Systémové upozornění
Hlavní informace

Sportujte mezi svátky zdarma

ÚTVS připravilo pro studenty a zaměstnance ČVUT akci „Sportujte mezi svátky zdarma“. Přijďte si 27. a 28. 12. 2017 mezi 9.00 - 17.00 protáhnout tělo a využijte otevřených sportovišť ČVUT mezi svátky. Zarezervujte si sportoviště již nyní. Více informací (příloha) o sportovištíchrezervacích.

Vyhlášení Ceny CRYTUR 2018

Byl vyhlášen další ročník Ceny CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. V této soutěži na autory a školitele třech nejlepších prací jsou čekají finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč. Cenu organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem Careermarket. Bližší podrobnosti naleznete na webu soutěže či v příloze.

Anketa k hodnocení výuky v letním semestru akademického roku 2016-2017 vyhodnocena

Anketa k hodnocení výuky v letním semestru akademického roku 2016-2017 je vyhodnocena. Při jejím zpracování byla použita možnost vyjádření vyučujících.

Přijímací řízení pro akademický rok 2018-2019

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2018 - 2019. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2018.

Dean´s Directive No. 6-2017 on Admission Procedures for the Academic Year 2018 – 2019

Dean´s Directive No. 6-2017 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2018 – 2019

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.