Systémové upozornění
Hlavní informace

Informace k průběhu letního semestru akademického roku 2016-17

Průběh akademického roku 2016-17 je dán podává časový plán akademického roku 2016-17. Rozvrh letního semestru je zde.

Anketa k hodnocení výuky v zimním semestru 2016-2017

Anketa k hodnocení výuky v zimním semestru 2016-2017 probíhá od 5.2.2017 do 12.3.2017 na adrese http://anketa.cvut.cz.

Přijímací řízení pro akademický rok 2017-2018

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2017-2018. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 31. 3. 2017.

Dean´s Directive No. 5-2016 on Admission Procedures for the Academic Year 2017 – 2018

Dean´s Directive No. 5-2016 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2017 – 2018

Notification of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme for academic year 2017 -2018

Notification of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University (hereafter referred to as FNSPE of the CTU) for academic year 2017 -2018

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.