Hlavní informace

Nabízená témata dizertačních prací doktorského studijního programu Kvantové technologie.

Tema 1 - Kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách - Richter Ivan - KFE

Tema 2 - Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací - Richter Ivan - KFE

Tema 3 - Příprava plasmonických struktur s vnitřní vazbou - Kalvoda Ladislav - KIPL - Richter Ivan - KFE

Tema 4 - Funkční materiály samouspořádávající se v nanoměřítku - mezofáze struktury a vlastnosti pokročilých kapalných krystalů  - Kalvoda Ladislav - KIPL

Tema 5 - Perspektivní nanofotonické a nanoplazmonické struktury a v nich probíhající efekty pro kvantové technologie - Richter Ivan - KFE

Tema 6 - Metal Nanoparticles - Theoretical Models of Surface Plasmons for Quantum Information - Kratochvílová Irena - KIPL

Tema 7 - Spektrální analýza strukturovaných maticových operátorů - Šťovíček Pavel - KM

Tema 8 - Operator theoretic approach to the theory of metamaterials - Krejčiřík David - KM

Tema 9 - Quantum mechanics with non-self-adjoint operators - transition from spectra to pseudospectra - Krejčiřík David - KM

Tema 10 - Large-time behaviour of evolution systems - Krejčiřík David - Klika Václav - KM

Tema 11 - Metoda fázového pole pro simulaci kvantových teček - Beneš Michal - KM

Tema 12 - Kvantové superintegrabilní systémy v magnetickém poli - Šnobl  Libor - KF

Tema 13 - Transport v kvantových procházkách - Štefaňák Martin - KF

Tema 14 - Quantum dynamics for algorithmic applications - Gabris Aurel - KF

Tema 15 - Kosmologie v laboratoři - zkoumání kvantové gravitace pomocí kvantových analogů z teorie pevných látek - Jizba Petr - KF

Tema 16 - Role informačně-teoretických relací neurčitosti v kvantové teorii a termodynamice - Jizba Petr - KF

Tema 17 - Kvantové procházky s perkolací - Novotný Jaroslav - KF

Tema 18 - Kvantové sítě s markovskou evolucí - Novotný Jaroslav - KF

Tema 19 - Vývoj a aplikace metod ultrarychlé ultrazvukové analýzy pro studium nanostruktur - Kalvoda Ladislav - KIPL

Tema 20 - Příprava tenkých vrstev organometalických reagentů na povrchy kovů - Kalvoda Ladislav - KIPL

Tema 21 - Modelování pevnolátkových systémů kvantově mechanickými metodami - Kalvoda Ladislav - KIPL

Tema 22 - Plasmonické nanostruktury a jejich biologické aplikace - Homola Jiří - UFE AV ČR - KFE

Tema 23 - Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí prooptické biosenzory - Homola Jiří - UFE AV ČR - KFE

Tema 24 - Kvantové vakuum jako nelineární prostředí - Klimo Ondřej - KFE

Tema 25 - Studium zpoždění detekce fotonů - Blažej Josef - KFE

Tema 26 - Optimalizace elektronového svazku pro kompaktní FEL pomocí budícího laseru - Bulanov - Klimo - Limpouch - KFE

Tema 27 - Teoretické studium přenosu náboje v nanostrukturách - Pavel Jelínek - FzÚ AV ČR - KFE

Tema 28 - Elektronová struktura nízkodimenziálních systémů - Pavel Jelínek - FzÚ AV ČR - KFE

Tema 29 - Studium molekulárních systémů na površích pomocí rastrovací mikroskopie - Pavel Jelínek - FzÚ AV ČR - KFE

Tema 30 - Optimal shapes of physical objects - Krejčiřík David - KM

Tema 31 - Atomistické simulace iontové implantace - Kalvoda Ladislav - KIPL - Oleg Heczko - FzÚ AV ČR

Tema 32 - Impact of plasmonic nanoparticles on the exciton management in polymer nanocomposites - Richter Ivan - KFE - Pfleger Jiří - ÚMCh AV ČR

Tema 33 - Optické zpracování kvantové informace - Potoček Václav - KF - Štefaňák Martin - KF

Tema 34 - Spatial light modulation based on thermo-optic effect - Marek Piliarik - UFE AV CR - Ivan Richter - KFE

Tema 35 - Sub-shot-noise interferometric scattering microscopy - Marek Piliarik - UFE AV CR - Ivan Richter - KFE

Tema 36 - Atomic force microscopy in nitrogen environment and standard conditions - Martin Ledinsky - FzU AV CR - Ladislav Kalvoda - KIPL

Tema 37 - Mathematical models of hybrid materials - David Krejcirik - KM

Tema 38 - Laserem indukovana rentgenova parametricka down-konverze na III-V polovodicovych heterostrukturach - Ivan Richter - KFE - Jaroslav Nejdl - FzU AV CR + ELI

Tema 39 - Terahertzové nelinearity v polovodičových nanostrukturách - Hynek Nemec - FzU AV CR - Ivan Richter - KFE

Tema 40 - Numerické simulace tepelně-optických jevů ve složitých laserových systémech - Ondrej Slezak - FzU AV CR - Miroslav Cech - KFE

Tema 41 - Klasicke a kvantove efekty ve fotonickych nanostrukturach - Vaclav Potocek - KF, Ivan Richter - KFE

Tema 42 - Effects of prepulses on laser-driven ion acceleration - Jan Psikal - KFE

Tema 43 - Organic halide perovskites - nature of defects and its effective passivation - Martin Ledinsky - Ivan Richter - KFE

Tema 44 - Heterostruktury pro emisi svetla zalozene na nitridovych polovodicich - Alice Hospodkova - FzU AV CR - Ladislav Kalvoda - KIPL

Souhrn témat dizertačních prací ke stažení zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.