Systémové upozornění
Hlavní informace

Cena CRYTUR 2020 - soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení již sedmého ročníku Ceny CRYTUR - soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Soutěž organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket. Pro autory a školitele tří nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč.

Přijímací řízení pro akademický rok 2020-21

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2020 - 2021. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2020.

Dean´s Directive No. 6-2019 on Admission Procedures for the Academic Year 2020 – 2021

Dean´s Directive No. 6-2019 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2020 – 2021

Notification of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme for academic year 2020 -2021

Notification of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University (hereafter referred to as FNSPE of the CTU) for academic year 2020 -2021

Směrnice děkana č. 5-2019 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2020 - 2021

Směrnice děkana č. 5-2019 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.