• Přijímací řízení pro AR 2020/21

  FJFI ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro akademický rok 2020/2021. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají
  do 30. 4. 2020, nyní i bezkontaktně
  . Podrobnosti jsou uvedeny v příslušné směrnici.

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  FJFI je pedagogicko-vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a jejími praktickými aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii, biologii, ekologii a dalších oborech. Je prototypem tzv. výzkumné fakulty.

 • CERN

  Mezinárodní spolupráce

  Odborně s fakultou těsně spolupracují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale i více než 75 univerzit, vědeckých institucí a firem z více než 45 zemí světa, včetně velkých mezinárodních výzkumných center jako je CERN, ITER, BNL, ELI, SÚJV Dubna apod.

 • Věda a výzkum

  Výzkum na fakultě pokrývá celou oblast jaderné fyziky a chemie, moderní technologické aplikace fyziky a také rychle se rozvíjející oblasti matematiky a informatiky. Naše fakulta má jeden z největších vědeckých výkonů v rámci ČVUT.

 • Školní jaderný reaktor VR-1

  Školní jaderný reaktor VR-1 v Troji slouží k výuce studentů naší fakulty i 12 dalších fakult z ČR. Probíhá zde výcvik zaměstnanců jaderných elektráren, mezinárodní kurzy zaměřené na reaktorovou fyziku apod.

 • Pro veřejnost

  Nežijeme jen vědou! Středoškolákům nabízíme soustředění TCN, přípravné kurzy či Týden vědy, starší generaci nabízíme Univerzitu třetího věku a všem milovníkům přírodních věd přednášky, konference a kurzy sebevzdělávání. Nově také pořádáme vzdělávací kurzy pro pedagogy v rámci DVPP.

Systémové upozornění

Aktuality

21. 3.
2020

Pozastavení kontaktní výuky na ČVUT od 10. 3. 2020 do 5. 4. 2020

Z důvodu omezení šíření nákazy koronavirem COVID-19 je z rozhodnutí rektora ČVUT přerušena veškerá kontaktní výuka na ČVUT, zrušeny jsou též zahraniční cesty, konference a společenské akce. Podrobnější informace jsou uvedeny v příkazu rektora č. 7/2020 a v dodatku č. 2 k příkazu rektora č. 7/2020.

2. 3.
2020

Aktuální opatření pro osoby přijíždějící z oblastí výskytu koronaviru COVID-19 – Itálie, Írán, Čína, Hongkong, Singapur, Japonsko, Jižní Korea

Osoby, které byly v období od 11. 2. 2020 v Itálii, Íránu, Číně, Hongkongu, Singapuru, Japonsku a Jižní Koreji, jsou v riziku, že mohly být vystaveny infekci koronavirem. Takové osoby se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách a provozech univerzity, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné prostory a musí se řídit níže uvedenými pravidly. V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a k zamezení rizika pro naše studenty a pracovníky není možno - dle nařízení pana rektora - do výše uvedených oblastí až do odvolání pracovně cestovat a vysílat studenty.

17. 2.
2020

Informace k průběhu letního semestru akademického roku 2019-20

Průběh akademického roku 2019-20 je dán časovým plánem akademického roku 2019-20. Rozvrh letního semestru je zde. Náhrady výuky s ohledem na sváteční dny jsou stanoveny časovým plánem. Anti-epidemický plán je dán pokynem rektora ČVUT v Praze. Průběžně aktualizované informace k opatřením ČVUT v souvislosti s koronavirem jsou shrnuty vyhláškou č. 02/2020. Příkazem rektora je přerušena kontaktní výuka od 10. 3. do 5. 4. 2020.

1. 12.
2019

Přijímací řízení pro akademický rok 2020-21

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2020 - 2021. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2020, a to i bezkontaktně.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.