Hlavní informace

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo soutěž o účelovou podporu pro zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu, která se zaměří na řešení projektů aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví. Podrobné informace naleznete zde.

Výzva pro spolupráci s Japonskem pro materiálový výzkum

Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu. 9. společná výzva v roce 2022 vychází z celosvětové potřeby vyvinout nové materiály s atomovou přesností. Podrobné informace naleznete zde.

Technologická agentura ČR vyhlásila soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

CzechInvest podporuje start-upy zaměřené na vesmírné technologie

CzechInvest podporuje start-upy zaměřené na vesmírné technologie. Podpora startupů probíhá díky inkubátoru ESA BIC Czech Republic. Termíny pro odevzdání přihlášky do kosmického podnikatelského inkubátoru ESA BIC Czech Republic pro tento rok jsou 6. června 2022 a 24. října 2022. Více informací a přihlášku naleznete zde.

Plán genderové rovnosti na ČVUT v Praze

Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan – GEP) na ČVUT v Praze byl realizován v rámci projektu HR Award. Tým pro genderovou rovnost na ČVUT v Praze je složen ze zástupců vedení, Akademického senátu, odborných, akademických a vědeckých pracovníků a studentů ČVUT v Praze.
Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové problematiky. Jeho cílem je přinést strukturální a kulturní změny v instituci v oblasti rovných příležitostí.

Plán genderové rovnosti - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.