Systémové upozornění
Hlavní informace

Složení Vědecké rady FJFI ČVUT v Praze platné k 13. 3. 2018 (členové jsou jmenovaní do 31. 1. 2022).

 

Předseda

prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan FJFI ČVUT

 

Interní členové

prof. Ing. Igor Jex, DrSc. KF FJFI ČVUT
prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. KM FJFI ČVUT
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. KFE FJFI ČVUT
doc. Ing Tomáš Trojek, Ph.D KDAIZ FJFI ČVUT
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. KM FEL ČVUT
prof. Ing. Jan John, CSc. KJCH FJFI ČVUT
prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. FS ČVUT
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D. KJR FJFI ČVUT
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. KSI FJFI ČVUT
prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc. KMAT FJFI ČVUT
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. KFE FJFI ČVUT
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. KDAIZ FJFI ČVUT
doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D. KF FJFI ČVUT
prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. KM FJFI ČVUT
doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc KIPL FJFI ČVUT
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. FSV ČVUT

 

Externí členové

Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c. SÚJB
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. FCHI VŠCHT
prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. FCHT VŠCHT
doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. ÚJF AV ČR, v. v. i.
Ing. Pavel Bakule, DPhil FZÚ AV ČR, v. v. i.
Ing. Jiří Hejtmánek, CSc FZÚ AV ČR, v. v. i.
doc. Alexander Kupčo, Ph.D. FZÚ AV ČR, v. v. i.
prof. Rikard von Unge, Ph.D. PřF MU
Ing. Marie Davídková, Ph.D. ÚJF AV ČR, v. v. i.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.