Aktuality

16.01.
2023

Program Dne otevřených dveří

V úterý 31. 1. 2023 od 9.00 do 15.00 hod. Přijďte zjistit, co vás zajímá a poznejte svou budoucí alma mater!

29.11.
2022

Přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila řádný termín (1. kolo) přijímacího řízení pro následující akademický rok 2023-2024.  Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení (viz níže). Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 30. 4. 2023 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2023. Přijímací zkouška do bakalářského studia bude při splnění podmínek stanovených ve směrnici níže prominuta. Bližší informace poskytuje Studijní oddělení fakulty.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.