Systémové upozornění
Hlavní informace

Informace pro nové studenty 1. ročníku bakalářského studia

Výuka 1. ročníku bakalářského studia začne povinným Přípravným týdnem ve dnech 24. 9. – 27. 9. 2018 v budově FJFI ČVUT v Trojanově ul. 13, Praha 2. Zahájení Přípravného týdne bude 24. 9. 2018 v 9:00 h.

Pozvánka na promoci 23. října 2018

Dne 23. října 2018 se konají promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia FJFI ČVUT v Praze. Podrobné informace uvádí pozvánka.

Zápis studentů do akademického roku 2018 - 2019

Náhradní termín zápisu nových studentů 1. ročníku bakalářského studia v Praze se koná dne 21. 9. 2018 v prostorách budovy v Břehové ul. č. 7, Praha 1 v 8:30 h. Zápis studentů vyšších ročníků se koná v příslušných termínech na studijním oddělení.

Anketa k hodnocení výuky v letním semestru 2017-2018

Anketa k hodnocení výuky v letním semestru 2017-2018 probíhá od 29.6.2018 do 26.10.2018 na adrese http://anketa.cvut.cz.

Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia

Náhradní termín přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konal dne 18. 9. 2018 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Výsledky jsou k dispozici v systému přijímacího řízení ČVUT a také zde.

Náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konají ve dnech 18.-19. 9. 2018 vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.