 a 91 z 3.OK NT3, lopatka 128 z 3.OK NT2)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. Report no. V-KMAT-752/09.
2009
Skiba, T. - Voleník, K. - Neufuss, K. - Mušálek, R., - Karlík, M.
In-flight State of Dual-phase Fe-Al Based Powder Particles Subjected to WSP Spraying
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 202-203. ISBN 978-80-01-04286-1.
2009
Skiba, T. - Vanmeensel, K. - Haušild, P., - Vleugels, J.
Fracture Toughness of Spark Plasma Sintered Fe-Al Based Intermetallics
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 180-181. ISBN 978-80-01-04286-1.
2009
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Fatigue Crack Growth History in Damage Tolerance Design of Aircraft Structures
International Journal of Fatigue. 2009, 31(6), 1062-1067. ISSN 0142-1123.
2009
Siegl, J.
Historie fraktografie
[Unpublished Lecture] VŠB TU v Ostravě, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. 2009-11-12.
2009
Siegl, J.
Využití fraktografie při studiu únavového chování materiálů a konstrukcí
[Unpublished Lecture] VŠB TU v Ostravě, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. 2009-11-12.
2009
Seiner, H. - Glatz, O., - Landa, M.
Interfacial Microstructures in Martensitic Transitions: From Optical Observations to Mathematical Modeling
International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2009, 7(5), 445-456. ISSN 1543-1649.
2009
Glatz, O. - Seiner, H., - Landa, M.
FEM Modelling of Elastically Strained Interfacial Microstructures in Cu-Al-Ni Single Crystals
In: ESOMAT 2009 - The 8th European Symposium on Martensitic Transformations. Les Ulis: EDP Sciences, 2009. ISBN 978-2-7598-0480-1.
2009
Seiner, H. - Růžek, M. - Sedlák, P. - Bodnárová, L., - Landa, M.
Resonant Ultrasound Spectroscopy for Investigation of Thin Surface Coatings
In: Materials Characterization IV: Computational Methods and Experiments. Southampton: WIT Press, 2009. p. 237-248. ISBN 978-1-84564-189-4.
2009
Seiner, H. - Landa, M.
Non-Classical Austenite-Martensite Interfaces Observed in Single Crystals of Cu-Al-Ni
Phase Transitions. 2009, 82(11), 793-807. ISSN 0141-1594.
2009
Seiner, H. - Bodnárová, L. - Sedlák, P. - Landa, M. - Heller, L., - Aaltio, I.
Magneto-Elastic Attenuation in Phase of Ni-Mn-Ga Alloy Investigated by Ultrasonic Methods
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2009, 521-22 205-208. ISSN 0921-5093.
2009
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Heller, L. - Bodnárová, L. - Šittner, P., - Novák, V.
Modal Resonant Ultrasound Spectroscopy for Ferroelastics
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 2009, 96(3), 557-567. ISSN 0947-8396.
2009
Šimek, O. - Oliva, V. - Burda, P., - Materna, A.
Process of Low-Cycle Fatigue Damage of Aircraft Alloy AlCu4Mg1
Materials Engineering. 2009, 16(3a), 7-12. ISSN 1335-0803.
2009
Siegl, J. - Haušild, P. - Nedbal, I., - Novotný, R.
Vliv prostředí a způsobu zatěžování na procesy porušování korozivzdornÉ oceli AISI 316L
In: Sborník z 4. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. pp. 159-162. ISBN 978-80-7043-827-5.
2009
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Přínos fraktografie k hodnocení životnosti konstrukčních komponent energetických zařízení
Energetika. 2009, 59(3), 98-100. ISSN 0375-8842.
2009
Lauschmann, H. - Mrkvička, T.
Circumference in Binary Images: Comparison of Continuous Representation and Global Stereological Estimation Methods
In: Stereology and Image Analysis, ECS 10 - The 10th European Congress of ISS. Bologna: Progetto Leonardo, 2009, pp. 426-430. ISBN 978-88-7488-310-3.
2009
Lauschmann, H. - Kasl, J., - Herviaux, P.
Correspondences between Images of a Fracture Surface and Material Microstructure
In: Stereology and Image Analysis, ECS 10 - The 10th European Congress of ISS. Bologna: Progetto Leonardo, 2009, pp. 402-407. ISBN 978-88-7488-310-3.
2009
Lauschmann, H. - Goldsmith, N.
Textural Fractography of Fatigue Fractures
In: Fatigue Crack Growth: Mechanics, Behavior and Prediction. Hauppauge NY: Nova Science Publishers, Inc., 2009. p. 125-166. ISBN 978-1-60692-476-1.
2009
Lauschmann, H. - Augustin, P. - Kovářík, O., - Šiška, F.
The Reference Crack Growth Rate: An Unifying Concept For Fatigue under Variable Amplitude Loading
In: Proceedings of Second International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading. Berlin: Deutscher Verband fuer Materialforschung und Pruefung, 2009, pp. 271-280. ISBN 978-3-00-027049-9.
2009
Lauschmann, H. - Mrkvička, T.
Perimeter in Material Images: Comparison of Continuous Representation and Global Stereological Estimation Methods
Materials Characterization. 2009, 60(10), 1133-1138. ISSN 1044-5803.
2009
Lauschmann, H. - Kasl, J., - Materna, A.
Comparative Analysis of Microstructure and Fracture Surfaces of Blade Roots
Materials Characterization. 2009, 60(10), 1175-1179. ISSN 1044-5803.
2009
Lauschmann, H. - Kasl, J.
Komparativní analýzy povrchu lomu a struktury materiálu
In: Fractography 2009. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2009, pp. 23-30. ISBN 978-80-968543-8-7.
2009
Šimek, O. - Oliva, V., - Materna, A.
Kritéria lokálního porušování na zakřiveném čele únavové trhliny
In: Fractography 2009. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2009, pp. 135-142. ISBN 978-80-968543-8-7.
2009
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P., - Novotný, R.
Influence of Environment and Loading on Failure Processes of Stainless Steel AISI 304L
In: Fractography 2009. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2009. pp. 111-118. ISBN 978-80-968543-8-7.
2009
Válek, Š. - Haušild, P., - Kytka, M.
Modeling of Behaviour and Stress Field of 15Ch2MFA Reactor Pressure Vessel Steel
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 216-217. ISBN 978-80-01-04286-1.
2009
Mušálek, R. - Matějíček, J. - Vilémová, M., - Kovářík, O.
Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Coatings under Mechanical and Thermal Loading
In: Expanding Thermal Spray Performance to New Markets and Applications: Proceedings of the 2009 International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH: ASM International, 2009. ISBN 978-1-61503-004-0.
2009
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Simulation of Fatigue Crack Front Tunneling
Materials Engineering. 2009, 16(3a), 178-181. ISSN 1335-0803.
2009
Mušálek, R. - Skiba, T. - Kovářík, O., - Colmenares-Angulo, J.
Plasma Spraying of FeAl Intermetalics
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 174-175. ISBN 978-80-01-04286-1.
2009
Mušálek, R.
In-Situ Failure Observation of Thermal Spray Coatings
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 188-189. ISBN 978-80-01-04286-1.
2009
Kunz, J. - Kovářík, O., - Siegl, J.
Fraktografická analýza únavově porušených integrálních panelů křídla letounu
In: Fractography 2009. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2009, pp. 119-127. ISBN 978-80-968543-8-7.
2009
Kunz, J. - Dalíková, K., - Číhal, V.
Basis for Optimal Choice of High Alloyed Structural Materials Used in Chemical and Power Industry
Communications. 2009, 11(1), 39-44. ISSN 1335-4205.
2009
Mušálek, R. - Kovářík, O. - Skiba, T. - Haušild, P. - Karlík, M., - Colmenares-Angulo, J.
Fatigue of Bodies with Plasma Sprayed FeAl
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, pp. A-29.
2009
Skiba, T. - Haušild, P. - Voleník, K. - Neufuss, K., - Karlík, M.
In-Flight State of Fe-Al Powder Particles Subjected to Thermal Spray Techniques
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, pp. A-43.
2009
Kopeček, J. - Haušild, P. - Jurek, K. - Jarošová, M. - Drahokoupil, J. - Lejček, P., - Šíma, V.
Precipitation in Fe - 39 at.% Al-1 at.% C System
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, pp. A-20.
2009
Skiba, T. - Haušild, P. - Vanmeensel, K. - Vleugels, J., - Karlík, M.
Spark Plasma Sintered Fe-Al Intermetallics
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, pp. A-42.
2009
Haušild, P. - Karlík, M. - Šíma, V., - Alexander, D.
Characterization of Hot-Rolled Fe-40(at.%)Al Intermetallic Alloys with Zr and B Addition
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, pp. A-11.
2009
Nohava, J. - Haušild, P.
New Grid Indentation Method for Multiphase Materials
In: Local Mechanical Properties 09. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2009.
2009
Haušild, P. - Siegl, J. - Málek, P., - Šíma, V.
Effect of C, Ti, Zr and B Alloying on Fracture Mechanisms in Hot-Rolled Fe-40 (at.%)Al
Intermetallics. 2009, 17 680-687. ISSN 0966-9795.
2009
Homola, P. - Slámová, M. - Sláma, P. - Cieslar, M., - Karlík, M.
Preparation of Ultrafine-Grained Twin-Roll Cast AlMg3 Sheets by Accumulative Roll Bonding
International Journal of Materials Research. 2009, 100(6), 863-866. ISSN 1862-5282.
2009
Karlík, M. - Kratochvíl, P. - Pešička, J., - Vlasák, T.
High Temperature Creep Properties of Fe - Al Alloys Modified by Zr
International Journal of Materials Research. 2009, 100(6), 806-810. ISSN 1862-5282.
2009
Karlík, M. - Haušild, P. - Šíma, V. - Málek, P., - Vlasák, T.
High Temperature Mechanical Properties of Fe-40at%Al Based Intermetallic Alloys with C or Ti Addition
International Journal of Materials Research. 2009, 100(3), 386-390. ISSN 1862-5282.
2009
Karlík, M. - Slámová, M., - Mánik, T.
Influence of Fe and Si on the Microstructure of the Al-Mn Alloy with Zr Addition
Kovové materiály. 2009, 47(3), 139-146. ISSN 0023-432X.
2009
Oliva, V. - Václavík, J. - Materna, A. - Lorenzetto, P., - Furmanek, A.
Mechanical Testing of a FW Panel Attachment System for ITER
Fusion Engineering and Design. 2009, 84(7-11), 1450-1454. ISSN 0920-3796.
2009
Kunz, J.
Kmitání lineárních systémů
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04234-2.
2009
Kunz, J.
Kinetika únavových trhlin z hlediska lineární lomové mechaniky
In: Letná škola únavy materiálov '2008. Žilina: EDIS, 2008, pp. 28-40. ISBN 978-80-8070-888-7.
2008
Janovec, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Smola, B., - Nedbal, I.
Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 1)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. Report no. 10-08.
2008
Kovářík, O.
Řídící software k zařízení SF-Test
[Software] 2008.
2008
Nedbal, I. - Kovářík, O. - Lauschmann, H., - Siegl, J.
SF-Test
[Functional Sample] 2008.
2008
Haušild, P. - Siegl, J. - Lauschmann, H., - Kovářík, O.
Zařízení pro zkoušení lomové houževnatosti na velmi malých zkušebních tělesech
[Functional Sample] 2008.
2008
Bensch, J. - Siegl, J. supervisor, - Chráska, P. supervisor
Lomové chování funkčně gradovaných materiálů
Praha: 2008. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by P. CHRÁSKA and J. SIEGL.
2008
Prahl, J. - Karlík, M. supervisor, - Machová, A. supervisor
Deformace a lom monokrystalů Fe-3hm.%Si. Studie na více úrovních
Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by A. MACHOVÁ and M. KARLÍK.
2008
Spielmannová, A. - Machová, A. supervisor, - Karlík, M. supervisor
Stabilita trhlin v alfa železe
Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by A. MACHOVÁ and M. KARLÍK.
2008
Homola, P. - Karlík, M. supervisor
Studium ultra-jemnozrnných slitin hliníku připravených extrémní plastickou deformací při válcování
Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by M. KARLÍK.
2008
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře 1200°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E 110G
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. V-KMAT-745/08.
2008
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýzy chemického složení mosazných trubek
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-742/08.
2008
Haušild, P. - Siegl, J.
Porovnání porušených CT těles z ferito-perlitické oceli R7T
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. V-KMAT-731/08.
2008
Burda, P. - Oliva, V., - Šimek, O.
Iniciace trhliny jako kriterium pro nízkocyklovou únavu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. V-KMAT-749/08.
2008
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografické posouzení příčin vzniku trhlin ve svaru nádoby vzdušníku
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-748/08.
2008
Mušálek, R.
Lokální porušování žárově nanášených vrstev
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. R-KMAT-747/08.
2008
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT dílů TG1 ETE (lopatky 152, 156 a 106 z 3. OK NT3, lopatka 383 z 3. OK NT1) - Část 2
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. V-KMAT-746/08.
2008
Kurtin, T. - Oliva, V. - Šimek, O., - Materna, A.
Nízkocyklová únava slitiny D16CT1 a její závislost na stavu napjatosti
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. V-KMAT-729/08.
2008
Svobodová, M. - Douda, J., - Čmakal, J.
Degradation Assessment of low-alloyed creep resisting steels
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. p. 65-72. ISBN 978-80-248-1813-9.
2008
Svobodová, M. - Čmakal, J. - Douda, J., - Kudrman, J.
Degradation Processes in Creep-Resisting Steels
In: 12th International Research/Expert Conference TMT2008 Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2008. p. 241-244. ISBN 978-9958-617-41-6.
2008
Svobodová, M. - Douda, J., - Čmakal, J.
Porovnání žárupevných CrMoV(W) ocelí
In: Kotle, energetická zařízení a kogenerace 2008. Praha: Teris a.s., 2008.
2008
Svobodová, M. - Douda, J., - Kudrman, J.
Thermal Stability of Modern Structural Steels
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 276-277. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Svobodová, M. - Douda, J., - Kudrman, J.
Degradation of Mechanical and Structural Properties of Steel T23
Materials Science Forum. 2008, 567-568 389-392. ISSN 0255-5476.
2008
Lauschmann, H. - Kasl, J., - Herviaux, P.
Investigation of Correlations between Images of a Fracture Surface and Material Structure
INŽYNIERIA MATERIALOWA. 2008, 29(4), 176-180. ISSN 0208-6247.
2008
Kovářík, O. - Bensch, J., - Siegl, J.
Mikrostruktura, pórovitost a mechanické vlastnosti žárově nanášených keramických nástřiků Al2O3 a Cr2O3
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 285-288. ISBN 978-80-01-04039-3.
2008
Materna, A. - Oliva, V.
Volba kritéria poškození materiálu před čelem únavové trhliny s ohledem na měnící se charakter napjatosti
In: Únava a lomová mechanika 2008. Plzeň: Škoda Výzkum, 2008, ISBN 978-80-7043-679-0.
2008
Lauschmann, H. - Kasl, J., - Herviaux, P.
Dimensional Correspondences between Images of a Fracture Surface and Material Structure
In: Únava a lomová mechanika 2008. Plzeň: Škoda Výzkum, 2008, ISBN 978-80-7043-679-0.
2008
Seiner, H. - Glatz, O. - Bicanová, L., - Sedlák, P.
Interfacial Microstructures in Martensitic Transitions: From Optical Observations to Mathematical Modeling
In: Proceedings of the Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling. Tallahassee: Florida State University, 2008. p. 462-465. ISBN 978-0-615-24781-6.
2008
Seiner, H. - Sedlák, P., - Landa, M.
Shape Recovery Mechanism Observed in Single Crystals of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy
Phase Transitions. 2008, 81(6), 537-551. ISSN 0141-1594.
2008
Seiner, H. - Bicanová, L. - Heller, L. - Sedlák, P., - Landa, M.
Resonant Ultrasound Spectroscopy of Single Crystals with Strong Magneto-Elastic Attenuation
In: Abstracts of ICIFMS-15. Perugia: Universita degli Studi di Perugia, 2008. pp. 23.
2008
Seiner, H. - Bicanová, L. - Sedlák, P., - Landa, M.
Rezonanční ultrazvuková spektroskopie pro vyšetřování fyzikálních vlastností materiálů
[Unpublished Lecture] Katedra fyziky materiálů MFF UK. 2008-11-26.
2008
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Bicanová, L., - Heller, L.
Elastic Properties of Shape Memory Alloys
In: Abstracts - CIMTEC 2008. Firenze: World Academy of Ceramics, 2008, pp. 23-24.
2008
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H., - Bicanová, L.
Elastic Properties of Shape Memory Alloys
[Unpublished Lecture] CIMTEC - Third International Conference Smart Materials, Structures and Systems. 2008-06-13.
2008
Landa, M. - Sedlák, P. - Šittner, P. - Seiner, H., - Heller, L.
On the evaluation of temperature dependence of elastic constants of martensitic phases in shape memory alloys from resonant ultrasound spectroscopy studies
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2008, 481-482(1-2C), 567-573. ISSN 0921-5093.
2008
Lauschmann, H. - Bednařík, P. - Sekerešová, Z., - Beneš, M.
Fractal Image Feature Vectors with Applications in Fractography
Image Analysis and Stereology. 2008, 27(2), 63-71. ISSN 1580-3139.
2008
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Multi-Fractal Features of Fatigue Crack Surfaces in Relation to Crack Growth Rate
Materials Science Forum. 2008, 567-568 129-132. ISSN 0255-5476.
2008
Mrázková, L. - Lauschmann, H.
Quantitative Fractographic Analysis of Impact Fracture Surfaces of Steel R73
Strength of Materials. 2008, 40(1), 67-70. ISSN 0039-2316.
2008
Seiner, H. - Kunz, J. supervisor, - Landa, M. supervisor
Dynamic and Transient Phenomena in Single Crystals of Shape Memory Alloys
Praha: Defense date 2008-06-02. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by M. LANDA and J. KUNZ.
2008
Faltus, J. - Bendíková, E., - Siegl, J.
Únavové vlastnosti Al slitin AA 2017, AA 2007 a AA2015
In: METAL 2008. Ostrava: Tanger, 2008. ISBN 978-80-254-1987-8.
2008
Válek, Š. - Haušild, P., - Kytka, M.
Effect of Irradiation on Mechanical Properties of 15Ch2MFA Reactor Pressure Vessel Steel
In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008. pp. 1500-1505. ISBN 978-80-214-3692-3.
2008
Válek, Š. - Haušild, P., - Kytka, M.
Mechanisms of Fracture in Neutron-Irradiated 15Ch2MFA Steel
Strength of Materials. 2008, 40(1), 102-105. ISSN 0039-2316.
2008
Kovářík, O. - Siegl, J., - Procházka, Z.
Fatigue Behavior of Bodies with Thermally Sprayed Metallic and Ceramic Deposits
Journal of Thermal Spray Technology. 2008, 17(4), 525-532. ISSN 1059-9630.
2008
Kovářík, O. - Siegl, J.
Microstructure and Fracture Morphology of Thermally Sprayed Refractory Metals and Ceramics
Strength of Materials. 2008,(1), 79-82. ISSN 0039-2316.
2008
Haušild, P. - Pilvin, P., - Landa, M.
Delayed Cracking in a Metastable Austenitic Stainless Steel
In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008. p. 1312-1319. ISBN 978-80-214-3692-3.
2008
Haušild, P. - Siegl, J. - Kudrna, P., - Málek, P.
Lomové chování intermetalik na bázi Fe-Al
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 317-320. ISBN 978-80-01-04039-3.
2008
Haušild, P.
Modelování Charpyho zkoušky metodou konečných prvků
Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(6), 380-382. ISSN 0009-0700.
2008
Landa, M. - Seiner, H. - Goldmann, T., - Pompe, V.
Vyšetřování elastických vlastnosti kompozitu akustickými metodami
In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008. pp. 50-59. ISBN 978-80-01-04044-7.
2008
Matějíček, J. - Mušálek, R.
Processing and Properties of Plasma Sprayed W+Cu Composites
In: International Thermal Spray Conference and Exposition 2008. Materials Park, OH: ASM International, 2008.
2008
Dalíková, K. - Kunz, J., - Siegl, J.
Fraktografická analýza únavových lomů vysocelegovaných austenitických a duplexních ocelí
In: Letná škola únavy materiálov '2008. Žilina: EDIS, 2008, pp. 147-150. ISBN 978-80-8070-888-7.
2008
Dalíková, K. - Kunz, J. - Siegl, J., - Tvaroch, P.
Mikrostruktura a únavové vlastnosti vysocelegovaných slitin Fe a Ni používaných v energetice a chemickém průmyslu
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 29-32. ISBN 978-80-01-04039-3.
2008
Mušálek, R. - Haušild, P., - Siegl, J.
Influence of Spot Welds on Mechanical Performance of High Strength Steel Sheets
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 226-227. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Mušálek, R. - Matějíček, J.
Influence of Powder Injection on Mechanical Properties of Plasma Sprayed Copper and Tungsten Coatings
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 230-231. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Matějíček, J. - Mušálek, R.
Optimization of Powder Injection for Plasma Spraying of Tungsten and Copper
In: Vrstvy a povlaky 2008. Trenčín: Digital Graphic, 2008. p. 113-116. ISBN 978-80-969310-7-1.
2008
Mušálek, R. - Kovářík, O., - Matějíček, J.
Prediction of Mechanical Properties of Thermally Sprayed Coatings Using Finite Element Method
In: Vrstvy a povlaky 2008. Trenčín: Digital Graphic, 2008. pp. 117-122. ISBN 978-80-969310-7-1.
2008
Dalíková, K. - Linhardt, P. - Číhal, V., - Kunz, J.
Corrosion Testing of High Alloyed Structural Materials Used in Power Industry
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 228-229. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Mušálek, R. - Siegl, J., - Haušild, P.
Studium vlivu bodových svarů na mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelových plechů
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 233-236. ISBN 978-80-01-04039-3.
2008
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J. - Bensch, J., - Sláma, J.
Mechanical Properties and Fracture Behavior of High-Strength Steels
Strength of Materials. 2008, 40(1), 142-145. ISSN 0039-2316.
2008
Siegl, J. - Adámek, J.
Vliv tepelného zpracování na procesy porušování Zr-slitin
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 281-284. ISBN 978-80-01-04039-3.
2008
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Fraktografický výzkum únavového porušování leteckých konstrukcí a motorů
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 13-20. ISBN 978-80-01-04039-3.
2008
Adámek, J. - Siegl, J. - Kovářík, O., - Vrtílková, V.
Porušování povlakových trubek ze Zr-slitin po expozici v argonu a rychlém ochlazení
In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2008. pp. 216-219. ISBN 978-80-7043-730-8.
2008
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Přínos fraktografie k hodnocení životnosti konstrukčních komponent energetických zařízení
In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2008. pp. 82-87. ISBN 978-80-7043-730-8.
2008
Nedbal, I. - Lauschmann, H. - Siegl, J., - Kunz, J.
Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack History - Part II
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2008, 31(2), 177-183. ISSN 8756-758X.
2008
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J., - Lauschmann, H.
Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack History - Part I
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2008, 31(2), 164-176. ISSN 8756-758X.
2008
Karlík, M. - Jouffrey, B.
Étude des métaux par microscopie électronique en transmission (MET) - Analyse chimique locale, Dossier M4136
Techniques de l'ingénieur. 2008, M4136 1-9. ISSN 1762-8733.
2008
Karlík, M. - Jouffrey, B.
Étude des métaux par microscopie électronique en transmission (MET) - Formation des images, Dossier M4135
Techniques de l'ingénieur. 2008, M4135 1-14. ISSN 1762-8733.
2008
Karlík, M. - Jouffrey, B.
Étude des métaux par microscopie électronique en transmission (MET) - Microscope, échantillons et diffraction, Dossier M4134
Techniques de l'ingénieur. 2008, M4134 1-17. ISSN 1762-8733.
2008
Karlík, M. - Slámová, M. - Kubošová, A. - Mánik, T., - Grellier, C.
Influence of Cr and Zr on the Structure and Mechanical Properties of Al-Mn Sheets
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 292-293. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Prahl, J. - Machová, A. - Karlík, M. - Landa, M. - Haušild, P. - Sedlák, P., - Lejček, P.
Deflection of the Crack (110)[001] in bcc Iron Crystals Loaded in Mode I
In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008. pp. 294-301. ISBN 978-80-214-3692-3.
2008
Kunz, J.
Kinetika únavových trhlin z hlediska lineární lomové mechaniky
In: Letná škola únavy materiálov '2008. Žilina: EDIS, 2008, pp. 28-40. ISBN 978-80-8070-888-7.
2008
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Model of the Low-Cycle Damage at the Fatigue Crack Tip
In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008. pp. 968-975. ISBN 978-80-214-3692-3.
2008
Materna, A. - Oliva, V.
Final Evaluation of Mechanical Tests of a Primary First Wall Panel Attachment System in Tokamak ITER
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 312-313. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Siegl, J.
Měření mikrotvrdosti před čelem korozně napěťové trhliny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-743/08.
2008
Šiška, F.
Únavový lom při proměnlivém zátěžném cyklu: popis procesu, fraktografická rekonstrukce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. V-KMAT-741/08.
2008
Mušálek, R.
Studie použitelnosti MKP pro oblast žárového stříkání
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. V-KMAT-740/08.
2008
Mušálek, R.
Jakost v oblasti žárového stříkání
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-739/08.
2008
Šiška, F.
Defect Assessment Procedures for High Temperature Applications
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. R-KMAT-738/08.
2008
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené součásti parní turbíny (předběžné sdělení)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-737/08.
2008
Karlík, M. - Kubošová, A. - Haušild, P., - Prahl, J.
Fatigue and Fracture Toughness of Fe3Al Alloys with Additions of Zr and C
Kovové materiály. 2008, 46(2), 77-85. ISSN 0023-432X.
2008
Siegl, J. - Nedbal, I., - Haušild, P.
Fracture Analysis of Charpy Specimens Failed in Fatigue and SCC Tests
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. V-KMAT-736/08.
2008
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza materiálu parovodu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-735/08.
2008
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení bodových svarů na neporušeném B-sloupku
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-732/08.
2008
Haušild, P.
Průhyb trakčního vedení
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-728/08.
2008
Haušild, P.
Řešení obecné průhybové čáry zavěšeného vodiče
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-727/08.
2008
Adámek, J. - Siegl, J.
Orientační analýza chemického složení částic
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-726/08.
2008
Siegl, J.
Fraktografická analýza protinárazové výztuhy dveří
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-725/08.
2008
Kovářík, O. - Siegl, J.
Defektoskopická analýza upevňovacího úhelníku
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-723/08.
2008
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených segmentů adaptéru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-722/08.
2008
Kunz, J. - Siegl, J.
Fraktografické posouzení značkovaného únavového lomu zkušebního tělesa CCT C11
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-720/08.
2008
Siegl, J. - Nedbal, I.
Faktografická analýza porušených pevnostních šroubů 8.8
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-719/08.
2008
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýza puncovních značek na zlatých špercích
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-718/08.
2008
Prahl, J. - Machová, A. - Landa, M. - Libert, M. - Rey, C. - Haušild, P., - Karlík, M.
Multilevel Approach of Studying Deformation Processes in Fe-3%Si Single Crystals
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 240-241. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené palivové trubky motoru M601 v.č. 871005
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-717/08.
2008
Haušild, P. - Pilvin, P.
Mechanical Properties of Metastable Austenitic Stainless Steel AISI 301
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 294-295. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Haušild, P. - Karlík, M. - Kudrna, P., - Skiba, T.
Fracture Toughness of Fe-40Al Based Intermetallic Alloys
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 268-269. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného B-sloupku karoserie osobního automobilu (4. případ)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-716/08.
2008
Siegl, J. - Haušild, P.
Porovnání mechanických vlastností materiálu výztuh
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-715/08.
2008
Haušild, P. - Siegl, J. - Kudrna, P. - Šíma, V., - Málek, P.
Fracture Behavior of Fe-Al Based Intermetallic Alloy
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 143-150. ISBN 978-80-248-1813-9.
2008
Siegl, J. - Haušild, P., - Mušálek, R.
Mechanical Properties and Fracture Behaviour of High Strength Steel Sheets
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 127-134. ISBN 978-80-248-1813-9.
2008
Siegl, J. - Dubský, J.
Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. V-KMAT-714/08.
2008
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného B-sloupku karoserie osobního automobilu (3. případ)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. Report no. E-KMAT-713/08.
2008
Bystrianský, J. - Haušild, P. - Junek, L. - Siegl, J. - Strnadel, B., - Vlček, L.
Thermal Fatigue of Stainless Steel EN 1.4541 in Conditions Simulating Nuclear Energy Circuits
PowerPlant Chemistry. 2008, 10(5), 284-290. ISSN 1438-5325.
2008
Strnadel, B. - Haušild, P.
Statistical Scatter in the Fracture Toughness and Charpy Impact Energy of Pearlitic Steel
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2008, 486(1-2), 208-214. ISSN 0921-5093.
2008
Kubošová, A. - Karlík, M. - Haušild, P., - Prahl, J.
Fracture Behaviour of Fe3Al and FeAl Type Iron Aluminides
Materials Science Forum. 2008, 567-568 349-352. ISSN 0255-5476.
2008
Kunz, J.
O výzkumu únavy materiálů a spolehlivosti konstrukcí
Pražská technika. 2007,(5), 24-25. ISSN 1213-5348.
2007
Siegl, J.
Únava materiálu? Prověříme!
Tecnicall. 2007, 2007(3), 23.
2007
Siegl, J.
Applications of Fractography in Material Research
[Unpublished Lecture] Prof. A.K.Khor, Nanyang Technical University of Singapore. 2007-07-06.
2007
Siegl, J.
Study of Fatigue Behaviour of Bodies with Thermally Sprayed Coatings
[Unpublished Lecture] Prof. A.K.Khor, Nanyang Technical University of Singapore. 2007-07-06.
2007
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H., - Bicanová, L.
Modal Resonant Ultrasound Spectroscopy for Precise Measurement of Elastic Properties of Crystals
In: International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007. pp. 189-190.
2007
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M., - Heller, L.
RUS Characterization of Finely Twinned Structures
In: International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007. pp. 191.
2007
Landa, M. - Sedlák, P. - Šittner, P. - Seiner, H., - Novák, V.
Temperature dependence of elastic properties of cubic and orthorhombic phases in Cu-Al-Ni shape memory alloy near their stability limits
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, 2007(462), 320-324. ISSN 0921-5093.
2007
Kovářík, O. - Siegl, J.
Microstructure and Fracture Morphology of Thermally Sprayed Refractory Metals and Ceramics
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, pp. 77. ISBN 978-80-214-3434-9.
2007
Adámek, J. - Siegl, J., - Kovářík, O.
Oxygen and Hydrogen Effect on Degradation Processes of Zr1Nb Alloy
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, pp. 105. ISBN 978-80-214-3434-9.
2007
Šimek, O. - Šídlová, V. - Světlík, I., - Tomášková, L.
Monte Carlo Modeling of Liquid Scintillation Spectra
In: Sborník - XXIX. DRO. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2007. pp. 90-93. ISBN 978-80-01-03901-4.
2007
Oliva, V. - Materna, A., - Václavík, J.
Mechanical Testing of a PFW Panel Attachment System for ITER (Final Report)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-706/07.
2007
Válek, Š. - Haušild, P., - Kytka, M.
Mechanisms of Fracture in Neutron-Irradiated 15Ch2MFA Steel
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, pp. 94. ISBN 978-80-214-3434-9.
2007
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Comparing Fractal Features of Fatigue Crack Surfaces in 2D and 3D
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, pp. 49. ISBN 978-80-214-3434-9.
2007
Mrázková, L. - Lauschmann, H.
Quantitative Fractographic Analysis of Impact Fracture Surfaces of Steel R73
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, pp. 163. ISBN 978-80-214-3434-9.
2007
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
Usage of Ultrasonic Wave Inversion for the Determination of Bone Elastic Coefficients
In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. pp. 263-266.
2007
Kovářík, O. - Siegl, J., - Kunz, J.
Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack Growth in Integrally Stiffened Panels
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-709/07.
2007
Faltus, J. - Siegl, J.
Fatigue Fractures and Microstructure in Al-Cu-Mg Machinable Wrought Alloys
Kovové materiály. 2007, 45(2), 59-65. ISSN 0023-432X.
2007
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
Measurement of Elastic Coefficients of Bovine Cortical Bone of General Shape by Ultrasonic Immersion Technique
In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 328-329. ISBN 978-80-01-03762-1.
2007
Adámek, J. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených palivových trubek ze slitiny Zry-4W
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-712/07.
2007
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného B-sloupku karoserie osobního automobilu (2. případ)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-711/07.
2007
Siegl, J.
Fraktografická analýza lopatky GT porušené při provozu experimentálního motoru M601 v.č. 921011
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-710/07.
2007
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza lopatky GT porušené při záběhu motoru M601 v.č. 871007
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-708/07.
2007
Adámek, J. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného oka ozdobného řetězu ze slitiny stříbra
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-707/07.
2007
Haušild, P.
Fraktografická analýza únavově porušených šroubů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-704/07.
2007
Siegl, J.
Vliv korozního prostředí na mechanismus únavového porušování těles z oceli L 485 MB
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-703/07.
2007
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v argonu na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zry-4W
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-702/07.
2007
Mušálek, R. - Haušild, P., - Siegl, J.
Hodnocení lomové houževnatosti vybraných vysokopevnostních plechů (2. etapa)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-701/07.
2007
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografické posouzení příčin rozdílných výsledků tahových zkoušek
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-700/07.
2007
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušené výztuhy A-sloupku karoserie osobního automobilu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-699/07.
2007
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené výztuhy B-sloupku karoserie osobního automobilu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-698/07.
2007
Mušálek, R. - Haušild, P., - Siegl, J.
Hodnocení vrubové houževnatosti vybraných vysokopevnostních plechů (2. etapa)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-697/07.
2007
Siegl, J.
Fraktografická analýza CT-těles porušených v korozním prostředí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-696/07.
2007
Siegl, J.
Fraktografická analýza lopatky axiálního kompresoru motoru M601 v.č. 871019 D
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-695/07.
2007
Siegl, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza únavových lomů těles vyrobených z Al-slitin 2007, 2015 a 2017
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-694/07.
2007
Siegl, J. - Adámek, J.
Studium povrchových vad plechů ze slitiny 2024 T3
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-693/07.
2007
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek rotoru turbíny Siemens T6199
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-692/07.
2007
Haušild, P.
Porovnání iniciace lomu v CT tělesech z ferito-perlitických ocelí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-691/07.
2007
Mušálek, R. - Haušild, P., - Siegl, J.
Vliv bodového svaru na hodnoty vrubové houževnatosti vysokopevnostních plechů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-689/07.
2007
Svobodová, M.
Strukturní stabilita modifikované žárupevné oceli za vysokých teplot
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. R-KMAT-688/07.
2007
Prahl, J.
Možnosti predikce přechodového chování feritických ocelí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. R-KMAT-687/07.
2007
Spielmannová, A.
Stabilita trhlin v alfa železe
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-686/07.
2007
Prahl, J.
Přechodové chování feritických ocelí (možnosti predikce a modelování)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. R-KMAT-685/07.
2007
Sekerešová, Z.
Teorie fraktálů, multifraktálů a dynamických chaotických systémů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. R-KMAT-684/07.
2007
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace lomu v CT tělesech z ferito-perlitické oceli
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-683/07.
2007
Haušild, P. - Karlík, M. - Kubošová, A. - Prahl, J., - Ropars, M.
Fracture Toughness Testing of Iron Aluminides Based Intermetallic Alloys
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 306-307. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Haušild, P. - Karlík, M. - Landa, M. - Kolařík, K., - Jezequel, V.
Deformation Induced Martensitic Transformation in Austenitic Stainless Steel
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 348-349. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného T-kusu DN45/10
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-682/07.
2007
Sekerešová, Z.
Lom v BCC kryštáloch
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. R-KMAT-681/07.
2007
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené hřídele elektromotoru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-680/07.
2007
Siegl, J.
Fraktografická analýza šroubu M30 ventilové komory
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-679/07.
2007
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
Application of Simplified Ray Method for the Determination of the Cortical Bone Elastic Coefficients by the Ultrasonic Wave Inversion
In: 11th Mediterranean Conference on Medical and Biomedical Engineering and Computing 2007. Berlin: Springer, 2007. p. 304-307. ISBN 978-3-540-73043-9.
2007
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozních poruch radiálního kola kompresoru motoru M601
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-678/07.
2007
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Simulations of Proposed Mechanical Tests of a Panel to Shield Attachment System for ITER (Revision 1)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-677/07.
2007
Siegl, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 894045
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. E-KMAT-676/07.
2007
Mušálek, R. - Haušild, P., - Siegl, J.
Hodnocení lomové houževnatosti vybraných vysokopevnostních plechů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. Report no. V-KMAT-675/07.
2007
Seiner, H. - Heller, L., - Landa, M.
Investigation of Anharmonicity of the Austenite-Martensite Interfaces Using a Time Reversal Mirror Method
In: Program and Book of Abstracts of International Congress on Ultrasonics ICU2007. Vienna: TU Vienna, 2007. p. 173.
2007
Bicanová, L. - Seiner, H. - Landa, M., - Heller, L.
Elastic Properties of Finely Twinned Martensitic Structures Determined by Resonant Ultrasound Spectroscopy
In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: CTU. Publishing House, 2007. p. 258-259. ISBN 978-80-01-03762-1.
2007
Podhorná, B. - Hrbáček, K. - Joch, A., - Skiba, T.
Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a vysokoteplotní stabilitu niklové slitiny IN792-5A
In: Metal 2007. Ostrava: Tanger, 2007. ISBN 978-80-86840-33-8.
2007
Skiba, T. - Podhorná, B. - Hrbáček, K., - Adámek, J.
Mechanical Properties and Stability of the Microstructure of Cast Nickel Superalloy IN792-5A After Long-Term Exposure at High Temperatures
Materials Engineering. 2007, 14(3), 143-147. ISSN 1335-0803.
2007
Svobodová, M. - Kunz, J.
Degradation of Structure and Fatigue Properties of Structural CrMo Steels CSN 15313 and P91
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 352-353. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Válek, Š. - Haušild, P., - Kytka, M.
Micro-Mechanisms of Fracture in 15Ch2MFA Steel
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 354-355. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Šimek, O. - Oliva, V., - Materna, A.
Local Conditions at the Growing Fatigue Crack in CCT Specimens of Different Thicknesses
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 358-359. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Materna, A. - Oliva, V.
MKP simulace poškození materiálu před otupeným kořenem únavové trhliny
Materials Engineering. 2007, 14(3), 70-74. ISSN 1335-0803.
2007
Dalíková, K. - Kunz, J., - Číhal, V.
Stress Corrosion Cracking at Slow Strain Rate Test of High Alloyed Ni-Cr-Mo Steels and Nickel Alloys
In: Corrosion and Material Protection (ECF Event No. 294). Praha: SVÚOM Praha a.s., 2007. ISBN 978-80-903933-0-1.
2007
Dalíková, K. - Kunz, J. - Číhal, V., - Tvaroch, P.
Studium mikrostruktury a únavových vlastností korozivzdorných austenitických ocelí a niklových slitin
Materials Engineering. 2007, 14(3), 33-38. ISSN 1335-0803.
2007
Karlík, M. - Kubošová, A. - Haušild, P. - Prahl, J., - Ropars, M.
Fatigue Behaviour and Fracture Toughness of Fe3Al and FeAl Iron Aluminides
In: Proceedings 8th Multinational Congress on Microscopy. Praha: Czechoslovak Microscopy Society, 2007, pp. 265-266. ISBN 978-80-239-9397-4.
2007
Karlík, M. - Haušild, P. - Rogers, M., - Rechberger, W.
Microstructure of Low Alloyed Bainitic Steel A508 under Cleavage Initiation Facet
In: Proceedings 8th Multinational Congress on Microscopy. Praha: Czechoslovak Microscopy Society, 2007, pp. 267-268. ISBN 978-80-239-9397-4.
2007
Dalíková, K. - Kunz, J., - Číhal, J.
Corrosion and Fatigue Degradation of Stainless High Alloyed Steels and Nickel Alloys
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 290-291. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Dalíková, K. - Číhal, V. - Kalabisová, E., - Kunz, J.
Studium korozních vlastností vysocelegovaných konstrukčních materiálů používaných v energetice
In: Proc. of SEMDOK 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. pp. 52-55. ISBN 978-80-8070-639-5.
2007
Kovářík, O. - Bensch, J. - Massini, G. - Boulos, M., - Fan, X.
Induction Plasma Deposition of Refractory Metal: Processing Parameters Optimization
In: International Thermal Spray Conference 2007 - Global Coating Solution. Materials Park, OH: ASM International, 2007, ISBN 978-0-387-77285-1.
2007
Mušálek, R. - Haušild, P. - Bensch, J., - Sláma, J.
Fracture Behaviour of High Strength Steel Sheets
In: Proc. of SEMDOK 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007, pp. 92-95. ISBN 978-80-8070-639-5.
2007
Lauschmann, H.
Image Textural Analysis, Applications in Fractography of Fatigue Failures
In: Wiadomošci stereologiczne. Katowice: Polskie towarzystwo stereologiczne, 2007, pp. 9-15.
2007
Homola, P. - Slámová, M. - Sláma, P. - Cieslar, M., - Karlík, M.
Accumulative Roll Bonding - Preparation of Ultrafine-Grained Sheets of Twin-Roll Cast Aluminium Alloys
Transactions of the Universities of Košice. 2007,(M), 291-298. ISSN 1335-2334.
2007
Prahl, J. - Karlík, M. - Rey, C. - Clavel, M., - Haghi-Ashtiani, P.
Modeling of Deformation Processes in Fe-3%Si Single Crystals
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 316-317. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J. - Bensch, J., - Sláma, J.
Mechanical Properties of High Strength Steel Sheets
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 278-279. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Kubošová, A. - Karlík, M. - Haušild, P., - Prahl, J.
Fracture Behaviour of Fe3Al Based Alloys with Cr and Zr Addition
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 356-357. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Karlík, M. - Haušild, P. - Strnadel, B., - Kytka, M.
Physical Aspects of the Transition Behaviour of Ferritic Steels
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 326-327. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Homola, P. - Slámová, M., - Karlík, M.
Effect of Alloying on the Microstructure of Aluminium Sheets Prepared by Accumulative Roll Bonding Process
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 346-347. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Fatigue Crack Growth History in Concept of Damage Tolerance of Aircraft Structures
In: Damage Tolerance of Aircraft Structures. Delft: Delft University of Technology, 2007, ISBN 978-90-90-22002-4.
2007
Nedbal, I. - Kunz, J., - Siegl, J.
Fatigue Crack Growth in Austenitic Steel AISI 304L in PWR Primary Water at Room and Elevated Temperature
In: Corrosion Issues in Light Water Reactors. Stress Corrosion Cracking. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2007. p. 260-269. ISBN 978-1-84569-242-1.
2007
Siegl, J. - Bensch, J. - Čížek, J., - Khor, K.A.
Influence of Spraying Conditions on FatigueBehaviour of Hydroxyapatite Coatings
Acta Technica CSAV. 2007, 52(3), 205-215. ISSN 0001-7043.
2007
Kovářík, O. - Fan, X., - Boulos, M.
In Flight Properties of W Particles in an Ar-H2 Plasma
Journal of Thermal Spray Technology. 2007, 12(2), 229-237. ISSN 1059-9630.
2007
Kunz, J. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Vliv povrchových vrstev na únavové porušování
Materials Engineering. 2007, 14(3), 44-51. ISSN 1335-0803.
2007
Slámová, M. - Homola, P., - Karlík, M.
Thermal Stability of Twin-Roll Cast Al-Fe-Mn-Si Sheets Accumulative Roll Bonded at Different Temperatures
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, 462(1-2), 106-110. ISSN 0921-5093.
2007
Prahl, J. - Machová, A. - Landa, M. - Haušild, P. - Karlík, M. - Spielmannová, A. - Clavel, M., - Haghi-Ashtiani, P.
Fracture of Fe-3 wt.% Si Single Crystals
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, 462(1-2), 178-182. ISSN 0921-5093.
2007
Karlík, M. - Slámová, M. - Homola, P. - Sláma, P., - Cieslar, M.
Accumulative Roll Bonding (ARB) of Sheets of Aluminium and its Commercial Alloys AA8006 and AA5754 at Ambient and Elevated Temperatures
Materials Science Forum. 2007, 546-549 767-774. ISSN 0255-5476.
2007
Karlík, M. - Haušild, P. - Prioul, C., - Stöger-Pollach, M.
Microstructure of Low Alloyed Steel Close to the Fracture Surface
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, 462(1-2), 183-188. ISSN 0921-5093.
2007
Cieslar, M. - Karlík, M.
Carbide Formation in Zr-Containing Fe3Al-Based Alloys
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, 462(1-2), 289-293. ISSN 0921-5093.
2007
Spielmannová, A. - Landa, M. - Machová, A. - Haušild, P., - Lejček, P.
Influence of Crack Orientation on the Ductile-Brittle Behavior in Fe-3 wt.% Si Single Crystals
Materials Characterization. 2007, 58 892-900. ISSN 1044-5803.
2007
Haušild, P. - Karlík, M. - Kubošová, A., - Skiba, T.
Microstructure and Fracture Toughness of FeAl and Fe3Al Iron Aluminides
In: International Science Conference of Materials science and Manufacturing Technology. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2007, pp. 39-44. ISBN 978-80-213-1650-8.
2007
Haušild, P. - Karlík, M. - Kubošová, A., - Kudrna, P.
Lomové chování intermetalik na bázi aluminidů železa
In: Porušování a design materiálu. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2007, pp. 157-168. ISBN 978-80-254-0725-7.
2007
Strnadel, B. - Haušild, P.
Vliv fyzikálně metalurgických parametrů podeutektoidních ocelí na jejich lomové charakteristiky
In: Porušování a design materiálu. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2007, pp. 61-70. ISBN 978-80-254-0725-7.
2007
Siegl, J.
Výzkum únavového chování těles se žárovými nástřiky
Praha: Defense date 2007-05-31. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
2007
Voleník, K. - Nop, P. - Kopřiva, P. - Kolman, B., - Dubský, J.
Isothermal Oxidation of Metallic Coatings Deposited by a Water-Stabilized Plasma Gun
Kovové materiály. 2006, 44(1), 41-48. ISSN 0023-432X.
2006
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J., - Kopřiva, P.
Fatigue Behaviour of Austenitic Steel 304L in Air at Elevated Temperature
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. V-KMAT-642/06.
2006
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace lomu v CT tělesech z ferito-perlitické oceli
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-665/06.
2006
Vilémová, M. - Siegl, J.
Lomové chování funkčně gradientních materiálů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. V-KMAT-652/06.
2006
Caccavale, A. - Wentz, T., - Siegl, J.
Study of Mechanical Properties of Thermal Sprayed Coatings
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. V-KMAT-657/06.
2006
Mrázková, L. - Lauschmann, H.
Modelování fraktografických znaků prostředky stochastické geometrie
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 83-89. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Mrázková, L. - Lauschmann, H.
Analýza obrazů únavových lomů s využitím prostředků stochastické geometrie
In: Letná škola únavy materiálov '2006. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2006, pp. 180-183. ISBN 80-8070-582-8.
2006
Lauschmann, H. - Sekerešová, Z.
Multiparametric Fractal Analysis with Applications in Fractography
In: Proceedings S4G International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006, pp. 281-286. ISBN 80-7015-037-8.
2006
Lauschmann, H. - Mrázková, L.
Binary Idealizations of Fractographic Features and Their Stochastic Models
In: Proceedings S4G International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006, pp. 503-508. ISBN 80-7015-037-8.
2006
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Šumbera, J. - Šiška, F., - Nedbal, I.
Common Features of Fatigue Fracture Surfaces Created by Different Loading Sequences
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 328-329. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Šumbera, J., - Nedbal, I.
Referenční rychlost šíření trhliny - sjednocující koncepce pro popis růstu trhlin při různých zatěžovacích režimech
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 97-105. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Lauschmann, H. - Šiška, F. - Šumbera, J., - Nedbal, I.
Společné znaky únavových lomových ploch vytvořených odlišnými zatěžovacími režimy
In: Soubor přednášek ze semináře "Únava a lomová mechanika 2006". Plzeň: Škoda Výzkum, 2006,
2006
Zýka, J. - Hnilica, F. - Čmakal, J., - Chmela, T.
Vliv vodíku na poškozování oceli ČSN 41 5421
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006. p. 473-476. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Seiner, H. - Landa, M.
Differential Geometry of Ray Surfaces in Anisotropic Solids and Its Contribution to NDE: Modelling and Experiment
Ultrasonics. 2006, 44(Suppl. 1), E801-E806. ISSN 0041-624X.
2006
Adámek, J. - Siegl, J.
Shrnutí poznatků z fraktografických analýz palivových trubek ze Zr-slitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-673/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného ojničního šroubu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-672/06.
2006
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře a v argonu na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zr1Nb
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. V-KMAT-671/06.
2006
Siegl, J. - Adámek, J.
Hodnocení povrchu jamek kloubních náhrad
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-670/06.
2006
Mušálek, R. - Haušild, P., - Siegl, J.
Hodnocení vrubové houževnatosti vybraných vysokopevnostních plechů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. V-KMAT-669/06.
2006
Seiner, H.
Dynamické vlastnosti monokrystalů slitin s tvarovou pamětí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. R-KMAT-668/06.
2006
Homola, P.
Metody extrémní plastické deformace pro přípravu nanostrukturních materiálů: Kumulativní spojování válcováním (ARB)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. R-KMAT-667/06.
2006
Homola, P.
Vliv metalurgicko-strukturních vlastností na vysokocyklovou únavu vytvrzovatelných Al slitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. R-KMAT-666/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 904025 E-11
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-664/06.
2006
Bensch, J.
Mechanické vlastnosti funkčně gradovaných materiálů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. R-KMAT-663/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza trubky DN 500 porušené při tlakové zkoušce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-662/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza lopatky V 54L 252 generátorové turbíny motoru M601 v.č. 893009 E (Dodatek ke zprávě E-KMAT-661/06)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-661a/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 893009 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-661/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného listu lopatky GT turbíny motoru M601 v.č. 934002 E (Dodatek ke zprávě E-KMAT-660/06)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-660a/06.
2006
Siegl, J. - Adámek, J., - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného listu lopatky GT turbíny motoru M601 v.č. 934002 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-660/06.
2006
Siegl, J. - Haušild, P.
Mechanismus porušování výztuh karoserie osobního automobilu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-659/06.
2006
Spielmannová, A.
Dvouparametrová lomová mechanika
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. R-KMAT-658/06.
2006
Bensch, J.
Lomové parametry žárově nanášených vrstev a jejich měření
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. R-KMAT-656/06.
2006
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza poruchy odkalovacího potrubí čerpadla 2511-P3/3
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-655/06.
2006
Siegl, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušených lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 854008 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-654/06.
2006
Siegl, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušených lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 863036 D-1
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-653/06.
2006
Adámek, J.
Fraktografická analýza porušených vzorků palivových trubek ze slitiny Zry-4W
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-651/06.
2006
Siegl, J. - Nedbal, I., - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného kompresoru Burckhardt PS 2305
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-650/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 893013 D-11 NZ
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-649/06.
2006
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené palivové trubky motoru M601 v.č. 884083 E-11
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-648/06.
2006
Šimek, O.
Růst únavové trhliny v CCT tělesech o různé tloušťce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. V-KMAT-647/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky volné turbíny motoru M601 v.č. 883004 D-11 NZ
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-646/06.
2006
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace štěpného lomu ve ferito-perlitických ocelích
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-645/06.
2006
Siegl, J.
Poruchy hnacích hřídelí odsávacího čerpadla oleje M601-51.9
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-644/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza potrubí porušeného při tlakové zkoušce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-643/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 914003 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-641/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 874020 D
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-640/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 921001 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-639/06.
2006
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného disku generátorové turbíny motoru v.č. 902006E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. V-KMAT-638/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 913039 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-637/06.
2006
Siegl, J.
Fraktografická analýza poruch balotinovaných lopatek GT po zkoušce vysokocyklové únavy
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. E-KMAT-636/06.
2006
Seiner, H.
Dynamika vysokorychlostních křehkých lomů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. R-KMAT-635/06.
2006
Materna, A. - Oliva, V.
Mechanické zkoušky nerezové oceli 316L
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. V-KMAT-634/06.
2006
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Simulations of Proposed Mechanical Tests of a Panel to Shield Attachment System for ITER
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. Report no. V-KMAT-633/06.
2006
Seiner, H. - Landa, M., - Sedlák, P.
Experimental Observation of Martensite-to-Austenite Transitions in SMAs
[Unpublished Lecture] Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics (OCIAM). 2006-06-02.
2006
Seiner, H. - Sedlák, P., - Landa, M.
Improvement of the Inversion Procedure in Resonant Ultrasound Spectroscopy for Generally Oriented High Anisotropic Crystals
In: Proceedings of the 2006 IEEE International Ultrasonics Symposium. New Jersey: IEEE, 2006. p. 39. ISBN 1-4244-0201-8.
2006
Seiner, H. - Landa, M., - Sedlák, P.
Propagation of an Austenite-Martensite Interface in a Thermal Gradient
In: Book of Abstracts of EUROMECH Colloquium 478 (Non-equilibrium Dynamical Phenomena in Inhomogeneous Solids). Tallinn: Tallinn Technical University, 2006. p. 34.
2006
Siegl, J. - Bystrianský, J., - Haušild, P.
Mechanismus šíření trhlin při tepelné únavě austenitických ocelí
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 132-139. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Mušálek, R. - Haušild, P. - Bensch, J. - Siegl, J., - Sláma, J.
Studium mechanických vlastností a lomového chování vysokopevnostních plechů
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 247-254. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Karlík, M. - Haušild, P. - Prioul, C. - Stöger-Pollach, M. - Rogers, M., - Rechberger, W.
TEM Observation of the Microstructure of Reactor Pressure Vessel Steel Close to the Ductile Tearing and Cleavage Fracture Surfaces
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 40-51. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Homola, P. - Slámová, M. - Sláma, P. - Čížek, J. - Procházka, I., - Cieslar, M.
Microstructure, Texture and Property Changes of High Purity Aluminium During Accumulative Roll Bonding and Conventional Rolling
Materials Science Forum. 2006, 503-504 711-716. ISSN 0255-5476.
2006
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
Akustický imerzní skener pro měření elastických konstant anisotropního materiálu obecného tvaru
[Prototype] 2006.
2006
Haušild, P. - Strnadel, B.
Fracture of Pearlitic Steel for Railway Applications
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 358-359. ISBN 80-01-03439-9. Available from: http://www.workshop.cz
2006
Válek, Š. - Haušild, P.
Influence of Microstructure on Fracture Energy of Low-Alloy Steels
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 360-361. ISBN 80-01-03439-9. Available from: http://workshop.cvut.cz
2006
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Viacparametrický fraktálny popis obrazov únavových lomových plôch
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 76-82. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H. - Karovičová, I., - Ponec, M.
Multiparametrická fraktálna analýza 3D rekonštrukcie lomovej plochy
In: Letná škola únavy materiálov '2006. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2006, pp. 208-211. ISBN 80-8070-582-8.
2006
Sekerešová, Z. - Karovičová, I., - Lauschmann, H.
Fractal Analysis of the Relation between Fatigue Crack Rate and 3D Reconstitution of Fracture Surface
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 394-395. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Multiparametric Fractal Analysis in Fractography
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 392-393. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Oliva, V. - Materna, A. - Šimek, O., - Siegl, J.
Cyklická plastická deformace na zakřiveném čele únavových trhlin v plochých tělesech o různé tloušťce
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 115-123. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Šimek, O. - Oliva, V., - Materna, A.
Vliv tloušťky zkušebního tělesa na mechaniku elastoplastické deformace před čelem únavové trhliny
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
2006
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Verification of Primary First Wall Panel Attachment System in Tokamak ITER
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8.
2006
Siegl, J. - Dalíková, K.
The Influence of Forming and Heat Treatment on the Mechanical Properties of Tungsten Alloys
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 382-383. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Adámek, J. - Siegl, J., - Kovářík, O.
The Effect of 1000°C Steam Exposure on Fracture Morphology of Zr Alloy Cladding of Fuel Rods
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 400-401. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Bensch, J. - Kovářík, O., - Siegl, J.
Fatigue Properties of Bodies with Composite Ceramic Coatings
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 390-391. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Svobodová, M. - Kudrman, J., - Douda, J.
High-Temperature Characteristics Degradation of Modified High-Temperature Steel T23
In: WORKSHOP 2006. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 402-403. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Kovářík, O. - Xue, S. - Fan, X., - Boulos, M.
RF Plasma Deposition of Refractory Metals Case Study for Tungsten
In: Thermal Spray 2006: Science, Innovation, and Application. Materials Park, OH: ASM International, 2006.
2006
Siegl, J. - Adámek, J. - Kovářík, O. - Dubský, J., - Chráska, P.
Evaluation of Fatigue properties of Various Thermal Spray Coatings
In: Thermal Spray 2006: Science, Innovation, and Application. Materials Park, OH: ASM International, 2006.
2006
Svobodová, M. - Kunz, J.
Degradace strukturních a únavových vlastností konstrukčních CrMo ocelí ČSN 15 313 a P91
In: Letná škola únavy materiálov '2006. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2006, pp. 164-167. ISBN 80-8070-582-8.
2006
Faltus, J. - Siegl, J. - Očenášek, V., - Dalíková, K.
Únavové vlastnosti obrobitelných hliníkových slitin AA 2007 a AA2015
In: METAL 2006. Ostrava: Tanger, 2006, ISBN 80-86840-18-2.
2006
Svobodová, M. - Kudrman, J., - Douda, J.
Degradace povrchových vrstev oceli při dlouhodobém účinku teploty a prostředí
In: METAL 2006. Ostrava: Tanger, 2006. ISBN 80-86840-18-2.
2006
Dalíková, K. - Kunz, J., - Číhal, V.
Corrosion Behaviour of Stainless High Alloyed Steels and Nickel Alloys
In: Proceedings of Junior Euromat 2006. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2006.
2006
Kunz, J. - Nedbal, I.
Strukturované studium zaměření "Stavba a vlastnosti materiálů" na katedře materiálů FJFI ČVUT v Praze
In: Setkání kateder materiálových věd a inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 1-2.
2006
Kunz, J. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Quantitative Fractography - Well Spring of Intimate Knowledge in Fatigue Crack Growth History
Communications. 2006, 8(4), 10-14. ISSN 1335-4205.
2006
Kunz, J.
Šíření únavových trhlin z hlediska lineární lomové mechaniky
In: Letná škola únavy materiálov '2006. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2006, pp. 19-30. ISBN 80-8070-582-8.
2006
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
Determination of the Cortical Bone Elastic Coefficients by the Ultrasonic Wave Inversion - An Approach of the Wave Propagation through the Curvilinear Anisotropic Sample
In: 35th Solid Mechanics Conference. Warszawa: Polish Academy of Science, Institute of Fundamental Technological Research, 2006, pp. 59-60. Available from: http://solmech06.ippt.gov.pl/
2006
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
A new Methodology of Elastic Properties Evaluation of Cortical Bone by Ultrasonic Wave Inversion
Journal of Biomechanics. 2006, 39(S1), S465-S466. ISSN 0021-9290.
2006
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
Determination of Elastic Coefficients of Bone and Composite Materials by Acoustic Immersion Technique
Technology and Health Care. 2006, 14(4,5), 219-232. ISSN 0928-7329.
2006
Faltus, J. - Siegl, J.
Mikrostruktura a únavové lomy obrobitelných slitin hliníku
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 165-172. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Siegl, J. - Dalíková, K. - Adámek, J., - Hamouz, V.
Vliv chemického složení a tváření na mechanické charakteristiky wolframových pseudoslitin
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 294-301. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Juliš, M. - Podrábský, T. - Siegl, J., - Pospíšilová, S.
Porušování lopatek spalovacího motoru za provozu
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 326-332. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Adámek, J. - Siegl, J. - Kovářík, O., - Vrtílková, V.
Porušování povlakových trubek ze Zr-slitin při simulaci havárie LOCA
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 317-325. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Bensch, J. - Siegl, J., - Kovářík, O.
Procesy porušování plazmově nanášených keramicko-kovových vrstev
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006. pp. 189-196. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Kunz, J. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Study of Fatigue Process History in Structural Parts by Quantitative Fractography
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 106-114. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Kunz, J. - Bensch, J.
Smykové okraje únavových lomů těles z Al-slitiny 2024
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, pp. 124-131. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Dalíková, K. - Číhal, V., - Kunz, J.
Korozní zkoušky vysocelegovaných duplexních ocelí při pomalé rychlosti deformace
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006. pp. 263-270. ISBN 80-968543-5-6.
2006
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Šumbera, J. - Šiška, F., - Nedbal, I.
An Unifying Concept for Fatigue: The Reference Crack Growth Rate
Materials Characterization. 2006, 56(4-5), 257-265. ISSN 1044-5803.
2006
Bensch, J. - Nohava, J., - Chráska, P.
Funkčně gradované materiály
Československý časopis pro fyziku. 2006, 56(3), 139-147. ISSN 0009-0700.
2006
Birol, Y. - Karlík, M.
The Interaction of Natural Ageing with Straining in a Twin-roll Cast AlMgSi Automotive Sheet
Scripta Materialia. 2006, 55(7), 625-628. ISSN 1359-6462.
2006
Slámová, M. - Homola, P. - Sláma, P. - Karlík, M. - Cieslar, M. - Ohara, Y., - Tsuji, N.
Accumulative Roll Bonding of AA8006, AA8011 and AA5754 Sheets
Materials Science Forum. 2006, 519-521 1227-1232. ISSN 0255-5476.
2006
Kunz, J.
Aplikovaná fraktologie únavových lomů
Praha: Defense date 2006-10-05. Associate Professor Lecture. ČVUT v Praze.
2006
Siegl, J. - Bystrianský, J., - Haušild, P.
Study of Thermal Fatigue Processes
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2006. p. 95-101. ISBN 80-248-1126-0.
2006
Strnadel, B. - Haušild, P., - Karlík, M.
Quasistatic and Dynamic Fracture of Pearlitic Steel
In: Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures. Dordrecht: Springer, 2006. ISBN 1-4020-4971-4.
2006
Karlík, M. - Haušild, P. - Prioul, C., - Stöger-Pollach, M.
Microstructure of Reactor Pressure Vessel Steel Close to the Fracture Surface
In: Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures. Dordrecht: Springer, 2006. ISBN 1-4020-4971-4.
2006
Homola, P. - Slámová, M. - Karlík, M. - Čížek, J., - Procházka, I.
Effect of the Temperature of Accumulative Roll Bonding on the Microstructure and Properties of Twin-Roll Cast AA8006 Alloy
Materials Science Forum. 2006, 503-504 281-286. ISSN 0255-5476.
2006
Vaydia, A. - Streibl, T. - Li, L. - Sampath, S. - Kovářík, O., - Greewlaw, A.
An Integrated Study of Thermal Spray Process-Structure-Property Correlations: A Case Study for Plasma Sprayed Molybdenum Coatings
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2005, 403(1-2), 191-204. ISSN 0921-5093.
2005
Brázová, J. - Šedivá, A. - Pospíšilová, D. - Vávrová, V. - Pohunek, P. - Macek, M. - Bartůňková, J., - Lauschmann, H.
Differential Cytokine Profile in Children with Cystic Fibrosis
Clinical Immunology. 2005, 115(2), 210-215. ISSN 1521-6616.
2005
Karlík, M.
Autoemisní iontová mikroskopie a tomografická atomová sonda (FIM-TAP)
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2005-06-21.
2005
Karlík, M. - Haušild, P., - Nedbal, I.
Etude de la microstructure de l´acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage - éprouvettes Charpy quasi-statique et CT25
[Unpublished Lecture] Électricité de France, R&D, Service MMC. 2005-09-19.
2005
Bystrianský, J. - Siegl, J. - Haušild, P., - Strnadel, B.
Thermal Fatigue of Stainless Steels
Acta Metallurgica Slovaca. 2005, 11(3), 311-322. ISSN 1335-1532.
2005
Denk, T. - Oliva, V., - Materna, A.
Mechanické zkoušky PFW panelů pro ITER: Výpočet napětí ve šroubech
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-632/05.
2005
Svobodová, M.
Alloyed Structural CrMo Steels Characteristics and Their Changes by Long-Time Temperature Effects
In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, pp. 95-98. ISBN 80-214-2984-4.
2005
Zýka, J.
A Few Comments on Life Time of Automobile Components
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 536-537. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Slámová, M. - Homola, P., - Cieslar, M.
Impact of Rolling Technology on Microstructure, Mechanical Properties and Thermal Stability of High Purity Al Sheets
In: NANO´O5. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 71. ISBN 80-214-3044-3.
2005
Slámová, M. - Homola, P., - Sláma, P.
Textures in ARB Processed Aluminium Sheets
In: NANO´O5. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 72. ISBN 80-214-3044-3.
2005
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
A Fractal Study of Fatigue Fracture Surfaces in relation to the Crack Growth Rate
In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, pp. 31-34. ISBN 80-214-2984-4.
2005
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Novak, V., - Sittner, P.
Elastic Constants of Bcc Austenite and 2H Orthorhombicmartensite in CuAlNi Shape Memory Alloy
Acta materialia. 2005, 2005(53), 3643-3661. ISSN 1359-6454.
2005
Zýka, J.
Metody hodnocení mechanizmů korozně-mechanického poškozování ocelí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. R-KMAT-630/05.
2005
Dalíková, K. - Nový, Z., - Kešner, D.
Heat Treatment of Wind Power Station Shafts
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 544-545. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Dalíková, K. - Siegl, J., - Faltus, J.
Comparison of Fatigue Behaviour of Two Machinable Al-Alloys
In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, pp. 295-298. ISBN 80-214-2984-4.
2005
Dalíková, K. - Siegl, J. - Faltus, J., - Očenášek, V.
Vliv charakteru iniciace na únavové vlastnosti obrobitelných slitin typu AlMgSi
Materiálové inžinierstvo. 2005, 12(3), 11-15. ISSN 1335-0803.
2005
Bensch, J. - Siegl, J.
Fracture Behaviour of Functionally Graded Materials
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 542-543. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Sedlák, P. - Landa, M. - Seiner, H. - Novák, V., - Sittner, P.
Elastic Properties of NiTi and CuAlNi Shape Memory Alloys in the Vicinity of Martensitic Transformation
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 456-457. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Seiner, H. - Landa, M.
Differential Geometry of Ray Surfaces in Anisotropic Solids and Its Contribution to NDE: Modelling and Experiment
In: Program and Paper Abstracts of World Congress on Ultrasonics - Ultrasonics International 2005. Beijing: Acoustical Society of China, 2005. p. 6.
2005
Seiner, H. - Landa, M.
Sensitivity Analysis of an Inverse Procedure for Determination of Elastic Coefficients for Strong Anisotropy
Ultrasonics. 2005, 43(4), 253-263. ISSN 0041-624X.
2005
Seiner, H. - Landa, M., - Sedlák, P.
Nelineární akustika materiálů s matenzitickou transformaci
[Unpublished Lecture] Nečasův seminář z mechaniky kontinua MÚ MFF-UK. 2005-11-28.
2005
Kunz, J. - Siegl, J.
Fractographic Marking of Fatigue Fracture of Aircraft Structure Parts
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-625/05.
2005
de Matos, P.F.P. - Moreira, P.M.G.P. - Nedbal, I., - de Castro, P.M.S.T.
Reconstitution of Fatigue Crack Growth in Al-Alloy 2024-T3 Open-Hole Specimens Using Microfractographic Techniques
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. 2005, 72(14), 2232-2246. ISSN 0013-7944.
2005
Haušild, P.
Analýza rozdělení velikosti částic ve slitině AA 8006
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. E-KMAT-610/05.
2005
Válek, Š. - Haušild, P.
Fyzikální mechanismy přechodu křehký - houževnatý lom v nízkolegovaných ocelích
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-615/05.
2005
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace štěpného lomu ve ferito-perlitických ocelích
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-624/05.
2005
Haušild, P. - Siegl, J.
Návrh experimentu pro posouzení teplotního cyklického namáhání (tepelná únava)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. E-KMAT-626/05.
2005
Dubský, J. - Materna, A. - Chráska, P. - Prask, H.J., - Gnaeupel-Herold, T.
Stress Gradients in Plasma Sprayed Chromia Coatings
In: Proceedings of the International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf: DVS-Verlag, 2005, pp. 1188-1191.
2005
Šimek, O. - Oliva, V.
Růst únavové trhliny v tenkostěnném tělese
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-614/05.
2005
Denk, T. - Oliva, V., - Materna, A.
Simulace mechaniky deformace v okolí čela únavové trhliny pomocí metody konečných prvků - srovnání výpočtu malými a velkými deformacemi
In: Aplikovaná mechanika 2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2005,
2005
Materna, A. - Oliva, V., - Denk, T.
Využití Manson-Coffinova vztahu k popisu poškození materiálu před kořenem únavové trhliny
In: Aplikovaná mechanika 2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2005,
2005
Denk, T. - Oliva, V., - Materna, A.
Critical Strain Energy Density Along the Curved Front of the Growing Fatigue Crack
Materials Science Forum. 2005, 482 307-310. ISSN 0255-5476.
2005
Kunz, J.
Aplikovaná lomová mechanika
4 ed. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03306-6.
2005
Slámová, M. - Sláma, P. - Homola, P., - Karlík, M.
Effect of Processing Parameters on Microstructure and Properties of Continuously Cast Al-Mg Sheets
Materials Science Forum. 2005, 482 279-282. ISSN 0255-5476.
2005
Lauschmann, H. - Šiška, F., - Nedbal, I.
Textural Fractography of Fatigue Failures under Variable Cycle Loading
Materials Science Forum. 2005, 482 259-262. ISSN 0255-5476.
2005
Homola, P. - Slámová, M., - Karlík, M.
Ultra-Fine Grained AlFeMn Sheets Prepared by Accumulative Roll Bonding
In: SEMDOK 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005, pp. 105-108. ISBN 80-8070-344-2.
2005
Lauschmann, H. - Šiška, F. - Šumbera, J., - Nedbal, I.
Fractography of Fatigue Fractures: Common Features in Different Image Textures
In: 9th European Congress On Stereology and Image Analysis. Warsaw: Polish Society for Stereology, 2005, pp. 71-83. ISBN 83-917834-3-X.
2005
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Application of Fractal Geometry in Textural Fractography of Fatigue Failures
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 484-485. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Ponec, M. - Karovičová, I., - Lauschmann, H.
The 3D Reconstruction of Fracture Morphology by Means of a Metallographic Microscope
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 508-509. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Lauschmann, H. - Šumbera, J. - Šiška, F., - Nedbal, I.
Textural Fractography of Fatigue Failures under Variable Cycle Loading - Direct Solution
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 454-455. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Karlík, M. - Slámová, M. - Juříček, Z. - Sejk, K. - Birol, Y., - Dündar, M.
Continuous Casting Technologies for Production of Aluminium Alloy Sheets for Transportation Applications
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 466-467. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Homola, P. - Karlík, M., - Slámová, M.
Microstructure and Mechanical Properties of the Accumulative Roll Bonded AA 8006 Alloy
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 520-521. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Kovářík, O. - Siegl, J. - Nohava, J., - Chráska, P.
Young's Modulus and Fatigue Behaviour of Plasma Sprayed Alumina Coatings
Journal of Thermal Spray Technology. 2005, 14(2), 231-238. ISSN 1059-9630.
2005
Karlík, M.
Transmisní elektronová mikroskopie: pohled do nitra materiálů
Československý časopis pro fyziku. 2005, 55(5), 457-464. ISSN 0009-0700.
2005
Birol, Y. - Karlík, M.
Microstructure of a Thin-Cast Al-Fe-Mn-Si Strip
Praktische Metallographie. 2005, 45(7), 325-338. ISSN 0032-678X.
2005
Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených monokrystalů FeSi
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-629/05.
2005
Siegl, J. - Adámek, J., - Dalíková, K.
Vliv tváření a tepelného zpracování na mez pevnosti wolframových pseudoslitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-628/05.
2005
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného potrubí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. E-KMAT-627/05.
2005
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv doby expozice v páře o teplotě 1000°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zr1Nb
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-623/05.
2005
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného modelu závěsu křídla
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-622/05.
2005
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza plunžrového čerpadla NP-89D
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-621/05.
2005
Karlík, M. - Haušild, P.
TEM Study of the Reactor Steel 16MND5 Close to the Fracture Surface of Charpy and CT Specimens
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-620/05.
2005
Japson, J. - Jusino, N., - Siegl, J.
Influence of Chemical Composition on Fatigue Behaviour of Plasma-Sprayed Coatings
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-619/05.
2005
Dalíková, K. - Siegl, J.
Vliv legujících prvků a tepelného zpracování na únavové charakteristiky obrobitelných slitin typu AlMgSi
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-618/05.
2005
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení mechanismu porušování při statickém namáhání plechu DOCOL (Dodatek ke zprávě V-KMAT-617/05)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-617/05a.
2005
Siegl, J. - Haušild, P.
Studium příčin vzniku trhlin při výrobě výztuhy
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-617/05.
2005
Kovářík, O. - Čížek, J.
Analog Control Unit of the SF-Test Fatigue Testing Device
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-613/05.
2005
Siegl, J.
Shrnutí poznatků o porušování lopatek turbíny Siemens T6199
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-612/05.
2005
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek rotoru turbíny Siemens T6199
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-611/05.
2005
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených lopatek rotoru turbíny Siemens T6199 (Předběžné sdělení)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. E-KMAT-609/05.
2005
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy rozvaděče GT (motor M601 v.č. 894004 D-11NZ)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-608/05.
2005
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 844042 D-11NZ
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-607/05.
2005
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené výztuhy prahu dveří osobního automobilu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. E-KMAT-605/05.
2005
Denk, T. - Oliva, V., - Materna, A.
Mechanical Tests of a Panel to Shield Attachment System for ITER: Preliminary FEM Simulations
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-604/05.
2005
Bouchet, B. - Haušild, P., - Nedbal, I.
Benchmark on the Determination of the Cleavage Triggering Sites in a RPV Steel in the DBT Range
In: Proceedings of the 11th International Conference on Fracture. Turin: CCI Centro Congressi Internazionale s.r.l., 2005. ISSN 0376-9429.
2005
Materna, A. - Oliva, V.
Stress and Strain in Front of the Fatigue Crack With Shear Lips
In: Proceedings of the 11th International Conference on Fracture. Turin: CCI Centro Congressi Internazionale s.r.l., 2005. ISSN 0376-9429.
2005
Oliva, V. - Denk, T., - Materna, A.
Project ITER: FEM Simulation of Mechanical Tests of a Primary First Wall Panel Attachment System
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 504-505. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Materna, A. - Oliva, V., - Denk, T.
FEM Simulation of Plastic Zone in Front of the Fatigue Crack with Shear Lips
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 502-503. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Denk, T. - Oliva, V., - Materna, A.
Strain Energy Density and Crack Rate along the Curved Fatigue Crack Front
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 500-501. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Faltus, J. - Siegl, J. - Očenášek, V., - Adámek, J.
Hodnocení únavových vlastností hliníkových slitin AA 6082, AA 6262 a AA6023
In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005, ISBN 80-86840-13-1.
2005
Kunz, J. - Siegl, J. - Kopřiva, P., - Kudrman, J.
Influence of High Temperature Degradation on Fatigue Crack Growth in Cr-Mo Tube Steels
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 458-459. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Siegl, J. - Adámek, J. - Dalíková, K. - Faltus, J., - Očenášek, V.
Výzkum procesů únavového porušování bezolovnaté slitiny AlMgSiSnBi
In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 234-238. ISBN 80-01-03251-5.
2005
Siegl, J. - Adámek, J.
Procesy porušování Zr-slitin
In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. pp. 239-243. ISBN 80-01-03251-5.
2005
Kunz, J. - Siegl, J. - Čmakal, J., - Kudrman, J.
Vliv dlouhodobého provozu na mechanické vlastnosti oceli N10
In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 134-138. ISBN 80-01-03251-5.
2005
Kunz, J. - Siegl, J., - Kopřiva, P.
Vliv provozních podmínek na únavové vlastnosti ocelí pro potrubní systémy v chemickém průmyslu
Materiálové inžinierstvo. 2005, 12(3), 52-56. ISSN 1335-0803.
2005
Birol, Y. - Karlík, M.
Bake Hardening of Twin-Roll Cast Al-Mg-Si Sheet
Materials Science and Technology. 2005, 21(2), 153-158. ISSN 0267-0836.
2005
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
Experimental Determination of Elastic Coefficients of Dry Bovine Bone
Bulletin of Applied Mechanics. 2005, 1(4), 262-275. ISSN 1801-1217.
2005
Haušild, P.
Aplikace difrakce elektronů v řádkovací elektronové mikroskopii (EBSD)
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2005-06-21.
2005
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
Determination of Elastic Coefficients of Bone and Composite Materials by Acoustic Immersion Technique
In: Applied Biomechanics Regensburg 2005. Karlsruhe: Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule fur Technik, 2005. pp. 106.
2005
Goldmann, T. - Seiner, H., - Landa, M.
Ultrasonic Immersion Measurement of CFRP Composites Elastic Coefficients - Preliminary Study for Cortical Bone Elastic Properties Assignment
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 786-787. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Prahl, J. - Haušild, P. - Karlík, M., - Crenn, J.-F.
Fracture of Fe3Al-Zr Intermetallic Alloy at Elevated Temperatures
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 492-493. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Karlík, M. - Haušild, P., - Landa, M.
Microstructure of Fe-3wt. %Si Monocrystal Close to the Fracture Surface
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 490-491. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Haušild, P. - Kytka, M. - Karlík, M., - Pešek, P.
Influence of Neutron Fluence on Ductile Crack Growth in Reactor Pressure Vessel Steel
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 436-437. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Haušild, P. - Kytka, M. - Karlík, M., - Pešek, P.
Tensile Properties of Neutron Irradiated Reactor Pressure Vessel Steel
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 434-435. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Haušild, P. - Kytka, M., - Karlík, M.
Fracture of a Reactor Pressure Vessel Steel in the Ductile-to-Brittle Transition Temperature Range
In: Advances in Fracture and Damage Mechanics IV. Eastleigh: EC Ltd., 2005, pp. 59-63. ISBN 0-9547783-1-6.
2005
Haušild, P. - Kytka, M. - Karlík, M., - Pešek, P.
Influence of Irradiation on the Ductile Fracture of a Reactor Pressure Vessel Steel
Journal of Nuclear Materials. 2005, 341(2-3), 184-188. ISSN 0022-3115.
2005
Prahl, J. - Haušild, P. - Karlík, M., - Crenn, J.-F.
Fracture Behaviour of Fe3Al Alloy with Additions of Zr and C at Different Temperatures
Kovové materiály. 2005, 43(2), 134-144. ISSN 0023-432X.
2005
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace štěpného lomu v oceli R73
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. Report no. V-KMAT-606/05.
2005
Prahl, J. - Haušild, P. - Karlík, M., - Landa, M.
Mechanismy lomu v monokrystalech Fe-3hm.%Si
In: SEMDOK 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005, pp. 101-104. ISBN 80-8070-344-2.
2005
Haušild, P. - Berdin, C., - Rossoll, A.
Modelling of the Charpy Impact Test in the DBTT Range
Materials Science Forum. 2005, 482 331-334. ISSN 0255-5476.
2005
Haušild, P. - Karlík, M. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Fractographic Analysis of the Crack Growth in the Fe3Al Based Intermetallic Alloy
Intermetallics. 2005, 13(2), 217-225. ISSN 0966-9795.
2005
Haušild, P. - Berdin, C., - Bompard, P.
Prediction of Cleavage Fracture for a Low Alloy Steel in the Ductile-to-Brittle Transition Temperature Range
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2005, 391(1-2), 188-197. ISSN 0921-5093.
2005
Kunz, J.
Lineární lomová mechanika – možnosti a omezení aplikace při výzkumu šíření únavových trhlin
In: Letná škola únavy materiálov '2004. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2004, pp. 33-43. ISBN 80-8070-283-7.
2004
Karlík, M. - Haušild, P., - Nedbal, I.
Etude de la microstructure de l´acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage - éprouvettes Charpy quasi-statique
[Unpublished Lecture] Électricité de France, Service EMA. 2004-09-17.
2004
Karlík, M.
Transmisní elektronová mikroskopie s atomovým rozlišením
[Unpublished Lecture] Ústav anorganické chemie AV ČR. 2004-11-03.
2004
Karlík, M. - Siegl, J. - Nedbal, I., - Haušild, P.
TEM study of a low-alloy steel close to the zones of ductile tearing and cleavage
[Unpublished Lecture] Institut für Festkörperphysik. 2004-12-01.
2004
Siegl, J. - Adámek, J., - Faltus, J.
Studium únavových vlastností nově vyvíjených konstrukčních materiálů
In: 3. ročník konference Moderní metody ve strojírenském vývoji. Liberec: LENAM, 2004,
2004
Kovářík, O.
The Influence of Surface Treatment on Fatigue Treatment on Fatigue Behaviour
In: IE-W03 Workshop - Best Practices of Advanced Fracture Assessment. Petten: Joint Research Centre - European Commission, 2004.
2004
Haušild, P.
Fracture Toughness Estimation from Instrumented Charpy Tests in a Reactor Pressure Vessel Steel
In: IE-W03 Workshop - Best Practices of Advanced Fracture Assessment. Petten: Joint Research Centre - European Commission, 2004,
2004
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Novák, V. - Šittner, P., - Manosa, L.
Elastic constants of 2H martensite of Cu-Al-Ni single crystal
In: 4th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Abstract Booklet. Brno: Brno University of Technology, 2004, pp. 80. ISBN 80-214-2673-X.
2004
Škrob, J. - Oliva, V.
Simulace zkoušek tvařitelnosti tenkých plechů metodou konečných prvků
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-581/04.
2004
Škrob, J. - Oliva, V.
Ověření materiálového modelu pro simulace zkoušek tvařitelnosti
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-564/04.
2004
Karlík, M. - Škrob, J. - Homola, P., - Novotný, M.
Diagram mezních deformací plechu ze slitiny AA6016
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-603/04.
2004
Siegl, J. - Adámek, J., - Nedbal, I.
Studium technologických postupů použitých při výrobě puncovních značek
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-602/04.
2004
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 874022 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-600/04.
2004
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 873022 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-599/04.
2004
Karlík, M. - Birol, Y.
Solid Solution Decomposition of a Twin-Roll Cast Al-Mg-Si Alloy
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-601/04.
2004
Siegl, J. - Nedbal, I.
Vliv tváření a stárnutí na mechanismy porušování těles z wolframové slitiny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-598/04.
2004
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv doby expozice v páře o teplotě 1000°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zry-4S
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-597/04.
2004
Kunz, J. - Siegl, J. - Lauschmann, H., - Kopřiva, P.
Studium únavových vlastností Cr-Mo ocelí P91 a ČSN 15 313 (Závěrečná zpráva)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-596/04.
2004
Siegl, J. - Lauschmann, H., - Kunz, J.
Fraktografické aspekty únavového porušování těles z oceli N10
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-595/04.
2004
Zýka, J. - Podhorná, B., - Siegl, J.
Properties of NiCrW Alloys during Long-Run High-Temperature Annealing
Acta Metallurgica Slovaca. 2004, 10(10), 818-821. ISSN 1335-1532.
2004
Lauschmann, H. - Šiška, F., - Nedbal, I.
Texturní fraktografie únavových lomů při nemonotonním zatěžování
In: Únava a lomová mechanika 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 1-8.
2004
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Šittner, P. - Manosa, L., - Novák, V.
Elastic constants of 2H martensite in Cu-Al-Ni single crystal
Engingineering MECHANICS. 2004, 11(5), 1-6.
2004
Haušild, P. - Karlík, M. - Siegl, J., - Nedbal, I.
EBSD Study of the Crack Propagation in the Fe3Al Based Intermetallic Alloy
Inženýrská mechanika. 2004, 11(5), 347-350. ISSN 1210-2717.
2004
Materna, A. - Oliva, V.
Implementace algoritmu pro šíření únavové trhliny řízené hustotou deformační energie do MKP programu MSC.Marc
In: Výpočty 2004 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, pp. 42-48. ISBN 80-01-03102-0.
2004
Haušild, P. - Kytka, M. - Materna, A., - Pešek, P.
Analýza pole napětí a deformace v Charpyho tělese během instrumentované rázové zkoušky metodou konečných prvků
In: Výpočty 2004 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, pp. 11-19. ISBN 80-01-03102-0.
2004
Cieslar, M. - Oliva, V. - Karimi, A., - Martin, J.-L.
Plasticity of Thin Al Films as a Function of Temperature
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2004, 387-386(1), 734-737. ISSN 0921-5093.
2004
Cieslar, M. - Oliva, V. - Karimi, A., - Martin, J.-L.
The Influence of Temperature on Plastic Deformation of Free Standing Thin Al-Zn-Mg-Cu Films
Journal of Alloys and Compounds. 2004, 378(1-2), 312-315. ISSN 0925-8388.
2004
Kafka, V. - Karlík, M.
A Mesomechanical Constitutive Modeling Applied to Cumulative Damage and Necking
International Journal of Computational Engineering Science. 2004, 5(1), 41-58. ISSN 1465-8763.
2004
Bystrianský, J. - Novák, P. - Prošek, T. - Joska, L. - Junek, L. - Slováček, M. - Siegl, J., - Haušild, P.
Poškozování korozivzdorných ocelí za přestupu tepla
In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004. pp. 1-8.
2004
Faltus, J. - Očenášek, V. - Siegl, J., - Sláma, P.
Únavové vlastnosti nové bezolovnaté slitiny typu AlMgSiSnBi určené pro obrábění
In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004, pp. 1-8.
2004
Siegl, J. - Adámek, J. - Faltus, J., - Očenášek, V.
Vliv chemického složení a tepelného zpracování slitin typu AlMgSi na jejich únavové vlastnosti
In: Sborník 20. dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2004, pp. 333-338. ISBN 80-239-3561-5.
2004
Haušild, P. - Karlík, M. - Kytka, M., - Pešek, P.
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti reaktorové oceli
In: Sborník 20. dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2004. pp. 407-410. ISBN 80-239-3561-5.
2004
Černoch, T. - Landa, M. - Novák, V. - Sedlák, P., - Šittner, P.
Acoustic Characterization of the Elastic Properties of Austenite Phase and Martensitic Transformations in CuAlNi Shape Memory Alloy
Journal of Alloys and Compounds. 2004, 378(1-2), 140-144. ISSN 0925-8388.
2004
Haušild, P. - Karlík, M., - Chmelík, F.
Acoustic Emission Study of Cleavage Initiation in A508 Steel Tested in the DBTT Range
Materials Science and Technology. 2004, 20(4), 473-477. ISSN 0267-0836.
2004
Haušild, P. - Karlík, M. - Nedbal, I., - Prahl, J.
Fatigue Crack Propagation in an Fe3Al Based Alloy Tested at Elevated Temperatures
Kovové materiály. 2004, 42(3), 156-164. ISSN 0023-432X.
2004
Pešička, J. - Karlík, M.
TEM Study of Fe3Al Based Alloy after Creep Deformation
Kovové materiály. 2004, 42(4), 275-282. ISSN 0023-432X.
2004
Siegl, J. - Nedbal, I.
Vliv balotinování na mikromorfologii povrchu zámků lopatek GT
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-594/04.
2004
Siegl, J. - Adámek, J.
Analýza částic zaseknutých v listech lopatek generátorové turbíny motoru M601 s.n. 922004 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-593/04.
2004
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených teplosměnných trubek
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-592/04.
2004
Siegl, J.
Fraktografická analýza lopatek generátorové turbíny porušených při zkoušce motoru
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-591/04.
2004
Siegl, J.
Mikromorfologie povrchu závěsů vyrobených ze slitiny In 718
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-590/04.
2004
Lauschmann, H. - Šiška, F.
Hodnocení tvařitelnosti vzorků z materiálu jakosti St03 Z100MB
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-589/04.
2004
Siegl, J.
Provozní poruchy listů lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 843004 D
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-587/04.
2004
Siegl, J.
Studium mikromorfologie povrchu závěsů lopatek na discích generátorové turbíny motorů M601
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-586/04.
2004
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených termočlánků T2 EM 601.15-934
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-585/04.
2004
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 853011 D
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-584/04.
2004
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 864006 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-583/04.
2004
Kunz, J. - Siegl, J., - Kopřiva, P.
Studium únavových vlastností Cr-Mo oceli N10
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-582/04.
2004
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kovářík, O.
Fraktografický rozbor poruch lopatek parní turbíny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-580/04.
2004
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 874007 E (Dodatek ke zprávě V-KMAT-579/04)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-579a/04.
2004
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 874007 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-579/04.
2004
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušeného lopatkového svazku oběžného kola parní turbíny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-578/04.
2004
Kovářík, O.
Energiově disperzní mikroanalýza defektů v lopatkách z Ni slitiny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-577/04.
2004
Haušild, P. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Fractographic Analysis of Cleavage Initiation
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-576/04.
2004
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza poruch dílců motoru M601 v.č. 894025 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-575/04.
2004
Kovářík, O. - Siegl, J.
Studium vlivu povrchové úpravy na délku únavového života zkušebních těles
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-574/04.
2004
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza poruch dílců motoru M601 v.č. 894025 E (Předběžné sdělení)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-573/04.
2004
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 853060 D-11NZ
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-572/04.
2004
Siegl, J. - Adámek, J.
Analýza povrchové vrstvy nástroje Allo Pro Art.Nr. 7705
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-571/04.
2004
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza lopatek generátorové i volné turbíny motoru M601 po záběhu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-570/04.
2004
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 894026 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-569/04.
2004
Siegl, J. - Dubský, J.
Procesy porušování termicky nanášených materiálů (Příloha závěrečné zprávy projektu 106/01/0094 - kopie publikovaných prací)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-568a/04.
2004
Siegl, J. - Dubský, J.
Procesy porušování termicky nanášených materiálů (Závěrečná zpráva projektu 106/01/0094)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-568/04.
2004
Adámek, J.
Energiově disperzní analýza korozních vrstev na šikmých výbrusech ocelových trubek
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-567/04.
2004
Haušild, P.
Měření profilu mikrotvrdosti disku s centrálním otvorem po cyklickém tepelném namáhání
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-566/04.
2004
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza poruch lopatek generátorové turbíny po zkoušce nízkocyklové únavy
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. E-KMAT-565/04.
2004
Siegl, J.
Fraktografická analýza poruch generátorové a volné turbíny motoru M601 v.č. 872036 E
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. Report no. V-KMAT-563/04.
2004
Goldmann, T. - Landa, M., - Seiner, H.
Ultrasonic Measurement of Elastic Properties of Cortical Bone
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 812-813. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Denk, T. - Oliva, V., - Materna, A.
Stress and Strain Cycle at the Curved Fatigue Crack Front
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 580-581. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Kovářík, O. - Streibl, T., - Vaydia, A.
Mechanical Properties of Plasma Sprayed Mo Coatings
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 568-569. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Kunz, J. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Integration of Quantitative Fractography into the Fatigue Evaluation of Aircraft Wing Spar
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 564-565. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Čížek, J. - Materna, A.
Numerical Modelling of Stress Development in Nonlinear Plasma Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 556-557. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Denk, T. - Oliva, V., - Materna, A.
Fracture Mechanical Parameters at the Curved Fatigue Crack Front
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 554-555. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Šumbera, J. - Lauschmann, H., - Nedbal, I.
Application of Wavelet Transform in Analysis of Material Surface Morphology
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 546-547. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Šiška, F. - Lauschmann, H., - Nedbal, I.
Modeling of Fatigue Crack Growth under Variable Cycle Loading
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 544-545. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Lauschmann, H. - Šiška, F., - Nedbal, I.
Textural Fractography of Fatigue Failures under Variable Cycle Loading
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 542-543. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Zýka, J. - Haušild, P., - Wenger, F.
Deformation Measurement in the Vicinity of Friction Trace Using Micro-Grid and EBSD Technique
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 536-537. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Zýka, J. - Haušild, P., - Ponthiaux, P.
Surface Characterization after Friction Test of 316L Stainless Steel
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 532-533. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Haušild, P. - Karlík, M. - Siegl, J., - Nedbal, I.
EBSD Study of the Fatigue Crack Growth in the Fe3Al Based Intermetallic Alloy
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 512-513. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Haušild, P.
Prediction of Cleavage Failure Probability Using Three-Parameter Weibull Statistics
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 510-511. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Karlík, M. - Bigot, A. - Jouffrey, B. - Auger, P., - Belliot, S.
HREM, FIM and Tomographic Atom Probe Investigation of Guinier-Preston Zones in an Al-1.54 at% Cu Alloy
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 502-503. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Karlík, M. - Homola, P., - Slámová, M.
Preparation of Ultra Fine Grain AA8006 Sheet by Accumulative Roll-Bonding
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 500-501. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Karlík, M. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Siegl, J., - Prahl, J.
Temperature Dependence of Fatigue Behaviour of an Ordered Alloy Fe-28Al-3Cr-Ce
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 498-499. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kovářík, O., - Kunz, J.
Fractographic Study of Fatigue Processes
In: Fracture Damage of Structural Parts. Ostrava: VŠB-TUO, 2004, pp. 165-172. ISBN 80-248-0615-0.
2004
Slámová, M. - Homola, P. - Karlík, M. - Čížek, J. - Procházka, I., - Cieslar, M.
Accumulative Roll Bonding of Continuously Cast Al Sheets
In: Evolution of Deformation Microstructures in 3D. Roskilde: Risoe National Laboratory, 2004, pp. 521-526. ISSN 0907-0079. ISBN 87-550-3362-8.
2004
Kunz, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Augustin, P., - Píštěk, A.
Application of Quantitative Microfractography in Damage-Tolerance and Fatigue Evaluation of Wing Spar
In: Proc. ICAS2004. Edinburgh: Optimage, 2004, pp. 1-10. ISBN 0-9533991-6-8.
2004
Seiner, H. - Landa, M.
Successive Evaluation of Elastic Coefficients of Transversely Isotropic Unidirectional Composite
In: Advances in Experimental Mechanics. Milano: McGraw-Hill, 2004. p. 133-134. ISBN 88-386-6273-8.
2004
Karlík, M. - Nedbal, I. - Siegl, J., - Prahl, J.
Behaviour of an Fe-28Al-3Cr-Ce Alloy under Cyclic Loading
Journal of Alloys and Compounds. 2004, 378(1-2), 263-267. ISSN 0925-8388.
2004
Karlík, M. - Homola, P., - Slámová, M.
Accumulative Roll-Bonding: First Experience with a Twin-Roll Cast AA8006 Alloy
Journal of Alloys and Compounds. 2004, 378(1-2), 322-325. ISSN 0925-8388.
2004
Slámová, M. - Sláma, P. - Karlík, M., - Homola, P.
Microstructure and Mechanical Properties of Twin-Roll Cast Al-Mg Sheets
Kovové materiály. 2004, 42(3), 193-205. ISSN 0023-432X.
2004
Kunz, J.
Lineární lomová mechanika - možnosti a omezení aplikace při výzkumu šíření únavových trhlin
In: Letná škola únavy materiálov '2004. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2004, pp. 33-43. ISBN 80-8070-283-7.
2004
de Matos, P.F.P. - Moreira, P.M.G.P. - Nedbal, I., - de Castro, P.M.S.T.
Fractographic Study of Fatigue Crack Surfaces in Open-Hole Specimens
In: Proc. 9th Portuguese Conference on Fracture. Setúbal: Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, 2004, pp. 91-99.
2004
Karlík, M. - Bigot, A. - Jouffrey, B. - Auger, P., - Belliot, S.
HREM, FIM and Tomographic Atom Probe Investigation of Guinier-Preston Zones in an Al-1.54 at% Cu Alloy
Ultramicroscopy. 2004, 98(2-4), 219-230. ISSN 0304-3991.
2004
Haušild, P. - Berdin, C. - Bompard, P., - Prioul, C.
Influence des inclusions sur la rupture d'un acier faiblement allié
Journal de Physique IV. 2003, 106 173-182. ISSN 1155-4339.
2003
Karlík, M. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Etude de la microstructure de l´acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage - éprouvettes Charpy
[Unpublished Lecture] Électricité de France, Service EMA. 2003-06-26.
2003
Kolman, B. - Neufuss, K. - Jančárek, A. - Dubský, J., - Chráska, P.
Plasma Sprayed Zircon Deposits Modified by Laser Treatment
Proceedings of the Tallinn University of Social and Educational Sciences. 2003, 2003(1), 69-78. ISSN 1736-0633.
2003
Chudáček, Z. - Kovářík, O.
Computerised Evaluation System in Infrared Thermography During Cold Provocation Test in Secondary Raynaud's Disease
In: European Radiology (ECR 2003). Wien: Springer, 2003. pp. 436.
2003
Siegl, J. - Adámek, J.
Studium vlivu obsahu olova a cínu na únavové vlastnosti Al-slitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-562/03.
2003
Nohava, J. - Chráska, P.
Wear Resistance of Al2O3 and Cr2O3 Coatings Deposited by Water-Stabilized Plasma Spraying
In: Proceedings of 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Research Triangle Park: International Union of Pure and Applied Chemistry, 2003. pp. 651.
2003
Nohava, J.
Wet Slurry Abrasion Tests of Ceramic Coatings Deposited by Water-Stabilized Plasma Spraying
Acta Technica CSAV. 2003, 48(2), 203-214. ISSN 0001-7043.
2003
Neufuss, K. - Chráska, P.
Způsob řízení velikosti a počtu pórů samonosných keramických a/nebo kovokeramických těles
Czech Republic. Patent CZ 293073. 2003-12-02.
2003
Neufuss, K. - Chráska, P.
Způsob řízení velikosti a počtu pórů samonosných kovokeramických těles
Czech Republic. Patent CZ 293072. 2003-12-02.
2003
Voleník, K. - Chráska, P. - Dubský, J. - Had, J. - Leitner, J., - Schneeweiss, O.
Oxidation of Ni-Based Alloys Sprayed by a Water-Stabilized Plasma Gun (WSP)
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003. p. 1033-1040. ISBN 0-87170-785-3.
2003
Neufuss, K. - Kolman, B. - Ctibor, P. - Chráska, P. - Laakso, J. - Ahmaniemi, S. - Vuoristo, P., - Mäntylä, T.
Highly Porous Deposits of Cr2O3 Prepared by Plasma Co-spraying of Cr2O3 and Al
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003. pp. 1307-1316. ISBN 0-87170-785-3.
2003
Neufuss, K. - Dubský, J. - Rohan, P. - Kolman, B. - Chráska, P. - Berger, L.-M. - Zieris, R. - Thiele, S., - Nebelung, M.
Structure and Properties of CaZrO2 Coatings Prepared by WSP and APS Spraying
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003. pp. 1541-1546. ISBN 0-87170-785-3.
2003
Dubský, J. - Chráska, P. - Ahmaniemi, S. - Vippola, M. - Vuoristo, P., - Mäntylä, T.
Effect of Aluminum Phosphate Sealing on the Elastic Properties of Plasma Sprayed Ceramic Coatings
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003. pp. 617-622. ISBN 0-87170-785-3.
2003
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza mechanismů porušování těles z wolframové pseudoslitiny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-561/03.
2003
Kunz, J. - Siegl, J.
Studium únavových vlastností Cr-Mo ocelí P91 a ČSN 15 313
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-559/03.
2003
Siegl, J. - Adámek, J., - Nedbal, I.
Fraktografické studium příčin zvýšeného rozptylu únavových životů zkušebních tyčí z oceli A4T
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. E-KMAT-558/03.
2003
Siegl, J. - Zýka, J.
Mechanismus korozního porušování duplexní oceli SAF 2205
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-556/03.
2003
Siegl, J.
Centrum vývoje litých niklových superslitin určených pro extrémní podmínky při vysokých teplotách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-554/03.
2003
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře o teplotě 1000°C na procesy porušování povlakových trubek ze Zr-slitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-553/03.
2003
Kraus, I. - Ganev, N., - Lauschmann, H.
Contribution to methodology for determination of elastic constants of engineering materials
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 732-733. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Kunz, J.
Fractography - Pathology of Damaged Structural Parts
In: Moderní směry ve fyzice. Praha: ARSCI, 2003. p. 239-249. ISBN 80-86078-28-0.
2003
Nohava, J. - Siegl, J.
Fraktografický výzkum otěruvzdornosti plazmaticky nanesených vrstev
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, pp. 350-357. ISBN 80-968543-2-1.
2003
Kovářík, O. - Siegl, J.
Procesy porušování termicky nanášených materiálů
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, pp. 334-342. ISBN 80-968543-2-1.
2003
Kunz, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Augustin, P., - Juračka, J.
Fraktografická rekonstrukce časového průběhu únavového porušování nosníku křídla letounu
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, pp. 283-290. ISBN 80-968543-2-1.
2003
Karlík, M. - Nedbal, I., - Siegl, J.
TEM Study of a Low-Alloy Steel Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, pp. 179-186. ISBN 80-968543-2-1.
2003
Kunz, J. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Synergie mechanismu tvorby striací s jinými mechanismy porušování při procesu šíření únavových trhlin
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, pp. 148-155. ISBN 80-968543-2-1.
2003
Siegl, J. - Podrábský, T. - Hrbáček, K., - Obrtlík, K.
Fraktografický výzkum únavového chování superslitiny Inconel 713 LC
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, pp. 139-147. ISBN 80-968543-2-1.
2003
Siegl, J. - Nedbal, I., - Karlík, M.
Mikrofraktografické znaky šíření únavových trhlin v uspořádaných slitinách typu Fe3Al
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, pp. 131-138. ISBN 80-968543-2-1.
2003
Oliva, V. - Materna, A., - Denk, T.
FEM Model of Planar Fatigue Crack with Curved Crack Front
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, pp. 26-33. ISBN 80-968543-2-1.
2003
Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Pokroky kvantitativní fraktografie únavových lomů s využitím metod analýzy obrazu
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003. p. 17-25. ISBN 80-968543-2-1.
2003
Slámová, M. - Birol, Y. - Homola, P., - Sláma, P.
Effect of Manganese and Chromium on the Microstructure, Texture and Properties of Twin-Roll Cast Al-Mg Sheets
In: Proceedings of IXth International Conference of Aluminium in Transport 2003. Krakow: Fotobit, 2003. p. 183-201. ISBN 83-917129-3-1.
2003
Slámová, M. - Homola, P. - Sláma, P., - Birol, Y.
Comparison of Microstructure, Texture and Properties of Direct-Chill and Twin-Roll Cast AA5754 and AA5182 Sheets
In: Aluminium 2003. Děčín: Alcan Děčín Extrusions, 2003. p. 102-109.
2003
Ctibor, P. - Karovičová, I. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Laser Treatment of Plasma Sprayed Ceramics
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Siegl, J.
Fraktografický popis procesů porušování při tepelné únavě
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. E-KMAT-555/03.
2003
Haušild, P.
EBSD Study of Cleavage Crack Initiation
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-552/03.
2003
Siegl, J.
Fraktografický atlas lité niklové slitiny IN 738 LC
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-551/03.
2003
Siegl, J. - Zýka, J. - Adámek, J., - Kovářík, O.
Studium procesů porušování těles vyrobených ze slitiny Inconel 738 LC
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-550/03.
2003
Thersleff, T. - Wanhuk Choi, B., - Nohava, J.
Investigation of Thermal Spray Techniques on Wear Resistance and Fatigue Life
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-549/03.
2003
Oliva, V. - Materna, A.
Přípravná etapa prací na zapojení ČR do fúzního výzkumu Euroatomu a výstavby mezinárodního fúzního reaktoru ITER
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-548/03.
2003
Siegl, J.
Fraktografické posouzení příčin poruchy trubky chladícího zařízení
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. E-KMAT-547/03.
2003
Siegl, J.
Fraktografická analýza závěsu křídla letounu Ae 270 porušeného při únavové zkoušce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-546/03.
2003
Siegl, J.
Orientační fraktografická analýza porušené lopaty turbíny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. E-KMAT-545/03.
2003
Denk, T.
Trojdimenzionální simulace růstu únavových trhlin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-541/03.
2003
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky T 52F 99 (motor M601 v.č. 854008 E)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-544/03.
2003
Siegl, J. - Adámek, J., - Kunz, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek GT (motor M601 v.č. 891046 E)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-543/03.
2003
Siegl, J. - Nedbal, I.
Orientační fraktografická analýza únavové poruchy železničního soukolí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-542/03.
2003
Karlík, M. - Siegl, J.
Microstructure of the Reactor Steel Close to the Fracture Surface of Charpy V-Notch Specimens
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-540/03.
2003
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného prstence ventilátoru TG25
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-539/03.
2003
Oliva, V.
Výpočet deformace předepjaté kruhové folie zatížené rovnoměrně rozloženým tlakem
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. Report no. V-KMAT-538/03.
2003
Kovářík, O. - Siegl, J. - Nohava, J., - Chráska, P.
Young's Modulus and Fatigue Behaviour of Plasma Sprayed Alumina Coatings
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003. pp. 1379-1386. ISBN 0-87170-785-3.
2003
Siegl, J. - Adámek, J.
Recognition of Hallmark Authenticity Using Scanning Electron Microscopy and Electron Microanalysis
In: Proceedings of 3rd International Seminary "Recognition of Hallmark Authenticity". Praha: Assay Office, 2003.
2003
Kovářík, O. - Nohava, J., - Siegl, J.
Mechanical Properties of Plasma Sprayed Alumina Coatings
Acta Technica CSAV. 2003, 48(2), 129-145. ISSN 0001-7043.
2003
Materna, A. - Oliva, V.
Hustota deformační energie před čelem únavové trhliny jako měřítko lokální degradace materiálu
In: Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, pp. 25-29. ISBN 80-8070-112-1.
2003
Kunz, J. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Vliv vodního prostředí a zvýšené teploty na únavové porušování austenitické oceli
In: Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, pp. 13-18. ISBN 80-8070-112-1.
2003
Haušild, P.
Ductile Crack Growth Modelling Using GTN Model
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 646-647. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Haušild, P. - Karlík, M., - Chmelík, F.
Acoustic Emission Study of Cleavage Initiation in Notched Tensile Specimens of Low-Alloy Steel
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 78-79. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Karlík, M. - Nedbal, I. - Siegl, J. - Lauschmann, H. - Prahl, J., - Černoch, T.
Fatigue Crack Propagation in Ordered Alloys Based on Fe3Al
In: Proceedings of International Conference on Fatigue Crack Paths (FCP 2003). Parma: University of Parma, 2003, pp. 1-8.
2003
Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Application of Image Analysis in Fractography of Fatigue Failures
In: Proceedings of International Conference on Fatigue Crack Paths (FCP 2003). Parma: University of Parma, 2003, pp. 1-8.
2003
Haušild, P. - Nedbal, I.
Vliv teploty a rychlosti deformace na tvárný lom reaktorové oceli A508
Kovové materiály. 2003, 41(4), 270-278. ISSN 0023-432X.
2003
Haušild, P. - Nedbal, I.
Influence of MnS Inclusions on Cleavage Triggering in Reactor Pressure Vessel Steel
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 604-605. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Kunz, J. - Bensch, J.
Shear Lips and Their Effect on Fatigue Crack Growth
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 598-599. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Nedbal, I. - Kunz, J., - Siegl, J.
Environmental Assisted Fatigue Crack Growth in Austenitic Steel AISI 304 L
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 596-597. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Kunz, J. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Local Directions of Fatigue Crack Propagation in Microvolume of Aluminium Alloy 7010
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 594-595. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Materna, A.
Residual and Applied Stress Distributions in Thermally Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 588-589. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Karlík, M. - Nedbal, I. - Siegl, J. - Prahl, J., - Černoch, T.
Fatigue Damage of Hot Rolled and Hot Extruded Ordered Alloys Based on Fe-28Al-4Cr (at%)
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 582-583. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Karlík, M. - Slámová, M. - Janeček, M., - Homola, P.
Comparison of DC-Cast and Twin-Roll Cast Sheets of AlMg3 and AlMg4.5Mn0.4 Alloys
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 580-581. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Karlík, M. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Transmission Electron Microscopy Study of Microstructure of Low Alloyed Steel A508 Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 578-579. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Denk, T. - Oliva, V., - Materna, A.
Three-Dimensional FEM Model of the Curved Front of the Growing Fatigue Crack
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 576-577. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Nohava, J. - Siegl, J.
Wear Mechanisms of Al2O3 and Cr2O3 Coatings Deposited by Water-Stabilized Plasma Spraying
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 574-575. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Nohava, J.
Mechanical Properties of Plasma Sprayed Coatings at Low and High Deformations
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 572-573. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Zýka, J. - Siegl, J.
Study of Failure Processes of Nickel Superalloys
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 566-567. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Ctibor, P. - Karovičová, I. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Laser Treatment of Plasma Sprayed Ceramics
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 564-565. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Lauschmann, H. - Šumbera, J., - Nedbal, I.
Application of Wavelet Transform in Textural Fractography
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 558-559. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Kovářík, O. - Procházka, Z., - Siegl, J.
Fatigue Lives of Bodies with Thermally Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 556-557. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Kovářík, O. - Procházka, Z., - Siegl, J.
The Influence of Spray Technique on Fatigue Behaviour of Ni-5Al Coated Bodies
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 554-555. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Haušild, P. - Siegl, J.
Fractographic Study of Cleavage Initiation in A508 Steel
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 538-539. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
2003
Matocha, K. - Rožnovská, G. - Siegl, J., - Pochman, K.
Analysis of WWER 440 SG Primary Collector Cover Bolts Damage
In: Environmental Degradation of Engineering Materials. Bordeaux: University Bordeaux 1, 2003, ISBN 1-904350-07-0.
2003
Oliva, V. - Materna, A., - Denk, T.
Napěťový a deformační cyklus před zakřiveným čelem trhliny v tlusté stěně
In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003, ISBN 80-86246-18-3.
2003
Nedbal, I. - Kunz, J., - Siegl, J.
Fatigue Crack Growth in Austenitic Steel AISI 304L in PWR Primary Water at Room and Elevated Temperature
In: Environmental Degradation of Engineering Materials. Bordeaux: University Bordeaux 1, 2003. ISBN 1-904350-07-0.
2003
Karlík, M. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Microstructure of a Reactor Pressure Vessel Steel Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2003, 357(1-2), 423-428. ISSN 0921-5093.
2003
Kunz, J.
Synergie různých mikromechanismů porušování při šíření únavových trhlin v konstrukčních slitinách
Materiálové inžinierstvo. 2003, 10(2), 9-18. ISSN 1335-0803.
2003
Materna, A. - Kroupa, F.
Bending of Beams with Nonlinear Thermally Sprayed Coatings
Acta Technica CSAV. 2003, 48(1), 27-48. ISSN 0001-7043.
2003
Kunz, J. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Fraktografická analýza nosníku křídla porušeného při únavové zkoušce
[Research Report] Brno: Letecký ústav FSI VUT, 2003. Report no. LU2/2003/CLKV.
2003
Slámová, M. - Karlík, M. - Robaut, F. - Sláma, P., - Véron, M.
Differences in Microstructure and Texture of Al-Mg Sheets Produced by Twin-Roll Continuous Casting and by Direct-Chill Casting
Materials Characterization. 2003, 49(3), 231-240. ISSN 1044-5803.
2003
Slámová, M. - Karlík, M. - Cieslar, M. - Chalupa, B., - Merle, P.
Structure Transformations During Annealing of Twin-Roll Cast Al-Fe-Mn-Si (AA 8006) Alloy Sheets - II. Effect of Homogenization and Heating Rate
Kovové materiály. 2003, 41(1), 51-62. ISSN 0023-432X.
2003
Karlík, M. - Slámová, M. - Janeček, M., - Homola, P.
Microstructure evolution of twin-roll cast Al-Mg alloys during downstream processing
Kovové materiály. 2002, 40(5), 330-340. ISSN 0023-432X.
2002
Haušild, P.
Transition ductile-fragile dans un acier faiblement allié
Paris: Defense date 2002-09-30. PhD Thesis. École Centrale Paris.
2002
Karlík, M. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Etude de la microstructure de l´acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage
[Unpublished Lecture] Électricité de France, Service EMA. 2002-01-22.
2002
Seiner, H. - Landa, M.
Evaluation of All Elastic Moduli of Anisotropic Solids from Ultrasonic Wave Inversion
Acta Technica CSAV. 2002, 47(4), 401-418. ISSN 0001-7043.
2002
Landa, M. - Seiner, H.
Determination of Elastic Moduli of Anisotropic Solids from Ultrasonic Measurements
In: MC/1 International Symposium on Mechanics of Composites. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2002. p. 1-8. ISBN 80-01-02621-3.
2002
Nohava, J. - Haušild, P. - Karlík, M., - Bompard, P.
Electron Backscattering Diffraction Analysis of Secondary Cleavage Cracks in a Reactor Pressure Vessel Steel
Materials Characterization. 2002, 49(3), 211-217. ISSN 1044-5803.
2002
Kunz, J. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Fraktografická rekonstrukce průběhu procesu únavového porušování letadlových konstrukcí
Letecký zpravodaj. 2002,(3), 62-66. ISSN 1211-877X.
2002
Kovářík, O. - Mulač, M., - Ryjáček, Z.
A Note on Degree Conditions for Hamiltonicity in 2-Connected Claw-Free Graphs
Discrete Mathematics. 2002, 244(1-3), 253-268. ISSN 0012-365X.
2002
Lauschmann, H. - Ráček, O. - Tůma, M., - Nedbal, I.
Textural Fractography
Image Analysis and Stereology. 2002, 21(Suppl 1), S49-S59. ISSN 1580-3139.
2002
Haindl, M. - Lauschmann, H.
Model-Based Fatigue Fractographs Texture Analysis
In: Proceedings of Joint IAPR International Workshops SSPR02 and SPR02. Berlin: Springer, 2002. p. 842-849. ISBN 3-540-44011-9.
2002
Lauschmann, H. - Ráček, O. - Tůma, M., - Nedbal, I.
Texturní fraktografie
In: Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalogragrafii. Plzeň: Západočeská universita, 2002, pp. 76-82. ISBN 80-7082-917-6.
2002
Nohava, J.
Porovnání vlastností povrchových vrstev připravených různými technikami
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. R-KMAT-519/02.
2002
Karlík, M. - Marek, J., - Sláma, P.
Study of the Texture of AA8006 Aluminium Alloy Cast at 3mm and 6mm Thickness
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 590-591. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Podrábský, T. - Hrbáček, K. - Obrtlík, K., - Siegl, J.
Struktura a vlastnosti lité niklové superslitiny
In: METAL 2002. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2002, ISBN 80-85988-73-9.
2002
Siegl, J. - Zýka, J.
Procesy porušování litých niklových superslitin
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 233-237. ISBN 80-01-02545-4.
2002
Holzgartner, C. - Yuan, A., - Kovářík, O.
Effects of Spray Process on Fatigue Life of Thermally Sprayed Coatings
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-528/02.
2002
Kolman, B. - Voleník, K., - Chráska, P.
Application of Microanalysis in the Study of Oxidation Processes during Plasma Spraying of Metals
In: Proceedings: EMAS 2002. 2002. p. 191.
2002
Ctibor, P. - Sedláček, J. - Neufuss, K. - Dubský, J., - Chráska, P.
Study of Dielectric Properties of Plasma Sprayed Silicates at Low Voltage
In: International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: Deutscher Verband fur Schweissen und verwandte Verfahren e.V., 2002. pp. 617. ISBN 3-87155-783-8.
2002
Matějíček, J. - Neufuss, K. - Ctibor, P. - Rohan, P. - Dubský, J. - Chráska, P., - Brožek, V.
WSP-Sprayed Boron Carbide Coatings for Fusion Applications
In: International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: Deutscher Verband fur Schweissen und verwandte Verfahren e.V., 2002. pp. 1. ISBN 3-87155-783-8.
2002
Prahl, J. - Karlík, M.
Měření rychlosti šíření trhliny potenciálovou metodou
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-525/02.
2002
Škrob, J. - Oliva, V.
Modelování technologické zkoušky tvařitelnosti Al plechů metodou konečných prvků
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-536/02.
2002
Denk, T. - Oliva, V.
Trojdimensionální elastoplastické MKP modely únavových trhlin při různých parametrech zátěžného cyklu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-535/02.
2002
Ganev, N. - Kraus, I., - Lauschmann, H.
Contribution to Study of Elastic Properties of Engineerng Ceramics
In: 19th Danubia-Adria Symposiumon Experimental Methods in Solid Mechanics-Abstracts. Warsaw University of Technology, 2002. pp. 140-141.
2002
Slámová, M. - Karlík, M. - Cieslar, M. - Chalupa, B., - Merle, P.
Structure Transformations During Annealing of Twin-Roll Cast Al-Fe-Mn-Si (AA 8006) Alloy Sheets. I. Effect of Cold Rolling and Heating Rate
Kovové materiály. 2002, 40(6), 389-401. ISSN 0023-432X.
2002
Haušild, P. - Berdin, C. - Bompard, P. - Prioul, C., - Parrot, A.
Fracture Tougness Prediction for a Low-Alloy Steel in the DBTT Range
In: ECF 14 - Fracture Mechanics Beyond 2000. Cradley Heath: Engineering Materials Advisory Services, 2002, pp. 667-674. ISBN 83-88906-04-6.
2002
Nohava, J. - Haušild, P., - Bompard, P.
Electron Backscattering Diffraction Analysis of Secondary Crack Propagation in Low-Alloy Bainitic Steel
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 592-593. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Haušild, P. - Materna, A.
Numerical Modeling of Instrumented Charpy Impact Test
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 526-527. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Siegl, J.
Failure Processes in Thermally Sprayed Materials
[Unpublished Lecture] State University of New York. 2002-05-01.
2002
Matocha, K. - Siegl, J.
The Effect of High Temperature Water Environment on Fatigue Crack Growth Behaviour of O8X18N10T (AISI 321) Steel
In: Proceedings of the 8th International Fatigue Congress. Cradley Heath: Engineering Materials Advisory Services, 2002, pp. 2541-2547. ISBN 1-901537-28-5.
2002
Procházka, Z. - Siegl, J.
Fatigue Tests of Bodies with Thermally Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 596-597. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Zýka, J. - Siegl, J.
Fracture Behaviour of Carbide Hardened Nickel Alloys
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 574-575. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Auto-Shape Analysis of Image Textures in Fractography
Image Analysis and Stereology. 2002, 21(2), 139-144. ISSN 1580-3139.
2002
Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Textural Fractography of Fatigue Failures
In: Sborník příspěvků semináře Únava a lomová mechanika 2002 - Metodické a aplikační problémy. Plzeň: Škoda Výzkum, 2002, pp. 1-9.
2002
Haušild, P. - Berdin, C.
Damage Mechanisms and Local Approach to Fracture. Part II: Brittle Fracture Prediction in the Ductile to Brittle Transition
In: Transferability of Fracture Mechanical Characteristics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 181-194. ISBN 1-4020-0794-9.
2002
Berdin, C. - Haušild, P.
Damage Mechanisms and Local Approach to Fracture. Part I: Ductile Fracture
In: Transferability of Fracture Mechanical Characteristics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 167-180. ISBN 1-4020-0794-9.
2002
Karlík, M. - Jouffrey, B. - Bigot, A., - Auger, P.
Comparison of HREM and FIM-TAP Investigations of Guinier-Preston Zones in Al-1.5at%Cu Alloy
In: Proceedings of 15th International Congress on Electron Microscopy. Onderstepoort: Microscopy Society of Southern Africa, 2002, pp. 1001-1002. ISBN 0-620-29294-6.
2002
Siegl, J. - Zýka, J. - Adámek, J., - Kovářík, O.
Studium procesů porušování těles vyrobených ze slitiny DAMERON
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-534/02.
2002
Siegl, J. - Adámek, J., - Kovářík, O.
Mechanismus porušování feritických ocelí ČSN 15 313 a P91 při zatěžování v korozním prostředí (Pracovní obrazová příloha)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-533a/02.
2002
Siegl, J. - Adámek, J., - Kovářík, O.
Mechanismus porušování feritických ocelí ČSN 15 313 a P91 při zatěžování v korozním prostředí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-533/02.
2002
Siegl, J. - Adámek, J.
Studium vlivu vysokoteplotního pH na mechanismus stabilního růstu trhliny v oceli O8Ch18N10T
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. E-KMAT-532/02.
2002
Siegl, J. - Adámek, J., - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušených závěsů křídla letounu Ae 270
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-531/02.
2002
Siegl, J. - Kovářík, O.
Studium mechanismu porušování při různých rychlostech stabilního růstu trhliny v oceli 10GN2MFA
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. E-KMAT-530/02.
2002
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené spirálně svařované trubky
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. E-KMAT-529/02.
2002
Adámek, J. - Siegl, J.
Studium porušování korozních vrstev Zr-slitin při ohybovém zatěžování
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-527/02.
2002
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv předoxidace na procesy porušování povlakových trubek ze Zr-slitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-526/02.
2002
Čížek, J. - Materna, A.
Výpočetní rozbor napjatosti při únavových ohybových zkouškách vzorků s plazmově nanášenými nástřiky
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-524/02.
2002
Procházka, Z.
Únavové charakteristiky žárově stříkaných materiálů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-523/02.
2002
Siegl, J.
Vliv teploty prostředí na mechanismus porušování vysokopevné nízkolegované oceli 2P
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-522/02.
2002
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušeného trupového závěsu křídla letounu Ae 270
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-521/02.
2002
Kovářík, O.
Popis mechanismu únavového porušování těles s žárově nastříkanými vrstvami
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. R-KMAT-520/02.
2002
Siegl, J.
Orientační fraktografická analýza porušeného nosníku mostu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. E-KMAT-518/02.
2002
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného tělesa VC-41-21-7
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. E-KMAT-517/02.
2002
Karlík, M. - Siegl, J.
Microstructure of the Reactor Steel Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. Report no. V-KMAT-516/02.
2002
Lauschmann, H.
Texturní fraktografie únavových lomů
Praha: Defense date 2003-05-29. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2002
Ctibor, P. - Sedláček, J. - Neufuss, K. - Chráska, P., - Dubský, J.
Study of Dielectric Properties of Plasma Sprayed Silicates at Low Voltage
In: International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: Deutscher Verband fur Schweissen und verwandte Verfahren e.V., 2002. pp. 617-621. ISBN 3-87155-783-8.
2002
Kunz, J.
Aplikace lomové mechaniky a kvantitativní fraktografie při analýze únavových poruch těles a konstrukcí
Materiálové inžinierstvo. 2002, 9(3), 49-56. ISSN 1335-0803.
2002
Haušild, P. - Nedbal, I. - Berdin, C., - Prioul, C.
The Influence of Ductile Tearing on Fracture Energy in the Ductile-to-Brittle Transition Temperature Range
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2002, 335(1-2), 164-174. ISSN 0921-5093.
2002
Lauschmann, H. - Ráček, O. - Tůma, M., - Nedbal, I.
Textural Fractography
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 600-601. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Kopřiva, P.
Návrh třístupňového studia zaměření "Stavba a vlastnosti materiálů" na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
In: Sborník 11. semináře kateder a ústavů materiálového inženýrství vysokých škol České republiky a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2002. p. 24-26.
2002
Karlík, M. - Marek, J., - Sláma, P.
Study of the Texture of AA 8006 Aluminum Alloy Cast at 3 mm and 6 mm Thickness
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 590-591. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Karlík, M. - Slámová, M. - Juříček, Z. - Birol, Y. - Akkurt, A.S., - Eristirenoglu, H.C.
Development of Aluminium Alloy Sheet with Improved Plasticity for Finstock Applications
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 588-589. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Haušild, P. - Karlík, M.
Ductile-to-Brittle Transition in A508 Pressure Vessel Steel
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 528-529. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Kovářík, O. - Siegl, J.
The Effect of Residual Stresses on Fatigue Resistance of Thermally Coated Bodies
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 530-531. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Procházka, Z. - Siegl, J.
Fatigue Tests of Bodies with Thermally Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 596-597. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Nohava, J. - Dubský, J.
Methods for Determination of Young's Modulus of Plasma Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 598-599. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Karlík, M.
Struktura a mechanické vlastnosti uspořádaných slitin na bázi aluminidu železa Fe3Al
Praha: Defense date 2002-11-28. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2002
Karlík, M. - Cieslar, M.
Precipitation in the Fe-28Al-4Cr Intermetallic Alloy with Ce Addition
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2002, A324(1-2), 5-10. ISSN 0921-5093.
2002
Cieslar, M. - Karlík, M. - Benko, M., - Černoch, T.
The Influence of Cr and Ce Additions on the Mechanical Properties of Fe3Al Based Alloys
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2002, A324(1-2), 23-27. ISSN 0921-5093.
2002
Strnadel, B. - Nedbal, I. - Prioul, C., - Shiratori, M.
Statistical Aspects of Brittle Fracture in Low-Alloyed Steels
JSME International Journal, Series A: Mechanics and Material Engineering. 2002, 45(2), 319-326. ISSN 1340-8046.
2002
Haušild, P. - Bompard, P. - Berdin, C. - Prioul, C., - Karlík, M.
Influence of Ductile Tearing on Cleavage Triggering in Ductile-to-Brittle Transition of A 508 Steel
In: From Charpy to Present Impact Testing. Oxford: Elsevier, 2002. p. 79-86. ISBN 0-08-043970-5.
2002
Kunz, J.
Fraktografické studium šíření trhlin v letadlových konstrukcích
[Research Report] Brno: Letecký ústav FSI VUT, 2001. Report no. LU 24/2001/CLKV.
2001
Nohava, J. - Jedrzejovski, P.
Low Temperature Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) of TiN on Si Substrates
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 458-459. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Strnadel, B. - Byczanski, P., - Nedbal, I.
Mikromechanismus a lomové charakteristiky křehkého poškození konstrukčních ocelí
Kovové materiály. 2001, 39(4), 263-277. ISSN 0023-432X.
2001
Haušild, P. - Nedbal, I.
In-Situ Tensile Test of Duplex Stainless Steel with Casting Defects
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 426-427. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Lauschmann, H. - Adámek, J., - Nedbal, I.
Textural Fractography - Spectral Analysis of Fatigue Crack Surfaces
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 408-409. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Hudec, R. - Pína, L. - Innemann, A. - Brožek, V. - Chráska, P. - Neufuss, K. - Zentková, M., - Zentko, A.
Innovative Technologies for Future X-ray Telescopes
In: New Century of X-Ray Astronomy. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2001. pp. 544-545. ISBN 1-58381-091-9.
2001
Siegl, J.
Fraktografický atlas litých niklových slitin 141, 141H, 141I, 145, 2,4879
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-515/01.
2001
Siegl, J.
Vliv rychlosti zatěžování na procesy porušování ocelí O8CH18N10T a E355 NH v korozním prostředí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. E-KMAT-511/01.
2001
Siegl, J.
Fraktografické aspekty studia procesů porušování v korozním prostředí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-510/01.
2001
Siegl, J.
Těleso MOCH18 - Fraktografická analýza
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. E-KMAT-505/01.
2001
Siegl, J.
Studium procesů porušování těles vyrobených z litých niklových superslitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-504/01.
2001
Oliva, V. - Materna, A. - Škrob, J., - Karlík, M.
Possibilities of Finite Element Modelling of Sheet Metal Formability Tests
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-512/01.
2001
Adámek, J. - Siegl, J., - Lauschmann, H.
Studium mikromorfologie korozních vrstev zirkoniových slitin na šikmých řezech
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-514/01.
2001
Karlík, M. - Siegl, J.
Microstructure of the Reactor Steel Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-516/02.
2001
Chráska, P. - Kolman, B. - Dubský, J. - Ctibor, P., - Neufuss, K.
Spatial Distribution of Chemistry, Structural Features and Phases in TS Deposits
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference '01. Materials Park, OH: ASM International, 2001. pp. A. ISBN 0-87170-737-3.
2001
Berger, L. - Thiele, S. - Herrmann, M. - Neufuss, K. - Kolman, B. - Chráska, P. - Vuoristo, P., - Mantyla, T.
Microstructure and Properties of Oxide-Bonded Silicon Nitride Coatings Sprayed by Water Stabilized Plasma
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference '01. Materials Park, OH: ASM International, 2001. pp. A. ISBN 0-87170-737-3.
2001
Ctibor, P. - Rohan, P., - Chráska, P.
Effect of Spraying Distance on Plasma Deposit's Behavior
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference '01. Materials Park, OH: ASM International, 2001. pp. 677-682. ISBN 0-87170-737-3.
2001
Chráska, P. - Kolman, B. - Dubský, J. - Ctibor, P., - Neufuss, K.
Spatial Distribution of Chemistry, Structural Features and Phases in Thermal Spray Deposits
Acta Technica CSAV. 2001, 46(3), 323-336. ISSN 0001-7043.
2001
Neufuss, K. - Ilavský, J. - Kolman, B. - Dubský, J. - Rohan, P., - Chráska, P.
Variation of Plasma Spray Deposits Microstructure and Properties Formed by Particles Passing through Different Areas of Plasma Jet
Ceramics - Silikáty. 2001, 45(1), 1-8. ISSN 0862-5468.
2001
Ctibor, P. - Sedláček, J.
Dielectric Properties of Plasma Sprayed Titanates
Journal of the European Ceramic Society. 2001, 21(1), 1685-1688. ISSN 0955-2219.
2001
Sedláček, J. - Ctibor, P.
Influence of Chemical Composition on Volume Resistivity of Alumina and Zirconia Plasma Deposits
In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 23-24. ISBN 80-85330-90-3.
2001
Marek, J. - Karlík, M. - Adámek, J., - Sláma, P.
Texture and Damage of Aluminium Alloys for Heat Exchanger Fins
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2001. Report no. V-KMAT-506/01.
2001
Marek, J. - Karlík, M., - Sláma, P.
Textury tenkých plechů z hliníkových slitin pro tepelné výměníky
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, 8(1), 25-27. ISSN 1211-5894.
2001
Oliva, V. - Materna, A.
Metodika simulace růstu únavových trhlin v kritických místech letecké konstrukce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-513/01.
2001
Witzany, J. - Materna, A. - Klečka, T. - Šejnoha, J. - Gattermayerová, H. - Hruška, A. - Karas, J. - Šilarová, Š., - Čechura, J.
Theoretical Analysis of Rezidual Reliability, Static Safety of Large Panel Buildings
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 896-897. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Ganev, N. - Lauschmann, H., - Kraus, I.
Příspěvek k metodice studia elastického chování polykrystalů
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, 8(no.1a), 14-15. ISSN 1211-5894.
2001
Nohava, J. - Haušild, P.
EBSD Characterization of Secondary Cracks in Low-alloy Steel
[Research Report] Paris: École Centrale Paris, 2001. Report no. !!!.
2001
Haušild, P. - Nohava, J., - Bompard, P.
Charactérisation des fissures secondaires dans un acier faiblement allié par EBSD
Revue de Métallurgie. 2001, SF2M(JA2001), 141. ISSN 0035-1563.
2001
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J., - Kopřiva, P.
Fatigue Behaviour of Austenitic Steel 304L in B-Water at Elevated Temperature
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-509/01.
2001
Siegl, J. - Nohava, J.
Orientační měření mikrotvrdosti galvanicky nanesených niklových povlaků
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. E-KMAT-508/01.
2001
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Influence of Surface Technologies on Fracture Processes
In: Proceedings: Euromat 2001. Milan: AIM&EMAS, 2001, pp. 1-8. ISBN 88-85298-39-7.
2001
Haušild, P. - Berdin, C. - Bompard, P., - Verdiere, N.
Ductile Fracture of Duplex Stainless Steel with Casting Defects
International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2001, 78(9), 607-616. ISSN 0308-0161.
2001
Matocha, K. - Wozniak, J. - Siegl, J., - Sajdl, P.
Korozní praskání oceli O8Ch18N10T ve vodních roztocích o teplotě 275°C
In: Sborník 2. Mezinárodní konference "Koroze a její vliv na pevnost a životnost konstrukcí z oceli". Brno: VUT v Brně, 2001, pp. 53-60. ISBN 80-214-1799-4.
2001
Kovářík, O. - Procházka, Z., - Siegl, J.
Study of Various Properties of Thermally Sprayed Specimens
In: JUNIORMAT '01. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, pp. 186-187. ISBN 80-214-1885-0.
2001
Procházka, Z. - Kovářík, O., - Siegl, J.
Fatigue Properties of Thermally Sprayed Coatings
In: JUNIORMAT '01. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, pp. 95-98. ISBN 80-214-1885-0.
2001
Siegl, J. - Kantor, P., - Adámek, J.
Fatigue Processes in Bodies with Surface Coatings
In: Proceedings of the 14th Conference on Surface Modification Technologies. Materials Park, OH: ASM International, 2001, pp. 64-70. ISBN 0-87170-733-0.
2001
Göbel, T. - Menzel, S. - Lauschmann, H., - Wetzig, K.
Crack Development in (Ti,Al)N Hard Coatings Induced by Thermal Laser Shock
In: A Conference on Modern Microscopical Methods - Abstracts. 2001, pp. 115.
2001
Kunz, J.
Vliv smykových okrajů na rychlost šíření únavové trhliny
In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. Žilina: Žilinská univerzita, 2001, pp. 91-96. ISBN 80-7100-873-7.
2001
Kunz, J. - Nedbal, I.
Výuka zaměření "Stavba a vlastnosti materiálů" na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
In: Sborník 10. Stretnutie materiálových katedier SR a ČR. Žilina: Žilinská univerzita, 2001, pp. 71-76.
2001
Materna, A. - Oliva, V., - Michlík, P.
Mandrel Coldworking: Computation of Residual Stresses and Fatigue Crack Growth Retardation
In: Inženýrská mechanika 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001, pp. 168-169. ISBN 80-85918-64-1.
2001
Oliva, V. - Materna, A., - Michlík, P.
Three-Dimensional FEM Model of the Fatigue Crack Growth in a Thick CT Specimen
In: Proceedings of the 3rd International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: Brno University, 2001, pp. 368-378. ISBN 80-214-1892-3.
2001
Karlík, M.
Etude de la microstructure de l'acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage
[Unpublished Lecture] Ecole Centrale Paris. 2001-09-25.
2001
Karlík, M.
Elektronová mikroskopie s atomovým rozlišením
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2001-06-21.
2001
Černoch, T. - Karlík, M., - Siegl, J.
Porušování uspořádaných slitin na bázi Fe3Al,Cr
In: JUNIORMAT '01. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, pp. 39-42. ISBN 80-214-1885-0.
2001
Marek, J. - Sláma, P., - Karlík, M.
Texture Analysis of AA 8006 and AA 8011 Thin Sheets for Heat Exchanger Fins
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 424-425. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Karlík, M. - Cieslar, M.
Characterization of Particles in the Fe-28Al-4Cr Alloy with Ce Addition
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 422-423. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Marek, J. - Karlík, M., - Sláma, P.
Textures of Aluminium Alloy Thin Sheets for Heat Exchanger fins
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, 8(1), 25-28. ISSN 1211-5894.
2001
Karlík, M.
Lattice Imaging in Transmission Electron Microscopy
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, 8(1), 3-15. ISSN 1211-5894.
2001
Kafka, V. - Karlík, M.
Necking and Softening as a Consequence of Latent Continuum Damage
European Journal of Mechanics - A/Solids. 2001, 20(1), 39-57. ISSN 0997-7538.
2001
Lauschmann, H. - Ráček, O. - Tůma, M., - Nedbal, I.
Textural Fractography
In: MATLAB 2001 - Sborník příspěvků 9. ročníku konference. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2001, pp. 212-221. ISBN 80-7080-446-7.
2001
Siegl, J. - Kantor, P., - Adámek, J.
Investigation of Fatigue Processes in Bodies with Surface Coatings
Acta Technica CSAV. 2001, 46(3), 251-264. ISSN 0001-7043.
2001
Kovářík, O. - Siegl, J.
Research of Failure Processes of Thermally Sprayed Materials
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 456-457. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikromorfologické charakteristiky vnitřního povrchu korozních vrstev zirkoniových slitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-503/01.
2001
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza zkušebních těles porušených při únavové zkoušce slitiny Inconel 713 LC
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-502/01.
2001
Siegl, J.
Fraktografické určení mechanismu porušování při pomalém zatěžování tělesa MOCH17
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. E-KMAT-501/01.
2001
Procházka, Z. - Siegl, J.
Studium vlastností žárově stříkaných vrstev
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-500/01.
2001
Siegl, J.
Fraktografické hodnocení stabilního růstu trhliny v oceli 11418.1M
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. E-KMAT-499/01.
2001
Siegl, J. - Kovářík, O., - Nohava, J.
Studium mikromorfologie vnitřního povrchu sedel výtlačných ventilů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-497/01.
2001
Siegl, J. - Nedbal, I., - Adámek, J.
Fraktografická analýza lícovaného šroubu č.v. A5721025201
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. Report no. V-KMAT-496/01.
2001
Lauschmann, H.
Textural Fractography
[Unpublished Lecture] Org. Committee of the 8th European Congress for Stereology & Image Analysis. 2001-09-06.
2001
Lauschmann, H. - Ráček, O.
Textural Fractography: Application of Gibbs Random Fields
In: Proceedings of the 3rd International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: Brno University, 2001, pp. 196-205. ISBN 80-214-1892-3.
2001
Lauschmann, H.
A Database-Oriented Analysis of a Fibre Process in Fractography
Image Analysis and Stereology. 2001, 20(1), 379-385. ISSN 1580-3139.
2001
Lauschmann, H. - Tůma, M. - Ráček, O., - Nedbal, I.
Textural Fractography
Image Analysis and Stereology. 2001, 20(1), 372-378. ISSN 1580-3139.
2001
Lauschmann, H. - Wetzig, K. - Menzel, S., - Göbel, T.
Fractography of Crack Networks in Thin Layers
Materials Characterization. 2001, 46(2-3), 105-111. ISSN 1044-5803.
2001
Karlík, M. - Siegl, J. - Slámová, M., - Birol, Y.
Study of the damage of AA 8006 twin-roll cast thin sheets during forming of heat exchanger fins
Materials Science Forum. 2000, 331-3 619-624. ISSN 0255-5476.
2000
Nedbal, I. - Kunz, J., - Siegl, J.
Influence of Corrosion Environment and Stress Ratio on Fatigue Crack Growth in Stainless Steel 304 L
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000, pp. 293-300. ISBN 80-968468-3-3.
2000
Siegl, J. - Karlík, M., - Kunz, J.
Fractographic Research of Failure Processes in Advanced Materials
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000, pp. 70-81. ISBN 80-968468-3-3.
2000
Karlík, M. - Siegl, J. - Slámová, M., - Birol, Y.
Endommagement des tôles minces pendant emboutissage des lamelles des échangeurs du chaleur
[Unpublished Lecture] Ecole Centrale Paris. 2000-12-14.
2000
Karlík, M.
Analytical Electron Microscopy
[Unpublished Lecture] Chemnitz University of Technology. 2000-10-06.
2000
Karlík, M.
Applications of High-Resolution Electron Microscopy
[Unpublished Lecture] Chemnitz University of Technology. 2000-10-04.
2000
Karlík, M.
Introduction to High-Resolution Electron Microscopy
[Unpublished Lecture] Chemnitz University of Technology. 2000-10-04.
2000
Adámek, J. - Lejček, P.
Melt Growth of Non-Isoaxial Bicrystals of an Fe-3%Si Alloy
Journal of Crystal Growth. 2000, 211(1-4), 461-465. ISSN 0022-0248.
2000
Oliva, V. - Materna, A., - Michlík, P.
Teoretický odhad vlivu protažení otvoru na šíření únavové trhliny z jeho hrany
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-494/00.
2000
Sadowski, M. - Langner, J. - Stanislawski, J. - Matějíček, J. - Kolman, B., - Chráska, P.
Surface Modification of Plasma-Sprayed Alumina Deposits by High-Energy Ion Beams
Nucleonika, The International Journal of Nuclear Research. 2000, 45(1), 199-202. ISSN 0029-5922.
2000
Langner, J. - Sadowski, M. - Maslanko, E. - Langner, E. - Chráska, P. - Kolman, B. - Matějíček, J., - Písačka, J.
Application of Arc-Plasma Discharges to Coating of Screw Taps
Czechoslovak Journal of Physics. 2000, 50(53), 471. ISSN 0011-4626.
2000
Ilavský, J. - Písačka, J. - Siegmann, S. - Margadant, N. - Wagner, W. - Fiala, P. - Barbezat, G., - Chráska, P.
Microstrukture-Wear and Corrosion Relationships for Thermally Sprayed Metallic Deposits
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference ITSC 00. Materials Park, OH: ASM International, 2000. pp. 449-454. ISBN 0-87170-680-6.
2000
Ctibor, P. - Rohan, P. - Kolman, B. - Dubský, J., - Chráska, P.
Plasma Spraying as a Technique for Dielectric Ceramics Preparation
In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000. pp. 514. ISBN 80-85988-48-8.
2000
Rohan, P. - Chráska, P. - Ctibor, P., - Neufuss, K.
Relation between Thermal Expansion Coefficient and Porosity in Thick Zircon and Alumina
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference ITSC 00. Materials Park, OH: ASM International, 2000. pp. 1067-1070. ISBN 0-87170-680-6.
2000
Ctibor, P. - Rohan, P. - Neufuss, K. - Kolman, B. - Dubský, J., - Chráska, P.
Plasma Spraying of Titanates - I
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference ITSC 00. Materials Park, OH: ASM International, 2000. pp. 945-950. ISBN 0-87170-680-6.
2000
Materna, A. - Oliva, V., - Michlík, P.
Predikce růstu únavových trhlin v trojdimenzionálních nosných prvcích letecké konstrukce
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000, pp. 327-334. ISBN 80-968468-3-3.
2000
Nedbal, I.
Výzkum na katedře materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
In: Výzkumné aktivity materiálových kateder v ČR a SR. Ostrava: Kovosil, 2000, pp. 57-68. ISBN 80-901572-5-4.
2000
Kovářík, O. - Siegl, J.
In-situ Method of Study of Failure Processes of Thermally Sprayed Coatings
In: Junior Euromat 2000. Wolfsburg: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, 2000, pp. 503.
2000
Oliva, V. - Materna, A., - Michlík, P.
Studie trojdimenzionálního napěťového a deformačního pole před čelem průchozí trhliny
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-491/00.
2000
Adámek, J.
Možnosti využití plazmatu ve strojírenství
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-493/00.
2000
Materna, A.
Finite Element Study of the Specimen with Copper Interconnect
[Unpublished Lecture] Institut für Festkörper- und Werkstofforschung Dresden. 2000-12-15.
2000
Materna, A. - Oliva, V.
Computer Simulations of the Fatigue Crack Propagation
Acta Polytechnica. 2000, 40(4), 137-141. ISSN 1210-2709.
2000
Oliva, V. - Materna, A.
3-D Simulations of Fatigue Crack Growth
In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 13-18. ISBN 80-86246-07-8.
2000
Materna, A. - Oliva, V.
Further Experiences in 3D Fatigue Crack Growth Simulation
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 269. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Michlík, P. - Oliva, V., - Materna, A.
Počítačová simulace růstu únavové trhliny v konkrétních 3D případech
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-483/00.
2000
Materna, A. - Oliva, V.
Simulace růstu únavové trhliny v modelu č. 1 pásnice křídla letounu L59
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-478/00.
2000
Kunz, J.
Analýza výsledků únavových zkoušek těles z hliníkové slitiny 2024-T42
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-492/00.
2000
Slámová, M. - Sláma, P., - Karlík, M.
Results of the Common Turkish-Czech Experimental Work Performed During Year 2000
[Research Report] Odolena Voda: VÚK Panenské Břežany, 2000. Report no. 16/00 - V.
2000
Adámek, J. - Siegl, J.
Morfologie vnitřního povrchu korozních vrstev zirkoniových slitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-495/00.
2000
Siegl, J.
Fraktografické znaky lomů těles z niklových slitin 141, 145 a 141H
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-490/00.
2000
Siegl, J.
Fraktografické hodnocení lomových ploch vytvořených stabilním růstem trhliny v oceli O8Ch18N10T. Část II
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-489/00.
2000
Siegl, J. - Kopřiva, P.
Analýza procesu poškození a diagnostika porušování při únavových zkouškách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-488/00.
2000
Karlík, M. - Sláma, P., - Siegl, J.
Structure, Texture, and Damage of Thin Sheets for Heat Exchangers
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-489/00.
2000
Siegl, J. - Nedbal, I., - Adámek, J.
Fraktografické posouzení příčin porušení sedla výtlačného ventilu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. E-KMAT-485/00.
2000
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J., - Kopřiva, P.
Fatigue Behaviour of Austenitic Steel 304L in Air and Corrosive Environment
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-484/00.
2000
Siegl, J.
Fraktografické hodnocení lomových ploch vytvořených stabilním růstem trhliny v oceli O8Ch18N10T. Dodatek ke zprávě V-KMAT-472/99
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. E-KMAT-482/00.
2000
Siegl, J. - Nedbal, I. - Adámek, J., - Kovářík, O.
Fraktografická analýza únavových poruch panelů Ae 270
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-481/00.
2000
Siegl, J. - Nedbal, I. - Adámek, J., - Kovářík, O.
Fraktografická analýza únavových poruch panelů Ae 270.Předběžné sdělení
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. E-KMAT-480/00.
2000
Oliva, V. - Materna, A. - Siegl, J., - Michlík, P.
Predikce růstu únavové trhliny v dolní pásnici křídla letounu L-159 u žebra 5
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-479/00.
2000
Siegl, J.
Porovnání mikromorfologie lomů vytvořených při různých způsobech zatěžování zkušebních těles z oceli
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. E-KMAT-477/00.
2000
Lauschmann, H. - Kovářík, O., - Adámek, J.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces, Part III - Spectral Analysis
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. Report no. V-KMAT-487/00.
2000
Lauschmann, H.
Computer Aided Fractography
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 238. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Lauschmann, H. - Adámek, J., - Nedbal, I.
Textural Fractography: Spectral Analysis of Images of Fatigue Crack Surfaces
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000, pp. 313-320. ISBN 80-968468-3-3.
2000
Lauschmann, H.
Textural Fractography: Estimation of the Mean Striation Spacing and Direction
In: International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science. Warsaw: Polish Society for Stereology, 2000, pp. 241-246. ISBN 83-907892-0-5.
2000
Lauschmann, H.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces - Image Pre-Processing
Acta Polytechnica. 2000, 40(4), 123-129. ISSN 1210-2709.
2000
Strnadel, B. - Nedbal, I. - Prioul, C., - Shiratori, M.
Statistical Aspects of Brittle Fracture Toughness in Steels
In: Proceedings 2nd International Japan-Korea Symposium on Advanced Engineering and Science. Yokohama: Yokohama National University, 2000, pp. 240-249.
2000
Strnadel, B. - Nedbal, I. - Prioul, C., - Shiratori, M.
Probability of Brittle Fracture Instability and Characteristic Distance in Steels
Journal of the Japan Society of Mechanical Engineers. 2000, 103(981), 123-132. ISSN 0021-4728.
2000
Kunz, J.
Základy lomové mechaniky
3 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02248-X.
2000
Siegl, J.
Možnosti využití fraktografie ve fyzikální metalurgii
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2000-05-10.
2000
Nedbal, I. - Kunz, J., - Siegl, J.
Influence of Corrosion Environment and Stress Ratio on Fatigue Crack Growth in Stainless Steel 304 L
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000. pp. 293-300. ISBN 80-968468-3-3.
2000
Siegl, J.
Study of Failure Processes in Specimens with Different Type of Coatings
In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000, pp. 1-8. ISBN 80-85988-48-8.
2000
Siegl, J. - Kantor, P.
Influence of Different Surface Coatings on Fatigue Lives of Test Specimens
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 270. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Karlík, M. - Haušild, P., - Siegl, J.
Microfractographic Study of an Extruded Intermetallic Alloy Fe-28Al-4Cr-0.1Ce
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 252. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Nedbal, I. - Kunz, J., - Siegl, J.
Application of Fracture Marking in Full-Scale Fatigue Tests
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 232. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Kudrman, J. - Čmakal, J. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Perspektivní niklové slitiny typu Ni-Cr-W-C odolné za vysokých teplot. Část II - Kinetika změn mikrostruktury a mechanických vlastností
Kovové materiály. 2000, 38(1), 29-42. ISSN 0023-432X.
2000
Karlík, M. - Kratochvíl, P. - Janeček, M. - Siegl, J., - Vodičková, V.
Tensile Deformation and Fracture Micromorphology of an Fe-28Al-4Cr-0.1Ce Alloy
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2000, 34(A289), 182-188. ISSN 0921-5093.
2000
Karlík, M. - Siegl, J. - Kratochvíl, P., - Haušild, P.
Mechanical Properties and Fracture of an Intermetallic Alloy
Acta Polytechnica. 2000, 40(4), 130-136. ISSN 1210-2709.
2000
Siegl, J. - Karlík, M., - Kunz, J.
Fractographic Research of Failure Processes in Advanced Materials
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000, pp. 70-81. ISBN 80-968468-3-3.
2000
Siegl, J. - Adámek, J. - Kovářík, O., - Karlík, M.
In-Situ Study of Failure Processes of Plasma Spraying Mo Coatings
In: Proceedings XIIth European Congress on Electron Microscopy. Brno: Czechoslovak Society for Electron Microscopy, 2000, pp. 531-532. ISBN 80-238-5503-4.
2000
Karlík, M.
In-Situ Transmission Electron Microscopy Heating of an Intermetallic Alloy Fe-28Al-4Cr-0.1Ce
In: Proceedings XIIth European Congress on Electron Microscopy. Brno: Czechoslovak Society for Electron Microscopy, 2000, pp. 529-530. ISBN 80-238-5503-4.
2000
Birol, Y. - Slámová, M., - Karlík, M.
The Metallurgical Factors Which Have a Negative Impact on the Plasticity of Aluminum Finstock
In: 10th International Metallurgy and Materials Congress. Ankara: Chamber of Metallurgical Engineers, 2000, pp. 1125-1130. ISBN 975-395-382-8.
2000
Bosáková, P. - Slámová, M., - Karlík, M.
Homogenizace a mezižíhání pásů ze slitin AA 8006 a AA 8011 vyrobených technologií plynulého lití
In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000, pp. 623-631. ISBN 80-85988-48-8.
2000
Karlík, M. - Slámová, M.
Structure and Properties of AA 8006 Thin Sheets for Heat Exchanger Fins
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 273. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vratislav, S. - Nedbal, I. - Král, J. - Steidl, J. - Bouda, V. - Mach, P., - Kratochvíl, J.
Characterization of Materials
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 234. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vratislav, S. - Nedbal, I. - Král, J. - Steidl, J. - Bouda, V. - Mach, P., - Kratochvíl, J.
Characterization of Materials
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 234. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Kudrman, J. - Čmakal, J. - Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J. - Lauschmann, H., - Karlík, M.
Úloha uhlíku při tvorbě vysokoteplotních fází ve slitinách nikl-chrom-těžkotavitelný kov
[Research Report] 1999. Report no. 852/99.
1999
Švarc, P. - Steidl, J. supervisor - Kořínek, Z. supervisor, - Kunz, J. supervisor
Studium mikromechanismů porušování krátkovláknového kompozitu A3WC4
Praha: Defense date 1999-10-14. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů. Supervised by J. KUNZ, Z. KOŘÍNEK, and J. STEIDL.
1999
Karlík, M. - Siegl, J. - Kratochvíl, P., - Haušild, P.
Mechanical Properties and Fracture of an Intermetallic Alloy Fe-28Al-4Cr-0.1Ce (at%)
[Unpublished Lecture] Ecole Centrale Paris. 1999-06-25.
1999
Slámová, M. - Sláma, P., - Karlík, M.
Porovnání pásů a finstocků ze slitin AA8006 a AA8011 vyrobených HZB a zahraníčními výrobci
[Research Report] Odolena Voda: VÚK Panenské Břežany, 1999. Report no. 27/99.
1999
Bosáková, P. - Karlík, M., - Slámová, M.
Vliv homogenizace a mezižíhání na strukturu a vlastnosti tenkých pásů
[Research Report] Odolena Voda: VÚK Panenské Břežany, 1999. Report no. 25/99.
1999
Karlík, M. - Siegl, J.
Příčiny porušování tenkých plechů ze slitiny AA 8006
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-454/98.
1999
Kudrman, J. - Čmakal, J. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Perspektivní niklové slitiny typu Ni-Cr-W-C odolné za vysokých teplot. Část I - Vlastnosti a mikrostruktura
Kovové materiály. 1999, 37(6), 412-423. ISSN 0023-432X.
1999
Lauschmann, H.
Mezní stavy I - Únava materiálů
Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02064-9.
1999
Oliva, V. - Materna, A.
Modelování růstu únavové trhliny podle lokální úrovně K-faktoru a stísnění deformace
In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. Žilina: Žilinská univerzita, 1999, pp. 23-28. ISBN 80-7100-629-7.
1999
Kolman, B. - Neufuss, K. - Ilavský, J. - Dubský, J., - Chráska, P.
Chemical Inhomogenity of Silicates Treated by Plasma Spraying
Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 1999, 10(14), 471-473. ISSN 0267-9477.
1999
Voleník, K. - Hanousek, F. - Chráska, P. - Ilavský, J., - Neufuss, K.
In-flight Oxidation of High-Alloy Steels during Plasma Spraying
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1999,(A272), 199-206. ISSN 0921-5093.
1999
Špirková, L. - Brožek, V. - Chráska, P., - Durand, J.
Properties of Plasma-sprayed Ceramic Membranes
In: Proceedings CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999. pp. 107. ISBN 80-86059-28-6.
1999
Brožek, V. - Špirková, L., - Chráska, P.
Regulace pórovitosti hořečnaté keramiky pro supravodiče
In: Sborník příspěvků 51. sjezdu chemických společností. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. pp. 32. ISBN 80-227-1250-7.
1999
Shin, H. - Lee, D. - Brožek, V. - Hrabovský, M. - Chráska, P., - Kopecký, V.
Reduction of Fe2O3 by Hydrogen Using Water Plasma Torch
In: Proceedings 14th International Symposium on Plasma Chemistry ISPC'99. Prague: IPP, 1999. pp. 2803-2807. ISBN 80-902724-5-2.
1999
Beardsley, M.B. - Chráska, P.
Plasma Spraying with Water Stabilized Torch
In: Proceedings 14th International Symposium on Plasma Chemistry ISPC'99. Prague: IPP, 1999. pp. 2743-2745. ISBN 80-902724-5-2.
1999
Chráska, P. - Denoirjean, A. - Fauchais, P. - Lagnoux, O. - Neufuss, K. - Schneeweiss, O., - Voleník, K.
Oxidation of High-Alloy Steels during their Deposition by Gas- nd Water-stabilized Plasma Guns
In: Proceedings 14th International Symposium on Plasma Chemistry ISPC'99. Prague: IPP, 1999. pp. 2019-2024. ISBN 80-902724-4-4.
1999
Neufuss, K. - Kolman, B. - Chráska, P., - Dubský, J.
High Temperature Behavior of Plasma-sprayed Cordierite on Molybdenum
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999. pp. 160-161. ISBN 80-85988-35-6.
1999
Brožek, V. - Bohac, P. - Gauckler, L. - Paul, W., - Chráska, P.
Sealing of MGO and CeO2 Plasma Sprayed Substrates
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999. pp. 266-272. ISBN 80-85988-37-2.
1999
Ilavský, J. - Kolman, B. - Neufuss, K., - Chráska, P.
Influence of Spray Angle on the Microsture of YSZ and Alumina Plasma-Sprayed Deposits
In: Proceedings of United Thermal Spray Conference UTSC'99. Materials Park, OH: DVS and ASM International, 1999. pp. 820-824. ISBN 3-87155-653-X.
1999
Špirková, L. - Brožek, V. - Chráska, P., - Durand, J.
Keramické membrány připravené žárovou plazmovou depozicí
In: Sborník příspěvků 51. sjezdu chemických společností. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. pp. 33. ISBN 80-227-1250-7.
1999
Neufuss, K. - Dubský, J. - Kolman, B. - Chráska, P. - Brožek, V., - Bohac, P.
APS Spraying of MgO and CeO2 with WSP
In: Proceedings 14th International Symposium on Plasma Chemistry ISPC'99. Prague: IPP, 1999. pp. 2075-2079. ISBN 80-902724-4-4.
1999
Shin, H. - Lee, D. - Brožek, V. - Hrabovský, M. - Chráska, P., - Kopecký, V.
Příprava bezuhlíkového železa redukcí oxidů v plazmatu
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999. pp. 69-78. ISBN 80-85988-36-4.
1999
Neufuss, K. - Ilavský, J. - Dubský, J. - Kolman, B., - Chráska, P.
Plasma Spraying od Silicates II
In: Proceedings of United Thermal Spray Conference UTSC'99. Materials Park, OH: DVS and ASM International, 1999. pp. 636-640. ISBN 3-87155-653-X.
1999
Lauschmann, H. - Čejka, V.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces. Part II - Object Analysis
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-469/99.
1999
Lauschmann, H.
Computer Aided Fractography: The Spectral Analysis of Fatigue Crack Images
In: International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry - Proceedings. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, pp. 171-176. ISBN 80-7015-684-8.
1999
Lauschmann, H.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces: Image Pre-processing
In: First International Conference on Advanced Engineering Design - A Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 175-176.
1999
Siegl, J. - Kadlec, J.
Studium oxidických vrstev u slitiny 141
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-474/99.
1999
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografické hodnocení lomových ploch vytvořených při zkoušce trubky plynovodu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-473/99.
1999
Siegl, J.
Fraktografické hodnocení lomových ploch vytvořených stabilním růstem trhliny v oceli O8Ch18N10T
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-472/99.
1999
Nedbal, I. - Siegl, J.
Hodnocení wolframových prášků
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-467/99.
1999
Kantor, P. - Siegl, J.
Studium mechanismu únavového porušování funkčně gradientních vrstev a povlaků
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-465/99.
1999
Nohava, J. - Siegl, J.
Fraktografické studium počátečních etap porušování zkušebních těles s žárovými nástřiky
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-462/99.
1999
Nedbal, I. - Siegl, J.
Fraktografické ověření účinnosti nového typu značkování (2. část)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-461/99.
1999
Siegl, J. - Nohava, J.
Fraktografická analýza lomú zkušebních těles z oceli St-52-3
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-460/99.
1999
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J., - Kopřiva, P.
Fatigue Properties of Austenitic Steel 304L in Corrosive Environment
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-471/99.
1999
Nedbal, I. - Siegl, J., - Kunz, J.
Fatigue of Austenitic Steel 304L: Survey of Fractographic Features
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-463/99.
1999
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J., - Kopřiva, P.
Fatigue of Austenitic Steel 304L: Measurement of Striation Spacing
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-464/99.
1999
Siegl, J. - Nohava, J., - Kantor, P.
Fraktografický výzkum únavového porušování těles s různými typy nástřiků
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 257-265. ISBN 80-85988-37-2.
1999
Kantor, P. - Siegl, J. - Neufuss, K., - Dubský, J.
Únavové zkoušky těles s různými typy nástřiků
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 250-256. ISBN 80-85988-37-2.
1999
Nedbal, I. - Kunz, J., - Siegl, J.
Some Remarks on Fatigue Fracture Marking
In: Fatigue '99. Proceedings of the Seventh International Fatigue Congress. Cradley Heath: Engineering Materials Advisory Services, 1999, pp. 2373-2378. ISBN 1-901537-08-0.
1999
Nedbal, I. - Siegl, J., - Kunz, J.
Využití značkování trhlin při únavové zkoušce letounu
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 173-176. ISBN 80-85988-40-2.
1999
Mäntylä, M. - Rossoll, A. - Nedbal, I. - Prioul, C., - Marini, B.
Fractographic Observations of Cleavage Fracture Initiation in a Bainitic A508 Steel
Journal of Nuclear Materials. 1999, 10(264), 257-262. ISSN 0022-3115.
1999
Materna, A. - Oliva, V. supervisor
Modelování šíření rovinných únavových trhlin ve 3D
Praha: 1999. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by V. OLIVA.
1999
Materna, A. - Oliva, V.
Modelování růstu únavové trhliny podle lokální úrovně K-faktoru a stísnění deformace
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. Report no. V-KMAT-459/99.
1999
Kratochvíl, P. - Karlík, M. - Haušild, P., - Cieslar, M.
Influence of Annealing on Mechanical Properties of an Fe-28Al-4Cr-0.1Ce Alloy
Intermetallics. 1999, 7(7), 847-853. ISSN 0966-9795.
1999
Karlík, M. - Siegl, J., - Slámová, M.
Cracking of AA 8006 Thin Sheets During Forming of Heat Exchanger Fins
In: Physical Metallurgy and Fracture of Materials. Košice: TU Košice, 1999, pp. 113-116. ISBN 80-7099-433-9.
1999
Slámová, M. - Cieslar, M. - Karlík, M. - Dvořák, P., - Juříček, Z.
Vliv mezižíhání na strukturu a vlastnosti kontilitých pásů ze slistiny AA 8006
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 35-39. ISBN 80-85988-40-2.
1999
Materna, A. - Oliva, V.
Modelování pole napětí a deformace v okolí čela 3D trhliny
In: Sborník čtvrtého setkání uživatelů softwarů MARC. Praha: MARC Overseas, 1999, pp. 1-8. ISBN 80-238-4292-7.
1999
Materna, A. - Oliva, V.
Computer Simulations of the Fatigue Crack Propagation
In: First International Conference on Advanced Engineering Design - A Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 171-172.
1999
Materna, A. - Oliva, V.
Role of Constraint in 3D Fatigue Crack Growth Simulation
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 240.
1999
Haušild, P.
Vliv termomechanického zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti průtlačně lisované trubky ze slitiny Fe-28AL-4Cr mikrolegované cérem
Praha: 1998. Master Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů.
1998
Čejka, V. - Lauschmann, H.
Modelování textury v únavové lomové ploše jako náhodného pole
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-457/98.
1998
Lauschmann, H. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces (Part I - Image Pre-processing)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-456/98.
1998
Siegl, J.
Studium mikromorfologie a velikosti částic popílku z elektrárny Chvaletice
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. E-KMAT-455/98.
1998
Lauschmann, H. - Tůma, M.
Programy pro výpočet parametrů slitin
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-453/98.
1998
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza pravého podélníku trupu letounu L 39 MS porušeného při únavové zkoušce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-451/98.
1998
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených disků
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-450/98.
1998
Kantor, P.
Studium únavového porušování povrchových vrstev
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-449/98.
1998
Siegl, J.
Fraktografické ověření účinnosti nového typu značkování
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. E-KMAT-448/98.
1998
Nohava, J.
Výzkum únavových vlastností kompozitů "uhlík - uhlík"
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-447/98.
1998
Siegl, J. - Nedbal, I.
Metalografické posouzení svarových spojů tlakových láhví LUN 1805-8
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-446/98.
1998
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného závěsu kuželového čepu
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. E-KMAT-445/98.
1998
Materna, A. - Oliva, V.
Simulace šíření únavové trhliny v pásnici křídla letounu L-59
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-444/98.
1998
Karlík, M. - Jouffrey, B.
On the Contrast of Guinier-Preston (GP1) Platelets: Influence of the Size
In: Proceedings XIth Europ. Cong. on Electron Microscopy. Brussels: Comitee of European Societies of Microscopy, 1998, pp. 345-346. ISBN 2-9600163-0-0.
1998
Karlík, M. - Siegl, J.
Fraktografická analýza lomů tenkých plechů ze slitiny AA 8006
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-454/98.
1998
Nedbal, I. - Kopřiva, P. - Kunz, J. - Siegl, J., - Karlík, M.
Verification of Fatigue Properties of Stainless Steel 304L on CT Specimens
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. Report no. V-KMAT-452/98.
1998
Slámová, M. - Sláma, P. - Bendíková, E. - Cieslar, M., - Karlík, M.
Pásy finálních tlouštěk a finstocky ze slitin AA 8006 a AA 8111
[Research Report] Odolena Voda: VÚK Panenské Břežany, 1998. Report no. 5/98.
1998
Brožek, V. - Dufek, V. - Dubský, J., - Chráska, P.
Free Standing Ceramometallic Parts Prepared by Water Stabilized Plasma Treatment
In: Proceedings Metal'98. Ostrava: Tanger, 1998. pp. 160-162. ISBN 80-86122-14-X.
1998
Chráska, P. - Ilavský, J., - Herman, H.
Water-Stabilized Plasma Spray Technology Offers Higher Production Rates
Materials Technology. 1998, 13(2), 56-58. ISSN 1066-7857.
1998
Chráska, T. - Lašek, J., - Chráska, P.
Resistometric Investigation of Phase Transformations in NiAl Alloys
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1998,(A244), 263-272. ISSN 0921-5093.
1998
Voleník, K. - Novák, V. - Dubský, J. - Chráska, P., - Neufuss, K.
Compressive Behaviour of Plasma Sprayed High-Alloy Steel
In: Proceedings 15th International Spray Conference. Materials Park, OH: DVS and ASM International, 1998. pp. 671-675. ISBN 0-87170-659-8.
1998
Chráska, P. - Brožek, V. - Kolman, B. - Ilavský, J. - Neufuss, K. - Dubský, J., - Voleník, K.
Porosity Control of Thermally Sprayed Ceramic Deposits
In: Proceedings 15th International Spray Conference. Materials Park, OH: DVS and ASM International, 1998. pp. 477-481. ISBN 0-87170-659-8.
1998
Lauschmann, H.
Computer Aided Fractography: The Automatical Evaluation of Striation Parameters
Inženýrská mechanika. 1998, 5(6), 377-380. ISSN 1210-2717.
1998
Belliot, S. - Karlík, M., - Jouffrey, B.
On an Atomic Model of Hardening in Al-1.7at.%Cu Alloy
In: Electron Microscopy 1998 - ICEM 14. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1998. pp. 15. ISBN 0-7503-0565-7.
1998
Belliot, S. - Souchay, H. - Karlík, M., - Jouffrey, B.
Apport de l'imagerie haute-résolution a l'étude du durcissement dans Al-Cu
In: Réseau francilien de microscopie électronique. Paris: École Centrale Paris, 1998. pp. 22.
1998
Lauschmann, H.
Computer Aided Fractography: The Automatical Evalwation of Striation Parameters
Inženýrská mechanika. 1998, 5(6), 377-380. ISSN 1210-2717.
1998
Oliva, V.
Mechanismus a predikce šíření únavových trhlin
Praha: 1998. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1998
Lauschmann, H.
Metainformatika
In: Nauka, technika i proizvodstvo v uslovijach rynochnych otnoshenij. Novosibirsk: VVU, 1998, pp. 98-100.
1998
Lauschmann, H.
Tochnyje nauki i paranormalnyje javlenija
In: Problemy fundamentalnogo i prikladnogo naukovedenija. Novosibirsk: VVU, 1998, pp. 56-58.
1998
Lauschmann, H.
Gomeopatija s tochki zrenija metainformatiki
In: Problemy fundamentalnogo i prikladnogo naukovedenija. Novosibirsk: VVU, 1998, pp. 244-246.
1998
Materna, A. - Oliva, V.
3D Fatigue Crack Growth Under Variable Amplitude Loading
In: Proc. 4th Int. Conf on Engng Struct. Integrity Assess. Cambridge: EMAS, 1998, pp. 241-248.
1998
Matocha, K. - Wozniak, J. - Klimsza, A., - Siegl, J.
Environmentally Assisted Cracking of Low Alloy Bainitic Steel in High Temperature Water Environment
In: Proc. 3. Int. Symposium on Risk, Economy and Safety, Failure Minimisation and Analysis. Rotterdam: Centrum A. A. Balkema, 1998, pp. 317-323. ISBN 90-5410-977-7.
1998
Glogar, P. - Kneifl, M. - Nohava, J., - Siegl, J.
The Effect of Thermal Treatment of Unidirectionally Reinforced Carbon-Carbon Composites on Their Fatigue Behaviour
In: Proc. Eurocarbon'98. Vol. 1. 1998, pp. 497-498.
1998
Materna, A. - Oliva, V.
Simulation of the Planar Fatigue Crack with Curved Crack Front
In: Proc. of the European Conference. Junior Euromat'98. Lausanne: FEMS, 1998, pp. 111.
1998
Lauschmann, H.
Homeopatie z hlediska metainformatiky
Regulační medicína. 1998,(2), 27-30.
1998
Chráska, T. - Lašek, J., - Chráska, P.
Resistometric Investigation of Phase Transformations in NiAl Alloys
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1998, 263-272. ISSN 0921-5093.
1998
Siegl, J. - Nohava, J. - Glogar, P., - Kneifl, M.
Fractographic Study of Fatigue Behaviour of Carbon-Carbon Composites
Inženýrská mechanika. 1998, 5(3), 211-214. ISSN 1210-2717.
1998
Karlík, M. - Jouffrey, B., - Belliot, S.
The Copper Content of Guinier-Preston (GP1) Zones in Al-1,84 at
Acta materialia. 1998, 46(5), 1817-1825. ISSN 1359-6454.
1998
Karlík, M. - Haušild, P.
Structure and Mechanical Properties of an Fe-28Al-4Cr (at
Kovové materiály. 1998, 38(3-S), 81-86. ISSN 0023-432X.
1998
Oliva, V. - Cséplö, L. - Materna, A., - Hartman, R.
Predikce rychlosti únavové trhliny ve vláknité a rekrystalizované slitině Al 7010
Kovové materiály. 1998, 38(4), 245-256. ISSN 0023-432X.
1998
Kraus, I. - Ganev, N. - Gosmanová, G., - Siegl, J.
Tenzometrická analýza ploch obráběných laserem
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 39-40.
1998
Ganev, N. - Kraus, I. - Siegl, J., - Gosmanová, G.
X-Ray Stress Investigation and Microhardness Analysis in the Surface Layer of Steels After Laser Treatment and Subsequent Grinding
In: Proc. of the XV Physical Metallurgy and Materials Science Conference. Cracow: UICEE, 1998, pp. 1031-1034. ISSN 0208-6247.
1998
Procházka, M. - Kopřiva, P.
Taguchi Method in Design of Experiments
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 465-466.
1998
Nedbal, I. - Siegl, J., - Kunz, J.
Ductile Initiation of Cleavage Fracture in Charpy Specimens of Bainitic Steel
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 453-454.
1998
Nohava, J. - Siegl, J.
Fatigue Tests of Carbon-Carbon Composites
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 451-452.
1998
Švarc, P.
Microfractographic Study of a Short Carbon Fibre Reinforced PA 66 Under Different Types of Loading
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 449-450.
1998
Materna, A. - Oliva, V., - Siegl, J.
Three-Dimensional Simulation of Planar Fatigue Crack Growth
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 433-434.
1998
Lauschmann, H. - Beneš, V., - Šimák, J.
Computer Aided Fractography: Texture in Fatigue Crack Surface
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 429-430.
1998
Lauschmann, H. - Plachý, D.
Computer Aided Fractography: Automatical Evaluation of Striation Patch Parameters
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 427-428.
1998
Karlík, M. - Haušild, P.
Recrystallization and Recovery in Fe-28at%Al Alloys with Addition of Cr and Ce
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 417-418.
1998
Švarc, P.
Determining of a Position Using an Optosensor
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 321-322.
1998
Dotlačil, M. - Kopřiva, P.
Networks Reliability
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 41-42.
1998
Kunz, J.
Fraktologie únavových lomů
Praha: Defense date 1997-10-16. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1997
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené tlakové láhve LUN 1805-8
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-443/97.
1997
Siegl, J.
Porušování kompozitních materiálů typu kov - hydroxylapatitový povlak (Dodatek ke zprávě V-KMAT-424/97)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. E-KMAT-442/97.
1997
Siegl, J.
Fraktografické posouzení vlivu teploty vody s nízkým obsahem kyslíku na mechanismus stabilního růstu trhliny ve zkušebních tělesech z oceli 10GN2MFA
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. E-KMAT-441/97.
1997
Nedbal, I. - Siegl, J., - Kunz, J.
Ductile Initiation of Cleavage in Charpy V-Notch Specimens of Bainitic Steel A508 CI.3
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-440/97.
1997
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza poruch draku letounu L39 MS
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-439/97.
1997
Siegl, J.
Fraktografická analýza trubky D 1020 mm porušené vnitřním přetlakem
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-438/97.
1997
Siegl, J.
Fraktografické posouzení vlivu teploty vody na mechanismus stabilního růstu trhliny ve zkušebních tělesech z oceli 10GN2MFA
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. E-KMAT-437/97.
1997
Bláhová, L. - Oliva, V., - Cséplö, L.
Simulace šíření únavových trhlin při nestacionárním zatěžování a před strukturní nehomogenitou
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-436/97.
1997
Siegl, J.
Návrh fraktografických značek pro únavovou zkoušku draku letounu L159
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. E-KMAT-435/97.
1997
Harok, V.
Dynamika a regulace přístroje S-F Test
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-434/97.
1997
Nohava, J.
Studium vybraných charakteristik biokompatibilních kompozitních materiálů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-433/97.
1997
Siegl, J.
Termodynamická koncepce lomové mechaniky (fraktografická analýza zkušebních těles)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-432/97.
1997
Oliva, V. - Cséplö, L., - Materna, A.
Výpočet elastoplastické deformace zkušebních těles s počáteční trhlinou při statickém zatížení (tělesa 2CCIb, 2CCnIb, 2SIII)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-431/97.
1997
Siegl, J.
Vliv statického přetížení na mechanismus porušování zkušebních těles odebraných z plynovodního potrubí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. E-KMAT-430/97.
1997
Siegl, J.
Rozbor příčin poruchy klikové hřídele kompresoru KH Bosh
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. V-KMAT-429/97.
1997
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografické posouzení vlivu prostředí na mechanismus stabilního růstu trhliny ve zkušebních tělesech z oceli O8CH18N10T
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. E-KMAT-428/97.
1997
Karlík, M. - Jouffrey, B. - Bigot, A., - Auger, P.
Contribution to the Study of Guinier-Preston Zones in Al-Cu Based Alloys by Means of HREM and TAP-FIM
[Unpublished Lecture] Kyoto University. 1997-11-19.
1997
Karlík, M. - Jouffrey, B. - Bigot, A., - Auger, P.
Contribution to the Study of Guinier-Preston Zones in Al-Cu Based Alloys by Means of HREM and TAP-FIM
[Unpublished Lecture] Mie University. 1997-11-05.
1997
Lauschmann, H.
Homeopatie z hlediska metainformatiky
In: Psychotronica Slovaca. 1997, pp. 8-13.
1997
Karlík, M. - Jouffrey, B.
High Resolution Electron Microscopy Study of Guinier-Preston (GP1) Zones in Al-Cu Based Alloys
Acta materialia. 1997, 45(8), 3251-3263. ISSN 1359-6454.
1997
Oliva, V. - Cséplö, L. - Materna, A., - Bláhová, L.
FEM simulation of fatigue crack growth
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1997, 517-520. ISSN 0921-5093.
1997
Karlík, M.
Atomic Structure of Grown-In Antiphase Boundaries (APB2) in the Fe-28Al-5Cr (at
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1997,(A234-A236), 212-215. ISSN 0921-5093.
1997
Karlík, M.
Řádkovací tunelová mikroskopie: pohled na atomy a ještě trochu dál
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1997, 74(1), 34-43. ISSN 0035-9343.
1997
Nedbal, I.
One Lecture on Fractography of Fatigue Failures
Paris: École Centrale - ICTM, 1997.
1997
Lauschmann, H. - Beneš, V.
Spatial Statistics in the Material Research
In: Industrial Statistics : Aims and Computational Aspects. Heidelberg: Physica-verlag, 1997. p. 285-293. ISBN 3-7908-1042-8.
1997
Zemánková, J. - Oliva, V., - Cséplö, L.
Termodynamické pojetí nelineární lomové mechaniky
In: Engineering Mechanics'97. Vol. 3. Fracture Mechanics, Structural Reliability, Biomechanics. Praha: AV ČR, 1997, pp. 57-62. ISBN 80-902227-3-0.
1997
Nohava, J. - Siegl, J.
Metodické problémy při fraktografické analýze únavových lomů těles z C-C komponentů
In: Juniormat'97 : sborník přednášek a posterů. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 86-89.
1997
Haušild, P. - Karlík, M.
Rekrystalizační a zotavovací procesy ve slitinách Fe-28at
In: Juniormat'97 : sborník přednášek a posterů. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 55-58. ISBN 80-86122-04-2.
1997
Siegl, J. - Nohava, J.
Study of Fatigue of Carbon-Carbon Composites
In: Fractography'97. Košice: Slovak Academy of Science, 1997, pp. 283-286. ISBN 80-967814-3-X.
1997
Lauschmann, H.
Computer Aided Fractography
In: Fractography'97. Košice: Slovak Academy of Science, 1997, pp. 181-188. ISBN 80-967814-3-X.
1997
Siegl, J. - Matocha, K.
Environmentally Assisted Cracking of 10GN2MFA Low Alloy Steel
In: Fractography'97. Košice: Slovak Academy of Science, 1997, pp. 294-299. ISBN 80-967814-3-X.
1997
Oliva, V. - Materna, A., - Siegl, J.
Three-Dimensional Modelling of Fatigue Crack Growth
In: Fractography'97. Košice: Slovak Academy of Science, 1997, pp. 145-150. ISBN 80-967814-3-X.
1997
Nedbal, I. - Kunz, J., - Siegl, J.
Microfractographic Aspects of Fatigue Crack Growth in 7010 Aluminium Alloy
In: Fractography'97. Košice: Slovak Academy of Science, 1997, pp. 264-270. ISBN 80-967814-3-X.
1997
Švarc, P.
Influence of Shot Peening on Bending Fatigue Behavior of Chemically Milled Specimens of AlCu4Mg1 Alloy
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 565-566.
1997
Kunz, J. - Nedbal, I. - Kopřiva, P., - Siegl, J.
Fatigue Crack Growth in Stainless Steel AISI 304 L
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 567-568.
1997
Materna, A. - Oliva, V., - Siegl, J.
3D Fatigue Crack Growth under Variable Apmlitude Loading
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 563-564.
1997
Karlík, M.
Lattice Imaging of Grown-In Antiphase Boundaries in FE-28Al-5at%Cr Alloy
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 559-560.
1997
Harok, V. - Lauschmann, H.
Dynamics of the S-F Test Device
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 497-498.
1997
Kunz, J. - Nedbal, I., - Siegl, J.
Vliv balotinování na únavové vlastnosti chemicky frézovaných těles z Al-slitiny
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996. pp. 119-121. ISBN 80-01-01499-1.
1996
Jouffrey, B. - Karlík, M., - Francois, D.
Atomic analysis of Guinier-Preston zones in Al-Cu 1.7 at.%
Materials Science Forum. 1996, 217-222 701-706. ISSN 0255-5476.
1996
Belliot, S. - Karlík, M. - Jouffrey, B. - Marraud, A., - Pardo, B.
Etude du durcissement dans les alliages Al-Cu 1,7% at
In: Réseau francilien de microscopie électronique. Paris: École Nationale Supérieure de Chimie, 1996, pp. 13.
1996
Jouffrey, B. - Karlík, M., - Francois, D.
Atomic Analysis of Guinier-Preston Zones in Al-Cu 1.7 at.%
In: Aluminium Alloys. Zürich: Transtech Publications, 1996. p. 701-706. ISBN 0-87849-757-9.
1996
Karlík, M. - Kratochvíl, P.
HREM Observation of the Grown-in Antiphase Boundaries in an Fe3Al Based Alloy
Intermetallics. 1996, 4 613-615. ISSN 0966-9795.
1996
Belliot, S. - Karlík, M. - Jouffrey, B. - Marraud, A., - Pardo, B.
Etude du durcissement dans les alliages Al-Cu 1.7
In: Reseau francilien de microscopie electronique. 1996, pp. 13.
1996
Dobler, K. - Branco, J.R.T. - Chráska, P. - Sampath, S. - Berndt, C.C., - Herman, H.
Iron-Based Deposits Produced by High-Troughput Water Stabilized Plasma
In: Proc. 9th Nat. Thermal Spray Conference NTSC'96. Materials Park, OH: ASM International, 1996, pp. 413.
1996
Brožek, V. - Dufek, V., - Chráska, P.
Plasma Sprayed Gradient Materials with Boride Interlayer
In: Proc. Europ. Conference on Advances in Hard Mater Product. Stockholm: EPMA, 1996, pp. 451.
1996
Dubský, J. - Kolman, B. - Chráska, P., - Neufuss, K.
Image Analysis of Pores in Plasma Sprayed Deposits
In: Proc. 2nd Regional Workshop on Electron Microanalysis. Balatonfüred: EMAS, 1996, pp. 17.
1996
Siegl, J.
Porušování kompozitních materiálů typu kov-hydroxylapatitový povlak
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Kantor, P. - Siegl, J.
Měření tvrdosti plynovodního potrubí
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Nedbal, I. - Kopřiva, P. - Kunz, J. - Siegl, J., - Karlík, M.
Fatigue Tests and Fractography of Stainless Steel 304L
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996. Report no. V-KMAT-423/96.
1996
Karlík, M. - Jouffrey, B.
Guinier-Preston Platelets Interaction with Dislocations
J. Phys. 1996, 3(6), 825-829.
1996
Karlík, M.
Parois d'antiphase dans les alliages a base du Fe3Al
[Unpublished Lecture] Ecole Centrale Paris. 1996-06-24.
1996
Karlík, M. - Jouffrey, B.
Contribution to the study of Guinier-Preston zones by means of high resolution electron microscopy
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 527-528.
1996
Jouffrey, B. - Karlík, M., - Francois, D.
Atomic analysis of Guinier-Preston zones in Al-Cu 1.7 at
In: Material Science Forum (Vol. 217-222). 1996. p. 701-706. ISBN 0-87849-723-3.
1996
Jouffrey, B. - Karlík, M.
Understanding the structure and role of GP1 zones : Application to Al-Cu 1.7 at
In: Proc. IX Conf. on Electron Microscopy of Solids. 1996, pp. 29-38. ISBN 83-904805-3-0.
1996
Siegl, J.
Využití řádkovací elektronové mikroskopie pro hodnocení puncovních značek
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Siegl, J.
Posouzení puncovních značek
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Siegl, J. - Karlík, M., - Nedbal, I.
Studium vlastností řezů tenkých plechů ze slitiny 2024 T3
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996. Report no. E-KMAT-420/96.
1996
Siegl, J.
Fraktografická analýza trubky porušené vnitřním přetlakem
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Karlík, M.
Korozní napadení pásnice křídla letounu Z326
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996. Report no. E-KMAT-418/96.
1996
Siegl, J. - Karlík, M.
Fraktografické a strukturní charakteristiky slitin na výrobu zkušebních těles
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996. Report no. E-KMAT-417/96.
1996
Lauschmann, H. - Cusan, P.
Fatigue Crack Surface Pictures : A Random Field Analysis (Computer Aided Fractography)
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 557-558.
1996
Oliva, V. - Cséplö, L. - Hartman, R., - Materna, A.
Theoretical Prediction of the Fatique Crack Growth Rate
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 555-556.
1996
Kunz, J. - Siegl, J. - Kopřiva, P., - Nedbal, I.
Structure of 7010 Al-Alloy and Fatigue Crack Propagation
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 553-554.
1996
Karlík, M.
Keramické materiály
[Unpublished Lecture] České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní. 1995-12-21.
1995
Karlík, M.
Techniques of Study of Metals and Alloys at the Atomic Scale: High Resolution Electron Microscopy and Tomographic Atom Probe
In: Proceedings of the International Conference on Advanced Materials and Technologies. Plzeň: Škoda Výzkum, 1995, pp. 73. ISBN 80-214-0758-1.
1995
Karlík, M.
Studium Guinier-Prestonových zón pomocí elektronové mikroskopie s atomovým rozlišením
[Unpublished Lecture] MFF UK. 1995-03-08.
1995
Karlík, M.
Amas de Guinier-Preston: résultats comparatifs en microscopie électronique et en sonde atomique tomographique
[Unpublished Lecture] Ecole Centrale Paris. 1995-11-23.
1995
Oliva, V.
FEM-Modelling of Fatigue Crack Growth
[Unpublished Lecture] Ecole Centrale Paris. 1995-11-23.
1995
Nedbal, I.
Fractographie quantitative des ruptures de fatigue
[Unpublished Lecture] Ecole Centrale Paris. 1995-06-15.
1995
Karlík, M.
Techniques of study of metals and alloys at the atomic scale : High resolution electron microscopy and tomographic atom probe
In: Proc. Int. Conf. on Advanced Materials and Technologies. 1995, pp. 73.
1995
Lauschmann, H. - Materna, A., - Oliva, V.
Teplotní pnutí v plochých nosnících s tlustým keramickým nástřikem
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J. - Kopřiva, P., - Švarc, P.
Vliv tryskání na únavové vlastnosti chemicky frézovaných těles ze slitiny ONZ 42 4253.6
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Siegl, J.
Využití řádkovací elektronové mikroskopie pro hodnocení vlastností tenkých TiN vrstev
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Nedbal, I. - Kunz, J.
Zvyšování únavové životnosti chemicky frézovaných plechů z Al-slitin pro letecké konstrukce
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Karlík, M.
Vliv obsahu kobaltu na vlastnosti a životnost austenilických nerezavějících ocelí používaných v primárních okruzích jaderných elektráren s lehkovodními reaktory
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995. Report no. E-KMAT-410/95.
1995
Kodl, P. - Blahout, M.
Mathematical Morphology in Computer Aided Fractography
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 429-430.
1995
Brožek, V. - Dufek, V., - Chráska, P.
Plazmové nástřiky boridových gradientových materiálů
In: Zborník príspevkov 49. zjazdu chem. spol. 1995, pp. 285.
1995
Gansert, R. - Sampath, S. - Berndt, C.C. - Herman, H., - Chráska, P.
Freestanding Ceramic Forms
In: Proc. of National Thermal Spray Conf. 1995, pp. 723.
1995
Dubský, J. - Kolman, B., - Chráska, P.
Effects of Spraying Parameters on Phase Composition of Deposits Prepared by the WSP Process
In: Proc. of National Thermal Spray Conf. 1995, pp. 421.
1995
Chráska, P. - Dubský, J.
Alumina Based Plasma Sprayed Materials
In: Proc. of Inter. Thermal Spray Conf. 95. Kobe: HTSJ, 1995, pp. 495.
1995
Matocha, K. - Wozniak, J. - Jahns, J. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Subcritical Crack Growth Behaviour of Type 10NiMo8.5 Steel and Type A 508Cl.3a Steel in Air and High Temperature Water
In: 7th Int. Symposium of Materials in Nuclear Power Systems - Water Reactors. Prekennridge, Colorado: NACE International, 1995,
1995
Várkoly, L. - Zuidema, J., - Siegl, J.
Únavová odolnost hliníkových slitin
In: Sborník 4. celoštát. konf. so zahraničnou účasťou Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. Žilina: VŠDS, 1995, pp. 124-128.
1995
Kopřiva, P.
Navrhování faktorových experimentů a vyhodnocování jejich výsledků
[Unpublished Lecture] 1995-01-01.
1995
Nedbal, I. - Karlík, M. - Kopřiva, P. - Kunz, J., - Siegl, J.
Fatigue Test and Fractography of Stainless Steel 304L (Preliminary Study)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995. Report no. V-KMAT-409/95.
1995
Karhanová, L. - Cséplö, L.
Matematické modelování procesů na čele únavové trhliny při náhlých změnách zatěžujícího režimu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Siegl, J. - Nedbal, I.
Komplexní posouzení modelu spoje pro turbinu OPRA 500 S
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Perspektivní biokompatibilní strukturní materiály
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Švarc, P. - Kunz, J.
Studium únavových vlastností balotinovaných, chemicky frézovaných těles z Al-slitiny
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Siegl, J. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Fraktografická analýza levého podélníku trupu letounu L 39MS porušeného při únavové zkoušce
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Žamboch, M. - Siegl, J.
Iniciace korozně únavových defektů v oceli 10GN2MFA za zvýšených teplot v prostředí primárního média VVER 1000
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Siegl, J.
Fraktografická analýza trubky porušené vnitřním přetlakem
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Siegl, J. - Nedbal, I., - Jandoš, F.
Komplexní posouzení poruchy prstence vzduchovodu letounu L-59
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného prstence vzduchovodu letounu L-59 (předběžné sdělení)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Karlík, M.
Pohled na atomy: vysokorozlišovací elektronová mikroskopie
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72(4), 215-222. ISSN 0035-9343.
1995
Kopřiva, P.
Co je spolehlivost
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72(4), 190-201. ISSN 0035-9343.
1995
Švarc, P. - Kunz, J.
Studium únavových vlastností balotinovaných, chemicky frézovaných těles z Al-slitiny
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Žamboch, M. - Siegl, J.
Iniciace únavových defektů v oceli 10GN2MFA za zvýšených teplot v prostředí primárního média VVER 1000
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Prchlík, L. - Písačka, J.
Transmisní elektronová mikroskopie rozhraní plazmově nanesená vrstva/položka
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Hartman, R. - Oliva, V.
Studium procesů na čele únavové trhliny metodou konečných prvků
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Matějíček, J. - Dubský, J.
Vliv experimentálních podmínek plazmového stříkání na vnitřní pnutí I. druhu v nanesených povlacích
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Chráska, T. - Lašek, J.
Fázové transformace v intermetalikách na bázi NiAl
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Kušmirek, M. - Saxl, I., - Siegl, J.
Využitie metód smerovej a plošnej anizotropie vo fraktografii
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Blahout, M. - Kusmirek, M.
Computational Analysis of the Fatigue Fracture Surface (Computer Aided Fractography)
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 461-462.
1995
Oliva, V. - Cséplö, L. - Materna, A., - Kuneš, I.
Fatigue Crack Growth under High Stress Ratio
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 459-460.
1995
Siegl, J. - Kopřiva, P. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Influence of Environment and Structure Orientation of Fatigue Crack Growth in AlZnMg Alloy (Part 2)
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 457-458.
1995
Siegl, J. - Kopřiva, P. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Influence of Environment and Structure Orientation on Fatigue Crack Growth in AlZnMg Alloy (Part 1)
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 455-456.
1995
Karlík, M.
Contribution a l´étude des zones de Guinier-Preston par microscopie électronique a résolution atomique
Paris: Defense date 1994-12-12. PhD Thesis. École Centrale Paris.
1994
Jouffrey, B. - Karlík, M.
Atomic approach of the Guinier-Preston zones
In: II Congreso Mexicano de Microscopía Electrónica. 1994, pp. 39.
1994
Karlík, M.
Structure des zones Guinier-Preston et interaction avec les dislocations
[Unpublished Lecture] Ecole Centrale Paris. 1994-06-30.
1994
Lauschmann, H. - Moravcová, M. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Adhese a porušování plazmových nástřiků
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Oliva, V. - Cséplö, L. - Materna, A., - Hartman, R.
Results of FEM Modelling of Fatigue Crack Growth in 7010 Al-Alloy
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Nedbal, I. - Kunz, J., - Siegl, J.
Vliv tryskání na únavové vlastnosti chemicky frézovaných těles ze slitiny ONZ 42 4253.6 (I. etapa.)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Kuneš, I. - Hartman, R., - Oliva, V.
Vliv materiálových parametrů na simulaci šíření únavové trhliny v CT vzorku
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Kódl, P. - Siegl, J.
Využití matematické morfologie ve fraktografii
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Cusan, P. - Lauschmann, H.
Aplikace pravděpodobnostních modelů při analýze obrazové fraktografické informace
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Nedbalová, J. - Nedbal, I.
Zvyšování únavové životnosti chemicky frézovaných těles z Al-slitin
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Oliva, V. - Materna, A. - Cséplö, L., - Kuneš, I.
Matematický model růstu únavové trhliny v CT vzorku při vysoké hodnoě parametru asymetrie cyklu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Lauschmann, H. - Blahout, M.
A Fractographic Reconstruction of a Fatigue Crack Front
Fatigue Fract. Engng Mater. Struct. 1994, 17(12), 1391-1396.
1994
Kunz, J.
Základy lomové mechaniky
Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.
1994
Karlík, M. - Jouffrey, B.
On the Structure of Guinier-Preston Zones in Al-1.7 at
In: Proc. 13th Int. Congres El. Microsc.. 1994,
1994
Dubský, J. - Kolman, B., - Chráska, P.
Stability of Alpha Phase in Alumina-Chromia Plasma Sprayed Deposits After Annealing
In: Proc. 7th National Thermal Spray Conference. Fairfield: ASM, 1994, pp. 779-781.
1994
Lauschmann, H. - Moravcová, M. - Neufuss, K., - Chráska, P.
Elastic Young Modulus of Plasma Sprayed Materials
In: Proc. 7th National Thermal Spray Conference. Fairfield: ASM, 1994. p. 699-701.
1994
Nedbal, I.
Zvyšování únavové životnosti chemicky frézovaných potahů z Al-slitin
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Oliva, V. - Lauschmann, H. - Kuneš, I., - Nedbal, I.
Properties of Al-alloy 7010 (T7651-Recrystalized Structure)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Švarc, P. - Kunz, J.
Vliv balotinování na únavové vlastnosti chemicky frézovaných těles z Al-slitiny 424253
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Siegl, J. - Nedbal, I.
Mechanismus porušování zkušebních těles ze slitiny IN 713 LC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Siegl, J. - Kopřiva, P. - Nedbal, I., - Kunz, J.
Properties of Al-Alloy 7010 (T 7651 - Recrystallized Structure). Fatigue Tests and Factography
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994. Report no. V-KMAT-393/94.
1994
Siegl, J.
Posouzení vlivu elektrolytického vodíkování na mechanismus únavového porušování zkušebních těles z oceli A 508 Cl.3a
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Siegl, J.
Fraktografická analýza těles RTL/L2
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Siegl, J.
Vliv teploty vody na mechanismus porušování zkušebního tělesa z ocele ČSN 13 123
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Siegl, J.
Fraktografická analýza tělesa 3.5
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Nedbalová, J. - Nedbal, I.
Zvyšování únavové životnosti chemicky frézovaných těles z Al-slitin
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Materna, A. - Oliva, V. - Cséplö, L., - Kuneš, I.
Matematický model růstu únavové trhliny v CT vzorku při vysoké hodnotě parametru asymetrie cyklu
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Daříček, T. - Lašek, J.
Fázové přeměny v paměťové slitině Cu-Al-Ni
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Kodl, P. - Siegl, J., - Hlaváč, V.
Využití matematické morfologie ve faktografii
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Cusan, P. - Lauschmann, H.
Aplikace pravděpodobnostních modelů při analýze obrazové fraktografické informace
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Kvasnička, I. - Novák, R., - Siegl, J.
Verification of New Testing Techniques for Surface Integrity Evaluation
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 137-138.
1994
Lauschmann, H. - Moravcová, M.
Measurement of Young Modulus of Plasma Sprayed Coatings
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 135-136.
1994
Lauschmann, H. - Cusan, P.
The Automatical Measurement of Striation Spacing
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 133-134.
1994
Sodomka, J. - Matějíček, J.
Planar Graphs of Spatial Clusters
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 131-132.
1994
Kopřiva, P. - Kunz, J.
Statistical Processing of Experimental Data on Fatigue Crack Growth
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 129-130.
1994
Oliva, V. - Kuneš, I.
New Ways in Computer Simulation of Fatigue Damage of Material
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 127-128.
1994
Cséplö, L. - Oliva, V.
Basic Interaction Effects in Fatigue Crack Growth
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 125-126.
1994
Oliva, V. - Žahourek, J. - Kuneš, I., - Cséplö, L.
Fatigue Crack Growth in Thick-Walled Body
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 123-124.
1994
Blahout, M. - Lauschamnn, H.
The Results of the Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack Growth (Computer Aided Fractography)
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 121-122.
1994
Blahout, M. - Černík, M. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Computational Approach to Detection of Striation Patches (Computer Aided Fractography)
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 119-120.
1994
Nedbalová, J. - Kunz, J.
Měření mikrotvrdosti na zkušebních tělesech z hliníkové slitiny 7010-T7651
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1993. Report no. V-KMAT-364/93.
1993
Kunz, J.
Technická mechanika I
Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
1993
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J., - Pártl, O.
Vliv kvality povrchu na únavové porušování těles a konstrukcí
In: Sborník 6. konf. Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Mariánské Lázně. Plzeň: Škoda Výzkum, 1993, pp. 191-194.
1993
Sodomka, L. - Sodomka, J.
Teplotní roztažnost epoxidových kompozitů
Plasty a kaučuk. 1993, 30(9), 261-264. ISSN 0322-7340.
1993
Matocha, K. - Wozniak, J. - Siegl, J. - Jahns, J., - Nedbal, I.
Subcritical Crack Growth Behaviour of Type 10NiMo8.5 Steel and Type A 508 C1.3a Steel in Air and High Temperature Water
In: Proc. 6th Int. Symposium on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems - Water Reactors. 1993, pp. 1-22.
1993
Sodomka, L. - Čmelík, M., - Sodomka, J.
Vliv obráběcí technologie na vlastnosi otvorů v textilních kompozitech
In: Sborník mezinár. konference Advanced Materials for Structural Design. 1993, pp. 455-463.
1993
Sodomka, L. - Čmelík, M., - Sodomka, J.
Akustická emise jako diagnostika materiálů, zvláště kompozitů
In: Sborník mezinár. konference Advanced Materials for Structural Design. 1993, pp. 443-454.
1993
Sodomka, L. - Čmelík, M., - Sodomka, J.
Adheze sklových a uhlíkových vláken v reaktoplastových kompozitech
In: Sborník mezinár. konference Advanced Materials for Structural Design. 1993, pp. 396-402.
1993
Sodomka, L. - Čmelík, M., - Sodomka, J.
Uhlíkové textilie a jejich použití pro konstrukci kompozitů
In: Sborník mezinár. konference Advanced Materials for Structural Design. 1993, pp. 368-374.
1993
Sodomka, L. - Čmelík, M., - Sodomka, J.
Některé vlastnosti sklových a uhlíkových kompozitů
In: Sborník mezinár. konference Advanced Materials for Structural Design. 1993, pp. 23-35.
1993
Sodomka, L. - Sodomka, J.
Uhlíkaté kompozity jako progresivní konstrukční materiály
In: Sborník mezinár. konference Advanced Materials for Structural Design. 1993, pp. 368-374.
1993
Kunz, J. - Siegl, J., - Nedbal, I.
Sledování vlivu materiálových a geometrických faktorů na hodnotu lomové houževnatosti oceli jakosti R7T
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Oliva, V. - Žahourek, J. - Kuneš, I., - Cséplö, L.
FEM Simulation of Fatigue Crack Growth in Thick CT Specimen
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Kuneš, I.
Elastoplastic FEM Modelling of Fibre-metal Laminates
[Research Report] 1993.
1993
Kuneš, I.
FEM Modelling of Elastoplastic Stress and Strain Field in Centrecracked Plate
[Research Report] 1993.
1993
Materna, A. - Oliva, V.
Cyklická plasticita a nízkocyklová únava materiálů 2024-T3A1Clad a 7010 T7651
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Nedbal, I.
Faktografická analýza (předběžné sdělení)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Kuneš, I.
Použití metody konečných prvků pro modelování šíření únavové trhliny po jednorázovém přetížení
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Žahourek, J. - Oliva, V.
Simulace šíření únavové trhliny v CT vzorku metodou konečných prvků
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Malý, V. - Kuneš, I., - Oliva, V.
Shrnutí teoretického studia chování únavové trhliny po osamělém přetížení
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Pártl, O. - Siegl, J.
Faktografická analýza zkušebních těles ze slitiny EI 698 VD porušených při teplotě 630 C
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Siegl, J.
Faktografický nález - těleso FTL L1. (JRP-KMAT FJFI ČVUT Praha a MAT-EC Paris.)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J., - Kopřiva, P.
Properties of Al-alloy 7010 (T7651 - Fibrous Structure). Fatigue Tests and Factography
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993. Report no. V-KMAT-366/93.
1993
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J., - Pártl, O.
Fractographic Remarks to Fatigue Crack Growth Rate
In: Fatigue 93. Vol. II. Cradley Heath: EMAS, 1993, pp. 649-654. ISBN 09-47817-60-3.
1993
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J., - Pártl, O.
Únavové porušování letadlových konstrukcí
In: Predikce mechanických vlastností kovových materiálů na základě strukturních charakteristik. II. díl. Nové Město n. M.: MSVTS VÚ 070 Brno, 1993, pp. 521-533.
1993
Kunz, J. - Pártl, O., - Nedbal, I.
Analýza lomů pastorku převodovky vozu Škoda Favorit
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Oliva, V. - Fimbinger, J., - Kuneš, I.
Analysis of Intermittent Overload Effect on Fatigue Crack Growth
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 203-204.
1993
Kuneš, I. - Oliva, V.
FEM Model of Kinematic Hardening in Front of Growing Fatigue Crack
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 201-202.
1993
Lauschmann, H.
The Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack Front
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 199-200.
1993
Blahout, M. - Siegl, J. - Nedbal, I., - Černík, M.
Computer Aided Farctographic Analysis of Fatigue Fracture
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 197-198.
1993
Kopřiva, P. - Nedbal, I.
Statistical Processing of D-factor Data
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 195-196.
1993
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J., - Pártl, O.
Detailed Study of Stage II of Fatigue Crack Propagation
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 193-194.
1993
Kvasnička, I. - Nedbal, I., - Novák, R.
New Testing Methods of Surface Layers Quality
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 171-172.
1993
Oliva, V. - Kuneš, I.
FEM Analysis of Cyclic Deformation around the Fatigue Crack Tip after a Single Overload
In: ASTM STP 1211. Philadelphia: ASTM, 1993. p. 72-90.
1993

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.