Systémové upozornění
Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská nabízí vzdělávání nejen pro mladé studenty, ale i pro zájemce bez rozdílu věku. Kromě krátkodobých kurzů napomáhajících k sebevzdělávání v profesním životě, je možné absolvovat Univerzitu třetího věku. Pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat v českém jazyce, nabízí fakulta intenzivní roční kurz. 

Následuje seznam kurzů - detaily jsou dostupné po kliknutí na konkrétní název.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská nabízí vzdělávání nejen pro mladé studenty, ale i pro zájemce bez rozdílu věku. Kromě krátkodobých kurzů napomáhajících k sebevzdělávání v profesním životě, je možné absolvovat Univerzitu třetího věku. Pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat v českém jazyce, nabízí fakulta intenzivní roční kurz. 

Následuje seznam kurzů - detaily jsou dostupné po kliknutí na konkrétní název.

Přípravný kurz z M a F pro studium na VŠ

Náplní kursu bude opakování vybraných oblastí středoškolské matematiky a fyziky a řešení typových příkladů vhodných pro přípravu ke studiu na vysokých školách především technického typu. V přednáškách z fyziky bude věnována pozornost i některým novým partiím tohoto oboru.

Kurz je BEZPLATNÝ a otevřený všem zájemcům. Lze se přidat kdykoli v jeho průběhu a není třeba se přihlašovat.

Kurz lze využít též jako přípravu k maturitním zkouškám na SŠ nebo přijímacím zkouškám na VŠ.

Kdy: Úterý od 16.30 (cca 60 - 90 min.)
První lekce kurzu začíná odpoledne po podzimním Dni otevřených dveří na FJFI ČVUT v Praze.

Termíny:

Matematika:
29.11.    13.12.    2016      a     3.1.    17.1.    1.2. (středa!)    14.2.    28.2.    14.3.    28.3.    2017

Fyzika:
6.12.    20.12.    2016    a    10.1.    24.1.    7.2.    21.2.    7.3.    21.3.    4.4.    2017

Kde: ČVUT FJFI 
Břehová 7
Praha 1

Obsah:

Obsahem cvičení z matematiky je kompletní opakování středoškolského učiva s náhledem do VŠ matematiky.

Obsah cvičení z fyziky:

6.12. - Newtonova mechanika I 

20.12 - Newtonova mechanika II 

10.1. - Newtnova mechanika III

24.1. - Specialni teorie relativity

7.2. - Elektrina a magnetimus I

21.2. - Elektrina a magnetismus II

7.3. - Optika a vlneni

27.3. - Termika

4.4. - Prezentace katedry fyziky

Přípravný kurz z matematiky v Děčíně

Pořádáme pro studenty všech středních škol přípravný kurz z matematiky, který má za úkol připravit studenty na studium vysokých technických škol. Kurz je možné využít i jako přípravu pro maturitu z matematiky.

V současné době nejsou termíny stanoveny.

Není potřeba se nijak přihlašovat, stačí v uvedený čas přijít do posluchárny P2 v naší budově v Děčíně.

 

Univerzita třetího věku

Chtěli byste vidět, jak se na svět dívali Newton, Maxwell, Einstein...? Dá se změřit rychlost světla v mikrovlné troubě? Víte, co je Blackburnovo kyvadlo, Newtonovo vědro, Brownův pohyb? Zajímá vás v čem se mýlil Aristoteles? A v čem se mýlíme my? Chtěli byste vidět tokamak, jaderný reaktor, Leksellův gamma nůž či laserový systém PALS? Slyšeli jste o experimentech s názvy jako Franck Hertz, Rutherford, Millikan, Doppler...? Chtěli byste si změřit hmotnost Země, teplotu Slunce, magnetické pole Země? Chcete vědět, jak funguje sluneční mlýnek, čínská kachna?

Jestli ano, pak je tu pro Vás...

Podrobné informace naleznete zde: http://u3v.fjfi.cvut.cz/

 

Intenzivní kurz češtiny

Za dva semestry (22 hodin týdně) si student osvojí systém české gramatiky, odpovídající lexikální kvantitu, frazeologizmy a syntax. Výuka se opírá o učebnici „Chcete mluvit česky?“ v rusko-české verzi, tato bude doplňována dalšími učebními materiály. Do výuky budou zařazeny i hodiny angličtiny (2 hodiny týdně) matematiky (2 hod.), fyziky (2 hod.). Součástí kurzu budou i exkurze na zajímavá pracoviště fakulty (fakultní jaderný reaktor, tokamak, laserové laboratoře), což bude zahrnuto do kurzovného.

Podrobné informace naleznete zde.

Profesní kurzy

Seznam nabízených profesních kurzů je zde: https://czv.cvut.cz/profesni.php

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.