Systémové upozornění
Hlavní informace

Vědecko-výzkumné programy – možnosti financování vlastního výzkumu

Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost Rektorátu ČVUT pořádá dvasemináře určené pro mladé vědce a doktorandy, kteří mají zájem se podrobněji seznámit smožnostmi financování vědecko-výzkumných projektů, publikováním odborných článků, bibliometrií a Open Access.

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ a pozvánka na 2. česko-bavorské VŠ fórum

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o aktuálních grantových a stipendijních programech a o plánovaném fóru Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

 

MPO vyhlásilo 3.veřejnou soutěž v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu TRIO. TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací.

 

Cena Wernera von Siemense

Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další, již dvacátý ročník. I letos český Siemens ocení talenty z řad studentů i akademiků – vědců a pedagogů.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.