Hlavní informace

220905-09-casticova-praha 2022-plakatPřenést se na týden do světa částicové fyziky nabízí studentům středních škol akce Částicová Praha 2022. Společně ji pořádají prakticky všechny instituce, které se v Česku částicovou fyzikou zabývají – vedle Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) to je Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR a Česká fyzikální společnost.

Během týdenního pobytu v Praze navštíví studenti laboratoře zabývající se částicovou a jadernou fyzikou, popovídají si s odborníky, sami si vyzkouší práci fyzika při miniprojektech v malých skupinkách. Akce proběhne v týdnu od 5. do 9. září 2022. Podrobnější informace najdou zájemci na webu České fyzikální společnosti. Částečnou ochutnávkou toho, co je čeká, přitom může být už akce Staň se na den částicovým fyzikem. Ta proběhne na FJFI v pátek 25. března 2022 (informace a registrace).

Zájemci o účast na Částicové Praze se mohou registrovat do 30. dubna 2022. K registraci potřebují doporučující dopis od někoho, kdo je dobře zná (např. učitel), motivační dopis a výčet aktivit spojených s fyzikou. Ze zájemců bude vybráno 30 studentů.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.