Systémové upozornění
Hlavní informace

Složení Disciplinární komise jmenované na funkční období 23. 5. 2017 – 22. 5. 2019.

Předseda:

prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc.

 

Členové:

prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

Ing. Jakub Kantner (student doktorského programu, KM)

Bc. Jan Mazáč (student navazujícího programu, KM)

 

Náhradníci:

prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc.

prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.

Bc. Ondřej Kořistka (student navazujícího programu, KDAIZ)

Ing. Jiří Slabý (student doktorského programu, KFE)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.