Systémové upozornění
Hlavní informace

Zkratka oboru: IF

Kód oboru: 3901R065

Délka studia: 3 roky

Zaměření oboru: -

Charakteristika oboru

Studium Informatické fyziky má mezioborovou povahu a zahrnuje klasické a moderní partie fyziky, matematiky a informatiky. Vede absolventy k použití informatických metod ve fyzikálních oborech s použitím moderní výpočetní techniky. Studium Informatické fyziky zahrnuje řadu oblastí moderní fyziky a informatiky s důrazem na důkladné zvládnutí výpočetních metod a systémů používaných v moderní fyzice. Fyzikální předměty jsou věnovány mechanice, elektřině a magnetismu, vlnění a optice, termodynamice, kvantové mechanice, elektrodynamice, fyzice plazmatu, teoretické fyzice a experimentální fyzice včetně fyzikálních praktik. Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, algebry, numerických metod, rovnic matematické fyziky a matematické statistiky. Informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti, znalosti programování, využití internetu a znalosti metod počítačové fyziky.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá vědomosti základních fyzikálních, matematických a informatických disciplín, které jsou prohloubeny v oblasti počítačové fyziky a informatiky. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo nebo příbuzném oboru.

Dovednosti: Použití metod a postupů ze základních fyzikálních, matematických a informatických oblastí při řešení reálných fyzikálních problémů pomocí moderní výpočetní techniky.

Kompetence: Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat v laboratořích, výzkumných a vývojových odděleních podniků.

Státní závěrečná zkouška

  • Základy aplikované fyziky - povinný předmět
  • Základy numerických metod - výběrový předmět
  • Základy fyziky plazmatu - výběrový předmět

 

 

 

 

 

 

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště:
Katedra fyzikální elektroniky
Web:
kfe.fjfi.cvut.cz/kfe/cz/vyuka/node8.html

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.