Systémové upozornění
Hlavní informace

Turnaj mladých fyziků (TMF) je středoškolská týmová soutěž. Jejím základem je náročná příprava experimentálních fyzikálních úloh v průběhu roku, jejich zpracování a následné prezentace v jednotlivých kolech soutěže. Tyto úlohy jsou vždy vyhlášeny mezinárodně jednotně pro všechna kola soutěže The International Physicists' Tournament.

FJFI soutěž dlouhodobě podporuje - mj. organizuje regionální kolo. Kromě toho nabízí všem účastníkům přípravu, a to formou Úvodního soustředění TMF.

Podrobnosti o soutěži (pravidla, aktuální úlohy, propozice aktuálního ročníku) jsou na stránkách Jednoty českých matematiků a fyziků, která vyhlašuje TMF společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na přípravě týmů se podílí jak zaměstnanci FJFI, tak zaměstnanci dalších univerzit.

Níže naleznete odkazy na stránky s akcemi Turnaje mladých fyziků a kolem něj, na kterých se podílí FJFI.

Chystáme

Již proběhlo

  • Ústřední kolo Turnaje mladých fyziků 2019 - 15. - 17. 4. 2019 (Opava)
  • Regionální kola Turnaje mladých fyziků 2019 - 19. 3. 2019 (Praha, Opava)
  • Úvodní soustředění Turnaje mladých fyziků 2019 - 19. 10. 2018

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.