Systémové upozornění
Hlavní informace

Zápisy do doktorského studia pro AR 2020/21

Zápis do 1. ročníku doktorského studia - z důvodu onemocnění referentky doktorského studia se mění termín zápisu do 1. ročníku doktorského studia, nový termín je stanoven na 12. - 14. 10. 2020, 9 - 11 hod. a 13 - 15 hod.

ZMĚNA pro zápis do 2. a vyšších ročníků!
Zápis do 2. a vyšších ročníků doktorského studia bude probíhat z důvodu aktuální epidemiologické situace distančně. Podrobnosti v článku.

Stipendia Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22

Přes coronavirovou pandemii je ročník 2021/2022 plánován v plném rozsahu a v tradičních termínech. 

Vzhledem k tomu, že nemohou být představeny programy osobně při pravidelných prezentacích, je možno se zúčastnit on-line zoom webináře.

Pro studenty a Fulbright-Masaryk juniory, tedy zájemce po ukončení bakalářského a před dokončením doktorského programu: 4.června 2020 od 16 hodin.

Pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior, tedy pro zájemce, kteří již dokončili doktorské programy: 24. června 2020 od 16 hod.

Registrace je možná zde: https://forms.gle/V5jF2Ug9T6d4SWAK9

VYHLÁŠENÍ DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH PODPROGRAMU INTER-COST (LTC18) programu inter - EXcellence

MŠMT vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER EXCELLENCE podprogramu INTER-COST (LTC18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Nabídka doktorandských stipendií a stáží na TU Chemnitz

ČVUT obdrželo informaci o stipendijním programu pro doktorandy/budoucí doktorandy na TU Chemnitz se žádostí o její zveřejnění. V případě zájmu se obracejte přímo na kontakty níže uvedené.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.