Hlavní informace

Europoslanci si na ČVUT v Praze prohlédli jaderné reaktory

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze hostila dne 20. 7. 2023 delegaci europoslanců v čele s poslancem Evropského parlamentu Alexandrem Vondrou. Návštěvníky uvítal děkan fakulty doc. Václav Čuba přímo na reaktorové hale v budově V Holešovičkách 2. Europoslanci si následně prohlédli školní reaktor VR-1 a nejmladší jaderný reaktor v ČR VR-2, který se dočkal svého spuštění 6. 6. 2023.

Desátý jaderný reaktor v Česku je připraven k zahájení provozu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

V úterý 6. června 2023 zahájí Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze provoz svého druhého školního štěpného jaderného reaktoru VR-2. Jde celkově o desátý aktuálně provozovaný jaderný reaktor na území České republiky: vedle dvou školních reaktorů provozuje dva výzkumné reaktory Centrum výzkumu v Řeži a šest jaderných reaktorů provozuje ve dvou jaderných elektrárnách ČEZ. Fakulta spouští VR-2 právě rok po oznámení o získání povolení k výstavbě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nový reaktor je ve stejné reaktorové hale, kde univerzita od roku 1990 provozuje reaktor VR-1.

První malý reaktor získal licenci – nejen o něm se bude mluvit na konferenci Malé a modulární reaktory na Jaderce 7. února 2023

Americká Komise pro jadernou regulaci (Nuclear Regulatory Commission) certifikovala koncem ledna 2023 v historii první malý modulární reaktor (small modular reactor – SMR). Jde o reaktor společnosti NuScale Power. Nejen tento viditelný krok na cestě ke komerčnímu provozu malých reaktorů bude tématem tradiční konference Malé a modulární reaktory SMR v úterý 7. února 2023. Pořádá ji Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) ve své hlavní budově (Břehová 7, Praha 1) ve spolupráci s agenturou Alveda.

Akce Staň se na den vědkyní opět nabídne studentkám zajímavé výlety do světů fyziky, chemie i robotiky

Zajímavými výzkumy a pokusy z fyziky, chemie, robotiky či matematiky provede studentky středních škol osmý ročník akce Staň se na den vědkyní. Program plný přednášek, workshopů a diskusí s vědkyněmi i studentkami se uskuteční 10. února 2023 v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Fakultě elektrotechnické ČVUT. Počet míst je omezený. Studentky, které zajímá věda, se mohou zaregistrovat přes web do 31. ledna 2023.

Fraktografické pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT analyzuje poruchy a havárie už 50 let

Degradační procesy probíhající v materiálech konstrukčních částí i technologických celků vystavených za provozu účinkům mechanického namáhání, vysokým teplotám, agresivnímu prostředí, radiačnímu záření apod. mohou způsobit závažné provozní havárie vedoucí ke značným ekonomickým a ekologickým škodám, případně i ke ztrátám na životech. Výzkum těchto procesů a fraktografická analýza porušených dílců patří mezi hlavní činností Fraktografického pracoviště Katedry materiálů (KMAT) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), které slaví už 50 let své existence. 

Využití matematiky v praxi ukazuje seminář Matematika pro život Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a Pedagogické fakulty UK

Ukázat zejména učitelům praktické způsoby využití matematiky v nejrůznějších oblastech je hlavním cílem semináře Matematika pro život. Společně ho pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK). Kurz je zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP), nicméně k účasti jsou zvaní také studenti. Pátý ročník proběhne opět v prezenční podobě v pátek 13. ledna 2023 od 9.00 v budově FJFI v Trojanově 13, Praha 2.

Konference Malé a modulární reaktory na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ukáže využití malých reaktorů v Česku

Malé a modulární reaktory (SMR) získávají reálnou podobu a už se i v Česku chystá první výstavba takového reaktoru. Skupina ČEZ představí svůj program SMR a Jihočeský jaderný park, nebudou chybět informace o potenciálu využití malých reaktorů v Česku, ale i ve světě, a popis aktuální situace ve vývoji SMR. To vše přinese tradiční konference Malé a modulární reaktory SMR, kterou pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) v úterý 7. února 2023 ve své hlavní budově (Břehová 7, Praha 1) ve spolupráci s agenturou Alveda.

Nový urychlovač fair pro výzkum antiprotonů a iontů dá příležitost i studentům a mladým vědcům z ČVUT

Česká republika se podílí na výstavbě jednoho z největších urychlovačů na světě. Projekt FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) se zaměří na výzkum antiprotonů a iontů. Na mezinárodním projektu zatím spolupracuje 11 zemí. Českou republiku v něm nyní zastupuje také ČVUT v Praze. V pátek 25. listopadu 2022 podepsal doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze, s prof. Paolem Giubellinem, ředitelem FAIR smlouvu o spolupráci univerzity v rámci programu GET_INvolved. Ten nabízí zahraničním studentům a začínajícím výzkumným pracovníkům stáže, praxe a možnost získat zkušenosti v počáteční fázi výzkumu v rámci projektu mezinárodního projektu FAIR accelerator.

V úterý 29. listopadu 2022 otevře Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT dveře zájemcům o studium

Představit středoškolákům přednosti studia, ale také nastínit možnosti uplatnění po jeho ukončení má za cíl den otevřených dveří (DOD) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), který proběhne v úterý 29. listopadu 2022 od 9:00 hod. Fakulta disponuje celosvětově unikátním vybavením – tokamak Golem, štěpný jaderný reaktor VR-1, který už brzy doplní druhý VR-2 –, které na fakultu přivádí také zahraniční studenty a další zájemce.

Na ČVUT bude možné studovat kvantovou informatiku

Kvantová informatika je nový magisterský studijní program, který od akademického roku 2024/25 nabídne studentům ČVUT v Praze. Společně jej zajišťují Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), Fakulta informačních technologií (FIT), Fakulta elektrotechnická (FEL) a Fakulta strojní (FS). Jedná se o celoškolský magisterský program cílený na nejmodernější trendy v informatice. Pro zajištění výuky budou také vybudovány Laboratoře kvantové komunikace a kryptografie a Laboratoř kvantového počítání. Výuka bude probíhat jak česky, tak i anglicky.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.