Hlavní informace

prof David KrejcirikDavid Krejčiřík z Katedry matematiky (KM) naší fakulty se stal profesorem. Byl jmenován prezidentem České republiky v prosinci 2021 na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy pro obor Matematika – matematická analýza. Jmenovací dekrety předá jmenovaným profesorkám a profesorům ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Prof. David Krejčiřík se zaměřuje na matematický popis fyzikálních jevů. Zabývá se zejména aktuálními otázkami matematické fyziky, především vztahy mezi spektrálními a geometrickými vlastnostmi kvantových systémů a nehermitovskou kvantovou mechanikou.

Prof. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. Dsc. vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK). Doktorskou práci Guides d'ondes quantiques bidimensionnels obhajoval na Université de Toulon et du Var (UTV) ve Francii v roce 2001; v rámci doktorátu pod dvojím vedením (cotutelle) získal titul Ph.D. z teoretické fyziky na MFF UK a matematiky na UTV. Akademická rada Akademie věd ČR mu v roce 2009 udělila Prémii Otto Wichterleho pro oblast věd o neživé přírodě.

Obhajobou práce Geometrically induced spectral properties of physical systems získal v roce 2013 titul doktora věd (DSc.) v oboru matematická fyzika. Roku 2014 získal cenu Neuron pro mladé vědce do 40 let v oboru matematiky. Habilitační práci Mathematical aspects of quantum mechanics with non-self-adjoint operators obhájil v červnu 2018 na MFF UK, kde obdržel titul doc. v oboru matematika – matematická analýza.

prof David Krejcirik-horyBěhem své dosavadní kariéry pobýval na různých vědeckých pracovištích v Česku i zahraničí – kromě francouzského Toulonu a Remeše také v Rumunsku, portugalském Lisabonu, v Izraeli či španělském Bilbau. Od roku 2016 pracuje na naší fakultě na KM, kde se vedle vědecké práce věnuje také výuce a je vedoucím prací několika doktorandů. Jedna z nich, Romana Kvasničková, nedávno za svou diplomovou práci získala Cenu Stanislava Hanzla.

V roce 2019 prof. David Krejčiřík získal od GAČR prestižní EXPRO grant Nové výzvy pro spektrální teorii: geometrie, umělé materiály a komplexní pole s dobou řešení pět let, v jehož rámci na fakultě hostuje několik zahraničních postdoktorandů. Od stejného roku je rovněž prezentantem České republiky ve výkonném výboru skupiny Matematických modelů pro interaktivní dynamiku sítí, která vznikla v rámci organizace COST (Evropská spolupráce ve vědě a technologiích) – psali jsme.

Další informace najdete na osobních webových stránkách prof. Davida Krejčiříka.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.