Systémové upozornění
Hlavní informace

Děkanát je výkonným útvarem fakulty pro zajištění její činnosti včetně hospodářsko-správních úkolů i jejích podnikatelských aktivit.

Vedoucím děkanátu je tajemník.

Mgr. Alena Králová

Tajemnice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 22435 8277
místnost B109 (1. patro)

Ing. Dagmar Hodková

Sekretářka děkana
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 22435 8274
fax: +420 22232 0629
místnost B108 (1. patro)

Pavla Čížková

Sekretářka tajemníka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 22435 8277
fax: +420 22232 0629
místnost B109 (1. patro)

 

Děkanát zahrnuje následující sekce:

Studijní oddělení

zprostředkovává a vyřizuje veškeré studijní záležitosti posluchačů bakalářského a magisterského studia a zajišťuje ediční činnost. Oddělení spadá pod proděkana pro pedagogiku.

Více na stránce Studijní oddělení


Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky

zprostředkovává a vyřizuje veškerou agendu studentů doktorského studia a pracovníků ve vědecké přípravě. Oddělení spadá pod proděkana pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky.

Více na stránce Oddělení pro vědu a výzkum

 

Oddělení komunikace a PR

zajištuje propagaci fakulty mezi uchazeči o studium a veřejností, kontakt s médii a propagaci vědecko-výzkumných výsledků fakulty. Oddělení spadá pod proděkana pro rozvoj fakulty.

Více na stránce Oddělení komunikace a PR

 

Oddělení IT

má na starosti fungování sítě a hardware na FJFI, spravuje wifi připojení, lokální e-mail, lokální databáze, celofakultní webové služby a celouniverzitní systémy. Dále má na starosti kartový systém na FJFI. Oddělení spadá pod proděkana pro rozvoj fakulty.

Více na stránce Oddělení IT

 

Oddělení správy budov

se stará o chod budov FJFI, koordinuje stavební činnost, stará se o rozvody energii a sítí a zajišťuje úklid. Oddělení spadá pod proděkana pro rozvoj fakulty.

Více na stránce Oddělení správy budov

 

Ekonomicko-správní oddělení

zajišťuje plnění rozpočtu, mzdové a finanční účetnictví, evidenci zaměstnanců, pokladnu a evidenci majetku. Oddělení spadá pod tajemníka fakulty.

Více na stránce Ekonomicko-správní oddělení

 

Knihovna

zajištuje půjčování knih studentům a zaměstnancům FJFI podle výpůjčního řádu. Dále zprostředkovává přístup k elektronickým informačním zdrojům. Lokální knihovna na FJFI je součástí Ústřední knihovny ČVUT.

Více na stránce Knihovna

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.