Systémové upozornění
Hlavní informace

Chceš zjistit, jak funguje jaderný reaktor? Vyzkoušet si měření neutronů v reaktoru? Víš, jak je potřeba poskládat palivo, aby reaktor fungoval? Nejen to a ještě více se dozvíš na Dni reaktorového fyzika. V rámci akce navštívíš školní reaktor VR-1 a vyzkoušíš si měření důležitých fyzikálních veličin nezbytných pro provoz reaktoru. Mimo to pro tebe bude připraveno několik zajímavých přednášek z oblasti provozu jaderného reaktoru, jaderné bezpečnosti a vývoje energetiky. Den reaktorovým fyzikem pořádá Katedra jaderných reaktorů na školním reaktoru VR-1. DRF je jednodenní akce určená pro studentky a studenty středních škol.

 

web bg crop3

 

 

Program              Termíny           Registrace            Podmínky pro vstup na reaktor Ochrana osobních údajů

 

Předběžný program
Odborný program bude začínat v 9 hodin. Předtím bude probíhat od 8.3020150409 041 VIC Ryszawy registrace. Dopoledne bude připravena přednáška a prohlídka reaktoru VR-1. Po obědě budou probíhat přednášky a měření na reaktoru. Konec akce předpokládáme přibližně v 17.00 hodin.


Termíny akce
Akce se bude konat ve dvou termínech: 20. a 22. 11. 2019.


Registrace a výběr účastníků
Registrace bude probíhat v registračním systému od 1. 9. 2019. Vzhledem k omezené kapacitě bude na základě informací uvedených v registraci vybrána skupina 20 účastníků. Pořadí registrovaných nemá na výběr vliv. Registrace bude uzavřena 15. října. O výsledcích budeme zájemce informovat emailem.


Podmínky pro vstup na reaktor
Pro vstup na pracoviště platí následující obecně platná pravidla:
• Vstupovat mohou pouze osoby starší 18 let. V případě osob připravujících se na budoucí povolání (studenti středních škol) osoby starší 16 let.
• Maximální počet návštěvníků (včetně jejich doprovodu) na jeden vstup do haly reaktoru je 30 osob, v případě výuky a cvičení 12 osob.
• Do haly reaktoru nesmí vstupovat těhotné a kojící ženy.
• Do haly reaktoru je zakázáno vnášet zbraně a výbušniny.
• Do haly reaktoru je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek.
• V hale reaktoru je návštěvníkům zakázáno používat mobilní telefony a jiné technické prostředky komunikace.
• V hale reaktoru ve zakázáno jíst, pít a kouřit.
• Každá vstupující osoba musí předložit ke kontrole doklad, jehož číslo bude předáno v předstihu organizátorům.
• Před vstupem bude provedeno poučení a kontrola. Vstup bude následně povolen pouze osobám splňujícím všechny výše uvedené podmínky.

20181001 020 CVUT VIC Ryszawy 20150414 065 VIC Ryszawy VR 1 ovladaci pult 


Ochrana osobních údajů souvisejících se vstupem na reaktor
• FJFI ČVUT v Praze jako správce a zpracovatel osobních údajů je oprávněn tyto vyžadovat od všech osob vstupujících do kontrolovaného pásma a chráněného prostoru školního reaktoru VR-1 z důvodu naplnění požadavků zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) a příslušných prováděcích vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
• Doba uchování osobních údajů je 10 let.
• Osobní údaje jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními FJFI ČVUT v Praze v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.