Systémové upozornění
Hlavní informace

Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

The Center of Advanced Applied Sciences of the Czech Technical University in Prague announces a postdoctoral position in mathematics in the research team Combinatorial and algebraic structures.


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Projects: “Dynamic properties of Quark Gluon Plasma” GJ20-16256Y and Centre of Advanced Applied Sciences CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778

announces a doctoral student positionwith expected start date 1.6. 2021


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Pro katedru fyziky – odborná oblast „kvantová optika a kvantová informace…“


Instituce: Esko

We are looking for a C++ developer for our small R&D team in Prague that develops plugins for Adobe Illustrator for Windows and macOS. The plugins are used by graphic designers, prepress operators, and packaging specialists worldwide to do the aforementioned tasks. The team also contributes to shared technologies used in other Esko applications.


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze hledá referenta Oddělení vědy a výzkumu na celý úvazek. Přesnější specifikace požadavků i náplně práce jsou uvedené ve vyhlášení dále. Přihlášky včetně požadovaných dokladů je možné podávat do 30. dubna 2021.


Instituce: Prozeta

Společnost Prozeta hledá Linux Administratora.

Více informací naleznete v příloze


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Odborný asistent na katedře softwarového inženýrství FJFI.


Instituce: Fyzikální ústav AV ČR - ELI Beamlines

The ELI Beamlines Facility is a leading laser research centre and part of ELI (Extreme Light Infrastructure) pan-European Research Infrastructure hosting the world’s most intense lasers. ELI provides unique tools of support for scientific excellence in Europe. ELI Beamlines developed and operates four leading edge high-power femtosecond laser systems reaching unprecedent intensities. ELI Beamlines offers to its users unique femtosecond sources of X-rays and accelerated particles. These beamlines enable pioneering research not only in physics and material science, but also in life science, laboratory astrophysics, chemistry with strong application potential. See the whole article for details.


Instituce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Heyrovského ústav hledá nového kolegu/kolegyni na pozici Vědecký pracovník/ce. Heyrovského ústav je součástí Akademie věd ČR a věnuje se mezinárodně špičkovému výzkumu v oblastech souvisejících s fyzikální chemií. Na vědeckých projektech se podílí týmy složené z výzkumníků z různých koutů světa.


Instituce: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice Liberec hledá nového kolegu/kolegyni na pozici Radiologický fyzik pro Oddělení nukleární medicíny.

Bližší informace naleznete v příloze.


Instituce: BBT - Materials Processing s.r.o.

BBT - Materials Processing s.r.o. (1991) - malá vědecko-výzkumná společnost působící zejména v oblasti krystalové optiky a fotoniky, sídlící na severním okraji Prahy (Zdiby – Přemyšlení, 12 minut busem od metra Kobylisy) hledá kolegu/kolegyni pro výzkum a vývoj aplikací světově unikátní krystalové optiky pro pozemní i kosmické aplikace, akusto-optiku a laserové technologie.

Podrobné informace o pracovní pozici najdete v příloze.


Instituce: Vojenský výzkumný ústav, s. p.,

Vojenský výzkumný ústav, s. p., jeho sekce chemické, biologické a radiační ochrany pro skupinu speciální dozimetrie, realizující výzkum, vývoj, testování a expertní činnost v oblastech ochrany osob, techniky a materiálů proti účinkům radioaktivních látek a ionizujícího záření, hledá nové kolegy do výzkumného a vývojového týmu, který našim zákazníkům poskytuje kvalitní a použitelná řešení.


Instituce: ALS Czech Republic, s.r.o.

Společnost ALS Czech Republic, s.r.o. hledá vhodné kandidáty na níže uvedené pozice. Místo výkonu práce: Česká Lípa.


Instituce: ÚJV Řež, a. s.

V Řeži u Prahy provozujeme vývojové a výzkumné centrum pozitronové emisní tomografie. Kromě komerční výroby již zavedených radiofarmak se zde věnujeme i vývoji nových preparátů. V oblasti radiofarmak patříme k nejmodernějším pracovištím ve střední Evropě. A teď potřebujeme nového kolegu, aby nám pomohl s obsluhou našeho cyklotronu.


Instituce: Ministerstvo vnitra ČR

Pro specializovaná pracoviště při Ministerstvu vnitra hledáme několik zaměstnanců s VŠ na odbornou pozici Specialista/Analytik (problematika zbraní). Zaměstnanec na této pozici aktivně využije znalosti a vědomosti získané během studia VŠ i případné praxe, bude se podílet na analýze i tvorbě odborných studií a materiálů, po zapracování se stane členem profesionálního pracovního týmu.


Instituce: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) hledá velké množství zaměstnanců - odborníků v oboru jaderné bezpečnosti a na další odborné pozice. Aktuální nabídku najdete na webu SÚJB v sekci Volná místa.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.