Hlavní informace

FJFI ČVUT ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK uspořádala jednodenní akci s názvem "Matematika pro život". Na programu kurzu byly ukázky aplikací matematiky v průmyslové i akademické praxi. Přednášeli přední odborníci v jednotlivých oblastech.
Kurz je akreditován pod číslem MSMT- 21756/2021-1-774 jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je ale otevřen i pro širokou veřejnost. Záznamy jednotlivých přednášek můžete shlédnout na kanálu YouTube (odkazy jsou u jednotlivých řečníků).
Akci podporuje také Česká matematická společnost.

13. ledna 2023
Trojanova 13, FJFI ČVUT, Praha 2 

logo FJFI Uk Pedf logo křivky červené text univerzita užitné

 

 

Řečníci

Program

Kontakty

Archiv

 

Řečníci

Řečníci a jejich přednášky (pdf ke stažení + záznam přednášky):

 nahoru 

Program

8:30 Registrace
9:00 Zahájení [záznam]
9:15 – 10:00

doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Matematika v lingvistice? Matematika v lingvistice!
10:00 – 10:45

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
Matematika na mori a vo vzduchu
10:45 Coffee Break
11:15 – 12:00 
 
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 
Jak přiřazovací problém a lineární programování ovlivňují atraktivitu a ekonomiku veřejné dopravy
12:00 – 12:45

doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
Matematické modelování v ekologii a v epidemiologii
12:45 – 14:00       Oběd
14:00 – 14:45  

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 
Od Pythagora ke geometrickému modelování
14:45 – 15:30

RNDr. Tomáš Roskovec, Ph.D. 
Matematické brýle pro vnímání reality
15:30 – 16:00 Coffee Break
16:00 – 16:45    

Ing. Radim Dudek
Matematika vs. business komunikace – Příběh využívání a vysvětlování matematického modelování pro cenotvorbu v obchodech
16:45 – 17:30 doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. 
Od dvou kostek k náhodným grafům
17:30  Zakončení

  

Kontakty 

Hlavní organizátoři a odborní garanti:

doc. Lubomíra Dvořáková, FJFI ČVUT v Praze

doc. Jan Vybíral, FJFI ČVUT v Praze

Certifikáty DVPP:

prof. Naďa Vondrová, PedF UK

 nahoru 

Archiv

Řečníci z předchozích ročníků:

 • Daniel Sýkora: K čemu potřebuje animovaná postavička kvadratické programování?
 • Václav Klika: Vznik samovolného uspořádání v reálných systémech
 • Viliam Lisý: DeepStack: Umělá inteligence porazila profesionální hráče v pokeru
 • Eva Stanovská: Prediktivní modelování ve finančním světě aneb Věštecká koule pro bankéře
 • Václav Moravec: Robotická žurnalistika jako příklad uplatnění matematiky ve společensko-vědním oboru
 • Václav Kučera: Fraktální geometrie přírody
 • Radek Mařík (a Miroslav Bárta): Vývoj civilizací: pokusy o kvantifikované hodnocení
 • Petra Surynková: Geometrie, počítačové modelování a 3D tisk
 •  doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.: Co nevidíme ve fotografii
  (ÚTIA AV ČR)
 • doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.: Detekce interakčních sil v proudu vozidel aneb obecnější pohled na pojem vzdálenosti v matematice
  (FJFI ČVUT)
 • Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.: Matematika je všude kolem nás: o aplikacích matematiky
  (MÚ AV ČR)
 • Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.: Matematika v medicíně
  (FJFI ČVUT)
 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Matematika pro jadernou fyziku
  (ÚJF AV ČR)
 • Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.:  Použití středoškolské matematiky ve strojovém učení
  (FEL ČVUT & Cisco Systems)
 • RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.: Umí počítače počítat
  (MFF UK) 

Některé záznamy z minulých ročníků můžete shlédnout na Youtube.com.

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.