Hlavní informace

221219 profesori Karolinum ministr a rektorkaDoc. Irena Kratochvílová, doc. Jan Mlynář, doc. Ing. Ivan Richter a doc. Hanuš Seiner, kteří působí na Jaderce, získali na sklonku loňského roku titul profesor. Ještě před vánočními svátky, 19. prosince 2022, jim ministr školství Vladimír Balaš ve Velké aule Karolina předal jmenovací dekrety a stvrdil tak jmenování celkem 76 nových profesorek a profesorů prezidentem České republiky ze dne 28. listopadu 2022.

Na návrh Vědecké rady ČVUT v Praze titul profesora z naší fakulty získali:

prof. doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. z Katedry inženýrství pevných látek (KIPL) pro obor Fyzikální a materiálové inženýrství

prof. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. z Katedry fyziky (KF) pro obor Aplikovaná fyzika

prof. Ing. Ivan Richter, Dr. z Katedry fyzikální elektroniky (KFE) pro obor Aplikovaná fyzika

prof. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc. z Katedry inženýrství pevných látek (KIPL) pro obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.