Systémové upozornění
Hlavní informace

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7, 115 19 Praha 1

ČVUT chce pomoci chemikářům na středních školách

Školy se trápí nedostatkem učitelů, mezi nejvíce hledané patří především učitelé s aprobací matematika, fyzika a chemie. Chemii učí na některé z 1290 středních škol v České republice podle zjištění Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) 1967 učitelů a jejich průměrný věk je 48,1 roků. Celkem na SŠ učí přes 45 tisíc učitelů a v porovnání s ostatními typy škol mají nejvyšší podíl učitelů starších 55 let – celkem 38 procent, z toho 5 procent nad 65 let.

Vekova struktura ucitelek a ucitelu chemie na SS

Věková struktura učitelek a učitelů chemie na SŠ,
zdroj: MŠMT

Ředitelé 123 škol hledají podle mimořádného šetření MŠMT další chemikáře. České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) připravilo speciální seminář Chemie na ČVUT, který učitelům chemie ze středních škol nabízí zajímavé příklady uplatnění chemie i tipy do výuky, aby učitelé mohli lépe motivovat své žáky. Kromě toho připravuje ČVUT nadstavbové studium pro své absolventy, kteří by si tak mohli doplnit pedagogické minimum a následně učit chemii, ale i fyziku či matematiku.

„Učitelská profese je mimořádně náročná a zaujmout dnešní mládež je velmi těžké. Právě na základních a středních školách je třeba probudit v dětech zájem o technické obory, který mohou dále rozvíjet na vysoké škole. Známé rčení říká, že kdo chce zapalovat, musí hořet a my věříme, že přispějeme k tomu, aby chemikáři hořeli a zapalovali a aby se tady brzy objevili další vědci a odborníci na chemii,“ komentuje situaci doc. Václav Čuba z katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), který je jedním z organizátorů semináře Chemie na ČVUT a dodává: „Máme na co navazovat, ve světě už čeští chemici vyryli hlubokou brázdu, stačí připomenout prof. Antonína Holého, který mimo jiné objevil antivirotika využívaná při léčbě AIDS, objevitele a zakladatele polarografie prof. Jaroslava Heyrovského či třeba vědce a vynálezce prof. Otto Wichterleho známého především díky kontaktním čočkám a silonu.“

Celodenní seminář Chemie na ČVUT proběhne v pátek 22. listopadu 2019 pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka jako akreditovaná akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve spolupráci se Vzdělávacím institutem LETEC.

Během semináře Chemie na ČVUT se učitelé mohou těšit nejenom na přednášky z různých oborů, ale i na laboratorní cvičení. Pro zájemce je například připraveno praktikum ze stavební chemie, v rámci kterého si učitelé vyzkouší určit vlastnosti různých stavebních materiálů, seznámí se s klasickými i moderními metodami analýzy. Mezi velmi zajímavá témata, kterým se věnuje v hodinách chemie málo času, patří f-prvky a radioaktivita. „V závěru semináře bude přednáška na téma Jaderná chemie a f-prvky – zajímavosti nejen do výuky, v rámci které získají učitelé i pracovní listy do svých hodin. Vzhledem k tomu, že se v České republice produkuje v jaderných elektrárnách přibližně třetina elektrické energie, zaslouží si i toto téma bezpochyby místo v programu našeho semináře,“ doplňuje Dr. Petr Distler, který je odborným garantem akce Chemie na ČVUT.

 

V Praze 12. 11. 2019

Kontakt pro média:
Jan Kadeřábek
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 603 444 144

FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
tel.: (+420) 224 358 277
fax: (+420) 222 320 861
www.fjfi.cvut.cz
www.jaderka.cz
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB Praha 1
č.ú.: 19-5373100277/0100

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.