Hlavní informace
14.03.
2022

Operátor cyklotronu


Instituce: ÚJV

V Řeži u Prahy provozujeme vývojové a výzkumné centrum pozitronové emisní tomografie. Kromě komerční výroby již zavedených radiofarmak se zde věnujeme i vývoji nových preparátů. V oblasti radiofarmak patříme k nejmodernějším pracovištím ve střední Evropě. A teď potřebujeme nového kolegu, aby nám pomohl s obsluhou našeho cyklotronu.

15.12.
2021

Dean´s Directive on Admission Procedures to Master Continuation Programmes for the Academic Year 2022 – 2023

Dean´s Directive No. 4-2021 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2022 – 2023

10.11.
2021

Diskuzní setkání na téma Blackout – Černá můra elektroenergetiky

Přijďte 25. listopadu na diskuzní setkání pořádané fakultou ve spolupráci s Jadernými veterány s tématem Blackout – Černá můra elektroenergetiky. Hlavní slovo bude mít gen. Miroslav Štěpán, emeritní ředitel Hasičského záchranného sboru.

04.11.
2021

Pozvánka na semináře L. Heriban a M. Peréz Pardo

Skupina MAFIA vás zve na semináře konané 9. 11. a 16. 11. na Trojance v T-112 v čase 13:15–14:15. Na seminářích vystoupí L. Heriban (FJFI) – Non-self-adjoint relativistic point interactions and their approximations by non-local potentials a J.M. Pérez Pardo (UC3M) – Representation of non-semibounded quadratic forms and orthogonal additivity. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

21.09.
2021

Zimní sportovní kurzy pro studenty ČVUT

Těšíte se již nyní na zimní radovánky? Hledáte vhodnou lokalitu na lyžování, sjezdovky, běžky, snowboard, ski alpy... Chcete poznat studenty napříč všemi fakultami? TAK POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Přihlašování zahájeno již od 6. 9. 2021.

Mini-anketa o studiu a životě na Jaderce - vyhodnocení

V březnu proběhla mini-anketa o studiu a životě na Jaderce. Všem účastníkům (a bylo jich opravdu hodně) velmi děkujeme za cenné podněty. Většina akutních problémů, na které anketa poukázala, byla obratem řešena nebo se aktuálně řeší. O konkrétních způsobech řešení jednotlivých položek bude akademická obec postupně informována. Zde pouze shrnujeme výstupy ankety a přidáváme krátké komentáře vedení fakulty.

Přijímací řízení pro akademický rok 2022-23

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2022-2023. Fakulta má všechny tradiční i nové studijní programy akreditovány. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského studia (pro druhé kolo) se přijímají do 5. 9. 2022 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2022.

Anketa - Studium v ČR nebo v zahraničí

Vážené studentky a vážení studenti, v zemích Visegrádské skupiny probíhá výzkum o očekáváních a faktorech, které vedly k výběru univerzity v České republice. Budeme rádi, když se zapojíte a vyplníte dotazník https://forms.gle/8vBE38wEvEcih5aE9.

Zkušební přístup k databázi PROQUEST ONE ACADEMIC 1. 3. - 15. 4. 2022

do 15. dubna si můžete prohlížet několik multioborových zdrojů dostupných databázi PROQUEST ONE ACADEMIC. Získáte tak přísup k plným textům odborných článků, aktuálnímu zpravodajství, e-knihám, tržním zprávám a případovým studiím, streamovaným videím nebo disertacím. Podrobnosti zde.

Směrnice děkana č. 3-2021 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022-2023

Směrnice děkana č. 3-2021 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2022–2023

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.