• cell

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  FJFI je pedagogicko-vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a jejími praktickými aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii, biologii, ekologii a dalších oborech. Je prototypem tzv. výzkumné fakulty.

 • Fakulta slaví 60 let od založení

  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská slaví 60 let od svého založení. Svou činnost zahajovala v jedné budově a roku 1960 absolvovalo prvních 63 inženýrů. Dnes má 10 kateder, 16 oborů v Bc. i Ing. studiu a více než 5 143 absolventů.

 • Studium na fakultě

  Fakulta nabízí neobvykle široké spektrum oborů. Je vyjímečná individuálním zapojením studentů do různých výzkumných projektů, vědeckých týmů a mezinárodních experimentů, podporou krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů v zahraničí.

 • Mezinárodní spolupráce

  Odborně s fakultou těsně spolupracují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale i více než 75 univerzit, vědeckých institucí a firem z více než 45 zemí světa, včetně velkých mezinárodních výzkumných center jako je CERN, ITER, BNL, ELI, SÚJV Dubna, apod.

 • Věda a výzkum

  Výzkum na fakultě pokrývá celou oblast jaderné fyziky a chemie, moderní technologické aplikace fyziky a také rychle se rozvíjející oblasti matematiky a informatiky. Naše fakulta má největší vědecký výkon v rámci ČVUT.

 • Unikátní experimentální pracoviště

  Tokamak Golem - unikátní zařízení pro výzkum termojaderné řízené fúze. Jedná se o jediné školní zařízení tohoto druhu v ČR! Tokamak je určen k výuce i výzkumu (Fusenet, ITER).

 • Unikátní experimentální pracoviště

  Školní jaderný reaktor VR-1 v Tróji slouží k výuce studentů naší fakulty i 12 dalších fakult z ČR. Probíhá zde výcvik zaměstnanců jaderných elektráren, mezinárodní kurzy zaměřené na reaktorovou fyziku, apod.

 • Pro veřejnost

  Nežijeme jen vědou! Středoškolákům nabízíme soustředění TCN, přípravné kurzy či Týden vědy, starší generaci nabízíme Univerzitu třetího věku a všem milovníkům přírodních věd přednášky, konference a kurzy sebevzdělávání. 

Systémové upozornění

Aktuality

28. 8.
2015

Náhradní termín zápisu pro 1. ročník bakalářského studia akademického roku 2015-16

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia akademického roku 2015-16 je stanoven na 18. září 2014 v 8:30 v budově v Břehové 7, Praha 1.

28. 8.
2015

Náhradní termín přijímací zkoušky do bakalářského studia

Náhradní termín přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se koná dne 14. 9. 2015 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

17. 8.
2015

Časový plán akademického roku

Časový plán současného akademického roku 2014-2015 je zde. Konec akademického roku 2014-15 je upraven Vyhláškou č. 04/2015. Časový plán následujícího akademického roku 2015-2016 je zde.

12. 5.
2015

Přijímací řízení pro akademický rok 2015-2016 - 2. kolo

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2015-2016. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 8.9.2015 a do navazujícího magisterského studia do 11.9.2015.

12. 5.
2015

Přijímací řízení pro akademický rok 2015-2016

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2015-2016. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 31.3.2015.

Hlavní informace

Pihlaovac jmno a heslo jsou stejn, jako do USERMAP (nebo KOS).

V ppad ztrty nebo zapomenut hesla i jmna se obrate na vaeho sprvce IT.