Systémové upozornění
Hlavní informace

Informace o školení BOZP pro nové studenty FJFI ČVUT

Noví studenti 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia musí absolvovat školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v jednom z termínů 20.11., 23.11. nebo 27.11.2018 dle vyhlášky č. 12/2018.

Rozhodnutí děkana – vyhlášení děkanského volna na 15. 11. 2019

Dnes je vyhlášené děkanské volno v souvislosti s Bažantrikulací od 17.10 hodin.

Zápis studentů do akademického roku 2018 - 2019

Náhradní termín zápisu nových studentů 1. ročníku bakalářského studia v Praze se koná dne 21. 9. 2018 v prostorách budovy v Břehové ul. č. 7, Praha 1 v 8:30 h. Zápis studentů vyšších ročníků se koná v příslušných termínech na studijním oddělení.

Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia

Náhradní termín přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konal dne 18. 9. 2018 v 10.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Výsledky jsou k dispozici v systému přijímacího řízení ČVUT a také zde.

Náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu FJFI ČVUT v Praze se konají ve dnech 18.-19. 9. 2018 vždy v 9.00 hod. v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Studentská konference Šimáně 25. - 26. 6. 2018

Tradiční studentská vědecká konference Šimáně 2018 organizovaná Katedrou jaderných reaktorů se uskuteční v Atriu FJFI 25. - 26. 6. 2018. Jedná se o studentskou konferenci zaměřenou na Materiály, Jadernou energetiku a Využití ionizujícího záření. Účastníci si mohou vybrat z několika exkurzí a bude pro ně zajištěn také večerní kulturní program. Účast pro všechny je zdarma a jsou vítáni všichni zájemci z řad akademické i neakademické obce. Více informací o programu nebo způsobu registrace lze najít na webu: simane.fjfi.cvut.cz

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.