Systémové upozornění
Hlavní informace

Ministerstvo energetiky USA oznámilo, že Electron Ion Collider, urychlovač zaměřený na studium silné interakce a struktury protonu, bude postaven v Brookhaven National Laboratory. Na přípravě se podílí také skupina vědců z katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské pod vedením docenta Bielčíka.

Na přípravě EIC se skupina vědců z FJFI podílí v rámci projektu OPVVV BNL-CZ a velké infrastruktury BNL-CZ.

Bližší informace např. na serveru energy.gov nebo na stránkách American Association for the Advancement of Science (AAAA).

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.