Hlavní informace

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

V úterý 29. 11. 2022 od 9.00 do 15.00.

V budově Břehová 7, Praha 1 (Staré Město) vás čekají Interaktivní expozice s výkladem, informace o studiu, krátké přednáškyexkurze, prohlídky zdejších pracovišť.

Pro zájemce o studium z východní EU budou k dispozici rusky mluvící zástupci fakulty. Více informací zde.

Dále budou otevřena tato pracoviště:

 • Trojanova 13 - Katedry matematiky (1. patro, místnost T-112, od schodů zády ke vchodu doleva): 
  Prezentace Katedry matematiky bude probíhat po celý den (9-15h). V 10:30 bude možno navštívit výpočetní cluster.
 • Trojanova 12 - Fraktografické pracoviště Katedry materiálů (3. patro, vpravo od schodů):
  Čas 14.30
  Pracoviště je vybavené elektronovými mikroskopy. Tyto jsou využívány pro zobrazování a charakterizaci materiálů při zvětšeních a parametrech, které jsou pro světelné mikroskopy nedosažitelné. 
 • Trojanova 12 - Katedra fyzikální elektroniky (3. patro, místnost T-311 - od schodů doleva nebo volejte na tel. číslo 22435 8659):
  Navštívíte laboratoř pokročilých kosmických technologií, ukážeme vám pevnolátkové lasery a jejich aplikace a počítačové modelování především ze světa vysokých hustot energie.
 • Břehová 7 - Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícho záření:
  Uvidíte laboratoř rentgen-fluorescenční analýzy, kde pomocí ionizujícího záření (z rentgenky) lze velice přesně zjistit, nedestruktivní metodou, prvkové složení předmětu. Povíme si něco o radioaktivitě, především té přírodní, a předvedeme ukázky různých měření a monitorování radioaktivity v přírodním prostředí. Podíváte se také do laboratoře integrální dozimetrie, kde si ukážeme, co jsou termoluminiscenční nebo gelové dozimetry a k čemu slouží v osobní dozimetrii.
  Laboratoř je možné navštívit kdykoli behěm dne.

Než akce začne, můžete se nechat inspirovat při volbě studijního programu, nebo se online podívat na 360° prohlídku poslucháren.

ilustracni

Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI

Od 12.00, místnost 103, Břehová

 • studijní programy a specializace
 • uplatnění absolventů
 • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
 • sportovní a společenské aktivity

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

Exkurze

ilustracni

Exkurze do chemických laboratoří
čas 13:00

Prohlídka laboratoří katedry jaderné chemie a informace o studiu. Společná prohlídka vybraných laboratoří, seznámení s řešenými projekty (směry výzkumu) a další informace o průběhu studia. 

ilustracni

Tokamak GOLEM
čas 9:30

Návštěva unikátního pokusného zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze v pozemských podmínkách: tokamak jménem GOLEM. Přednáška nastíní, co to je termojaderná fúze a jaké jsou její výhody jako budoucího zdroje energie pro lidstvo. Na závěr přednášky bude demonstrována reálná činnost tohoto tokamaku včetně provedení plazmatického výboje.

ilustracni

Gama spektrometrie aneb co mi to tu září?
čas 11:30

Jak lze stanovit přítomnost radioaktivních nuklidů v látce? Můžeme využít gama spektrometrii! Každý zdroj záření gama vyzařuje fotony o jedné nebo více konkrétních energiích a tyto energetické linky jsou jako otisky prstu pachatele na místě činu. Podle energie emitovaného kvanta záření gama a podle počtu detekovaných impulsů o specifické energii jsme schopni velmi přesně identifikovat druh a množství radioaktivních elementů ve vzorcích. Metoda bude představena na konkrétním projektu monitorování jaderné elektrárny Temelín v dozimetrické laboratoři s nejmodernějšími polovodičovými detektory.

ilustracni

PlasmaLab@CTU
čas 13:00

V době růstu cen energií je stále více v kurzu hledání nových, čistých zdrojů. Jedním z řešení hrozící energetické krize může být termojaderná fúze. Její podstatě a jevům probíhajícím v horkém plasmatu mohou naši studenti porozumět v laboratoři horkého plazmatu a fúzní techniky, zkráceně PlasmaLab@CTU. I vy tak budete mít možnost nahlédnout do těchto prostor a třeba si pohrát s magnetickým tokem.

 

nahoru 

Odborné přednášky

ilustracni

Mýtus o přednostech binární soustavy

Nuly a jedničky, fenomén, který řídí řadu elektronických přístrojů a je základem většiny počítačů. Ale je to opravdu ten nejlepší systém?

Kdy: 9.30 - 9.55

ilustracni

Struktura - klíč k pochopení vlastností materiálu

Struktura, tj. uspořádání vazeb mezi jednotlivými atomy a ionty, je základním charakteristickým znakem, který určuje vlastnosti materiálu. Zcela jiné fyzikální vlastnosti tak mohou mít i materiály se stejným procentuálním zastoupením jednotlivých prvků. Katedra inženýrství pevných látek pro své analýzy využívá metody rentgenové, neutronové, ale i elektronové difrakce. Některá měření provádíme na zdrojích synchrotronového záření.

Kdy: 10.00 - 10.25

ilustracni

Vývoj inteligentního systému pro sběr dat pro experiment AMBER v laboratoři CERN

V příspěvku představíme systém pro sběr dat na fyzikálním experimentu AMBER v laboratoři CERN. Zaměříme se na softwarovou část systému, na jejímž vývoji se podílí i studenti Katedry softwarového inženýrství FJFI.

Kdy: 10.30 - 10.55

ilustracni

Když záření léčí aneb radioterapie jako bojovník s rakovinou

Ionizující záření je dobrý sluha, ale zlý pán. Dokáže popálit i zabít, ale také jako neviditelný zachránce vyléčit rakovinu či ulevit od bolesti. Jak radiace působí na lidskou buňku a proč někdy pomáhá a někdy škodí? Umí se naše buňky bránit? Jak vzniká rakovina a jak lze ionizující záření využít při její diagnostice a léčbě?

Kdy: 11.00 - 11.25

ilustracni

Malé jaderné reaktory a jejich role v transformaci nejen české energetiky

Co jsou to malé jaderné reaktory, jak dokáží pomoci řešit energetickou krizi a kdy budeme mít první takový reaktor postavený poblíž některého z českých měst, i to se dozvíte během krátké přednášky.

Kdy: 11.30 - 11.55 

ilustracni

Vývoj biodegradabilních implantátů pro fixaci hrudní kosti

Díky inovativnímu vývoji vyrobili naši vědci speciálně upravený hořčíkový drát potažený biodegradabilním polymerem. Ten se v těle plně rozpustí, ulehčí pacientům po operacích srdce a plic od bolesti. Dosud využívaný ocelový drát bývá totiž v těle špatně snášen. Nastíníme vám, jak takový vývoj probíhal i jeho výsledek a spolupráci při implantacích.

Kdy: 13.00 - 13.25

ilustracni

Matematická fyzika na Jaderce

I skladník ve šroubárně může číst Einsteina v originále. Stačí, když půjde studovat matematickou fyziku k nám na FJFI (a naučí se trošku německy). Přijďte se podívat, čím se tu zabýváme!

Kdy: 13.30 - 13.55

ilustracni

Lasery a jejich aplikace

Představíme vám přehled laserů od prvního rubínového laseru až po nejmodernější přístroje a jejich aplikace v dnešní době. Lasery mají užití v běžném životě, v superpočítačích, v medicíně, v průmyslu a v mnoha dalších oblastech. 

Kdy: 14.00 - 14.25

nahoru 

 

Jak si vybrat studijní směr?

V tabulce Ti nabízíme přehled studijních směrů s propojením do různých oblastí. Nech se inspirovat.

nahoru  360° Prohlídka poslucháren a laboratoří 

Posluchárna 103 a učebna B-11


Laboratoř neutronové aktivační analýzy


Výukový reaktor VR-1

Zajímá vás více? Přijďte na Den otevřených dveří.

nahoru 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!


29 ноября с 9:00 до 15:00


Факультет ядерной физики и инженерии проводит
День открытых дверей

В первой половине дня пройдут короткие информационные лекции на чешском языке, а также экскурсии, которые продолжатся и во второй половине дня.

С 12 до 13 часов пройдёт основная лекция с подробностями об учебных программах, процедуре поступлении и зачисления, общежитиях, работе студенческого клуба, поездках за границу (на чешском языке).


По окончании основной лекции, в 13:00, вы сможете задать возникшие у вас вопросы и получить ответы на русском языке,

Вы сможете больше узнать об условиях приема иностранных студентов, в том числе о вопросах нострификации, признания уровня языка (В2) и др.

Не бойтесь задавать интересующие вас вопросы, возможно, ответы на них вас приятно удивят! Также в течение дня у стенда Кафедры гуманитарных наук и языков будет находиться русскоязычный преподаватель.


Мы ждём вас по адресу:   

Břehová 7, Praha 1
Аудитория 103

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.