Hlavní informace

Instituce: DNC FNSPE

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the CTU

in Prague open competition

 

for 2 academic positions

The Dean invites applications for two Assistant Professor positions

in the Department of Nuclear Chemistry (DNC) according to § Section 77

of Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education Institutions and on Amendments and Additions to Other Acts (Act on Higher Education Institutions), as amended.

Requirements:

 

 • D. in chemical disciplines,
 • at least 5 years of experience in the field of chemistry (research, development, industry),
 • publishing activities in chemical and physical-chemical fields,
 • experience with writing and submitting research projects and grants,
 • knowledge of Czech and English languages at least at level B2,
 • pedagogical practice at university is an advantage,
 • practice in a radiochemical laboratory is an advantage.

Instituce: KJCH FJFI

Výběrové řízení Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

 

na 2 akademické pozice na Katedru jaderné chemie

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na 2 akademické pozice typu „Odborný asistent“ na Katedru jaderné chemie (KJCH) podle § 77 zákona

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

 

 • D. v chemických oborech,
 • minimálně 5 let praxe v oboru (výzkum, vývoj, průmysl),
 • publikační činnost v chemických a fyzikálně chemických oborech,
 • zkušenost s podáváním výzkumných projektů/grantů,
 • znalost českého a anglického jazyka alespoň na úrovni B2,
 • pedagogická praxe na VŠ výhodou,
 • praxe v radiochemické laboratoři výhodou.

Instituce: Porta Educa

Hledáme studenty/ky magisterského studia a doktorského studia technických vysokých škol pro lektorskou práci při osvětových přednáškách na základních a středních školách na téma energetické budoucnosti lidstva.


Instituce: FNSPE

The Dean of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague is announcing the academic position of

Lecturer in English at the Department of Humanities and Languages

Qualifications and other competences:

 • teaching qualification in a relevant field and solid teaching experience,
 • organization skills,
 • reliability,
 • team spirit, enthusiasm.

Instituce: FNSPE

The Faculty seeks outstanding researchers in any of these fields for an appointment at all levels, beginning January 2024 or later.

For tenured or tenure-track positions at the rank of Assistant Professor, Associate Professor or Full Professor, the candidate must be an established and internationally recognized researcher with strong track records. In case of the tenure track, the first contract is for 2 years and can be extended after an evaluation up to 8 years. After a successful habilitation, a permanent position will be offered.


Instituce: FNSPE

The Dean of the FNSPE CTU in Prague announces a selection procedure

for 2 academic positions of Associate Professor or Professor in Particle Physics with a focus on the Experimental Study of Nuclei-Nuclei Collisions (1 position) and Fenomenology of Nuclei-Nuclei Collisions (1 position) at the Department of Physics pursuant to Section 77 of Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education and on Amendments and Additions to Other Acts (Act on Higher Education), as amended.

We require:

 • habilitation or professorship in physics,
 • at least 5 years of research experience in particle physics,
 • publications in physics of Nuclei-Nuclei Collisions,
 • experience in foreign institutions,
 • teaching experience at university,
 • knowledge of the English language.

Instituce: FJFI

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na 2 akademické pozice Docent/Docentka nebo Profesor/Profesorka v částicové fyzice se zaměřením na Experimentální studium jádro-jaderných srážek (1 pozice) a Fenomenologie jádro-jaderných srážek (1 pozice) na Katedru fyziky podle § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme:

 • habilitace nebo jmenování profesorem voboru fyzika,
 • minimálně 5 let praxe ve výzkumu v částicové fyzice,
 • publikační činnost ve fyzice jádro-jaderných srážek,
 • zkušenost ze zahraničních pracovišť,
 • pedagogická praxe na VŠ,

znalost anglického jazyka.


Instituce: FNSPE

The Dean of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague announces selection procedure to fill three work positions of: Assistant professor at the Department of Nuclear Reactors.

 

Job description:

 • teaching (lectures, practical exercises, supervision of bachelor, master or doctoral theses), research in the field of nuclear engineering.

Requirements:

 • D. in Nuclear Engineering, Physical Engineering, or related field,
 • previous teaching experience/experience in research,
 • ability to teach in Czech and English,
 • previous long-term internships abroad related the topic are significant

Instituce: FJFI

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na akademické pozice

Odborný asistent na Katedře jaderných reaktorů. Otevírají se celkem 3 pozice.

Náplň práce:

 • vedení výuky (zejména přednášek, cvičení, vedení studentských prací),

vědecká práce v oboru jaderného inženýrství.

Požadavky:

 • dosažený titul Ph.D. voboru Jaderné inženýrství, Fyzikální inženýrství, nebo příbuzném oboru,
 • předchozí odborná / pedagogická praxe,
 • schopnost výuky v českém i anglickém jazyce,
 • dlouhodobý zahraniční studijní pobyt vsouvisející tematické oblasti vítán.

Instituce: FJFI

(pozice vhodná pro absolventy)

Popis pozice:

Tvoje práce bude hlavně spojena s provozem reaktoru VR-1 a VR-2. Několik dnů v týdnu budeš součástí provozních směn nejprve na pozici Dozimetrista – mechanik, později,po získání zkušeností a splnění zkoušek, se staneš operátorem reaktoru.

Jako Dozimetrista – mechanik budeš ovládat různá zařízení na reaktoru, pomáhat s výukou a experimenty. Jako operátor budeš samotný reaktor řídit. Nemusíš mít žádné znalosti v oblasti jaderných reaktorů, vše tě rádi doučíme.

Směny máme ve všední dny mezi 8 a 16 hodinou, práce v noci nebo o víkendu tě nečeká.  Mimo práci ve směnách budeš podle potřeby provádět jiné podpůrné činnosti pro provoz reaktoru. To znamená, práce s technologií reaktoru, např. vodní hospodářství, práce s dokumentací, zajišťování oprav a revizí různých zařízení (něco zvládneš sám, něco s využitím externích dodavatelů), provádění pravidelných funkčních kontrol zařízení reaktoru a jiné. Všechny tyto činnosti budeš dělat v týmu zkušených kolegů a kolegyň, kteří ti rádi pomohou a pečlivě tě zaškolí.   

Budeš se starat o naši technickou dílnu, ve které budeš provádět drobné opravy technologií reaktorů a zařízení z laboratoří. Dále budeš pomáhat kolegům s realizací experimentů,

výuky a provozu laboratoří a to, jak po konzultační stránce, tak i výrobní. Prostě jim třeba pomůžeš nakreslit něco v CAD, vyrobíš jim držák na vzorek, atd. 

Na katedře máme cca 30 pracovníků z čehož 5 se stará na plný úvazek o chod reaktoru

(a k nim se přidáš). Ostatní tam často chodí učit nebo experimentovat.


Instituce: AMEDIS s. r. o.

Přijmi výzvu a staň se IT specialistou/kou pro moderní zdravotnickou techniku a otevři si dveře do světa technologických inovací.

Hledáme čerstvé absolventy VŠ se zaměřením na informatiku či elektro. Zkušenosti nejsou potřeba, důležitá je touha naučit se novým věcem.

Čeká tě zaškolení v zahraničí!!!

Tvým posláním bude instalace a servis medicínského SW a HW pro moderní a špičkové zdravotnické přístroje.


Instituce: AMEDIS s. r. o.

Posouvej obor kupředu a dělej smysluplnou práci.

Hledáme čerstvé absolventy VŠ z oboru radiologické fyziky / techniky a související obory se zájmem o radioterapii. Praktické zkušenosti v oboru radiační onkologie jsou výhodou.

Tvým posláním bude provádění přejímacích zkoušek (PZ) a zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) lineárních urychlovačů, RTG ozařovačů a afterloadingových systémů. Dále poskytování aplikační podpory produktům Varian a IBA Dosimetry a vzdělávání kolegů v oblasti radioterapie.


Instituce: Apple Czech

The Core Biometrics team in Core OS software engineering organization responsible for development and integration of biometric technologies into Apple products is seeking a Software Developer Intern. We are looking for a creative and highly motivated intern to contribute to software implementation of Touch ID or Face ID features. In this role you will be working closely with the software development team in Prague.


Instituce: ÚJV

V Řeži u Prahy provozujeme vývojové a výzkumné centrum pozitronové emisní tomografie. Kromě komerční výroby již zavedených radiofarmak se zde věnujeme i vývoji nových preparátů. V oblasti radiofarmak patříme k nejmodernějším pracovištím ve střední Evropě. A teď potřebujeme nového kolegu, aby nám pomohl s obsluhou našeho cyklotronu.


Instituce: ÚJV

V Řeži u Prahy provozujeme vývojové a výzkumné centrum pozitronové emisní tomografie. Kromě komerční výroby již zavedených radiofarmak se zde věnujeme i vývoji nových preparátů. V oblasti radiofarmak patříme k nejmodernějším pracovištím ve střední Evropě.


Instituce: ČEZ

Skupina ČEZ hledá do týmu Analýz trhů a prognóz šikovnou posilu, pro kterou je práce s čísly denní chléb a ráda řeší komplexní problémy. Hledaný člověk bude aplikovat pokročilé matematické metody k modelování energetických trhů.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.