Hlavní informace

FJFI ČVUT ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK pořádají jednodenní akci s názvem "Matematika pro život". Na programu kurzu jsou ukázky aplikací matematiky v průmyslové i akademické praxi. Přednášet budou přední odborníci v jednotlivých oblastech.
Kurz je akreditován pod číslem MSMT- 21756/2021-1-774 jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je ale otevřen i pro širokou veřejnost. Zúčastnit se tedy mohou například i studenti středních či vysokých škol. Účastníci získají potvrzení o absolvování akce.
Akci podporuje také Česká matematická společnost.

13. ledna 2023 
FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1. 

 

logo FJFI Uk Pedf logo křivky červené text univerzita užitné

Kurz proběhne pouze kontaktní formou, pokud nenastanou výjimečné podmínky (zhoršená energetická nebo epidemiologická situace).

 

Řečníci

Program

Registrace

Kontakty

Archiv

 

Řečníci

V současné době jsou potvrzeni tito řečníci:

 • doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.: Matematika na mori a vo vzduchu
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislavě
 • doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.: Od dvou kostek k náhodným grafům
  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
 • Ing. Radim Dudek: Matematika vs. business komunikace – Příběh využívání a vysvětlování matematického modelování pro cenotvorbu v obchodech
  Společnost Yieldigo - původně start-up, dnes úspěšná mezinárodní firma, jedním ze zakladetelů je Ing. Dudek, absolvent FJFI ČVUT v Praze
 • doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.: Úvod do matematické lingvistiky
  Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
 • Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.: Jak přiřazovací problém a lineární programování ovlivňují atraktivitu a ekonomiku veřejné dopravy
  Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze
 • RNDr. Tomáš Roskovec, Ph.D.: Matematické brýle pro vnímání reality
  Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • doc. Ing. Luděk Berec, Dr.: Matematické modelování v ekologii a epidemiologii
  Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.: Od Pythagora ke geometrickému modelování
  Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

 nahoru 

Program - předběžný

Podrobný program bude zveřejněn v prosinci 2022.

8:30 Registrace
9:00 Zahájení
9:15 – 10:45 1. blok přednášek
10:45 Coffe Break
11:15 – 12:45   2. blok přednášek
12:45 – 14:00        Oběd
14:00 – 15:30   3. blok přednášek
15:30 – 16:00 Coffe Break
16:00 – 17:30   4. blok přednášek
17:30  Zakončení

  

Registrace

Prosím o dvojí registraci v případě zájmu o certifikát DVPP. Toto je nutné pro vystavení certifikátu. Děkujeme za pochopení. Účasníci a studenti, kteří nechtějí certifikát, se registruji pouze jednou.

Registrace i kurz jsou zdarma.

Registrace na akci zde.

Certifikát DVPP – registrace zde.

Podrobný postup registrace na DVPP zde.  

 nahoru 

Kontakty 

Hlavní organizátoři a odborní garanti:

doc. Lubomíra Dvořáková, FJFI ČVUT v Praze

doc. Jan Vybíral, FJFI ČVUT v Praze

Certifikáty DVPP:

prof. Naďa Vondrová, PedF UK

 nahoru 

Archiv

Řečníci z předchozích ročníků:

 • Daniel Sýkora: K čemu potřebuje animovaná postavička kvadratické programování?
 • Václav Klika: Vznik samovolného uspořádání v reálných systémech
 • Viliam Lisý: DeepStack: Umělá inteligence porazila profesionální hráče v pokeru
 • Eva Stanovská: Prediktivní modelování ve finančním světě aneb Věštecká koule pro bankéře
 • Václav Moravec: Robotická žurnalistika jako příklad uplatnění matematiky ve společensko-vědním oboru
 • Václav Kučera: Fraktální geometrie přírody
 • Radek Mařík (a Miroslav Bárta): Vývoj civilizací: pokusy o kvantifikované hodnocení
 • Petra Surynková: Geometrie, počítačové modelování a 3D tisk
 •  doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.: Co nevidíme ve fotografii
  (ÚTIA AV ČR)
 • doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.: Detekce interakčních sil v proudu vozidel aneb obecnější pohled na pojem vzdálenosti v matematice
  (FJFI ČVUT)
 • Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.: Matematika je všude kolem nás: o aplikacích matematiky
  (MÚ AV ČR)
 • Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.: Matematika v medicíně
  (FJFI ČVUT)
 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Matematika pro jadernou fyziku
  (ÚJF AV ČR)
 • Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.:  Použití středoškolské matematiky ve strojovém učení
  (FEL ČVUT & Cisco Systems)
 • RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.: Umí počítače počítat
  (MFF UK) 

Některé záznamy z minulých ročníků můžete shlédnout na Youtube.com.

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.