Hlavní informace

210524-SVOC-finaleV letošním finále soutěže Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) v matematice a informatice, které proběhlo v pondělí 24. května 2021, prezentovalo své práce 55 studentů vysokých škol z Česka a Slovenska. Mezi oceněnými jsou čtyři studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI): Romana Kvasničková (2. místo v kategorii M1 + M2), Jan Kovář (1. místo M7 + M8), Martin Jex (2. místo M7 + M8) a Pavla Veselá (2. místo I1 + I2).

„Soutěž nabízí jedinečnou příležitost vidět kvalitní práce nejlepších studentů matematiky a informatiky. Nejen že se tím studenti vzájemně inspirují a motivují k další práci, ale současně to je skvělá zpětná vazba i pro všechny hodnotitele, protože vidí, že obor, kterým se celoživotně zabývají, má zajištěnou budoucnost,“ říká doc. Ľubomíra Dvořáková z katedry matematiky FJFI, která je současně členkou organizačního výboru SVOČ. „Navíc nás těší úzká a vzájemně obohacující spolupráce českých a slovenských matematiků a informatiků.“ Zároveň však dodává: „Jen se těšíme, že příště už se zase uvidíme nejen prostřednictvím obrazovky. Důležitou součástí soutěže totiž bývají i společné exkurze, večeře a závěrečný slavnostní večer s vyhlášením výsledků a kulturním programem. Pokusíme se alespoň na dálku takový online slavnostní večer uspořádat. Po vyhlášení výsledků totiž bude následovat online koncert skupiny Humbuk, která je přímo ikonicky spjata s letošním ročníkem: frontman kapely Pavel Kerouš je hlavní technická podpora celé akce, zpěvák a kytarista Luboš Pick je předseda ČMS a klávesista Mirko Rokyta je děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK), která rovněž akci tradičně podporuje.

Jednotlivé sekce byly spojené vždy po dvou, takže se soutěžilo ve čtyřech matematických sekcích (37 prací) a dvou informatických (18 prací). Vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemií probíhalo finálové kolo 21. ročníku SVOČ online prostřednictvím MS Teams. Organizační výbor a někteří hodnotitelé se setkali v posluchárně FJFI v Trojanově ulici, odkud se online přenos koordinoval.

Soutěž tradičně vyhlašuje Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, spolu se Slovenskou matematickou spoločností Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Závěrečné kolo letos pořádala FJFI. Partnerem soutěže byla společnost Unicorn.

 

Výsledky v jednotlivých sekcích

 

M1 Matematická analýza – teorie funkcí a prostory funkcí

M2 Matematická analýza – teorie diferenciálních a integrálních rovnic

1. místo

-

2. místo

Romana Kvasničková (ČVUT, FJFI): Efektivní kvantový hamiltonián v tenkých oblastech s nehomogenitou

Mikuláš Zindulka (UK, MFF): Alternativní definice Orliczových prostorů posloupností

Jakub Takáč (UK, MFF): Interpolation of logarithmically convex combinations of operators

3. místo

Stanislav Mosný (UK, MFF): Taylorův Couettův tok s dynamickou okrajovou podmínkou

 

M3 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

M4 Ekonometrie a finanční matematika

1. místo

Daniel Kršek (UK, MFF): Semilinear stochastic evolution equations

2. místo

František Hendrych (UK, MFF): Vztah slabé konvergence měr a konvergence jejich lift zonoidů v Hausdorffově metrice

3. místo

Matej Benko (VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství): Estimating of motion models and its parameters to indentify target trajectory

Ľuboš Slávik (VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství): Time series dynamic factor analysis

Čestné uznání

Somogyi Pál (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)

 

M5 Matematické struktury – algebra, topologie a geometrie

M6 Matematické struktury – teorie grafů a kombinatorika

1. místo

Matěj Doležálek (UK, MFF): Quaternions and universal quadratic forms over number fields

2. místo

Žaneta Semanišinová (UK, MFF): Paramedial quasigroups of prime and prime square order

Ester Sgallová (UK, MFF): Periodicity of Jacobi-Perron algorithm

3. místo

Michal Korbela (Masarykova univerzita, Fakulta informatiky): Crossing-critical graphs of high vertex degrees

 

M7 Aplikovaná matematika – numerická analýza

M8 Aplikovaná matematika – matematické modely dynamiky

1. místo

Jan Kovář (ČVUT, FJFI): Matematické modelování proudění tekutin a transportu kontrastní látky v cévách

2. místo

Martin Bejdák (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta): Určovanie tiažového poľa Země pomocou metódy fundamentálních riešení s využitím hierarchických matíc

Martin Jex (ČVUT, FJFI): Optimalizace algoritmu větví a mezí s aplikací na testování fázové stability vícesložkových směsí

Katarína Lacková (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta): Numerické metódy pre niektoré level set rovnice s krivostným členom

3. místo

Lukáš Šatura (VŠCHT, Praha, Fakulta chemicko-inženýrská): Thermodynamically Consistent Modelling of Phase Separation Process

Nikola Gajdošová (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta): Numerické metódy pre level set úlohy s použitím vzdialenostnej funkcie bez znamienka

Josef Martínek (UK, MFF): Parameter optimization in COVID19 epidemiological models

Čestné uznání

Lukáš Kapera (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky), Phuong Thao Hoang (UK, MFF), Markéta Tkadlecová (VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství)

 

I1 Teoretická informatika

I2 Umělá inteligence

1. místo

Ján Chudý (ČVUT, FIT): Simulation of Centralized Algorithms for Multi-Agent Path Finding on Real Robots

2. místo

Jiří Mayer (UK, MFF): Optical Music Recognition using Deep Neural Networks

Pavla Veselá (ČVUT, FJFI): Parallel and online arithmetics in imaginary quadratic fields

3. místo

Marek Bielik (ČVUT, FIT): Algebraic Cryptanalysis of Small Scale Variants of the AES

Petr Sedláček (UK, MFF): Limitations of incompressible encodings

 

I3 Počítačová grafika a počítačové vidění

I4 Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství

1. místo

Jakub Džama (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta): Smartphone-based Indoor Navigation Application

2. místo

Lukáš Klein (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky): Rozšíření přístupového systému o nové vlastnosti

3. místo

Eduard Bučko (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky): Classification of Rat Strains Using Machine Learning

Čestné uznání

Lukáš Gajdošech (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky), Samuel Molčan (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky), Martin Štefanec (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta), Adam Trizna (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.