Systémové upozornění
Hlavní informace

Raketa Falcon 9 vynese ve čtvrtek 13. ledna 2022 detektor Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze na oběžnou dráhu

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 se na oběžnou dráhu Země dostane druhý detektor, který vyvinuli a vyrobili vědci z Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) ve spolupráci s firmou esc Aerospace. Unikátní detektor částic 2SD bude mapovat takzvané kosmické počasí a ionizující záření na oběžné dráze. Vynese ho tam raketa Falcon 9 společnosti SpaceX z amerického Mysu Canaveral.

Ukázkami aplikované matematiky podporuje učitele seminář Matematika pro život Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Pedagogické fakulty UK

Praktické využití matematiky v běžných, ale i méně očekávatelných oblastech představuje seminář Matematika pro život. Už počtvrté ho v pátek 14. ledna 2022 od 9.00 pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (UK). Kurz zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP) je určen především učitelům středních a základních škol, ale je otevřen i širší veřejnosti včetně studentů.

Kandidátem na děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se stal doc. Václav Čuba

Kandidátem na funkci děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) pro období 2022-26 byl Akademickým senátem fakulty v  prvním kole hlasování zvolen doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Nového děkana jmenuje rektor v  průběhu ledna tak, aby mohl funkci převzít od začátku února 2022. Do té doby funkci zastává prof. Igor Jex, který fakultu vedl dvě funkční období.

Evropské univerzity včetně ČVUT se spojují pro výchovu kvantových odborníků budoucnosti

Desítky evropských univerzit včetně ČVUT, prostřednictvím Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), se spojily v rámci evropského projektu QTEdu Open Master spadajícího do evropského projektu Quantum Flagship. Cílem univerzit a dalších zapojených organizací je vychovat kvantové odborníky, kteří budou potřeba pro už začínající rozvoj kvantových technologií.

Strojové učení proměňuje společnost – tak začíná populární série přednášek Matematické problémy nematematiků

Mimořádně populární série přednášek Matematické problémy nematematiků se vrací z online prostoru do poslucháren. Nicméně online přenos pro další zájemce zůstává. Společný projekt Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF) začíná ve středu 6. října 2021 v 17.30 hod. přednáškou Algokracie, etika a společnost Josefa Holého z firmy Semantic Visions v posluchárně K1 na MFF v Karlíně (Sokolovská 83, Praha). 

ČVUT v Praze plánuje spolu s partnery přispět k vývoji kvantových technologií pro moderní boj

Kvantové technologie označila Severoatlantická aliance (NATO) začátkem tohoto roku jako jednu ze sedmi technologických priorit, kterým by se chtěla spolu se svými partnery v dalších zemích věnovat. V České republice jsou aktuálně jednotlivé kvantové technologie v různém stádiu připravenosti, od pouhé teorie, přes laboratorní experimenty, testované prototypy až po komerčně dostupné produkty.

Až do 6. září 2021 se lze bez přijímaček přihlásit k bakalářskému studiu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Uzávěrka druhého kola přijímacího řízení do bakalářského studia pro rok 2021/22 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) je v pondělí 6. září 2021. V souvislosti s pandemií COVID-19 je navíc zájemcům prominuta přijímací zkouška. Zájemci si v bakalářském studiu mohou vybírat z 12 studijních programů, z nichž některé se dále dělí na specializace.

Na bezpečnost a současně zabezpečení jaderných zařízení se zaměřuje nový obor Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Připravit odborníky na bezpečnost a současně zabezpečení jaderných zařízení ve všech jejích ohledech je hlavní cíl nového doktorského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Vytvořila ho Katedra jaderných reaktorů (KJR) ve spolupráci s Katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ), Katedrou jaderné chemie (KJCH) a Katedrou informační bezpečnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT).

Univerzity staví pro Česko Národní kvantovou infrastrukturu s připojením do zahraničí pro extrémně zabezpečenou komunikaci

Českou Národní kvantovou infrastrukturu s napojeními na Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko buduje pro Česko konsorcium Cybersecurity hubu z.ú., Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FI MU), Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UPOL) a IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (IT4I VŠB-TUO).

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT proměnila svůj sál v Děčíně v očkovací centrum

Až 500 osob denně bude možné očkovat vakcínou proti Covid-19 v Očkovacím centru Děčín, které funguje od pondělí 12. dubna 2021 v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) v centru Děčína. Fakulta poskytla svůj velký sál za symbolickou 1 Kč měsíčně Krajské zdravotní společnosti, která zajišťuje provoz očkovacího centra. To k provozu připravil tým pracovníků tohoto mimopražského detašovaného pracoviště ČVUT.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.