Systémové upozornění
Hlavní informace

Zápis do bakalářského studia

Informace a pokyny pro zápis do prvního ročníku bakalářského studia

Zápis nových studentů 1. ročníku bakalářského studia probíhá koncem srpna. Podrobné informace obsahuje:

Organizace zápisu:

  • zápisu se student účastní osobně, prokazuje se občanským průkazem a dopisem o přijetí.
  • veškeré podrobnosti k zápisům jsou vysvětleny organizačním týmem zápisů, jehož součástí jsou také studenti vyšších ročníků.

Časový průběh:

  • základní informace k vysokoškolskému studiu a k zápisům do studia na FJFI ČVUT
  • řízené vyplňování zápisových formulářů po vedením organizačního týmu zápisů
  • dokončení zápisu na studijním oddělení

Zapsané předměty na zimní i letní semestr si mohou studenti 1. ročníku bakalářského studia změnit na studijním oddělení v úředních hodinách vždy první tři týdny výuky příslušného semestru .

Informace a pokyny pro zápis do vyšších ročníků bakalářského studia

Zápis studentů vyšších ročníků bakalářského studia probíhá v září. Každý student provádí zápis obvyklým způsobem souběžně do Studijního informačního systému ČVUT (KOS) a do zápisového listu předmětů. Podrobné informace obsahuje:

Zapsané předměty na zimní i letní semestr si mohou studenti změnit na studijním oddělení v úředních hodinách vždy první dva týdny výuky příslušného semestru.

Zápis do navazujícího magisterského studia

Informace a pokyny pro zápis do prvního ročníku magisterského studia

Zápis studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia probíhá v září. Každý student provádí zápis obvyklým způsobem souběžně do Studijního informačního systému ČVUT (KOS) a do zápisového listu předmětů. Podrobné informace obsahuje:

Informace a pokyny pro zápis do vyšších ročníků navazujícího magisterského studia

Zápis studentů vyšších ročníků navazujícího magisterského studia probíhá v září. Každý student provádí zápis obvyklým způsobem souběžně do Studijního informačního systému ČVUT (KOS) a do zápisového listu předmětů. Podrobné informace obsahuje:

Zapsané předměty na zimní i letní semestr si mohou studenti změnit na studijním oddělení v úředních hodinách vždy první dva týdny výuky příslušného semestru.

Doplňující informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.