Systémové upozornění
Hlavní informace

Vysvětlivky k rozvrhu:

 • Učebny v Břehové ulici:  
  • B-103, B-111, B-114, B-115, B-10, B-11, B-215, B-314
  • B-009 = počítačová učebna B-9 v Břehové ulici
  • KF-13 = seminární místnost KF (přízemí)
  • KF-122  = pokročilé praktikum (jen pro výuku KF)
  • KF-221 = druhé pokročilé praktikum (jen pro výuku KF)
  • KF-chodb = chodba ve 2.patře u KF
  • B-atrium = atrium v Břehové
 • Učebny v Trojanově ulici:  
  • T-101, T-201, T-204, T-205, T-206, T-207, T-208, T-209, T-210, T-211, T-212, T-214, T-301
  • T-112 = seminární místnost katedry matematiky
  • T-014 = učebna kabinetu softwarového inženýrství
  • T-115 = počítačová učebna katedry matematiky
  • T-105 = počítačová učebna katedry matematiky
  • T-385 = učebna  katedry pevných látek
  • PC-UNIX = unixová počítačová učebna KFE
  • PC-KFE = počítačová učebna KFE
  • KFE-121 = učebna KFE
  • KFE-310 = učebna KFE
  • KFE-EPR = praktikum
  • KFE-LPR = praktikum
 • Učebny v Troji:  
  • KFE-244 = učebna KFE
  • KFE-011 = učebna
  • KFE-OPR = praktikum
  • MFF-T2 = posluchárna T2 na MFF UK 
 • Posluchárny MFF v ulici Ke Karlovu:
  • F1
  • M1
 • Posluchárna FEL v Technické ulici č. 2:
  • T2:C3-337
 • Posluchárna FEL na Karlově náměstí:
  • KN:E-107
 • Posluchárna Fakulty strojní ČVUT na Karlově náměstí:
  • KN:A-214
 • Posluchárny a katedry PřF UK, Hlavova 2030/8:
  • CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, LT, KACH, KFCH

Rezervace místností

Aktuální stav rezervací poslucháren v Trojanově ulici (platí pouze po dobu zkouškového období).

Rezervace místností v Trojanově i v Břehové ulici provádějte telefonicky na 224358550 nebo na mailu Milan Krbálek (pouze během semestrální výuky).

Ve zkouškovém období se s rezervacemi na místnosti v Trojanově ulici obracejte na tajemníka katedry matematiky Milana Krbálka (telefon 224358550), s rezervacemi na místnosti v Břehové ulici se obracejte na paní Janu Vackovou (telefon 224358277).

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.