Hlavní informace

Chceš zjistit, jak funguje jaderný reaktor? Vyzkoušet si měření neutronů v reaktoru? Víš, jak je potřeba poskládat palivo, aby reaktor fungoval? Nejen to a ještě více se dozvíš na Dni reaktorového fyzika. V rámci akce navštívíš školní reaktor VR-1 a vyzkoušíš si měření důležitých fyzikálních veličin nezbytných pro provoz reaktoru. Mimo to pro tebe bude připraveno několik zajímavých přednášek z oblasti provozu jaderného reaktoru, jaderné bezpečnosti a vývoje energetiky. Den reaktorovým fyzikem pořádá Katedra jaderných reaktorů na školním reaktoru VR-1. DRF je jednodenní akce určená pro studentky a studenty středních škol.

 

web bg crop3

 

 

Program              Termíny           Registrace            Otázky z registrace Podmínky pro vstup na reaktor Ochrana osobních údajů

 

Program
Registrace účastníků akce Den reaktorovým fyzikem začíná v 8.3020150409 041 VIC Ryszawy hod. Odborný program bude začínat v 9 hodin. Dopoledne bude připravena jedna přednáška a prohlídka reaktoru VR-1. Po obědě budou účastnící rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina bude měřit na reaktoru a pro druhou budou připraveny dvě zajímavé přednášky. Po absolvování bloku se skupiny prohodí. Konec akce předpokládáme přibližně v 17.30 hod.


Termíny akce
Akce Den reaktorovým fyzikem proběhne 20., 21. a 22. května 2024.


Registrace a výběr účastníků

Registraci na další ročník byla spuštěna. Registrujte se ZDE. Přesné datum akce bude stanoveno během začátku roku 2024.

Otázky z registrace
Je možné dneska mít reaktor plně automatizovaný, s člověkem pouze jako kontrolním prvkem?
Jaderné elektrárny jsou dnes z velké části automatizované. Člověk provádí ve většině případů kontrolu, údržbu a řízení v nestandardních situacích. Nicméně stále existuje mnoho činností, které nelze automatizovat.

Jaký je bezpečnostní monitorovací systém reaktoru?
Jaderný reaktor VR-1 má dva nezávislé systémy na monitorování výkonu reaktoru. Jedná se o provozní měření výkonu a nezávislou výkonovou ochranu. Každý systém má vlastní odlišné hardwarové a softwarové řešení a obsahuje 4 detektory, kdy 3 jsou v měření a jeden v horké záloze. Měřené hodnoty jsou vyhodnocovány hlasovací logikou 2 ze 3 a pokud dojde k překročení nastavených limitů, dojde k odstavení reaktoru. Limity omezují například výkon reaktoru, rychlost změny výkonu a odchylku od zadaného výkonu. Více informací na webu reaktoru VR-1.

Bude i den fúzně - reaktorovým fyzikem?
To nevíme, je to námět pro katedru fyziky, která tokamak Golem provozuje.

Jsou nějaké speciální požadavky na oděv?
Žádné speciální požadavky nejsou. Klasické oblečení do školy bude stačit, pouze slečny by neměly mít boty na jehlových podpatcích. Před vstupem na reaktor tě vybavíme pláštěm a návleky.

Je nutné mít nějaké větší znalosti z oboru nebo je pochopí i laik?
Přednášky a měření bude uzpůsobené znalostem středoškolského studenta, a tudíž není třeba větších znalostí.

Bude oběd zdarma?
Občerstvení i oběd v průběhu akce je zajištěno.

Napíšete mi omluvenku do školy?
Napíšeme vám potvrzení, že jste se účastnili této akce.

Vylovili jste pravítko po TV@J?
Ano, všechny předměty, které spadnou do nádoby reaktoru, se musí vytáhnout. Pokud by hrozilo poškození paliva, musí se to udělat okamžitě, pokud tam riziko není (jako plastové pravítko, které spadne mimo palivo), dělá se to v průběhu odstávky reaktoru.


Podmínky pro vstup na reaktor
Pro vstup na pracoviště platí následující obecně platná pravidla:
• Vstupovat mohou pouze osoby starší 18 let. V případě osob připravujících se na budoucí povolání (studenti středních škol) osoby starší 16 let.
• Maximální počet návštěvníků (včetně jejich doprovodu) na jeden vstup do haly reaktoru je 30 osob, v případě výuky a cvičení 12 osob.
• Do haly reaktoru nesmí vstupovat těhotné a kojící ženy.
• Do haly reaktoru je zakázáno vnášet zbraně a výbušniny.
• Do haly reaktoru je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek.
• V hale reaktoru je návštěvníkům zakázáno používat mobilní telefony a jiné technické prostředky komunikace.
• V hale reaktoru ve zakázáno jíst, pít a kouřit.
• Každá vstupující osoba musí předložit ke kontrole doklad, jehož číslo bude předáno v předstihu organizátorům.
• Před vstupem bude provedeno poučení a kontrola. Vstup bude následně povolen pouze osobám splňujícím všechny výše uvedené podmínky.

20181001 020 CVUT VIC Ryszawy 20150414 065 VIC Ryszawy VR 1 ovladaci pult 


Ochrana osobních údajů souvisejících se vstupem na reaktor
• FJFI ČVUT v Praze jako správce a zpracovatel osobních údajů je oprávněn tyto vyžadovat od všech osob vstupujících do kontrolovaného pásma a chráněného prostoru školního reaktoru VR-1 z důvodu naplnění požadavků zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) a příslušných prováděcích vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
• Doba uchování osobních údajů je 10 let.
• Osobní údaje jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními FJFI ČVUT v Praze v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.