Hlavní informace

Aktuálně pro uchazeče

 • Den otevřených dveří na Jaderce v úterý 25. ledna 2022

  V úterý 25. ledna 2022 od 9.00 hod. pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze Den otevřených dveříZájemci o studium si budou moci prohlédnout chemické laboratoře, fúzní reaktor tokamak Golem, virtuální klinický urychlovač a další zařízení. Během dopoledne bude také probíhat série minipřednášek a v pravé poledne pak hlavní přednáška. 

 • Přípravný kurz matematiky a fyziky k přijímacím zkouškám a studiu na VŠ

  Bezplatný kurz určený především studentům SŠ jako ideální příprava nejen k přijímacím zkouškám na vysoké školy technického typu, ale i k maturitní zkoušce na SŠ. Náplní kurzu (cca 6090 minut) je řešení typových příkladů z matematiky a fyziky. V přednáškách z fyziky navíc bude věnována pozornost i některým jejím novým partiím.

 • Chystané akce pro studenty a pedagogy SŠ

  Jednoduchý a přehledný seznam termínů akcí, které FJFI chystá pro středoškoláky a jejich učitele, seznam veletrhů a výstav, kterých se FJFI účastní a také seznam nejdůležitějších termínů pro zájemce o studium na naší fakultě. Program akcí je průběžně aktualizován s ohledem na opatření přijatá v souvislosti s aktuální epidemickou situací.

 • Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

  Máme za sebou on-line dny otevřených dveří na pracovištím v Praze i v Děčíně. Nestihli jste ani jeden? Nezoufejte. A mrkněte na naše stránky.

 • ČVUT a další univerzity nabízí studium jaderné chemie online celému světu

  Koordinovat výuku jaderné chemie, sdílet související odborné kurzy, soustředit dostupné materiály a nabídnout je zájemcům z celého světa je hlavním cílem celoevropských projektů ze série CINCH (Cooperation and education In Nuclear CHemistry). Celá série je zaměřena na spolupráci ve vzdělávání v oblasti jaderné chemie a je financována z evropských programů FP7 a Horizont 2020.

 • Vyřazování jaderných zařízení z provozu

  Chceš se stát expertem v jaderném oboru se specializací na vyřazování jaderných zařízení z provozu? Stejně jako jiná zařízení mají i jaderná zařízení omezenou životnost, jejich vyřazování z provozu a likvidace ovšem vyžadují mnohem odbornější a specializované znalosti než v případě běžných zařízení. Začni si plnit svůj sen již v tomto akademickém roce! Přihlášku můžeš podat až do 7. září 2020...a bez přijímaček!

 • Nevíš, kam po prázdninách? K nám na FJFI si můžeš podat přihlášku až do 7. září 2020!

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze pokračuje v přijímacím řízení do studia v Praze a Děčíně  a vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízenído studia pro následující akademický rok 2020-2021. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají až do 7. 9. 2020, a to i bezkontaktně. Přijímací zkouška do bakalářského studia je vzhledem k opatřením souvisejicím s pandemií COVID19 prominuta. Podrobnosti najdeš zde.

 • Akce pro studenty SŠ

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pořádá, spolupořádá či podporuje různé aktivity pro studenty středních škol. Jejich základní přehled najdete na této stránce. Aktuální termíny pak můžete nalézt v Kalendáři akcí.

  Seznam všech pořádaných akcí pro SŠ najdete na webu Jaderka.

 • Doktorand Marek Matas získal Becquerelovu cenu za rok 2020

  Student doktorského studia na katedře fyziky FJFI, Ing. Marek Matas, získal ve čtvrtek 2. 7. 2020 1. místo ve francouzské ceně Becquerel, která oceňuje nejlepší výsledky mladých vědců na poli jaderné fyziky. Marek porotu zaujal svým výzkumem "Fenomenologie kvantové chromodynamiky vysokých energií", jeho relevancí pro urychlovačové experimenty budoucnosti, spoluprací se světovými špičkami a publikacemi v mezinárodních impaktovaných žurnálech. Cena zahrnuje finanční stipendium a měsíční stáž na libovolné francouzské instituci dle výběru laureáta. Srdečně blahopřejeme!

 • Tématem Pražské techniky je naše fakulta

  Hlavní téma nového vydání Pražské techniky (3/2020), kterou už je možné číst v elektronické podobě a brzy budou její výtisky dostupné ve stojanech, je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze. Součástí tématu je vedle představení vybraných výzkumných projektů, pracovišť a osobností také rozhovor s děkanem fakulty prof. Igorem Jexem.

 • Studium kvantových technologií přispěje k rozvoji tradičních i zcela nových oborů

  Vývoj elektroniky a výpočetní techniky naráží na fyzikální limity, kdy už téměř není možné jednotlivé prvky dále zmenšovat a zvyšovat tak jejich efektivitu a výkon. Prolomení těchto limitů slibuje ovládnutí kvantových technologií. Ty se přitom prolínají mnoha oblastmi od kvantové fyziky, přes informace a komunikaci, nanomateriály a nanostruktury, kvantovou fotoniku, optiku a plazmoniku, nové laserové generátory, nové materiály s unikátními vlastnostmi, až po matematickou fyziku a modelování. Celému tomuto širokému spektru se věnuje nově akreditovaný doktorský studijní program Kvantové technologie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI).

 • Zajímavá vědecká pracoviště lze navštívit online

  Přestože byl přístup na pracoviště v souvislosti s epidemií Covid-19 omezen, rozhodli  jsme se představit svá zajímavá vědecká pracoviště středoškolákům, ale i dalším zájemcům. Učinili jsme tak prostřednictvím série online přenosů nazvaných K jádru věci, které jsme vysílali na svém Facebooku. Nyní jsou tato videa dostupná také prostřednictvím našeho kanálu YouTube.

 • Také nemocnice potřebují radiologické fyziky z naší fakulty

  Zařízení emitující ionizující záření (kterému lidé někdy říkají radioaktivní záření) lidem pomáhá v mnoha různých oblastech. Poměrně široké využití nachází zejména v medicíně. Konkrétně o radiologii, tedy lékařském oboru, který ionizujícího záření využívá k určení diagnózy nemocného, promluví a praktické ukázky předvede doc. Tomáš Vrba z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT  v Praze (FJFI). Stane se tak ve čtvrtek 28. května 2020 od 10.00 hod. v živém přenosu na Facebooku fakulty v cyklu K jádru věci.

 • Odborníky pro vyřazování jaderných zařízení z provozu vychová Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

  Nový studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu nabízí od akademického roku 2020/21 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI). Akreditaci pro něj získala na konci dubna 2020 a předpokládá zvýšený zájem studentů, protože absolventi s touto specializací budou velmi žádaní.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.