Systémové upozornění
Hlavní informace

Přihlašování na letní sportovní kurzy ÚTVS ČVUT zahájeno

Studenti se bez nutnosti zápisu do KOSu již nyní mohou přihlásit na letní sportovní kurzy ÚTVS ČVUT. Čeká na ně golf, jóga, tenis, volejbal, turistika, cyklistika, jezdectví, sjezd řeky, lukostřelba, sebeobrana, windsurfing, beach volejbal a mnoho dalších sportů.

Tutoři pro studenty 1. ročníku v letním semestru 2016-17

V letním semestru akademického roku 2016-17 je pokračuje ve spolupráci se Studentskou unií FJFI ČVUT činnost tutorů pro potřeby konzultací ke studiu v matematických a fyzikálních předmětech 1. ročníku bakalářského studia. Bližší informace podává vyhláška č. 03/2017.

Informace k průběhu letního semestru akademického roku 2016-17

Průběh akademického roku 2016-17 je dán podává časový plán akademického roku 2016-17. Rozvrh letního semestru je zde. Změny v rozvrhu výuky s ohledem na sváteční dny jsou stanoveny   vyhláškou.

Přijímací řízení pro akademický rok 2017-2018

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2017-2018. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 31. 3. 2017.

Dean´s Directive No. 5-2016 on Admission Procedures for the Academic Year 2017 – 2018

Dean´s Directive No. 5-2016 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2017 – 2018

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.