Systémové upozornění
Hlavní informace

Zde je seznam ocenění, která získali pracovníci a studenti FJFI.

Zde je seznam ocenění, která získali pracovníci a studenti FJFI.

Ocenění v roce 2014

CENA REKTORA ČVUT:

za vynikající doktorskou práci

 • I. stupeň

Ing. Petr Pauš, Ph.D., „Mathematical model of interactions in discrete dislocation dynamics“ (KM).
Ing. Petr Veverka, Ph.D., „Some results on optimal and near-optimal stochastic maximum principle“ (KM),
Ing. Jan Čepila, Ph.D., „Koherenční jevy v hadron-jaderných a těžko-iontových srážkách při vysokých energiích“ (KF).

 • II. stupeň

Ing. Martin Négyesi, Ph.D., „Koroze a vysokoteplotní
oxidace povlakových trubek palivových článků“ (KMAT).
Ing. Ondřej Novák, Ph.D., „Optické parametrické zesilování čerpovaných impulsů v nelineárních krystalech čerpaných jódovým fotodisociačním laserem“ (KFE).

za vynikající vědecký výsledek

 • I. stupeň

prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. a kol. (Klimo, Pšikal, Proška, Novotný, Štolcová, Květoň,
Possolt), „Využití nanostrukturovaných terčů pro urychlování protonů intenzivními laserovými svazky“ (KFE).

 • II. stupeň

RNDr. Ján Nemčík, CSc., „Studium procesů s velkými pT na jaderných terčících“(KF).

za prestižní publikace

 • I. stupeň

doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., prof. Pavel Winternitz, CSc., „Classification and Identification of Lie Algebras“ (KF).

 • II. stupeň

prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., prof. RNDr. Helmar Frank, prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., „Monografie Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní“ (KIPL).

Další ocenění pracovníků a studentů FJFI

Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. získal 1. cenu v soutěži o prestižní Cenu Jean Marie Lehna za
chemii, kterou společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a
společnost Solvay CR (KJCH).

Bc. K. Pastirčáková - 1. místo v SVOČ v kategorii Algebra, topologie, geometrie, teorie
grafů a kombinatorika Spektra pisotovských čísel (KM).

Bc. J. Legerský zvítězil v soutěži CISCO Systems o nejlepší obhájenou studentskou práci v oborech relevantních pro bezpečnost počítačů a počítačových sítí (KM).

Rektorysova soutěž 2014: Ondřej Tichý 1. místo, Dejan Kirda 2. místo, Jan Legerský 3. místo(KM).

Ing. Jitka Nejezchlebová - Cena CRYTUR - 3. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Název práce: „Detekce fázových transformací
v mikroobjemech rezonanční ultrazvukovou spektroskopií“ (KMAT).

Soutěž o nejlepší bakalářskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie pořádané ČNS a ÚJV Řež:
- 1. místo: Bc. Tomáš Rosendorf - „Difúze vybraných aniontů kompaktovaným
bentonitem“ (KJCH).
- 2. místo: Bc. Anna Bajzíková - „Příprava porézních materiálů pro záchyt radionuklidů“
(PřF UK, práci vypracovala na KJCH).

22nd Conference on Isoprenoides (7. - 10. září 2014, Praha)
- Ing. Petra Mičolová - získala ocenění Evropské fytochemické společnosti pro mladé
vědce – za práci "Labelled Acetoxymethyl Esters of Triterpenic Acids"(KJCH).
17th Radiochemical Conference (11.-16.5.2014, Mariánské Lázně)
- Ing. Eva Hofmanová – 4. místo ve Students Poster Competition (KJCH).

Ing. Kamila Johnová (KDAIZ) obdržela Cenu Josefa Hlávky.

Ing. Tereza Hanušová (KDAIZ) zvítězila v soutěži o nejlepší příspěvek na konferenci
XXXVI. Dni radiačnej ochrany.

Ing. Martin Ševeček (KJR) získal druhé místo v soutěži o Cenu Wernera von Siemens za
nejlepší diplomovou práci za rok 2014. Diplomová práce „Simulace chování vyhořelého
jaderného paliva v průběhu dlouhodobého suchého skladování v obalových souborech typu CASTOR“ vznikla pod vedením Ing. Mojmíra Valacha, CSc. z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.

V soutěži o nejlepší diplomovou práci v oblasti mírového využití jaderné energie, pořádané Českou nukleární společností a ÚJV Řež, a.s., se v roce 2014 umístil na prvním místě Ing. Antonín Povolný (KJR), s prací na téma „Two-Phase Flow in Heated Channel and its Numerical Computation – Dvoufázové proudění v ohřívaném kanále a jeho numerický výpočet“. Práce vznikla pod vedením Ing. Dušana Kobylky, Ph.D.

 

Ocenění v roce 2013

CENA REKTORA ČVUT:

za vynikající doktorskou práci

 • I. stupeň

Ing. Daniel Gazda, Ph.D., „Interakce antikaonů s jaderným prostředím“ (KF).
Ing. Václav Potoček, Ph.D., „Quantum Walks“ (KF),
Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., „Generalized palindromes in infinite words“ (KM).
Mgr. Ivan Větvička, Ph.D., „Neutronografický výzkum zirkoniových slitin pro konstrukci VVER“ (KIPL).

 • II. stupeň

Ing. Jiří Martinčík, Ph.D., „VUV a UV luminiscence Nd 3+ , Er 3+ , Tm 3+ a Gd 3+ v binárních a komplexních fluoridech, kinetika dosvitu, procesy přenosu energie“ (KDAIZ).
Ing. Miroslav Myška, Ph.D., „Double Parton Scattering Contribution to the Same-Sign W Boson Pair Production at ATLAS“ (KF).

 • III. stupeň

Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D., „Plasma-based X-ray lasers and their applications in probing matter“ (KFE).

za vynikající vědecký výsledek

 • I. stupeň

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., „Radiační metoda přípravy nanočástic“ (KJCH).

Další ocenění pracovníků a studentů FJFI

Mezinárodní kurz Group Fellowship Training Course, který pro IAEA (International Atomic
Energy Agency) organizují pracovníci školního reaktoru VR-1 (KJR) ve spolupráci
s dalšími čtyřmi středoevropskými reaktory dostal zvláštní cenu Nuclear Training
Award 2013 impaktovaného časopisu Nuclear Engineering International.

Prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (KIPL) obdržel čestný doktorát (doctor honoris causa)
Technické univerzity v Gabrovu. Dále byl oceněn medailí Jana Masaryka MZV ČR za
dlouholetý přinos pro vědecko-pedagogickou spolupráci mezi ČR a Bulharskem.

Ing. Václav Potoček, Ph.D. (KF) získal cenu ministra školství za doktorskou práci a čestné
uznání v rámci Votrubovy ceny.

Cena Josefa Hlávky byla udělená Ing. Danielovi Gazdovi, Ph.D. (KF) za doktorskou práci a
Ing. Tereze Jindrové (KM) za diplomovou práci.

Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. (KM) získal cenu Nadace Preciosa za doktorskou práci a Ing.
Tomáše Koubský (KIPL) za diplomovou práci.

Ing. Petr Veverka (KM) – 1. místo v Rektorysově soutěži 2013 v sekci Statistika.

Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D. (KM) se stala laureátkou stipendia L’Oréal - UNESCO Pro
ženy ve vědě pro rok 2013.

Ing. Tomáš Koubský (KIPL) získal ocenění za nejlepší studentský příspěvek na mezinárodní
konferenci Global 2013: International Nuclear Fuel Cycle Conference pořádané v Salt
Lake City, USA.

Mária Domonkos (studentka KFE): dvě ocenění na 8. FTDK (Felvidéki Tudományos
Diákköri Konferencia, celostátní vědecká konference na Slovensku), 27.–28. září 2013,
Nitra.

 

Ocenění v roce 2012

CENA REKTORA ČVUT:

za vynikající vědecký výsledek

 • I. stupeň:

prof. Ing. Igor Jex, DrSc., Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D., prof. Dr. Gernot Alber, „Dynamika kvantových sítí“.

 • II. stupeň:

doc. Ing. Jiří Tolar, DrSc., doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc., Ing. Petr Šulc, Mgr.Miroslav Korbelář, Ph.D., „Grupy symetrie konečných kvantových soustav a jejich aplikace“.

Cena rektora za vynikající doktorskou práci

I. stupeň:

Ing. Petr Siegl, Ph.D., „Non-Hermittian Quantum Systems, Indecomposable Representation and Coherent States Quantization“.

Další ocenění pracovníků a studentů FJFI

Česká hlava - cena GAUDEAMUS: Ing. Lenka Tománková (KDAIZ) za práci “Pierre Auger
Fluorescence Detector – Analysis of Relative Calibration Data”.

Cena Siemens 2012: Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu – Ing. Martin Štefaňák,
Ph.D., Dr. Aurél Gábris, ing. Václav Potoček, Dr. Craig Hamilton, prof. Ing. Igor Jex,
DrSc. (KF).

Cena Siemens 2012: Nejlepší diplomová práce II. stupeň – Ing. Michal Jex, vedoucí prof.
RNDr. Pavel Exner, DrSc. (KF).

Cena Nadace Preciosa: Nejlepší diplomová práce II.stupeň – Ing. Antonín Hoskovec (KF).

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy – Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. (KM) za
práci Generalized palindromes in infinite words.

Odehnalova cena – Ing. Václav Potoček (KF), III stupeň.

Cena za nejlepší bakalářskou práci v jaderných oborech udělovaná Ústavem jademého
výzkumu Řež a.s. a Českou nukleární společností – Bc. Antonín Povolný (KJR, 1.
místo) a Bc. Petr Vácha (KJR, 3. místo).

Ing. Radek Fučík, Ph.D. (KM) obsadil 2. místo v Soutěži profesora.Babušky v aplikované
matematice.

Ing. Jan Kodet (KFE), cena za nejlepší práci studenta / doktoranda na mezinárodní konferenci
European Frequency and Time Forum (EFTF 2012), 24.–26. dubna 2012, Göteborg,
Švédsko.

Bc. Vlastinil Klíma (KSE) - 2. místo v soutěži „Absolventská práce Ústeckého kraje 2012“ za
bakalářskou práci „Audio průvodce pro turisty“.

 

Ocenění v roce 2011

CENA REKTORA ČVUT:

za vynikající vědecký výsledek

 • I. stupeň:

Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., RNDr. Miloš Pachr, CSc., Ing. David Tlustý, Bc. Olga Hájková „Objev antihelia a objev antihypertrícia“

Prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc., Ing. Ondřej Klimo, Ph.D., Ing. Jan Pšikal, Ph.D., „Návrh nových mechanismů urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulsy“

 • II. stupeň:

Ing. Tomáš Trojek, Ph.D., „Rentgenová fluorescenční analýza a její aplikace“

doc. Ing. Karel Štamberg, CSc., „Modelování chování radioaktivních kontaminantů v životním prostředí“

 • III. stupeň:

Ing. Libor Šnobl, Ph.D., „Struktura a klasifikace nepoloprostých Lieových algeber“

za vynikající doktorskou práci

 • I. stupeň:

Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D., „Measurement of the three-jet mass Cross section in the pp collisions at 1.9 TeV“

 • II. stupeň:

Ing. Martin Štefaňak, Ph.D., „Interferenční jevy v kvantové informaci“

 • III. stupeň:

Ing. Štěpán Kment, Ph.D., „Thin Films Technology and Study of Their Properties“

Ceny rektora za prestižní publikaci

 • I. stupeň:

Prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík, „Úvod do transmisní elektronové mikroskopie“

Další ocenění pracovníků a studentů FJFI

Cenu v Soutěži o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a
ionizujícího záření pořádané Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s. a Českou nukleární
společností za doktorskou práci získali Ing. Radek Hofman (KM) a Ing. Kamil Kolařík
(KIPL). V téže soutěži získal za bakalářskou práci 1. cenu Bc. Petr Distler (KJCH).

V soutěži Henri Bequerela, kterou organizuje francouzská vláda prostřednictvím
francouzského velvyslanectví a firma Areva získali za doktorskou práci 1. cenu Ing.
Vítězslav Jarý (KJCH), 2. cenu Ing. Jan Frýbort (KJR) a 3. cenu Mgr. Kateřina
Pachnerová-Brabcová (KJCH).

3. cenu v celostátní (včetně SR) soutěži SVOČ v oblast teoretická informatika získal Tomáš
Vávra, student MI.

102. místo v Reinhart Heinrich Doctoral Thesis Award 2011 from European Society of
Mathematical and Theoretical Biology získal Dr. Václav Klika z KM.

Ing. Pavel Bláha (KJCH) získal Cenu Nadace Preciosa za svoji diplomovou práci.

Stipendijní cenu FEI získal Ing. F. Novotný (KFE) na konferenci Nanocon 2011, Brno, září
2011, za problematiku nanostukturálních zlatých tyček.

Cena za nejlepší poster na konferenci: L. Štolcová (KFE), konference Nanocon 2011 v Brně.

Jan Vysoký, student KF, se se svou diplomovou prací v květnu 2011 zúčastnil Soutěže
studentů ve vědecké činnosti v matematice (SVOČ), kde obsadil 1.-2. místo v kategorii
„Algebra, topologie a geometrie“.

 

Ocenění v roce 2010

CENA REKTORA ČVUT:

za vynikající vědecký výsledek

 • I. stupeň:

prof. Ing. Igor Jex, DrSc., Ing. Martin Štefaňák, Dr. Tamas Kiss, „Soubor prací
studujících kvantové náhodné procházky z hlediska Polyových čísel“

za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi

 • I. stupeň:

doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc., „Kompozitní materiál pro separaci iontů a zařízení
pro jeho aplikaci (dva patenty USA) a školní pomůcka „Radionuklidový generátor“

za vynikající doktorskou práci

 • I. stupeň:

Ing. Jan Pšikal, Ph.D. „Ion Acceleration in Small-size Targets by Ultra-intense Short
Laser Pulses (Simulation and Theory) “

 • II. stupeň:

Ing. Alena Zavadilová, Ph.D., „Synchronně čerpané optické parametrické oscilátory pro
senzory“

za prestižní publikaci

 • I. stupeň

doc. Ing. Ivan Štoll, CSc., „Dějiny fyziky“
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. Dr.h.c., „Fyzika v kulturních dějinách Evropy“

Další ocenění pracovníků a studentů FJFI

Mgr. Jaromír Chalupský (doktorand KFE) se stal laureátem 9. ročníku soutěže Česká
hlava 2010, získal ocenění Doktorandus, cenu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Cena Milana Odehnala - v soutěži České fyzikální společnosti JČMF získali cenu 3. stupně:

Mgr. Jaromír Chalupský z Oddělení laserového plazmatu FZÚ AV ČR v.v.i a Katedry
fyzikální elektroniky FJFI ČVUT za práce s rentgenovými lasery,

Ing. Ondřej Klimo,Ph.D. z Katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT za práce z fyziky laserového
plazmatu

Ing. Martin Štefaňák, Ph.D. z Katedry fyziky FJFI ČVUT za soubor prací věnovaných kvantovým náhodným procházkám.

Ing. Irena Špendlíková z Katedry jaderné chemie získala první cenu v kategorii diplomových
prací v soutěži Spektroskopické společnosti J. M. Marci o nejlepší práci v oboru
spektroskopie mladých autorů za práci z oboru spektrometrie gama záření, konkrétně za
studium vlastností činidel pro kapalinové extrakce europia 152 a americia 241.

Bc. Jitka Svobodová vyhrála 1. místo v soutěži vyhlášené ČEZ „Studentská vědeckotechnická
práce 2010“ v kategorii „Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření“ , kde představila
výsledky své bakalářské práce „Kontaminace litorálního pásma řeky Ploučnice
11radioaktivními látkami“. Bakalářská práce vznikla ve spolupráci s DIAMO a.s. na
KDAIZ.

Ing. Jan Kratochvíla z Katedry fyzikální elektroniky se umístil na prvním místě v soutěži
Diplomová práce roku v kategorii „Využití Business Intelligence v technologií v praxi“
se svou diplomovou prací „Analýza časového vývoje 3D dat v nukleární medicíně“.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.