Systémové upozornění
Hlavní informace

PhD jako životní styl!

Na ČVUT se bude pořádat kurz pro studenty PhD. V rámci kurzu si studenti vybudují větší sebedůvěru, ujasní si své cesty v akademickém životě a novém způsobu přemýšlení a chování.

Zápis do 2. a vyšších ročníků doktorského studia 7. - 9. 10. 2019

Zápis do 2. a vyšších ročníků doktorského studia bude probíhat 7. - 9. 10. 2019. Zápisy probíhají na oddělení VVČ, B-112 Břehová 7 v úředních hodinách, tj. od pondělí do středy 9-11h a 13-15h.

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2020/2021

Fulbrightova stipendia poskytují možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR.

Termín pro odevzdání přihlášek se dle typu programu liší.

VYHLÁŠENÍ DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH PODPROGRAMU INTER-COST (LTC18) programu inter - EXcellence

MŠMT vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER EXCELLENCE podprogramu INTER-COST (LTC18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Nabídka doktorandských stipendií a stáží na TU Chemnitz

ČVUT obdrželo informaci o stipendijním programu pro doktorandy/budoucí doktorandy na TU Chemnitz se žádostí o její zveřejnění. V případě zájmu se obracejte přímo na kontakty níže uvedené.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.