Systémové upozornění
Hlavní informace

V rámci XXV. Všejaderné fúze byla již tradičně předána Cena děkana - Nuvia 2018 - ocenění za nejlepší diplomové práce. Mezi 3 absolventy fakulty s nejlepšími diplomovými pracemi bylo rozděleno celkem 100.000,- Kč věnovaných firmou Nuvia group.

Do soutěže jsou navrhovány 2- 3 nejlepší práce z každé katedry a následně komise složená z pracovníků FJFI vybere 3 nejlepší práce. V letošním roce rozhodla následovně:
1. místo 
    Jan Nikl: Some aspects of numerical methods for laser plasma hydrodynamics
2. místo
    Martin Dudr: Characterisation of high entropy alloy prepared by SPS method
3. místo
    Radek Galabov: Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: vliv parametrů měřicí sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění

Pro oceněné absolventy jsou připraveny šeky od společnosti Nouvia group, která s fakultou dlouhodobě spolupracuje. Ještě pod značkou Envinet založila společně s fakultou tuto tradici v roce 2015 a od té doby je každým rokem donátorem tohoto ocenění. Kromě toho spolupracuje s fakultou i na dalších projektech v rámci jaderné chemie apod.

 

CD N 1

CD N 2

CD N 3

CD N 4

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.