Systémové upozornění
Hlavní informace

8. Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů - 17. až 21. 9. 2018

Ve dnech 17. až 21. 9. 2018 se pod záštitou Katedry inženýrství pevných látek a Katedry materiálů FJFI za podpory SGS ČVUT v Praze uskuteční 8. Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů (8th Student Scientific Conference on Solid State Physics and Materials, SSCSSPM-8). Pro všechny prezentující studenty ČVUT, kteří publikují rozšířený abstrakt do sborníku konference, jsou ubytovací výdaje zcela hrazeny z grantu SGS ČVUT. Podrobnosti na webu KIPL.

Přijímací řízení pro akademický rok 2018-2019

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2018-2019. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 11. 9. 2018. Podrobnosti jsou zde.

Pohár děkana FJFI 2018

Dne 8. 5. 2018 pořádají naši studenti 8. ročník sportovní akce Pohár děkana FJFI. Jedná se o turnaj pořádaný primárně pro studenty VŠ a SŠ

Směrnice děkana č. 3-2018 k přijímacímu řízení pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Směrnice děkana č. 3-2018 k přijímacímu řízení pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2018 – 2019

Směrnice děkana č. 2-2018 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu

Směrnice děkana č. 2-2018 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2018 – 2019

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.