Systémové upozornění
Hlavní informace

Anketa pro studenty aneb Po jakém semináři toužíš?

Chceš se podílet na tvorbě programu, který chystá @Kariérní centrum ČVUT? Vyplň studentskou anketu, ze které vzejde vítězný seminář, na něž se budeš moct s jistotou těšit v zimním semestru. Budeš tak tvůrcem nejen plánu KáCéčka, ale i vlastního života ;-). Anketa běží do 10. srpna 2020.

Přijímací řízení pro akademický rok 2020-21

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze pokračuje v přijímacím řízení do studia v Praze a Děčíně  a vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia pro následující akademický rok 2020-2021. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají až do 7. 9. 2020, a to i bezkontaktně. Přijímací zkouška do bakalářského studia je vzhledem k opatřením souvisejicím s pandemií COVID19 prominuta. Podrobnosti jsou zde.

Dean´s Directive No. 3-2020 on Extension of Admission Procedures for the Academic Year 2020 – 2021

Dean´s Directive No. 3-2020 on Extension of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2020 – 2021

Notification of Extension of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes for academic year 2020 - 2021

Notification of Extension of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University (hereafter referred to as FNSPE of the CTU) for academic year 2020 -2021

Směrnice děkana č. 2-2020 k přijímacímu řízení pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů

Směrnice děkana č. 2-2020 k přijímacímu řízení pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2020 – 2021

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.