Hlavní informace
Studium na FJFI ČVUT v Praze se řídí předpisy platnými na celém ČVUT v Praze a vycházejícími ze zákonných norem České republiky.

Základní předpisy v pedagogické oblasti:

Studijní programy realizované na FJFI ČVUT v Praze jsou pro daný akademický rok obsaženy v textu tzv. Bílé knihy FJFI ČVUT v Praze. Zde lze najít také charakteristiku jednotlivých pracovišť, popis oborů a zaměření studia a základní předpisy ČVUT v Praze v pedagogické oblasti.

Harmonogram aktuálního akademického roku a jeho případné modifikace:

  • Časový plán akademického roku 2023-2024
  • 29. října 2023 (pátek): Děkanské volno 
  • 22. prosince 2023 (pátek): Děkanské volno 
  • 4. ledna 2024 (čtvrtek): Výuka probíhá podle čtvrtečního rozvrhu
  • 5. ledna 2024 (pátek): Výuka probíhá podle pátečního rozvrhu
Studium na FJFI ČVUT v Praze se řídí předpisy platnými na celém ČVUT v Praze a vycházejícími ze zákonných norem České republiky.

Základní předpisy v pedagogické oblasti:

Studijní programy realizované na FJFI ČVUT v Praze jsou pro daný akademický rok obsaženy v textu tzv. Bílé knihy FJFI ČVUT v Praze. Zde lze najít také charakteristiku jednotlivých pracovišť, popis oborů a zaměření studia a základní předpisy ČVUT v Praze v pedagogické oblasti.

Harmonogram aktuálního akademického roku a jeho případné modifikace:

  • Časový plán akademického roku 2023-2024
  • 29. října 2023 (pátek): Děkanské volno 
  • 22. prosince 2023 (pátek): Děkanské volno 
  • 4. ledna 2024 (čtvrtek): Výuka probíhá podle čtvrtečního rozvrhu
  • 5. ledna 2024 (pátek): Výuka probíhá podle pátečního rozvrhu

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.