• Úvodní soustředění TMF

  Fakulta pořádá u přílěžitosti 30. ročníku Turnaje mladých fyziků Úvodní soustředění, které vám pomůže se v celé soutěži lépe zorientovat a vyhrát.

  Přihlášky do 7. 10. 2016! Určeno studentům i pedagogům.

  Podrobnosti na tmf.fjfi.cvut.cz

 • cell

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  FJFI je pedagogicko-vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a jejími praktickými aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii, biologii, ekologii a dalších oborech. Je prototypem tzv. výzkumné fakulty.

 • Studium na fakultě

  Fakulta nabízí neobvykle široké spektrum oborů. Je vyjímečná individuálním zapojením studentů do různých výzkumných projektů, vědeckých týmů a mezinárodních experimentů, podporou krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů v zahraničí.

 • Mezinárodní spolupráce

  Odborně s fakultou těsně spolupracují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale i více než 75 univerzit, vědeckých institucí a firem z více než 45 zemí světa, včetně velkých mezinárodních výzkumných center jako je CERN, ITER, BNL, ELI, SÚJV Dubna, apod.

 • Věda a výzkum

  Výzkum na fakultě pokrývá celou oblast jaderné fyziky a chemie, moderní technologické aplikace fyziky a také rychle se rozvíjející oblasti matematiky a informatiky. Naše fakulta má největší vědecký výkon v rámci ČVUT.

 • Unikátní experimentální pracoviště

  Tokamak Golem - unikátní zařízení pro výzkum termojaderné řízené fúze. Jedná se o jediné školní zařízení tohoto druhu v ČR! Tokamak je určen k výuce i výzkumu (Fusenet, ITER).

 • Unikátní experimentální pracoviště

  Školní jaderný reaktor VR-1 v Tróji slouží k výuce studentů naší fakulty i 12 dalších fakult z ČR. Probíhá zde výcvik zaměstnanců jaderných elektráren, mezinárodní kurzy zaměřené na reaktorovou fyziku, apod.

 • Pro veřejnost

  Nežijeme jen vědou! Středoškolákům nabízíme soustředění TCN, přípravné kurzy či Týden vědy, starší generaci nabízíme Univerzitu třetího věku a všem milovníkům přírodních věd přednášky, konference a kurzy sebevzdělávání. 

Systémové upozornění

Aktuality

26. 8.
2016

Zápis studentů 1. ročníku bakalářského studia

Zápis nových studentů 1. ročníku bakalářského studia v Praze se koná ve dnech 29. - 31. 8. 2016 v místnosti č. B103 v budově v Břehové ul č. 7, Praha  1 v 8:30 h.

15. 7.
2016

Akademický rok 2016-17

Nový akademický rok 2016-17 začíná Přípravným týdnem pro 1. ročník bakalářského studia ve dnech 26. 9. – 30. 9. 2016. Řádné zápisy 1. ročníku bakalářského studia se konají ve dnech 29. 8. – 31. 8. 2016. Informace pro zápis všech studentů je zde. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2016-17.

4. 4.
2016

Přijímací řízení pro akademický rok 2016-2017

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2016-2017. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 13. 9. 2016.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.