Hlavní informace

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

V úterý 31. 1. 2023 od 9.00 do 15.00.

V budově Břehová 7, Praha 1 (Staré Město) vás čekají Interaktivní expozice s výkladem, informace o studiu, krátké přednášky, exkurze nebo prohlídky zdejších pracovišť.

Pro zájemce o studium z východní EU budou k dispozici rusky mluvící zástupci fakulty. Více informací zde.

Dále budou otevřena tato pracoviště:

 • Trojanova 13 - Katedry matematiky (1. patro, místnost T-112, od schodů zády ke vchodu doleva): 
  Prezentace Katedry matematiky bude probíhat po celý den (9 - 15h). V 10.30 bude možno navštívit výpočetní cluster.
 • Trojanova 13 - Fraktografické pracoviště Katedry materiálů (3. patro, vpravo od schodů, Jaroslav Čech):
  Čas 14.00
  Pracoviště je vybavené elektronovými mikroskopy. Tyto jsou využívány pro zobrazování a charakterizaci materiálů při zvětšeních a parametrech, které jsou pro světelné mikroskopy nedosažitelné. 
 • Trojanova 13 - Katedra fyzikální elektroniky (sraz v učebně 121 v Trojanově, bude přítomna kontaktní osoba, která prohlídku zajistí, od 12.00 v této učebně zajištěn online přenos přednášky o studiu):
  Laboratoř pokročilých kosmických technologií
  Uvidíte funkční kopii letovéhu kusu detektoru velmi slabých laserových signálů a uslyšíte, k čemu je to užitečné ve fyzice, geofyzice či astrofyzice.
 • Trojanova 13 - Katedra fyzikální elektroniky (sraz v učebně 121 v Trojanově, bude přítomna kontaktní osoba, která prohlídku zajistí, od 12.00 v této učebně zajištěn online přenos přednášky o studiu):
  Laboratoře pevnolátkových laserů
  K vidění bude vysokoenergetický femtosekundový titan-safírový laserový systém a neodymové laserové systémy pro výzkum nelineární optiky či lasery používané v lékařství. Seznámíme vás aplikacemi laserového záření nejen ve výzkumu, vědě a technice, ale i v běžném životě.
 • Trojanova 13 - Katedra fyzikální elektroniky (sraz v učebně 121 v Trojanově, bude přítomna kontaktní osoba, která prohlídku zajistí, od 12.00 v této učebně zajištěn online přenos přednášky o studiu):
  Počítačová fyzika
  Nahlédnete do světa do modelování fyzikálních experimentů týkajících se např. inerciální termojaderná fúze, urychlování částic, zdrojů záření a mnoha dalších. V 11 hodin bude možné vidět i výpočetní klastr KFE s několika velmi výkonnými servery.
 • Břehová 7 - Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření:
  Uvidíte laboratoř rentgen-fluorescenční analýzy, kde pomocí ionizujícího záření (z rentgenky) lze velice přesně zjistit, nedestruktivní metodou, prvkové složení předmětu. Povíme si něco o radioaktivitě, především té přírodní, a předvedeme ukázky různých měření a monitorování radioaktivity v přírodním prostředí. Podíváte se také do laboratoře integrální dozimetrie, kde si ukážeme, co jsou termoluminiscenční nebo gelové dozimetry a k čemu slouží v osobní dozimetrii.
  Laboratoř je možné navštívit kdykoli během dne.
 • V Holešovičkách 2 - Katedra fyzikální elektroniky (sraz v učebně L244 v Tróji - 2. patro, budova L - každou půlhodinu mezi 10:30 a 12:00, pro zájemce hromadný odchod z Břehové v 10:30 od stanoviště KFE, od 12:00 zajištěn online přenos přednášky o studiu):
  Laboratoř femtosekundového laseru FemtoLab
  Laboratoř je vybavena laserovým systémem využívajícím technologii, která svým průkopníkům přinesla v roce 2018 Nobelovu cenu za fyziku. Interakce intenzivního laserového impulzu o špičkovém výkonu v řádu stovek GW s látkou otevírá okno do fyziky extrémně vysokých elektromagnetických polí, jaká nejsou na Zemi jinými způsoby dosažitelná.
 • V Holešovičkách 2 - Katedra fyzikální elektroniky (sraz v učebně L244 v Tróji - 2. patro, budova L - každou půlhodinu mezi 10:30 a 12:00, pro zájemce hromadný odchod z Břehové v 10:30 od stanoviště KFE, od 12:00 zajištěn online přenos přednášky o studiu):
  Laboratoř rastrovacího elektronového mikroskopu
  Studium nanostruktur a jejich interakce se světlem. Jak vidět neviditelné a jak viditelné učinit neviditelným.
 • V Holešovičkách 2 - Katedra fyzikální elektroniky (sraz v učebně L244 v Tróji - 2. patro, budova L - každou půlhodinu mezi 10:30 a 12:00, pro zájemce hromadný odchod z Břehové v 10:30 od stanoviště KFE, od 12:00 zajištěn online přenos přednášky o studiu):
  Průmyslová rentgenová počítačová tomografie (CT), nástroj nedestruktivního testování.
  Nedestruktivní testování, na které se CT používá, je spojeno s kontrolou kvality průmyslových výrobků. V rámci exkurze uvidíte průmyslové CT a některé naměřené výsledky.
 • V Holešovičkách 2 - Katedra fyzikální elektroniky (sraz v učebně L244 v Tróji - 2. patro, budova L - každou půlhodinu mezi 10:30 a 12:00, pro zájemce hromadný odchod z Břehové v 10:30 od stanoviště KFE, od 12:00 zajištěn online přenos přednášky o studiu):
  Laboratoř výzkumu generace XUV záření
  K vidění bude zdroj XUV záření založený na vysokonapěťovém výboji v plynu. Seznámíte se s jeho aplikacemi v mikroskopii a elektronice.

nahoru 

Než akce začne, můžete se nechat inspirovat při volbě studijního programu, nebo se online podívat na 360° prohlídku poslucháren.

ilustracni

Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI

Od 12.00, místnost 103, Břehová

 • studijní programy a specializace
 • přijímací řízení
 • uplatnění absolventů
 • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
 • sportovní a společenské aktivity

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

Exkurze

ilustracni

Exkurze do chemických laboratoří

Prohlídka laboratoří katedry jaderné chemie a informace o studiu. Společná prohlídka vybraných laboratoří, seznámení s řešenými projekty (směry výzkumu) a další informace o průběhu studia. 

Kdy: od 10.30 a 13.30

ilustracni

Gama spektrometrie aneb co mi to tu září?

Jak lze stanovit přítomnost radioaktivních nuklidů v látce? Můžeme využít gama spektrometrii! Každý zdroj záření gama vyzařuje fotony o jedné nebo více konkrétních energiích a tyto energetické linky jsou jako otisky prstu pachatele na místě činu. Podle energie emitovaného kvanta záření gama a podle počtu detekovaných impulsů o specifické energii jsme schopni velmi přesně identifikovat druh a množství radioaktivních elementů ve vzorcích. Metoda bude představena na konkrétním projektu monitorování jaderné elektrárny Temelín v dozimetrické laboratoři s nejmodernějšími polovodičovými detektory.

Kdy: od 10.00

ilustracni

Tokamak GOLEM

Návštěva unikátního pokusného zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze v pozemských podmínkách: tokamak jménem GOLEM. Přednáška nastíní, co to je termojaderná fúze a jaké jsou její výhody jako budoucího zdroje energie pro lidstvo. Na závěr přednášky bude demonstrována reálná činnost tohoto tokamaku včetně provedení plazmatického výboje.

Kdy: od 9.30 a 13.30

ilustracni

Jaderný reaktor VR-1

Školní výukový reaktor VR-1 Vrabec je lehkovodní jaderný reaktor zaměřený zejména na výuku a výcvik studentů a specialistů z jaderných oborů. Přijďte si jej prohlédnout zblízka.
Pozor! Na exkurzi je třeba se registrovat předem:
 - Sraz v 9.30 v Troji zde.
 - Předtím nutná registrace elektronicky– poté dostanete potvrzení a žádost o osobní údaje. Registrace bez potvrzení není platná. 
 - Pravidla ke vstupu jsou na webu reaktoru.
 - Exkurze je určena pouze zájemcům o studium, příp. jejich doprovodu.

 

nahoru 

Odborné přednášky

 

ilustracni

Vývoj nových Mg slitin pro letecký a automobilový průmysl

Kvazikrystalické fáze ve slitinách Mg-Zn-Al mohou předznamenat nahrazení hliníku hořčíkem pro určité konstrukční aplikace. V přednášce nastíníme, které výrobní a charakterizační techniky pro to využíváme, a představíme spolupráci s kolegy v Japonsku, kteří se tomuto tématu s námi věnují.

Kdy: 9.00 - 9.25

ilustracni

Matematická fyzika na fakultě

I skladník ve šroubárně může číst Einsteina v originále. Stačí vystudovat matematickou fyziku na FJFI (a naučit se německy). Přijďte se o tom přesvědčit.

Kdy: 9.30 - 9.55

ilustracni

Uran v přírodních vodách – jak ho stanovit a proč jsou získaná data důležitá?

Pro určení migračních vlastností uranu geologickými strukturami, případně systémy podzemních vod, v rámci environmentálních studií je třeba stanovit jeho celkovou koncentraci. Vhodné metody pro stanovení nízkých koncentrací uranu využívají fluorescenčních vlastností uranylu. Na katedře jaderné chemie k tomuto účelu využíváme spektroskopii laserem indukované fluorescence a o této moderní metodě aplikované na sloučeniny uranu bude naše přednáška.

Kdy: 10.00 - 10.25

ilustracni

Inerciální fúze - budoucí zdroj energie? Aneb jak k tomu můžete přispět studiem na katedře fyzikální elektroniky.

V prosinci 2022 byl na tiskové konferenci Ministerstva energetiky USA oznámen významný milník ve výzkumu inerciální jaderné fúze. Z malé peletky naplněné izotopy vodíku deuteriem a tritiem a ozářené mnoha svazky laserů bylo získáno více fúzní energie, než kolik bylo v těchto laserových svazcích. Co tento výsledek znamená na cestě k fúzní elektrárně a jak s tím souvisí studium a výzkum na katedře fyzikální elektroniky? V rámci přednášky se spojíme i s absolventem katedry fyzikální elektroniky (KFE), který se na přípravě a vyhodnocení experimentu podílí vývojem počítačových modelů přímo v LLNL.

Kdy: 10.30 - 10.55

ilustracni

Termojaderná fúze a proč projekt ITER?

Výzkum inerciální fúze oznámil rekord tzv. vyrovnání. V krátké přednášce se pokusíme vysvětlit, proč přesto tvrdíme, že projekt ITER bude pro zvládnutí jaderné fúze klíčový.

Kdy: 11.00 - 11.25 

ilustracni

S čertem špatně, bez čerta hůř aneb člověk a ionizující záření

Ionizující záření je přirozenou součástí našeho prostředí – dopadá na nás z kosmu, vyzařuje z hornin, dýcháme radioaktivní radon, dokonce sama naše těla jsou radioaktivní. Radiace ale není vidět, slyšet ani cítit, nemůžeme si na ni sáhnout ani ji ochutnat a možná právě proto nás tolik děsí a žlutý výstražný trojúhelník v nás evokuje strach. Co to vlastně ionizující záření je a jak souvisí s radioaktivitou? Je nebezpečné? Umí se naše buňky proti radiaci bránit? Povíme si o přírodních a umělých zdrojích záření, jeho biologických účincích a zejména o tom, jak nám záření umí být dobrým sluhou.

Kdy: 11.30 - 11.55

ilustracni

Výzkumná činnost studentů katedře softwarového inženýrství nejen v laboratoři CERN

V přednášce představíme zajímavá témata, na kterých pracují studenti katedry softwarového inženýrství (KSI) nejenom v rámci jejich závěrečných prací.

Kdy: 13.30 - 13.55

ilustracni

Malé jaderné reaktory a jejich role v transformaci nejen české energetiky

Co jsou to malé jaderné reaktory, jak dokáží pomoci řešit energetickou krizi a kdy budeme mít první takový reaktor postavený poblíž některého z českých měst, i to se dozvíte během krátké přednášky.

Kdy: 14.00 - 14.25

ilustracni

Jak matematika a počítače pomáhají lékařům

Složitá lékařská vyšetření na řadě přístrojů jsou pro nás dnes běžným standardem. Ale tušíte, jak jsou zpracovávána získaná data a jakou roli v tom hraje matematika? Přijďte nahlédnout do tajů medicíny skrze matematiku.

Kdy: 14.30 - 14.55

nahoru 

 

Jak si vybrat studijní směr?

V tabulce Ti nabízíme přehled studijních směrů s propojením do různých oblastí. Nech se inspirovat.

ProgramMatematikaFyzikaChemieMedicínaProgramováníEkonomieJádroPrůmysl
Aplikace informatiky v přírodních vědách          
Aplikovaná algebra a analýza                
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření          
Aplikovaná informatika            
Aplikované matematicko-stochastické metody        
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze            
Fyzikální inženýrství materiálů        
Inženýrství pevných látek        
Jaderná a částicová fyzika      
Jaderná chemie        
Jaderné reaktory          
Kvantové technologie        
Laserová technika a fotonika          
Matematická fyzika            
Matematická informatika      
Matematické modelování    
Počítačová fyzika          
Radioaktivita v životním prostředí        
Radiologocká technika        
Vyřazování jaderných zařízení z provozu        

nahoru  360° Prohlídka poslucháren a laboratoří 


Laboratoř fyzické ochrany


Laboratoř kvantových technologií


Laboratoř 301 na katedře jaderné chemie


Laboratoř detekce neutronů


Laboratoř neutronové aktivační analýzy


Laboratoře v kontrolovaném pásmu


Výukový reaktor VR-1

Zajímá vás více? Přijďte na Den otevřených dveří.

nahoru 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!


31 Январь с 9:00 до 15:00


Факультет ядерной физики и инженерии проводит
День открытых дверей

В первой половине дня пройдут короткие информационные лекции на чешском языке, а также экскурсии, которые продолжатся и во второй половине дня.

С 12 до 13 часов пройдёт основная лекция с подробностями об учебных программах, процедуре поступлении и зачисления, общежитиях, работе студенческого клуба, поездках за границу (на чешском языке).


По окончании основной лекции, в 13:00, вы сможете задать возникшие у вас вопросы и получить ответы на русском языке,

Вы сможете больше узнать об условиях приема иностранных студентов, в том числе о вопросах нострификации, признания уровня языка (В2) и др.

Не бойтесь задавать интересующие вас вопросы, возможно, ответы на них вас приятно удивят! Также в течение дня у стенда Кафедры гуманитарных наук и языков будет находиться русскоязычный преподаватель.


Мы ждём вас по адресу:   

Břehová 7, Praha 1
Аудитория 103

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.