Systémové upozornění
Hlavní informace

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

 

Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE217 (MŠMT).

Program je určen na podporu mezinárodní spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Povinnou podmínkou programu je alespoň jeden účastník z ČR a jeden ze zahraničí. Výzkumné organizace mohou figurovat pouze v roli dalšího účastníka, koordinátorem je vždy podnik.

VYHLÁŠENÍ 7. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE FAMELAB

Byl vyhlášen 7. ročník mezinárodní soutěže FameLab. Hlavním organizátorem je British Council. Česká centra jsou partnerem české části soutěže, udílejí cenu za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce a prezentují nejúspěšnější účastníky v zahraničí.

 

Výzva PO1 OP VVV Předaplikační výzkum byla vyhlášena

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat.

 

TAČR vyhlásí veřejnou soutěž programu DELTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 4. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále program DELTA) bude vyhlášena dne 28. 2. 2017.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.