Systémové upozornění
Hlavní informace

Úterý 27. 11. 2018 od 9.00 do 15.00 hod.

Exkurze, interaktivní expozice, přednášky, informace o studiu

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

Kde?

Všude u nás na Jaderce:

 • Břehová 7, Praha 1 (Staré město)
 • Trojanova 13, Praha 2 (u Karlova náměstí)
 • V Holešovičkách 2, Praha 8 (Troja)

Co vás čeká?

Hlavní program v budově FJFI v Břehové (1. patro)

9.00–13.00 a 14.00–15.00

 • interaktivní expozice s výkladem
 • informace o studiu
 • krátké přednášky
 • registrace na vybrané exkurze
 • prohlídky pracovišť

13.00 – Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI ČVUT (místnost 103)

 • obory
 • uplatnění absolventů
 • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
 • sportovní a společenské aktivity

nahoru 

Exkurze na školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec

Upozornění: Zájemci o prohlídku reaktoru VR-1 Vrabec se mohou registrovat od 9.00 v hlavní budově v Břehové v prvním patře u expozice stánku Katedry jaderných reaktorů. K registraci je nutný OBČANSKÝ PRŮKAZ. Na exkurze se bude odjíždět MHD hromadně z Břehové.

 • 9.45 – po registraci odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje. Exkurze trvá celé dopoledne, odjezd opět MHD zpět z Troje do budovy v Břehové na hlavní přednášku o studiu od 13.00.
 • 14.15 – po registraci odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje po hlavní přednášce o studiu.

Exkurze Břehová

 • 9.30 Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd! Prohlídka tokamaku a přednáška o termojaderné fúzi (hromadný odchod od interaktivní expozice Katedry fyziky v 1. patře)
 • 10.00 Jaderná chemie – prohlídka laboratoří (hromadný odchod od stánku Katedry jaderné chemie)
 • 11.00 Jaderná chemie – prohlídka laboratoří (hromadný odchod od stánku Katedry jaderné chemie)
 • 11:30  Počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání (hromadný odchod v 11:00 od stánku Katedry matematiky)
 • 14.30 Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd! Prohlídka tokamaku a přednáška o termojaderné fúzi (hromadný odchod od interaktivní expozice Katedry fyziky v 1. patře)

Prohlídka pracovišť Trojanova

9.00–15.00

 • Katedra matematiky – po celý den bude možno navštívit pracoviště Katedry matematiky. Zájemci budou moci získat podrobné informace o výuce matematiky i o nabízených studijních oborech garantovaných katedrou a uplatnění v praxi. K prohlédnutí budou zejména počítačové místnosti využívané při výuce a počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání. Kontaktní osoba: Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (tel.: 224 358 553)
 • Katedra fyzikální elektroniky 1 – po celý den je možné nahlédnout do laserových, počítačových a elektronických laboratoří (2. a 3. patro). Zájemci uvidí vývoj pevnolátkových laserů zejména pro použití v medicíně, vývoj optických detektorů pro kosmické mise nebo výsledky počítačových simulací laserem buzeného plazmatu. Kontaktní osoba: Ing. Josef Blažej, Ph.D. (tel.: 774 139 637)

14.30–16.00

 • Katedra materiálů – ukázka práce na elektronovém mikroskopu, mikro a nanoindentoru, prohlídka metalografického pracoviště (3. patro). Kontaktní osoba: Ing. Aleš Materna, Ph.D. (tel.: 224 358 515)

Prohlídka pracovišť V Holešovičkách

9.00–15.00

 • Katedra fyzikální elektroniky 2 – po celý den je možné nahlédnout do nanotechnologických a optických laboratoří (vstup skrze propojovací tubus v 1. patře z výškové budovy nebo vchodem k jadernému reaktoru, následně pokračujte do 2. patra nižší budovy). Kontaktní osoba: RNDr. Jan Proška (tel.: 221 912 416)

nahoru 

Přednášky (Břehová)

Atrium – přízemí, naproti knihovně

 • 9.30 – Sbíráme data v CERNu (Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.)
  • Moderní experimenty na poli částicové fyziky produkují stále větší objemy dat, které je potřeba v reálném čase sesbírat a uložit. Na příkladu experimentu COMPASS, který běží v laboratoři CERN a ročně vyprodukuje několik PB dat, představíme moderní technologie, které umožní tato množství dat efektivně zpracovávat.
 • 10.00 – Matematická fyzika na FJFI (Ing. Jan Vysoký, Ph.D.)
  • Chcete si někdy přečíst původní Einsteinův článek pokládající základy obecné teorie relativity? Je to snadné! Stačí se naučit německy a přihlásit se k nám na matematickou fyziku. Na přednášce si představíme toto studijní zaměření kombinující postupy moderní matematiky a současné fyziky.
 • 10.30 – Jízda do mikrosvěta (Ing. Katarína Gajdošová, Ph.D.)
  • Zajímá vás, jak vznikl Vesmír? Chcete vědět, jestli v CERNu opravdu vyrábíme černé díry? Přijďte si poslechnout přednášku o fyzice mikrosvěta a experimentech, které se jí zabývají. Dozvíte se, jak vypadal Vesmír těsně po Velkém Třesku, co je kvark-gluonové plazma a jak dokážeme "malé velké třesky" vyrábět v laboratořích v CERN a BNL. Na konci přednášky vám řekneme, co je náplní studia na oboru experimentální jaderná a částicová fyzika.
 • 11.00 – Svět pod nánosem tenkých vrstev (Jakub Skočdopole)
  • Tenké vrstvy dokážou velmi zásadně změnit vlastnosti materiálů, ze kterých jsou připraveny, resp. na které jsou naneseny. Na přednášce se dovíte, kde se s nimi lze setkat a jak se připravují.
 • 11.30 – Zvonit či nezvonit (Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.)
  • Největší český zvon Zikmund z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha očima materiálových inženýrů.
 • 12.00 – Jízda do mikrosvěta (Ing. Katarína Gajdošová, Ph.D.)
  • Zajímá vás, jak vznikl Vesmír? Chcete vědět, jestli v CERNu opravdu vyrábíme černé díry? Přijďte si poslechnout přednášku o fyzice mikrosvěta a experimentech, které se jí zabývají. Dozvíte se, jak vypadal Vesmír těsně po Velkém Třesku, co je kvark-gluonové plazma a jak dokážeme "malé velké třesky" vyrábět v laboratořích v CERN a BNL. Na konci přednášky vám řekneme, co je náplní studia na oboru experimentální jaderná a částicová fyzika.
 • 12.00 – Neviditelný zachránce – ionizující záření v medicíně (Ing. Tereza Hanušová, Ph.D.)
  • Víte, že i v medicíně je potřeba fyzik? Fyzik se ve spolupráci s lékaři významně podílí na diagnostice i léčbě pacientů pomocí metod využívajících ionizující záření. Představíme obory medicíny, které záření využívají a přiblížíme práci neviditelných zachránců - jaderných fyziků v nemocnici.

nahoru 

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

 

 

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.