Systémové upozornění
Hlavní informace

Cena CRYTUR 2019 - soutěž o nejlepší DP v materiálových vědách

Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlašuje již 6. ročník Ceny CRYTUR - soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny zajímavé finanční odměny. Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2018/2019 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019. Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2019 (odevzdání DP lze posunout až do 31. 5. 2019). Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019-20

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2019 - 2020. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2019.

Dean´s Directive No. 7-2018 on Admission Procedures for the Academic Year 2019 – 2020

Dean´s Directive No. 7-2018 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2019 – 2020

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2019-20

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Směrnice děkana č. 6-2018 k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2019 - 2020

Směrnice děkana č. 6-2018 k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 - 2020

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.