Systémové upozornění
Hlavní informace

Složení Disciplinární komise jmenované na funkční období 23. 5. 2021 – 22. 5. 2023.

Předseda:

prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

 

Členové:

prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.

Jiří Nábělek (student bakalářského programu)

Bc. Lukáš Vácha (student navazujícího magisterského programu)

 

Náhradníci:

prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc.

prof. Dr. Ing. Petr Haušild

Bc. Radim Dvořák (student)

Bc. Jiří Malinak (student)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.