Systémové upozornění
Hlavní informace

Anketa k hodnocení výuky v zimním semestru 2020-2021

Anketa k hodnocení výuky v zimním semestru 2020-2021 probíhá od 25. 2. 2021 do 15. 3. 2021 na adrese http://anketa.cvut.cz.

Dean´s Directive on Admission Procedures for the Academic Year 2021 – 2022

Dean´s Directive No. 6-2020 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2021 – 2022

Notification of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes for academic year 2021-2022

Notification of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University (hereafter referred to as FNSPE of the CTU) for academic year 2021-2022

Informace pro nové studenty 1. ročníku bakalářského studia

Výuka 1. ročníku bakalářského studia začala povinným Přípravným týdnem ve dnech 15. 9. – 18. 9. 2020. Organizační podrobnosti a pokyny ke splnění nekontaktní části jsou zde jsou zveřejněny zde. O udělených zápočtech informuje vyhláška. Pro studenty 1. ročníku proběhla nekontaktní imatrikulace. O školení bezpečnosti práce informuje vyhláška.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021-22

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2021-2022. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2021.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.