Filtr grantů

Kategorie
Rok
Hlavní informace
Workshop experimentální jaderné a částicové fyziky
Petráček, V.
2014
2014
SVK 38/14/F4
6th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Břeň, D.
2014
2014
SVK 36/14/F4
23rd Student conference "Winter school on mathematical physics "
Chadzitaskos, G.
2014
2014
SVK 37/14/F4
Řešitelné modely kvantových procházek a jejich aplikace
Štefaňák, M.
2014
2016
GP14-02901P
Struktura vakua v kvantově polních teoriích
Jizba, P.
2014
2016
GA14-07983S
Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Petráček, V.
2012
2015
EE2.3.30.0034
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13009
Využití potenciálu kvantových procházek
Jex, I.
2013
2016
GA13-33906S
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13031
Studium jaderné hmoty v ultra-relativistických jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Bielčík, J.
2013
2016
GA13-20841S
Studium kinetických jevů v plazmatu Jupiterova měsíce Io
Šebek, O.
2013
2014
SGS13/147/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu v tokamaku
Břeň, D.
2013
2014
SGS13/145/OHK4/2T/14
Jaderná hmota v extrémních podmínkách v experimentu STAR
Bielčík, J.
2013
2015
SGS13/215/OHK4/3T/14
Struktury a aplikace matematické fyziky
Šnobl, L.
2013
2015
SGS13/217/OHK4/3T/14
Hybridní simulace interakce Měsíce se slunečním větrem
Jílek, M.
2013
2014
SGS13/146/OHK4/2T/14
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN - fáze 2
Petráček, V.
2013
2015
SGS13/216/OHK4/3T/14
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Contreras, J.
2012
2016
LK11209
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
Jizba, P.
2012
2014
GCP402/12/J077
Studium jaderné hmoty v extrémních podmínkách - experimenty CBM a HADES
Petráček, V.
2012
2014
LG12007
Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Petráček, V.
2012
2015
EE2.3.30.0034
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13009
Využití potenciálu kvantových procházek
Jex, I.
2013
2016
GA13-33906S
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2013
2015
LG13031
Studium jaderné hmoty v ultra-relativistických jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Bielčík, J.
2013
2016
GA13-20841S
Studium vlastností nových tříd speciálních funkcí několika proměnných
Hrivnák, J.
2013
2013
7AMB13PL035
Workshop experimentální jaderné a částicové fyziky
Petráček, V.
2013
2013
SVK 31/13/F4
5th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Břeň, D.
2013
2013
SVK 29/13/F4
Studentská konference 22th Winter School on MATHEMATICAL PHYSICS
Chadzitaskos, G.
2013
2013
SVK 30/13/F4
Studium kinetických jevů v plazmatu Jupiterova měsíce Io
Šebek, O.
2013
2014
SGS13/147/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu v tokamaku
Břeň, D.
2013
2014
SGS13/145/OHK4/2T/14
Jaderná hmota v extrémních podmínkách v experimentu STAR
Bielčík, J.
2013
2015
SGS13/215/OHK4/3T/14
Struktury a aplikace matematické fyziky
Šnobl, L.
2013
2015
SGS13/217/OHK4/3T/14
Hybridní simulace interakce Měsíce se slunečním větrem
Jílek, M.
2013
2014
SGS13/146/OHK4/2T/14
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN - fáze 2
Petráček, V.
2013
2015
SGS13/216/OHK4/3T/14
Use of Small Tokamak GOLEM as a Test Bed for Application of High Temperature Superconductors in Fusion Devices
Svoboda, V.
2012
2013
17116
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Contreras, J.
2012
2016
LK11209
Obecný popis strukturálních změn v ekonomice za použití multi-agentových modelů
Lavička, H.
2012
2013
GAP402/12/2255
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
Jizba, P.
2012
2014
GCP402/12/J077
Studium jaderné hmoty v extrémních podmínkách - experimenty CBM a HADES
Petráček, V.
2012
2014
LG12007
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Petráček, V.
2012
2015
EE2.3.30.0034
Use of Small Tokamak GOLEM as a Test Bed for Application of High Temperature Superconductors in Fusion Devices
Svoboda, V.
2012
2013
17116
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Contreras, J.
2012
2016
LK11209
Obecný popis strukturálních změn v ekonomice za použití multi-agentových modelů
Lavička, H.
2012
2013
GAP402/12/2255
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Vrba, V.
2012
2019
TE01020069
Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
Jizba, P.
2012
2014
GCP402/12/J077
Studium jaderné hmoty v extrémních podmínkách - experimenty CBM a HADES
Petráček, V.
2012
2014
LG12007
Workshop experimentální jaderné a částicové fyziky
Petráček, V.
2012
2012
SVK 29/12/F4
6th Student Colloquium and School on Mathematical Physics
Šnobl, L.
2012
2012
SVK 30/12/F4
21th Student Conference "Winter school on Mathematical Physics",
Chadzitaskos, G.
2012
2012
SVK 28/12/F4
4th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Břeň, D.
2012
2012
SVK 27/12/F4
Řešení modelů ve fyzice a informatice
Chadzitaskos, G.
2011
2012
SGS11/132/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu
Břeň, D.
2011
2012
SGS11/131/OHK4/2T/14
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN
Petráček, V.
2010
2012
SGS10/293/OHK4/3T/14
Optické realizace kvantových procházek a algoritmů na nich založených
Potoček, V.
2010
2012
SGS10/294/OHK4/3T/14
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Bielčík, J.
2010
2012
SGS10/292/OHK4/3T/14
Algebraické a geometrické struktury Poisson-Lieovy T-duality
Šnobl, L.
2010
2012
SGS10/295/OHK4/3T/14
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Bielčík, J.
2009
2012
LA09013
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Zimní workshop experimentální jaderné fyziky
Petráček, V.
2011
2011
SVK 23/11/F4
20th Student Konference - Winter School on Mathematical Physics
Šnobl, L.
2011
2011
SVK 16/11/F4
Řešení modelů ve fyzice a informatice
Chadzitaskos, G.
2011
2012
SGS11/132/OHK4/2T/14
Studium magnetického udržení plazmatu
Břeň, D.
2011
2012
SGS11/131/OHK4/2T/14
Kvantifikování neklasického chování kvantových procházek a kvantové optické sítě
Jex, I.
2010
2011
MEB041011
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN
Petráček, V.
2010
2012
SGS10/293/OHK4/3T/14
Analýza urbánní struktury založená na katastrálních datech
Exner, P.
2010
2011
SGS10/211/OHK4/2T/14
Optické realizace kvantových procházek a algoritmů na nich založených
Potoček, V.
2010
2012
SGS10/294/OHK4/3T/14
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Bielčík, J.
2010
2012
SGS10/292/OHK4/3T/14
Algebraické a geometrické struktury Poisson-Lieovy T-duality
Šnobl, L.
2010
2012
SGS10/295/OHK4/3T/14
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Bielčík, J.
2009
2012
LA09013
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Matematické struktury v teoretické fyzice
Jex, I.
2008
2011
GD202/08/H072
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Jančárek, A.
2011
2014
EE.2.3.20.0092
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Richter, I.
2012
2018
GBP205/12/G118
Braggovská vlákna pro přenos vysokých energií laserů
Kubeček, V.
2012
2015
GAP102/12/2361
Diodově čerpané laserové systémy s aktivním iontem Praseodymu
Fibrich, M.
2012
2014
GPP102/12/P505
Pokročilé Lagrangeovské metody pro hydrodynamické výpočty
Váchal, P.
2012
2014
GPP201/12/P554
Pevnolátkové lasery středního infračerveného pásma
Jelínková, H.
2012
2014
GAP102/12/0320
Pokročilé simulace urychlování iontů velmi krátkými intenzivními laserovými pulzy
Pšikal, J.
2012
2014
GPP205/12/P366
Impulsní zdroj měkkého rentgenového záření pro biomedicínské aplikace
Jančárek, A.
2012
2014
GAP102/12/2043
Synchronně čerpaný optický parametrický oscilátor pro senzory
Zavadilová, A.
2012
2014
GPP102/12/P645
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro dlouhodobé kosmické mise
Procházka, I.
2012
2015
LH12005
Simulace parametrických procesů při interakci laserového záření s plazmatem v souvislosti s Shock ignition
Klimo, O.
2011
2013
GPP205/11/P660
Urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulsy v pokročilých terčích
Limpouch, J.
2011
2013
GAP205/11/1165
Interakce laserově produkovaného plazmatu se stěnou
Liska, R.
2010
2012
GAP205/10/0814
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Fyzika a pokročilé simulace fotonických a plazmonických struktur
Richter, I.
2010
2013
GAP205/10/0046
Multimateriálové Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody pro hydrodynamické simulace plazmatu
Kuchařík, M.
2010
2012
GPP201/10/P086
Optické záření a nanostruktury
Fiala, P.
2010
2012
SGS10/298/OHK4/3T/14
Lasery a aplikace
Jelínková, H.
2010
2012
SGS10/299/OHK4/3T/14
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Kompaktní nanosekundový oku bezpečný laser
Jelínková, H.
2009
2012
FR-TI1/356
Mikrofokusní rentgenový zdroj s vysokým jasem
Jančárek, A.
2009
2012
FR-TI1/139
Teorie, modelování a návrh vybraných subvlnových fotonických struktur
Richter, I.
2009
2012
OC09038
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
19th conference - Winter scool on mathematical physics
Chadzitaskos, G.
2010
2010
SVK 12/10/F4
Kvantifikování neklasického chování kvantových procházek a kvantové optické sítě
Jex, I.
2010
2011
MEB041011
Inovace a rozšíření společných laboratoří pro projektově orientovanou experimentální výuku studentů FJFI ČVUT v Praze
Jex, I.
2010
2010
2716 Aa
Mezinárodní workshop 'Studium jetů v proton-protonových a jádro-jaderných srážkách'
Bielčík, J.
2010
2010
ME10016
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN
Petráček, V.
2010
2012
SGS10/293/OHK4/3T/14
Analýza urbánní struktury založená na katastrálních datech
Exner, P.
2010
2011
SGS10/211/OHK4/2T/14
Optické realizace kvantových procházek a algoritmů na nich založených
Potoček, V.
2010
2012
SGS10/294/OHK4/3T/14
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Bielčík, J.
2010
2012
SGS10/292/OHK4/3T/14
Mezony K v jaderném prostředí
Gazda, D.
2010
2010
SGS10/087/OHK4/1T/14
Algebraické a geometrické struktury Poisson-Lieovy T-duality
Šnobl, L.
2010
2012
SGS10/295/OHK4/3T/14
Ortogonální polynomy v kvantové optice
Smotlacha, J.
2010
2010
SGS10/088/OHK4/1T/14
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Bielčík, J.
2009
2012
LA09013
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Matematické struktury v teoretické fyzice
Jex, I.
2008
2011
GD202/08/H072
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Účast na experimentu CBM
Petráček, V.
2007
2010
LA316
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Jančárek, A.
2011
2014
EE.2.3.20.0092
Simulace parametrických procesů při interakci laserového záření s plazmatem v souvislosti s Shock ignition
Klimo, O.
2011
2013
GPP205/11/P660
Urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulsy v pokročilých terčích
Limpouch, J.
2011
2013
GAP205/11/1165
Urychlování iontů při interakci laserových pulsů s vysokou intenzitou s terči.
Klimo, O.
2010
2011
MEB021029
Vylepšení ALE: analýza Lagrangeovských schemat, kvalita sítě, vyhlazování a regularizace.
Liska, R.
2010
2011
MEB021020
Interakce laserově produkovaného plazmatu se stěnou
Liska, R.
2010
2012
GAP205/10/0814
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Fyzika a pokročilé simulace fotonických a plazmonických struktur
Richter, I.
2010
2013
GAP205/10/0046
Multimateriálové Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody pro hydrodynamické simulace plazmatu
Kuchařík, M.
2010
2012
GPP201/10/P086
Pikosekundové pevnolátkové lasery a optické parametrické generátory pro senzory rotace a jiných fyzikálních veličin.
Kubeček, V.
2010
2011
ME10131
Optické záření a nanostruktury
Fiala, P.
2010
2012
SGS10/298/OHK4/3T/14
Lasery a aplikace
Jelínková, H.
2010
2012
SGS10/299/OHK4/3T/14
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Kompaktní nanosekundový oku bezpečný laser
Jelínková, H.
2009
2012
FR-TI1/356
Mikrofokusní rentgenový zdroj s vysokým jasem
Jančárek, A.
2009
2012
FR-TI1/139
Teorie, modelování a návrh vybraných subvlnových fotonických struktur
Richter, I.
2009
2012
OC09038
Kovové nanovrstvy pro senzorové a detektorové struktury na bázi polovodičů
Piksová, K.
2009
2011
GA102/09/1037
Víceúrovňové modelování a rentgenová tomografie v geotechnice
Jančárek, A.
2009
2011
GA105/09/1830
Návrh, příprava a charakterizace nových typů optických mikrorezonátorů pro chemickou detekci
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1763
Diodově buzený výkonový pikosekundový laserový systém
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1741
Moderní trendy ve fyzice plazmatu
Limpouch, J.
2008
2011
GD202/08/H057
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
neuveden
Svoboda, V.
2008
2009
GA 224982
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Bielčík, J.
2009
2012
LA09013
Doplnění programu výuky fyziky pro nadané studenty
Jex, I.
2009
2009
4/12.3.7-b
Internacionalizace doktorského studia na FJFI. Působení významných zahraničních akademických pracovníků na ČVUT
Jex, I.
2009
2009
4/6.1. 4b
Výměny studentů ČVUT v rámci světových laboratoří základního výzkumu
Jex, I.
2009
2009
4/1/4/d
Kvantová korelace, provázání a nelokálnost
Jex, I.
2009
2009
MEB100903
Vybrané matematické aspekty nehermitovských kvantových modelu
Siegl, P.
2009
2009
CTU0910114
Metodické centrum termojaderné fúze
Jex, I.
2009
2009
1581/2009
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Vlastnosti kvantových procházek a kvantových letů
Jex, I.
2008
2009
MEB040805
Matematické struktury v teoretické fyzice
Jex, I.
2008
2011
GD202/08/H072
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Účast na experimentu CBM
Petráček, V.
2007
2010
LA316
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Urychlování iontů při interakci laserových pulsů s vysokou intenzitou s terči.
Klimo, O.
2010
2011
MEB021029
Vylepšení ALE: analýza Lagrangeovských schemat, kvalita sítě, vyhlazování a regularizace.
Liska, R.
2010
2011
MEB021020
Interakce laserově produkovaného plazmatu se stěnou
Liska, R.
2010
2012
GAP205/10/0814
Ovlivňování povrchem-modifikovaných optických procesů molekul a polovodičových kvantových teček plasmonovými resonancemi souborů kovových nanočástic
Michl, M.
2010
2014
GAP208/10/0941
Fyzika a pokročilé simulace fotonických a plazmonických struktur
Richter, I.
2010
2013
GAP205/10/0046
Multimateriálové Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody pro hydrodynamické simulace plazmatu
Kuchařík, M.
2010
2012
GPP201/10/P086
Pikosekundové pevnolátkové lasery a optické parametrické generátory pro senzory rotace a jiných fyzikálních veličin.
Kubeček, V.
2010
2011
ME10131
Optické záření a nanostruktury
Fiala, P.
2010
2012
SGS10/298/OHK4/3T/14
Lasery a aplikace
Jelínková, H.
2010
2012
SGS10/299/OHK4/3T/14
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Kompaktní nanosekundový oku bezpečný laser
Jelínková, H.
2009
2012
FR-TI1/356
Mikrofokusní rentgenový zdroj s vysokým jasem
Jančárek, A.
2009
2012
FR-TI1/139
Teorie, modelování a návrh vybraných subvlnových fotonických struktur
Richter, I.
2009
2012
OC09038
Kovové nanovrstvy pro senzorové a detektorové struktury na bázi polovodičů
Piksová, K.
2009
2011
GA102/09/1037
Víceúrovňové modelování a rentgenová tomografie v geotechnice
Jančárek, A.
2009
2011
GA105/09/1830
Návrh, příprava a charakterizace nových typů optických mikrorezonátorů pro chemickou detekci
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1763
Diodově buzený výkonový pikosekundový laserový systém
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1741
Moderní trendy ve fyzice plazmatu
Limpouch, J.
2008
2011
GD202/08/H057
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Mikročipové lasery generující záření 1.3 um a 1.4 um
Jelínková, H.
2008
2010
GA102/08/1686
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Kompaktní nanosekundový oku bezpečný laser
Jelínková, H.
2009
2012
FR-TI1/356
Mikrofokusní rentgenový zdroj s vysokým jasem
Jančárek, A.
2009
2012
FR-TI1/139
Konference CLEO Europe: Zesilování ultrakrátkých laserových impulsů
Jelínek, M.
2009
2009
CTU0922214
Teorie, modelování a návrh vybraných subvlnových fotonických struktur
Richter, I.
2009
2012
OC09038
Kovové nanovrstvy pro senzorové a detektorové struktury na bázi polovodičů
Piksová, K.
2009
2011
GA102/09/1037
Konference 7. workshop o přímo hnané a rychle zapálené inerciální fúzi
Limpouch, J.
2009
2009
CTU0917814
Konference SBS and Phase Conjugation Workshop 2009
Kálal, M.
2009
2009
CTU0917714
Konference "36th EPS Conference on Plasma Physics": Urychlování iontů v terčích o rozměrech menších než vlnová délka interagujících s fs laserovým pulsem
Pšikal, J.
2009
2009
CTU0916514
13. asijsko-pacifická konference nedestruktivního zkoušení: Diferenciace materiálu pomocí diferenciální počítačové tomografie
Prokop, J.
2009
2009
CTU0916414
Konference "IFSA 2009": Generace fúzních neutronů z interakce femtosekundového laseru s D2 klastry
Martínková, M.
2009
2009
CTU0916314
Návrh a realizace zařízení pro studium pinčujícího kapilárního výboje v dusíku
Nevrkla, M.
2009
2009
CTU0910414
Aperiodická rigorózní metoda vázaných vln a její aplikace
Kwiecien, P.
2009
2009
CTU0910314
Měření časových intervalů s velkou přesností
Vyhlídal, D.
2009
2009
CTU0905314
Realtimové řízení fyzikálních experimentů
Matlas, P.
2009
2009
CTU0905214
Pevnolátkové lasery ve viditelné oblasti s aktivními ionty Pr3+
Fibrich, M.
2009
2009
CTU0905114
Víceúrovňové modelování a rentgenová tomografie v geotechnice
Jančárek, A.
2009
2011
GA105/09/1830
Návrh, příprava a charakterizace nových typů optických mikrorezonátorů pro chemickou detekci
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1763
Diodově buzený výkonový pikosekundový laserový systém
Kubeček, V.
2009
2011
GA102/09/1741
Inovace předmětu Mikroprocesorové praktikum I, II
Voltr, J.
2009
2009
2088/2009
Moderní trendy ve fyzice plazmatu
Limpouch, J.
2008
2011
GD202/08/H057
Moderní, výkonné diodově čerpané lasery v blízké infračervené oblasti
Jelínková, H.
2008
2009
MEB050802
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Laserové měření vzdálenosti družic s milimetrovou přesností
Blažej, J.
2008
2009
ME08063
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro kosmické aplikace
Procházka, I.
2008
2009
ME08065
Mikročipové lasery generující záření 1.3 um a 1.4 um
Jelínková, H.
2008
2010
GA102/08/1686
Speciální nanostruktury - výroba, studium základních fyzikálních vlastností a praktické implementace
Kálal, M.
2007
2009
ME 933
Křemíková nanofotonika - od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám
Fojtík, A.
2007
2009
GA202/07/0818
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Metalodielecktrické nanostruktury pro optiku
Fiala, P.
2007
2009
IAA100100718
Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření
Jančárek, A.
2007
2009
GA102/07/0275
Sendvičové kovové materiály v letectví
Gavrilov, P.
2006
2009
FT-TA3/047
Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
Švéda, L.
2006
2009
FT-TA3/112
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Advanced X-ray Source based on Field Emitting Carbon Nanotubes Cold Cathode
Jančárek, A.
2008
2013
222260
Moderní trendy ve fyzice plazmatu
Limpouch, J.
2008
2011
GD202/08/H057
Moderní, výkonné diodově čerpané lasery v blízké infračervené oblasti
Jelínková, H.
2008
2009
MEB050802
Vývoj numerických Lagrangeovských a ALE metod pro aplikace v laserovém plazmatu
Liska, R.
2008
2008
MEB020730
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Limpouch, J.
2008
2012
LA08024
Příprava nanostruktur a nanomateriálu s cíleným řízením rozměru
Fiala, P.
2008
2012
KAN401220801
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Laserové měření vzdálenosti družic s milimetrovou přesností
Blažej, J.
2008
2009
ME08063
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro kosmické aplikace
Procházka, I.
2008
2009
ME08065
Konference "35th EPS Plasma Physics Conference": Urychlování iontů ultraintenzivními laserovými pulzy dopadajícími na terč pod velmi šikmým úhlem
Pšikal, J.
2008
2008
CTU0813214
Konference ICPP: Mapování nelineární dynamiky volného proudu termického plazmatu v rekonstruovaném fázovém prostoru
Gruber, J.
2008
2008
CTU0813114
Diferenciální radiografie a tomografie s použitím metody filtrů
Prokop, J.
2008
2008
CTU0807914
Zlaté nanotyčky: syntéza a metody samouspořádání
Novotný, F.
2008
2008
CTU0804114
Software pro analýzu komplexních interferogramů laserového plazmatu
Martínková, M.
2008
2008
CTU0804014
Mikročipové lasery generující záření 1.3 um a 1.4 um
Jelínková, H.
2008
2010
GA102/08/1686
Speciální nanostruktury - výroba, studium základních fyzikálních vlastností a praktické implementace
Kálal, M.
2007
2009
ME 933
Křemíková nanofotonika - od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám
Fojtík, A.
2007
2009
GA202/07/0818
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Metalodielecktrické nanostruktury pro optiku
Fiala, P.
2007
2009
IAA100100718
Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření
Jančárek, A.
2007
2009
GA102/07/0275
Sendvičové kovové materiály v letectví
Gavrilov, P.
2006
2009
FT-TA3/047
Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
Švéda, L.
2006
2009
FT-TA3/112
Nízkoenergetické nukleární přechody aktivované laserově generovaným rentgenovým zářením
Šiňor, M.
2006
2008
GA202/06/0697
Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
Jančárek, A.
2006
2008
GA102/06/1851
Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů a záření v životním prostředí
Fojtík, A.
2006
2008
KAN400670651
Depozice energie, čárová rentgenová emise a generace rychlých částic v laserem ozářených pěnových a vrstevnatých terčích
Limpouch, J.
2006
2008
GA202/06/0801
Kompaktní výkonový pikosekundový pevnolátkový laser
Kubeček, V.
2006
2008
GA102/06/1615
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur
Fiala, P.
2005
2008
GD102/05/H039
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace
Jelínková, H.
2005
2008
1P05ME815
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Zobrazovací systémy ionizujícího a UV záření s vysokým rozlišením
Pína, L.
2004
2007
FT-TA/100
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Speciální nanostruktury - výroba, studium základních fyzikálních vlastností a praktické implementace
Kálal, M.
2007
2009
ME 933
Křemíková nanofotonika - od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám
Fojtík, A.
2007
2009
GA202/07/0818
Přeladitelný laser generující záření ve středním infračerveném pásmu pro medicínské aplikace
Koranda, P.
2007
2007
CTU0721414
Laserové biokompaktibilní a tvrdé vrstvy v lékařství
Kocourek, T.
2007
2007
CTU0721314
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
2007
2012
MSM6840770040
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
Pína, L.
2007
2011
IAAX01220701
Metalodielecktrické nanostruktury pro optiku
Fiala, P.
2007
2009
IAA100100718
Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření
Jančárek, A.
2007
2009
GA102/07/0275
Vnitrorezonátorově čerpaný pikosekundový optický parametrický oscilátor pro interferometrii uvnitř rezonátoru
Zavadilová, A.
2007
2007
CTU0714114
Měření bioelektrických signálů v prostředí velmi silného elektromagnetického rušení
Vojtíšek, L.
2007
2007
CTU0708214
Numerické metody pro multimateriálové proudění tekutin
Liska, R.
2007
2007
CTU0715714
PIC simulace urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulsy
Pšikal, J.
2007
2007
CTU0708014
Interakcia a šírenie femtosekundového laserového pulzu v kapilárnom výboji ako perspektívna metóda čerpania aktívneho prostredia rentgenového laseru
Tamáš, M.
2007
2007
CTU0708114
Optické sledování kosmických objektů s laserovými časovými značkami
Němec, M.
2007
2007
CTU0714014
Prodloužení intervalů QT při současném zvýšení srdeční frekvence v dynamickém experimentu u zdravých koní
Kozelek, P.
2007
2007
CTU0713914
Sendvičové kovové materiály v letectví
Gavrilov, P.
2006
2009
FT-TA3/047
Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
Švéda, L.
2006
2009
FT-TA3/112
Nízkoenergetické nukleární přechody aktivované laserově generovaným rentgenovým zářením
Šiňor, M.
2006
2008
GA202/06/0697
Laserové měření vzdáleností družic
Blažej, J.
2006
2007
ME 848
Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
Jančárek, A.
2006
2008
GA102/06/1851
Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů a záření v životním prostředí
Fojtík, A.
2006
2008
KAN400670651
Depozice energie, čárová rentgenová emise a generace rychlých částic v laserem ozářených pěnových a vrstevnatých terčích
Limpouch, J.
2006
2008
GA202/06/0801
Kompaktní výkonový pikosekundový pevnolátkový laser
Kubeček, V.
2006
2008
GA102/06/1615
Modelování struktur založených na fotonických krystalech
Richter, I.
2005
2007
1P05OC086
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Modelování a charakterizace pokročilých vlnovodných fotonických struktur
Richter, I.
2005
2007
GA102/05/0987
Pevnolátkové infračervené lasery pro oftalmologii
Jelínková, H.
2005
2007
GA102/05/0414
Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur
Fiala, P.
2005
2008
GD102/05/H039
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace
Jelínková, H.
2005
2008
1P05ME815
Stanice laserového družicového radaru pro družice ESA a NASA
Novotný, A.
2005
2007
GA205/05/0110
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2004
2007
1P04LA235
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
neuveden
Svoboda, V.
2008
2009
GA 224982
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Svoboda, V.
2008
2012
224982
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2008
2012
LA08015
Vlastnosti kvantových procházek a kvantových letů
Jex, I.
2008
2009
MEB040805
Matematické struktury v teoretické fyzice
Jex, I.
2008
2011
GD202/08/H072
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Jex, I.
2008
2012
LA08032
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Účast na experimentu CBM
Petráček, V.
2007
2010
LA316
Dynamika molekul a iontů v komplexních molekulových systémech
Soldán, P.
2006
2008
IAA400550613
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Poisson-Lie T - pluralita konformně invariantních sigma modelů
Hlavatý, L.
2006
2008
GA202/06/1480
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Dynamika molekul a iontů v komplexních molekulových systémech
Soldán, P.
2006
2008
IAA400550613
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Poisson-Lie T - pluralita konformně invariantních sigma modelů
Hlavatý, L.
2006
2008
GA202/06/1480
Vliv turbulence v okrajovém plazmatu tokamaku na transport částic
Svoboda, V.
2005
2007
IAA100430502
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
QUELE
Jex, I.
2004
2007
QUELLE003772
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2004
2007
1P04LA211
Kvantové počítání s kódy korigujícími chybu
Jex, I.
2004
2006
GA202/04/2101
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Petráček, V.
2007
2011
LC07048
Modernizace laboratoří praktické výuky fyziky pro studenty FJFI ČVUT
Jex, I.
2007
2007
520/A/a
Modernizace laboratoří praktické výuky fyziky pro studenty FJFI ČVUT
Jex, I.
2007
2007
520/A/a
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Jex, I.
2007
2013
MSM6840770039
Účast na experimentu CBM
Petráček, V.
2007
2010
LA316
Dynamika molekul a iontů v komplexních molekulových systémech
Soldán, P.
2006
2008
IAA400550613
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Exner, P.
2006
2011
LC06002
Poisson-Lie T - pluralita konformně invariantních sigma modelů
Hlavatý, L.
2006
2008
GA202/06/1480
Vliv turbulence v okrajovém plazmatu tokamaku na transport částic
Svoboda, V.
2005
2007
IAA100430502
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
QUELE
Jex, I.
2004
2007
QUELLE003772
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2004
2007
1P04LA211
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
QUELE
Jex, I.
2004
2007
QUELLE003772
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2004
2007
1P04LA211
Dalekohledy s rotujícím objektivem
Chadzitaskos, G.
2004
2004
CTU0415714
Kvantové počítání s kódy korigujícími chybu
Jex, I.
2004
2006
GA202/04/2101
Anomální difúze části plazmatu v elektrostatické turbulenci a systémech s magnetickými ostrovy
Svoboda, V.
2002
2004
IAA1043201
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Zobrazovací systémy ionizujícího a UV záření s vysokým rozlišením
Pína, L.
2004
2007
FT-TA/100
High power laser based IFE research coordinated in Associated Laboratories
Kálal, M.
2006
2010
IAEA13781/R0
Sendvičové kovové materiály v letectví
Gavrilov, P.
2006
2009
FT-TA3/047
Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
Švéda, L.
2006
2009
FT-TA3/112
Nízkoenergetické nukleární přechody aktivované laserově generovaným rentgenovým zářením
Šiňor, M.
2006
2008
GA202/06/0697
Laserové měření vzdáleností družic
Blažej, J.
2006
2007
ME 848
Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
Jančárek, A.
2006
2008
GA102/06/1851
Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů a záření v životním prostředí
Fojtík, A.
2006
2008
KAN400670651
Depozice energie, čárová rentgenová emise a generace rychlých částic v laserem ozářených pěnových a vrstevnatých terčích
Limpouch, J.
2006
2008
GA202/06/0801
Moderní zdroje rentgenového záření a částic generované velmi krátkým velmi intensivním laserovým pulsem
Kuba, J.
2006
2006
GP202/06/P461
Kompaktní výkonový pikosekundový pevnolátkový laser
Kubeček, V.
2006
2008
GA102/06/1615
Srovnání několika diferenčních schémat pro magnetohydrodynamiku v 1D a 2D
Havlík, P.
2006
2006
CTU0621814
SLR with millimeter precision
Blažej, J.
2006
2006
Optický parametrický oscilátoru buzený synchronně čerpaným pikosekundovým Nd:YVO4 laserem pro využití v laserovém gyroskopu a senzoru
Zavadilová, A.
2006
2006
CTU0611614
Optické sledování kosmických objektů s laserovými časovými značkami
Němec, M.
2006
2006
CTU0611514
Vliv atmosférické turbulence na rozptyl dat z laserových dálkoměrů
Král, L.
2006
2006
CTU0611414
Zpětnovazební model řízení kardiovaskulárního systému koní
Kozelek, P.
2006
2006
CTU0611314
Generace nových laserových frekvencí pevnolátkových laserů
Koranda, P.
2006
2006
CTU0611214
Diagnostika radiačních a jaderných procesů ve vysokoparametrovém plazmatu
Adámek, P.
2006
2006
CTU0611114
Inovace předmětu Počítačové řízení experimentu
Čech, M.
2006
2006
2289/F1/a
Inovace a rozvoj praktika laserové techniky FJFI se zaměřením na aplikace laserů v medicíně
Jelínková, H.
2006
2006
1452/A/a
Pokročilé Lagrangeovsko-Eulerovské metody simulace hydrodynamiky
Váchal, P.
2006
2006
1987/G1
Modelování struktur založených na fotonických krystalech
Richter, I.
2005
2007
1P05OC086
Modernizace učeben a laboratoří pro výuku pomocí nejmodernějších IT technologií
Čech, M.
2005
2006
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Modelování a charakterizace pokročilých vlnovodných fotonických struktur
Richter, I.
2005
2007
GA102/05/0987
Pevnolátkové infračervené lasery pro oftalmologii
Jelínková, H.
2005
2007
GA102/05/0414
Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur
Fiala, P.
2005
2008
GD102/05/H039
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Výzkum interakce intensivních laserových pulsů s hmotou
Limpouch, J.
2005
2006
1K05026
Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace
Jelínková, H.
2005
2008
1P05ME815
Stanice laserového družicového radaru pro družice ESA a NASA
Novotný, A.
2005
2007
GA205/05/0110
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2004
2007
1P04LA235
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Gradované kontrakce sl(3,C)
Hrivnák, J.
2005
2005
CTU14010D/05
Vliv turbulence v okrajovém plazmatu tokamaku na transport částic
Svoboda, V.
2005
2007
IAA100430502
Simulace socioekonomických systémů
Jakubský, V.
2005
2005
2388/G6
Simulace socioekonomických systémů
Lavička, H.
2005
2005
1907/G6
Graduované kontrakce Lieových algeber
Hrivnák, J.
2005
2005
1191/G6
Centrum částicové fyziky
Hlavatý, L.
2005
2011
LC527
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Tolar, J.
2005
2005
MSM6840770018
QUELE
Jex, I.
2004
2007
QUELLE003772
Spolupráce ČR s CERN
Petráček, V.
2004
2007
1P04LA211
Kvantové počítání s kódy korigujícími chybu
Jex, I.
2004
2006
GA202/04/2101
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1995
SÚJV 06-04-0
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
1992
1999
SÚJV 06-0974
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Havlíček, M.
1999
2004
MSM 210000018
Aplikovaná matematika v technických vědách
Beneš, M.
1999
2004
MSM 210000010
Matematické modelování puklinového šíření škodlivin v podzemních vodách
Šembera, J.
1999
1999
309908904
Nové algebraické struktury ve fyzice - pokračování
Havlíček, M.
1999
1999
767
Nové typy symetrie a stabilita časově závislých kvantových systémů
Šťovíček, P.
1999
1999
791
Podpora přístupu zrakově postižených studentů k informačním zdrojům
Mareš, J.
1999
1999
834
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Podpora internacionalizace studia na FJFI v zaměřeních matematického inženýrství
Tolar, J.
2003
2003
CTU0317314
Konference MEDEX´03 - jaderné maticové elementy ve fyzikální teorii a experimentech
Štekl, I.
2003
2003
CTU0315014
Multidetektorová aparatura TGV II pro studium dvojitého beta rozpadu 106Cd
Čermák, P.
2003
2003
CTU0310214
Studim indukované radioaktivity ve vnitřním detektoru a JF stínění
Bědajánek, I.
2003
2003
CTU0310114
Vědecká výchova studentů matematické fyziky
Tolar, J.
2003
2003
2509/G6
Internacionalizace vědecké výchovy studentů
Chadzitaskos, G.
2003
2003
2507/G6
Anomální difúze části plazmatu v elektrostatické turbulenci a systémech s magnetickými ostrovy
Svoboda, V.
2002
2004
IAA1043201
Nelineární zobrazení a kvantové informace
Jex, I.
2001
2003
GA202/01/0318
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Jex, I.
2000
2003
IST-1999-13021
Konference NEMO
Štekl, I.
2000
2003
05-2-0986
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
2000
2003
10-0-1026
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Matematické modelování transportu a reakcí chemických látek v kontaminovaných podzemních vodách
Beneš, M.
1996
1998
GA205/96/0921
Pole a částice
Burdík, Č.
1997
1998
SÚJV 01-3-10
Kvantová dynamika, geometrie a topologie
Šťovíček, P.
1998
1998
ME 170
Pole a částice
Burdík, Č.
1998
1998
5
Nové algebraické struktury ve fyzice
Havlíček, M.
1998
1998
1267/G
Zobrazovací systémy ionizujícího a UV záření s vysokým rozlišením
Pína, L.
2004
2007
FT-TA/100
Využití kvantové radiofyziky v biologii a medicíně
Fidler, V.
2005
2005
MSM6840770030
Simulace interakce krátkých laserových pulsů s pevnými terči se zaměřením na vznik K-alpha záření
Klimo, O.
2005
2005
2471/G1
Pokročilé Lagrangeovsko-Eulerovské metody simulace hydrodynamiky plazmatu
Váchal, P.
2005
2005
1987/G1
Přednáškový pobyt profesora Hong Jin Konga z Korea Advanced Institute of Science and Technology
Kálal, M.
2005
2005
3531/F1c
Inovace a rozvoj praktické výuky optiky a optoelektroniky na FJFI ČVUT
Fiala, P.
2005
2005
2670/Aa
Modelování struktur založených na fotonických krystalech
Richter, I.
2005
2007
1P05OC086
Modernizace učeben a laboratoří pro výuku pomocí nejmodernějších IT technologií
Čech, M.
2005
2006
Centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2005
2012
LC528
Modelování a charakterizace pokročilých vlnovodných fotonických struktur
Richter, I.
2005
2007
GA102/05/0987
Pevnolátkové infračervené lasery pro oftalmologii
Jelínková, H.
2005
2007
GA102/05/0414
Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur
Fiala, P.
2005
2008
GD102/05/H039
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
Fiala, P.
2005
2011
MSM6840770022
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
Procházka, I.
2005
2011
MSM6840770015
Výzkum interakce intensivních laserových pulsů s hmotou
Limpouch, J.
2005
2006
1K05026
Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace
Jelínková, H.
2005
2008
1P05ME815
Nelineární optické materiály, vlastnosti, charakterizace
Seidl, L.
2005
2005
CTU0508814
Stanice laserového družicového radaru pro družice ESA a NASA
Novotný, A.
2005
2007
GA205/05/0110
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2004
2007
1P04LA235
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
RTG Kontrastní vlnovod pro laserovou medicínu
Jelínková, H.
2003
2005
NJ7716
Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené expozicí vlákna záření CO2 laseru
Jančárek, A.
2003
2005
GA102/03/0475
Význam kovů pro rozklad dřevní hmoty dřevokaznými houbami
Král, J.
2003
2005
GA522/03/0187
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Laserová měření družic s milimetrovou přesností pro studium Země
Hamal, K.
2003
2005
GA205/03/0314
Detektor jednotlivých fotonů na bázi GeSi
Procházka, I.
2003
2005
GA102/03/0316
Pikosekundové lasery pro senzory
Kubeček, V.
2003
2005
GA102/03/0156
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Jaderné receptory zachované během evoluce Metazoa
Chadzitaskos, G.
2002
2002
GA304/00/1128
Anomální difúze části plazmatu v elektrostatické turbulenci a systémech s magnetickými ostrovy
Svoboda, V.
2002
2004
IAA1043201
Spinové korelace kvarku top-antitop produkovaných v interakcích proton-proton a antiproton-proton při energiích 14 TeV a 2 TeV
Smolek, K.
2002
2002
CTU0212814
Nelineární zobrazení a kvantové informace
Jex, I.
2001
2003
GA202/01/0318
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Jex, I.
2000
2003
IST-1999-13021
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Pospíšil, S.
2000
2002
2000/5240/C-2
Konference NEMO
Štekl, I.
2000
2003
05-2-0986
Exkurze studentů
Janout, Z.
2000
2002
10-0-1026
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
2000
2003
10-0-1026
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
2000
2002
06-4-1036
CERN - RD 49
Pospíšil, S.
1999
2002
RPC RD49
Matematické modelování růstu mikrostruktury při tuhnutí kovů
Beneš, M.
1997
1997
3097486
Mezinárodní spolupráce ATLAS-CERN - DÚ 3: Vývoj a stavba dopředné části vnitřního detektoru, DÚ 3/II: Neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS
Šimák, V.
1995
2003
RP-4210/69
Matematické modelování transportu a reakcí chemických látek v kontaminovaných podzemních vodách
Beneš, M.
1996
1998
GA205/96/0921
Pole a částice
Burdík, Č.
1997
1998
SÚJV 01-3-10
Sborník: 6. mezinárodního kolokvia Kvantové grupy a integrabilní systémy
Burdík, Č.
1997
1997
PG97007
Zobrazovací systémy ionizujícího a UV záření s vysokým rozlišením
Pína, L.
2004
2007
FT-TA/100
Výzkum a vývoj kruhového, diodově buzeného pikosekundového laseru pro senzory
Kubeček, V.
2003
2004
ME 623
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2004
2007
1P04LA235
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
Fiala, P.
2004
2008
1H-PK/02
Intenzivní kurz koncepce postmoderní fyziky
Drška, L.
2004
2004
CTU0418714
Prezentace vědeckých výsledků na symposiu Photonics Europe 2004 konaném ve Strasbourgu ve Francii
Šulc, J.
2004
2004
CTU0416114
Presentace příspěvku na mezinárodní konferenci - Photonics West 2004
Němec, M.
2004
2004
CTU0416014
Výpočetní sítě pro fyziku plazmatu a dynamiku tekutin
Váchal, P.
2004
2004
CTU0411014
Vývoj Lagrangeovsko-Eulerovských metod ve fyzice plazmatu
Kuchařík, M.
2004
2004
CTU0410914
WEB pro výuku v posluchárne I pro samostatné studium
Vrbová, M.
2004
2004
2081/F1
Lagrangeovsko-Eulerovská metoda pro hydrodynamiku plazmatu
Kuchařík, M.
2004
2004
2087/G1
Výzkum a vývoj kruhového, diodově buzeného pikosekundového laseru pro senzory
Kubeček, V.
2003
2004
ME 623
Laserové měření družic
Hamal, K.
2003
2004
ME 705
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
Optimalizace kapilárního výboje pro generaci měkkého rentgenového záření
Vrbová, M.
2002
2004
ME 609
RTG Kontrastní vlnovod pro laserovou medicínu
Jelínková, H.
2003
2005
NJ7716
Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené expozicí vlákna záření CO2 laseru
Jančárek, A.
2003
2005
GA102/03/0475
Význam kovů pro rozklad dřevní hmoty dřevokaznými houbami
Král, J.
2003
2005
GA522/03/0187
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Laserová měření družic s milimetrovou přesností pro studium Země
Hamal, K.
2003
2005
GA205/03/0314
Detektor jednotlivých fotonů na bázi GeSi
Procházka, I.
2003
2005
GA102/03/0316
Pikosekundové lasery pro senzory
Kubeček, V.
2003
2005
GA102/03/0156
Generace nových laserových frekvencí
Jelínková, H.
2002
2004
ME 524
Uzavřené duté vlnovody pro infračervené záření a jejich aplikace v laserové medicíně
Jelínková, H.
2002
2004
ME 523
Fotofyzika funkčních molekul a spektroskopie pro molekulární elektroniku
Fidler, V.
2002
2004
ME 559
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Vývoj Ondřejovského ešeletového spektrografu
Pína, L.
2002
2004
GA102/02/1000
Laserový družicový dálkoměr pro síť ILRS (International Laser Ranging Service)
Novotný, A.
2002
2004
GA205/02/0838
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku
Procházka, I.
2002
2004
GA102/02/0122
Rigorózní analýza optických difrakčních mřížek
Richter, I.
2001
2004
GP202/01/D004
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100
MEDIPIX
Pospíšil, S.
2001
2001
ME 238
Třídimenzionální detektory k zobrazování pomocí záření
Pospíšil, S.
2001
2001
G5RD-CT-2001-00536
Zkoumání vlastností kvarků v interakcích proton-proton a antiproton-proton při energiích 14 TeV a 1,8 TeV s koncovými stavy mnoha jetů
Otec, R.
2001
2001
300111014
Aplikace koincidenční instrumentální neutronové aktivační analýzy
Ndiaye, I.
2001
2001
300110914
Spektroskopie jádra 159Gd
Granja, C.
2001
2001
300110814
Konference o problematice dvojitého rozpadu beta (MEDEX01)
Štekl, I.
2001
2001
300111214
Studium dvojitého beta rozpadu 100 Mo
Vála, L.
2001
2001
300111314
Spinové korelace kvarků top-antitop produkovaných v interakcích proton-proton a antiproton-proto při energiích 14 TeV a 2 TeV
Smolek, K.
2001
2001
300111114
Nelineární zobrazení a kvantové informace
Jex, I.
2001
2003
GA202/01/0318
Algebraické struktury metody obrácené úlohy roztylu
Šnobl, L.
2001
2001
1929/G4
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Jex, I.
2000
2003
IST-1999-13021
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Pospíšil, S.
2000
2002
2000/5240/C-2
Konference NEMO
Štekl, I.
2000
2003
05-2-0986
Exkurze studentů
Janout, Z.
2000
2002
10-0-1026
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
2000
2003
10-0-1026
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
2000
2002
06-4-1036
CERN - RD 49
Pospíšil, S.
1999
2002
RPC RD49
Výzkum a vývoj kruhového, diodově buzeného pikosekundového laseru pro senzory
Kubeček, V.
2003
2004
ME 623
Výzkum a vývoj kruhového, diodově buzeného pikosekundového laseru pro senzory
Kubeček, V.
2003
2004
ME 623
Laserové měření družic
Hamal, K.
2003
2004
ME 705
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu
Limpouch, J.
2003
2007
GD202/03/H162
Optimalizace kapilárního výboje pro generaci měkkého rentgenového záření
Vrbová, M.
2002
2004
ME 609
RTG Kontrastní vlnovod pro laserovou medicínu
Jelínková, H.
2003
2005
NJ7716
Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené expozicí vlákna záření CO2 laseru
Jančárek, A.
2003
2005
GA102/03/0475
Bichromofor s vibrační sondou
Špulák, P.
2003
2003
CTU0311014
Difraktivní optické elementy - návrh a realizace pomocí prostorových modulátorů
Škereň, M.
2003
2003
CTU0310914
Prezentace na výroční konferenci SPIE 2003
Richter, I.
2003
2003
CTU0315414
Syntéza fokuzovaných 3D obrazů pomocí optických dikraktivních struktur
Najdek, D.
2003
2003
CTU0310814
Výzkum a vývoj speciálních fázových záznamových materiálů
Květoň, M.
2003
2003
CTU0310714
Lagrangeovsko-Eulerovské metody ve fyzice plazmatu
Kuchařík, M.
2003
2003
CTU0310614
Generece pikosekundových impulsů v neodymových laserech pomocí pevnolátkových saturovatelných absorbérů
Dombrovský, A.
2003
2003
CTU0310514
Fotovoltaické solitony
Bodnár, M.
2003
2003
CTU0310414
Význam kovů pro rozklad dřevní hmoty dřevokaznými houbami
Král, J.
2003
2005
GA522/03/0187
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Laserová měření družic s milimetrovou přesností pro studium Země
Hamal, K.
2003
2005
GA205/03/0314
Detektor jednotlivých fotonů na bázi GeSi
Procházka, I.
2003
2005
GA102/03/0316
Pikosekundové lasery pro senzory
Kubeček, V.
2003
2005
GA102/03/0156
Generace nových laserových frekvencí
Jelínková, H.
2002
2004
ME 524
Uzavřené duté vlnovody pro infračervené záření a jejich aplikace v laserové medicíně
Jelínková, H.
2002
2004
ME 523
Fotofyzika funkčních molekul a spektroskopie pro molekulární elektroniku
Fidler, V.
2002
2004
ME 559
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Vývoj Ondřejovského ešeletového spektrografu
Pína, L.
2002
2004
GA102/02/1000
Laserový družicový dálkoměr pro síť ILRS (International Laser Ranging Service)
Novotný, A.
2002
2004
GA205/02/0838
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku
Procházka, I.
2002
2004
GA102/02/0122
Mimetické metody konečných diferencí pro difusní rovnice
Liska, R.
2001
2003
ME 436
Bělení zubů - kvalitativní hodnocení účinku, nový technologický postup
Jelínková, H.
2001
2003
NK6823
Rigorózní analýza optických difrakčních mřížek
Richter, I.
2001
2004
GP202/01/D004
Analýza vlivu laserové termokeratoplastiky na zakřivení přední plochy oční rohovky a využití pro korekci nepravidelných astigmatismů
Vrbová, M.
2001
2003
GA106/01/1511
Simulace šíření akustických vln v pevných látkách
Šiňor, M.
2001
2003
GA106/01/0396
Přechodné jevy v plazmatu buzeném laserovými svazky o vysoké intenzitě
Limpouch, J.
2001
2003
GA202/01/0755
Generace Ramanovských frekvencí v nelineárních krystalech
Jelínková, H.
2001
2003
GA102/01/0199
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2000
2003
LA 055
NRIAG
Novotný, A.
2002
2003
Optimalizace kapilárního výboje pro generaci měkkého rentgenového záření
Vrbová, M.
2002
2004
ME 609
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
Kálal, M.
2002
2008
IAEA11655/RO
Generace nových laserových frekvencí
Jelínková, H.
2002
2004
ME 524
Uzavřené duté vlnovody pro infračervené záření a jejich aplikace v laserové medicíně
Jelínková, H.
2002
2004
ME 523
Fotofyzika funkčních molekul a spektroskopie pro molekulární elektroniku
Fidler, V.
2002
2004
ME 559
Rychlé ionty v realivistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních laserových impulsů s plazmatem
Limpouch, J.
2002
2006
INTAS-01-0233
Reflektometrie s milimetrovým rozlišením založená na čítání fotonů
Blažej, J.
2002
2002
GP102/02/D064
Inovace a rozvoj elektronického praktika FJFI ČVUT
Procházka, I.
2002
2002
2130/H
Pevnolátkové saturovatelné absorbéry pro neodymové lasery
Dombrovský, A.
2002
2002
2121/G1
Vývoj Ondřejovského ešeletového spektrografu
Pína, L.
2002
2004
GA102/02/1000
Laserový družicový dálkoměr pro síť ILRS (International Laser Ranging Service)
Novotný, A.
2002
2004
GA205/02/0838
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku
Procházka, I.
2002
2004
GA102/02/0122
Interaktivní výuka fyziky s využitím apletů jazyku Java
Šiňor, M.
2002
2002
CTU0214834
Multimediální skripta
Vrbová, M.
2002
2002
CTU0216714
Multifokální fresnelovské difraktivní optické elementy
Škereň, M.
2002
2002
CTU0213114
Studie struktury kostí použitím rentgenové tomografie a vypracování nové metody pro diagnostiku osteoporózy
Mokso, R.
2002
2002
CTU0213014
Realizace vybraných optických transformací
Kratochvil, J.
2002
2002
CTU0212914
Mimetické metody konečných diferencí pro difusní rovnice
Liska, R.
2001
2003
ME 436
Laserové měření vzdáleností družic
Hamal, K.
2001
2002
ME 414
Bělení zubů - kvalitativní hodnocení účinku, nový technologický postup
Jelínková, H.
2001
2003
NK6823
Rigorózní analýza optických difrakčních mřížek
Richter, I.
2001
2004
GP202/01/D004
Analýza vlivu laserové termokeratoplastiky na zakřivení přední plochy oční rohovky a využití pro korekci nepravidelných astigmatismů
Vrbová, M.
2001
2003
GA106/01/1511
Simulace šíření akustických vln v pevných látkách
Šiňor, M.
2001
2003
GA106/01/0396
Přechodné jevy v plazmatu buzeném laserovými svazky o vysoké intenzitě
Limpouch, J.
2001
2003
GA202/01/0755
Generace Ramanovských frekvencí v nelineárních krystalech
Jelínková, H.
2001
2003
GA102/01/0199
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100
Technologické centrum difraktivní optiky
Fiala, P.
2000
2002
FB-C3/58
Elektronová litografie pro reliéfní submikrometrové difraktivní struktury
Fiala, P.
2000
2002
IBS2065014
Výzkum a vývoj diodově buzených pevnolátkových laserů pro laserové gyro a jiné senzory
Kubeček, V.
2000
2002
ME 384
Diferenční schemata pro zákony zachování a modelování laserem generovaného plazmatu
Liska, R.
2000
2002
GA201/00/0586
Nové nelineární elementy pro synchronizaci módů v laserech
Kubeček, V.
2000
2002
GA102/00/1278
Detektor jednotlivých fotonů pro blízkou infračervenou oblast
Hamal, K.
2000
2002
GA102/00/0820
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2000
2003
LA 055
NRIAG
Novotný, A.
2002
2003
Mimetické metody konečných diferencí pro difusní rovnice
Liska, R.
2001
2003
ME 436
Lékařské aplikace pasivně Q-spínaných laserů
Jelínková, H.
2001
2001
ME 461
Laserové měření vzdáleností družic
Hamal, K.
2001
2002
ME 414
Bělení zubů - kvalitativní hodnocení účinku, nový technologický postup
Jelínková, H.
2001
2003
NK6823
Rigorózní analýza optických difrakčních mřížek
Richter, I.
2001
2004
GP202/01/D004
Analýza vlivu laserové termokeratoplastiky na zakřivení přední plochy oční rohovky a využití pro korekci nepravidelných astigmatismů
Vrbová, M.
2001
2003
GA106/01/1511
Experimentální a teoretická studie rentgenových laserů vytvářených ultrakrátkým laserovým pulsem
Kuba, J.
2001
2001
300111714
Vlastnosti přechodového a stacionárního stimulovaného Ramanova rozptylu ve wolframanových krystalech KGd(WO4)2 a BaWO4 - ústní prezentace vědeckých výsledků
Černý, P.
2001
2001
300111614
Prezentace na výroční konferenci SPIE 2001
Richter, I.
2001
2001
300111914
Aplikace záření alexandritového laseru v medicíně
Šulc, J.
2001
2001
300112014
Stanovení stopových prvků v dřevokazných houbách metodou PIXE
Proška, J.
2001
2001
300111814
Simulace šíření akustických vln v pevných látkách
Šiňor, M.
2001
2003
GA106/01/0396
Přechodné jevy v plazmatu buzeném laserovými svazky o vysoké intenzitě
Limpouch, J.
2001
2003
GA202/01/0755
Generace Ramanovských frekvencí v nelineárních krystalech
Jelínková, H.
2001
2003
GA102/01/0199
Inovace a rozvoj praktika laserové techniky FJFI ČVUT
Kubeček, V.
2001
2001
1930/H
Obrazové podklady pro multimediální výuku předmětu Laserové systémy
Vrbová, M.
2001
2001
1919/F1
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100
Technologické centrum difraktivní optiky
Fiala, P.
2000
2002
FB-C3/58
Elektronová litografie pro reliéfní submikrometrové difraktivní struktury
Fiala, P.
2000
2002
IBS2065014
Výzkum a vývoj diodově buzených pevnolátkových laserů pro laserové gyro a jiné senzory
Kubeček, V.
2000
2002
ME 384
Diferenční schemata pro zákony zachování a modelování laserem generovaného plazmatu
Liska, R.
2000
2002
GA201/00/0586
Nové nelineární elementy pro synchronizaci módů v laserech
Kubeček, V.
2000
2002
GA102/00/1278
Detektor jednotlivých fotonů pro blízkou infračervenou oblast
Hamal, K.
2000
2002
GA102/00/0820
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2000
2003
LA 055
Molekulární vědy: Procesy přenosu elektronu, protonu a výměny energie v plynech a v kondenzovaném stavu. + st (b): Přenos energie a excitonové interakce
Fidler, V.
2000
2001
ME 269
Laserové technologické centrum - založení a provoz
Jančárek, A.
1999
2001
FB-C2/16
Nové technologie pro přípravu dielektrických vlnovodných laserů a zesilovačů
Hříbek, P.
1999
2001
GA102/99/1391
Vývoj rentgenových teleskopů pro kosmické projekty
Pína, L.
1999
2001
GA102/99/1546
Rentgenový laser buzený kapilárním elektrickým výbojem
Kálal, M.
1999
2001
GA102/99/1559
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku a dálkový průzkum
Procházka, I.
1999
2001
GA102/99/0541
Přeladitelný alexandritový laser pro aplikace v medicíně
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1247
Přenos výkonového laserového záření Nd a Er:YAG laserů speciálními vlnovody
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1250
Relaxace solventu v biomembránách
Fidler, V.
1999
2001
GA203/99/0845
Biometrické receptory založené na porfyn-calix[4]arenových a porfyrin-beta-cyklodextrinových strukturách:molekulární rozpracování a přenos elektronu
Hof, M.
1999
2001
GA203/99/1163
Speciální vlnovody pro laserové lékařské systémy
Jelínková, H.
2000
2001
ME 157
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, S.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Tolar, J.
1999
2004
MSM 210000018
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Pospíšil, S.
2000
2000
2000/5240/C-2
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Svoboda, V.
2000
2011
FNSPE, IPP.CR (EURATOM)
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Jex, I.
2000
2003
IST-1999-13021
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Pospíšil, S.
2000
2002
2000/5240/C-2
Konference NEMO
Štekl, I.
2000
2003
05-2-0986
Exkurze studentů
Janout, Z.
2000
2002
10-0-1026
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Štekl, I.
2000
2003
10-0-1026
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Pospíšil, S.
2000
2002
06-4-1036
Internacionalizace projektové výchovy studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Tolar, J.
2000
2000
300013304
Dvojitý beta rozpad 100Mo
Vála, L.
2000
2000
300010304
Koincidenční instrumentální neutronová aktivační analýza
Ndiaye, I.
2000
2000
300010204
Studium atomového jádra 159 Gd pomocí reakcí 158 Gd(n,gama)159Gd(d,p)159Gd a 160Gd(d,t)159Gd
Granja, C.
2000
2000
300010104
Modely teorie pole a teorie strun a jejich symetrie
Hlavatý, L.
2000
2000
1003/G4
Modernizace laboratoře praktické výuky pro studenty ČVUT FJFI
Janout, Z.
2000
2000
1002/H
CERN - RD 49
Pospíšil, S.
1999
2002
RPC RD49
Kontakt s CERN
Pospíšil, S.
1998
2000
ME 238
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Tolar, J.
1996
2000
KSK1019601
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Výzkumné centrum laserového plazmatu
Limpouch, J.
2000
2004
LN00A100
Technologické centrum difraktivní optiky
Fiala, P.
2000
2002
FB-C3/58
Elektronová litografie pro reliéfní submikrometrové difraktivní struktury
Fiala, P.
2000
2002
IBS2065014
Výzkum a vývoj diodově buzených pevnolátkových laserů pro laserové gyro a jiné senzory
Kubeček, V.
2000
2002
ME 384
Rozvoj WWW kurzů distančního a celoživotního vzdělávání na ČVUT
Limpouch, J.
2000
2000
300012724
Příprava a využití materiálů pro výuku inženýrských oborů na síti
Drška, L.
2000
2000
300012614
Přeladitelný alexandritový laser - generátor submikrosekundových optických impulsů
Šulc, J.
2000
2000
300010904
Metody analýzy optických dikfraktivních struktur
Richter, I.
2000
2000
300010804
Experimentální a teoretická studie rentgenových laserů vytvářených ultrakrátkým laserovým pulsem
Kuba, J.
2000
2000
300010704
Generace nových vlnových délek stimulovaných Ramanovým rozptylem pikosekundových laserových impulsů
Černý, P.
2000
2000
300010604
Diferenční schemata pro zákony zachování a modelování laserem generovaného plazmatu
Liska, R.
2000
2002
GA201/00/0586
Nové nelineární elementy pro synchronizaci módů v laserech
Kubeček, V.
2000
2002
GA102/00/1278
Detektor jednotlivých fotonů pro blízkou infračervenou oblast
Hamal, K.
2000
2002
GA102/00/0820
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
Vrbová, M.
2000
2003
LA 055
Molekulární vědy: Procesy přenosu elektronu, protonu a výměny energie v plynech a v kondenzovaném stavu. + st (b): Přenos energie a excitonové interakce
Fidler, V.
2000
2001
ME 269
Laserové měření vzdálenosti družice ERS-2 v Helwanu
Novotný, A.
2000
2000
ME 093
Laserové technologické centrum - založení a provoz
Jančárek, A.
1999
2001
FB-C2/16
Rakousko-český příspěvek rentgenového laseru buzeného elektrickým výbojem
Vrbová, M.
1999
2000
2/20(298)
Vývoj koherentních a nekoherentních rtg zdrojů o velkém jasu
Pína, L.
1999
2000
GA202/99/0623
Nové technologie pro přípravu dielektrických vlnovodných laserů a zesilovačů
Hříbek, P.
1999
2001
GA102/99/1391
Vývoj rentgenových teleskopů pro kosmické projekty
Pína, L.
1999
2001
GA102/99/1546
Rentgenový laser buzený kapilárním elektrickým výbojem
Kálal, M.
1999
2001
GA102/99/1559
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku a dálkový průzkum
Procházka, I.
1999
2001
GA102/99/0541
Přeladitelný alexandritový laser pro aplikace v medicíně
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1247
Přenos výkonového laserového záření Nd a Er:YAG laserů speciálními vlnovody
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1250
Relaxace solventu v biomembránách
Fidler, V.
1999
2001
GA203/99/0845
Biometrické receptory založené na porfyn-calix[4]arenových a porfyrin-beta-cyklodextrinových strukturách:molekulární rozpracování a přenos elektronu
Hof, M.
1999
2001
GA203/99/1163
Modifikace povrchů keramik metodou iontového bombardu a depozice tenkých vrstev podporované iontovými svazky (IBAD)
Král, J.
1998
2000
GA101/98/0781
Nový přístup k mikroanalýzám pomocí rentgenovské fluorescence
Pína, L.
1997
2000
IC15-CT97-0707
Anomálie a rezonanční efekty v difraktivních strukturách
Richter, I.
1998
2000
GA202/98/P232
Jednorázové endodontické ošetření pomocí Er:YAG laseru
Jelínková, H.
1998
2000
NK5016
Speciální vlnovody pro laserové lékařské systémy
Jelínková, H.
2000
2001
ME 157
Excitované interakce v molekulárních systémech: Dynamika a mechanismy přenosu excitační energiet
Fidler, V.
1998
2000
GA202/98/0566
Laserové systémy a jejich aplikace
Kubeček, V.
1999
2004
MSM 210000022
Diagnostika materiálů
Král, J.
1999
2004
MSM 210000021
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Král, J.
1999
2004
MSM 210000019
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Šiňor, M.
1999
2004
MSM 210000018
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Hříbek, P.
1999
2004
MSM 210000015
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
Procházka, I.
1999
2004
MSM 210000015
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Jelínková, H.
1999
2004
MSM 210000012
Speciální vlnovody pro laserové lékařské systémy
Jelínková, H.
1998
1999
ME 157
Laserové technologické centrum - založení a provoz
Jančárek, A.
1999
2001
FB-C2/16
Rakousko-český příspěvek rentgenového laseru buzeného elektrickým výbojem
Vrbová, M.
1999
2000
2/20(298)
Podpora účasti na výroční konferenci Americké optické společnosti
Richter, I.
1999
1999
PG99076
Obrazové podklady pro multimediální výuku kvantové elektroniky a optiky
Vrbová, M.
1999
1999
309912704
Výukové materiály pro virtuální katedru fyzikálních věd
Drška, L.
1999
1999
309912014
Příprava společného laserového technologického centra ČVUT
Jančárek, A.
1999
1999
309911924
Optické zpracování informace:Vybrané metody a jejich implemantce
Richter, I.
1999
1999
309909604
Společné praktikum optoelektroniky FJFI a FEL ČVUT
Vrbová, M.
1999
1999
768
Příprava multimediální výuky předmětu laserové systémy
Vrbová, M.
1999
1999
831
Virtuální workshop fyziky mikrosvěta a megasvěta
Drška, L.
1999
1999
795
Vývoj koherentních a nekoherentních rtg zdrojů o velkém jasu
Pína, L.
1999
2000
GA202/99/0623
Nové technologie pro přípravu dielektrických vlnovodných laserů a zesilovačů
Hříbek, P.
1999
2001
GA102/99/1391
Vývoj rentgenových teleskopů pro kosmické projekty
Pína, L.
1999
2001
GA102/99/1546
Rentgenový laser buzený kapilárním elektrickým výbojem
Kálal, M.
1999
2001
GA102/99/1559
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku a dálkový průzkum
Procházka, I.
1999
2001
GA102/99/0541
Přeladitelný alexandritový laser pro aplikace v medicíně
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1247
Přenos výkonového laserového záření Nd a Er:YAG laserů speciálními vlnovody
Jelínková, H.
1999
2001
GA102/99/1250
Relaxace solventu v biomembránách
Fidler, V.
1999
2001
GA203/99/0845
Biometrické receptory založené na porfyn-calix[4]arenových a porfyrin-beta-cyklodextrinových strukturách:molekulární rozpracování a přenos elektronu
Hof, M.
1999
2001
GA203/99/1163
Creation of Network for Student Mobility in Engineering
Gavrilov, P.
1999
1999
JEP 9210
Dvoudimenzionální mapování prvkových koncentrací metodou PIXE
Voltr, J.
1998
1999
GA202/98/0922
Modifikace povrchů keramik metodou iontového bombardu a depozice tenkých vrstev podporované iontovými svazky (IBAD)
Král, J.
1998
2000
GA101/98/0781
Laserová litografie tenkých vrstev
Hamal, K.
1999
1999
0739/2
Difrakční elementy pro optické zpracování informací
Fiala, P.
1999
1999
1003/2
Aplikace laserového záření v biofyzice
Fiala, P.
1999
1999
0486/2
Nový přístup k mikroanalýzám pomocí rentgenovské fluorescence
Pína, L.
1997
2000
IC15-CT97-0707
Laserová měření vzdálenosti družice ERS-2 v Helwanu (Egypt)
Novotný, A.
1997
1999
ME 093
Symbolické výpočty a rozměrově redukované modely proudění tekutin
Liska, R.
1997
1999
ME 050
Optický detektor pro monitory v ekologii
Hamal, K.
1997
1999
GA102/97/0429
Laserový družicový radar Helwan jako součást globální sítě pro podporu řešení mezinárodních projektů věd o Zemi a vesmíru
Novotný, A.
1997
1999
GA205/97/0130
Atomové a radiační procesy v nerovnovážném laserovém plazmatu
Limpouch, J.
1997
1999
GA202/97/1186
Vysoce účinný rentgenový laser ve spektrálním oboru 25-30 nm, využívající optimalizovaného čerpání v režimu prepulsu
Kálal, M.
1997
1999
GA202/97/0918
Optické difraktivní struktury
Fiala, P.
1997
1999
GA202/97/0666
Širokoúhlá rentgenová optika nového typu pro družicovou astrofyziku
Pína, L.
1997
1999
GA106/97/1223
Femtosekundový laser pro spektroskopii a optické komunikace
Kubeček, V.
1997
1999
GA102/97/0580
Studium perspektivních polovodičových materiálů a struktur pomocí balistické elektronové emisní mikroskopie/spektroskopie a kontaktního profilometru
Král, J.
1997
1999
GA102/97/0427
Vývoj elektronické řídicí jednotky pro automatický rozpoznávací systém kámen-tkáň. Ověření na laboratorním systému in-vitro
Hříbek, P.
1998
1999
IZ4219
Anomálie a rezonanční efekty v difraktivních strukturách
Richter, I.
1998
2000
GA202/98/P232
Jednorázové endodontické ošetření pomocí Er:YAG laseru
Jelínková, H.
1998
2000
NK5016
Molekulární vědy: Procesy přenosu elektronu, protonu a výměny energie v plynech a v kondenzovaném stavu
Fidler, V.
1998
1999
ME 269
Excitované interakce v molekulárních systémech: Dynamika a mechanismy přenosu excitační energiet
Fidler, V.
1998
2000
GA202/98/0566

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.