Systémové upozornění
Hlavní informace

Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu TRIO

Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu TRIO je plánováno již na květen 2017 a jedná se o poslední veřejnou soutěž tohoto programu. 

Předpokládané vyhlášení třetí veřejné soutěže: květen 2017

Vyhlášení 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Ministerstvo kultury České republiky, (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje dnem 13. března 2017 druhou jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II (identifikační kód programu: DG).

 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU DELTA ZAMĚŘENÁ NA SPOLUPRÁCI S NĚMECKEM

Technologická agentura ČR vyhlásila ve spolupráci s německým Ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž v rámci programu DELTA (dále veřejná soutěž). Vyhlášení veřejné soutěže je 28. února 2017.

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

 

Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE217 (MŠMT).

Program je určen na podporu mezinárodní spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Povinnou podmínkou programu je alespoň jeden účastník z ČR a jeden ze zahraničí. Výzkumné organizace mohou figurovat pouze v roli dalšího účastníka, koordinátorem je vždy podnik.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.