Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení pro následující akademický rok 2024-2025.  Postup přihlašování je dán příkazem děkana k přijímacímu řízení (viz níže). Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 30. 4. 2024 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2024. Přijímací zkouška do bakalářského studia bude při splnění podmínek stanovených v příkazu níže prominuta. Bližší informace poskytuje Studijní oddělení fakulty.

U cizích státních příslušníků je vyžadována znalost českého jazyka úrovně alespoň B2. Fakulta přijímá všechna potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny vydaná v ČR. Alternativně mohou uchazeči využít také přezkoušení z českého jazyka, které zajišťuje přímo naše fakulta. Detailní informace jsou k nalezení zde.

V přijímacím řízení do bakalářského studia bude přijímací zkouška prominuta (při splnění podmínek stanovených níže uvedeným příkazem). V nabídce jsou i programy Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Praze a Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Děčíně. Toto přijímací řízení je dáno:

 • Vyhlášením přijímacího řízení do bakalářských studijních programů
 • Příkaz děkana k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů

Vzory testů pro přijímacích zkoušky do bakalářského studia jsou k nahlédnutí zde

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

 • Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
 • Příkaz děkana pro řádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Vzory testů pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia jsou k náhlédnutí zde:

Uchazeči z Ruska či Běloruska hlásící se na nekritický studijní program budou přijati po doložení potřebných dokumentů (nostrifikace a certifikát z češtiny) a po úspěšné přijímací zkoušce. Pokud uchazeč z Ruska či Běloruska požaduje přijetí na kritický studijní program, je nezbytné, aby v souladu s Příkazem rektora 5/2022 předložil žádost o výjimku a motivační dopis. Žádost bude individuálně posouzena děkanem fakulty. Vytištěný a podepsaný motivační dopis a žádost o výjimku je třeba doručit na Studijní oddělení FJFI. Žádost bude vyřízena až po doložení všech dokladů potřebných k přijetí do studia.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení pro následující akademický rok 2024-2025.  Postup přihlašování je dán příkazem děkana k přijímacímu řízení (viz níže). Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 30. 4. 2024 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2024. Přijímací zkouška do bakalářského studia bude při splnění podmínek stanovených v příkazu níže prominuta. Bližší informace poskytuje Studijní oddělení fakulty.

U cizích státních příslušníků je vyžadována znalost českého jazyka úrovně alespoň B2. Fakulta přijímá všechna potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny vydaná v ČR. Alternativně mohou uchazeči využít také přezkoušení z českého jazyka, které zajišťuje přímo naše fakulta. Detailní informace jsou k nalezení zde.

V přijímacím řízení do bakalářského studia bude přijímací zkouška prominuta (při splnění podmínek stanovených níže uvedeným příkazem). V nabídce jsou i programy Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Praze a Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Děčíně. Toto přijímací řízení je dáno:

 • Vyhlášením přijímacího řízení do bakalářských studijních programů
 • Příkaz děkana k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů

Vzory testů pro přijímacích zkoušky do bakalářského studia jsou k nahlédnutí zde

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

 • Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
 • Příkaz děkana pro řádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Vzory testů pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia jsou k náhlédnutí zde:

Uchazeči z Ruska či Běloruska hlásící se na nekritický studijní program budou přijati po doložení potřebných dokumentů (nostrifikace a certifikát z češtiny) a po úspěšné přijímací zkoušce. Pokud uchazeč z Ruska či Běloruska požaduje přijetí na kritický studijní program, je nezbytné, aby v souladu s Příkazem rektora 5/2022 předložil žádost o výjimku a motivační dopis. Žádost bude individuálně posouzena děkanem fakulty. Vytištěný a podepsaný motivační dopis a žádost o výjimku je třeba doručit na Studijní oddělení FJFI. Žádost bude vyřízena až po doložení všech dokladů potřebných k přijetí do studia.

Jak se přihlásit do bakalářského studia

 1. Prostuduj si podrobně Vyhlášení přijímacího řízení a vydaný Příkaz děkana. Nalezneš zde všechna pravidla, adresy, všechny klíčové termíny, které je nezbytné dodržet, a také možnosti prominutí přijímacích zkoušek.
 2. Vyber si program studia z naší nabídky.
 3. Vyplň si elektronickou přihlášku, která je dostupná na prihlaska.cvut.cz. Nezapomeň vyplnit i Tvé výsledky ze střední školy (pro absolventy zahraničních škol s jiným známkováním není toto pole povinné).
 4. Uhraď poplatek 900 Kč na účet 19-5373100277/0100
  konstantní symbol: 379
  variabilní symbol: 77777
  specifický symbol: kód přihlášky
 5. Dodej do termínu uvedeného v Příkazu děkana úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (osobně nebo poštou), bez které nemůžeš být přijatý a pozvaný k zápisu, poštou na  adresu:
  ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 (pro studium v Praze) nebo
  ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1 (pro studium v Děčíně)
 6. Zahraniční studenti vyřizují navíc doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání (informace o vnitřní nostrifikaci na ČVUT: https://www.cvut.cz/uznavani-studia-ze-zahranici), případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2 (přijímáme všechny certifikáty z češtiny vydané v ČR). Přezkoušení z českého jazyka úrovně B2 mohou uchazeči absolvovat prostřednictví FJFI. Bližší informace naleznete zde
 7. Po úspěšném složení přijímací zkoušky (případně po prominutí přijímací zkoušky) obdržíš dopis o přijetí
 8. Po obdržení dopisu o přijetí jsi do studia přijat a můžeš se připravit na oficiální zápis do studia a zahájení studia. O termínech zápisu a zahájení studia budeš informován v dopise o přijetí.

V případě nejasností se můžeš obrátit přímo na pracovnici Studijního oddělení Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jak se přihlásit do magisterského studia

 1. Prostuduj si podrobně Vyhlášení přijímacího řízení a vydaný Příkaz děkana. Nalezneš zde všechna pravidla, adresy, všechny klíčové termíny, které je nezbytné dodržet, a také možnosti prominutí přijímacích zkoušek.
 2. Vyber si program studia z naší nabídky.
 3. Vyplň si elektronickou přihlášku, která je dostupná na prihlaska.cvut.cz.
 4. Uhraď poplatek 900,- Kč na účet 19-5373100277/0100
  konstantní symbol: 379
  variabilní symbol: 77777
  specifický symbol: kód přihlášky
 5. Po zaplacení poplatku bude přihláška zaevidována.
 6. Dodej do termínu uvedeného v Příkazu děkana úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bakalářského diplomu poštou na výše uvedenou adresu.
 7. Zahraniční studenti vyřizují navíc doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2 (vhodný je např. přípravný kurz ke studiu na českých technických vysokých školách v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Poděbradech, a Praze Hostivaři). Přezkoušení z českého jazyka úrovně B2 mohou uchazeči absolvovat prostřednictví FJFI. Bližší informace naleznete zde
 8. Po obdržení dopisu o přijetí jsi do studia přijat a můžeš se připravit na oficiální zápis do studia a zahájení studia.  

V případě nejasností se můžeš obrátit přímo na pracovnici Studijního oddělení Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.