• Staň se odborníkem na vyřazování jaderných zařízení z provozu!

  Chceš se stát vyhledávaným expertem v jaderném oboru? Přihlas se již nyní do nového studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu a my Ti pomůžeme dosáhnout Tvého cíle!

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  FJFI je pedagogicko-vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a jejími praktickými aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii, biologii, ekologii a dalších oborech. Je prototypem tzv. výzkumné fakulty.

 • CERN

  Mezinárodní spolupráce

  Odborně s fakultou těsně spolupracují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale i více než 75 univerzit, vědeckých institucí a firem z více než 45 zemí světa, včetně velkých mezinárodních výzkumných center jako je CERN, ITER, BNL, ELI, SÚJV Dubna apod.

 • Věda a výzkum

  Výzkum na fakultě pokrývá celou oblast jaderné fyziky a chemie, moderní technologické aplikace fyziky a také rychle se rozvíjející oblasti matematiky a informatiky. Naše fakulta má jeden z největších vědeckých výkonů v rámci ČVUT.

 • Školní jaderný reaktor VR-1

  Školní jaderný reaktor VR-1 v Troji slouží k výuce studentů naší fakulty i 12 dalších fakult z ČR. Probíhá zde výcvik zaměstnanců jaderných elektráren, mezinárodní kurzy zaměřené na reaktorovou fyziku apod.

 • Pro veřejnost

  Nežijeme jen vědou! Středoškolákům nabízíme soustředění TCN, přípravné kurzy či Týden vědy, starší generaci nabízíme Univerzitu třetího věku a všem milovníkům přírodních věd přednášky, konference a kurzy sebevzdělávání. Nově také pořádáme vzdělávací kurzy pro pedagogy v rámci DVPP.

Systémové upozornění

Aktuality

21. 9.
2020

Dopis rektora studentům

Rektor ČVUT v Praze vydal k současné epidemiologické situaci dopis studentům.

17. 9.
2020

Informace k průběhu zimního semestru 2020-21

Nový akademický rok 2020-2021 začne výukou všech ročníků v zimním semestru od 21. 9. 2020 do 18. 12. 2020. Informace pro zápis všech studentů je zde. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2020-2021. Výuka v zimním semestru bude zahájena jako nekontaktní dle platného rozvrhu.  Podrobné informace jsou zde. Opatření a informace v mimořídné situaci shrnuje vyhláška č. 8/2020.

14. 9.
2020

Informace k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislost s opatřeními k COVID-19

Od pondělí 14. 9. 2020 vstupuje v platnost Příkaz rektora č. 16/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislost s opatřeními proti šíření COVID-19.

Vzhledem k vývoji situace s onemocněním COVID-19 v ČR i na FJFI nařizuje děkan FJFI prof. Ing. Igor Jex, DrSc. povinné nošení roušek ve všech společných prostorách fakulty. Toto nařízení platí do odvolání. Zaměstnanci jsou rovněž vyzýváni k využívání možnosti práce z domova.

8. 9.
2020

Zápisy do doktorského studia pro AR 2020/21

Zápis do 1. ročníku doktorského studia - z důvodu onemocnění referentky doktorského studia se mění termín zápisu do 1. ročníku doktorského studia, nový termín je stanoven na 12. - 14. 10. 2020, 9 - 11 hod. a 13 - 15 hod.

Zápis do 2. a vyšších ročníků doktorského studia bude probíhat 19. - 21. října 2020. Zápisy probíhají na oddělení VVČ, B-112 Břehová 7 v úředních hodinách, tj. od pondělí do středy 9 - 11 hod a 13 - 15 hod.

7. 9.
2020

Informace pro nové studenty 1. ročníku bakalářského studia

Výuka 1. ročníku bakalářského studia začala povinným Přípravným týdnem ve dnech 15. 9. – 18. 9. 2020. Organizační podrobnosti a pokyny ke splnění nekontaktní části jsou zde jsou zveřejněny zde.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.