Systémové upozornění
Hlavní informace

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7, 115 19 Praha 1

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT chce získat dívky pro vědu

Přestože podíl dívek studujících na vysokých školách roste a blíží se k 60 procentům, na technických oborech stále převládají chlapci – na ČVUT je podíl dívek jen lehce přes 30 procent. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) se také proto před třemi lety připojila k oslavě Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě uspořádáním akce nazvané Staň se na den vědkyní. Letos se uskuteční v pondělí 11. února 2019 od 9.00 do 17.00 hod. v hlavní budově FJFI v Břehové ulici (Praha 1).

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů v prosinci 2015 a slaví se vždy 11. února. „Využili jsme tuto příležitost k tomu, abychom ve spolupráci s mezinárodní laboratoří CERN a předními českými vědkyněmi dívkám ukázali, že technika a věda nemusí být doménou mužů,“ říká Katarína Křížková Gajdošová, jedna z hlavních organizátorek akce a současně vědecká pracovnice FJFI.

Podíl studentek vysokých škol se za posledních více než 20 let výrazně zvýšil. Zatímco v akademickém roce 1993/94 byl 43,7 procenta, v roce 2017/18 už to podle údajů Českého statistického úřadu bylo 56,1 procenta. Na FJFI byl však podíl studentek ke konci roku 2017 jen 32,1 procenta (to mimochodem přesně odpovídá podílu žen studujících technické vědy a nauky na všech českých vysokých školách), na celém ČVUT pak 31,2 procenta. „Dívky na středních školách mají v přírodovědných předmětech dobré a mnohdy i lepší studijní výsledky než chlapci. Chceme jim proto ukázat, že i technika nabízí možnost studovat velmi zajímavé obory s mimořádně dobrou perspektivou uplatnění. Akce Staň se na den vědkyní je skvělou příležitostí, jak se nejen seznámit s možnostmi studia na FJFI a vědeckými projekty, na kterých se zde podílíme, ale také se setkat a promluvit si s ženami, které se vědě úspěšně věnují,“ říká prof. Michal Beneš, proděkan pro pedagogickou činnost FJFI. „Domníváme se, že takovéto akce jsou úspěšné. Např. podle údajů za rok 2017 jsme ke studiu zapsali 85 dívek a 133 chlapců, což představuje poměr 39 procent,“ dodává Michal Beneš.

Podíly žen a mužů studujících na českých vysokých školách podle skupin oborů

Vysoká škola podle skupin studijních programů Studenti k31. 12. 2017 Poprvé zapsaní
v roce 2017
Absolventi
v roce 2017
ženy muži Ženy muži ženy muži
Vysoké školy celkem 56.1% 43.9% 56.5% 43.5% 59.8% 40.2%
Přírodní vědy a nauky 43.0% 57.0% 42.2% 57.8% 45.3% 54.7%
Technické vědy a nauky 32.1% 67.9% 30.9% 69.1% 34.2% 65.8%
Zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky 59.9% 40.1% 58.7% 41.3% 61.9% 38.1%
Zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky 71.3% 28.7% 75.1% 24.9% 77.0% 23.0%
Humanitní a společenské vědy a nauky 64.6% 35.4% 66.3% 33.7% 69.2% 30.8%
Ekonomické vědy a nauky 58.0% 42.0% 59.2% 40.8% 63.8% 36.2%
Právní vědy a nauky 53.2% 46.8% 56.5% 43.5% 58.9% 41.1%
Pedagogika, učitelství a soc. péče 82.8% 17.2% 85.2% 14.8% 84.3% 15.7%
Vědy a nauky o kultuře a umění 64.6% 35.4% 63.8% 36.2% 65.4% 34.6%
Vojenské vědy a nauky - - - - - -

Zdroj: ČSÚ, leden 2019

Program akce Staň se na den vědkyní

Na pondělí 11. února jsou pro přihlášené dívky připravené čtyři přednášky a odpoledne praktická cvičení. Setkají se tak mimo jiné s profesorkou v oboru aplikovaná matematika Editou Pelantovou, která poutavě představí propojení matematiky a světa výpočetní techniky. Profesorka Helena Jelínková, jedna z nejcitovanějších osobností ČVUT, popíše praktické využití laserů.

FOTO ČVUT FJFI NA DEN VEDKYNIOdpolední cvičení jsou rozdělena na tři skupiny. Jedna se věnuje částicové fyzice a během cvičení budou účastnice pracovat s reálnými daty z Velkého hadronového urychlovače LHC v CERNu a prostřednictvím videokonference se s vědci z této organizace spojí. Další skupinka nahlédne pod pokličku aplikované matematiky a ukáže si, jak matematika pomáhá v biologii, hudbě či informatice. Poslední skupinka se zaměří na kvantové technologie, kde se v laboratořích seznámí s lasery a využitím luminiscence pro odhalení zhoubných nádorů, anebo si vyzkoušejí, jak funguje programování na kvantovém počítači.

Přesný program a další informace o akci Staň se na den vědkyní jsou uvedené na webu.

Fakulta pořádá celou řadu dalších akcí určených nejen dívkám, ale především studentům středních škol, kteří tam mají možnost blíže se seznámit s FJFI a vědeckými projekty, které řeší. Přehled akcí pro střední školy najdete na stránkách FJFI.

 

V Praze 6. 2. 2019

Kontakt pro média:
Jan Kadeřábek
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 603 444 144

FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
tel.: (+420) 224 358 277
fax: (+420) 222 320 861
www.fjfi.cvut.cz
www.jaderka.cz
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB Praha 1
č.ú.: 19-5373100277/0100

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.