Hlavní informace

FJFI ČVUT v Praze nabízí uchazečům o studium tříletý bakalářský program, který je možné absolvovat v prezenční formě studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne. Od druhého ročníku se navíc studenti zapojují do vědeckých týmů.

V prvních dvou letech má řada směrů společný základ v matematice, fyzice, informatice a jazycích. Je tak možné v případě zájmu a splnění některých minimálních požadavků pro daný směr, změnit původní výběr. Studenti tak mají více času seznámit se s možnostmi studia na FJFI a vybrat si lépe své další směřování.

Co musí uchazeč o studium splnit:

• Základní podmínkou ke studiu je složená maturitní zkouška nebo certifikát uznatelný jako maturitní zkouška. 
• Úspěšné absolvování přijímacího řízení nebo jeho prominutí na základě předem deklarovaných pravidel. 
• Student musí být schopen studovat v českém jazyce, což lze doložit maturitní zkouškou z českého nebo slovenského jazyka, případně certifikátem úrovně B2. V případě, že uchazeči z nějakého důvodu certifikát nemají, absovují přijímací zkoušku z českého jazyka. 
• Pro ukrajinské uprchlíky je přijímací úroveň českého jazyka pro nadcházející ak. rok snížena na B1. Úroveň B2 tito studenti získají během prvních semestrů studia. 

Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (180), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení bakalářské práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Bakalář (Bc.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v magisterském studiu (viz Magisterské studium) nebo odejít do praxe.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.