Systémové upozornění
Hlavní informace

Informace o promocích absolventů akademického roku 2020-21

Promoce absolventů akademického roku 2020-21 jsou plánovány na měsíc říjen 2021. Vzhledem k pandemické situaci jejich forma a podrobnosti organizace budou určeny koncem září 2021. Podrobné informace budou uvedeny v tomto oznámení.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021-22

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze pokračuje v přijímacím řízení do studia v Praze a Děčíně  a vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia pro následující akademický rok 2021-2022. Fakulta má všechny tradiční i nové studijní programy akreditovány. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského studia se přijímají až do 6. 9. 2021 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2021. Přijímací zkouška do bakalářského studia je vzhledem k opatřením souvisejicím s pandemií COVID19 prominuta. Podrobnosti jsou zde.

Směrnice děkana č. 1-2021 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Směrnice děkana č. 1-2021 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2021 – 2022

Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021 - 22

Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2021 – 2022

Informace k průběhu letního semestru 2020-21

Akademický rok 2020-2021 pokračuje zkouškovým obdobím letního semestru a státními závěrečnými zkouškami. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2020-2021. Opatření a informace v mimořádné situaci shrnuje vyhláška č. 2/2021.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.