• Staň se na den částicovým fyzikem!

  Na den částicovým fyzikem pracujícím na špičkových mezinárodních výzkumech světové laboratoře CERN se 6. 3. 2020 může stát každá studentka či student střední školy. Neváhej, online registrace již běží!

 • Víkendový Den otevřených dveří na FJFI 14. 3. 2020

  FJFI otevře svá pracoviště i o víkendu! Sobotní Den otevřených dveří již 14. 3. 2020 od 9.30 do 14 hodin. Na programu budou exkurze na jednotlivá pracoviště, expozice kateder a ve 13.00 je připraveno hlavní povídání o fakultě.

 • Přípravný kurz z matematiky a fyziky

  Bezplatný kurz určený především středoškolákům jako ideální příprava nejen k přijímacím zkouškám na vysoké školy technického typu, ale i k maturitní zkoušce na SŠ. Náplní kurzu je řešení typových příkladů z matematiky a fyziky. Ve fyzice navíc bude věnována pozornost i některým jejím novým partiím.

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  FJFI je pedagogicko-vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a jejími praktickými aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii, biologii, ekologii a dalších oborech. Je prototypem tzv. výzkumné fakulty.

 • CERN

  Mezinárodní spolupráce

  Odborně s fakultou těsně spolupracují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale i více než 75 univerzit, vědeckých institucí a firem z více než 45 zemí světa, včetně velkých mezinárodních výzkumných center jako je CERN, ITER, BNL, ELI, SÚJV Dubna apod.

 • Věda a výzkum

  Výzkum na fakultě pokrývá celou oblast jaderné fyziky a chemie, moderní technologické aplikace fyziky a také rychle se rozvíjející oblasti matematiky a informatiky. Naše fakulta má jeden z největších vědeckých výkonů v rámci ČVUT.

 • Školní jaderný reaktor VR-1

  Školní jaderný reaktor VR-1 v Troji slouží k výuce studentů naší fakulty i 12 dalších fakult z ČR. Probíhá zde výcvik zaměstnanců jaderných elektráren, mezinárodní kurzy zaměřené na reaktorovou fyziku apod.

 • Pro veřejnost

  Nežijeme jen vědou! Středoškolákům nabízíme soustředění TCN, přípravné kurzy či Týden vědy, starší generaci nabízíme Univerzitu třetího věku a všem milovníkům přírodních věd přednášky, konference a kurzy sebevzdělávání. Nově také pořádáme vzdělávací kurzy pro pedagogy v rámci DVPP.

Systémové upozornění

Aktuality

5. 2.
2020

Pokyny k postupu při podezření nákazou Koronavirem 2019-nCoV

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček vydal pokyn k zveřejnění anti-epidemického plánu ČVUT v souvislosti s šířením Koronaviru. V rámci preventivních opatření přinášíme studentům i zaměstnancům informace o optimálním chování.

1. 12.
2019

Přijímací řízení pro akademický rok 2020-21

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2020 - 2021. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2020.

29. 9.
2019

Informace k průběhu zimního semestru 2019-20

Nový akademický rok 2019-2020 začal výukou všech ročníků v zimním semestru od 23. 9. 2019 do 20. 12. 2019. Informace pro zápis všech studentů je zde. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2019-2020.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.