Systémové upozornění
Hlavní informace

KNOWLEDGE, RESEARCH, EDUCATION CONFERENCE 2017

Konference KRECon 2017 se uskuteční 9. a 10. listopadu 2017 v Národní technické knihovně v Praze. Konference je zdarma, kapacita je však omezena, proto je nutné se zaregistrovat. Veškeré bližší informace najdete v přiloženém programu (nebo na webu www.krecon.cz).

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ a pozvánka na 2. česko-bavorské VŠ fórum

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o aktuálních grantových a stipendijních programech a o plánovaném fóru Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

 

Cena Wernera von Siemense

Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další, již dvacátý ročník. I letos český Siemens ocení talenty z řad studentů i akademiků – vědců a pedagogů.

 

Nabídka doktorandských stipendií a stáží na TU Chemnitz

ČVUT obdrželo informaci o stipendijním programu pro doktorandy/budoucí doktorandy na TU Chemnitz se žádostí o její zveřejnění. V případě zájmu se obracejte přímo na kontakty níže uvedené.

SEMESTRÁLNÍ A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA

Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách  a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 - 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v délce max. 3 měsíců pro akademické pracovníky.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.