Hlavní informace

Instituce: Porta Educa

Hledáme studenty/ky posledních ročníků magisterského studia a studenty/ky doktorského studia technických vysokých škol pro lektorskou práci při osvětových přednáškách na základních a středních školách na téma energetické budoucnosti lidstva.


Instituce: KSI FJFI

The Dean of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for up to three academic positions (Researcher involved in pedagogical activities, First Stage Researcher (R1) or Recognised Researcher (R2)) at the Department of Software Engineering, Czech Technical University in Prague.


Instituce: ČEZ

Skupina ČEZ hledá do týmu Analýz trhů a prognóz šikovnou posilu, pro kterou je práce s čísly denní chléb a ráda řeší komplexní problémy. Hledaný člověk bude aplikovat pokročilé matematické metody k modelování energetických trhů.

 


Instituce: FJFI ČVUT

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na funkční místo vedoucího katedry softwarového inženýrství (KSI), která bude v nejbližším období vyžadovat aplikaci prvků
krizového řízení.

Kvalifikační předpoklady: absolvent VŠ příslušného či příbuzného oboru, profesor, docent, eventuálně Ph.D., praxe v řídící funkci výhodou, publikační činnost a praxe
v daném nebo příbuzném oboru, občanská bezúhonnost.

Přihlášky s odborným CV, kopií doklad ů o kvalifikaci a praxi, přehledem publikační činnosti, koncepcí rozvoje katedry (max. 5 stran A4) a výpisem z trestního rejstříku
doručte v uzavřené obálce do 16.10.2022 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikáIně inženýrská, personální oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1. Na obálku uveďte „Výběrové řízení KSI".


Instituce: FERMILAB

The MARS group in the Target Systems Department of the Accelerator Division at Fermilab is seeking candidates for a Research Associate position. The MARS code supports the laboratory’s projects at all stages, from planning to operations and beyond. 


Instituce: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering. Department of Dosimetry and Application of Ion

Who can apply?

We are looking for postdoc/junior researcher from around the world who:

  • is not more than 7 years after receiving PhD diploma in Physics or related domain,
  • has document(s) proving activity outside the territory of the Czech Republic for 2 years out of the last 3 years as of the date of commencement of mobility (e.g. professional CV, proof of PhD studies, etc.)
  • published at least five publications in peer-reviewed journals in the last three years,
  • is interested in environmental monitoring focused on radon activity concentration measurement, radon modelling and detection techniques
  • can start the 6 months fellowship between May 1, 2022 and September 1, 2022

Instituce: ČEZ

Skupina ČEZ vyhlašuje výběrové řízení na operátora/operátorku sekundárního okruhu jaderných elektráren Dukovany nebo Temelín.


Instituce: Labox

Společnost LABOX je předním dodavatelem investičních celků technologie čistých prostor, výrobcem laboratorních zařízení a uznávaný expert na měření a validace. Do nové provozovny v Jirčanech hledá pracovníka na pozici Specialista TZB - vzduchotechnika.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.