• Den otevřených dveří FJFI ČVUT v Praze 28. 11. 2017

  Den otevřených dveří

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská otevře svá pracoviště pro středoškoláky již 28. 11. 2017 mezi 9 - 15. Dopoledne je možné shlédnout expozice kateder, dozvědět se více o studiu a ve 12.30 je připraveno hlavní povídání o fakultě.

  Info zde.

 • cell

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  FJFI je pedagogicko-vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a jejími praktickými aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii, biologii, ekologii a dalších oborech. Je prototypem tzv. výzkumné fakulty.

 • Studium na fakultě

  Fakulta nabízí neobvykle široké spektrum oborů. Je výjimečná individuálním zapojením studentů do různých výzkumných projektů, vědeckých týmů a mezinárodních experimentů, podporou krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů v zahraničí.

 • Mezinárodní spolupráce

  Odborně s fakultou těsně spolupracují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale i více než 75 univerzit, vědeckých institucí a firem z více než 45 zemí světa, včetně velkých mezinárodních výzkumných center jako je CERN, ITER, BNL, ELI, SÚJV Dubna, apod.

 • Věda a výzkum

  Výzkum na fakultě pokrývá celou oblast jaderné fyziky a chemie, moderní technologické aplikace fyziky a také rychle se rozvíjející oblasti matematiky a informatiky. Naše fakulta má největší vědecký výkon v rámci ČVUT.

 • Tokamak GOLEM i s malým hliněným Golemem

  Unikátní experimentální pracoviště

  Tokamak Golem - unikátní zařízení pro výzkum termojaderné řízené fúze. Jedná se o jediné školní zařízení tohoto druhu v ČR! Tokamak je určen k výuce i výzkumu (Fusenet, ITER).

 • Unikátní experimentální pracoviště

  Školní jaderný reaktor VR-1 v Tróji slouží k výuce studentů naší fakulty i 12 dalších fakult z ČR. Probíhá zde výcvik zaměstnanců jaderných elektráren, mezinárodní kurzy zaměřené na reaktorovou fyziku, apod.

 • Pro veřejnost

  Nežijeme jen vědou! Středoškolákům nabízíme soustředění TCN, přípravné kurzy či Týden vědy, starší generaci nabízíme Univerzitu třetího věku a všem milovníkům přírodních věd přednášky, konference a kurzy sebevzdělávání. 

Systémové upozornění

Aktuality

27. 10.
2017

Tutoři pro studenty 1. ročníku v zimním semestru 2017-18

V zimním semestru akademického roku 2017-18 pokračuje ve spolupráci se Studentskou unií FJFI ČVUT činnost tutorů pro potřeby konzultací ke studiu v matematických a fyzikálních předmětech 1. ročníku bakalářského studia. Bližší informace podává vyhláška č. 13/2017.

10. 10.
2017

Vyhlášení volby kandidáta na děkana FJFI

Dne 9. 10. 2017 vyhlásil AS FJFI volbu kandidáta na děkana FJFI na funkční období 2018-2022, která se uskuteční 11. 12. 2017. Uzávěrka příjmu návrhů je 13. 11. 2017 v 12:00. Podrobnosti viz text vyhlášení volby.

1. 10.
2017

Akademický rok 2017-2018

Nový akademický rok 2017-2018 začíná výukou v zimním semestru od 2. 10. 2017. Informace pro zápis všech studentů je zde. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2017-2018. Rozvrh zimního semestru je zde. Přesuny výuky v rámci týdenního rozvrhu nejsou plánovány.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.