System message
Content

Téměř každá větší nemocnice dnes potřebuje radiologického fyzika, který se stará o rentgeny, klinické urychlovače a mnoho dalšího vybavení, zajišťuje radiační ochranu, ale také plánuje léčbu pacientů. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu těchto přístrojů v lékařských zařízeních je takových odborníků čím dál větší nedostatek.

CT - počítačový tomografFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, kde se na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) tito odborníci připravují, nestíhá pokrývat poptávku nemocnic, ale i dalších zájemců o absolventy oboru radiologická fyzika a radiologická technika.  

Pravidelně proto pořádá akci Den lékařským fyzikem, na které se zájemci mohou s oborem blíže seznámit. Kvůli stávající epidemické situaci bohužel není možné tuto akci uspořádat v obvyklém provedení s praktickými cvičeními a návštěvami unikátních pracovišť ve vybraných nemocnicích.

Nicméně online podoba této akce má zase výhodu, že nemusí z kapacitních důvodů (zájem v minulých letech byl vždy velký) odmítnout žádného z registrovaných.

Už nyní si tak registrovaní zájemci mohou v klidu prohlédnout videa popisující tento obor na pomezí fyziky a medicíny. A ve středu 13. ledna 2021 od 17 do 19 hodin budou mít účastníci příležitost promluvit si online jak s přednášejícími, tak s některými ze studentů.

Více informací a registraci, která vám odhalí odkazy na videa, najdete na webu akce.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.