Systémové upozornění
Hlavní informace

Celoživotní vzdělávání na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se řídí Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT.

Kompletní seznam nabízených kurzů Celožitovního vzdělávání naleznete v rámci univerzitního webu czv.cvut.cz.

Některé další bližší informace a nabídku kurzů pro uchazeče o studium naleznete v části Vzdělávání pro veřejnost.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.