Systémové upozornění
Hlavní informace

Anketa k hodnocení výuky v letním semestru 2017-2018

Anketa k hodnocení výuky v letním semestru 2017-2018 probíhá od 29.6.2018 do 26.10.2018 na adrese http://anketa.cvut.cz.

Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia

Přijímací zkouška v řádném termínu v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konala dne 19. 6. 2018 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Výsledky jsou k dispozici v systému přijímacího řízení ČVUT a také zde.

Přijímací zkoušky v řádném termínu v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konaly ve dnech 12.-13. 6. 2018 vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Studentská konference Šimáně 25. - 26. 6. 2018

Tradiční studentská vědecká konference Šimáně 2018 organizovaná Katedrou jaderných reaktorů se uskuteční v Atriu FJFI 25. - 26. 6. 2018. Jedná se o studentskou konferenci zaměřenou na Materiály, Jadernou energetiku a Využití ionizujícího záření. Účastníci si mohou vybrat z několika exkurzí a bude pro ně zajištěn také večerní kulturní program. Účast pro všechny je zdarma a jsou vítáni všichni zájemci z řad akademické i neakademické obce. Více informací o programu nebo způsobu registrace lze najít na webu: simane.fjfi.cvut.cz

8. Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů - 17. až 21. 9. 2018

Ve dnech 17. až 21. 9. 2018 se pod záštitou Katedry inženýrství pevných látek a Katedry materiálů FJFI za podpory SGS ČVUT v Praze uskuteční 8. Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů (8th Student Scientific Conference on Solid State Physics and Materials, SSCSSPM-8). Pro všechny prezentující studenty ČVUT, kteří publikují rozšířený abstrakt do sborníku konference, jsou ubytovací výdaje zcela hrazeny z grantu SGS ČVUT. Podrobnosti na webu KIPL.

Přijímací řízení pro akademický rok 2018-2019

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2018-2019. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 11. 9. 2018. Podrobnosti jsou zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.