Systémové upozornění
Hlavní informace

FJFI ČVUT v Praze úspěšně obnovila akreditaci svého magisterského studijního programu. Délka studia jsou 2 roky a má formu prezenčního studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne.

Uchazeč si po úspěšném splnění přijímacích zkoušek může vybrat z akreditovaných oborů, přičemž řada z nich má již přímou návaznost z bakalářského studia (viz Bakalářské studium).

Co magisterské studium nabízí:

  • Zajímavé přednášky od odborníků z ČR i ze zahraničí

  • Práce ve vědeckém týmu již od nástupu do studia

  • Akreditovaní školitelé

  • Možnost dlouhodobých studijních pobytů na partnerských univerzitách a pracovištích v zahraničí

Co musí uchazeč o studium splnit:

  • Absolvovat bakalářské studium na technické univerzitě v ČR nebo v zahraničí

  • Úspěšně absolvovat přijímací zkoušky do magisterského studia (u studentů FJFI ČVUT v Praze, kteří pokračují v navazujícím oboru, může být zkouška prominuta na základě výsledku státní závěrečné zkoušky Bc. studia)

Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (120), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení diplomové práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Inženýr (Ing.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v doktorském studiu (viz Doktorské studium) nebo odejít do praxe. Řada našich absolventů se uplatňuje ve společnostech jako je ČEZ, Protonové centrum, ELI beam, IBM, CA Technologies, v bankovním sektoru, jako radiologové v nemocnicích atd. Medailonky některých absolventů můžete najít v sekci Absolventi.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.