Hlavní informace

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

V úterý 29. 11. 2022 od 9.00 - 12.00 hodin a 13.00 - 15.00 hodin.

V budově Břehová 7, Praha 1 (Staré Město) vás čekají Interaktivní expozice s výkladem, informace o studiu, krátké přednáškyexkurze, prohlídky zdejších pracovišť.

Další budovy v Trojanově a V Holešovičkách jsou z důvodu pandemie pro veřejnost nepřístupné. Děkujeme za pochopení.

Než akce začne, můžete se nechat inspirovat při volbě studijního programu, nebo se online podívat na 360° prohlídku poslucháren.

ilustracni

Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI

Od 12.00, místnost 103, Břehová

  • studijní programy a specializace
  • uplatnění absolventů
  • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
  • sportovní a společenské aktivity

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

Exkurze

ilustracni

Exkurze do chemických laboratoří

Prohlídka laboratoří katedry jaderné chemie a informace o studiu. Společná prohlídka vybraných laboratoří, seznámení s řešenými projekty (směry výzkumu) a další informace o průběhu studia. )

Kdy: od 9.50, 10.50 a 14.00

ilustracni

Tokamak GOLEM

Návštěva unikátního pokusného zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze v pozemských podmínkách: tokamak jménem GOLEM. Přednáška nastíní, co to je termojaderná fúze a jaké jsou její výhody jako budoucího zdroje energie pro lidstvo. Na závěr přednášky bude demonstrována reálná činnost tohoto tokamaku včetně provedení plazmatického výboje.

Kdy: od 9.30 a 13.30

ilustracni

Virtuální klinický urychlovač

Možnost vyzkoušet si práci radiologického fyzika na onkologické ozařovně ve virtuální realitě, spojeno s demonstrací a výkladem

Kdy: od 9:30

ilustracni

Počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání

Exkurze do serverové místnosti, kde si lze prohlédnout superpočítač HELIOS provozovaný na KM. Bude podán výklad o architektuře systému, ale i o jeho schopnostech a využití.

Kdy: od od 10.30

ilustracni

Plánování léčby ionizujícím zářením

Společně vytvoříme léčebný plán pro ozáření pacienta s využitím modelu svazku, CT snímků pacienta a matematických algoritmů modelujících průchod záření tělem.

Kdy: od 11.30, max. 6 osob

 

nahoru 

Odborné přednášky

ilustracni

Sbíráme data v laboratoři CERN

V příspěvku představíme systém pro sběr dat na fyzikálním experimentu COMPASS v laboratoři CERN. Zaměříme se na softwarovou část systému, na jejímž vývoji se podílí i studenti Katedry softwarového inženýrství FJFI.

Kdy: 9.30 - 9.55

 

ilustracni

Urychlovače pro strukturní biologii

Urychlovače částic, jako jsou například synchrotrony, hrají důležitou úlohu ve fyzikálním, ale i biologickém a biochemickém výzkumu. Přednáška uvede několik příkladů včetně návrhu léčiv.

Kdy: 10.00 - 10.25

 

ilustracni

Dostavba Dukovan aneb příležitost pro absolventy FJFI

Vyhlášení tendru na stavbu jaderné elektrárny je na spadnutí. Stavba a provoz nové elektrárny nabídne mnoho dobře placených pozic pro jaderné odborníky, tedy absolventy FJFI. Kde všude a jaké profese budou potřeba? Budou i místa mimo lokalitu jaderné elektrárny? Tyto a další otázky budou zodpovězeny v přednášce.

Kdy: 10.30 - 10.55

 

ilustracni

Únava materiálů, příčiny a následky

Únavové trhliny jsou nejčastější technickou příčinou průmyslových havárií. Jak fraktografie dokáže odhalit příčinu jejich vzniku a popsat jejich rozvoj v čase bude předvedeno na několika příkladech z energetiky a letectví. Budou popsány i moderní metody studia únavového porušování materiálů vyvíjené na KMAT a úspěšně používané např. při návrhu únavových zkoušek letounu Aero L-39NG.

Kdy: 11.00 - 11.25

ilustracni

Radiofarmaceutická chemie

Přednáška se bude soustředit na roli jaderné chemie v moderní personalizované medicíně. Posluchačům nastíní vztah diagnostiky a terapie s využitím radiofarmak. Budou probírány zakladní příklady přípravy radiofarmak a jejich uvolnění k medicínálnímu použití v humánní terapii.

Kdy: 11.30 - 11.55

 

nahoru 

Jak si vybrat studijní směr?

V tabulce Ti nabízíme přehled studijních směrů s propojením do různých oblastí. Nech se inspirovat.

Program Matematika Fyzika Chemie Medicína Programování Ekonomie Jádro Průmysl
Aplikace informatiky v přírodních vědách          
Aplikovaná algebra a analýza          
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření          
Aplikovaná informatika            
Aplikované matematicko-stochastické metody        
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze            
Fyzikální inženýrství materiálů        
Inženýrství pevných látek        
Jaderná a částicová fyzika      
Jaderná chemie        
Jaderné reaktory          
Kvantové technologie        
Laserová technika a fotonika          
Matematická fyzika            
Matematická informatika      
Matematické modelování    
Počítačová fyzika          
Radioaktivita v životním prostředí        
Radiologocká technika        
Vyřazování jaderných zařízení z provozu        

nahoru  360° Prohlídka poslucháren a laboratoří 


Laboratoř fyzické ochrany

Posluchárna 103 a učebna B-11


Laboratoř kvantových technologií


Laboratoř 301 na katedře jaderné chemie


Laboratoř detekce neutronů


Laboratoř neutronové aktivační analýzy


Laboratoře v kontrolovaném pásmu

nahoru 

 

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.