Systémové upozornění
Hlavní informace

Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

We are looking for senior researcher from around the world for 6 months part-time contract at the CTU in Prague who:

  • is working in the area of nuclear fuels and materials,
  • have excellent knowledge of fuel performance, nuclear materials, reactor safety analysis,
  • would help to tutor students, contribute to lecturing and R&D projects,
  • is willing to work in Prague.

Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

The research group Q3, led by Prof. Igor Jex, opens a post-doc position in the field of quantum technologies. A candidate, who has sufficient background in quantum physics and expertise either in the theory of open quantum systems or quantum walks and related dynamical models, is expected to work closely with one or more of the senior members of our team, and at the same time bring their own character to the research conducted in the group. We also require a valid PhD degree in a relevant field by the time of the planned start, and a sufficient level in English. The preferred starting date of the position is 1st October 2021. A different starting date may be negotiated.


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic Katedry fyziky FJFI ČVUT v Praze pro pracoviště Praha s předpokládaným nástupem 1. 7. 2021.

  • Místo odborného asistenta/asistentky v částicové fyzice se zaměřením fyzika jádro-jaderných srážek na experimentu ALICE v CERN
  • Místo odborného asistenta/asistentky v částicové fyzice se zaměřením fyzika jádro-jaderných srážek na experimentu STAR v BNL

Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Děkan FJFI ČVUT vPraze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro pracoviště Praha spředpokládaným nástupem 1. 7. 2021.


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka Katedry fyziky FJFI ČVUT v Praze pro pracoviště Praha s předpokládaným nástupem 1. 7. 2021.


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Na fakultě hledáme osobnost, která by se na 0,2 úvazku věnovala propojení vědy s průmyslem. Pozice je vhodná jak pro mladé vědce, kterým může pomoci rozšířit si obzory, tak pro zkušené osobnosti, které naopak využijí svých kontaktů a znalostí.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.