Systémové upozornění
Hlavní informace

Sobota 14. 3. 2020 od 9.30 do 14.00 hod.

Exkurze, interaktivní expozice, informace o studiu

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

PROGRAM LETOŠNÍHO SOBOTNÍHO DOD V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIPRAVUJEME, zatím se můžete inspirovat programem loňského Sobotního Dne otevřených dveří. Sledujte náš web!

Kde?

 • Břehová 7, Praha 1 (Staré Město)

Co vás čeká?

Hlavní program v budově FJFI v Břehové (1. patro)

10.00–13.00

 • interaktivní expozice s výkladem
 • informace přímo od vyučujících a studentů
 • exkurze na některá pracoviště fakulty (školní jaderný reaktor VR-1, chemické laboratoře, počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání, virtuální urychlovač částic).

13.00 – Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI ČVUT (místnost 103)

 • obory
 • uplatnění absolventů
 • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
 • sportovní a společenské aktivity

nahoru 

Exkurze na školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec

Upozornění: Registrace zájemců již od 9.00 hod u expozice stánku Katedry jaderných reaktorů. K registraci je nutný OBČANSKÝ PRŮKAZ. V 9.15 hod, po registraci, odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje. Společný návrat do budovy v Břehové na přednášku o studiu.

 

Exkurze Břehová

 • 10.00 Virtuální simulátor lineárního urychlovače v radioterapii – prohlídka pracoviště (hromadný odchod od stánku Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření)
 • 11.30 Jaderná chemie – prohlídka chemických laboratoří (hromadný odchod od stánku Katedry jaderné chemie)

 • 14.00 Počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání (hromadný odchod po skončení přednášky o studiu, přesun z budovy Břehové do budovy v Trojanově ulici)
 • 11.30  Počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání (hromadný odchod v 11.00 od stánku Katedry matematiky)
 • 14.30 Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd! Prohlídka tokamaku a přednáška o termojaderné fúzi (hromadný odchod od interaktivní expozice Katedry fyziky v 1. patře)

Prohlídka pracovišť Trojanova

9.00–15.00

 • Katedra matematiky – po celý den bude možné navštívit pracoviště Katedry matematiky. Zájemci budou moci získat podrobné informace o výuce matematiky i o nabízených studijních oborech garantovaných katedrou a uplatnění v praxi. K prohlédnutí budou zejména počítačové místnosti využívané při výuce a počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání. Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (tel.: 224 358 553)
 • Katedra fyzikální elektroniky 1 – po celý den je možné nahlédnout do laserových, počítačových a elektronických laboratoří (2. a 3. patro). Zájemci uvidí vývoj pevnolátkových laserů zejména pro použití v medicíně, vývoj optických detektorů pro kosmické mise nebo výsledky počítačových simulací laserem buzeného plazmatu. Kontaktní osoba: Ing. Josef Blažej, Ph.D. (tel.: 774 139 637)

14.30–16.00

 • Katedra materiálů – ukázka práce na elektronovém mikroskopu, mikro a nanoindentoru, prohlídka metalografického pracoviště (3. patro). Kontaktní osoba: Ing. Aleš Materna, Ph.D. (tel.: 224 358 515)

Prohlídka pracovišť V Holešovičkách

9.00–15.00

 • Katedra fyzikální elektroniky 2 – po celý den je možné nahlédnout do nanotechnologických a optických laboratoří (vstup skrze propojovací tubus v 1. patře z výškové budovy nebo vchodem k jadernému reaktoru, následně pokračujte do 2. patra nižší budovy). Kontaktní osoba: RNDr. Jan Proška (tel.: 221 912 416)

nahoru 

Přednášky (Břehová)

Atrium – přízemí, naproti knihovně

 • 9.30 – Sbíráme data v CERNu (Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.)
  • Moderní experimenty na poli částicové fyziky produkují stále větší objemy dat, které je potřeba v reálném čase sesbírat a uložit. Na příkladu experimentu COMPASS, který běží v laboratoři CERN a ročně vyprodukuje několik PB dat, představíme moderní technologie, které umožní tato množství dat efektivně zpracovávat.
 • 10.00 – Jednotlivé fotony a jejich využití při měřeních v kosmické technice (prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.)
  • V přednášce budou stručně popsány světově unikátní detektory jednotlivých fotonů, které byly vyvinuty na naší katedře. Společně s těmito detektory byly vyvinuty i nové měřící metody, které umožňují měřit kosmické vzdálenosti a přenášet přesný čas ze Země do kosmu; obojí s extrémní přesností. Dále bude popsána naše účast v několika kosmických projektech.
 • 10.30 – Jízda do mikrosvěta (Ing. Miroslav Myška, Ph.D.)
  • Zajímá vás, jak vznikl Vesmír? Chcete vědět, jestli v CERNu opravdu vyrábíme černé díry? Přijďte si poslechnout přednášku o fyzice mikrosvěta a experimentech, které se jí zabývají. Dozvíte se, jak vypadal Vesmír těsně po Velkém Třesku, co je kvark-gluonové plazma a jak dokážeme "malé velké třesky" vyrábět v laboratořích v CERN a BNL. Na konci přednášky vám řekneme, co je náplní studia na oboru experimentální jaderná a částicová fyzika.
 • 11.00 – Matematická fyzika na FJFI (Ing. Jan Vysoký, Ph.D.)
  • Chcete si někdy přečíst původní Einsteinův článek pokládající základy obecné teorie relativity? Je to snadné! Stačí se naučit německy a přihlásit se k nám na matematickou fyziku. Na přednášce si představíme toto studijní zaměření kombinující postupy moderní matematiky a současné fyziky.
 • 11.30 – Neviditelný zachránce – ionizující záření v medicíně (Ing. Tereza Hanušová, Ph.D.)
  • Víte, že i v medicíně je potřeba fyzik? Fyzik se ve spolupráci s lékaři významně podílí na diagnostice i léčbě pacientů pomocí metod využívajících ionizující záření. Představíme obory medicíny, které záření využívají a přiblížíme práci neviditelných zachránců - jaderných fyziků v nemocnici.
 • 12.00 – Ze života únavových trhlin: co dokážou a jak na ně (Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.)
  • Únavové trhliny jsou nejčastější technickou příčinou průmyslových havárií. Jak fraktografie dokáže odhalit příčinu jejich vzniku a popsat jejich rozvoj v čase bude předvedeno na několika příkladech z energetiky a letectví. Budou popsány i moderní metody studia únavového porušování materiálů vyvíjené na KMAT a úspěšně používané např. při návrhu únavových zkoušek nového letounu Aero L-39NG.
 • 12.30 – Školní jaderný reaktor VR-1 (Ing. Filip Fejt)
  • VR-1 slouží nejen pro výuku a trénink studentů a expertů, ale také poskytuje příležitost pro řadu zajímavých experimentů. Během přednášky se dozvíte, jaké experimenty provádí naši studenti, co všechno z reaktoru uvidí během výměny paliva a také např. jak je možné využít reaktor, abychom se podívali do vnitřku předmětů.

nahoru 

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

 

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

 

 

 

 

 

 

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.