Hlavní informace

Webová stránka k Přípravnému týdnu 00PT

Veškeré informace k průběhu Přípravného týdne 00PT pro studenty prvních ročníků bakalářského studia jsou dostupné zde: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~ambrop1/PT

Pozvánka na promoci absolventů

Děkan fakulty, doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. vás zve na slavnostní promoci absolventů FJFI ČVUT, která se uskuteční v pátek 27. října 2023 v Betlémské kapli, Praha 1, Betlémské nám. 2.

Od 10:00 proběhne promoce absolventů katedry matematiky, softwarového inženýrství a jaderných reaktorů. Promoce absolventů kateder fyziky, fyzikální elektroniky, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, materiálů, inženýrství pevných látek a jaderné chemie se bude konat od 12:30

Další detaily jsou k náhlédnutí zde.

Průvodce Jaderňáka a další rady pro nové studenty

Užitečné informace nejen pro studenty prvních ročníků. Čtěte více.

Studijní oddělení

Dne 10.5.2023 je studijní oddělení z důvodu Rektorského dne zavřeno.

Směrnice proděkana pro studijní záležitosti č. 1-2023 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2023-2024 (2. kolo)

Směrnice proděkana pro studijní záležitosti č. 1-2023 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2023–2024 (2. kolo)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.